ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ မကၠမီလန္ႏွင့္ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔ အိႏၵိယတြင္ ဟုိတယ္အခန္း လုရျခင္း

Posted on

Via : မိုေရွဒါယန္ အစၥေရးသူရဲေကာင္း

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ 1958 ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိုေရွဒါယန္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္သည္။ ထိုင္းမွ အျပန္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ လည္ပတ္သည္။ အိႏၵိယတြင္ ကမၻာေက်ာ္ အလြမ္းဗိမာန္ႀကီး “တာ့ဂ်္ မဟာ”ကို ၾကည့္႐ႈ႕ရန္အတြက္ အဂၢရာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ မိုေ႐ွဒါယန္ အဂၢရာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ခ်ိန္မွာပင္ အျခားအေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဧသည့္ေတာ္မ်ား ေရာက္လာခ်ိန္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္ တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္ကလည္း ထိုအေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား တည္းခိုးမည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တစ္ဟိုတယ္တည္း ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ တျခားမဟုတ္၊ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (Harold Macmillan) ဟာ႐ုိးလ္ မကၠမီလန္တို႔အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ မကၠမီလန္သည္ အီဒင္ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရသူ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ရထားသည္မွာ သိပ္မၾကာေသး။ အမွန္အားျဖင့္ အီဒင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ျပဳတ္က်ရျခင္းမွာ စူးအက္တူးေျမာင္းကိစၥတြင္ အကိုင္အတြယ္ မွားခဲ့သည္။ အီဒင္၏ လုပ္ရပ္ မျပတ္သားမႈေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တို႔ သိကၡာက်ခဲ့ရသည္္။

အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာကို အလဲထုိး ျဖဳတ္ခ်ရန္ အီဒင္ႏွင့္ မိုေ႐ွဒါယန္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ နတ္ဆာ မျပဳတ္ဘဲ အီဒင္သာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ျပဳတ္က်ခဲ့ေလသည္။ အီဒင္ ျပဳတ္က်သြား၍သာ မကၠမီလန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အီဒင္ ျပဳတ္က်ျခင္းသည္ မိုေ႐ွဒါယန္၏ ပေယာဂ မကင္းဟု ဆိုရေပမည္။ မကၠမီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာရျခင္းမွာလည္း မိုေ႐ွဒါယန္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဟု ဆုိရင္လည္း မမွားေပ။

အမွန္မွာ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔အဖြဲ႕ကလည္း ဟိုတယ္မွာ တည္းခိုးရန္အတြက္ booking လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မကၠမီလန္တို႔အဖြဲ႕က ဟိုတယ္တစ္ထပ္လုံးကို ယူလိုက္ၾကသျဖင့္ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔ booking လုပ္ထားသည့္ အခန္းလည္း ပါသြားေလသည္။ ဟိုတယ္စာေရးကလည္း အေရးႀကီးေသာ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မကၠမီလန္တို႔အဖြဲ႕ကို ဦးစားေပးသည့္အေနျဖင့္ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔၏ အခန္းကိုပါ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ကာ မကၠမီလန္ တို႔အဖြဲ႕ကို လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။

မိုေ႐ွဒါယန္တို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဘုံေပ်ာက္ေန၍ ဟိုတယ္္စာေရးႏွင့္ စကားမ်ားရေတာ့သည္။ ေဒါသူပုန္ထရေတာ့သည္။

ဟိုတယ္စာေရးကလည္း မကၠမီလန္အဖြဲ႕သည္ ႀကိဳတင္္အေၾကာင္းၾကား booking လုပ္ထားျခင္း မ႐ွိသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႕မွာ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ကာ လူအလြန္မ်ားေၾကာင္း၊ သူတို႔အဖြဲ႕က ဟိုတယ္္တစ္ထပ္လုံးကို လိုခ်င္သည္္ဆို၍ သူတို႔ကို ဦးစားေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ ႐ွင္းျပသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္။……။ “ဒီမယ္ ေမာင္ရင္၊ အေပၚထပ္ကို သြားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မကၠမီလန္နဲ႔ ေတြ႕လိုက္ပါ။ သူ႔ကို ေျပာလိုက္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူး႐ွင္ႀကီး ေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အေဖာ္တစ္ေယာက္အတြက္ သီးသန္႔ booking လုပ္ထားတဲ့ အခန္းကို ဖယ္ေပးဖို႔ ေျပာေနတယ္လို႔ ေျပာလိုက္၊ ၾကားလား”

ဟိုတယ္စာေရး။……။ “ဟာာ… အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးက ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်။ သူ႔ကို ဒီလို သြားေျပာလို႔ ဘယ္သင့္ေတာ္ပါ့မလဲ”

မိုေ႐ွဒါယန္။……။”သြားသာ ေျပာစမ္းပါကြာ၊ က်ဳပ္ကို သူ ျငင္းဆန္္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္တို႔လဲ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ေတြပါပဲ”

ဤတြင္ ဟိုတယ္္စာေရးက မ်က္စိတစ္ဘက္ ဖုံးထားေသာ သူ၏ ပတ္စ္ပို႔ကို အေသအခ်ာ ျပန္စစ္ေဆးၿပီး Moshe Dayan ဆိုတဲ့ နာမည္ကို သတိျပဳမိလိုက္သည္။

ဟိုတယ္စာေရး။……။”ဆရာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိုေ႐ွဒါယန္လား ခင္ဗ်ာ”

မိုေ႐ွဒါယန္။……။”ဟုတ္ပ ဟုတ္ပ၊ အရပ္ဝတ္နဲ႔ဆိုေတာ့ မင္းက ခ်က္ခ်င္း ဘယ္မွတ္မိမလဲ”

ထိုအခါ ဟိုတယ္စာေရးက အေပၚထပ္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေျပးတက္သြားေလေတာ့သည္။ ဟိုတယ္စာေရးက ဘယ္လို သြားေျပာလိုက္သည္ မသိ။ အေပၚထပ္မွ သူျပန္ဆင္းလာေတာ့ သူ႔ေနာက္္မွာ မကၠမီလန္တို႔ အဖြဲ႕သားမ်ား တၿပံဳႀကီး လိုက္ပါလာၾကသည္။

မကၠမီလန္တို႔အဖြဲ႕က မိုေ႐ွဒါယန္ကို ေတာင္းပန္စကား ဆိုကာ သူတို႔ယူထားသည့္ အခန္းမ်ားအနက္မွ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔အတြက္ booking လုပ္ထားသည့္အခန္းကို ျပန္၍ ေနရာဖယ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ မကၠမီလန္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိုေ႐ွဒါယန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေတာင္ပန္းစကားဆိုရင္း မထင္မွတ္ဘဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့ေလသည္။


ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်သစ် မက္ကမီလန်နှင့် မိုရှေဒါယန်တို့ အိန္ဒိယတွင် ဟိုတယ်အခန်း လုရခြင်း (unicode)

Via : မိုရှေဒါယန် အစ္စရေးသူရဲကောင်း

မိုရှေဒါယန်သည် 1958 ဇန်နဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိုရှေဒါယန်သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်သည်။ ထိုင်းမှ အပြန်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ လည်ပတ်သည်။ အိန္ဒိယတွင် ကမ္ဘာကျော် အလွမ်းဗိမာန်ကြီး “တာ့ဂ်ျ မဟာ”ကို ကြည့်ရှု့ရန်အတွက် အဂ္ဂရာမြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။

ဖြစ်ချင်တော့ မိုရှေဒါယန် အဂ္ဂရာမြို့သို့ ရောက်ချိန်မှာပင် အခြားအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ပါဝင်သည့် နိုင်ငံခြားဧသည့်တော်များ ရောက်လာချိန်နှင့် ကြုံကြိုက်ခဲ့ရသည်။ မိုရှေဒါယန် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်ကလည်း ထိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ တည်းခိုးမည့် ဟိုတယ်နှင့် တစ်ဟိုတယ်တည်း ဖြစ်သည်။

အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ တခြားမဟုတ်၊ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် (Harold Macmillan) ဟာရိုးလ် မက္ကမီလန်တို့အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ မက္ကမီလန်သည် အီဒင်ပြုတ်ကျပြီးနောက်မှ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရသူ ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး ရထားသည်မှာ သိပ်မကြာသေး။ အမှန်အားဖြင့် အီဒင် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး ပြုတ်ကျရခြင်းမှာ စူးအက်တူးမြောင်းကိစ္စတွင် အကိုင်အတွယ် မှားခဲ့သည်။ အီဒင်၏ လုပ်ရပ် မပြတ်သားမှုကြောင့် ဗြိတိန်တို့ သိက္ခာကျခဲ့ရသည်။

အီဂျစ်သမ္မတ နတ်ဆာကို အလဲထိုး ဖြုတ်ချရန် အီဒင်နှင့် မိုရှေဒါယန် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြံစည်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဖြစ်ချင်တော့ နတ်ဆာ မပြုတ်ဘဲ အီဒင်သာ ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး ပြုတ်ကျခဲ့လေသည်။ အီဒင် ပြုတ်ကျသွား၍သာ မက္ကမီလန်က ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကို ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အီဒင် ပြုတ်ကျခြင်းသည် မိုရှေဒါယန်၏ ပယောဂ မကင်းဟု ဆိုရပေမည်။ မက္ကမီလန် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာရခြင်းမှာလည်း မိုရှေဒါယန်၏ ကျေးဇူးကြောင့်ဟု ဆိုရင်လည်း မမှားပေ။

အမှန်မှာ မိုရှေဒါယန်တို့အဖွဲ့ကလည်း ဟိုတယ်မှာ တည်းခိုးရန်အတွက် booking လုပ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် မက္ကမီလန်တို့အဖွဲ့က ဟိုတယ်တစ်ထပ်လုံးကို ယူလိုက်ကြသဖြင့် မိုရှေဒါယန်တို့ booking လုပ်ထားသည့် အခန်းလည်း ပါသွားလေသည်။ ဟိုတယ်စာရေးကလည်း အရေးကြီးသော ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် မက္ကမီလန်တို့အဖွဲ့ကို ဦးစားပေးသည့်အနေဖြင့် မိုရှေဒါယန်တို့၏ အခန်းကိုပါ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကာ မက္ကမီလန် တို့အဖွဲ့ကို လွှဲအပ်ပေးခဲ့သည်။

မိုရှေဒါယန်တို့ ရောက်လာသောအခါ ဘုံပျောက်နေ၍ ဟိုတယ်စာရေးနှင့် စကားများရတော့သည်။ ဒေါသူပုန်ထရတော့သည်။

ဟိုတယ်စာရေးကလည်း မက္ကမီလန်အဖွဲ့သည် ကြိုတင်အကြောင်းကြား booking လုပ်ထားခြင်း မရှိသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ထိုအဖွဲ့မှာ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကာ လူအလွန်များကြောင်း၊ သူတို့အဖွဲ့က ဟိုတယ်တစ်ထပ်လုံးကို လိုချင်သည်ဆို၍ သူတို့ကို ဦးစားပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တောင်းတောင်းပန်ပန် ရှင်းပြသည်။

မိုရှေဒါယန်။……။ “ဒီမယ် မောင်ရင်၊ အပေါ်ထပ်ကို သွားပြီး ဝန်ကြီးချုပ် မက္ကမီလန်နဲ့ တွေ့လိုက်ပါ။ သူ့ကို ပြောလိုက်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီး အောက်မှာ ရောက်နေတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖော်တစ်ယောက်အတွက် သီးသန့် booking လုပ်ထားတဲ့ အခန်းကို ဖယ်ပေးဖို့ ပြောနေတယ်လို့ ပြောလိုက်၊ ကြားလား”

ဟိုတယ်စာရေး။……။ “ဟာ… အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ခင်ဗျ။ သူ့ကို ဒီလို သွားပြောလို့ ဘယ်သင့်တော်ပါ့မလဲ”

မိုရှေဒါယန်။……။”သွားသာ ပြောစမ်းပါကွာ၊ ကျုပ်ကို သူ ငြင်းဆန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်တို့လဲ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲ”

ဤတွင် ဟိုတယ်စာရေးက မျက်စိတစ်ဘက် ဖုံးထားသော သူ၏ ပတ်စ်ပို့ကို အသေအချာ ပြန်စစ်ဆေးပြီး Moshe Dayan ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သတိပြုမိလိုက်သည်။

ဟိုတယ်စာရေး။……။”ဆရာက ဗိုလ်ချုပ် မိုရှေဒါယန်လား ခင်ဗျာ”

မိုရှေဒါယန်။……။”ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ဆိုတော့ မင်းက ချက်ချင်း ဘယ်မှတ်မိမလဲ”

ထိုအခါ ဟိုတယ်စာရေးက အပေါ်ထပ်သို့ ချက်ချင်း ပြေးတက်သွားလေတော့သည်။ ဟိုတယ်စာရေးက ဘယ်လို သွားပြောလိုက်သည် မသိ။ အပေါ်ထပ်မှ သူပြန်ဆင်းလာတော့ သူ့နောက်မှာ မက္ကမီလန်တို့ အဖွဲ့သားများ တပြုံကြီး လိုက်ပါလာကြသည်။

မက္ကမီလန်တို့အဖွဲ့က မိုရှေဒါယန်ကို တောင်းပန်စကား ဆိုကာ သူတို့ယူထားသည့် အခန်းများအနက်မှ မိုရှေဒါယန်တို့အတွက် booking လုပ်ထားသည့်အခန်းကို ပြန်၍ နေရာဖယ်ပေးခဲ့ကြသည်။ မက္ကမီလန် ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိုရှေဒါယန်နှင့် တွေ့ဆုံကာ တောင်ပန်းစကားဆိုရင်း မထင်မှတ်ဘဲ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး ဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့လေသည်။

Leave a Reply