လုိအပ္တဲ့အခါသုံးႏုိင္မယ့္ လြယ္ကူသက္သာ နည္းလမ္းေပါင္း ၅၀

Posted on

လုိအပ္တဲ့အခါသုံးႏုိင္မယ့္ လြယ္ကူသက္သာ နည္းလမ္းေပါင္း ၅၀

ဒီနည္းလမ္းေလးေတြကုိ သုတဇုန္ ေပ့မွာ နည္းနည္းစီ တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိတ္ေဆြတုိ႔ တစုတစည္းတည္းဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ တင္ခဲ့သမွ်ထဲက အသုံး၀င္မယ့္ ေကာင္းႏုိးရာရာ နည္းလမ္းေလး ၅၀ ကို ျပန္လည္စုစည္းေပးထားပါတယ္။ မွတ္သားထားရင္ ကုိယ္တကယ္ လုိအပ္လာတဲ့အခါမွာ အလြယ္တကူသုံးလုိ႔ရတာေပါ့ 🙂

 

အဝတ္အစားမ်ားေပၚမွ ဖားဥႏွင့္ မိႈေစာ္နံျခင္းကို ဖယ္ရွားနည္း

မိုးတြင္းတြင္ စိုထိုင္းဆေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတတ္ေသာအဝတ္မ်ား ေပၚမွ ဖားဥသည္ လတ္ဆတ္ေသာ ေန၊ေလႏွင့္ေနေရာင္ျခည္တြင္ မျဖစ္ ပြားႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဖားဥမ်ားစြဲလာ ပါက အိမ္အျပင္တြင္ ေနထုတ္လွမ္း ပါ။ အရင္ဆံုး (၁)ရက္လံုး ေနလွမ္းၿပီး အေျခာက္ခံပါ။ ထို႔ေနာက္ ေျခာက္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖားဥမ်ားကို Brush ဝက္မွင္ဘီးခပ္ၾကမ္းၾကမ္းျဖင့္ တိုက္ ပစ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆပ္ျပာရည္တြင္ စိမ္၍ ေလွ်ာ္ပါ။
ဗနီကာသည္ သဘာဝမိႈသတ္ ေဆးျဖစ္ၿပီး ဖားဥ ၈၅%ကို ပယ္ရွား ေပးႏိုင္သည္။ ဗနီကာကို သံုးျခင္းျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို ပ်က္စီးမႈ မရွိေစပါ။

ျပဳလုပ္နည္းမွာ-
ေရသန္႔သန္႔ (၁)ဂါလံတြင္ ဗနီကာ (၁)ခြက္ေရာၿပီး အဝတ္မ်ားကို စိမ္ပါ။
(၁)နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ေရသန္႔သန္႔ ျဖင့္ ေဆး၍ ေနေရာင္တြင္ ထုတ္လွမ္း ပါ။
မိႈေစာ္နံသည့္အဝတ္မ်ားကို မည္ သည့္အခါမွ ေလမႈတ္ေျခာက္စက္ (dryer)ႏွင့္မႈတ္၍ အေျခာက္မခံပါ ႏွင့္။
အကယ္၍ စိတ္ထဲတြင္ မိႈနံ႔က်န္ ေနေသးသည္ဟု ထင္ပါက ဗနီကာ တြင္ ထပ္မံစိမ္ေပးပါ။ မုခ်အနံ႔ဆိုးမ်ား ကင္းသြားပါမည္။

Leave a Reply