ထူးျခားအံၾသစရာ ၊ အခ်က္၅၀

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကမၻာေပၚတြင္ မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ ကမၻာဦးတည္စမွပင္ ယေန႕တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသကဲ့ သို႕၊မယုံႏိုင္စရာအံ့ၾသဖြယ္အေၾကာင္းအခ်က္တို႕ကိုလည္းလူသားတို႕ကအျမဲရွာေဖြေတြ႕ရွိေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။လူသားအမ်ားစုတို႕သည္ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္မ်ားကိုစိတ္၀င္စားတတ္ၾကသျဖင့္အံ့ၾသဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ားစြာတို႕ကိုစူးစမ္းေလ့ရွိၾကေပရာ၊ယင္းတို႕အနက္မွ ထင္ရွားေသာအံ့ဖြယ္အခ်က္ ၅၀ ကို တင္ျပလိုပါသည္။

၁၊ မိုးႀကိဳးအပစ္ခံရေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ မိုးႀကိဳးအပစ္ခံရခ်ိန္တြင္ေနမ်က္ႏွာျပင္ထက္ပိုပူျပင္းေသာ အပူခ်ိန္ ၂၈၀၀၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၊ သင္၏ မိသားစုရာဇ၀င္ကို မ်ိဳးဆက္ ၂၅ ဆက္မွစတင္ေရးဆြဲၾကည့္မည္ဆိုပါက ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႕မွ ဆင္းသက္လာသူ ေပါင္း ၃၃၅၅၄၄၃၂ ဦးမွ်ရွိေပလိမ့္မည္။ထိုစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမွေပါက္ဖြားလာၾကသူမ်ားမပါ၀င္ေသးပါ။
၃၊ ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အကြာအေ၀းသည္မိုင္ေပါင္း သန္း၂၀ ျဖစ္ပါ၏။

၄၊ ဤကမၻာမွာ အနီးသို႕ ႀကယ္တစ္လုံးဆီသို႕ခရီးႏွင္ရန္ ေခတ္မီအာကာသယာဥ္တစ္စီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ ေသာင္းမွ် သြားရ ေပလိမ့္မည္။
၅၊ ဥကၠာပ်ံမ်ား ေႀကြက်မႈေၾကာင့္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ဒိုင္နိုေဆာ သတၱ၀ါမ်ား မ်ိဳးသုဥ္းခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ဖားႏွင့္ ပုတ္သင္ညိဳ မ်ားမွာမူ မည္သို႕မွ် မျဖစ္ခဲ့ၾကပါေခ်။ယင္းတို႕သာမက မိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လိပ္မ်ားသည္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္ အသက္ ရွင္က်န္ရွိေနေသးသည္ကို မည္သူမွ် မသိရွိၾကပါေသးေခ်။

၆၊ ကမၻာေျမႀကီး၏ ဗဟိုသို႕ တြင္းတစ္တြင္းတူးၿပီး အုတ္ခဲ တစ္လုံးကို ပစ္ခ်လိုက္မည္ဆိုပါက မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မွ် အနက္သို႕ ေရာက္ရန္ ၄၅ မိနစ္မွ် ၾကာျမင့္ေပလိမ့္မည္။
၇၊ သင္၏ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားမွ ေန႕စဥ္ေခ်းဖတ္ေပါင္း ၁၀ ဘီလီယံ ထြက္ရွိေနသည္။

၈၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေနထိုင္ရာကမၻာ၏ အေလးခ်ိန္ကို ခ်ိန္တြယ္ၾကည့္ႏိုင္မည္ဆိုပါက တန္ေပါင္း သန္းေပါင္း သန္း ၆၅၀၀ သန္းမွ် ရွိေပလိမ့္မည္။
၉၊ ပ်ားရည္သည္ လူသားတို႕ စားသုံးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မပုပ္သိုးႏိုင္သည့္ စားဖြယ္ျဖစ္သည္။
၁၀၊ ဟာ၀ိုင္ယီ ဘာသာတြင္ အကၡရာ ၁၂ လုံးသာရွိသည္။

၁၁၊ ျမည္းကိုသားစပ္၍ရေသာ္လည္း လားအခ်င္းခ်င္းသားစပ္၍ မရေခ်။
၁၂၊ ႏွာတစ္ခ်က္ ေခ်လိုက္တိုင္း ႏွလုံးက တစ္စကၠန္႕မွ် ရပ္တန္႕သြားသည္။
၁၃၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ၊ ဘာမင္ကမ္တြင္ရွိေသာတူးေျမာင္းမ်ားသည္ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဗင္းနစ္မွ တူးေျမာင္းမ်ားထက္ ၂၂ မိုင္မွ်ပိုမိုရွည္ လ်ားသည္။

၁၄၊ အာလူးေၾကာ္ကိုMr. Crumm ဆိုသူက တီထြင္ခဲ့သည္။
၁၅၊ Facetious ႏွင့္ abstemious စာလုံးမ်ားတြင္ သရ မ်ား အစဥ္လိုက္ရွိေနသည္။

၁၆၊ အက္စကီမို တို႕တြင္ ႏွင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေ၀ါဟာရ ရာႏွင့္ခ်ီရွိေသာ္လည္း ဟယ္လို ဟူေသာ စကားလုံးတစ္လုံးမွ် မရွိေခ်။
၁၇၊ အဂၤလိ္ပ္ဘာသာတြင္ set ဟူေသာ စာလုံးသည္ အဓိပၸါယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။
၁၈၊ uncopyrightable စာလုံးသည္ အကၡရာ ၁၅ လုံးခန္႕ရွိေသာ္လည္း အကၡရာ တစ္လုံးသည္ တစ္ႀကိမ္ခန္႕စီသာပါ၀င္သည္။

၁၉၊ ေလရဟတ္( windmill ) တို႕သည္ လက္၀ဲရစ္( နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္) သာအၿမဲလည္ပတ္ၾကသည္။
၂၀၊ “Sixth Sick Sheik’s Sixth Sheep’s Sick” သည္ ရြတ္ဆိုရ အခက္ခဲဆုံးေသာ လွ်ာလိမ္စကားျဖစ္သည္။

၂၁၊ ကမာၻ႔အတုိဆုံး စစ္ပြဲမွာ ၃၈ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္သည္။ အဂၤလန္ ႏွင့္ ဇန္ဇီဘားတုိ႔ တုိက္ၾကေသာတုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီး Anglo-Zanzibar War ဟုေခၚသည္။
၂၂၊ ေအာက္ပါကိန္းတို႕၏ ထူးျခားမႈသည္လည္း အံ့ဖြယ္တစ္ခုပါပင္။

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

၂၃၊ Dreamt စာလုံးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ mt ျဖင့္ဆုံးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ စာလုံးျဖစ္သည္။
၂၄၊ သိပၸံပညာရွင္ အိုင္းစတိုင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ေျခအိတ္မ၀တ္ခဲ့ပါေခ်။
၂၅၊ လူသာမာန္တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အတြင္း ပင့္ကူမွ်င္ ၈ခု ခန္႕ကို စားမိေပ လိမ့္မည္။

၂၆၊ အာကာသသို႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္ အာကာသအတြင္း၌ ကမၻာ့ဆြဲအားမဲ့ေသာေၾကာင့္ ငို၍မရႏိုင္ေခ်။
၂၇၊ ကမၻာေပၚတြင္ ရွိရွိသမွ် ငွက္မ်ားအနက္ ငွက္ပိတုန္းမ်ားသည္သာ ေလတြင္ ေနာက္ျပန္ပ်ံသန္းႏိုင္ၾကသည္။
၂၈၊ ငွက္ကုလားအုပ္၏ မ်က္လုံးသည္ ယင္းတို႕၏ ဦးေဏွာက္ထက္ပို၍ အရြယ္ပမာဏႀကီးမားသည္။

၂၉၊ ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္သည္ ဦးေခါင္းမရွိဘဲ ( အစာငတ္ေသသည္အထိ ) ၉ ရက္အထိ အသက္ရွင္ေနႏိုင္သည္။
၃၀၊ ေျခတံနီ ႀကိဳးႀကာမ်ားသည္ ဦးေခါင္းေစာက္ထိုးအေနအထားျဖင့္ အစာ စားႏိုင္ၾကသည္။

၃၁၊ မီးျခစ္ဆံ မေပၚမီ မီးျခစ္ကို တီထြင္ခဲ့သည္။
၃၂၊ ဘယ္သန္မ်ားသည္ ညာသန္သူမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၇ ႏွစ္ အသက္တိုေလ့ရွိသည္။
၃၃၊ သာမာန္လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္သက္တာ အတြင္းအိပ္မက္ ၁၄၆၀ ခန္႕ မက္သည္။

၃၄၊ မိုးေရစက္ကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ရိုက္ကူးၾကည့္ရာ မ်က္ရည္စက္ႏွင့္ မတူဘဲ ဟန္ဘာဂါႏွင့္ တူညီေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။
၃၅၊ ပထမဆုံး အင္တာနက္ဒိုမိန္း အမည္မွာ Symbolic.com ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

၃၆၊ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂေရဟမ္ဘဲလ္က တယ္လီဖုန္းကိုတီထြင္ခဲ့ရာတြင္ ပထမဆုံးလအတြင္း တယ္လီဖုန္း ေျခာက္လုံးသာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။
၃၇၊ ရုံးမ်ား၏ စာရြက္စာတမ္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သည္ ေပ်ာက္ဆုံးၿမဲပင္ျဖစ္သည္။
၃၈၊ Business.com အမည္သည္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေစ်အႀကီးဆုံး ဒိုမိန္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

၃၉၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က တန္ဘိုးအျမင့္ဆုံး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ငါးမ်ိဳးမွာ Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE ႏွင့္ Nokia တို႕ျဖစ္သည္။
၄၀၊ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အေကာင္းဆုံးေန႕မွာ အဂၤါေန႕ျဖစ္သည္။

၄၁၊ ရွိကာဂို တကၠသိုလ္၏ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစစ္တမ္းမ်ားအရ အလြယ္ကူဆုံး ျမင္လြယ္ေသာ အေရာင္သည္ အ၀ါေရာင္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဟူမူကား ရွိကာဂိုမွ Yellow Cab အငွားကားကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ ကား အားလုံးကို အ၀ါေရာင္ သုတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
၄၂၊ The New York Times သတင္းစာ၏ တနဂၤေႏြထုတ္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ပ်မ္းမွ် သစ္ပင္ေပါင္း ၆၃၀၀၀ ကို သတင္းစာစကၠဴ ျပဳလုပ္ရသည္။

၄၃၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိတၱဴ ၁၉ ႀကိမ္ဆြဲရေလ့ရွိသည္။
၄၄၊ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အလုပ္ရွင္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အိႏၵိယ မီးရထားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္း ၁ ဒသမ ၆ သန္းခန္႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
၄၅၊ Happy Birthday ေတးသီခ်င္းကို Warner Chappel ဂီတအဖြဲ႕က ပိုင္ဆိုင္ထားေလရာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ မူပိုင္ခြင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဒၚလာ ၁ သန္းခန္႕ရရွိသည္။

၄၆၊ ကေလးတိုင္းသည္ ေမြးဖြားစတြင္ အေရာင္ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါေခ်။
၄၇၊ ကေလးမ်ားသည္ ေႏြဦးေပါက္ရာသီ တြင္ အျခားအခ်ိန္မ်ားထက္ ပို၍ႀကီးထြားေလ့ရွိသည္။
၄၈၊ လူတို႕၏ ႏွာေခါင္းေပါက္ ႏွစ္ေပါက္သည္ အနံ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံယူသည္ျဖစ္ရာယာဖက္ႏွာေခါင္းေပါက္က ၀ဲဖက္ ႏွာေခါင္း ေပါက္ထက္ပို၍ အနံ႕ေကာင္းမ်ားကို ခံယူႏိုင္သည္။သို႕ေသာ္လည္း မည္သည့္ အနံ႕ ျဖစ္သည္ကို ၀ဲဖက္ႏွာေခါင္းေပါက္က အတိ အက် သိရွိႏိုင္သည္။

၄၉၊ လူတို႕ကို ေမြးဖြားစဥ္က အရိုး သုံးရာငါးဆယ္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အရိုး ၂၆၀ ခန္႕သာ ရွိေတာ့သည္။
အရိုးတို႕သည္ တစ္ခုႏွင့္ ဆက္ကာ တစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၅၀၊ ေမလတြင္ေမြးဖြားေသာကေလးမ်ားသည္ အျခားလ မ်ားတြင္ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားထက္ ၂၀၀ ဂရမ္မွ် ပိုေလးတတ္သည္။

ေမာင္သာ( ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
( ဂမၻီရဆန္းၾကယ္ မဂၢဇင္း )


ထူးခြားအံဩစရာ ၊ အချက်၅၀ (unicode)

ရေးသားသူ – မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန)

ကမ္ဘာပေါ်တွင် မယုံကြည်နိုင်စရာ အကြောင်းအရာတို့သည် ကမ္ဘာဦးတည်စမှပင် ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ပျက်နေကြသကဲ့ သို့၊မယုံနိုင်စရာအံ့ဩဖွယ်အကြောင်းအချက်တို့ကိုလည်းလူသားတို့ကအမြဲရှာဖွေတွေ့ရှိဖော်ထုတ်လျက်ရှိနေကြပါသည်။လူသားအများစုတို့သည်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်များကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြသဖြင့်အံ့ဩဖွယ်အချက်အလက်များစွာတို့ကိုစူးစမ်းလေ့ရှိကြပေရာ၊ယင်းတို့အနက်မှ ထင်ရှားသောအံ့ဖွယ်အချက် ၅၀ ကို တင်ပြလိုပါသည်။

၁၊ မိုးကြိုးအပစ်ခံရသော လူတစ်ယောက်သည် မိုးကြိုးအပစ်ခံရချိန်တွင်နေမျက်နှာပြင်ထက်ပိုပူပြင်းသော အပူချိန် ၂၈၀၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ဖြင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၊ သင်၏ မိသားစုရာဇဝင်ကို မျိုးဆက် ၂၅ ဆက်မှစတင်ရေးဆွဲကြည့်မည်ဆိုပါက ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့မှ ဆင်းသက်လာသူ ပေါင်း ၃၃၅၅၄၄၃၂ ဦးမျှရှိပေလိမ့်မည်။ထိုစာရင်းတွင် အမျိုးချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမှပေါက်ဖွားလာကြသူများမပါဝင်သေးပါ။
၃၊ ကောင်းကင်မှ ကြယ်များ၏ ပျမ်းမျှအကွာအဝေးသည်မိုင်ပေါင်း သန်း၂၀ ဖြစ်ပါ၏။

၄၊ ဤကမ္ဘာမှာ အနီးသို့ ကြယ်တစ်လုံးဆီသို့ခရီးနှင်ရန် ခေတ်မီအာကာသယာဉ်တစ်စီးသည် နှစ်ပေါင်း ၇ သောင်းမျှ သွားရ ပေလိမ့်မည်။
၅၊ ဥက္ကာပျံများ ကြွေကျမှုကြောင့် ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒိုင်နိုဆော သတ္တဝါများ မျိုးသုဉ်းခဲ့ကြရသော်လည်း ဖားနှင့် ပုတ်သင်ညို များမှာမူ မည်သို့မျှ မဖြစ်ခဲ့ကြပါချေ။ယင်းတို့သာမက မိကျောင်းများနှင့်လိပ်များသည်လည်း အဘယ်ကြောင့် ယနေ့တိုင် အသက် ရှင်ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို မည်သူမျှ မသိရှိကြပါသေးချေ။

၆၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဗဟိုသို့ တွင်းတစ်တွင်းတူးပြီး အုတ်ခဲ တစ်လုံးကို ပစ်ချလိုက်မည်ဆိုပါက မိုင်ပေါင်း ၄၀၀၀ မျှ အနက်သို့ ရောက်ရန် ၄၅ မိနစ်မျှ ကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်။
၇၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားမှ နေ့စဉ်ချေးဖတ်ပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံ ထွက်ရှိနေသည်။

၈၊ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာ၏ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ်ကြည့်နိုင်မည်ဆိုပါက တန်ပေါင်း သန်းပေါင်း သန်း ၆၅၀၀ သန်းမျှ ရှိပေလိမ့်မည်။
၉၊ ပျားရည်သည် လူသားတို့ စားသုံးသည့် တစ်ခုတည်းသော မပုပ်သိုးနိုင်သည့် စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
၁၀၊ ဟာဝိုင်ယီ ဘာသာတွင် အက္ခရာ ၁၂ လုံးသာရှိသည်။

၁၁၊ မြည်းကိုသားစပ်၍ရသော်လည်း လားအချင်းချင်းသားစပ်၍ မရချေ။
၁၂၊ နှာတစ်ချက် ချေလိုက်တိုင်း နှလုံးက တစ်စက္ကန့်မျှ ရပ်တန့်သွားသည်။
၁၃၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၊ ဘာမင်ကမ်တွင်ရှိသောတူးမြောင်းများသည် အီတလီနိုင်ငံ၊ ဗင်းနစ်မှ တူးမြောင်းများထက် ၂၂ မိုင်မျှပိုမိုရှည် လျားသည်။

၁၄၊ အာလူးကြော်ကိုMr. Crumm ဆိုသူက တီထွင်ခဲ့သည်။
၁၅၊ Facetious နှင့် abstemious စာလုံးများတွင် သရ များ အစဉ်လိုက်ရှိနေသည်။

၁၆၊ အက်စကီမို တို့တွင် နှင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝေါဟာရ ရာနှင့်ချီရှိသော်လည်း ဟယ်လို ဟူသော စကားလုံးတစ်လုံးမျှ မရှိချေ။
၁၇၊ အင်္ဂလိ်ပ်ဘာသာတွင် set ဟူသော စာလုံးသည် အဓိပ္ပါယ်အများဆုံးဖြစ်သည်။
၁၈၊ uncopyrightable စာလုံးသည် အက္ခရာ ၁၅ လုံးခန့်ရှိသော်လည်း အက္ခရာ တစ်လုံးသည် တစ်ကြိမ်ခန့်စီသာပါဝင်သည်။

၁၉၊ လေရဟတ်( windmill ) တို့သည် လက်ဝဲရစ်( နာရီလက်တံပြောင်းပြန်) သာအမြဲလည်ပတ်ကြသည်။
၂၀၊ “Sixth Sick Sheik’s Sixth Sheep’s Sick” သည် ရွတ်ဆိုရ အခက်ခဲဆုံးသော လျှာလိမ်စကားဖြစ်သည်။

၂၁၊ ကမ္ဘာ့အတိုဆုံး စစ်ပွဲမှာ ၃၈ မိနစ်သာ ကြာမြင့်သည်။ အင်္ဂလန် နှင့် ဇန်ဇီဘားတို့ တိုက်ကြသောတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး Anglo-Zanzibar War ဟုခေါ်သည်။
၂၂၊ အောက်ပါကိန်းတို့၏ ထူးခြားမှုသည်လည်း အံ့ဖွယ်တစ်ခုပါပင်။

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

၂၃၊ Dreamt စာလုံးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် mt ဖြင့်ဆုံးသော တစ်ခုတည်းသော စာလုံးဖြစ်သည်။
၂၄၊ သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ခြေအိတ်မဝတ်ခဲ့ပါချေ။
၂၅၊ လူသာမာန်တစ်ယောက်သည် သူ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်း ပင့်ကူမျှင် ၈ခု ခန့်ကို စားမိပေ လိမ့်မည်။

၂၆၊ အာကာသသို့ ရောက်ရှိနေသူများသည် အာကာသအတွင်း၌ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားမဲ့သောကြောင့် ငို၍မရနိုင်ချေ။
၂၇၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိရှိသမျှ ငှက်များအနက် ငှက်ပိတုန်းများသည်သာ လေတွင် နောက်ပြန်ပျံသန်းနိုင်ကြသည်။
၂၈၊ ငှက်ကုလားအုပ်၏ မျက်လုံးသည် ယင်းတို့၏ ဦးဏှောက်ထက်ပို၍ အရွယ်ပမာဏကြီးမားသည်။

၂၉၊ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်သည် ဦးခေါင်းမရှိဘဲ ( အစာငတ်သေသည်အထိ ) ၉ ရက်အထိ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။
၃၀၊ ခြေတံနီ ကြိုးကြာများသည် ဦးခေါင်းစောက်ထိုးအနေအထားဖြင့် အစာ စားနိုင်ကြသည်။

၃၁၊ မီးခြစ်ဆံ မပေါ်မီ မီးခြစ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
၃၂၊ ဘယ်သန်များသည် ညာသန်သူများထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၇ နှစ် အသက်တိုလေ့ရှိသည်။
၃၃၊ သာမာန်လူတစ်ယောက်သည် တစ်သက်တာ အတွင်းအိပ်မက် ၁၄၆၀ ခန့် မက်သည်။

၃၄၊ မိုးရေစက်ကို မြန်နှုန်းမြင့် ကင်မရာများဖြင့် ရိုက်ကူးကြည့်ရာ မျက်ရည်စက်နှင့် မတူဘဲ ဟန်ဘာဂါနှင့် တူညီနေသည် ကို တွေ့ရသည်။
၃၅၊ ပထမဆုံး အင်တာနက်ဒိုမိန်း အမည်မှာ Symbolic.com ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။

၃၆၊ ၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် ဂရေဟမ်ဘဲလ်က တယ်လီဖုန်းကိုတီထွင်ခဲ့ရာတွင် ပထမဆုံးလအတွင်း တယ်လီဖုန်း ခြောက်လုံးသာ ရောင်းချခဲ့ရသည်။
၃၇၊ ရုံးများ၏ စာရွက်စာတမ်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ပျောက်ဆုံးမြဲပင်ဖြစ်သည်။
၃၈၊ Business.com အမည်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဈေအကြီးဆုံး ဒိုမိန်းဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့ရသည်။

၃၉၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က တန်ဘိုးအမြင့်ဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ငါးမျိုးမှာ Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE နှင့် Nokia တို့ဖြစ်သည်။
၄၀၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား အကောင်းဆုံးနေ့မှာ အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်။

၄၁၊ ရှိကာဂို တက္ကသိုလ်၏ ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းများအရ အလွယ်ကူဆုံး မြင်လွယ်သော အရောင်သည် အဝါရောင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။အဘယ်ကြောင့် ဟူမူကား ရှိကာဂိုမှ Yellow Cab အငှားကားကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ ကား အားလုံးကို အဝါရောင် သုတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
၄၂၊ The New York Times သတင်းစာ၏ တနင်္ဂနွေထုတ် သတင်းစာများ ထုတ်ဝေနိုင်ရန်အတွက် ပျမ်းမျှ သစ်ပင်ပေါင်း ၆၃၀၀၀ ကို သတင်းစာစက္ကူ ပြုလုပ်ရသည်။

၄၃၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် မိတ္တူ ၁၉ ကြိမ်ဆွဲရလေ့ရှိသည်။
၄၄၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အလုပ်ရှင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အိန္ဒိယ မီးရထားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်း ၁ ဒသမ ၆ သန်းခန့် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
၄၅၊ Happy Birthday တေးသီချင်းကို Warner Chappel ဂီတအဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်ထားလေရာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးပြုရန် မူပိုင်ခွင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒေါ်လာ ၁ သန်းခန့်ရရှိသည်။

၄၆၊ ကလေးတိုင်းသည် မွေးဖွားစတွင် အရောင်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိကြပါချေ။
၄၇၊ ကလေးများသည် နွေဦးပေါက်ရာသီ တွင် အခြားအချိန်များထက် ပို၍ကြီးထွားလေ့ရှိသည်။
၄၈၊ လူတို့၏ နှာခေါင်းပေါက် နှစ်ပေါက်သည် အနံ့ အမျိုးမျိုးကို ခံယူသည်ဖြစ်ရာယာဖက်နှာခေါင်းပေါက်က ဝဲဖက် နှာခေါင်း ပေါက်ထက်ပို၍ အနံ့ကောင်းများကို ခံယူနိုင်သည်။သို့သော်လည်း မည်သည့် အနံ့ ဖြစ်သည်ကို ဝဲဖက်နှာခေါင်းပေါက်က အတိ အကျ သိရှိနိုင်သည်။

၄၉၊ လူတို့ကို မွေးဖွားစဉ်က အရိုး သုံးရာငါးဆယ် ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် အရိုး ၂၆၀ ခန့်သာ ရှိတော့သည်။
အရိုးတို့သည် တစ်ခုနှင့် ဆက်ကာ တစ်ချောင်းတည်းဖြစ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅၀၊ မေလတွင်မွေးဖွားသောကလေးများသည် အခြားလ များတွင်မွေးဖွားသော ကလေးများထက် ၂၀၀ ဂရမ်မျှ ပိုလေးတတ်သည်။

မောင်သာ( ရှေးဟောင်းသုတေသန)
( ဂမ္ဘီရဆန်းကြယ် မဂ္ဂဇင်း )

Leave a Reply