႐ူးမွ ထူးတယ္

Posted on

By ထားထားျမင့္(7 Day News Journal)

ေအာင္ျမင္မႈဆုိသည္မွာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ၊ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူး ေသာအရာဟု ဆို႐ုိးစကားရွိ၏။ ႐ုိး႐ုိးအလုပ္ကိုသာ ႀကိဳးႀကိဳးစား စား လုပ္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ ရန္ခဲယဥ္း၏။

အလုပ္မွာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ကိုင္ၾကေသာ သာမန္လူမ်ား သည္ အဆုံးတုိင္ေပါက္ေရာက္ ေလ့ မရွိၾက။ သာမန္လူအမ်ားစု သည္ သူတုိ႔ဘ၀မွာ အသုံးမခ်ရ သည့္ ဘဲြ႕မ်ားကို ေငြကုန္ေၾကး က်ခံၿပီး ယူထားၾကသည္။ အမ်ား တကာ ေကာင္းသည္ဆုိသည့္ ကားေတြ၀ယ္၏။ အမ်ားက ေကာင္းသည္ဆုိသည့္ အိမ္ေတြ မွာ ေနၾကၿပီး သူတုိ႔မႏွစ္သက္ ေသာ လူအမ်ားက ေကာင္းသည္ ဆိုသည့္ အရာမ်ားေအာက္၀ယ္ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ေနၾကသည္။

အမ်ားလုပ္သလို လုပ္ရတာ ကိုမွ ေက်နပ္ေနၾကေသာ ကမၻာ ႀကီးမွာ ကိုယ္ကဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ မလုပ္ႏုိင္ပါက ေအာင္ျမင္စရာအေၾကာင္းမရွိ။ ကံမ ေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပင္ လူအမ်ားသည္ သာမန္လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းတက္၊ အလုပ္ရ၊အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ အိမ္၀ယ္၊ သားသမီးေမြးစေသာ လူေနမႈပုံစံခြက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေန ၾကသည္။

ကမၻာေက်ာ္လူထူးလူ႐ူးတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေသာ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ၏ ေအာက္ပါစကားကို စဥ္းစားသုံး သပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အ႐ူးထ ျခင္းသည္ ပုံစံခြက္ကေန ထုိး ေဖာက္ေတြးျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ သာမန္လူေတြက ပုံစံခြက္တစ္ခု ကဲ့သို႔ ယူဆလာမည့္ အရာေတြ ကို ဖန္တီးျခင္းဆုိတာကိုသေဘာ ေပါက္လာလိမ့္မည္။

‘‘အ႐ူးေတြ၊ ပုံစံမက်သူေတြ၊ ဆန္႔က်င္တဲ့အျမင္သမားေတြ၊ ျပ ႆနာသမားေတြ၊ ကန္႔လန္႔တုိက္ သူေတြက အရာေတြကို အမ်ားႏွင့္ မတူတဲ့ အျမင္နဲ႔ျမင္ၾကတယ္။ သူ တုိ႔က စည္းကမ္းကလနားေတြကို မႀကိဳက္ဘူး၊ သူတုိ႔အယူအဆေတြ ကို ကိုးကားလုိ႔ရတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ လည္း အျမင္မတူလုိ႔ရတယ္။ သူ တို႔ကို ေျမႇာက္စားလို႔ရသလို ႐ႈတ္ ခ်လို႔လည္း ရတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူ တုိ႔ကို ခင္ဗ်ားတို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား လို႔ မရဘူးေနာ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတာ။ လူသားေတြကို ေရွ႕ေရာက္လာ ေအာင္ တြန္းအားေပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ကို အ႐ူးေတြ လို႔ ထင္မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ သူတို႔ေတြကို လူေတာ္ ေတြလို႔ပဲ ျမင္တယ္။ သူတုိ႔က ဒီ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္ လို႔ ေတြးရေအာင္အထိ တကယ္ လဲ ေျပာင္းေပးလုိက္ႏုိင္ေအာင္ အထိကို အ႐ူးထလို႔ပဲ’’ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားက လူထူးလူ႐ူးေတြက ဘာေၾကာင့္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ရသ လဲဆုိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ သည္။

၁။ အမ်ားႏွင့္မတူ အေတြးအေခၚ ဆန္းသစ္ျခင္း

စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ကဲ့သို႔ လူ႐ူး မ်ားသည္ သမား႐ိုးက်လုပ္ရပ္မ်ား ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္႐ုံသာမက တျခားသူေတြအတြက္ အထူးအ ဆန္းေတြကို လုပ္ရဲလာေအာင္၊ အသားက်လာေအာင္ ဖန္တီးေပး ခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတီထြင္ဆန္း သစ္မႈတုိင္းက အသစ္ဖန္တီးမႈ အျဖစ္ ထြက္လာတာမဟုတ္၊ ပထမတြင္ အ႐ူးထျခင္းဟုသာ အထင္ခံရၿပီးမွ ေပါက္ေျမာက္လာ တာျဖစ္သည္။ သူမ်ားေတြႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ေတြးၿပီး လူ႐ူးမ်ားသည္ သူတုိ႔စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကေန အင္အားကိုယူကာ ေအာင္ျမင္ လာေအာင္ လမ္းေဖာက္ႏုိင္ၾက သည္။

၂။ အေၾကာက္အလန္႔မရွိ မုိက္မုိက္ကန္းကန္းလုပ္ျခင္း

လူ႐ူးလူဆန္းမ်ားက သူတုိ႔ ၏ ပန္းတုိင္မ်ားကိုရည္မွန္းၾက သည့္အခါ ငါတု႔ိမျဖစ္ထြန္းခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆုိသည္ကို ေတြးပူမေနၾကပါ။ သူတုိ႔မွာသည္ ဟာ မျဖစ္ပါက ဘာလုပ္မည္ဆုိ သည့္ အႀကံမရွိၾက။။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔လုပ္တာက လုပ္သည့္အတုိင္း ျဖစ္မည္ဟု တြက္ထားသည့္အတြက္ ျဖစ္ သည္။ သာမန္လူမ်ားက က်႐ႈံးမႈ ကို ေၾကာက္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ မွာ လူ႐ူးမ်ာက အ႐ႈံးမ်ားကို တြန္း ရင္းကန္ရင္း ျဖတ္ေက်ာ္သြားၾက သည္။ ထုိသို႔ အေၾကာက္အလန္႔ မရွိျခင္းကလည္း သူတို႔၏ ေအာင္ ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၃။ ကိုယ္ပုိင္ပုံစံ အစစ္အမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားျခင္း

ကိုယ္ပုိင္ပုံစံျဖင့္ ရပ္တည္ လုိျခင္းသည္ အမ်ားသူငါႏွင့္ ပုံစံ မတူျဖစ္လိုျခင္းပင္။ လူ႐ူးလူဆန္း မ်ားက သူတုိ႔၏ကိုယ္ပုိင္စတုိင္ ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ၿပီး သူတို႔ဘ၀ကို သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္သလို ဖန္တီးသည္။ သာမန္လူေတြက မူ သူတုိ႔အက်င့္ေတြကို မေကာင္း ေသာ အက်င့္ဆုိးမ်ားဟု ေခၚေလ့ ရွိသည္။ ဥပမာ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ အရွင္သခင္ မာ့ခ္ဇူကာဘက္သည္ ေန႔တုိင္းတစ္ပုံ စံတည္း ၀တ္စားသူမ်ားဟု လူသိ မ်ားသည္။ သန္းႂကြယ္သူေဌး၀ါ ရင့္ဘူးေဖးသည္ သူ၏အလုပ္က ေန ေဒၚလာတစ္သိန္းကို ႏွစ္စဥ္ လစာအျဖစ္ယူၿပီး သူ၏ခ်မ္းသာ မႈ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူမႈေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။

၄။ စြမ္းအားႀကီးျခင္း

သာမန္လူေတြသည္ ဘာမ ဟုတ္တာအတြက္ မေစာင့္စားႏုိင္ ၾကပါ။ အလုပ္ကေန ျမန္ျမန္ သိမ္း၊ အိမ္ျပန္၊ တီဗီေရွ႕မွာ ဘာ မွ မဟုတ္ဘဲ ထုိင္ေနရရန္အတြက္ ဘာအရာကိုမွ ေစာင့္ဆုိင္းမေန ၾကပါ။ သူတုိ႔မွာမရွိသည့္ အား အင္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေတြအ တြက္ အၿမဲတမ္း ညည္းညဴေန ၾကသည္။

လူထူးလူ႐ူးမ်ားမွာ အၿမဲ တမ္းေဇာကပ္ေနကာ၊ အခ်ိန္ လည္း ေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ စြမ္းအား လည္း ရွိ၏။ သူတုိ႔အလုပ္အတြက္ သူတု႔ိကိုယ္သူတုိ႔ အားအင္အကုန္ လုံး အခ်ိန္အတုိင္းအဆမဲ့ ႏွစ္ျမႇဳပ္ ထားႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပင္းျပ ေသာ ဆႏၵႏွင့္ လုံ႔လက သူတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္မႈေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ စည္းေဘာင္မထားျခင္း

ေလာကႀကီးမွာ အစဥ္အ လာထုံးစံမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရ သည္မွာ မလြယ္ကူလွ။ လူ႐ူးေတြ က မည္သည့္စည္းကမ္းအစဥ္အ လာမ်ားက အေရးႀကီးလဲ၊ ကိုယ့္ လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္စည္းကမ္းကို အမွန္တရားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လုိက္နာဖို႔ လုိသလဲဆုိတာကို နားလည္ၾက သည္။ တကယ္လို႔ သည္စည္း ကမ္းက အၿမဲသည္အတုိင္းသြား ေနရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္က သာမန္သာျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပုံေသအၿမဲထားေသာ အရာေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ရဲသည္ကလည္း သူတို႔ကိုေအာင္ျမင္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ စပ္စုတတ္ျခင္း

လူထူးလူ႐ူးေတြက ကေလး မ်ားစိတ္ကဲ့သို႔ ဘာေၾကာင့္ဆို တာကို အၿမဲေမးေနတတ္ၾက သည္။ သူတုိ႔က တစ္ခုခုကို ေရဆုံးေရဖ်ားထိ လုိက္ဖို႔လည္း မေၾကာက္။ သူတုိ႔အတြက္ ေလာ ကႀကီးက ေၾကာက္စရာမဟုတ္။ ျပႆနာေတြျပည့္ေနေသာ ေနရာမ်ဳိးမဟုတ္။ အံ့အားသင့္စရာေတြ၊ အလားအလာေတြႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ေနရာႀကီးျဖစ္သည္။ သည္အခ်က္က သူတို႔ကိုပို ေအာင္ျမင္ေစသည္။

၇။ တံဆိပ္ကပ္ေလ့မရွိျခင္း

လူထူးလူ႐ူးေတြက လူေတြ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို တံဆိပ္မကပ္ ၾက။ သူတုိ႔က လူတစ္ဦး၏ အ တြင္းစိတ္ကိုသာ ထုိးေဖာက္ျမင္ ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ အမ်ားသူငါက လူေတြကိုလူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ၊ အလုပ္အကိုင္ျဖင့္ ခဲြျခားျမင္ ခ်ိန္မွာ သူတုိ႔က လူေတြ၏ရင္ထဲ ႏွင့္ စိတ္ေဇာထက္သန္မႈကိုသာ ၾကည့္ၾက၏။ လူထူးေတြအတြက္ အျဖဴ၊ အမည္းမရွိ။ သူမ်ားေတြ ကိုလည္း ဘာလူမ်ဳိး။ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆုိၿပီး အမွတ္အသားထား ကာ တံဆိပ္ကပ္ေလ့မရွိ။ သူတုိ႔ က အရည္အေသြးရွိေသာ မတူ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမ်ဳိးေပါင္း စုံႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထုိလူမ်ား၏ အလားအလာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လမ္းဖြင့္ေပး ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လူထူးလူ ႐ူးမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္။

(DejiAkingbade ၏ Why Crazy People are more likely to be Successful ကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
7Day News Journal


ရူးမှ ထူးတယ် (unicode)

By ထားထားမြင့်(7 Day News Journal)

အောင်မြင်မှုဆိုသည်မှာ သမားရိုးကျမဟုတ် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် မဟုတ်သော၊ အများနှင့်မတူ တစ်မူထူး သောအရာဟု ဆိုရိုးစကားရှိ၏။ ရိုးရိုးအလုပ်ကိုသာ ကြိုးကြိုးစား စား လုပ်သူများသည် အောင်မြင် ရန်ခဲယဉ်း၏။

အလုပ်မှာ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်ကြသော သာမန်လူများ သည် အဆုံးတိုင်ပေါက်ရောက် လေ့ မရှိကြ။ သာမန်လူအများစု သည် သူတို့ဘဝမှာ အသုံးမချရ သည့် ဘွဲ့များကို ငွေကုန်ကြေး ကျခံပြီး ယူထားကြသည်။ အများ တကာ ကောင်းသည်ဆိုသည့် ကားတွေဝယ်၏။ အများက ကောင်းသည်ဆိုသည့် အိမ်တွေ မှာ နေကြပြီး သူတို့မနှစ်သက် သော လူအများက ကောင်းသည် ဆိုသည့် အရာများအောက်ဝယ် ကျေးကျွန်ဖြစ်နေကြသည်။

အများလုပ်သလို လုပ်ရတာ ကိုမှ ကျေနပ်နေကြသော ကမ္ဘာ ကြီးမှာ ကိုယ်ကဘာတစ်ခုမှ ထူးထူးချွန်ချွန် မလုပ်နိုင်ပါက အောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိ။ ကံမ ကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင် လူအများသည် သာမန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များဖြစ်သော ကျောင်းတက်၊ အလုပ်ရ၊အိမ်ထောင်ပြု၊ အိမ်ဝယ်၊ သားသမီးမွေးစသော လူနေမှုပုံစံခွက်မှာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေ ကြသည်။

ကမ္ဘာကျော်လူထူးလူရူးတစ် ယောက်ဖြစ်သော စတိဗ်ဂျော့ဘ် ၏ အောက်ပါစကားကို စဉ်းစားသုံး သပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အရူးထ ခြင်းသည် ပုံစံခွက်ကနေ ထိုး ဖောက်တွေးခြင်းသာ မဟုတ်ဘဲ သာမန်လူတွေက ပုံစံခွက်တစ်ခု ကဲ့သို့ ယူဆလာမည့် အရာတွေ ကို ဖန်တီးခြင်းဆိုတာကိုသဘော ပေါက်လာလိမ့်မည်။

‘‘အရူးတွေ၊ ပုံစံမကျသူတွေ၊ ဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်သမားတွေ၊ ပြ ဿနာသမားတွေ၊ ကန့်လန့်တိုက် သူတွေက အရာတွေကို အများနှင့် မတူတဲ့ အမြင်နဲ့မြင်ကြတယ်။ သူ တို့က စည်းကမ်းကလနားတွေကို မကြိုက်ဘူး၊ သူတို့အယူအဆတွေ ကို ကိုးကားလို့ရတယ်။ သူတို့နဲ့ လည်း အမြင်မတူလို့ရတယ်။ သူ တို့ကို မြှောက်စားလို့ရသလို ရှုတ် ချလို့လည်း ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ တို့ကို ခင်ဗျားတို့ လျစ်လျူရှုထား လို့ မရဘူးနော်။ သူတို့ကြောင့် အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာတာ။ လူသားတွေကို ရှေ့ရောက်လာ အောင် တွန်းအားပေးတယ်။ တချို့ကတော့ သူတို့ကို အရူးတွေ လို့ ထင်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကတော့ သူတို့တွေကို လူတော် တွေလို့ပဲ မြင်တယ်။ သူတို့က ဒီ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ် လို့ တွေးရအောင်အထိ တကယ် လဲ ပြောင်းပေးလိုက်နိုင်အောင် အထိကို အရူးထလို့ပဲ’’အောက်ပါ အချက်များက လူထူးလူရူးတွေက ဘာကြောင့် ပိုပြီးအောင်မြင်ရသ လဲဆိုသည့် အကြောင်းများဖြစ် သည်။

၁။ အများနှင့်မတူ အတွေးအခေါ် ဆန်းသစ်ခြင်း
စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကဲ့သို့ လူရူး များသည် သမားရိုးကျလုပ်ရပ်များ ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ရုံသာမက တခြားသူတွေအတွက် အထူးအ ဆန်းတွေကို လုပ်ရဲလာအောင်၊ အသားကျလာအောင် ဖန်တီးပေး ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတီထွင်ဆန်း သစ်မှုတိုင်းက အသစ်ဖန်တီးမှု အဖြစ် ထွက်လာတာမဟုတ်၊ ပထမတွင် အရူးထခြင်းဟုသာ အထင်ခံရပြီးမှ ပေါက်မြောက်လာ တာဖြစ်သည်။ သူများတွေနှင့် ပြောင်းပြန်တွေးပြီး လူရူးများသည် သူတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကနေ အင်အားကိုယူကာ အောင်မြင် လာအောင် လမ်းဖောက်နိုင်ကြ သည်။

၂။ အကြောက်အလန့်မရှိ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းလုပ်ခြင်း
လူရူးလူဆန်းများက သူတို့ ၏ ပန်းတိုင်များကိုရည်မှန်းကြ သည့်အခါ ငါတို့မဖြစ်ထွန်းခဲ့လျှင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုသည်ကို တွေးပူမနေကြပါ။ သူတို့မှာသည် ဟာ မဖြစ်ပါက ဘာလုပ်မည်ဆို သည့် အကြံမရှိကြ။။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့လုပ်တာက လုပ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်မည်ဟု တွက်ထားသည့်အတွက် ဖြစ် သည်။ သာမန်လူများက ကျရှုံးမှု ကို ကြောက်နေကြသည့် အချိန် မှာ လူရူးမျာက အရှုံးများကို တွန်း ရင်းကန်ရင်း ဖြတ်ကျော်သွားကြ သည်။ ထိုသို့ အကြောက်အလန့် မရှိခြင်းကလည်း သူတို့၏ အောင် မြင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။

၃။ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံ အစစ်အမှန်ဖြင့် ကြိုးစားခြင်း
ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့် ရပ်တည် လိုခြင်းသည် အများသူငါနှင့် ပုံစံ မတူဖြစ်လိုခြင်းပင်။ လူရူးလူဆန်း များက သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင် ကို အားကောင်းအောင် လုပ်ပြီး သူတို့ဘဝကို သူတို့ဖြစ်ချင်သလို ဖန်တီးသည်။ သာမန်လူတွေက မူ သူတို့အကျင့်တွေကို မကောင်း သော အကျင့်ဆိုးများဟု ခေါ်လေ့ ရှိသည်။ ဥပမာ စတိဗ်ဂျော့ဘ်နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ အရှင်သခင် မာ့ခ်ဇူကာဘက်သည် နေ့တိုင်းတစ်ပုံ စံတည်း ဝတ်စားသူများဟု လူသိ များသည်။ သန်းကြွယ်သူဌေးဝါ ရင့်ဘူးဖေးသည် သူ၏အလုပ်က နေ ဒေါ်လာတစ်သိန်းကို နှစ်စဉ် လစာအဖြစ်ယူပြီး သူ၏ချမ်းသာ မှု ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကို လူမှုရေးလုပ် ငန်းများအတွက် ကူညီမည်ဟု ကတိပေးထားသည်။

၄။ စွမ်းအားကြီးခြင်း
သာမန်လူတွေသည် ဘာမ ဟုတ်တာအတွက် မစောင့်စားနိုင် ကြပါ။ အလုပ်ကနေ မြန်မြန် သိမ်း၊ အိမ်ပြန်၊ တီဗီရှေ့မှာ ဘာ မှ မဟုတ်ဘဲ ထိုင်နေရရန်အတွက် ဘာအရာကိုမှ စောင့်ဆိုင်းမနေ ကြပါ။ သူတို့မှာမရှိသည့် အား အင်တွေအတွက် အချိန်တွေအ တွက် အမြဲတမ်း ညည်းညူနေ ကြသည်။

လူထူးလူရူးများမှာ အမြဲ တမ်းဇောကပ်နေကာ၊ အချိန် လည်း ပေးနိုင်သကဲ့သို့ စွမ်းအား လည်း ရှိ၏။ သူတို့အလုပ်အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ အားအင်အကုန် လုံး အချိန်အတိုင်းအဆမဲ့ နှစ်မြှုပ် ထားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြင်းပြ သော ဆန္ဒနှင့် လုံ့လက သူတို့ကို အောင်မြင်မှုပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ စည်းဘောင်မထားခြင်း
လောကကြီးမှာ အစဉ်အ လာထုံးစံများကို ချိုးဖောက်ရ သည်မှာ မလွယ်ကူလှ။ လူရူးတွေ က မည်သည့်စည်းကမ်းအစဉ်အ လာများက အရေးကြီးလဲ၊ ကိုယ့် လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်စည်းကမ်းကို အမှန်တရားအဖြစ် သတ်မှတ် ထားလဲ၊ ဘာကြောင့်လိုက်နာဖို့ လိုသလဲဆိုတာကို နားလည်ကြ သည်။ တကယ်လို့ သည်စည်း ကမ်းက အမြဲသည်အတိုင်းသွား နေရမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်က သာမန်သာဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ပုံသေအမြဲထားသော အရာတွေကို ချိုးဖောက်ရဲသည်ကလည်း သူတို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်း ဖြစ်သည်။

၆။ စပ်စုတတ်ခြင်း
လူထူးလူရူးတွေက ကလေး များစိတ်ကဲ့သို့ ဘာကြောင့်ဆို တာကို အမြဲမေးနေတတ်ကြ သည်။ သူတို့က တစ်ခုခုကို ရေဆုံးရေဖျားထိ လိုက်ဖို့လည်း မကြောက်။ သူတို့အတွက် လော ကကြီးက ကြောက်စရာမဟုတ်။ ပြဿနာတွေပြည့်နေသော နေရာမျိုးမဟုတ်။ အံ့အားသင့်စရာတွေ၊ အလားအလာတွေနှင့် ပြည့်နေသော နေရာကြီးဖြစ်သည်။ သည်အချက်က သူတို့ကိုပို အောင်မြင်စေသည်။

၇။ တံဆိပ်ကပ်လေ့မရှိခြင်း
လူထူးလူရူးတွေက လူတွေ နှင့် ပြဿနာများကို တံဆိပ်မကပ် ကြ။ သူတို့က လူတစ်ဦး၏ အ တွင်းစိတ်ကိုသာ ထိုးဖောက်မြင် ဖို့ ကြိုးစားသည်။ အများသူငါက လူတွေကိုလူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား၊ မ၊ အလုပ်အကိုင်ဖြင့် ခွဲခြားမြင် ချိန်မှာ သူတို့က လူတွေ၏ရင်ထဲ နှင့် စိတ်ဇောထက်သန်မှုကိုသာ ကြည့်ကြ၏။ လူထူးတွေအတွက် အဖြူ၊ အမည်းမရှိ။ သူများတွေ ကိုလည်း ဘာလူမျိုး။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုပြီး အမှတ်အသားထား ကာ တံဆိပ်ကပ်လေ့မရှိ။ သူတို့ က အရည်အသွေးရှိသော မတူ ကွဲပြားခြားနားသည့် လူမျိုးပေါင်း စုံနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုလူများ၏ အလားအလာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လမ်းဖွင့်ပေး ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လူထူးလူ ရူးများသည် အောင်မြင်ကြသည်။

(DejiAkingbade ၏ Why Crazy People are more likely to be Successful ကို ထားထားမြင့် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
7Day News Journal

Leave a Reply