ေန၊ေရ၊ေလ စြမ္းအင္မ်ားအေၾကာင္း

Posted on

ေလစြမ္းအင္

ေလအားလၽွပ္စစ္ထုတ္စက္ တာဘိုင္ရဲ႕ ဒလက္မ်ား လည္ပတ္ေစဖို႔အတြက္ ေလတိုက္ခတ္မႈ စြမ္းအားကို အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒလက္မ်ားက လၽွပ္ထုတ္စက္ ဂ်င္နေရတာကို လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စီးရေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။

ေရွးက်တဲ့ ေလအားနဲ႔လည္တဲ့ စက္ေတြမွာ ေလစြမ္းအင္ကို အသုံးခ်ၿပီး စက္ပစၥည္းမ်ားကို လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ ပဲမ်ိဳးစုံ ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ ေရတင္ျခင္း အစရွိတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေစတယ္။ ဒလက္တပ္ထားတဲ့ တိုင္အျမင့္ (တာဝါ) ကို ေလတိုက္ႏႈံးျမင့္တဲ့ ကြင္းျပင္လို ေနရာမ်ိဳးမွာ တည္ေဆာက္ရတယ္။

ေလအားလၽွပ္စစ္ကို ပမာဏ အေျမာက္အျမားရေအာင္ ထုတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ီတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စနစ္ေတြမွာ အသုံးျပဳ သလို အိမ္တစ္လုံးခ်င္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ ေဒသ တစ္ခုအတြက္ ေလအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္စက္ တစ္လုံးခ်င္း တည္ေဆာက္ၿပီးလည္း သုံးၾကတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တကမၻာလုံး စုစုေပါင္း ေလအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဟာ ၅၈,၉၈၂ မက္ဂါဝက္ အထိ ရွိၿပီး ဒီပမာဏဟာ တကမၻာလုံး လၽွပ္စစ္သုံးစြဲမႈရဲ႕ ၁ ရာခိုင္ႏႈံးထက္ နည္းေသးတာေတြ႕ရတယ္။

အားသာခ်က္မ်ား

႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာေတြ မီး႐ႈိ႕သုံးတာလိုမ်ိဳး ဓာတုဓာတ္ျပဳမႈ မရွိတဲ့ အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ညစ္ညမ္းေစမႈ ကင္းတယ္။

ေလအားလၽွပ္စစ္ထုတ္ယူမႈကေန ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးလည္း လုံးဝကို ကင္းရွင္းတယ္။

ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ ကုန္ဆုံး ခမ္းေျခာက္သြားဖို႔ မရွိဘူး။

ေလအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္စက္ တည္ေဆာက္ထားရာ ေနရာမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဇီဝေလာင္စာ ထုတ္လုပ္မႈ ကိုလည္း အေထာက္ အကူ ျပဳတယ္။

ေလအားလၽွပ္စစ္ထုတ္စက္ကို ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာလည္းပဲ တည္ေဆာက္ႏိုင္တယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ေလတိုက္ႏႈံးသည္ တသမတ္တည္း မရွိဘူး။ ပုံမွန္ စြမ္းအင္ ပမာဏ ရရွိေစဖို႔ ေလတိုက္ႏႈံး တသမတ္တည္း လိုအပ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ေလတိုက္ႏႈံး ေလ်ာ့သြား ခဲ့မယ္ဆိုရင္ တာဘိုင္လည္ႏႈံး ေလ်ာ့က်သြားမွာ မို႔လို႔ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈလည္း ေလ်ာ့က်သြားပါလိမ့္မယ္။

သဘာဝကြင္းျပင္က်ယ္မွာ ႐ႈခင္းအားျဖင့္ အက်ည္းတန္ေစတယ္။

ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္

ေနစြမ္းအင္ကို အပူေပးျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ လၽွပ္စစ္ ထုတ္ျခင္း သာမက ပင္လယ္ေရမွ ေရခ်ိဳထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြမွာပါ ပုံမွန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ ထိတာနဲ႔ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေနစြမ္းအင္သုံး ဆဲလ္ေတြနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္ကို ဖမ္းယူတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနရဲ႕ ေနေရာင္ျခည္ကို အသုံးျပဳၿပီး ေရ (သို႔မဟုတ္) ေလကို အပူေပးႏိုင္ဖို႔လည္း အသုံးျပဳ ၾကပါေသးတယ္။

ဘဲဥပုံ မွန္ခုံးကို အသုံးျပဳၿပီး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နဲ႔ ေရကို ႀကိဳခ်က္ၿပီး ေရေႏြးေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အိမ္ေတြမွာ ျပဴတင္းေပါက္၊ တ႐ုပ္ကပ္ေတြကို ဖြင့္ၿပီး ေနေရာင္ျခည္ကို အခန္းတြင္း ဝင္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ အခန္းကို တဆင့္ခံ အေႏြးဓာတ္ေပးျခင္းတို႔ေတြ အတြက္လည္း အသုံးျပဳတယ္။

အားသာခ်က္မ်ား

ေနစြမ္းအင္ဟာ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ျဖစ္တယ္။ ေန တည္ရွိေနသမၽွ ကာလပတ္လုံး ေနစြမ္းအင္သည္ ကမၻာေျမကို က်ေရာက္ေနမွာျဖစ္တယ္။

ေလာင္စာမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မရွိတဲ့ အတြက္ ေနစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈကေနၿပီး ေရေလ ညစ္ညမ္းေစမႈ လုံးဝ မရွိပါဘူး။

အပူေပးျခင္း အလင္းေရာင္ေပးျခင္း တို႔အတြက္ ေနစြမ္းအင္ကို အလြန္အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္တယ္။

ေရကူးကန္၊ ေရတိုင္ကီ တို႔မ်ိဳး အပူေပးျခင္းစတဲ့ အက်ိဴးေက်းဇူး ေတြကေတာ့ အလြယ္တကူ ျမင္လြယ္ေတြ႕လြယ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ေနမပူတဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ ေနစြမ္းအင္ ထုတ္လို႔ မရဘူး။ ညဖက္ေတြနဲ႔ တိမ္ဖုံးတဲ့ေန႔ေတြမွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္။

ေနစြမ္းအင္ထုတ္စက္ တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ႀကီးမားတယ္။

ဘူမိအပူစြမ္းအင္

စာေပ အသုံးအႏႈံးအရ ဘူမိအပူဆိုသည္မွာ ေျမကမၻာ၏ အပူျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္တြင္ သိုေအာင္း လ်က္ရွိေသာ အပူဓာတ္ကို ထုတ္ယူအသုံးခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အပူဓာတ္ ခိုေအာင္းလ်က္ ရွိတဲ့ ေက်ာက္လႊာမ်ားက ေရကို အပူေပးကာ ေရေႏြးေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစတယ္။ ေျမျပင္ကို လြန္သြားမ်ားျဖင့္ တြင္းမ်ား တူးၿပီး ပန္းထြက္လာေသာ ေရေႏြးေငြ႕ကို သန္႔စင္ကာ တာဘ္ိုင္မ်ား လည္ပတ္ေစရန္ အသုံးျပဳၿပီး လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည္။

အားသာခ်က္မ်ား

စည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္သည္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ပစၥည္း မထြက္ပါဘူး။

ဘူမိအပူလၽွပ္စစ္ထုတ္စက္႐ုံ တစ္ႀကိမ္တည္ေဆာက္ၿပီးရင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စြမ္းအင္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္တယ္။

ဘူမိအပူစြမ္းအင္ထုတ္စက္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေသးငယ္ၿပီး သဘာဝ ေျမမ်က္ႏွာျပင္သြင္ျပင္ကို ထိခိုက္ေစမႈ နည္းတယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

တည္ေဆာက္ ပုံ မွားယြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ဟာ ညစ္ညမ္းမႈ ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေျမျပင္ကို ထြင္းေဖာက္တူးတဲ့ အခါမွာ ပုံစံမက်ခဲ့ရင္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္တဲ့ သတၱဳနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္လာတတ္တယ္။

ဘူမိအပူ လၽွပ္စစ္ထုတ္စက္ ေတြမွာ ေရေႏြးေငြ႕ေတြ ပန္းထြက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတယ္။

ေရအားလၽွပ္စစ္

ဆည္ေတြ ေရကာတာေတြနဲ႔ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ေရကို ဖြင့္ခ်စီးဆင္းေစရာက ရတဲ့ ေရစီးအားနဲ႔ တာဘိုင္နဲ႔ လၽွပ္စစ္ထုတ္စက္ေတြကို လည္ပတ္ေစရာကေန လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူတယ္။ ေရအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္နည္း ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ သိုေလွာင္ထားစရာ မလိုတဲ့ ဒီေရလိုမ်ိဳး အတက္အက်ရွိတဲ့ ေရအားကို အသုံးျပဳ၍ လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္တယ္။

ေရကာတာ (သို႔မဟုတ္) တူးေျမာင္း လိုမ်ိဳး တစ္ေနရာကေန ဆီးၿပီး ျမစ္ရဲ႕ ကမၻာေျမဆြဲအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စီးဆင္းမႈ အရွိန္ကို အသုံးခ်ၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္တယ္။ အဲဒီ ဆည္တည္ထားတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေရရဲ႕ ဖိအားစီးနင္းတဲ့ အရွိန္ကို တာဘိုင္ဒလက္ေတြ လည္ေစဖို႔ အသုံးခ်တယ္။ ေရအားနဲ႔ ထုတ္ယူရရွိတဲ့ လၽွပ္စစ္ကေနပဲ ေရကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္သုံးစြဲႏိုင္ေစဖို႔ ေမာ္တာနဲ႔ ျပန္လည္ ေမာင္းတင္ ထိမ္းသိန္းထားႏိုင္တယ္။

အားသာခ်က္မ်ား

ေရကို ေလွာင္ကန္နဲ႔ ေလွာင္ၿပီး ျပန္လည္ လႊတ္ခ်တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျခား အစားထိုး စြမ္းအင္ေတြနဲ႔ မတူတာက ခ်က္ခ်င္း လိုအပ္တဲ့ ေရအားပမာဏ၊ ေရရရွိႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစမဲ့ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈေတြ မရွိတဲ့ အတြက္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ပုံမွန္ႏႈံးနဲ႔ ထုတ္ယူႏိုင္တယ္။

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ ဓာတု ဓာတ္ျပဳမႈ မရွိတဲ့ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစမႈ မရွိဘူး။

ေရအားလၽွပ္စစ္အတြက္ သုံးေသာ ေရကို ျပန္လည္ သုံးစြဲႏိုင္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ေရေလွာင္ကန္၊ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်ေငြ ျမင့္မားသည္။

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရစီးအားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ပမာဏ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ကုိးကား

Renewable energy resource
Renewables 2010 Global Status Report
International Energy Agency
Myanmar Wikipedia


လျှပ်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ နေ၊ရေ၊လေ စွမ်းအင်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

လေစွမ်းအင်

လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်စက် တာဘိုင်ရဲ့ ဒလက်များ လည်ပတ်စေဖို့အတွက် လေတိုက်ခတ်မှု စွမ်းအားကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒလက်များက လျှပ်ထုတ်စက် ဂျင်နရေတာကို လည်ပတ်စေခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးရအောင် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ရှေးကျတဲ့ လေအားနဲ့လည်တဲ့ စက်တွေမှာ လေစွမ်းအင်ကို အသုံးချပြီး စက်ပစ္စည်းများကို လည်ပတ်စေခြင်းဖြင့် ပဲမျိုးစုံ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ရေတင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ဆောင်စေတယ်။ ဒလက်တပ်ထားတဲ့ တိုင်အမြင့် (တာဝါ) ကို လေတိုက်နှုံးမြင့်တဲ့ ကွင်းပြင်လို နေရာမျိုးမှာ တည်ဆောက်ရတယ်။

လေအားလျှပ်စစ်ကို ပမာဏ အမြောက်အမြားရအောင် ထုတ်ယူပြီး နိုင်ငံနဲ့ ချီတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စနစ်တွေမှာ အသုံးပြု သလို အိမ်တစ်လုံးချင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာ ဒေသ တစ်ခုအတွက် လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်စက် တစ်လုံးချင်း တည်ဆောက်ပြီးလည်း သုံးကြတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ တကမ္ဘာလုံး စုစုပေါင်း လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏဟာ ၅၈,၉၈၂ မက်ဂါဝက် အထိ ရှိပြီး ဒီပမာဏဟာ တကမ္ဘာလုံး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုရဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုံးထက် နည်းသေးတာတွေ့ရတယ်။

 

အားသာချက်များ

ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေ မီးရှို့သုံးတာလိုမျိုး ဓာတုဓာတ်ပြုမှု မရှိတဲ့ အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ညစ်ညမ်းစေမှု ကင်းတယ်။

လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူမှုကနေ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးလည်း လုံးဝကို ကင်းရှင်းတယ်။

ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအင် ရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် စွမ်းအင် ကုန်ဆုံး ခမ်းခြောက်သွားဖို့ မရှိဘူး။

လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်စက် တည်ဆောက်ထားရာ နေရာမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ဇီဝလောင်စာ ထုတ်လုပ်မှု ကိုလည်း အထောက် အကူ ပြုတယ်။

လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်စက်ကို ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းပဲ တည်ဆောက်နိုင်တယ်။

အားနည်းချက်များ

လေတိုက်နှုံးသည် တသမတ်တည်း မရှိဘူး။ ပုံမှန် စွမ်းအင် ပမာဏ ရရှိစေဖို့ လေတိုက်နှုံး တသမတ်တည်း လိုအပ်ပါတယ်။

အကယ်၍ လေတိုက်နှုံး လျော့သွား ခဲ့မယ်ဆိုရင် တာဘိုင်လည်နှုံး လျော့ကျသွားမှာ မို့လို့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုလည်း လျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။

သဘာဝကွင်းပြင်ကျယ်မှာ ရှုခင်းအားဖြင့် အကျည်းတန်စေတယ်။

နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်

နေစွမ်းအင်ကို အပူပေးခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ် ထုတ်ခြင်း သာမက ပင်လယ်ရေမှ ရေချိုထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေမှာပါ ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုတယ်။ နေရောင်ခြည် ထိတာနဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နေစွမ်းအင်သုံး ဆဲလ်တွေနဲ့ နေရောင်ခြည်ကို ဖမ်းယူတယ်။ ဒါ့အပြင် နေရဲ့ နေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး ရေ (သို့မဟုတ်) လေကို အပူပေးနိုင်ဖို့လည်း အသုံးပြု ကြပါသေးတယ်။

ဘဲဥပုံ မှန်ခုံးကို အသုံးပြုပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့ ရေကို ကြိုချက်ပြီး ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အိမ်တွေမှာ ပြူတင်းပေါက်၊ တရုပ်ကပ်တွေကို ဖွင့်ပြီး နေရောင်ခြည်ကို အခန်းတွင်း ဝင်ရောက်စေခြင်းဖြင့် အခန်းကို တဆင့်ခံ အနွေးဓာတ်ပေးခြင်းတို့တွေ အတွက်လည်း အသုံးပြုတယ်။

အားသာချက်များ

နေစွမ်းအင်ဟာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သော စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်။ နေ တည်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး နေစွမ်းအင်သည် ကမ္ဘာမြေကို ကျရောက်နေမှာဖြစ်တယ်။

လောင်စာများ လောင်ကျွမ်းမှု မရှိတဲ့ အတွက် နေစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုကနေပြီး ရေလေ ညစ်ညမ်းစေမှု လုံးဝ မရှိပါဘူး။

အပူပေးခြင်း အလင်းရောင်ပေးခြင်း တို့အတွက် နေစွမ်းအင်ကို အလွန်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်တယ်။

ရေကူးကန်၊ ရေတိုင်ကီ တို့မျိုး အပူပေးခြင်းစတဲ့ အကျိူးကျေးဇူး တွေကတော့ အလွယ်တကူ မြင်လွယ်တွေ့လွယ်ပါတယ်။

အားနည်းချက်များ

နေမပူတဲ့ အချိန်ဆိုရင် နေစွမ်းအင် ထုတ်လို့ မရဘူး။ ညဖက်တွေနဲ့ တိမ်ဖုံးတဲ့နေ့တွေမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။

နေစွမ်းအင်ထုတ်စက် တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျစရိတ် အလွန်ကြီးမားတယ်။

ဘူမိအပူစွမ်းအင်

စာပေ အသုံးအနှုံးအရ ဘူမိအပူဆိုသည်မှာ မြေကမ္ဘာ၏ အပူဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်တွင် သိုအောင်း လျက်ရှိသော အပူဓာတ်ကို ထုတ်ယူအသုံးချခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပူဓာတ် ခိုအောင်းလျက် ရှိတဲ့ ကျောက်လွှာများက ရေကို အပူပေးကာ ရေနွေးငွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲစေတယ်။ မြေပြင်ကို လွန်သွားများဖြင့် တွင်းများ တူးပြီး ပန်းထွက်လာသော ရေနွေးငွေ့ကို သန့်စင်ကာ တာဘ်ိုင်များ လည်ပတ်စေရန် အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည်။

အားသာချက်များ

စည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ဘူမိအပူစွမ်းအင်သည် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်ပစ္စည်း မထွက်ပါဘူး။

ဘူမိအပူလျှပ်စစ်ထုတ်စက်ရုံ တစ်ကြိမ်တည်ဆောက်ပြီးရင် ပုံမှန်အားဖြင့် စွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်တယ်။

ဘူမိအပူစွမ်းအင်ထုတ်စက်တွေဟာ အများအားဖြင့် သေးငယ်ပြီး သဘာဝ မြေမျက်နှာပြင်သွင်ပြင်ကို ထိခိုက်စေမှု နည်းတယ်။

အားနည်းချက်များ

တည်ဆောက် ပုံ မှားယွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဘူမိအပူစွမ်းအင်ဟာ ညစ်ညမ်းမှု ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။

မြေပြင်ကို ထွင်းဖောက်တူးတဲ့ အခါမှာ ပုံစံမကျခဲ့ရင် ဘေးဖြစ်စေတတ်တဲ့ သတ္တုနဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ ထွက်လာတတ်တယ်။

ဘူမိအပူ လျှပ်စစ်ထုတ်စက် တွေမှာ ရေနွေးငွေ့တွေ ပန်းထွက်တာမျိုး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်။

ရေအားလျှပ်စစ်
ဆည်တွေ ရေကာတာတွေနဲ့ သိုလှောင်ထားတဲ့ ရေကို ဖွင့်ချစီးဆင်းစေရာက ရတဲ့ ရေစီးအားနဲ့ တာဘိုင်နဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်စက်တွေကို လည်ပတ်စေရာကနေ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူတယ်။ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်နည်း နောက်တစ်နည်းကတော့ သိုလှောင်ထားစရာ မလိုတဲ့ ဒီရေလိုမျိုး အတက်အကျရှိတဲ့ ရေအားကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူခြင်း ဖြစ်တယ်။

ရေကာတာ (သို့မဟုတ်) တူးမြောင်း လိုမျိုး တစ်နေရာကနေ ဆီးပြီး မြစ်ရဲ့ ကမ္ဘာမြေဆွဲအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စီးဆင်းမှု အရှိန်ကို အသုံးချပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တယ်။ အဲဒီ ဆည်တည်ထားတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ရေရဲ့ ဖိအားစီးနင်းတဲ့ အရှိန်ကို တာဘိုင်ဒလက်တွေ လည်စေဖို့ အသုံးချတယ်။ ရေအားနဲ့ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ကနေပဲ ရေကို နောင်တစ်ချိန်သုံးစွဲနိုင်စေဖို့ မော်တာနဲ့ ပြန်လည် မောင်းတင် ထိမ်းသိန်းထားနိုင်တယ်။

အားသာချက်များ

ရေကို လှောင်ကန်နဲ့ လှောင်ပြီး ပြန်လည် လွှတ်ချတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြား အစားထိုး စွမ်းအင်တွေနဲ့ မတူတာက ချက်ချင်း လိုအပ်တဲ့ ရေအားပမာဏ၊ ရေရရှိနိုင်မှုကို ထိခိုက်စေမဲ့ ပြင်ပသက်ရောက်မှုတွေ မရှိတဲ့ အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပုံမှန်နှုံးနဲ့ ထုတ်ယူနိုင်တယ်။

စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု အတွက် ဓာတု ဓာတ်ပြုမှု မရှိတဲ့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းစေမှု မရှိဘူး။

ရေအားလျှပ်စစ်အတွက် သုံးသော ရေကို ပြန်လည် သုံးစွဲနိုင်သည်။

အားနည်းချက်များ

ရေလှောင်ကန်၊ ဆည်များ တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျငွေ မြင့်မားသည်။

စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော ရေစီးအားနှင့် လုံလောက်သော ပမာဏ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။

ကိုးကား

Renewable energy resource
Renewables 2010 Global Status Report
International Energy Agency
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply