မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ေထရုပ္ပၸတၱိ ႏွင့္ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွထူးျခားခ်က္မ်ား

Posted on

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဝိမလသည္ ျမန္မာျပည္၏ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ရဟႏၲာဟု နာမည္ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္၏ နည္းနာကို က်င့္သုံးသည့္ မိုးကုတ္ဝိပႆနာရိပ္သာမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္တြင္ သာမက ကမၻာအႏွံ႔တြင္ပါ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ ခႏၶာဝန္ခ်သြားေသာ္လည္း ဆရာေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ားမွာ စာအုပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရားေခြမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ လူအမ်ား နာၾကားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားေလာင္းလ်ာအား ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၁ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၁၁) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္ထြန္း ႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေဒၚေ႐ႊအိတ္တို႔မွ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေခၚ ဒု႒ဝတီျမစ္၏ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ဥယ်ာဥ္ေတာ္႐ြာတြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္လွေဘာ္ဟု ေခၚတြင္သည္။ အသက္ (၉)ႏွစ္သား အ႐ြယ္တြင္ ဥယ်ာဥ္ေတာ႐ြာရွိ ေဂြးပင္ေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဇာဂရထံ၌ ရွင္သာမေဏအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရွင္ဝိမလ ဟု ဘြဲ႕မည္တြင္သည္။

ရွင္ဝိမလ သက္ေတာ္(၂၀) ျပည့္ေသာအခါ ၁၂၈၁-ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း (၈)ရက္ေန႔တြင္ အမရပူရရွိ မဂၤလာတိုက္ ဆရာေတာ္အား ဥပဇၩာယ္ျပဳကာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။ ၁၂၈၆-ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ေက်ာင္းထိုင္စာခ်ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္မၽွ စာဝါမ်ား ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ပထမေက်ာ္ဆရာႀကီး ဦးအုန္း လက္စမသတ္ခဲ့ရေသာ အဘိဓမၼာတံခြန္က်မ္းႀကီးကို လက္စသတ္ ေရးသားေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ ယမကမၪၨဴရီက်မ္းႏွင့္ ပုထုဇနအလင္းျပက်မ္း မ်ားကိုလည္း ျပဳစုေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဝိမလသည္ စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ားအား စာေပပို႔ခ်ေတာ္မူလၽွက္ပင္ တစ္ဖက္မွလည္း လူဒါယကာ ဒါယိကာမအေပါင္းတို႔ကို အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားျပသေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ဦးဝိမလအား မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ၊ေဂ်ာ့ခ္်ေတာင္ရပ္ (ယခု စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္)မွ ေက်ာင္းဒကာႀကီး ဦးလယ္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚသိုင္းၿခဳံတို႔၏ ပင့္ေလၽွာက္ခ်က္အရ ၁၂၉၄-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မိုးကုတ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ႂကြေရာက္၍ တရားေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားျပသေတာ္မူသည္။ ၁၃၁၆-ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္အား ေဒၚေဒၚအုံ၊ ေဒၚေဒၚဖုံတို႔မွ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မဂၤလာတိုက္ ဟု ကမၺည္းထိုးကာ တိုက္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္ကို အလႉခံ ရရွိေတာ္မူသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မီးႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္လာရာ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္တို႔ကို ေရွာင္တိမ္း၍ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ သုႆာန္ေက်ာင္း၌ ေခတၱမၽွ သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ဒဏ္ ဗုံးဒဏ္တို႔မွ ပို၍လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရန္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေလးမိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ေဘာ္ဗဒန္း႐ြာသို႔ ႂကြေရာက္သီတင္းသုံးကာ ထို႐ြာအနီးရွိ ေက်ာက္လႈိဏ္ဂူအတြင္း၌ ဝိပႆနာတရားမ်ားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုလႈိဏ္ဂူအတြင္း၌ပင္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ ဝါဆိုဦးမွစ၍ ေလးႏွစ္ေလးမိုးတိုင္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားထူးမ်ား ရရွိခဲ့ေလသည္။ ယခင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားလာၿပီး စစ္ၿပီးကာလတြင္ ေဟာေသာ တရားေတာ္မ်ားမွာ ပို၍ထူးျခားလာကာ ေလးနက္မႈအျပည့္အဝရွိလာခဲ့သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွဒကာမ်ားက ပင့္ဖိတ္၍ မိုးကုတ္သို႔ႂကြေရာက္ တရားေဟာေတာ္မူျခင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဒကာ ဒကာမ အေပါင္းတို႔၏ ၾကည္ၫိုေလးစားေတာ္မူျခင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွပင္ လာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ထိုမိုးကုတ္ေက်ာင္းႀကီးေပၚ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား ဟု အမည္တြင္ခဲ့ရေလသည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း သစၥာေလးပါးတရားေတာ္မ်ားကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေယာနိေသာမနသိကာရ ႏွလုံးသြင္းမွန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ အမ်ားနားလည္ေသာ စကားမ်ားျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးကာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ေဟာဟန္မွာ အမ်ားေခတ္စားသလို သံေနသံထားအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံနိမ့္ျမင့္ျဖင့္ ေဟာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အရပ္သုံးစကားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ပရိယာယ္မပါ မွန္ရာကိုသာ တည့္တည့္ႀကီးေဟာေျပာေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည့္အတြက္ နားၾကားရသူအဖို႔တြင္ နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ၾကသည္။

ေဟာေျပာရာတြင္လည္း မည္ကဲ့သို႔ပင္ ဂုဏ္ရွိရွိ ၫွာတာေထာက္ထားေတာ္မူေလ့ မရွိပဲ တင္းတင္းရင္းရင္း တိုက္႐ိုက္ပင္ လက္ၫႈိးထိုးကာ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ေဟာျပ ၫႊန္ျပေတာ္မူေလ့ ရွိပါသည္။ ေယာဂီမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမရွိ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္သုံးစကားျဖင့္ သြန္သင္ဆုံးမထားခဲ့ပါသည္။ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကပင္လၽွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ေဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ နားလည္ေအာင္ ေဟာၾကားတဲ့ေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားသာရွိမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအ႒ကထာ ဆရာႀကီးရယ္လို႔ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး ေပးရေလာက္ပါေပတယ္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ခႏၶာဝန္မခ်မွီအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ပင္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ားကို မရပ္မနား ေဟာၾကားသြားေတာ္မူခဲ့သည္။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကို အေဟာအေျပာ သက္သက္မၽွ မဟုတ္ပဲ အလုပ္သေဘာျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သက္ေသျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္မ်ားမွာ တရားေခြမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အမ္ပီသရီး စီဒီမ်ားျဖင့္ ပုဒ္ေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ က်န္ရွိခဲ့ရာ ယခုတိုင္ နာၾကားေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အသံသြင္း တိတ္ေခြမ်ားမွတဆင့္ စာအုပ္အျဖစ္သို႔ ပုဒ္ေရငါးရာေက်ာ္ကိုလည္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာေတာ္ကို အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ သီရိလကၤာ စသည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ မ်ားတြင္လည္း ဘာသာျပန္ဆိုကာ ေလ့လာအားထုတ္လၽွက္ ရွိၾကပါသည္။

၁၃၆၂-ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း(၇)ရက္၊ (၈.၇.၁၉၆၂)ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၏ သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ လႉဒါန္းဆက္ကပ္သည့္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို အလႉခံရရွိေတာ္မူသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ပြားမွီ ၁၉၃၆-ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၈-ခုႏွစ္)တြင္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (ယခု သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)၊ အႏုရာဓၿမိဳ႕ရွိ မဟာေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွေန၍ ေမတၱာရပ္ခံ အကူအညီေတာင္းခံခ်က္အရ ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းတို႔ လႉဒါန္းေသာ အဖိုးတန္ပတၱျမားအပါအဝင္ ေက်ာက္လုံးေရ (၄၃၅၀)၊ ေ႐ႊခ်ိန္ (၃)ပိႆာ၊ ေဘာ္ခ်ိန္ (၄၁)ပိႆာခြဲျဖင့္ မြမ္းမံျပဳလုပ္ထားသည့္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၁၈)လက္မရွိေသာ စိန္ဖူးေတာ္ႀကီးကို ရန္ကုန္မွတဆင့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာျဖင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

တဖန္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း မဟာေစတီေတာ္ႀကီး၏ စိန္ဖူးေတာ္အတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွေန၍ ေပးပို႔လႉဒါန္းလိုက္ေၾကာင္းကို ၾကားသိရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ကလည္း ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္တြင္ လိုအပ္လၽွက္ရွိေသာ စိန္ဖူးေတာ္ကို ထပ္မံအလႉခံျပန္ရာ ဆရာေတာ္မွပင္ ဦးေဆာင္၍ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား စုေပါင္းကာ ဝိုင္းဝန္းလႉဒါန္းၾကၿပီး ၁၉၃၇-ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉-ခုႏွစ္)တြင္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားျဖင့္ ေပးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ၁၃၂၄-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ္မူကာ အႂကြင္းမဲ့ ေအးၿငိမ္းေတာ္မူေလသည္။ ဆရာေတာ္၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ အမရပူရၿမိဳ႕တြင္ မဂၤလာဓာတုဓမၼေစတီေတာ္ တည္ထားေလသည္။မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးအသင္းသည္လည္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ အဖြဲ႕ခြဲေပါင္း (၂၆၉)ဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕စိတ္ေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ားမွာကား ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွထူးျခားခ်က္ ( ၁၅ ) ခ်က္

၁။ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ ေဆးသြင္းရာတြင္ ေသြးစိမ္းမ်ား အထက္သို႔ ေလးလက္မခန္႔ေထာင္၍ ပန္းထြက္ျခင္း ေန႔စဥ္ (၇)ရက္တိုင္တိုင္
ေဆးထိုးတိုင္း ေသြးစိမ္းမ်ား ထြက္ျခင္း

၂။ ေဆးသြင္းစ ညိုမည္းသြားေသာ္လည္း အသားေတာ္မွာ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ ကဲ႔သို႔ ဝင္းထိန္ေတာက္ပလာျခင္း

၃။ အသားေတာ္မ်ားမွာ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ ကကဲ႔သို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနျခင္း

၄။သက္ေတာ္ရွိစဥ္က ရိတ္ခဲ႔ေသာ ဆံေတာ္မ်ားမွာ ဓါတ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ လုံးသြားျခင္း

၅။ ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား ရွည္ထြက္လာျခင္း

၆။ ဆံေတာ္မ်ားရွည္ထြက္ျခင္း

၇။ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ဗဟိုစံေက်ာင္းမွ ဦးေက်ာ္သိန္း ေဒၚတင္လွ မ႑ပ္သို႔ ပင့္ေဆာင္လာစဥ္ လူအုပ္အမ်ားႀကီးေပၚမွ ပ်ားေကာင္ေရ မ်ားစြာသည္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ ပူေဇာ္ဖူးေမ်ွာ္လ်က္ ပင့္ေဆာင္လာေသာ လမ္းစဥ္အတိုင္း ပ်ံသန္းလိုက္ပါလာၿပီး ရုပ္ကလပ္ထားရွိသည့္ မုခ္ဦးထိပ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြဲအုံ႔ၾကျခင္း

၈။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂၤ ိဳလ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မီးမစြဲဘဲ က်ိန္းစက္ေနဘိ သကဲ႔သို႔ စင္းစင္းပင္ တည္ရွိျခင္း

၉။မီးစြဲေလာင္ေသာ္လည္း ရုပ္ကလပ္မွာ ရုန္းျခင္း ေကြးျခင္း မရွိဘဲ ပကတိ က်ိန္းစက္ သကဲ႔သို႔ တည္ရွိျခင္း

၁၀။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ မေကာင္းေသာ အနံ႔မ်ား မထြက္ျခင္း

၁၁။ မီးသၿဂၤဳိဟ္စဥ္ ေကာက္ယူထားေသာ အရုိးေတာ္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ဓါတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာျခင္း

၁၂။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္မွ အရုိးေတာ္တစ္ပုိင္း ဓါတ္ေတာ္တစ္ပိုင္းရရွိျခင္း

၁၃။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္ဖ်က္ၿပီးမွ အေရာင္စုံ အသြယ္စုံ ဓါတ္ေတာ္မ်ား ရရွိျခင္း

၁၄။ မီးသၿဂၤဳိဟၿပီးေနာက္ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ ကကဲ႔သို႔ အၾကည္ဓါတ္မပ်က္ မီးမခဘဲ မ်က္လုံးေတာ္ က်န္ရွိျခင္း

၁၅။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီးေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ေသာ လက္သစ္ရုိးေတာ္ ရရွိျခင္း

Leave a Reply