ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ေရွးေဟာင္း ရွားပါးဓာတ္ပုံမ်ား ၂

Posted on

အရင္ အပတ္ကေတာ့ ဒီလင့္(http://wp.me/p92H0W-2br) မွာ ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ေရွးေဟာင္း ရွားပါးဓာတ္ပုံမ်ား – ၁ ကို တင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အခုတခါ ေနာက္ထပ္ ၅၀ ကုိ ထပ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ၾကည့္ၿပီးသူမ်ားလဲ ရွိမွာပါ။ တစုတစည္းထဲ ရွိေနစလုိ႔ ျပန္လည္စုစည္းၿပီး တင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မၾကည့္ရေသးတဲ့သူမ်ားအတြက္ အသစ္ေပါ့ဗ်ာ 🙂

Leave a Reply