သိပၸံပညာက ရွင္းမျပႏုိင္တဲ့ ကမာၻေက်ာ္ လူ၀င္စား (သုိ႔) ရွန္တီေဒ၀ီ

Posted on

ေရးသားသူ – လွတုိး (စိတ္ပညာ)

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕၌ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္က အသက္ ေလးႏွစ္အ႐ြယ္ ရွန္တီေဒဝီအမည္ရွိေသာ ကေလးငယ္သည္ ၎၏မိဘမ်ားအား အတိတ္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို အဖန္တလဲလဲေျပာျပခဲ့သည္။ ယခင္ဘ၀က သူ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အဝတ္အစား၊ အစားအစာ၊ ပတ္သက္ခဲ့သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္မိဘမ်ားက အံ့ဩသြား၏။

ကေလးငယ္ ေျပာဆို ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွန္၊ မမွန္ သိရွိရန္ သြားေရာက္စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ မွန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ရွန္တီေျပာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ-

 • ကေလးငယ္က သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဘ၀က လဂ္ဒီ (Lugdi) ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး ေဒလီႏွင့္ ၁၂၈ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးသည့္ မက္ထရာ (Muttra) ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္ဟုဆိုသည္။
 • မက္ထရာနယ္ေျမ၌ အသုံးျပဳသည့္ ေဒသိယ စကားအခ်ိဳ႕ကို သင္ယူထားျခင္းမရွိဘဲ ရွန္တီေျပာႏိုင္သည္။

 • သားေယာက်ာ္းေလးတစ္ဦး ဖြားျမင္ၿပီး ၁၀ ရက္ အၾကာ၌ လဂ္ဒီ ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု ကေလးငယ္က ေျပာဆို၏။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ မွန္ေနသည္ကိုေတြ႕ရ၏။
 • ယခင္ဘ၀က ၎ႏွင့္ ခင္ပြန္းေတာ္စပ္သူ ကီဒါနတ္ (Kedan Nath) ကို ကေလးငယ္ရွန္တီ မွတ္မိေနသည္။
 • အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး မိမိ၏ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ မတ္ထရာၿမိဳ႕တြင္ အတူေနထိုင္စဥ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ကေလးငယ္
  ရွန္တီ ေျပာျပသည္။
 • ယခင္ဘ၀က ၎ေနထိုင္ခဲ့သည့္ မက္ထရာၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုအတိအက် ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။
 • မက္ထရာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္စဥ္ ၎ေနအိမ္၌ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထားသိုေနရာခ်သည္ကို မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။
 • ယခင္ဘ၀က ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္၏ အခန္းေထာင့္ ေျမေအာက္တြင္ ႐ူပီး ၁၅၀ ျမႇဳပ္ခဲ့သည္ကို သိရွိေျပာျပႏိုင္သည္။ ယခင္ ဘ၀က ၎၏ ခင္ပြန္းေတာ္စပ္ခဲ့သူ ကီဒါနတ္က ထိုအခ်က္ကို မွန္၊ မမွန္ သိရွိရန္အတည္ျပဳ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။
 • ကေလးငယ္ ရွန္တီသည္ ယခင္ဘ၀ လဂ္ဒီ ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ မိခင္၊ ဖခင္ႏွစ္ဦးကို လူအုပ္ထဲမွ ေ႐ြးထုတ္ျပႏိုင္သည္။


ကေလးငယ္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို မွန္၊ မမွန္ သိႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရန္ အဆိုပါၿမိဳ႕မွ လူအမ်ားေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္ သတင္းစာတိုက္တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး တစ္ဦးပါဝင္သည္။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကေလးငယ္ ရွန္တီႏွင့္ လုံး၀မသိၾကပါ။ ထို႔ျပင္ အဆက္အသြယ္လည္းမရွိၾကေခ်။ ေကာ္မတီသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးသည့္ အခါ၌ ကေလးငယ္ရွန္တီ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ အလိမ္အညာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္လက္ခံ ေက်နပ္သြားၾက၏။

ေကာ္မတီ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ရွန္တီ၏ အေၾကာင္းအရာမွာ ကမၻာေက်ာ္သြားၿပီး လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္
စာေရးဆရာမ်ားက စိတ္ဝင္စားကာ အာ႐ုံစိုက္လာၾကသည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္လူမ်ိဳး စာေရးဆရာ စတူးရား လုံနာစထရင္း (Sture Lonnerstand) သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရွန္တီေဒဝီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့သည္။

ရွန္တီေဒဝီကိစၥသည္ လူဝင္စားအေၾကာင္း အရာအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာအေၾကာင္းကိစၥျဖစ္သည္ဟူ၍သာ ဆြီဒင္ စာေရးဆရာက မွတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ရွန္တီေဒ၀ီသည္ လက္မထပ္ပဲ အပ်ဳိႀကီးအျဖစ္သာ ေနထုိင္သြားခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က အတိတ္အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိေသာ္လည္း ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ထုိအေၾကာင္းကုိလုံး၀ မေျပာေတာ့ေပ။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္မူ ကေနဒါ စိတ္ပညာရွင္ Ian Stevenson က လာေရာက္အင္တာဗ်ဴးသည့္ အခါ အစအဆုံးျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ Ian Stevenson သည္ ၄ရက္တုိင္တုိင္ အင္တာဗ်ဴးၿပီးသည့္ေနာက္ မွန္ကန္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။ ရွန္တီေဒ၀ီသည္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ဤျဖစ္ရပ္သည္ သိပၸံပညာရွင္တုိ႔ အေျဖမထုတ္ႏုိင္သည့္ လူ၀င္စားျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ နာမည္ႀကီးသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

လွတုိး(စိတ္ပညာ)

Ref:
Children who remember past lives By Victor Zammit & Wendy Zammit.
သုတဗေဒသာစာေစာင္


သိပ္ပံပညာက မရှင်းပြနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် လူဝင်စား (သို့) ရှန်တီဒေဝီ (unicode)

ရေးသားသူ – လှတိုး(စိတ်ပညာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဒေလီမြို့၌ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်က အသက် လေးနှစ်အရွယ် ရှန်တီဒေဝီအမည်ရှိသော ကလေးငယ်သည် ၎င်း၏မိဘများအား အတိတ်ဘ၀နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက် အချို့ကို အဖန်တလဲလဲပြောပြခဲ့သည်။ ယခင်ဘဝက သူ အသုံးပြုခဲ့သော အဝတ်အစား၊ အစားအစာ၊ ပတ်သက်ခဲ့သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့် နေရာဒေသ စသည့်အကြောင်းအရာများကို ပြောဆိုခဲ့သဖြင့်မိဘများက အံ့ဩသွား၏။

ကလေးငယ် ပြောဆို ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို မှန်၊ မမှန် သိရှိရန် သွားရောက်စုံစမ်းကြည့်သောအခါ မှန်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ရှန်တီပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများမှာ-

ကလေးငယ်က သူသည် လွန်ခဲ့သော ဘဝက လဂ်ဒီ (Lugdi) ဆိုသော အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ဒေလီနှင့် ၁၂၈ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည့် မက်ထရာ (Muttra) မြို့တွင် နေထိုင်သည်ဟုဆိုသည်။

မက်ထရာနယ်မြေ၌ အသုံးပြုသည့် ဒေသိယ စကားအချို့ကို သင်ယူထားခြင်းမရှိဘဲ ရှန်တီပြောနိုင်သည်။

သားယောက်ျားလေးတစ်ဦး ဖွားမြင်ပြီး ၁၀ ရက် အကြာ၌ လဂ်ဒီ ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု ကလေးငယ်က ပြောဆို၏။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို စုံစမ်းကြည့်သောအခါ မှန်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။

ယခင်ဘဝက ၎င်းနှင့် ခင်ပွန်းတော်စပ်သူ ကီဒါနတ် (Kedan Nath) ကို ကလေးငယ်ရှန်တီ မှတ်မိနေသည်။

အိမ်ထောင်ပြုပြီး မိမိ၏ ခင်ပွန်းသည်နှင့် မတ်ထရာမြို့တွင် အတူနေထိုင်စဉ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကို ကလေးငယ်
ရှန်တီ ပြောပြသည်။

ယခင်ဘဝက ၎င်းနေထိုင်ခဲ့သည့် မက်ထရာမြို့ရှိ အထင်ကရနေရာ အတော်များများကိုအတိအကျ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုနိုင်သည်။

မက်ထရာမြို့တွင် နေထိုင်စဉ် ၎င်းနေအိမ်၌ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများကို မည်ကဲ့သို့ ထားသိုနေရာချသည်ကို မှန်ကန်စွာ ပြောဆိုနိုင်သည်။

ယခင်ဘဝက နေထိုင်ခဲ့သည့် နေအိမ်၏ အခန်းထောင့် မြေအောက်တွင် ရူပီး ၁၅၀ မြှုပ်ခဲ့သည်ကို သိရှိပြောပြနိုင်သည်။ ယခင် ဘဝက ၎င်း၏ ခင်ပွန်းတော်စပ်ခဲ့သူ ကီဒါနတ်က ထိုအချက်ကို မှန်၊ မမှန် သိရှိရန်အတည်ပြု ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။

ကလေးငယ် ရှန်တီသည် ယခင်ဘ၀ လဂ်ဒီ ဖြစ်ခဲ့စဉ်က တော်စပ်ခဲ့သော မိခင်၊ ဖခင်နှစ်ဦးကို လူအုပ်ထဲမှ ရွေးထုတ်ပြနိုင်သည်။
ကလေးငယ်၏ ပြောဆိုချက်များကို မှန်၊ မမှန် သိနိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရန် အဆိုပါမြို့မှ လူအများလေးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကော်မတီတွင် နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး၊ ရှေ့နေတစ်ဦးနှင့် သတင်းစာတိုက်တစ်ခုမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦးပါဝင်သည်။ ကော်မတီဝင်များသည် ကလေးငယ် ရှန်တီနှင့် လုံးဝမသိကြပါ။ ထို့ပြင် အဆက်အသွယ်လည်းမရှိကြချေ။ ကော်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးသည့် အခါ၌ ကလေးငယ်ရှန်တီ၏ ပြောဆိုချက်များသည် အလိမ်အညာများ မဟုတ်ကြောင်း၊ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံ ကျေနပ်သွားကြ၏။

ကော်မတီ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်မှုကြောင့် ကလေးငယ်ရှန်တီ၏ အကြောင်းအရာမှာ ကမ္ဘာကျော်သွားပြီး လူမှုဗေဒပညာရှင်များနှင့်
စာရေးဆရာများက စိတ်ဝင်စားကာ အာရုံစိုက်လာကြသည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆွီဒင်လူမျိုး စာရေးဆရာ စတူးရား လုံနာစထရင်း (Sture Lonnerstand) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ရှန်တီဒေဝီနှင့် တွေ့ဆုံကာ လိုအပ်သည်များကို မေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့သည်။

ရှန်တီဒေဝီကိစ္စသည် လူဝင်စားအကြောင်း အရာအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းကိစ္စဖြစ်သည်ဟူ၍သာ ဆွီဒင် စာရေးဆရာက မှတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့သည်။ ရှန်တီဒေဝီသည် လက်မထပ်ပဲ အပျိုကြီးအဖြစ်သာ နေထိုင်သွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က အတိတ်အကြောင်းကို မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိသော်လည်း ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှ စ၍ ထိုအကြောင်းကိုလုံး၀ မပြောတော့ပေ။ သို့သော် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင်မူ ကနေဒါ စိတ်ပညာရှင် Ian Stevenson က လာရောက်အင်တာဗျူးသည့် အခါ အစအဆုံးပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။ Ian Stevenson သည် ၄ရက်တိုင်တိုင် အင်တာဗျူးပြီးသည့်နောက် မှန်ကန်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြန်သည်။ ရှန်တီဒေဝီသည် ၁၉၈၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အဖြေမထုတ်နိုင်သည့် လူဝင်စားဖြစ်ရပ်များထဲမှ နာမည်ကြီးသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။

လှတိုး(စိတ်ပညာ)

Ref:
Children who remember past lives By Victor Zammit & Wendy Zammit.
သုတဗဒေသာစာစောင်

Leave a Reply