အီဂ်စ္ နတ္ဘုရားမ်ားအေၾကာင္း

Posted on

ဂရိႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသည္လည္း နတ္ဘုရားေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္တာနဲ႔ အညီ လူေန့မႈစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အတူ နတ္ဘုရားအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္းေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရင္အဆက္ဆက္ နတ္ဘုရား နတ္ဘုရားမ ေပါင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေျပာင္းလဲကုိးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ နတ္ဘုရားေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ အထင္ကရ နတ္ဘုရား ၁၇ပါးကုိ ေဖာ္ျပရသည္ရွိေသာ္

Amun – အာမန္

သိုးခ်ိဳ လို ပံုစံ ရွိတဲ့ ဦးထုပ္ ကို ေဆာင္းထားတဲ႕ အီဂ်စ္ လူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ တန္ခိုးႀကီး နတ္ဘုရား တစ္ပါး ပါ။ သူ႔ကို နတ္ဘုရားေတြ ရဲ႕ ဘုရင္ လို႕လည္း ေခၚပါတယ္။ သူဟာ အီဂ်စ္ေတြ ရဲ႕ ဒ႑ာရီ သမိုင္းမွာ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားတဲ့ နတ္ဘုရား ျဖစ္ရံုမၽွမက ေနနတ္ဘုရား ရာ ( Ra ) နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ရွင္သန္တဲ့အခါ အာမန္ရာ ( Amun-Ra ) ဆိုၿပီး ပိုမို တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္ဘုရား တစ္ပါး ျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။

Anubis – အႏုဘစ္

ေခြး – ဝံပေလြ ေခါင္းရွိတဲ့ လူ ပံုစံ နဲ႔ နတ္ဘုရား တစ္ပါးပါ။ အေသေကာင္ ေတြကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ နတ္ဘုရား တစ္ပါး လို႕လည္း တစ္ခ်ိဳ႕က ဆိုပါတယ္။ ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္ ေတြ ေသသြားတဲ့ အခါ မံမီ ႐ုပ္အေလာင္း အျဖစ္ စီမံျခင္း နဲ႔ အေသေကာင္ ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႕ အရာ အားလံုးကို သူက ပဲ ႀကိဳးကိုင္ ရပါတယ္။ ယခု အခ်ိန္ထိ အီဂ်စ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အသုဘ အခမ္းအနား ေတြမွာ အႏုဘစ္ ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး ေခါင္းေဆာင္းေတြ ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Atum – အက္တမ္

သရဖူ ႏွစ္ခု ေဆာင္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ပံုစံ နဲ႔ နတ္ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔နာမည္ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ အရာအားလံုး ၿပီး ျပည္႕စံုျခင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ သူက ကမ႓ာ ေလာက ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး နတ္ဘုရားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူကပဲ အျခား နတ္ဘုရား ေတြ အားလံုးကို ဖန္ဆင္းခဲ့တာလို႔လည္း ယံုၾကည္ ၾကပါတယ္။

Bastet – ေဘးစတက္

ေၾကာင္ေခါင္း နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ပံုစံ ရွိတဲ့ နတ္ဘုရားမ ပါ။ ႏူးညံ ညင္သာၿပီး အကာ အကြယ္ ေပးတတ္တဲ့ နတ္ဘုရားမ လို႔ လည္း ယံုၾကည္ ၾက ပါတယ္။ ေၾကာင္ေတြ ဟာလည္း သူမ ရဲ႕ သေကၤတ ပါဘဲ။ သူမ ဟာ ေနနတ္ဘုရား ရာ ရဲ႕ သမီးေတာ္ ျဖစ္ၿပီး လူေတြ ကို အက်ိဳးျပဳ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ တတ္သူ လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။

Geb – ဂက္ဘ္

ေကာင္းကင္ နတ္ဘုရားမ နပ္ ေအာက္မွာ လဲေလွ်ာင္း ေနတဲ့ နတ္ဘုရား ပါ။ တစ္ခါ တစ္ရံ မွာ ေခါင္းေပၚမွာ ဝန္ကို တင္ထားတဲ့ ပံုစံ လည္း ရွိပါတယ္။ ဂက္ဘ္ ဟာ ကမ႓ာေျမႀကီး ရဲ႕ နတ္ဘုရား လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ေကာင္းကင္နတ္ ဘုရားမ နပ္ ရဲ႕ ေမာင္ေတာ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ရယ္ေမာ လိုက္ရင္ ေျမငလွ်င္ ေတြ လႈပ္ခတ္သြား တတ္တယ္ လို႔ အယူရွိၾက ပါတယ္။

Thoth – သိအိုထိ

ခ႐ုစုပ္ ငွက္ေခါင္း နဲ႔ လူကိုယ္ ရွိတဲ့ နတ္ဘုရား ျဖစ္ၿပီး စာေရး ကိရိယာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ကိုင္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ သူ ဟာ စာအေရးအသား နဲ႕ ဉာဏ္ပညာ ရဲ႕ နတ္ဘုရား ျဖစ္သလို လ ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

Tawaret – တာဝါရတ္

ေရျမင္းေခါင္း ၊ ျခေသၤ့ ေျခေလးေခ်ာင္း ၊ မိေက်ာင္း အၿမီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမဗိုက္ ကိုယ္ထည္ ရွိတဲ့ နတ္ဘုရားမ ပါ။ သူမ ဟာ မိန္းမေတြ ရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ နဲ႔ ကေလးေမြးဖြား ခ်ိန္မွာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ နတ္ဘုရားမ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝါရတ္ နဲ႔ ဘက္စ္ တို့လို နတ္ဘုရား ေတြကို လူေတြ က အိမ္တြင္း မွာသာ ကိုးကြယ္ ထားရွိၾကၿပီး တျခား နတ္ဘုရားမ်ား ကိုေတာ့ နန္းေဆာင္ အေဆာက္အဦးေတြ တည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ေလ့ ရွိတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

Bes – ဘက္စ္

ျခေသၤေခါင္း နဲ႔ လူပုေလး ကိုယ္ထည္ ရွိတဲ့ နတ္ဘုရားငယ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ နဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ႕ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေႁမြေတြ နဲ႔ ကင္းၿမီးေကာက္ ရန္ကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္ လို႔လည္း တခ်ိဳ႕ေတြ က အယူရွိၾက ပါတယ္။

Seth – ဆက္သ္

အမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပလို႔ မရတဲ့ သတၱဝါ ဦးေခါင္း နဲ႕ လူ ကိုယ္ထည္ ရွိတဲ့ နတ္ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အိုဆိုင္းရစ္ နဲ႔ အိစစ္ တို႕ရဲ႕ ေမြးျခင္း ေမာင္ႏွမ ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းျခမ္းမႈ႕ မရွိျခင္း နဲ႔ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ျခင္း တို႕ရဲ႕ နတ္ဘုရား လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ႑ာရီ အဆိုအရ သူဟာ သူ႔အကို အိုဆိုင္းရစ္ ကို သတ္ၿပီး တူ ျဖစ္သူ ( အိုဆိုင္းရစ္ သားေတာ္ ) ေဟာရက္စ္ နဲ႔ စစ္ခင္းကာ လူ႕ေလာက ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္သူ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

Osiris – အိုဆိုင္းရစ္

ဂရိနတ္မ်ားအနက္ အေရးပါဆုံးနတ္ဟု ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ေျမေအာက္ကမာၻ၏ နတ္ဘုရားျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးျခင္း ၊ ရွင္သန္ထေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္းျမစ္ေရကိုအလုိေလွ်ာက္ အတုိးအေလွ်ာ့လုပ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ့ကိုပုိင္စုိးသည့္ နတ္ဘုရားျဖစ္သည္။ မံမီ ပံုစံ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေခါင္းေပၚမွာ ငွက္ေမႊးပါ ေခါင္းေဆာင္း တစ္ခု ကို ေဆာင္းထားသည္။ အိစစ္(Isis) နတ္ဘုရားမ ရဲ႕ အကို လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ မံမီဘုရင္ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး အစိမ္းေရာင္အသားအေရျဖစ္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ လက္ကလြဲရင္ တစ္ကုိယ္လုံးကို မံမီကဲ့သုိ့ထုတ္ပုိးထားပါတယ္။

Nut – နပ္

ၾကယ္ေတြ ကို စီခ်ယ္ ထားတဲ့ဝတ္စံု ကို ဝတ္ဆင္ထား တဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ေကာင္းကင္ ကို ေက်ာေပးၿပီး ေမွာက္လၽွက္ ေနေနတဲ့ ပံုစံ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုရင္း ကေတာ့ သူမ ဟာ ေကာင္းကင္ နဲ႔ စၾကာဝဠာ ရဲ႕ နတ္ဘုရားမ ျဖစ္ၿပီး သူမ ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ ဟာ ကမ႓ာေပၚ ကို ဖံုးလႊမ္းကာ မိုးေကာင္းကင္ ျဖစ္လာတယ္ လို႔ ဆိုလိုပါတယ္ ။ အီဂ်စ္ ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ အရ သူမ ဟာ ည အခ်ိန္မွာ ေနနတ္ဘုရား ကို မ်ိဳခ်ၿပီး ေန႔အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ေမႊးဖြားေပးေလ့ ရွိတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

Ma’at – ေမးရတ္

ဦးေခါင္းေပၚမွာ ငွက္ေမႊး ပန္ဆင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ပံုစံ ရွိပါတယ္။ သူမ ဟာ အမွန္တရား တရားမၽွတျခင္း ရဲ႕ နတ္ဘုရားမ ျဖစ္ၿပီး ကမ႓ာေပၚမွာ ရွိတဲ့ အရာတိုင္း နဲ႔ ကိစၥ အားလံုး ကို ညီမၽွမႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရပါတယ္။ သူမ ဟာ လည္း ေနနတ္ဘုရား ရာ ရဲ႕ သမီး ျဖစ္ ပါတယ္။

Isis – အိစစ္

မင္းပုလႅင္ ပံုစံ ေခါင္းေဆာင္း ေဆာင္းထားၿပီး လက္ထဲမွာ တုတ္တံရွည္ တစ္ခုကို ကိုင္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ သူမ ဟာ တန္ခိုးစြမ္းအား ႀကီးမားတဲ႕ အစီအရင္ေတြ နဲ့ လူေတြ ကို ကာကြယ္ ေပးေလ့ရွိသူ ပါ။ ေဟာရပ္စ္ ရဲ႕ မိခင္ ျဖစ္ၿပီး အလြန္ အေရးပါတဲ့ နတ္ဘုရားမ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Horus – ေဟာရပ္စ္

ေကာင္းကင္ နဲ႔ ေလနတ္ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔နာမည္က အေပၚဆံုးမွာ ရွိသူလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ သိမ္းငွက္ ဦးေခါင္း နဲ႔ လူပံုစံ ရွိၿပီး အီဂ်စ္ ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္သူ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္ ေတြက ဖာ႐ိုဘုရင္ ကို သက္ရွိထင္ရွား ေဟာရပ္စ္ နတ္ဘုရား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္။ ေဟာရပ္စ္ ဟာ စစ္ပြဲ အတြင္း မ်က္စိ တစ္ဖက္ ကြယ္သြား ခဲ့ရၿပီး သူရဲ႕ မ်က္လံုး ကို အစြဲျပဳကာ မ်က္လံုး တစ္ဖက္ ပံုစံ သေကၤတ ေတြနဲ႔ ေရွး အီဂ်စ္ ေတြဟာ အကာအကြယ္ ေတြ စီမံေလ့ ရွိၾက ပါတယ္။

Hathor – ဟက္သာ

ဦးေခါင္း တြင္ ႏြား နားရြက္ အစံုရွိၿပီး ေနပံုစံ ရွိတဲ့ အဝိုင္းျပား တစ္ခုကို ေခါင္းေပၚ မွာ တင္ထား ပါတယ္။ သူမ ဟာ ခ်စ္ျခင္း နဲ႔ ေပၽာ္ရႊင္ျခင္း ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ နတ္ဘုရားမ ျဖစ္ၿပီး လူေတြ ကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ နတ္ဘုရားမ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ သူမ ဟာ ဖာ႐ိုဘုရင္ ရဲ႕ မိခင္ ျဖစ္တယ္ လို ဆိုၾက ပါတယ္။

Hapy- ဟပီး

ေရႀကီးျခင္း နဲ႔ သီးႏွံလယ္ယာ ျဖစ္ထြန္းျခင္း ကို ေစာင္ရြက္ေပးတဲ႕ နတ္ဘုရား တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုက္ပူပူ နဲ႔ ေခါင္းေပၚ မွာ ကန္စြန္းရြက္ ေတြကို ပန္ဆင္ ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ သူဟာ အီဂ်စ္ လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ အလြန္ အေရးပါတဲ့ နတ္ဘုရား တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ေရ ရရွိၿပီး သီးႏွံေတြ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ သူကပဲ တန္ခိုး နဲ႔ ဖန္ဆင္း စြမ္းေဆာင္ေပး ႏိုင္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေလာကီဝိဇၨာ မွ

Leave a Reply