တံငါရြာမွ ကမာၻ႔ေခတ္အမီဆုံးၿမဳိ႕ျဖစ္လာတဲ့ ဒူဘုိင္းနဲ႔ ယူေအအီးရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း

Posted on


Leave a Reply