ကမာၻတလႊား အံၾသဖြယ္ ေရွးေဟာင္း ဇာတ္ရုံႀကီးမ်ား

Posted on

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၀ယ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ထင္ရွားေသာ ျပဇာတ္ ကဇာတ္ရုံမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ နည္းပညာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕ ၌ရွိေနသည့္ ကဇာတ္ရုံမ်ားသည္ လူတို႕အား အႏုပညာ ဖန္တီး လႈံ႕ေဆာ္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္လာၾကေပသည္။ နယူး ေယာက္ မွ ဘေရာ့ေ၀း ကဇာတ္ရုံ၊ ေမာ္စကိုမွ ဘိုလ္ရိႈအီ ဇာတ္ရုံ၊ မီလန္မွ လာစကာလာ ကဇာတ္ရုံ၊ ဆစ္ဒနီမွ ေအာ္ပရာ ေဟာက္စ္ တို႕သည္ ယေန႕ေခတ္တြင္ လူတိုင္း နီးပါး သိၾကေသာ ကဇာတ္ရုံမ်ား ပင္ျဖစ္ၾကသည္။

ေရွးေဟာင္းဂရိတို႕၏ ေအသင္ တြင္ ကဇာတ္ရုံမ်ားကို အထူးျခား အဆန္းသစ္ဆုံး အႏုပညာပုံစံမ်ားဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ လူ အမ်ားေရွ႕တြင္ တင္ဆက္ျပသေသာ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားသည္ ကဗ်ာ၊ အက၊ ဂီတ ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ ေပါင္းစပ္ထား ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ လူမ်ားက ႏွစ္သက္ သေဘာက်ၾကသည္။ေရွးေခတ္ေဟာင္းကာလမ်ား ကတည္းက တည္ရွိခဲ့သည့္ ျပဇာတ္ရုံ ကဇာတ္ ရုံမ်ားအနက္ အေကာင္းဆုံး ထိန္းသိမ္း ထား ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ဂရိ ႏွင့္ ေရာမ အႏုလက္ရာ ထူးျခားလွသည့္ ဇာတ္ရုံမ်ား သည္ အလြန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။


ေရာမ ဆိုဒ္ ကဇာတ္ရုံ (The Roman ruins of Side)

ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု၊ၿမိဳ႕၀င္ေပါက္ တစ္ခု၊လူ ( ၁၅၀၀၀) ဆန္႕ ႀကီးမားေသာ ကဇာတ္ရုံ တစ္ရုံတို႕ကို ေရာမ ဆိုဒ္(Side) ၿမိဳ႕ ေဟာင္း တြင္ ယေန႕တိုင္ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။ ဆိုဒ္ သည္ တူရကီ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္းရိုးတန္း တြင္ တည္ရွိၿပီး ထင္ရွားေသာ အပမ္းေျဖ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆိုဒ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ဘီစီ (၇) ရာစုတြင္ ဂရိ အေျခခ်ေန ထိုင္သူ မ်ားက ဦးစြာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဆိုဒ္သည္ ေဒသ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုခ်က္မေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘီစီ (၂၅) ခုတြင္ ဂလာရွာ၊ ေရာမျပည္နယ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သံလြင္ဆီႏွင့္ ကၽြန္ေရာင္းယ္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာလာခဲ့သည္။ ဆိုဒ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ကဇာတ္ရုံ သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ပင္မ ယဥ္ေက်းမႈဌာနတစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိခဲ့ၿပီး ေျမထဲ ပင္လယ္ေဒသတစ္ခုလုံးမွ ထင္ရွား အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကဇာတ္ရုံ၏ ၾကြင္းက်န္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားအား ေရာမေခတ္ လူႏွင့္ တိရိစၦာန္ သတ္ကြင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ထို႕အတူပင္ ခရစ္ယာန္၀ါဒ ႀကီးစိုးလာခ်ိန္တြင္ ခရစ္ယာန္ ၀တ္ေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။


ဘိုစရာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ (Ancient City Bosra)

ဘိုစရာသည္ ယခုေခတ္ ဆီရီးယားႏိုင္ငံ ဒမတ္စ္စကတ္စ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွိၿပီး အီဂ်စ္ အရုပ္စာမ်ားအရ ဘီစီ (၁၄) ရာစုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ေရွး အက်ဆုံးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘိုစရာ ကို ေအဒီ (၁၀၆) ခုႏွစ္တြင္ ေရာမ တို႕က တိုက္ခိုက္ အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး ေရာမ အာေရဗ် ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေရာမတို႕ တိုက္ခိုက္ အၿပီး မၾကာမီ ပရိတ္သတ္(၁၅၀၀၀) ဆန္႕သည့္ ဘိုစရာ ကဇာတ္ရုံကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ကဇာတ္ရုံ ၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ၿမိဳ႕ရိုးတစ္ခုကို အိုင္ယူဘစ္ (Ayyubid ) မင္းဆက္လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ဘိုစရာ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံး ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း ေရာမ ကဇာတ္ရုံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေပသည္။ ဘိုစရာ ကဇာတ္ရုံတြင္ အံ့ႀသဖြယ္ အသံစနစ္ ႏွင့္ အတူ သုံးထပ္ရွိေသာ ျပည္ဖုံးကားစင္ျမင့္ ႏွင့္ ထိုင္ခုံတန္ (၃၅) တန္းကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ ၾကေပသည္။


ဒယ္လ္ဖီ (Delphi)

လူအမ်ားသိရွိထားၾကသည့္ အတိုင္း ဒယ္လ္ဖီသည္ေရွးေဟာင္းဂရိတို႕၏ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေရးအႀကီးဆုံး ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။အပိုလို နတ္ကြန္း ႏွင့္ ဂရိတို႕၏ အထြဋ္အျမတ္ေနရာ တစ္ခု ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ဒယ္လ္ဖီရွိ အပိုလို နတ္ကြန္း သည္ဘီစီ (၈) ရာစုကို ရည္ညႊန္းၿပီး ဒယ္လ္ဖီတြင္ေနခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒယ္လ္ဖီတြင္ျမင္ေတြ႕ၾကရသည့္ ဗိသုကာ လက္ရာ အပိုင္းအစမ်ားတြင္ အပိုလို နတ္ကြန္း ၊ ေအသင္သားတို႕၏ ဘ႑ာတိုက္၊ အားကစား ကြင္း ႏွင့္ ကဇာတ္ရုံတို႕ပါ၀င္သည္။

ေရွးေဟာင္းဒယ္လ္ဖီ ဇာတ္ရုံကို ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီးပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္က ကြင္းတစ္ကြင္းလုံးႏွင့္ ေဘး ပတ္၀န္းက်င္ ျမင္ကြင္းအားလုံးကို ျမင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ဘီစီ (၄) ရာစုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ ( ၅၀၀၀ ) ခန္႕ ပြဲၾကည့္ႏိုင္သည္။ဇာတ္ရုံကို တူးေဖာ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္းကဇာတ္ရုံ၏ အေျခအေနမွာ မေကာင္းလွပါေခ်။ ထုံးေက်ာက္တုံးမ်ား က ကြဲအက္ေနၿပီး အဖတ္လိုက္ကြာက်ေနသည္။ ေရွးဗိသုကာ လက္ရာမ်ားသည္လည္း ဇာတ္ရုံေနရာ အႏွံ႕တြင္ ျပန္႕ႀကဲေနၾကေပသည္။


ေဂ်ာ္ဒန္ ကဇာတ္ရုံ

ယေန႕ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အထင္ႀကီးေလာက္ေအာင္ ခမ္းနားလွသည့္ အေဆာက္အအုံႀကီးသည္ အန္တိုနီး ယပ္စ္ ပိုင္းယပ္စ္(Antoninus Pius) လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ လူ (၆၀၀၀) ဆန္႕ ကဇာတ္ရုံျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾက သည္။ ကဇာတ္ရုံႏွင့္ အေဆာက္အဦႀကီးသည္ တိုင္လုံးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စုေ၀းခန္းမ ႏွစ္ဘက္တြင္ ရွိေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ လည္း ယခုအခါတြင္ ထိုစုေ၀းခန္းမသည္ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ကဇာတ္ရုံသည္ မူလက စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုႏွင့္ Decumanus Maximus အမည္ရွိ အဓိက လမ္းမ တစ္ခုေဘးတြင္ရွိေနခဲ့ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းသည္ ေျမေအာက္ေရေျမာင္း တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး လမ္းမႀကီးမွာမူ စတင္ေဖာက္လုပ္ ၿပီးခဲ့စဥ္က အတုိင္းရွည္လ်ားစြာရွိေနသည္။ စုေ၀းခန္းမ၏ ေျမာက္ဘက္ အ၀င္တြင္ရွိခဲ့ေသာ ႀတိဂံခုံး ဂိတ္ေပါက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုေနရာသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သူမ်ားက အဆိုပါ ဂိတ္၀သည္ ေမွ်ာ္စင္သို႕ တက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေလွကားထစ္မ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္ရာ အေပါက္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရးႏွင့္ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ မိမိတို႕အရပ္ေဒသမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည့္ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႕သည္ ဤ ကဇာတ္ရုံတြင္ လုံၿခဳံစြာ နားခိုႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွပင္ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ အမၼန္၏ လူဦးေရသည္ ႏွစ္ဆျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။


တာအိုမီနား ဇာတ္ရုံ (Taomina)

တာအိုမီးနားသည္ စီလီစီကၽြန္း၏ ကမ္းေျခ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဂရိကိုလိုနီ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ထိုေဒသတြင္ ဂရိတို႕က ဘီစီ (၂) ရာစုတြင္ ကဇာတ္ရုံႀကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ ၾကည္လင္ေသာ ေျမထဲပင္လယ္၊ နာစို႕စ္(Naxos) ပင္လယ္ေအာ္ တို႕အနီး၀န္းက်င္ေနရာတြင္ အလြန္လွပေသာ ရႈခင္း ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ကဇာတ္ရုံကို ေရာမတို႕က ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံခဲ့သည္။

တာအိုမီးနားသည္ ယခုအခါတြင္ စီလီစီကၽြန္းနယ္ေျမတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေရွးေဟာင္း ကဇာတ္ရုံတစ္ရုံအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိေနသည္။ ခမ္းနား အံ့ႀသဖြယ္ ကဇာတ္ရုံႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ား၊ဇာတ္ပြဲမ်ား၊ကပြဲသဘင္မ်ား ကိုက်င္းပ ေပးလ်က္ရွိေနေပသည္။


မီရိဒါ ဇာတ္ရုံ(Mérida)

မိရိဒါ ေဒသ တြင္ ထူးျခားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ေကာင္စစ္၀န္ မာကပ္စ္ အဂရစ္ပါ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ေသာ ကဇာတ္ရုံက ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အခမ္းနားဆုံးျဖစ္သည္။ မိရီဒါသည္ အီဘာရီယန္ကၽြန္းဆြယ္ တစ္ခုလုံးတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးဟူသည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိပါေခ်။ မိရီဒါ ဇာတ္ရုံ သည္ ဂႏၳ၀င္ ေရာမ ဇာတ္ပြဲရုံ ဒီဇိုင္းမ်ား၏ အေကာင္းဆုံး ပုစံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မ်ဥ္းၿပိဳင္ ထိုင္ခုံတန္း သုံးဆင့္ရွိ သည္။ ပြဲၾကည့္လာသူတို႕၏ လူမႈ အဆင့္ေပၚ မူတည္ကာ သုံးဆင့္ ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဇာတ္ရုံအတြင္း ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ ( ၅၅၀၀) ခန္႕ ၀င္ဆန္႕သည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ ေနာက္ပိုင္းရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ မီရိဒါ ဇာတ္ရုံကို ဗိသုကာ ပုံစံဒီဇိုင္းအသစ္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈ အသစ္မ်ားကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဇာတ္ရုံကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈ သည္ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္ေပသည္။ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ မီရိဒါ ဇာတ္ရုံတြင္ ယေန႕တိုင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး ဇာတ္ရုံ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲေတာ္ကိုလည္း က်င္းပေလ့ရွိေပသည္။

ဒိုင္အို နီးစပ္စ္ ကဇာတ္ရုံ (The Theater of Dionysus)

ဂရိႏိုင္ငံ ၊ ေအသင္ၿမိဳ႕ရွိ ေလဟာျပင္ကဇာတ္ရုံ ဒိုင္အို နီးစပ္စ္သည္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ေရွးအက်ဆုံး ကဇာတ္ရုံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အက္ခရိုပိုလီစ္(Acropolis) ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္း မိုးထားသည့္ အရိပ္ေအာက္၀ယ္ တည္ရွိခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္ေဟာင္းကာလမ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိက ဘာသာ ေရးပြဲေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဂရိနတ္ဘုရား ဒိုင္အိုနီရွားပြဲေတာ္ အခမ္းအနားႀကီးတြင္ ေအသင္ျပဇာတ္မ်ားကို ဒိုင္အိုနီးစပ္စ္ ကဇာတ္ရုံတြင္ တင္ဆက္ေလ့ရွိခဲ့သည္။

ဒိုင္အို နီးစပ္စ္ ကို အာဏာရွင္ Peisistratos ၏သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားက ျပဳျပင္ ခဲ့ၾကၿပီး မ်ားစြာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈမ်ား၏ ဗိသုကာ ပုံစံမ်ား ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲလာမႈကို ဆန္းၾကယ္စြာ ျမင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ ယေန႕ျမင္ ေတြ႕ေနၾကရသည္ အစိတ္အပိုင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ေရာမ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းလက္ရာမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကဇာတ္ရုံ၏ ထိုင္ခုံတန္း မ်ားသည္ ဂႏၳ၀င္ ဂရိေခတ္ကာလ လက္ရာ မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

ဒိုင္အို နီးစပ္စ္ ကဇာတ္ရုံ ကို ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇာတ္ရုံ အနီး ၀န္းက်င္တြင္ ယေန႕တိုင္ ျပန္႕ႀကဲ လ်က္ရွိေနသည့္ မူလ ဇာတ္ရုံကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ Corinthian ေက်ာက္တုံး အပိုင္းအစမ်ားကို ျပန္လည္ အသုံး ျပဳခဲ့ေပသည္။ဒိုင္အို နီးစပ္စ္ ကဇာတ္ရုံသည္ ပရိတ္သတ္ (၁၇၀၀၀) ခန္႕ ဆန္႕သည့္ ကဇာတ္ရုံႀကီးတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။

လိေမၼာ္ေရာင္ ေရာမ ကဇာတ္ရုံ (Roman theater of Orange)

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၊ ေအဒီ (၁) ရာစုႏွစ္ ေရာမဘုရင္ ၾသဂတ္စ္တတ္စ္ လက္ထက္တြင္္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ မူလ လိမ္ေမာ္ေရာင္ ေရာမ ကဇာတ္ရုံ ကို ေအဒီ (၃၉၁) ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ အမိန္႕ျပန္တမ္းထုတ္ကာ ပိတ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တန္ခိုး အာဏာႀကီးထြားေနေသာ ခရစ္ယာန္ ဘုရား ေက်ာင္းက ထိုကဇာတ္ရုံတြင္ မယဥ္ေက်းေသာ တျပေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဆန္႕က်င္ခဲ့သျဖင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းကဇာတ္ရုံႀကီးအား (၁၉) ရာစုတြင္ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ေႏြရာသီ ေအာ္ပရာ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပရာ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ထင္ရွားစြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေပသည္။ Chorégies d’Orange ဟု ထင္ရွားသည့္ ယင္း ကဇာတ္ရုံ တြင္ေရာမေခတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမွ လူေနမႈ ဘ၀မ်ား ႏွင့္ ျပပြဲသဘင္ မ်ား ကို ပြဲၾကည့္ ပရိတ္သတ္ စိတ္၀င္စားေအာင္ ရွင္းလင္း ေျပာျပေလ့ရွိသည္။၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စ္ကို အဖြဲ႕က ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္နယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။

အက္ပီ ေဒါရပ္စ္ ဇာတ္ရုံ (Epidaurus Theater)

အက္ပီ ေဒါရပ္စ္သည္ ေရွးေဟာင္းဂရိနယ္ေျမ၊ ဆာရိုနစ္ ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ရွိေသာ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။အက္ပီ ေဒါရပ္စ္ တြင္ ကမၻာေပၚတြင္ အထင္ရွားဆုံးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ အေကာင္းဆုံး ဇာတ္ရုံတစ္ခုရွိသည္။ယင္းဇာတ္ရုံသည္ အက္ပီ ေဒါရပ္စ္ၿမိဳ႕ ၏ ဘာသာေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၀ ရာစုတြင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ေရွးေဟာင္းဂရိတို႕၏ အျပည့္စုံဆုံး ကဇာတ္ရုံႀကီး အျဖစ္ ေၾကညာ ႏိုင္ ခဲ့သည္။

အက္ပီ ေဒါရပ္စ္ ဇာတ္ရုံတြင္ ပရိတ္သတ္မ်ား ပြဲၾကည့္ရန္ ထိုင္ခုံတန္း ( ၅၅ )တန္းမွ် ရွိသည္။ယင္းခုံတန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခ ပိုင္းတြင္ အဆင့္ (၁၂) ဆင့္ ႏွင့္ အထက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္(၂၂) ဆင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။ပရိတ္သတ္ (၂၀၀၀၀) ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ကဇာတ္ ရုံႀကီးျဖစ္ေပသည္။ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ သမိုင္း သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက အက္ပီ ေဒါရပ္စ္ သည္ ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္းအက်ဆုံး ကဇာတ္ရုံ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဟီရိုဒက္စ္ အက္တီကပ္စ္ (Herodes Atticus)


ေအဒီ (၁၆၁) ခုႏွစ္တြင္ ဂရိႏိုင္ငံ ေအသင္၊ အက္ခရိုေပါလိစ္ ေတာင္တန္း၏ ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေစာင္းတြင္ ဂရိႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာၾကီးမားေသာ ဟီရိုဒက္စ္ အက္တီကပ္စ္က သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူအား အမွတ္ရသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာက္သားမ်ားကို ထြင္းထုကာ ကဇာတ္ရုံႀကီး တစ္ရုံကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။မူလ အေဆာက္အအုံသည္ သုံးထပ္ရွိေသာ ေက်ာက္သားအေဆာက္ အအုံ ျဖစ္ၿပီး သစ္သား အမိုးျဖင့္ မိုးထားခဲ့သည္။လူ(၅၀၀၀) ဆန္႕သည့္ ပြဲသဘင္က်င္းပေရာေနရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ ေနရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ဟီရိုဒက္စ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ေအသင္တြင္ အခ်မ္းသာဆုံး ဂရိလူမ်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ေရာမ တို႕က ဟီရိုဒက္စ္အား ေရာမ ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ေရာမဘုရင္ ႏွစ္ပးါကို စာသင္ေပးခဲ့သည့္ ေတြးေခၚပညာ ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဟီရိုဒက္စ္၏ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ပညာဂုဏ္ရွိန္တို႕ေၾကာင့္ ေအသင္ ေတာ္၀င္ မိသားစု အသိုင္းအ၀န္းၾကားတြင္ ထင္ရွား ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ဂရိ လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ဟီရိုဒက္စ္သည္ ေရာမ လူေနမႈ ထုံးစံအတိုင္းသာ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အယ္နီယာ ရီဂယ္လာအမည္ရွိ လွပေသာ ေရာမသူတစ္ ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ရီဂယ္လာသည္ ကံမေကာင္း စြာပင္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ဇနီးျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဒီရိုဒက္စ္သည္ သူ၏ အိမ္ နံရံမ်ားအားလုံးကို အနက္ေရာင္ ေဆးသုတ္ခဲ့ၿပီးတစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အိမ္ထဲမွ မထြက္ဘဲေနခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဇနီးသည္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းကို ကုစားေသာ အားျဖင့္ ေက်ာက္သားမ်ားကို ထြင္းထုထားသည့္ ကဇာတ္ရုံႀကီး ကို တည္ေဆာက္ကာ ရီဂယ္လာ ကဇာတ္ရုံဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ေအဒီ (၂၆၇) ခုႏွစ္ တြင္ ဖ်က္ဆီးခံမခဲ့ရမီ ဟီရိုဒက္စ္ အက္တီကပ္စ္ ကဇာတ္ရုံဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ အဖ်က္ဆီးခံရသည္ ဆိုသည့္တိုင္ ဟီရိုဒက္စ္ အက္တီကပ္စ္ ကဇာတ္ရုံကို ယေန႕တိုင္ ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ၾကေပသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

Leave a Reply