အဂၤလန္ရဲ႕အထင္ကရ သခၤ်ဳိင္းတစ္ခု (သုိ႔) ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗးဘုရားေက်ာင္း

Posted on

ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗး (Westminster Abbey)သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဝက္စမင္စတာရပ္တြင္ ၿဗိတိသၽွပါလီမန္ အေဆာက္အအုံအနီး၌ တည္ရွိ ၍ ထင္ရွားေသာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက ဗင္နဒစ္ ဂိုဏ္းဝင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွစ္ရာစုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေနရာမွ လက္ရွိဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၏ အေနာက္ခပ္ယြန္း ယြန္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဝက္စမင္စတာအက္ေဗး၏ အမည္ရင္းသည္ စိန္ပီတာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗးသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိသည္။ ပၪၥမအက္ဒြပ္ႏွင့္ အ႒မ အက္ဒြပ္ဘုရင္တို႔မွတစ္ပါး ဝီလ်ံ – သ – ကြန္ကာရာဘုရင္ လက္ထက္မွစ၍ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္အသီး အသီးတို႔သည္ ထိုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဘိသိတ္ခံခဲ့ၾကသည္။

အက္ဒြပ္ – သ – ကြန္ဖက္ဆား ဝတ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ဘိသိတ္ခံရာ ကုလားထိုင္ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုကုလားထိုင္ေအာက္၌ စေကာ့တလန္ျပည္မွ ၁၂၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ယူေဆာင္ခဲ့ေသာ စကုန္းေက်ာက္တုံး ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ သည္။

ဝက္စမင္စတာအက္ေဗးသည္ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္တို႔ ထိမ္းျမားလက္ ထပ္ရာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔ကို ဂူသြင္း သၿဂႋဳဟ္ရာဌာနလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဇာနည္ သားေကာင္းမ်ား၏ ဂူသခ်ႋဳင္းမ်ားလည္း ထိုေက်ာင္းအတြင္း၌ရွိသည္။

ေက်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္အဆြယ္တြင္ ‘ကဗ်ာစာဆိုေထာင့္’ဟူ၍ ကဗ်ာစာဆို ေက်ာ္တို႔အတြက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ သီးသန္႔ေနရာ သတ္မွတ္ထားရွိ သည္။

ထိုေနရာတြင္ ေခ်ာ္စာ၊ ရွိတ္စပီးယား၊ ဗင္ ဂၽြန္ဆင္၊ မီလတန္၊ စပင္ဆာ၊ ဒ႐ိုင္ဒင္ စေသာစာဆိုေတာ္တို႔၏႐ုပ္တုႏွင့္ ကမၸည္းစာတမ္းတို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အျခားစာဆိုေတာ္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုးလားရစ္၊ ဗန္း၊ ဆယ္မ်ဴယယ္ဂၽြန္ဆင္၊ မေကာေလး၊ ဒစ္ကင္း၊ လစ္ဗင္းစတုန္း၊ ဒါဝင္၊ ႏ်ဴတန္၊ ပစ္၊ ေဖာက္၊ ဂလက္စတုန္း၊ ဒစ္ဇေရလီ၏ ဟာဒီ၊ ကစ္ပလင္းတို႔အတြက္ ဂူမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားလည္း ေက်ာင္းအတြင္း၌ ရွိၾကသည္။

၁ဝ၅ဝ – ၁ဝ၆၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အက္ဒြပ္ သ ကြန္ ဖက္ဆား ဘုရင္သည္ ထိုေနရာ၌ ေနာ္မန္ပုံစံ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ ေဆာင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၂၄၅ ခုႏွစ္တြင္ တတိယဟင္နရီဘုရင္ (ခရစ္ ၁၂ဝ၇-၇၂) က အေရွ႕ဘက္အေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္သည္။

တစ္ဖန္ ၁၅ ရာစုႏွစ္တြင္ သတၱမဟင္နရီဘုရင္ (ခရစ္ ၁၄၅၇-၁၅ဝ၉)က တတိယ ဟင္နရီဘုရင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာအေဆာင္ကို အသစ္ျပင္၍ေဆာက္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗးကို ဘုရင္အဆက္ဆက္တို႔က ျပင္ဆင္ မြမ္းမံလာခဲ့ၾကရာ ေနာက္ဆုံး ၁၈ ရာစုႏွစ္တြင္ ဆာခရစၥတိုဖာရင္းက အေနာက္ဘက္ရွိ ေမၽွာ္စင္ႀကီးႏွစ္ခုကို ပုံစံထုတ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ထို ေမၽွာ္စင္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၇၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးေလသည္။

ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗးသည္ ေဂါ့သ ဗိသုကာပုံစံလက္ရာ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္သာမက ေျပာ့ေၾကာင္းထိုးတိုင္မ်ား၊ ခုံးခၽြန္မ်ား၊ အေရာင္ျခယ္ ျပတင္းမွန္မ်ားျဖင့္ ခမ္းနားတင့္တယ္လွေပသည္။

အေဆာက္ အအုံအလ်ား ေပ ၅၃ဝ ရွိ၍ ေမၽွာ္စင္အျမင့္မွာ၂၂၅ ေပျဖစ္သည္။ ဘုရားဝတ္ျပဳရာ အေဆာင္ေပါင္း ၁၁ ခုရွိသည္။ အဝင္ဝလက္ယာဘက္တြင္ ဂ်႐ူးဆလမ္းခန္းမေဆာင္တည္ရွိသည္။

ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗး၏ အလယ္ခန္းမတြင္ ပထမကမၻာ စစ္အတြင္းက က်ဆုံးခဲ့ေသာ အညၾတစစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ ဂူသခ်ႋဳင္းရွိ သည္။

သတၱမ ဟင္နရီ ဝတ္ေက်ာင္းေဆာင္၌လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ၿဗိတိန္ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ ေလသူရဲတို႔ အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ ျပတင္းေပါက္ တပ္ဆင္ထားသည္။

ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗးသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ာမန္ေလတပ္က ဗုံးႀကဲသျဖင့္ အေတာ္အတန္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ဝက္စမင္စတာ အက္ေဗးကို မည္သည့္ဂိုဏ္းအုပ္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္လက္ ေအာက္၌မၽွ မထားဘဲ ဘုရင္ကခန္႔အပ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ရေလသည္။

BAL99038 Tomb of Henry VII (1457-1509) and his Wife, Elizabeth of York, 1518 (bronze) by Torrigiano, Pietro (1472-1528)
bronze
Westminster Abbey, London, UK
Italian, out of copyright

VIDEO


အင်္ဂလန်ရဲ့အထင်ကရ နေရာတစ်ခု (သို့) ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေးဘုရားကျောင်း (unicode)

ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေး (Westminster Abbey)သည် လန်ဒန်မြို့ ဝက်စမင်စတာရပ်တွင် ဗြိတိသျှပါလီမန် အဆောက်အအုံအနီး၌ တည်ရှိ ၍ ထင်ရှားသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးဖြစ်သည်။ ရှေးအခါက ဗင်နဒစ် ဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှစ်ရာစုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘုန်းကြီးကျောင်းနေရာမှ လက်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ အနောက်ခပ်ယွန်း ယွန်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဝက်စမင်စတာအက်ဗေး၏ အမည်ရင်းသည် စိန်ပီတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။

ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေးသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသမိုင်းနှင့် ဆက်စပ် လျက်ရှိသည်။ ပဉ္စမအက်ဒွပ်နှင့် အဋ္ဌမ အက်ဒွပ်ဘုရင်တို့မှတစ်ပါး ဝီလျံ – သ – ကွန်ကာရာဘုရင် လက်ထက်မှစ၍ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ဘုရင်အသီး အသီးတို့သည် ထိုကျောင်းတော်ကြီးတွင် ဘိသိတ်ခံခဲ့ကြသည်။ အက်ဒွပ် – သ – ကွန်ဖက်ဆား ဝတ်ကျောင်းဆောင်တွင် ဘိသိတ်ခံရာ ကုလားထိုင်ကို လည်းကောင်း၊ ထိုကုလားထိုင်အောက်၌ စကော့တလန်ပြည်မှ ၁၂၉၆ ခုနှစ်တွင် ယူဆောင်ခဲ့သော စကုန်းကျောက်တုံး ကိုလည်းကောင်း တွေ့နိုင် သည်။

ဝက်စမင်စတာအက်ဗေးသည် မင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့ ထိမ်းမြားလက် ထပ်ရာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရင်နှင့် မိဖုရားတို့ကို ဂူသွင်း သင်္ဂြိုဟ်ရာဌာနလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အာဇာနည် သားကောင်းများ၏ ဂူသင်္ချိုင်းများလည်း ထိုကျောင်းအတွင်း၌ရှိသည်။ ကျောင်း၏ တောင်ဘက်အဆွယ်တွင် ‘ကဗျာစာဆိုထောင့်’ဟူ၍ ကဗျာစာဆို ကျော်တို့အတွက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖြင့် သီးသန့်နေရာ သတ်မှတ်ထားရှိ သည်။

ထိုနေရာတွင် ချော်စာ၊ ရှိတ်စပီးယား၊ ဗင် ဂျွန်ဆင်၊ မီလတန်၊ စပင်ဆာ၊ ဒရိုင်ဒင် စသောစာဆိုတော်တို့၏ရုပ်တုနှင့် ကမ္ပည်းစာတမ်းတို့ကို တွေ့နိုင်သည်။ အခြားစာဆိုတော်နှင့် လူရည်ချွန်များဖြစ်သော ကိုးလားရစ်၊ ဗန်း၊ ဆယ်မျူယယ်ဂျွန်ဆင်၊ မကောလေး၊ ဒစ်ကင်း၊ လစ်ဗင်းစတုန်း၊ ဒါဝင်၊ နျူတန်၊ ပစ်၊ ဖောက်၊ ဂလက်စတုန်း၊ ဒစ်ဇရေလီ၏ ဟာဒီ၊ ကစ်ပလင်းတို့အတွက် ဂူများ၊ အထိမ်းအမှတ်များလည်း ကျောင်းအတွင်း၌ ရှိကြသည်။

၁ဝ၅ဝ – ၁ဝ၆၅ ခုနှစ်များအတွင်း အက်ဒွပ် သ ကွန် ဖက်ဆား ဘုရင်သည် ထိုနေရာ၌ နော်မန်ပုံစံ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ် ဆောင်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၂၄၅ ခုနှစ်တွင် တတိယဟင်နရီဘုရင် (ခရစ် ၁၂ဝ၇-၇၂) က အရှေ့ဘက်အဆောင်ကို ဆောက်လုပ်သည်။ တစ်ဖန် ၁၅ ရာစုနှစ်တွင် သတ္တမဟင်နရီဘုရင် (ခရစ် ၁၄၅၇-၁၅ဝ၉)က တတိယ ဟင်နရီဘုရင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သောအဆောင်ကို အသစ်ပြင်၍ဆောက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေးကို ဘုရင်အဆက်ဆက်တို့က ပြင်ဆင် မွမ်းမံလာခဲ့ကြရာ နောက်ဆုံး ၁၈ ရာစုနှစ်တွင် ဆာခရစ္စတိုဖာရင်းက အနောက်ဘက်ရှိ မျှော်စင်ကြီးနှစ်ခုကို ပုံစံထုတ်၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို မျှော်စင်ကြီးများသည် ၁၇၄ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ပြီးစီးလေသည်။

ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေးသည် ဂေါ့သ ဗိသုကာပုံစံလက်ရာ ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်သာမက ပြော့ကြောင်းထိုးတိုင်များ၊ ခုံးချွန်များ၊ အရောင်ခြယ် ပြတင်းမှန်များဖြင့် ခမ်းနားတင့်တယ်လှပေသည်။ အဆောက် အအုံအလျား ပေ ၅၃ဝ ရှိ၍ မျှော်စင်အမြင့်မှာ၂၂၅ ပေဖြစ်သည်။ ဘုရားဝတ်ပြုရာ အဆောင်ပေါင်း ၁၁ ခုရှိသည်။ အဝင်ဝလက်ယာဘက်တွင် ဂျရူးဆလမ်းခန်းမဆောင်တည်ရှိသည်။

ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေး၏ အလယ်ခန်းမတွင် ပထမကမ္ဘာ စစ်အတွင်းက ကျဆုံးခဲ့သော အညတြစစ်သည်တော်များ၏ ဂူသင်္ချိုင်းရှိ သည်။ သတ္တမ ဟင်နရီ ဝတ်ကျောင်းဆောင်၌လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ဗြိတိန်လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးခဲ့သော လေသူရဲတို့ အတွက် အထိမ်းအမှတ် ပြတင်းပေါက် တပ်ဆင်ထားသည်။ ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျာမန်လေတပ်က ဗုံးကြဲသဖြင့် အတော်အတန် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။

ဝက်စမင်စတာ အက်ဗေးကို မည်သည့်ဂိုဏ်းအုပ်၊ ဂိုဏ်းချုပ်လက် အောက်၌မျှ မထားဘဲ ဘုရင်ကခန့်အပ်သော ဘုန်းတော်ကြီးက စီမံအုပ်ချုပ် ရလေသည်။

Leave a Reply