ကမာၻ႔အံဖြယ္ ၂၁ ခု အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားမ်ားသမုိင္းအတြင္းမွ လူတုိ႔တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ အရာမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀အတုိင္းအံ့မခန္းတည္ရွိေနသာ အရာမ်ားကုိ စုစည္းၿပီး ကမာၻ႔အံဖြယ္မ်ားအျဖစ္ စာရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳစုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားစု သိၾကတာက ကမာၻ႔အံဖြယ္ ၇ ခု လုိ႔သာ သိၾကပါတယ္။

ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု ဆုိရာမွာ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္။ ေရွးေခတ္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု ၊ အလယ္ေခတ္ ကမာၻ႔အံဖြယ္ ၇ခု ၊ အေမရိကန္ၿမဳိ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု ၊ သဘာ၀ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု ၊ ယူအက္စ္ေအတူေဒး ကမာၻ႔အံဖြယ္ ၇ ခု ၊ ေခတ္သစ္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္။

အခု ကြ်န္ေတာ္မွ်ေ၀မွာကေတာ့ ေရွးေခတ္ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု ၊ အလယ္ေခတ္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ ခု နဲ႔ ေခတ္သစ္ကမာၻ႔ အံ့ဖြယ္ ၇ခု တုိ႔အေၾကာင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးကိုစုေပါင္းၿပီး ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၂၁ခု လုိ႔ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၂၁ခု ေတာ့ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

မဟာရံတံတုိင္း ၊ ဂုိင္ဇာပိရမစ္ နဲ႔ ကုိလုိစီယမ္တုိ႔လုိ ၂ခုစီထပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြပါ၀င္ေနလုိ႔ပါပဲ။ ၇ ဂဏန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ ဂရိလူမ်ဳိးတုိ႔ရဲ႕ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ မွတ္ယူထားတာေၾကာင့္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေရွးေခတ္ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ခုနစ္ပါး

သမိုင္းပညာရွင္ ဟီ႐ိုဒိုးတပ္စ္(ဘီစီ ၄၈၄- ဘီစီ ၄၂၅) ႏွင့္ အယ္လက္ဇန္းဒရီးယားျပတိုက္ရွိ ဆိုင္းရင္းန္မွပညာရွိ ကယ္လီမာခ်ဴး(scholar Callimachus of Cyrene) (ဘီစီ ၃၀၅ -ဘီစီ ၂၀၄) တို႔သည္ ကမၻာ့အံဖြယ္ခုနစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေစာဆုံးစာရင္းကို ျပဳစုခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ေရးသားခ်က္မွာ ကိုးကားခ်က္မွအပ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထိုအံဖြယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအေဆာက္အဦးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

၁။ ဂိုင္ဇာမဟာပိရမစ္ႀကီး
၂။ ေဘဘီလုံရွိ မိုးပ်ံဥယ်ာဥ္
၃။ အိုလမ္ပီယာရွိ ဇုစ္နတ္မင္းႀကီး၏ ႐ုပ္ထု
၄။ အာတီးမစ္ ဘုရားေက်ာင္း

၅။ ေဟလီကာနပ္ဆပ္ရွိ ေမာ္ဆိုေလာ့စ္၏ ဂူသခ်ႋဳင္း
၆။ ကိုေလာ့ဆပ္ရွိ ႐ုတ္ဒ္႐ုပ္တု
၇။ အလက္ဇန္းဒရီးယားရွိ မီးျပတိုက္

၁။ ဂိုင္ဇာမဟာပိရမစ္ႀကီး

ဂိုင္ဇာမဟာပိရမစ္ႀကီး ကို ကူဖူးပိရမစ္ ( သို႔ )ခ်ီေရာ့ပ္ပိရမစ္ ဟုလည္းေခၚဆိုၾကၿပီး ဂိုင္ဇာဂူသခ်ႋဳင္း ပိရမစ္မ်ားထဲမွ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ အႀကီးဆုံး ပိရမစ္ ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕အစပ္တြင္တည္ရွိၿပီး ေရွးေခတ္ကမၻာ့အံဖြယ္ခုနစ္ပါးထဲမွ တစ္ခုတည္း ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ အီဂ်စ္မင္းဆက္ ၏ ဖာ႐ိုဘုရင္ ကူဖူး(ဂရိဘာသာျဖင့္ ခ်ီေရာ့ပ္) ၏ ဂူသခ်ႋဳင္းအျဖစ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ ဟု ယုံၾကည္ယူဆၿပီး အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ဘီစီ ၂၅၆၀ ခန္႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

မဟာပိရမစ္ႀကီးမွာ လူတို႔တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားထဲတြင္ အျမင့္ဆုံးအေဆာက္အဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္မၽွရပ္တည္ခဲ့သည္။

ယခုထက္တိုင္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရာမွာ အထပ္ဆင့္ပိရမစ္ (step-pyramid) ၏ ေအာက္ခံ အတြင္းပိုင္း ပုံပန္းသဏၭန္သာျဖစ္သည္။

အေပၚမွကာရံထားေသာ အကာအရံေက်ာက္တုံးမ်ားကို မဟာပိရမစ္ႀကီး ၏ေအာက္ေျခတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ ဒီပိရမစ္ႀကီးကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံတည္ေဆာက္ခဲ့သလဲ ဆုိတာကိုေတာ့ ယခုထက္တုိင္ တိက်တဲ့အေျဖရွာမေတြ႔ေသးပါ။

၂။ ေဘဘီလုံရွိ မိုးပ်ံဥယ်ာဥ္

ေဘဘီလုံရွိ မိုးပ်ံဥယ်ာဥ္သည္ မူလပထမ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္မ်ား တြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ေရွးေခတ္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေဘဘီလုံ ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး

ယခုေခတ္ အီရတ္ႏိုင္ငံ ဘာေဘး ေဒသ (Babil ) ရွိ အယ္လ္ေဟလာ(Al Hillah)အနီးတြင္ ရွိသည္။ တစ္ခါတရံတြင္ ဒ႑ာရီလာ ဘုရင္မ ဆယ္မီးရာမစ္စ္ ကို အစြဲျပဳ၍ ဆယ္မီးရာမစ္စ္ ၏ မိုးပ်ံဥယ်ာဥ္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ဥယ်ာဥ္ကို ေဘဘီလုံဘုရင္ နီဘူခ်တ္ဒ္နက္ဇာ ၂ က ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အိမ္ကို လြမ္းဆြတ္တသေနသည့္ သူ၏ ဇနီး မီဒီယာ ေဒသသူ အမီတစ္ ကို ႏွစ္သိမ့္ရန္ အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သူမသည္ သူမေဒသရွိ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ရနံ႔ေမြးေသာ ပန္းပင္မ်ားကို လြမ္းဆြတ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္သည္ ဘီစီ ၂ရာစု ေနာက္ပိုင္း ေျမငလ်င္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

စိမ္းလန္းစိုေျပေနေသာ ဥယ်ာဥ္အေၾကာင္းကို ဂရိ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ စထရာဘိုႏွင့္ ဒိုင္အိုဒိုးရပ္စ္ စီးကူးလပ္စ္တို႔က အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

၃။ အိုလမ္ပီယာရွိ ဇုစ္နတ္မင္းႀကီး၏ ႐ုပ္ထု

ဘီစီ ၄၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂရိ ပန္းပုပညာရွင္ ဖီးဒီးယက္က ဂရိႏိုင္ငံ အိုလံပီယာ ေတာင္ထိပ္ရွိ ဇုစ္နတ္ကြန္းတြင္ တည္ေဆာက္ထုဆစ္ခဲ့ေသာ ဇုစ္ နတ္ဘုရား၏ ႐ုပ္တုသည္ကမာၻ့ေရွးေဟာင္း အံ့ဖြယ္ (၇)ပါးတြင္ တပါး အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဇုစ္နတ္ဘုရား၏ ႐ုပ္တုသည္ ၁၃ မီတာ (၄၃)ေပ အျမင့္ရွိၿပီး ေရႊခ်ထားၿပီး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား စီခ်ယ္ထားေသာ သစ္ကတိုး ပလႅင္ထက္တြင္ ထိုင္ေနသည့္ပံုကို ထုဆစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ထဲတြင္ မိုးႀကိဳးလက္နက္ကို စြဲကိုင္ထားၿပီးေရွ႕ကိုု တူရွဴ စိုက္ၾကည့္ေနသည့္ မ်က္လံုးမွာ အသက္ပါလွသည္ဟုဆိုသည္ ။

ဂရိတို႔သည္ တရားစီရင္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ တရားသူႀကီး တရားခံ တရားလိုမ်ား အားလံုးသည္ အဆိုပါ ႐ုပ္တုေရွ႕တြင္ ဝတ္ျပဳကာ ဇုစ္၏ မ်က္လံုး ကိုစိုက္ၾကည့္ၿပီး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရသည္ဟုဆိုသည္ ။

ဇုစ္၏႐ုပ္တုမွာ ႀကီးမားၿပီး အသက္ဝင္လွသည့္အတြက္ အဲဒီေခတ္ကာလက ဂရိကို ေရာက္ဖူးသူတိုင္း၏ ပါးစပ္ဖ်ား၌ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည္ ။

သို႕ရာတြင္ ေအဒီ ၅ ရာစုခန္႕တြင္ မြန္ဂို အင္ပါယာ၏ လက္ေအာက္ခံ ပါရွန္တို႕၏ ဖ်က္ဆီးျခင္း ကိုခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေလသည္ ။

ယခုအခါတြင္ အဆိုပါ႐ုပ္ထု၏ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဂရိႏိုင္ငံသံုး ေငြဒဂၤါးေပၚမွ ႐ုပ္ပံုမွ်သာက်န္ရွိေတာ့သည္။

၄။ အာတီးမစ္ ဘုရားေက်ာင္း

ဂရိယဥ္ေက်းမွဳ႕ဟာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ ကို လႊမ္းမိုးစဥ္အခါက အဆိုပါ အာတီးမစ္ ဘုရားေက်ာင္းကို အီးဖီးဆပ္ အရပ္ (ယခု တူရကီႏို္ုင္ငံ ဆယ္လ္ကပ္) အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္ကို Temple of Diana ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ဘီစီ ၇ ရာစုခန္႔ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အာတီးမီး ဘုရားေက်ာင္းသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေအဒီ ၄၀၁ခုႏွစ္ တိုင္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ပထမဦးဆံုးတည္ေဆာက္စဥ္အခါက ဂရိရွိ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဇိုင္းထုတ္ကာ ျဖဴလႊေသာ မာဘယ္ေက်ာက္သားမ်ား ကိုသာ သံုးၿပီး လွပခမ္းနားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

ထို႕ေနာက္ ဂရိႏိုင္ငံ တဝွမ္းလံုးက အေတာ္ဆံုးေက်ာက္ဆစ္သမားမ်ားက ရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္ရာ လက္ရာေျမာက္ေသာ ေက်ာက္ခက္ႏြယ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊႐ုပ္တုမ်ားကို တန္ဆာဆင္ ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ထို႕ေနာက္ ေဆးသုတ္သမားမ်ားကို အဆိုပါ ေက်ာက္ဆစ္ ႐ုပ္ႂကြ ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို လွပစြာေဆးေရာက္ျခယ္လိုက္ေသာ အခါ အာမီးတီးစ္ ဘုရားေက်ာင္းဟာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ တဝိုက္ တြင္ အခမ္းနားဆံုး၊ အလွပဆံုး နတ္ဘုရားေက်ာင္း အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာေတာ့သည္ ။

သို႔ပါေသာ္လည္း မူလဘုရားေက်ာင္း၏ တည္ရွိမွဳ႕မွာ ၾကာရွည္တည္တံ့မွဳ မရွိခဲ့ပဲ ၊ မက္စီဒိုးနီးယာန္းမ်ား၊ ဆီးရီးယန္းမ်ား၊ ပါရွမ္းမ်ား၊ ႐ိုမန္မ်ား ႏွင့္ မြန္ဂိုမ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားက သူတို႕၏ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို အျမတ္တႏိုး အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ယခုအခါတြင္ မူရင္းလက္ရာ အတိုင္း က်န္ရွိမေနေတာ့ပဲ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ေခတ္သစ္လက္ရာ အျဖစ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

၅။ ေဟလီကာနပ္ဆပ္ရွိ ေမာ္ဆိုေလာ့စ္ ဂူသခၤ်ိဳင္း

BC 351 ခုႏွစ္က ယခင္ ေဟလီကာနပ္ဆပ္ ( ယခုတူရကီႏိုင္ငံ တြင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေမာ္ဆိုေလာ့စ္ ၏ ဂူဗိမာန္သည္ ေရွးေခတ္ကမာၻ ့အံဖြယ္ (၇) ပါးတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္ ။

ယခုအခါတြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသာ အုတ္ပံုမွ်သာ က်န္ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ေရွးေခတ္အခါကတြင္မူ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ကမာၻ ့အံ့ဖြယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာ တခ်္မဟာ ဂူဗိမာန္ကဲ့သို႔ပင္ ခမ္းနားထည္ဝါလြန္းခဲ့ပါသည္ ။

ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ ႏွစ္၃၀၀ ခန္႕က အာရွမိုင္းနားတဝိုက္တြင္ အင္အားႀကီးမားခဲ့ေသာပါရွန္းအင္ပါယာ၏ ဘုရင္ျဖစ္သူ Artaxerxes ၃ က သူ၏ ခမ္းနားႂကြယ္ဝမွဳႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမွဳကို ထင္ဟပ္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾကေသာ ပါရွန္းအင္ပါယာ လက္ေအာက္ခံ ဂရိဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ပါရွန္းတို႕၏ ယဥ္ေက်းမွဳကို ဂရိတို႕၏ အံ့မခန္း ဗိသုကာပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

လွပခမ္းနားေသာ အႏုစိတ္ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားေၾကာင့္ ဗိမာန္ႀကီးမွာ ႀကီးမားလွပၿပီး လက္ရာအလြန္ေျမာက္ခဲ့သည္ ။ ထိုေခတ္အခါက ပါရွန္းအင္ပါယာ၏ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားမွဳ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အဆင့္အတန္းကို ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ ၁၂ ရာစုႏွင့္ ၁၅ ရာစုက တူရကီႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ အုတ္ပံုရာမွ်သာ က်န္ရွိေနေတာ့သည္ ။

၆။ ကိုေလာ့ဆပ္ရွိ ႐ုတ္ဒ္႐ုပ္တု

ကမာၻ ့ေရွးေခတ္အံ့ဖြယ္ထဲတြင္ အပါဝင္ျဖစ္ေသာ ကိုေလာ့ဆပ္ရွိ ႐ုတ္ဒ္ ႐ုပ္ထုမွာ ေရွးေခတ္ဂရိတို႕၏ ေနနတ္ဘုရားျဖစ္ေသာ ဟီးလီးရပ္၏ ႐ုပ္ပံုကို ရည္စူးၿပီး တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဘီစီ၂၈၀ တြင္ ဂရိ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းပုဆရာ Chares of Lindos က ဂရိႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကၽြန္းေလးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုတ္ဒ္ကၽြန္း ေပၚတြင္ စစ္ပြဲေအာင္ႏိုင္မွဳ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တည္သည့္အခါတြင္ ၿမိဳ႕ဝင္ေပါက္ျဖစ္ေသာဆိပ္ကမ္း ေရတံခါး ကမ္းနဖူးေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

မီတာ (၃၀) ခန္႔ျမင့္မားေသာ ဟီးလီးရပ္ နတ္ဘုရား ႐ုပ္ထုသည္ ႐ုဒ္ၿမိဳ႕၏ အဝင္ဆိပ္ကမ္းနဖူးေပၚ တြင္ ႂကြားႂကြားဝံံ့ဝ့ံတည္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ႐ုတ္ဒ္ ၿမိဳ႕ကို လာသည့္သေဘၤာေတြ သည္ ၿမိဳ႕သို႕မေရာက္ခင္ ပင္လယ္ထဲမွပင္ အဆိုပါ ႐ုပ္ထု ကို လွမ္းျမင္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္ ။

ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေလဘာတီ႐ုပ္ထု သည္ ကိုေလာ့ဆပ္ရွိ ႐ုတ္ဒ္႐ုပ္တု၏ ပံုစံကို ယူထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္ ။

ေရွးေခတ္က ႐ုတ္ဒ္႐ုပ္ထုသည္ ကမာၻ ့အႀကီးဆံုး ႐ုပ္ထုအျဖစ္မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ၿပီး ၅၄ ႏွစ္အၾကာ ဘီစီ ၂၂၄ ခုႏွစ္တြင္တြင္ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးက်ကာ ပ်က္စီးခဲ့ရေလသည္ ။

ထိုအ႐ုပ္ ႀကီးသည္ၿပိဳလဲသြားရာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ တြင္ ထိုအ႐ုပ္ႀကီးမွ အပ်က္အစီးမ်ားကို စုေဆာင္း၍ သတၱဳ ေဟာင္းအျဖစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္ၾက၏။

၇ ။ အလက္ဇန္းဒီယားမီးျပတိုက္

အီဂ်စ္ဘုရင္ ဒုတိယေတာ္လမီမင္း ဘီစီ ၂၈၀-၂၄၇ လက္ထက္၌ ထို ႏိုင္းျမစ္ဝ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ အလက္ဇန္းဒီးယားၿမိဳ႕၏ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားျဖင့္ ေပ ၅ဝဝ ခန္႔ျမင့္ေသာ မီးျပတိုက္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေလသည္။

ထို အေဆာက္အအုံႀကီးကို ဘီစီ ၂၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရာ၊ အယ္လက္ဇၿႏၵီးယားၿမိဳ႕၏ ေဖးေရာ့မီးျပတိုက္ဟု ေခၚတြင္၏။ အလက္ဇန္းဒီးယားၿမိဳ႕ကို ညပိုင္းတြင္ ဆိုက္ကပ္လာမည့္ ေလွသေဘာၤ မ်ားကို လမ္းျပရန္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုသ႑ာန္မွာ ေအာက္ေျခက စတုရန္းပံု၊ အလယ္တြင္ အ႒မဂံပံု ရွိၿပီး အေပၚဆံုးပိုင္းကေတာ့ အဝိုင္းပံုျဖစ္သည္။ ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ဆင့္ကာ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မီးျပတိုက္ထိပ္တြင္ အခ်င္း ၂ မီတာခန္႕ရွိေသာ ေၾကးမံု မွန္၄ ခ်ပ္ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ဘက္အလင္းျပန္ႏိုင္ေအာင္ ထားၿပီး အလယ္တြင္ ေဝလငါးဆီကို မီး႐ွိဳ႕ၿပီး အလင္းရေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ မီးတိုင္ရွိသည္ ။

ထိုမီးျပတိုက္မွအလင္းသည္ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ျမစ္ဝထဲသို႔ ၄၇ ကီလိုမီတာခန္႔အထိ ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္ အလက္ဇန္းဒီးယားၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းဆီသို႔ အလြယ္တကူ ကမ္းကပ္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းျပေပးႏိုင္သည္ ။

ထိုေခတ္အခါက ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ မီးျပတိုက္မ်ားတြင္ အလက္ဇန္းဒီးယားမီးျပတိုက္မွာ အေစာဆံုးျ ဖစ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ေအဒီ၉၅၆ ႏွင့္ ၁၃၂၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ္လည္း အီဂ်စ္တို႔က ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုမီးျပတိုက္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ အခုထက္ထိ တည္ရွိေနပါေသးသည္။

အထက္ပါတို႔ကား ေရွးေဟာင္းကမၻာ၏ အံ့ဖြယ္ခုနစ္သြယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခါတြင္ကား ထိုအံ့ဖြယ္မ်ားမွာ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံရွိ ပိရမစ္မ်ားမွတစ္ပါး ပ်က္စီးယိုယြင္းကုန္ေခ်ၿပီ။

အလယ္ေခတ္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ခု ကို ေနာက္ပုိစ့္မွာ ဆက္ၿပီးမွ်ေ၀ပါမယ္။

Leave a Reply