သင္မသိေသးတဲ့ ပိုးဟပ္ေတြရဲ႕ ထူးထူးဆန္္းဆန္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ပိုးဟပ္တို႕သည္ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာသတၱ၀ါတို႕အသက္ရွင္လႈပ္ရွားေနစဥ္ကတည္းကပင္ ရွိ ေနခဲ့ၾကသည္။ ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္သည္ အစာမစားဘဲ တစ္လခန္႕အထိ အသက္ရွင္ေနႏိုင္သည္။ ေရလုံး၀မေသာက္ဘဲ ႏွစ္ပတ္ခန္႕ အသက္မေသဘဲ ရွင္သန္ေနႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပိုးဟပ္မမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္သာ မိတ္လိုက္ထားရုံျဖင့္ သားဥမ်ားကို အၿမဲ သေႏၶတည္ထား ႏိုင္သည္။

ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္သည္ ဦးေခါင္းမရွိဘဲလည္း ၇ ရက္ခန္႕အထိ အသက္ရွင္ႏိုင္ေသးသည္။ အသက္မရွဴဘဲ မိနစ္ ေလးဆယ္ခန္႕ ေအာင့္ထားႏိုင္သည္။ပိုးဟပ္တစ္ကာင္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ သုံးမိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမန္ေျပးႏိုင္သည္။ အံ့ဖြယ္ပိုးဟပ္ပါတစ္ကား။

ပိုးဟပ္တို႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း သန္း ၃၅၀ ေလာက္ကတည္းကရွိခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၃၅၄ သန္းမွ ႏွစ္သန္းေပါင္း၂၉၅ သန္းအတြင္း သက္တမ္းရွိသည့္ ပိုးဟပ္ႏွင့္တူေသာ ရုပ္ၾကြင္းတစ္ခု ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးရာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပိုးဟပ္ ႏွင့္အနည္းငယ္ကြဲဲျပားကာ ဓားခုတ္ေကာင္ႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ပိုးဟပ္ကို ကမၻာတစ္၀န္းလုံးတြင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး လူသားတို႕၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။မိမိ တို႕ေရာက္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနႏိုင္ၾကသည္။အေႏြးဓာတ္ကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္း ေႏြးေထြးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနတတ္ၾကသည္။ညဖက္တြင္ အမ်ားဆုံးထြက္ၾကၿပီး အလင္းေရာင္ကို ေရွာင္တတ္ၾကသည္။

ပိုးဟပ္တို႕သည္ မစင္မ်ားကိုစြန္႕ထုတ္ၾကရာ၀ယ္ ယင္းတို႕၏မစင္မွ ထုတ္လြတ္ေသာ(pheromone) အေငြ႕ ကို အျခားပိုးဟပ္မ်ားကေျခရာခံကာ အစားအစာႏွင့္ေရတို႕ရွိသည့္ေနရာ ကိုေထာက္လွမ္းႏိုင္ၾကသည္။ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္ေကာင္ရွိေနေၾကာင္းကို အခ်င္းခ်င္းသိႏိုင္ၾကသည္။

ပိုးဟပ္တို႕၏ အုပ္စုလိုက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို သုေတသနတစ္ခုတြင္ ထူးျခားစြာ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ ရသည္။ပိုးဟပ္အေကာင္ ၅၀ ခန္႕ကို ပန္းကန္တစ္ခုအတြင္းထည့္ကာ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္တြင္ ခ်ထားလိုက္သည္။ အဆိုပါေနရာမွာပင္ ပိုးဟပ္တို႕ခိုေအာင္းႏိုင္ေသာ အျခားေခ်ာင္ႏွစ္ေခ်ာင္ကိုလည္းစီစဥ္ထားသည္။ ေခ်ာင္တစ္ ေခ်ာင္လွ်င္ပိုးဟပ္အေကာင္ ၄၀ ခန္႕သာ ေနႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားရာ ပိုးဟပ္ အေကာင္ ၅၀ တို႕သည္ ေခ်ာင္ႏွစ္ ေခ်ာင္တြင္ အေကာင္ ၂၅ ေကာင္စီ သြားေရာက္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ေသာေခ်ာင္ေနရာတြင္ ပိုးဟပ္ တစ္ေကာင္မွ်မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္သူတို႕က တဖန္ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္လွ်င္ ပိုးဟပ္အေကာင္ ၅၀ ေက်ာ္ေနႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ ေပးလိုက္ရာ ပိုးပဟ္မ်ားအားလုံးသည္ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္ထဲမွာပင္စုရုံးေနၾကၿပီး က်န္ ႏွစ္ေခ်ာင္မွာ ဗလာဟင္းလင္း ျဖစ္ေနသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ၾကရေပသည္။သုေတသနပညာရွင္တို႕က ပိုးဟပ္တို႕သည္ စိမ္ေခၚယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းပူးေပါငး္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

အျခားသုေတသနတစ္ခုတြင္ ပိုးဟပ္တို႕၏ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚတြင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကို အေျဖရွာခဲ့ၾက သည္။ ပိုးဟပ္တို႕သည္ မည္သို႕ ေမွာင္ေနသနည္း ၊ အေမွာင္ထဲတြင္ အျခားပိုးဟပ္မ်ားမည္မွ်ရွိသနည္းတို႕ကို စူးစမ္း တတ္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ပိုးဟပ္စက္ရုပ္ငယ္ေလးအမ်ားအျပားကို အေမွာင္ထဲရွိပိုးဟပ္မ်ားၾကားတြင္ခ်ထား ၾကည့္သည္။ ထိုစက္ရုပ္မ်ားကို ပိုးဟပ္နံ႕မ်ားထြက္ေအာင္စီစဥ္ထားရာ ပိုးဟပ္အစစ္မ်ားက ယင္းတို႕ႏွင့္အနံ႕ တူညီ မႈေၾကာင့္ စက္ရုပ္ပိုးဟပ္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေပသည္။

ပိုးဟပ္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ လူသားတို႕ ၀န္းက်င္တြင္ေတြ႕ေနၾကရေသာ ပိုးဟပ္မ်ား မွာ မ်ိဳးစိတ္ ၃၀ ခန္႕မွ်သာရွိၿပီး ယင္းတို႕အနက္ ပိုးဟပ္ ၄ မ်ိဳးတို႕သည္ ေရာဂါကူးစက္တတ္ေသာ အင္းစက္သတၱ၀ါ မ်ားအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ၾကသည္။ ယင္း ၄ မ်ိဳးတို႕ကိုအေမရိကန္ပိုးဟပ္ ၊ ဂ်ာမာန္ပိုးဟပ္၊ အာရွ ပိုးဟပ္ႏွင့္ အေရွ႕ဖ်ားပိုး ဟပ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

အေမရိကန္ပိုးဟပ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၃၀ မီလီမီတာ(၁.၂ လက္မ)ခန္႕ရွည္လ်ားၿပီးအခ်ိဳ႕ မွာ၂ လက္မ ခန္႕ အထိရွည္ၾကသည္။အေတာင္ပံႏွင့္ဦးမွင္ရွိၾကၿပီး အေရာင္က နီညိဳေရာင္ျဖစ္သည္။ဦးေခါင္း၏ ေနာက္ပိုင္း၀ယ္ အ၀ါေရာင္ ပုံသ႑ာန္ရွစ္မ်ိဳးခန္႕ အထိေတြ႕ရွိရတတ္သည္။

အေမရိကန္ပိုးဟပ္တို႕သည္ ျမင္ျမင္သမွ်ကို စားေလ့ရွိၾကၿပီး သစ္ရြက္မ်ားႏွင့္ အျခားအင္းစက္ပိုးငယ္မ်ား ကိုလည္းစားတတ္ၾကသည္။ေႏြးေထြး၍ ေမွာင္မိုက္စြတ္စိုေသာေနရာမ်ားတြင္ အေနမ်ားၾကသည္။ ေရႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ား ကို ႏွစ္သက္ၾကၿပီး မိလႅာပိုက္၊ ေရဆိုးပိုက္၊ေရဆိုးေျမာင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ခန္းမ်ားတြင္ခိုေအာင္း ေနထိုင္ တတ္ၾကသည္။

ညစ္ညမ္းေသာေနရာမ်ားသို႕ ေလွ်ာက္သြားၾကၿပီး ဗက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ကူးစက္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို သယ္ယူလာေလ့ရွိသည္။သူတို႕သည္ အေရခြံလဲေလ့ရွိရာ ယင္းအခြံမ်ားက အစားအစာမ်ားကို အဆိပ္ျဖစ္ေစရုံသာ မက ထိမိ၊ကိုင္မိသူမ်ားအား အေရျပားကို ယားယံေစသည္ ၊ ကေလးမ်ားကို ရင္ၾကပ္ပန္းနာ ျဖစ္ေစသည္။အေမ ရိကန္ ပိုးဟပ္မတစ္ကာင္သည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ဥ ၁၅၀ ခန္႕ အုႏိုင္သည္။

ဂ်ာမာန္မ်ိဳး ပိုးဟပ္မ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးတြင္အမ်ားဆုံးေတြ႕ႏိုင္သည္။ လက္မ၀က္ခန္႕သာရွည္ၿပီးသက္တမ္း မွာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အတြင္းသာျဖစ္သည္။ အေရာင္မွာအညိဳရင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳႏွင့္ဂ်ဳံပါေသာ အစာမ်ားကိုစား ေလ့ရွိေသာ္လည္း သြားတိုက္ေဆး ၊ စာအုပ္စေသာ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္သည့္ အရာမ်ားကိုလည္းစားၾကေသးသည္။ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းတို႔ကဲ့သို႔ စြတ္စိုေႏြးေထြးေသာေနရာမ်ိဳးႏွင့္ လူတို႕ စားေသာက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ ႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ပိုးဟပ္မ်ားကဲ့သို႕ပင္ အေရခြံလဲတတ္ၾကၿပီး ေရာဂါပိုးမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အာရွ ပိုးဟပ္တို႕သည္လည္း ၁၅ မီလီမီတာ (၀.၆ လက္မ) ခန္႕သာရွည္ၾကၿပီး ၅ လမွ ၆ လခြဲ ၀န္းက်င္ အထိ အသက္ရွည္ၾကသည္။ ကစီဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစာမ်ားကိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ စာအုပ္အေႏွာင့္မ်ားတြင္ကပ္ထား သည့္ေကာ္မ်ား၊ေျခအိတ္မွ ႏိုင္လြန္မ်ားကိုလည္းစားတတ္ၾကသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာကိုၾကိဳက္ၾကသျဖင့္ အိမ္ ၏ အျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိၾကရသည္။

အေရွ႕တိုင္းပိုးဟပ္မ်ားသည္ အာဖရိကတိုက္မွ ျပန္႕ပြားလာျဖင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္သေဘၤာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္႕ႏွံ႕လာၾကသည္ဟုယူဆၾကသည္။ ၁ လက္မခန္႕အထိရွည္ၾကၿပီး ဆိုး၀ါးေသာ အနံ႕မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေလ့ရွိ ၾကသည္။ ညိဳပုပ္ပုပ္ အနက္ေရာင္ရွိၾကၿပီး ပိုးဟပ္မ်ားထဲတြင္ အညစ္ပတ္ဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ အမႈိက္မ်ား စြန္႕ပစ္ထားရာေနရာမ်ာတြင္ က်က္စားၾကသည္။

ပိုးဟပ္တို႕သည္ အရြယ္ႀကီးေသာ အင္းဆက္ပိုးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၁ လက္မအရြယ္ ၀န္းက်င္ခန္႕ သာရွိၾကေသာ္လည္း ၾသစေၾတလ် ႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ အႀကီးဆုံးေသာ ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္မွာ ၃.၅ လက္မ အရြယ္မွ်ရွည္လ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရေပသည္။အေလးခ်ိန္မွာ ၁.၁ ေအာင္စျဖစ္သည္။ ပိုးဟပ္မမ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ ဥမ်ားကို ၀မ္းပိုက္၏ ေနာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ လြယ္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ေပသည္။ ဂ်ာမာန္မ်ိဳးႏြယ္ ပိုးဟပ္မမ်ားသည္ ဥ ၃၀ မွ ၄၀ အထိပါ၀င္ေသာ ဥအိမ္ကို သယ္ပိုးထားၾကျပီး ထိုဥ မ်ားကို ၅ နာရီၾကာမွ် အုၾကသည္။ ဥၿပီးစတြင္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အုၿပီး ေလးနာရီ အတြင္းမာေၾကာကာ အနက္ေရာင္သို႕ ေျပာင္းသြားေလ့ရွိသည္။

ဒ႑ာရီထဲမွ နတ္သမီးဟုဆိုၾကသည့္ Nymph ပိုးဟပ္ ကို ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ရသည္။ အေတာင္ပံႏွင့္ လိင္အဂၤါမ်ားမဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ္လည္း သာမာန္ ပိုးဟပ္အရြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးကာ အရြယ္ေရာက္ရန္ေလးလ မွ တစ္ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီေးသာ Nymph ပိုးဟပ္မ်ားသည္ အျခား ပိုးဟပ္မ်ိဳးမ်ားထက္အသက္ ရွည္ၾကၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုတြင္ ထားရွိခဲ့ေသာ Nymph ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္သည္ ေလးႏွစ္အထိ အသက္ရွည္ခဲ့ဖူး ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ေတြ႕ရေသာ အခ်ိဳ႕ေသာပိုးဟပ္မ်ားသည္အသံထြက္ကာ ေအာ္ ႏိုင္ၾကသည္ကို ထူးျခားစြာေတြ႕ၾကရသည္။ပိုးဟပ္ေအာ္သံ စူးစူးရွရွ အသံကို ၾကားႏိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အမ်ား အားျဖင့္မူ ပိုးဟပ္ေအာ္သံကို မၾကားဖူးၾကပါေခ်။ ပိုးဟပ္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုစမွတ္တစ္ခုရွိရာ နယူးကလီယားစစ္ပြဲျဖစ္၍ လူသားမ်ားႏွင့္တကြ သက္ရွိမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခ်ိန္သြားတြင္ ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ အတူက်န္ရွိမည့္ သတၱ၀ါမွာ ပိုးဟပ္ပင္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ပိုးဟပ္တို႕သည္ ေက်ာရိုးရွိသတၱ၀ါမ်ား ၊ လူသားမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကို ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)


သင်မသိသေးတဲ့ ပိုးဟပ်တွေရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လျှို့ဝှက်ချက်များ (unicode)

ပိုးဟပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ဒိုင်နိုဆောသတ္တဝါတို့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားနေစဉ်ကတည်းကပင် ရှိ နေခဲ့ကြသည်။ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်သည် အစာမစားဘဲ တစ်လခန့်အထိ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။ ရေလုံးဝမသောက်ဘဲ နှစ်ပတ်ခန့် အသက်မသေဘဲ ရှင်သန်နေနိုင်သည်။ အချို့သော ပိုးဟပ်မများသည် တစ်ကြိမ်သာ မိတ်လိုက်ထားရုံဖြင့် သားဥများကို အမြဲ သန္ဓေတည်ထား နိုင်သည်။

ပိုးဟပ်တစ်ကောင်သည် ဦးခေါင်းမရှိဘဲလည်း ၇ ရက်ခန့်အထိ အသက်ရှင်နိုင်သေးသည်။ အသက်မရှူဘဲ မိနစ် လေးဆယ်ခန့် အောင့်ထားနိုင်သည်။ပိုးဟပ်တစ်ကာင်သည် တစ်နာရီလျှင် သုံးမိုင်နှုန်းဖြင့် အမြန်ပြေးနိုင်သည်။ အံ့ဖွယ်ပိုးဟပ်ပါတစ်ကား။

ပိုးဟပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း သန်း ၃၅၀ လောက်ကတည်းကရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၃၅၄ သန်းမှ နှစ်သန်းပေါင်း၂၉၅ သန်းအတွင်း သက်တမ်းရှိသည့် ပိုးဟပ်နှင့်တူသော ရုပ်ကြွင်းတစ်ခု ကို တွေ့ရှိခဲ့ဖူးရာ မျက်မှောက်ခေတ် ပိုးဟပ် နှင့်အနည်းငယ်ကွဲဲပြားကာ ဓားခုတ်ကောင်နှင့်ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။

ပိုးဟပ်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်မြင်တွေ့နိုင်ပြီး လူသားတို့၏ အနီးဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်လေ့ရှိကြသည်။မိမိ တို့ရောက်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေနိုင်ကြသည်။အနွေးဓာတ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး အဆောက်အအုံများအတွင်း နွေးထွေးသောနေရာများတွင် နေတတ်ကြသည်။ညဖက်တွင် အများဆုံးထွက်ကြပြီး အလင်းရောင်ကို ရှောင်တတ်ကြသည်။

ပိုးဟပ်တို့သည် မစင်များကိုစွန့်ထုတ်ကြရာဝယ် ယင်းတို့၏မစင်မှ ထုတ်လွတ်သော(pheromone) အငွေ့ ကို အခြားပိုးဟပ်များကခြေရာခံကာ အစားအစာနှင့်ရေတို့ရှိသည့်နေရာ ကိုထောက်လှမ်းနိုင်ကြသည်။ မည်သည့် နေရာတွင် ပိုးဟပ်တစ်ကောင်ကောင်ရှိနေကြောင်းကို အချင်းချင်းသိနိုင်ကြသည်။

ပိုးဟပ်တို့၏ အုပ်စုလိုက် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရည်ကို သုတေသနတစ်ခုတွင် ထူးခြားစွာ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ ရသည်။ပိုးဟပ်အကောင် ၅၀ ခန့်ကို ပန်းကန်တစ်ခုအတွင်းထည့်ကာ ချောင်တစ်ချောင်တွင် ချထားလိုက်သည်။ အဆိုပါနေရာမှာပင် ပိုးဟပ်တို့ခိုအောင်းနိုင်သော အခြားချောင်နှစ်ချောင်ကိုလည်းစီစဉ်ထားသည်။ ချောင်တစ် ချောင်လျှင်ပိုးဟပ်အကောင် ၄၀ ခန့်သာ နေနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားရာ ပိုးဟပ် အကောင် ၅၀ တို့သည် ချောင်နှစ် ချောင်တွင် အကောင် ၂၅ ကောင်စီ သွားရောက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ကျန်သောချောင်နေရာတွင် ပိုးဟပ် တစ်ကောင်မျှမရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြရသည်။

သုတေသနပြုလုပ်သူတို့က တဖန် ချောင်တစ်ချောင်လျှင် ပိုးဟပ်အကောင် ၅၀ ကျော်နေနိုင်အောင်စီစဉ် ပေးလိုက်ရာ ပိုးပဟ်များအားလုံးသည် ချောင်တစ်ချောင်ထဲမှာပင်စုရုံးနေကြပြီး ကျန် နှစ်ချောင်မှာ ဗလာဟင်းလင်း ဖြစ်နေသည်ကို အံ့ဩဖွယ်တွေ့ကြရပေသည်။သုတေသနပညာရှင်တို့က ပိုးဟပ်တို့သည် စိမ်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုများကို အချင်းချင်းပူးပေါင်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ကြကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။

အခြားသုတေသနတစ်ခုတွင် ပိုးဟပ်တို့၏ အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကို အဖြေရှာခဲ့ကြ သည်။ ပိုးဟပ်တို့သည် မည်သို့ မှောင်နေသနည်း ၊ အမှောင်ထဲတွင် အခြားပိုးဟပ်များမည်မျှရှိသနည်းတို့ကို စူးစမ်း တတ်ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ပိုးဟပ်စက်ရုပ်ငယ်လေးအများအပြားကို အမှောင်ထဲရှိပိုးဟပ်များကြားတွင်ချထား ကြည့်သည်။ ထိုစက်ရုပ်များကို ပိုးဟပ်နံ့များထွက်အောင်စီစဉ်ထားရာ ပိုးဟပ်အစစ်များက ယင်းတို့နှင့်အနံ့ တူညီ မှုကြောင့် စက်ရုပ်ပိုးဟပ်များကို လက်ခံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပေသည်။

ပိုးဟပ်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄၅၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် လူသားတို့ ဝန်းကျင်တွင်တွေ့နေကြရသော ပိုးဟပ်များ မှာ မျိုးစိတ် ၃၀ ခန့်မျှသာရှိပြီး ယင်းတို့အနက် ပိုးဟပ် ၄ မျိုးတို့သည် ရောဂါကူးစက်တတ်သော အင်းစက်သတ္တဝါ များအုပ်စုတွင်ပါဝင်ကြသည်။ ယင်း ၄ မျိုးတို့ကိုအမေရိကန်ပိုးဟပ် ၊ ဂျာမာန်ပိုးဟပ်၊ အာရှ ပိုးဟပ်နှင့် အရှေ့ဖျားပိုး ဟပ်ဟု ပညာရှင်များက ယေဘုယျအားဖြင့်သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။

အမေရိကန်ပိုးဟပ်သည် အများအားဖြင့် ၃၀ မီလီမီတာ(၁.၂ လက်မ)ခန့်ရှည်လျားပြီးအချို့ မှာ၂ လက်မ ခန့် အထိရှည်ကြသည်။အတောင်ပံနှင့်ဦးမှင်ရှိကြပြီး အရောင်က နီညိုရောင်ဖြစ်သည်။ဦးခေါင်း၏ နောက်ပိုင်းဝယ် အဝါရောင် ပုံသဏ္ဍာန်ရှစ်မျိုးခန့် အထိတွေ့ရှိရတတ်သည်။
အမေရိကန်ပိုးဟပ်တို့သည် မြင်မြင်သမျှကို စားလေ့ရှိကြပြီး သစ်ရွက်များနှင့် အခြားအင်းစက်ပိုးငယ်များ ကိုလည်းစားတတ်ကြသည်။နွေးထွေး၍ မှောင်မိုက်စွတ်စိုသောနေရာများတွင် အနေများကြသည်။ ရေနှင့်နီးသော နေရာများ ကို နှစ်သက်ကြပြီး မိလ္လာပိုက်၊ ရေဆိုးပိုက်၊ရေဆိုးမြောင်းနှင့် မြေအောက်ခန်းများတွင်ခိုအောင်း နေထိုင် တတ်ကြသည်။

ညစ်ညမ်းသောနေရာများသို့ လျှောက်သွားကြပြီး ဗက်တီးရီးယားများနှင့်ကူးစက် ရောဂါပိုးများကို သယ်ယူလာလေ့ရှိသည်။သူတို့သည် အရေခွံလဲလေ့ရှိရာ ယင်းအခွံများက အစားအစာများကို အဆိပ်ဖြစ်စေရုံသာ မက ထိမိ၊ကိုင်မိသူများအား အရေပြားကို ယားယံစေသည် ၊ ကလေးများကို ရင်ကြပ်ပန်းနာ ဖြစ်စေသည်။အမေ ရိကန် ပိုးဟပ်မတစ်ကာင်သည် တစ်နှစ်လျှင် ဥ ၁၅၀ ခန့် အုနိုင်သည်။

ဂျာမာန်မျိုး ပိုးဟပ်များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အများဆုံးတွေ့နိုင်သည်။ လက်မဝက်ခန့်သာရှည်ပြီးသက်တမ်း မှာ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အတွင်းသာဖြစ်သည်။ အရောင်မှာအညိုရင့်ဖြစ်သည်။ အချိုနှင့်ဂျုံပါသော အစာများကိုစား လေ့ရှိသော်လည်း သွားတိုက်ဆေး ၊ စာအုပ်စသော အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သည့် အရာများကိုလည်းစားကြသေးသည်။ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းတို့ကဲ့သို့ စွတ်စိုနွေးထွေးသောနေရာမျိုးနှင့် လူတို့ စားသောက်သည့်နေရာများတွင် တွေ့ နိုင်သည်။

အမေရိကန်ပိုးဟပ်များကဲ့သို့ပင် အရေခွံလဲတတ်ကြပြီး ရောဂါပိုးများကို သယ်ဆောင်လေ့ရှိကြသည်။
အာရှ ပိုးဟပ်တို့သည်လည်း ၁၅ မီလီမီတာ (၀.၆ လက်မ) ခန့်သာရှည်ကြပြီး ၅ လမှ ၆ လခွဲ ဝန်းကျင် အထိ အသက်ရှည်ကြသည်။ ကစီဓာတ်ပါဝင်သော အစာများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ စာအုပ်အနှောင့်များတွင်ကပ်ထား သည့်ကော်များ၊ခြေအိတ်မှ နိုင်လွန်များကိုလည်းစားတတ်ကြသည်။ ခြောက်သွေ့သောနေရာကိုကြိုက်ကြသဖြင့် အိမ် ၏ အမြင့်နေရာများတွင်တွေ့ရှိကြရသည်။

အရှေ့တိုင်းပိုးဟပ်များသည် အာဖရိကတိုက်မှ ပြန့်ပွားလာဖြင်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်သင်္ဘောများမှတစ်ဆင့် ပြန့်နှံ့လာကြသည်ဟုယူဆကြသည်။ ၁ လက်မခန့်အထိရှည်ကြပြီး ဆိုးဝါးသော အနံ့များကို ထုတ်လွှတ်လေ့ရှိ ကြသည်။ ညိုပုပ်ပုပ် အနက်ရောင်ရှိကြပြီး ပိုးဟပ်များထဲတွင် အညစ်ပတ်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ အမှိုက်များ စွန့်ပစ်ထားရာနေရာမျာတွင် ကျက်စားကြသည်။

ပိုးဟပ်တို့သည် အရွယ်ကြီးသော အင်းဆက်ပိုးများဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၁ လက်မအရွယ် ဝန်းကျင်ခန့် သာရှိကြသော်လည်း ဩစတြေလျ နိုင်ငံတွင်တွေ့ခဲ့ရသော အကြီးဆုံးသော ပိုးဟပ်တစ်ကောင်မှာ ၃.၅ လက်မ အရွယ်မျှရှည်လျားကြောင်းတွေ့ရပေသည်။အလေးချိန်မှာ ၁.၁ အောင်စဖြစ်သည်။ ပိုးဟပ်မများသည် ယင်းတို့၏ ဥများကို ဝမ်းပိုက်၏ နောက်ဖက်ပိုင်းတွင် လွယ်ထားကြသည်ကို တွေ့မြင် နိုင်ပေသည်။ ဂျာမာန်မျိုးနွယ် ပိုးဟပ်မများသည် ဥ ၃၀ မှ ၄၀ အထိပါဝင်သော ဥအိမ်ကို သယ်ပိုးထားကြပြီး ထိုဥ များကို ၅ နာရီကြာမျှ အုကြသည်။ ဥပြီးစတွင် အဖြူရောင်ဖြစ်သော်လည်း အုပြီး လေးနာရီ အတွင်းမာကြောကာ အနက်ရောင်သို့ ပြောင်းသွားလေ့ရှိသည်။

ဒဏ္ဍာရီထဲမှ နတ်သမီးဟုဆိုကြသည့် Nymph ပိုးဟပ် ကို ဩစတြေလျနိုင်ငံတွင်တွေ့ရသည်။ အတောင်ပံနှင့် လိင်အင်္ဂါများမဖွံ့ဖြိုးသော်လည်း သာမာန် ပိုးဟပ်အရွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးကာ အရွယ်ရောက်ရန်လေးလ မှ တစ်နှစ်အထိ ကြာမြင့်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီေးသာ Nymph ပိုးဟပ်များသည် အခြား ပိုးဟပ်မျိုးများထက်အသက် ရှည်ကြပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုတွင် ထားရှိခဲ့သော Nymph ပိုးဟပ်တစ်ကောင်သည် လေးနှစ်အထိ အသက်ရှည်ခဲ့ဖူး ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင်တွေ့ရသော အချို့သောပိုးဟပ်များသည်အသံထွက်ကာ အော် နိုင်ကြသည်ကို ထူးခြားစွာတွေ့ကြရသည်။ပိုးဟပ်အော်သံ စူးစူးရှရှ အသံကို ကြားနိုင်ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အများ အားဖြင့်မူ ပိုးဟပ်အော်သံကို မကြားဖူးကြပါချေ။
ပိုးဟပ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုစမှတ်တစ်ခုရှိရာ နယူးကလီယားစစ်ပွဲဖြစ်၍ လူသားများနှင့်တကွ သက်ရှိများ ပျောက်ကွယ်ချိန်သွားတွင် ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် အတူကျန်ရှိမည့် သတ္တဝါမှာ ပိုးဟပ်ပင်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးဟပ်တို့သည် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ ၊ လူသားများထက် အဆပေါင်းများစွာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို ခံနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။

မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန)

Leave a Reply