ကမာၻ႔တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ဓားမ်ား အေၾကာင္း

Posted on

သမုိင္းဦးအစတြင္ ဓားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ပစၥည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဓားမ်ားကုိ ဟင္းခ်က္သည့္ ေနရာမ်ား၌သာ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဓားမ်ားကုိ အမဲလုိက္ရာတြင္ လည္ေကာင္း၊ အမွတ္တရ ပစၥည္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း အသုံးျပဳေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဓားမ်ားသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ အ့ံအားသင့္စရာ ေကာင္းေအာင္ ေစ်းႀကီးလြန္းေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည့္ တန္ဖုိးႀကီးဓားမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

၁၀. Yoshihiro Mizuyaki Honyaki

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ ဓားလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Yoshihiro မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓားျဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းအႀကီးဆုံး ဓားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံထားရသည္။ ဖီးနစ္ငွက္ကုိ ကုိယ္စားျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓားေပၚတြင္ပါသည့္ လႈိင္းတြန္႔မ်ားသည္လည္း ဖူဂ်ီေတာင္ကိုလေရာင္ေအာက္တြင္ျမင္ရသည့္ပုံစံျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးထားသည္။

၎ဓားကုိ ဂ်ပန္႐ုိးရာကုိ အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လွပေသသပ္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဓားအရြယ္အစားမွာ အလယ္အလတ္ပုံစံျဖစ္ၿပီး၊ ဓားအိမ္ကုိလည္း အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ ျခယ္သမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဓားအိမ္ကုိ ယြန္းပညာျဖင့္ အလွဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အလြန္ထက္ျမေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းဓား၏ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၅၀၀၀) ေက်ာ္အထိ ရွိသည္။

၉။ Lancet Ouroboros

တန္ဖုိးႀကီးအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရာမွာ နာမည္ႀကီးသည့္ William Henry မွ လက္မႈပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဓားျဖစ္သည္။ ဓားအရြယ္အစားမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ေရႊ၊ ေၾကးစသည့္အရာမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးႀကီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဓားတြင္ပါ၀င္သည့္ အလွအပမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္သည္။

ဓားအိမ္ကုိ ေခါင္းသုံးေခါင္း ပါ၀င္သည့္ နဂါး႐ုပ္ကုိ ေရးထြင္းထားသည္။ ဓားေပၚတြင္လည္း အႏုစိတ္သည့္ လက္ရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဒါးမားစကပ္စတီး နဲ႔ ဓားကုိ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၅၅၀၀) ျဖစ္သည္။

၈. Nenohi Honyaki Dentokougeishi Sakimaru Takobiki

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တန္းဖုိးႀကီးဓားျဖစ္သည္။ ဓားရွည္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ဓားအရွည္ မွာ (၁၅ ဒသမ ၄) လက္မအထိ ရွိသည္။ လက္ရာေကာင္းမြန္သည့္ ဓားျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ ဓားအိမ္ကုိ ယြန္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည္။

သံျဖဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ဓားတစ္လက္ ျဖစ္သည္။ ဓားလက္ကုိင္ ေနရာကုိလည္း စိတ္၀င္စားေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၆၉၈၀) ျဖစ္သည္။

၇. Black Panther Knife

လက္ရာေကာင္းမြန္သည့္ ဓားျဖစ္ၿပီး၊ သာမန္ထက္ပုိေနသျဖင့္ တန္ဖုိးႀကီး စာရင္း၀င္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓားကုိ အခ်ိန္ယူျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သစ္နက္ေကာင္၏ ဦးေခါင္းပုံစံကုိ ေရးထုိးမႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဓားတြင္ေရႊမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ဓားအိမ္ကုိ အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါးမားစကပ္စတီး နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ဓားတစ္လက္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၈၁၅၀) ျဖစ္သည္။

၆. Gentak Makara Knife

တန္ဖုိးႀကီး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည့္ ဓားျဖစ္သည္။ ၀ီလ်ံဟင္နရီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓားျဖစ္သည္။ ဓားေပၚတြင္ ေရးထြင္းထားသည့္ လက္ရာသည့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္သည္။ ပန္းပဲအတတ္ပညာျဖင့္ လွပေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓားကုိ လက္မႈပညာျဖင့္ အႏုစိတ္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဓားကုိ အေကာင္းစားသံ၊ သစ္ခ်ပင္၊ ေရႊ စသည့္တုိ႔ကုိ ေရာစပ္ၿပီး အေကာင္းဆုံး ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးႀကီးဓား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံထားရၿပီး တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၁၂၅၀၀) ျဖစ္သည္။

၅.Monarch Steampunk Dragon Knife

နာမည္ေက်ာ္ ဓားထုတ္လုပ္ သူသုံးဦး(William Henry, Mark Hoescht and Mike Norris) တုိ႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဓားကုိ ဖန္တီးရာတြင္ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ား ပါ၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒါးမားစကပ္စတီး ကုိ (၂၄) ကာရက္ရွိသည့္ ေရႊျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓားတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အႏုပညာ ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္မႈပညာျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖုိးႀကီးဓား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ တန္ဖုိးမွာေဒၚလာ (၁၈၅၀၀) ျဖစ္သည္။

၄. Spearpoint Lace Knife

၀ီလ်ံဟင္နရီ၏ ေနာက္ထပ္ဖန္တီးမႈ ဓားတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။ ဓားမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပန္းပဲအတတ္ပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဓားေပၚရွိက ႏုတ္ပန္းမ်ားကုိ လက္မႈပညာျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ေရးထုိးခဲ့ရသည္။ (၂၄) ကာရက္ရွိသည့္ ေရႊႏွင့္ ဒါးမားစကပ္စတီး တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔ထုတ္လုပ္သည့္ ဓားျဖစ္ၿပီး ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ဂုဏ္ယူစြာ သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္။ နာရီေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီကာ အခ်ိန္ယူဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္ ဓားတစ္ေခ်ာင္း တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၂၅၀၀၀) အထိ ရွိသည္။

၃. Nesmuk Diamond Studded Knife

ကြင္တန္နီလ္ႏွင့္ ေဟာ့ဖန္တုိ႔ ႏွစ္ဦး ဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားသည့္ ဓားျဖစ္ၿပီး၊ အထက္ဆုံး ဓားတစ္ေခ်ာင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဓားလက္ကုိင္ေနရာတြင္ စိန္မ်ား ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ တန္ဖုိးႀကီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓားတစ္ေခ်ာင္းတန္ဖုိးမွာ ကားသစ္တစ္စီးနီးပါး ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းဓားကုိေဒၚလာ (၄၀၀၀၀) အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဓားကုိ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ စိန္ရွစ္လုံးပါ၀င္ ၿပီး ဓားကုိ တုိက္ေတနီယမ္ သုတ္ထားၿပီး ကာဘြန္စတီးလ္ကုိ အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂. NesmukJahrhundert

Nesmuk မွ ဖန္တီးသည့္ ေနာက္ထပ္ အေကာင္းဆုံးလက္ရာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေဖးမီဖုိေခ်ာင္သုံး ဓားမ်ားတြင္ ေစ်းအႀကီးဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ(၁၀၀၀၀၀) နီးပါးရွိသည္။

အထူးျခားဆုံးမွာ ဓားလက္ကုိင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) သက္တမ္းရွိသည့္ ၀က္သစ္ခ်ပင္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပလက္တီနမ္ႏွင့္ စိန္ပြင့္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ဒါးမားစကပ္စတီး ကုိ အေျခခံျပဳလုပ္ထားသည့္ ဓားေကာင္း တစ္လက္ ျဖစ္သည္။

၁. The Gem Of The Orient

အမည္ႏွင့္လုိက္ဖက္သည္ ဓား ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နီဗာဒါးတြင္ ေနထုိင္သည့္ ဘတ္စတာ ၀ါရင္စကီးက ျပဳလုပ္ဖန္တီးခဲဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ဓားတစ္လက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ဓားကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အနည္းဆုံး (၁၀) ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး၊ ေလလံပဲြတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ေဒၚလာ (၂ ဒသမ ၁) သန္းရရွိခဲ့သည္။

ယင္းဓားကုိ ျမ ( ၁၅၃) ပြင့္၊ စိန္ (၉) ပြင့္ ပါ၀င္ၿပီးေရႊႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓား၏တန္ဖုိးမွာ ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရာမွာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။


ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဓားများ အကြောင်း (unicode)

သမိုင်းဦးအစတွင် ဓားသည် လူသားများအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဓားများကို ဟင်းချက်သည့် နေရာများ၌သာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဓားများကို အမဲလိုက်ရာတွင် လည်ကောင်း၊ အမှတ်တရ ပစ္စည်းအဖြစ် လည်းကောင်း အသုံးပြုနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။

အချို့ဓားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သောကြောင့် အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းအောင် ဈေးကြီးလွန်းနေသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည့် တန်ဖိုးကြီးဓားများ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

၁၀. Yoshihiro Mizuyaki Honyaki
ဂျပန်နိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် ဓားလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Yoshihiro မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ ဈေးအကြီးဆုံး ဓားစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံထားရသည်။ ဖီးနစ်ငှက်ကို ကိုယ်စားပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓားပေါ်တွင်ပါသည့် လှိုင်းတွန့်များသည်လည်း ဖူဂျီတောင်ကိုလရောင်အောက်တွင်မြင်ရသည့်ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားသည်။

၎င်းဓားကို ဂျပန်ရိုးရာကို အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လှပသေသပ်သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ဓားအရွယ်အစားမှာ အလယ်အလတ်ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ဓားအိမ်ကိုလည်း အနုပညာမြောက်အောင် ခြယ်သမှုများ ပြုလုပ်ထားသည်။ ဓားအိမ်ကို ယွန်းပညာဖြင့် အလှဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ထက်မြအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ယင်းဓား၏ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၅၀၀၀) ကျော်အထိ ရှိသည်။

၉။ Lancet Ouroboros
တန်ဖိုးကြီးအသုံးအဆောင်များကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ နာမည်ကြီးသည့် William Henry မှ လက်မှုပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဓားဖြစ်သည်။ ဓားအရွယ်အစားမှာ သေးငယ်သော်လည်း ရွှေ၊ ကြေးစသည့်အရာများ ပါဝင်သောကြောင့် တန်ဖိုးကြီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဓားတွင်ပါဝင်သည့် အလှအပများသည် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သည်။

ဓားအိမ်ကို ခေါင်းသုံးခေါင်း ပါဝင်သည့် နဂါးရုပ်ကို ရေးထွင်းထားသည်။ ဓားပေါ်တွင်လည်း အနုစိတ်သည့် လက်ရာများကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် ဒါးမားစကပ်စတီး နဲ့ ဓားကို ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၅၅၀၀) ဖြစ်သည်။

၈. Nenohi Honyaki Dentokougeishi Sakimaru Takobiki

ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် တန်းဖိုးကြီးဓားဖြစ်သည်။ ဓားရှည်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဓားအရှည် မှာ (၁၅ ဒသမ ၄) လက်မအထိ ရှိသည်။ လက်ရာကောင်းမွန်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ကြောင်းကို သိရှိရန် အထိမ်းအမှတ်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ဓားအိမ်ကို ယွန်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ချယ်ရီပန်းများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။

သံဖြူဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဓားတစ်လက် ဖြစ်သည်။ ဓားလက်ကိုင် နေရာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၆၉၈၀) ဖြစ်သည်။

၇. Black Panther Knife
လက်ရာကောင်းမွန်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ သာမန်ထက်ပိုနေသဖြင့် တန်ဖိုးကြီး စာရင်းဝင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓားကို အချိန်ယူပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သစ်နက်ကောင်၏ ဦးခေါင်းပုံစံကို ရေးထိုးမှု ပြုလုပ်ထားသည်။ ဓားတွင်ရွှေများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။

ဓားအိမ်ကို အနုပညာမြောက်အောင် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါးမားစကပ်စတီး နဲ့ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် ဓားတစ်လက် ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၈၁၅၀) ဖြစ်သည်။

၆. Gentak Makara Knife
တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းများနှင့် အနုပညာမြောက်အောင် ဖန်တီးထားသည့် ဓားဖြစ်သည်။ ဝီလျံဟင်နရီမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဓားဖြစ်သည်။ ဓားပေါ်တွင် ရေးထွင်းထားသည့် လက်ရာသည့် အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်သည်။ ပန်းပဲအတတ်ပညာဖြင့် လှပအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဓားကို လက်မှုပညာဖြင့် အနုစိတ် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဓားကို အကောင်းစားသံ၊ သစ်ချပင်၊ ရွှေ စသည့်တို့ကို ရောစပ်ပြီး အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးကြီးဓား စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံထားရပြီး တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၁၂၅၀၀) ဖြစ်သည်။

၅.Monarch Steampunk Dragon Knife
နာမည်ကျော် ဓားထုတ်လုပ် သူသုံးဦး(William Henry, Mark Hoescht and Mike Norris) တို့ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဓားကို ဖန်တီးရာတွင် အကောင်းဆုံးအရာများ ပါဝင်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါးမားစကပ်စတီး ကို (၂၄) ကာရက်ရှိသည့် ရွှေဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဓားတစ်ချောင်း ဖြစ်သော်လည်း အနုပညာ မြောက်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်မှုပညာဖြင့် အချိန်ယူ ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် တန်ဖိုးကြီးဓား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ (၁၈၅၀၀) ဖြစ်သည်။

၄. Spearpoint Lace Knife
ဝီလျံဟင်နရီ၏ နောက်ထပ်ဖန်တီးမှု ဓားတစ်ချောင်းဖြစ်သည်။ ဓားမှာ သေးငယ်သော်လည်း နာရီပေါင်းများစွာ ခက်ခက်ခဲခဲ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပန်းပဲအတတ်ပညာဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဓားပေါ်ရှိက နုတ်ပန်းများကို လက်မှုပညာဖြင့် အချိန်ယူ ရေးထိုးခဲ့ရသည်။ (၂၄) ကာရက်ရှိသည့် ရွှေနှင့် ဒါးမားစကပ်စတီး တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး နောက်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအထိ ဂုဏ်ယူစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ နာရီပေါင်း ရာနဲ့ချီကာ အချိန်ယူဖန်တီးထားခြင်းကြောင့် ဓားတစ်ချောင်း တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၂၅၀၀၀) အထိ ရှိသည်။

၃. Nesmuk Diamond Studded Knife
ကွင်တန်နီလ်နှင့် ဟော့ဖန်တို့ နှစ်ဦး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ အထက်ဆုံး ဓားတစ်ချောင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဓားလက်ကိုင်နေရာတွင် စိန်များ ထည့်သွင်းထားသဖြင့် တန်ဖိုးကြီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဓားတစ်ချောင်းတန်ဖိုးမှာ ကားသစ်တစ်စီးနီးပါး ဖြစ်နေသည်။ ယင်းဓားကိုဒေါ်လာ (၄၀၀၀၀) အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။ ဓားကို အကောင်းဆုံးအရာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ စိန်ရှစ်လုံးပါဝင် ပြီး ဓားကို တိုက်တေနီယမ် သုတ်ထားပြီး ကာဘွန်စတီးလ်ကို အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

၂. NesmukJahrhundert
Nesmuk မှ ဖန်တီးသည့် နောက်ထပ် အကောင်းဆုံးလက်ရာ ဖြစ်သည်။ နောက်ဖေးမီဖိုချောင်သုံး ဓားများတွင် ဈေးအကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ အကောင်းဆုံးအရာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀၀) နီးပါးရှိသည်။

အထူးခြားဆုံးမှာ ဓားလက်ကိုင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) သက်တမ်းရှိသည့် ဝက်သစ်ချပင်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပလက်တီနမ်နှင့် စိန်ပွင့်များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါးမားစကပ်စတီး ကို အခြေခံပြုလုပ်ထားသည့် ဓားကောင်း တစ်လက် ဖြစ်သည်။

၁. The Gem Of The Orient
အမည်နှင့်လိုက်ဖက်သည် ဓား ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ နီဗာဒါးတွင် နေထိုင်သည့် ဘတ်စတာ ဝါရင်စကီးက ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဓားတစ်လက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ဓားကို ပြုလုပ်ရာတွင် အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ် အချိန်ယူခဲ့ရပြီး၊ လေလံပွဲတွင် ရောင်းချခဲ့ရာ ဒေါ်လာ (၂ ဒသမ ၁) သန်းရရှိခဲ့သည်။

ယင်းဓားကို မြ ( ၁၅၃) ပွင့်၊ စိန် (၉) ပွင့် ပါဝင်ပြီးရွှေနှင့် ကျောက်စိမ်း တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဓား၏တန်ဖိုးမှာ မြင့်တက်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ရာမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်သည်။

Leave a Reply