ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ ရရွိၾကသူ ၆ေယာက္

Posted on

တိုင္းျပည္အတြက္ ထူးခၽြန္ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊အမွုထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအား ထိုက္တန္ေသာ ဆုဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သူရသတၱိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင့္မားဆုံးဘြဲ႕တံဆိပ္မွာ ” ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕တံဆိပ္ ” ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအျမင့္ မားဆုံးမွာ” သီဟသူရ ” ၊တတိယမွာ ” သူရ ” ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အသက္အႏၲရာယ္ကိုထိခိုက္ ေစမည့္အလြန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ မိမိအသက္ေဘးအႏၲရာယ္ကို အလ်ဥ္မငဲ့ကြက္ဘဲ က်ေရာက္ ေသာ တာဝန္ဝတၱရာမ်ားအား ခိုင္ျမဲသည့္စိတ္ျဖင့္ ထူးကဲေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေသာ တပ္မေတာ္ သားတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေအာင္ဆန္းသူရိယတံဆိပ္မွာ ေရႊခ်ိန္ကုိးက်ပ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ကန္႔လန္႔ျဖတ္ အက်ယ္ တစ္သုံးပိုင္းေလးပိုင္းရွိသည္။ တစ္လက္မကန္႔လန္႔္ျဖတ္ အက်ယ္ရွိေသာ စက္ဝိုင္းမွ ေနေရာင္ခ်ည္ဆု ဆယ့္ေျခာက္ဆုကို ျဖာထြက္လ်က္ရွိသည္။ ေနေရာင္ခ်ည္ခုနစ္ဆုမွာ အရွည္ဆုံး ဆယ္ပိုင္းေလးပိုင္း လက္မရွိသည္။ ေနာက္ငါးဆုမွာ အရွည္ဆုံးဆယ္ပိုင္းသုံးပိုင္းလက္မရွိသည္။

အရွည္ဆုံးႏွင့္အတိုဆုံးေရာင္ခ်ည္ဆုတို႔မွာ အရွည္ၿပီး အတို၊ အတိုၿပီးအရွည္ တမ်ိဳးစီယွဥ္တြဲ ေနသည္။ စက္ဝိုင္းအတြင္းတြင္ အျခားစက္ဝိုင္းတစ္ခုရွိသည္။ ၎စက္ဝိုင္းတစ္ခုၾကားမွာ ဆယ္ပိုင္းႏွစ္ ပိုင္းလက္မရွိ၍ ျမန္မာ့ပန္းပုံေခြကို အေဖာင္းထုထားသည္။ အတြင္းစက္ဝိုင္းေပၚတြင္ ျမန္မာ့ပုံ ၾကာရြက္ ဆယ့္ေျခာက္ရြက္ရွိသည္။၎ၾကာရြက္မ်ားအလယ္တြင္ ေရႊၾကာဖူးကေလးတပ္ထားသည္။

တံဆိပ္၏ ေက်ာဘက္တြင္ ” ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္” ဆိုသည့္ စာသားမ်ားကို အထက္ “ေအာင္ဆန္းသူရိယ” စာသားမ်ားကိုေအာက္ကထား၍ လွပစြာဝိုင္းၿပီး အေဖာင္းထုထားသည္။ တံဆိပ္၏ ထိပ္တြင္ ဖဲႀကိဳးတပ္ဆင္ရန္ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႊကြင္းကေလးကို တပ္ဆင္ထား သည္။ ယေန႔အထိ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ စစ္သည္ ၆ ဦးသာ ရွိေသးသည္။
၎တို႔မွာ-

(၁) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေအးခ်ိဳ (၁၉၄၈) – ဗုိလ္မွဴး (က်ဆုံး) / ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)

(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ တိုက္ခၽြန္း (၁၉၅၀) – ဗုိလ္ (ေနာင္တြင္ဗိုလ္ၾကီး) / အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

(၃) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္း (၁၉၄၉) – တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၃) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

(၄) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာျမင့္ (၁၉၅၁) – တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၁)ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း

(၅) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာဘရီ (၁၉၅၁) – အရပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မဟာဌာနခ်ုပ္ (တဲြဖက္)

(၆) ေအာင္ဆန္းသူရိယ စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း (၁၉၅၀) – တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္သည္မ်ား အားလုံးထဲတြင္ ဗိုလ္တိုက္ခၽြန္း တစ္ေယာက္သာ အသက္ရွင္လၽွက္ ဆုတံဆိပ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး က်န္စစ္သည္မ်ားမွာ တိုက္ပြဲတြင္း အသက္စြန္႔ တိုက္ခိုက္ၿပီးမွသာ ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေအးခ်ိဳ

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ – ၾကည္း ၅၁၈၀

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ – ဗုိလ္မွဴး

အမည္ – ေအးခ်ိဳ(က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ – ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၄၈)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ – ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားသည္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ကုိတုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပည္-ရန္ကုန္ကားလမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္လာရာ ၁၉-၄-၄၈ ည ၇ နာရီခန္႕အခ်ိန္ နတၱလင္းျမိဳ႕အနီးရွိဖုိးသာေအာင္ကုန္း တံတားတဘက္သုိ႕အေရာက္တြင္ နတၱလင္းတြင္တပ္စြဲထားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)၏ တပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္မွဴးေအးခ်ိဳသည္ အင္အားအဆမတန္မ်းျပားေသာရန္သူတို႕အား မိမိအသက္ကုိပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံတုိက္ခုိက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ား ဆက္လက္ျပီး မခ်ီတက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္မွဴးေအးခ်ိဳသည္ ယင္းကဲ့သုိ႕ထူးကဲျမင့္မားလွေသာရဲစြမ္းသတၱိ၊ ၾကံ႕ခုိင္ေသာစိတ္ဓါတ္တုိ႕ျဖင့္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံ တုိက္ခုိက္ရင္း ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိကာ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ အသက္ေပးလွဴသြားသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရဲစြမ္းသတၱိဆုိင္ရာအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိ ပထမဆုံးခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ တိုက္ခၽြန္း

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ – ၾကည္း ၇၂၈၈

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ – ဗုိလ္ (ေနာင္တြင္ဗိုလ္ၾကီး)

အမည္ – တုိက္ခၽြန္း

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ – ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ – အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧျပီလတြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕ကုိအခုိင္အမာစုိးမုိးထားသည့္ ေကအင္ဒီအုိမ်ားအား ဗမာ့တပ္မေတာ္ကတုိက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ ၁၆-၄-၄၉ ေန႕ နံနက္ပုိင္းတြင္ အမွတ္(၁)ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း စစ္မ်က္ႏွာရွိ တပ္ခြဲတခြဲအား ရန္သူတုိ႕၏၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္ျခင္းကုိခံေနရစဥ္ ဗိုလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ရန္သူမ်ားအတြင္း၀င္ေရာက္ကာ အမ်ားအျပားက်ဆုံးေအာင္ သူရသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဗုိလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ယင္းသုိ႕စံတင္ေလာက္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္ျပဳေလာက္သည့္စြန္႕စားျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ၁၀-၄-၄၉ ေန႕ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတုိက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၆-၄-၄၉ ေန႕ ဦးစကၠိန္ေက်ာင္းတုိက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၈-၄-၄၉ ေန႔ ရန္သူ႕ခံကတုတ္ကုိေခ်မႈန္း တုိက္ခုိက္ရာတြင္လည္းေကာင္းအသက္ကုိပဓါနမထားပဲ ရဲ၀့ံစြန္႕စားစြာ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

ဗိုလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ယခင္တုိက္ပြဲတြင္လည္း ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က သူရဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

(၃) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္း

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ – ၈၈၈၆၅

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ – တပ္သား

အမည္ – လွေသာင္း(က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ – ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၄၉)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ – အမွတ္(၃) ရုိင္ဖယ္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧျပီလ ၂၈ရက္ေန႕မနက္ ၀၃၀၀ နာရီတြင္ ဒုိက္ဦးစစ္မ်က္နာတြင္ အင္အားအဆမတန္ မ်ားျပားေသာေကအင္(န)ဒီအုိမ်ားက အမွတ္(၃)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ကို၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္ရာ တပ္သားလွေသာင္းသည္ အသက္ကုိပဓါနမထားပဲ ရဲ၀ံ့စြန္႕စားစြာ ရန္သူအမ်ားအျပားက်ဆုံးေအာင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံတုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ၏ထုိးစစ္ကုိဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိဘက္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအထိခုိက္မရွိဆုတ္ခြာေပးႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ခ်န္ကာဘရင္းစက္ေသနတ္ျဖင့္ ကာပစ္ပစ္ေပးေနစဥ္ရန္သူ႕လက္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အသက္ေပးလွဴသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

တပ္သားလွေသာင္းသည္ ရခုိင္၊ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ဇီးကုန္း၊၀က္ေကာ္ႏွင့္ အင္းစိန္တုိက္ပြဲတုိ႕တြင္လည္း အသက္ကုိပဓါနမထားပဲ၊ထူးကဲျမင့္မားေသာရဲစြမ္းသတၱိ၊ၾကံခုိင္ထက္ျမက္ေသာစိတ္ဓါတ္တို႕ျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာတာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

(၄) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာျမင့္

ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ – B/00603

ဘဲြ့ရရွိစဥ္ကအဆင့္ – တပ္သား

အမည္ – ေစာျမင့္(က်ဆံုး)

အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ဘဲြ့ – ေအာင္ဆန္းသူရိယ

ရရွိသည့္နွစ္ – ၁၉၅၁

ဘဲြရရွိစဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ရင္း – အမွတ္(၁)ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ုပ္(တဲြဖက္)

ဘဲြ့အပ္နွင္းခံရေသာ အမိန့္အာဏာ – ၃/အထူး/၅၂

ဘဲြ့ရရွိပံု ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

တပ္သားေစာျမင့္သည္ သံေတာင္ျမို့နယ္၊ ေရသိုးျကီးရြာတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္ အဖဲြ့အား ကယ္ထုတ္ရန္ အရပ္သားေစာဘရီနွင့္အတူ (၈.၆.၅၁)ေန့တြင္ သြားေရာက္ျပီး ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နဲ့အဆက္အသြယ္ယူနိုင္ခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တြင္ ေစာဘရီနွင့္ အရပ္သား(၄)ဦးပါ အဖဲြ့ငယ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး ရန္သူ့နယ္ေျမအတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

တပ္သားေစာျမင့္နွင့္အဖဲြ့သည္ (၂၈.၆.၅၁)ရက္ေန့ညတြင္ အခက္အခဲမ်ိုးစံုတို့အားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္တို့အား ခ်ုပ္ထားေသာ အခ်ုပ္ခန္းအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းလ်က္ ေအာင္ျမင္စြာကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို့ ကယ္ထုတ္စဥ္ ရန္သူတို့၏ ျပင္းထန္စြာ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈေျကာင့္ ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိလဲက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း မိမိဒဏ္ရာကို ဂရုမထားပဲ ဗိုလ္မွူးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္အဖဲြ့ကို ေဘးကင္းရာသို့ ေရာက္ရွိသည့္တိုင္ ရန္သူမ်ားကို က်ည္ကုန္သည္အထိ ပစ္ခတ္ျပီးေနာက္ မိမိအတြက္ ၀န္မေလးေစရန္ က်န္ရွိသည့္ လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ အသက္ကိုစေတးကာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ကိုေပးလွူခဲ့သူျဖစ္သည္။

တပ္သားေစာျမင့္သည္ ယင္းကဲ့သို့ မိမိရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိုးမဖက္အသက့္စြန့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘဲြ့ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘဲြ့အားခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။ (ဆရာမန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) ရဲ့စာအုပ္ကပါ။)

(၅) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာဘရီ

ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ – မရွိ

ဘဲြ့ရရွိစဥ္က အဆင့္ – အရပ္သား

အမည္ – ေစာဘရီ (က်ဆံုး)

အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ဘဲြ့ – ေအာင္ဆန္းသူရိယ

ရရွိသည့္နွစ္ – ၁၉၅၁

ဘဲြ့ရရွိစဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ တပ္ရင္း – အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မဟာဌာနခ်ုပ္ (တဲြဖက္)

ဘဲြ့ရရွိပံု ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

ေစာဘရီသည္ သံေတာင္ျမို့နယ္၊ ေရသိုးျကီးရြာတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္ အဖဲြ့အား ကယ္ထုတ္ရန္ တပ္သားေစာျမင့္နွင့္အတူ (၈.၆.၅၁)ေန့တြင္ သြားေရာက္ျပီး ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နဲ့ အဆက္အသြယ္ယူခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တြင္ ရန္သူ့နယ္ေျမအတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

ေစာဘရီဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ့သည္ (၂၈.၆.၅၁)ရက္ေန့ညတြင္ အခက္အခဲမ်ိုးစံုတို့အားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္တို့အား ခ်ုပ္ထားေသာ အခ်ုပ္ခန္းအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းလ်က္ ေအာင္ျမင္စြာကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူမ်ားမွ အျပင္းအထန္ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ခံရျပီး ဒဏ္ရာရရွိကာ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေစာဘရီသည္ မိမိအား ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ထူးကဲျမင့္မားေသာ ရဲစြမ္းသတၱိျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရင္း နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွူခဲ့သည့္အတြက္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘဲြ့ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘဲြ့ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္..။

ဆရာမန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) ရဲ့စာအုပ္ကပါ။
(ေစာဘရီဟာ အရပ္သားဆိုေပမယ့္ အလင္း၀င္ ေကအင္ဒီအိုေဟာင္းျဖစ္သည္)

(၆) ေအာင္ဆန္းသူရိယ စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ – ၀၁၉၁၄

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ – တပ္သား

အမည္ – စြက္(က္) ဗဟာဒူးရုိင္း (က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ – ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ – အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၁

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၅၀ ခု ဇြန္ ၁၇၊၁၈ ရက္တုိ႕တြင္ အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ (ဃ)တပ္ခြဲသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း တာေလမွပန္ခီသုိ႕ခ်ီတက္စဥ္ အင္အားအဆမတန္မ်ားျပားေသာ ရန္သူတရုတ္ျဖဴေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တပ္သားစြက္(က္) ဗဟာဒူးရိုင္းသည္ မိမိတပ္ခြဲ၏ရိကၡာတင္ထရပ္ကား(၇)စီးကုိ ရန္သူ၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈမွ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိတပ္ခြဲအား ရန္သူအင္အားၾကီးမားစြာ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွ ဘရင္းစက္ေသနတ္ျဖင့္ ရန္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးသည္အထိမိမိအသက္ကုိ ပဓါနမထားပဲ ရန္သူမ်ားအတြင္းသုိ ႕ရဲ၀ံ့စြန္႕စားစြာ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္ရင္း ရန္သူ၏လက္ပစ္ဗုံးထိမွန္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အသက္ေပးလွဴခဲ့သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

စြက္(က္) ဗဟာဒူးရုိင္းသည္ ယခင္ကလည္း ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္မႈအတြက္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

Via: Tea Shot
Myanmar Wikipedia


 အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ ရရှိကြသူ ၆ယောက်း (unicode)

တိုင်းပြည်အတွက် ထူးချွန်ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့သော တပ်မတော်သားများ၊အမှုထမ်းများ၊ အရပ်သားများအား ထိုက်တန်သော ဆုဘွဲ့တံဆိပ်များ ချီးမြင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သူရသတ္တိနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင့်မားဆုံးဘွဲ့တံဆိပ်မှာ ” အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့တံဆိပ် ” ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအမြင့် မားဆုံးမှာ” သီဟသူရ ” ၊တတိယမှာ ” သူရ ” ဘွဲ့တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည်။ အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက် စေမည့်အလွန်ခက်ခဲသော အခြေအနေတွင် မိမိအသက်ဘေးအန္တရာယ်ကို အလျဉ်မငဲ့ကွက်ဘဲ ကျရောက် သော တာဝန်ဝတ္တရာများအား ခိုင်မြဲသည့်စိတ်ဖြင့် ထူးကဲကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်သော တပ်မတော် သားတို့အား ချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။

အောင်ဆန်းသူရိယတံဆိပ်မှာ ရွှေချိန်ကိုးကျပ်သားဖြင့် ပြုလုပ်၍ကန့်လန့်ဖြတ် အကျယ် တစ်သုံးပိုင်းလေးပိုင်းရှိသည်။ တစ်လက်မကန့်လန့်ဖြတ် အကျယ်ရှိသော စက်ဝိုင်းမှ နေရောင်ချည်ဆု ဆယ့်ခြောက်ဆုကို ဖြာထွက်လျက်ရှိသည်။ နေရောင်ချည်ခုနစ်ဆုမှာ အရှည်ဆုံး ဆယ်ပိုင်းလေးပိုင်း လက်မရှိသည်။ နောက်ငါးဆုမှာ အရှည်ဆုံးဆယ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလက်မရှိသည်။

အရှည်ဆုံးနှင့်အတိုဆုံးရောင်ချည်ဆုတို့မှာ အရှည်ပြီး အတို၊ အတိုပြီးအရှည် တမျိုးစီယှဉ်တွဲ နေသည်။ စက်ဝိုင်းအတွင်းတွင် အခြားစက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းစက်ဝိုင်းတစ်ခုကြားမှာ ဆယ်ပိုင်းနှစ် ပိုင်းလက်မရှိ၍ မြန်မာ့ပန်းပုံခွေကို အဖောင်းထုထားသည်။ အတွင်းစက်ဝိုင်းပေါ်တွင် မြန်မာ့ပုံ ကြာရွက် ဆယ့်ခြောက်ရွက်ရှိသည်။၎င်းကြာရွက်များအလယ်တွင် ရွှေကြာဖူးကလေးတပ်ထားသည်။

တံဆိပ်၏ ကျောဘက်တွင် ” ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်” ဆိုသည့် စာသားများကို အထက် “အောင်ဆန်းသူရိယ” စာသားများကိုအောက်ကထား၍ လှပစွာဝိုင်းပြီး အဖောင်းထုထားသည်။ တံဆိပ်၏ ထိပ်တွင် ဖဲကြိုးတပ်ဆင်ရန် ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရွှေကွင်းကလေးကို တပ်ဆင်ထား သည်။ ယနေ့အထိ အောင်ဆန်းသူရိယ ဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော စစ်သည် ၆ ဦးသာ ရှိသေးသည်။
၎င်းတို့မှာ-

(၁) အောင်ဆန်းသူရိယ အေးချို (၁၉၄၈) – ဗိုလ်မှူး (ကျဆုံး) / ပြည်ထောင်စု စစ်ရဲတပ်ရင်း (၂၁)

(၂) အောင်ဆန်းသူရိယ တိုက်ချွန်း (၁၉၅၀) – ဗိုလ် (နောင်တွင်ဗိုလ်ကြီး) / အမှတ်(၁) ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း

(၃) အောင်ဆန်းသူရိယ လှသောင်း (၁၉၄၉) – တပ်သား (ကျဆုံး) / အမှတ်(၃) ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း

(၄) အောင်ဆန်းသူရိယ စောမြင့် (၁၉၅၁) – တပ်သား (ကျဆုံး) / အမှတ်(၁)ကရင်သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း

(၅) အောင်ဆန်းသူရိယ စောဘရီ (၁၉၅၁) – အရပ်သား (ကျဆုံး) / အမှတ်(၂) ခြေမြန်တပ်မဟာဌာနချုပ် (တွဲဖက်)

(၆) အောင်ဆန်းသူရိယ စွပ်ဗဟာဒူးရိုင်း (၁၉၅၀) – တပ်သား (ကျဆုံး) / အမှတ်(၄)ခြေလျင်တပ်ရင်း

တို့ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်သည်များ အားလုံးထဲတွင် ဗိုလ်တိုက်ချွန်း တစ်ယောက်သာ အသက်ရှင်လျှက် ဆုတံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ကျန်စစ်သည်များမှာ တိုက်ပွဲတွင်း အသက်စွန့် တိုက်ခိုက်ပြီးမှသာ ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။

(၁) အောင်ဆန်းသူရိယ အေးချို

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် – ကြည်း ၅၁၈၀

ဘွဲ့ရစဉ်အဆင့် – ဗိုလ်မှူး

အမည် – အေးချို(ကျဆုံး)

အမြင့်ဆုံးရရှိသည့်ဘွဲ့/နှစ် – အောင်ဆန်းသူရိယ (၁၉၄၈)

ဘွဲ့ရရှိစဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်တပ် – ပြည်ထောင်စု စစ်ရဲတပ်ရင်း (၂၁)

ဘွဲ့အပ်နှင်းခံရသောအမိန့်အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၀

ဘွဲ့ရရှိပုံဖြစ်စဉ်အကျဉ်း ။ ၁၉၄၈ ဩဂုတ်လအတွင်း ကွန်မြူနစ်တပ်များသည် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် ပြည်-ရန်ကုန်ကားလမ်းအတိုင်း ချီတက်လာရာ ၁၉-၄-၄၈ ည ၇ နာရီခန့်အချိန် နတ္တလင်းမြို့အနီးရှိဖိုးသာအောင်ကုန်း တံတားတဘက်သို့အရောက်တွင် နတ္တလင်းတွင်တပ်စွဲထားသော ပြည်ထောင်စုစစ်ရဲတပ်ရင်း (၂၁)၏ တပ်ရင်းမှူးဗိုလ်မှူးအေးချိုသည် အင်အားအဆမတန်မျးပြားသောရန်သူတို့အား မိမိအသက်ကိုပဓာနမထားပဲ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ကွန်မြူနစ်တပ်များ ဆက်လက်ပြီး မချီတက်နိုင်တော့ပဲ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရသည်။

ဗိုလ်မှူးအေးချိုသည် ယင်းကဲ့သို့ထူးကဲမြင့်မားလှသောရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ကြံ့ခိုင်သောစိတ်ဓါတ်တို့ဖြင့် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံခုခံ တိုက်ခိုက်ရင်း ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိကာ ၁၉၄၈ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အတွက်တာဝန်ကျေပွန်စွာ အသက်ပေးလှူသွားသူဖြစ်သည့်အလျောက် နိုင်ငံတော်၏ရဲစွမ်းသတ္တိဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကို ပထမဆုံးချီးမြှုင့်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။

(၂) အောင်ဆန်းသူရိယ တိုက်ချွန်း

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် – ကြည်း ၇၂၈၈

ဘွဲ့ရစဉ်အဆင့် – ဗိုလ် (နောင်တွင်ဗိုလ်ကြီး)

အမည် – တိုက်ချွန်း

အမြင့်ဆုံးရရှိသည့်ဘွဲ့/နှစ် – အောင်ဆန်းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘွဲ့ရရှိစဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်တပ် – အမှတ်(၁) ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း

ဘွဲ့အပ်နှင်းခံရသောအမိန့်အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၀

ဘွဲ့ရရှိပုံဖြစ်စဉ်အကျဉ်း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧပြီလတွင် အင်းစိန်မြို့ကိုအခိုင်အမာစိုးမိုးထားသည့် ကေအင်ဒီအိုများအား ဗမာ့တပ်မတော်ကတိုက်ထုတ်ချေမှုန်းရာတွင် ၁၆-၄-၄၉ နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အမှတ်(၁)ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း စစ်မျက်နှာရှိ တပ်ခွဲတခွဲအား ရန်သူတို့၏ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခြင်းကိုခံနေရစဉ် ဗိုလ်တိုက်ချွန်းသည် ရန်သူများအတွင်းဝင်ရောက်ကာ အများအပြားကျဆုံးအောင် သူရသတ္တိပြောင်မြောက်စွာ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။

ဗိုလ်တိုက်ချွန်းသည် ယင်းသို့စံတင်လောက်သည့် ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ဂုဏ်ပြုလောက်သည့်စွန့်စားခြင်းတို့ဖြင့် ၁၀-၄-၄၉ နေ့ စော်ဘွားကြီးကုန်းတိုက်ပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ ၁၆-၄-၄၉ နေ့ ဦးစက္ကိန်ကျောင်းတိုက်ပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ ၁၈-၄-၄၉ နေ့ ရန်သူ့ခံကတုတ်ကိုချေမှုန်း တိုက်ခိုက်ရာတွင်လည်းကောင်းအသက်ကိုပဓါနမထားပဲ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သည့်အတွက်နိုင်ငံတော်၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်သတ္တိဘွဲ့ ဖြစ်သောအောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကိုချီးမြှုင့်ခြင်းခံရသည်။

ဗိုလ်တိုက်ချွန်းသည် ယခင်တိုက်ပွဲတွင်လည်း ရဲစွမ်းသတ္တိပြောင်မြောက်မှုအတွက် နိုင်ငံတော်က သူရဘွဲ့ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။

(၃) အောင်ဆန်းသူရိယ လှသောင်း

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် – ၈၈၈၆၅

ဘွဲ့ရစဉ်အဆင့် – တပ်သား

အမည် – လှသောင်း(ကျဆုံး)

အမြင့်ဆုံးရရှိသည့်ဘွဲ့/နှစ် – အောင်ဆန်းသူရိယ (၁၉၄၉)

ဘွဲ့ရရှိစဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်တပ် – အမှတ်(၃)ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း

ဘွဲ့အပ်နှင်းခံရသောအမိန့်အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၀

ဘွဲ့ရရှိပုံဖြစ်စဉ်အကျဉ်း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧပြီလ ၂၈ရက်နေ့မနက် ၀၃၀၀ နာရီတွင် ဒိုက်ဦးစစ်မျက်နာတွင် အင်အားအဆမတန် များပြားသောကေအင်(န)ဒီအိုများက အမှတ်(၃)ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရာ တပ်သားလှသောင်းသည် အသက်ကိုပဓါနမထားပဲ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ ရန်သူအများအပြားကျဆုံးအောင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ရန်သူ၏ထိုးစစ်ကိုဟန့်တားနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် မိမိဘက်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာပေးနိုင်အောင် နောက်ချန်ကာဘရင်းစက်သေနတ်ဖြင့် ကာပစ်ပစ်ပေးနေစဉ်ရန်သူ့လက်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးလှူသူဖြစ်သည့်အလျောက် နိုင်ငံတော်၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်သတ္တိဘွဲ့ ဖြစ်သောအောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကိုချီးမြှုင့်ခြင်းခံရသည်။

တပ်သားလှသောင်းသည် ရခိုင်၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ဇီးကုန်း၊ဝက်ကော်နှင့် အင်းစိန်တိုက်ပွဲတို့တွင်လည်း အသက်ကိုပဓါနမထားပဲ၊ထူးကဲမြင့်မားသောရဲစွမ်းသတ္တိ၊ကြံခိုင်ထက်မြက်သောစိတ်ဓါတ်တို့ဖြင့် ထူးချွန်စွာတာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

(၄) အောင်ဆန်းသူရိယ စောမြင့်

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် – B/00603

ဘွဲ့ရရှိစဉ်ကအဆင့် – တပ်သား

အမည် – စောမြင့်(ကျဆုံး)

အမြင့်ဆုံးရရှိသည့်ဘွဲ့ – အောင်ဆန်းသူရိယ

ရရှိသည့်နှစ် – ၁၉၅၁

ဘွဲရရှိစဉ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်
တပ်ရင်း – အမှတ်(၁)ကရင်သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း၊ အမှတ်(၂) ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်(တွဲဖက်)

ဘွဲ့အပ်နှင်းခံရသော အမိန့်အာဏာ – ၃/အထူး/၅၂

ဘွဲ့ရရှိပုံ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း

တပ်သားစောမြင့်သည် သံတောင်မြို့နယ်၊ ရေသိုးကြီးရွာတွင် ကေအင်ဒီအိုများ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေရသော ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်နှင့် အဖွဲ့အား ကယ်ထုတ်ရန် အရပ်သားစောဘရီနှင့်အတူ (၈.၆.၅၁)နေ့တွင် သွားရောက်ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ယူနိုင်ခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တွင် စောဘရီနှင့် အရပ်သား(၄)ဦးပါ အဖွဲ့ငယ်ကို ဦးဆောင်ပြီး ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်း ထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။

တပ်သားစောမြင့်နှင့်အဖွဲ့သည် (၂၈.၆.၅၁)ရက်နေ့ညတွင် အခက်အခဲမျိုးစုံတို့အားကျော်ဖြတ်ကာ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်တို့အား ချုပ်ထားသော အချုပ်ခန်းအား ဝင်ရောက်စီးနင်းလျက် အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ခဲ့သည်။

ယင်းသို့ ကယ်ထုတ်စဉ် ရန်သူတို့၏ ပြင်းထန်စွာ ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခြေထောက်တွင် ဒဏ်ရာရရှိလဲကျသွားခဲ့သော်လည်း မိမိဒဏ်ရာကို ဂရုမထားပဲ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်နှင့်အဖွဲ့ကို ဘေးကင်းရာသို့ ရောက်ရှိသည့်တိုင် ရန်သူများကို ကျည်ကုန်သည်အထိ ပစ်ခတ်ပြီးနောက် မိမိအတွက် ဝန်မလေးစေရန် ကျန်ရှိသည့် လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် အသက်ကိုစတေးကာ နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သူဖြစ်သည်။

တပ်သားစောမြင့်သည် ယင်းကဲ့သို့ မိမိရဲဘော်များအတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက်အသက့်စွန့်ဆောင်ရွက်ချက်သည် အလွန်မြင့်မြတ် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဖြစ်သည့်အလျောက် ရဲစွမ်းသတ္တိဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ဖြစ်သော အောင်ဆန်းသူရိယ ဘွဲ့အားချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။

ဆရာမန်းသင့်နောင်(ကော့ကရိတ်) ရဲ့စာအုပ်ကပါ။

(၅) အောင်ဆန်းသူရိယ စောဘရီ

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် – မရှိ

ဘွဲ့ရရှိစဉ်က အဆင့် – အရပ်သား

အမည် – စောဘရီ (ကျဆုံး)

အမြင့်ဆုံးရရှိသည့်ဘွဲ့ – အောင်ဆန်းသူရိယ

ရရှိသည့်နှစ် – ၁၉၅၁

ဘွဲ့ရရှိစဉ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် တပ်ရင်း – အမှတ်(၂) ခြေမြန်တပ်မဟာဌာနချုပ် (တွဲဖက်)

ဘွဲ့ရရှိပုံ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း

စောဘရီသည် သံတောင်မြို့နယ်၊ ရေသိုးကြီးရွာတွင် ကေအင်ဒီအိုများ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေရသော ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်နှင့် အဖွဲ့အား ကယ်ထုတ်ရန် တပ်သားစောမြင့်နှင့်အတူ (၈.၆.၅၁)နေ့တွင် သွားရောက်ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ယူခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တွင် ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်း ထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။

စောဘရီဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် (၂၈.၆.၅၁)ရက်နေ့ညတွင် အခက်အခဲမျိုးစုံတို့အားကျော်ဖြတ်ကာ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်တို့အား ချုပ်ထားသော အချုပ်ခန်းအား ဝင်ရောက်စီးနင်းလျက် အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ထိုတိုက်ပွဲတွင် ရန်သူများမှ အပြင်းအထန် ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခံရပြီး ဒဏ်ရာရရှိကာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် သူရဲကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

စောဘရီသည် မိမိအား ပေးအပ်သည့်တာဝန်ကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်အထိ ထူးကဲမြင့်မားသော ရဲစွမ်းသတ္တိဖြင့် တိုက်ခိုက်ရင်း နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့သည့်အတွက် ရဲစွမ်းသတ္တိဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ဖြစ်သော အောင်ဆန်းသူရိယ ဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်..။

ဆရာမန်းသင့်နောင်(ကော့ကရိတ်) ရဲ့စာအုပ်ကပါ။
(စောဘရီဟာ အရပ်သားဆိုပေမယ့် အလင်းဝင် ကေအင်ဒီအိုဟောင်းဖြစ်သည်)

(၆) အောင်ဆန်းသူရိယ စွပ်ဗဟာဒူးရိုင်း

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် – ၀၁၉၁၄

ဘွဲ့ရစဉ်အဆင့် – တပ်သား

အမည် – စွက်(က်) ဗဟာဒူးရိုင်း (ကျဆုံး)

အမြင့်ဆုံးရရှိသည့်ဘွဲ့/နှစ် – အောင်ဆန်းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘွဲ့ရရှိစဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်တပ် – အမှတ်(၄)ခြေလျင်တပ်ရင်း

ဘွဲ့အပ်နှင်းခံရသောအမိန့်အာဏာ – ၁၀/အထူး/၅၁

ဘွဲ့ရရှိပုံဖြစ်စဉ်အကျဉ်း ။ ၁၉၅၀ ခု ဇွန် ၁၇၊၁၈ ရက်တို့တွင် အမှတ်(၄)ခြေလျင်တပ်ရင်း၏ (ဃ)တပ်ခွဲသည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တာလေမှပန်ခီသို့ချီတက်စဉ် အင်အားအဆမတန်များပြားသော ရန်သူတရုတ်ဖြူသောင်းကျန်းသူ များနှင့်တွေ့ဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ တပ်သားစွက်(က်) ဗဟာဒူးရိုင်းသည် မိမိတပ်ခွဲ၏ရိက္ခာတင်ထရပ်ကား(၇)စီးကို ရန်သူဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်မှုမှ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံခုခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင် မိမိတပ်ခွဲအား ရန်သူအင်အားကြီးမားစွာ ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်နေသည့်ကြားမှ ဘရင်းစက်သေနတ်ဖြင့် ရန်သူ ၁၀၀ ကျော် ကျဆုံးသည်အထိမိမိအသက်ကို ပဓါနမထားပဲ ရန်သူများအတွင်းသို ႕ရဲဝံ့စွန့်စားစွာဝင်ရောက် ပစ်ခတ်ရင်း ရန်သူ၏လက်ပစ်ဗုံးထိမှန်ကာ နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့သူဖြစ်သည့်အလျောက် နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်သတ္တိဘွဲ့ဖြစ်သောအောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကိုချီးမြှုင့်ခြင်းခံရသည်။

စွက်(က်) ဗဟာဒူးရိုင်းသည် ယခင်ကလည်း ရဲစွမ်းသတ္တိပြောင်မြောက်မှုအတွက် စစ်သေနာပတိချုပ်က သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။

Via: Tea Shot
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply