ေရွးမင္းသားမ်ားသင္ခဲ့ရတဲ့ အ႒ာရသပညာ (၁၈) ရပ္ အေၾကာင္း

Posted on

မူရင္းေရးသားသူ – အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ဇလဂၢ) သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္

ေရွးေခတ္ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေသာ အ႒ာရသ အဓိကဘာသာရပ္ (၁၈) ခု တို႔ကို ဗဟုသုတၿဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ၿပအပ္ေပသည္။

၁။ သုတိေဝဒ ဘာသာရပ္= ယင္းဘာသာရပ္မွာ ဣရု, ယဇု, သာမ ဟူေသာ ေဝဒသံုးပံုႏွင့္ ေနာက္တိုး အာထဗၺဏ ေဝဒက်မ္း အတတ္ဟူေသာ ေဝဒေလးပံု ပင္ၿဖစ္၏။

၂။ သမိတိ ကမၻာ့ ဥပေဒဘာသာ= ယင္းမွာ ၿဗဟၼာၾကီး၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားမွ လူသားဆရာတို႔ မွတ္မိသမွ် ေရးသားထားအပ္ေသာ မနုဓမၶသတ္စေသာ က်မ္းအတတ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသားတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ ဥပေဒအားလံုး၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ၿပဌာန္းမွဳ တရားစီရင္မွဳ စီရင္ၿဖတ္ထံုးမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေသာ အတတ္ၿဖစ္သည္။ (ယခုေခတ္တကၠသိုလ္မ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနေသာ Law ေခၚ ဥပေဒ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တူ၏ ။)

၃။ သခ်ၤာဘာသာရပ္= ယင္းမွာ အေတြးအေခၚ ပရမတၳ သေဘာတရား ႏွစ္ဆယ့္ငါးပါး၏ သရုပ္သေဘာကို ၿပဆိုေသာ သခ်ၤာအဘိဓမၼာ အတတ္ပင္ ၿဖစ္သည္။ ၎သခ်ၤာအဘိဓမၼာကို ကပိလရေသ့က တည္ေထာင္သည္ဟူ၏ ။ (ယခုအခါ Biology နွင့္ တူတန္ရာ၏။ ဂဏန္းသခ်ၤာေတာ့ မဟုတ္ေသး) ။

၄။ ေယာဂ အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္= ပုဂၢဳိလ္အသီးသီး၏ ဇီဝအတၱကို ဣႆရ သို႔မဟုတ္ ပရမအတၱႏွင့္ ေပါင္းဆံုနိုင္ရန္္ က်င့္ၾကံနည္း သမထကမၼဌာန္း ၿဖစ္ေပသည္။ ၎ က်င့္ၾကံနည္းအရ အိုမွဳ နာမွဳကို အထိုက္အေလ်ာက္ တားဆီးနိုင္ၿပီး အသက္ရွည္ေအာင္ ၿပန္လည္နုပ်ိဳေအာင္ လုပ္သည့္ (Rejuvenation) အတတ္ ပင္ၿဖစ္သည္ ။

၅။ နီတိဘာသာရပ္= နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ညႊန္ၿပေသာ ရာဇနီတိ ၊ အမ်ိဳးေလးပါးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳကို ညႊန္ၿပေသာ ေလာကနီတိ ၊ အက်င့္သိကၡာကို ညႊန္ၿပေသာ ဓမၼနီတိ စေသာက်မ္း အတတ္မ်ားပင္တည္း ။ (ယခုအခါ Elementary Civices) ၿပည္သူ႔နီတိ လူမွဳေရး အတတ္မ်ားႏွင့္ တူမည္ထင္၏ ။) ။

၆။ ဝိေသသိက ေခၚ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္= အၿမဲတည္တံ့၍ အရာအားလုံးတို႔ထက္ ထူးၿခားေသာ ပထဝီ, အာေပါ, ေတဇာ, ဝါေယာ, အာကာသ, ကာလ, ဒိသာ, အတၱ, မန, ဟူေသာ ပရမတၳတရား ကိုးမ်ိဳးကို ခြဲၿခားသိၿမင္ၿခင္းအားၿဖင့္ သစၥာဥာဏ္ကို ေဖာ္ၿပသည္ ။ ေဖာ္ၿပပါ ပရမတၳတရားတို႔ကို အဏုၿမဴေခၚ အေသးငယ္ဆုံး အစိတ္အပိုင္းအၿခားတိုင္ေအာင္ ခြဲၿခားစိတ္ၿဖာ၍ ေဖာ္ၿပနိုင္ေသာ အတတ္ပညာ သတၱဝါတို႔၏ တည္ေနပံုကို မၿမင္နုိင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ေသာ အဏုၿမဴဓာတ္အမွဳန္တို႔ ေပါင္းဆံုေနၿခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါေလာက ၿဖစ္တည္ေနပံုကိုၿပေသာ အတတ္ပင္ၿဖစ္သည္ ။ (ယခုအခါ Physics- ရူပေဗဒပညာႏွင့္ တူမည္ထင္၏ ။) ။

၇။ ဂဏိကဘာသာရပ္= ဂဏန္းၿဖင့္တြက္ခ်က္ရေသာ ဂဏန္းသခ်ၤာ ၊ အကၡရာၿဖင့္ တြက္ခ်က္အပ္ေသာ အကၡရာ သခ်ၤာ ၊ အေရးအေၾကာင္းၿဖင့္ တြက္ခ်က္အပ္ေသာ ေလခ သခ်ၤာ အတတ္ပင္တည္း ။ (ယခုအခါ တကၠသိုလ္မ်ား၌ သင္ၾကားေနေသာ Mathematics, Geometry တို႔ႏွင့္ တူမည္ထင္၏) ။

၈။ ဂႏၶဗၺဘာသာရပ္= ဤအတတ္သည္ အဆို အက အတီး အမွဳတ္ အနုပညာအတတ္မ်ားကို ဆိုလို၏ ။ (ယခုအခါ Music and Dancing) ပန္တ်ာေက်ာင္းသင္ ပညာရပ္မ်ားၿဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။

၉။ တိကိစၦဘာသာရပ္= စရက, သုႆုတ, ဘာဝပၸကာသ စေသာ ေဆးက်မ္း အတတ္ပညာရပ္မ်ားတည္း ။ (ယခုအခါ၌ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၌ ေဆးပညာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တူေပသည္) ။

၁၀။ ဓနုေဗၺဒ ဘာသာရပ္= ယင္းဘာသာရပ္မွာ လင္းေလး ဒူးေလး ေလာက္ေလး စေသာ ေလး- ၿမား အတတ္မ်ိဳးပင္တည္း ။ (ယခုအခါ စစ္သင္တန္း ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေသနတ္ပစ္ စေသာ အတတ္မ်ိဳးႏွင့္ တူနိုင္၏ ။) ေရွးေခတ္က ၿမားေရးၾကီး ေလးမ်ိဳး, ၿမားေရးငယ္ ဆယ့္ႏွစ္မ်ိုး ရွိသည္ဟူ၏ ။

၁၁။ ပုရာဏဘာသာရပ္= ယင္းမွာ ေရွးေဟာင္းကမၻာ အၿဖစ္သနစ္ အၿခင္းအရာအစံုအလင္ ပါရွိသည့္ ပုရာဏ္က်မ္း ၁၈ က်မ္း လာ အတတ္မ်ားပင္တည္း ။ ၎အတတ္မွာ ဗ်တၱ ပဋိဗလရွိ၍ လူသူေလးပါးအလယ္၌ ယုတၱိယုတၱာၿဖင့္ ေရွးေဟာင္းပုံၿပင္ စကားပုံ ပေဟဠိ စကားထာ စသည္တို႔ကို ကိုးကား၍ စကားေဟာ စကားေၿပာ တရားေဟာေၿပာေကာင္းေသာ အတတ္မ်ိဳးတည္း ။ (Oratory ေခၚ ေဟာေၿပာမွဳ အတတ္မ်ိဳးပင္ၿဖစ္သည္ ။) ။

၁၂။ ဣတိဟာသ ဘာသာရပ္= ယင္းသည္ “ဤသို႔ၿဖစ္သတတ္” ဟု ေၿပာဆိုေလ့ရွိေသာ မဟာဘာရတ စေသာ ရာဇဝင္ပုံၿပင္ နိပါတ္နွင့္ ေရွးစကားမ်ားကို ၿပဆိုေသာ အတတ္မ်ား ၊ စကားစစ္ထိုးမွဳ (Retort) အတတ္ပညာရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အတတ္ပညာမ်ိဳးၿဖစ္သည္ ။

၁၃။ ေဇာတိသ ဘာသာရပ္= သူရိယသိဒၶ ႏၱ စေသာ က်မ္းမ်ား၌လာေသာ နကၡတ္ ၿဂိဳဟ္ေန ၿဂိဳဟ္သြားလာတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး အနာဂတ္ၿဖစ္လတံ့သည္ကို ၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ေသာ အတတ္ ၊ မိုးေလဝသ ေကာင္းမည္ ဆိုးမည္ ဆန္ေရစပါး ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေပါမ်ားၿဖစ္ထြန္းမည္ စသည္ကို ေဟာေၿပာတြက္ခ်က္ေသာ အတတ္တည္း ။ (ယခုအခါ Astrology အတတ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုဟန္တူသည္။)

၁၄။ မာယာဘာသာရပ္= ယင္းသည္ ေဘဒဥပါယ္ သာမ ဥပါယ္ ဒ႑ဥပါယ္ မာယာပရိယာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ၿဖင့္ အသက္ေဘးစသည္တို႔မွ လြတ္ေအာင္ ဖန္တီးေသာ အတတ္ပင္တည္း ။ (ယခုအခါ Strategy or Tactic မဟာဗ်ဴဟာ အတတ္မ်ိဳးဆိုလိုဟန္တူသည္) ။

၁၅။ တကၠေဗဒေခၚ ေဟတုဝိဇၨာ အတတ္= အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆင္ၿခင္တုံတရား ဆိုင္ရာပညာရပ္ ပင္ ၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္တို႔က ” ေကတု ဘာသာရပ္ ” ဟု ဆိုၾက၏ ။ ေကတု သဒၵါသည္ ကိတ္ၿဂိဟ္ ေဘာမ ကိတ္စေသာ အဓိပၸါယ္ကို တြက္ခ်က္ၿပေသာ ဘာသာရပ္ကို ေဟာသည္ဟု ဆို၏ ။ ယင္းသည္ ေဇာတိသ ဘာသာရပ္၌ ပါဝင္ၿပီးၿဖစ္၍ ပုနရုတၱိ ၿဖစ္ဖြယ္ရွိ၏ ။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္တို႔က ေကတုဘာသာရပ္ဟု ၾကံ၍ အလကၤာက်မ္း အတတ္ဟု ဆို၏ ။ မုဒၶဇ ေကဋဳဘ သဒၵါသည္သာ အလကၤာက်မ္းဟု အဓိပၸါယ္ထြက္၍ ဒႏၱဇ ေကတုဘ သဒၵါသည္ မိုးတိမ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ထြက္ရကား ဤေနရာႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးေသာေၾကာင့္ ေဟတုဘာသာရပ္သည္သာ ဤေနရာ၌ သင့္ၿမတ္လွ၏ ။ တရုပ္ရဟန္းေတာ္ ဟီယန္ဆင္ (ဟူယင္စန္)သည္ ေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ ပညာသင္ယူစဥ္ သင္ယူရေသာဘာသာရပ္တို႔တြင္ ဤေဟတုဝိဇၨာေခၚ တကၠေဗဒပညာတစ္ရပ္ ပါဝင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရ၏ ။ တခ်ိဳ႕ဆရာတို႔က သံခင္းတမန္ခင္းအတတ္ သံတမန္ေရးရာ အတတ္ဟု ဆိုၾကေသး၏ ။ (ယခုေခတ္ နိုင္ငံေရးသင္တန္မ်ား၌ သင္ၾကားေပးေသာ အတတ္မ်ားကို ဆိုလိုဟန္တူသည္။)

၁၆။ မႏၱဘာသာရပ္= ယင္းသည္ ဂါထာမႏၱန္ မန္းမွုတ္မွု သရဇၥ်ယ္မွဳအတတ္ နတ္မ်ားခ်စ္ၾကည္လာေအာင္ ယစ္ပူေဇာ္နည္း သရဇၥ်ယ္နည္း အတတ္ပင္တည္း ။
၁၇။ ယုဒၶဘာသာရပ္= ၎သည္ စစ္ေရးစစ္ရာ စစ္ဗ်ဴဟာအတတ္မ်ားပင္တည္း ။ (ယေန႔ေခတ္ စစ္ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနေသာ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အတတ္မ်ိဳးပင္တည္း ။)

၁၈။ ဆႏၵဘာသာရပ္= ယင္းဘာသာရပ္သည္ ဆန္းဂိုဏ္းကိုက္ညီေအာင္ ဌာန္ကရုိဏ္း ပယတ္ အေနအထားမွန္ကန္ေအာင္ စနစ္တက် သင္ေပးေသာ ဆန္းက်မ္းအတတ္ပင္တည္း ။ (ယခုအခါ Linguistic ေခၚ ဘာသာေဗဒ အကၡရာေဗဒ စသည္တို႔ႏွင့္ တူနိုင္သည္) ။

ဤကား ေရွးေခတ္တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အၿဖစ္ၿဖင့္ ၿပဌာန္းထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။
အေဟာင္းအေဟာင္းတို႔၏ ေနရာ၌ အသစ္အသစ္တို႔ ေနရာယူၿမဲၿဖစ္ရာ ေၿပာင္းလဲမွဳနိယာမ သေဘာအရ ေခတ္ေဟာင္းမွသည္ ေခတ္သစ္ဆီသို႔ အမ်ိဳးမ်ိုးအဖုံဖံု ၿဖတ္သန္းခဲ့ရ၏ ။ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ အသီးသီးရွိၾကေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထိုထိုတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားမွေပးေသာ အသိပညာအတတ္ပညာ ေခတ္ပညာတို႔ၿဖင့္ မိမိတို႔၏ ေလာကီေလာကုတၱရာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ား ဆံုးခန္းတိုင္ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္နိုင္ၾကပါသည္။


ရှေးမင်းသားများသင်ခဲ့ရတဲ့ အဋ္ဌာရသပညာ (၁၈) ပါး အကြောင်း (unicode)

မူရင်းရေးသားသူ – အရှင်သုတာစာရာလင်္ကာရ(ဇလဂ္ဂ) သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်

ရှေးခေတ် တက္ကသိုလ်ကြီးများ၌ သင်ကြားပေးသော အဋ္ဌာရသ အဓိကဘာသာရပ် (၁၈) ခု တို့ကို ဗဟုသုတဖြစ်စေရန် အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြအပ်ပေသည်။

၁။ သုတိဝေဒ ဘာသာရပ်= ယင်းဘာသာရပ်မှာ ဣရု, ယဇု, သာမ ဟူသော ဝေဒသုံးပုံနှင့် နောက်တိုး အာထဗ္ဗဏ ဝေဒကျမ်း အတတ်ဟူသော ဝေဒလေးပုံ ပင်ဖြစ်၏။

၂။ သမိတိ ကမ္ဘာ့ ဥပဒေဘာသာ= ယင်းမှာ ဗြဟ္မာကြီး၏ ဟောကြားချက်များမှ လူသားဆရာတို့ မှတ်မိသမျှ ရေးသားထားအပ်သော မနုဓမ္ဓသတ်စသော ကျမ်းအတတ်များနှင့် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့ စောင့်စည်းအပ် ရှောင်ကြဉ်အပ် လိုက်နာဆောင်ရွက်အပ်သော ဥပဒေအားလုံး၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ပြဌာန်းမှု တရားစီရင်မှု စီရင်ဖြတ်ထုံးများကို သင်ကြားပေးနေသော အတတ်ဖြစ်သည်။ (ယခုခေတ်တက္ကသိုလ်များ၌ သင်ကြားပေးနေသော Law ခေါ် ဥပဒေ ဘာသာရပ်နှင့် တူ၏ ။)

၃။ သင်္ချာဘာသာရပ်= ယင်းမှာ အတွေးအခေါ် ပရမတ္ထ သဘောတရား နှစ်ဆယ့်ငါးပါး၏ သရုပ်သဘောကို ပြဆိုသော သင်္ချာအဘိဓမ္မာ အတတ်ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသင်္ချာအဘိဓမ္မာကို ကပိလရသေ့က တည်ထောင်သည်ဟူ၏ ။ (ယခုအခါ Biology နှင့် တူတန်ရာ၏။ ဂဏန်းသင်္ချာတော့ မဟုတ်သေး) ။

၄။ ယောဂ အဘိဓမ္မာ ဘာသာရပ်= ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး၏ ဇီဝအတ္တကို ဣဿရ သို့မဟုတ် ပရမအတ္တနှင့် ပေါင်းဆုံနိုင်ရန် ကျင့်ကြံနည်း သမထကမ္မဌာန်း ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်း ကျင့်ကြံနည်းအရ အိုမှု နာမှုကို အထိုက်အလျောက် တားဆီးနိုင်ပြီး အသက်ရှည်အောင် ပြန်လည်နုပျိုအောင် လုပ်သည့် (Rejuvenation) အတတ် ပင်ဖြစ်သည် ။

၅။ နီတိဘာသာရပ်= နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေးကို ညွှန်ပြသော ရာဇနီတိ ၊ အမျိုးလေးပါးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ညွှန်ပြသော လောကနီတိ ၊ အကျင့်သိက္ခာကို ညွှန်ပြသော ဓမ္မနီတိ စသောကျမ်း အတတ်များပင်တည်း ။ (ယခုအခါ Elementary Civices) ပြည်သူ့နီတိ လူမှုရေး အတတ်များနှင့် တူမည်ထင်၏ ။) ။

၆။ ဝိသေသိက ခေါ် အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်= အမြဲတည်တံ့၍ အရာအားလုံးတို့ထက် ထူးခြားသော ပထဝီ, အာပေါ, တေဇာ, ဝါယော, အာကာသ, ကာလ, ဒိသာ, အတ္တ, မန, ဟူသော ပရမတ္ထတရား ကိုးမျိုးကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းအားဖြင့် သစ္စာဥာဏ်ကို ဖော်ပြသည် ။ ဖော်ပြပါ ပရမတ္ထတရားတို့ကို အဏုမြူခေါ် အသေးငယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းအခြားတိုင်အောင် ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ ဖော်ပြနိုင်သော အတတ်ပညာ သတ္တဝါတို့၏ တည်နေပုံကို မမြင်နိုင်လောက်အောင် သေးငယ်သော အဏုမြူဓာတ်အမှုန်တို့ ပေါင်းဆုံနေခြင်းကြောင့် သတ္တဝါလောက ဖြစ်တည်နေပုံကိုပြသော အတတ်ပင်ဖြစ်သည် ။ (ယခုအခါ Physics- ရူပဗေဒပညာနှင့် တူမည်ထင်၏ ။) ။

၇။ ဂဏိကဘာသာရပ်= ဂဏန်းဖြင့်တွက်ချက်ရသော ဂဏန်းသင်္ချာ ၊ အက္ခရာဖြင့် တွက်ချက်အပ်သော အက္ခရာ သင်္ချာ ၊ အရေးအကြောင်းဖြင့် တွက်ချက်အပ်သော လေခ သင်္ချာ အတတ်ပင်တည်း ။ (ယခုအခါ တက္ကသိုလ်များ၌ သင်ကြားနေသော Mathematics, Geometry တို့နှင့် တူမည်ထင်၏) ။

၈။ ဂန္ဓဗ္ဗဘာသာရပ်= ဤအတတ်သည် အဆို အက အတီး အမှုတ် အနုပညာအတတ်များကို ဆိုလို၏ ။ (ယခုအခါ Music and Dancing) ပန်တျာကျောင်းသင် ပညာရပ်များဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။

၉။ တိကိစ္ဆဘာသာရပ်= စရက, သုဿုတ, ဘာဝပ္ပကာသ စသော ဆေးကျမ်း အတတ်ပညာရပ်များတည်း ။ (ယခုအခါ၌ ဆေးတက္ကသိုလ်များ၌ ဆေးပညာရပ် အမျိုးမျိုးနှင့် တူပေသည်) ။

၁၀။ ဓနုဗ္ဗေဒ ဘာသာရပ်= ယင်းဘာသာရပ်မှာ လင်းလေး ဒူးလေး လောက်လေး စသော လေး- မြား အတတ်မျိုးပင်တည်း ။ (ယခုအခါ စစ်သင်တန်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်းများ၌ သင်ကြားပေးနေသော သေနတ်ပစ် စသော အတတ်မျိုးနှင့် တူနိုင်၏ ။) ရှေးခေတ်က မြားရေးကြီး လေးမျိုး, မြားရေးငယ် ဆယ့်နှစ်မျိုး ရှိသည်ဟူ၏ ။

၁၁။ ပုရာဏဘာသာရပ်= ယင်းမှာ ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ အဖြစ်သနစ် အခြင်းအရာအစုံအလင် ပါရှိသည့် ပုရာဏ်ကျမ်း ၁၈ ကျမ်း လာ အတတ်များပင်တည်း ။ ၎င်းအတတ်မှာ ဗျတ္တ ပဋိဗလရှိ၍ လူသူလေးပါးအလယ်၌ ယုတ္တိယုတ္တာဖြင့် ရှေးဟောင်းပုံပြင် စကားပုံ ပဟေဠိ စကားထာ စသည်တို့ကို ကိုးကား၍ စကားဟော စကားပြော တရားဟောပြောကောင်းသော အတတ်မျိုးတည်း ။ (Oratory ခေါ် ဟောပြောမှု အတတ်မျိုးပင်ဖြစ်သည် ။) ။

၁၂။ ဣတိဟာသ ဘာသာရပ်= ယင်းသည် “ဤသို့ဖြစ်သတတ်” ဟု ပြောဆိုလေ့ရှိသော မဟာဘာရတ စသော ရာဇဝင်ပုံပြင် နိပါတ်နှင့် ရှေးစကားများကို ပြဆိုသော အတတ်များ ၊ စကားစစ်ထိုးမှု (Retort) အတတ်ပညာရပ်များ ပါဝင်သော အတတ်ပညာမျိုးဖြစ်သည် ။

၁၃။ ဇောတိသ ဘာသာရပ်= သူရိယသိဒ္ဓ န္တ စသော ကျမ်းများ၌လာသော နက္ခတ် ဂြိုဟ်နေ ဂြိုဟ်သွားလာတို့ကို ကြည့်ပြီး အနာဂတ်ဖြစ်လတံ့သည်ကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သော အတတ် ၊ မိုးလေဝသ ကောင်းမည် ဆိုးမည် ဆန်ရေစပါး ကောက်ပဲသီးနှံများ ပေါများဖြစ်ထွန်းမည် စသည်ကို ဟောပြောတွက်ချက်သော အတတ်တည်း ။ (ယခုအခါ Astrology အတတ်မျိုးကို ဆိုလိုဟန်တူသည်။)

၁၄။ မာယာဘာသာရပ်= ယင်းသည် ဘေဒဥပါယ် သာမ ဥပါယ် ဒဏ္ဍဥပါယ် မာယာပရိယာယ် အသွယ်သွယ်တို့ဖြင့် အသက်ဘေးစသည်တို့မှ လွတ်အောင် ဖန်တီးသော အတတ်ပင်တည်း ။ (ယခုအခါ Strategy or Tactic မဟာဗျူဟာ အတတ်မျိုးဆိုလိုဟန်တူသည်) ။

၁၅။ တက္ကဗေဒခေါ် ဟေတုဝိဇ္ဇာ အတတ်= အကြောင်းအကျိုး ဆင်ခြင်တုံတရား ဆိုင်ရာပညာရပ် ပင် ဖြစ်သည်။ အချို့ပညာရှင်တို့က ” ကေတု ဘာသာရပ် ” ဟု ဆိုကြ၏ ။ ကေတု သဒ္ဒါသည် ကိတ်ဂြိဟ် ဘောမ ကိတ်စသော အဓိပ္ပါယ်ကို တွက်ချက်ပြသော ဘာသာရပ်ကို ဟောသည်ဟု ဆို၏ ။ ယင်းသည် ဇောတိသ ဘာသာရပ်၌ ပါဝင်ပြီးဖြစ်၍ ပုနရုတ္တိ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ၏ ။ အချို့ပညာရှင်တို့က ကေတုဘာသာရပ်ဟု ကြံ၍ အလင်္ကာကျမ်း အတတ်ဟု ဆို၏ ။ မုဒ္ဓဇ ကေဋုဘ သဒ္ဒါသည်သာ အလင်္ကာကျမ်းဟု အဓိပ္ပါယ်ထွက်၍ ဒန္တဇ ကေတုဘ သဒ္ဒါသည် မိုးတိမ်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ထွက်ရကား ဤနေရာနှင့် အလှမ်းကွာဝေးသောကြောင့် ဟေတုဘာသာရပ်သည်သာ ဤနေရာ၌ သင့်မြတ်လှ၏ ။ တရုပ်ရဟန်းတော် ဟီယန်ဆင် (ဟူယင်စန်)သည် ရှေးဟောင်းနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ကြီး၌ ပညာသင်ယူစဉ် သင်ယူရသောဘာသာရပ်တို့တွင် ဤဟေတုဝိဇ္ဇာခေါ် တက္ကဗေဒပညာတစ်ရပ် ပါဝင်ကြောင်း မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရ၏ ။ တချို့ဆရာတို့က သံခင်းတမန်ခင်းအတတ် သံတမန်ရေးရာ အတတ်ဟု ဆိုကြသေး၏ ။ (ယခုခေတ် နိုင်ငံရေးသင်တန်များ၌ သင်ကြားပေးသော အတတ်များကို ဆိုလိုဟန်တူသည်။)

၁၆။ မန္တဘာသာရပ်= ယင်းသည် ဂါထာမန္တန် မန်းမှုတ်မှု သရဇ္စျယ်မှုအတတ် နတ်များချစ်ကြည်လာအောင် ယစ်ပူဇော်နည်း သရဇ္စျယ်နည်း အတတ်ပင်တည်း ။
၁၇။ ယုဒ္ဓဘာသာရပ်= ၎င်းသည် စစ်ရေးစစ်ရာ စစ်ဗျူဟာအတတ်များပင်တည်း ။ (ယနေ့ခေတ် စစ်ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းကျောင်းများ၌ သင်ကြားပေးနေသော စစ်မဟာဗျူဟာ အတတ်မျိုးပင်တည်း ။)

၁၈။ ဆန္ဒဘာသာရပ်= ယင်းဘာသာရပ်သည် ဆန်းဂိုဏ်းကိုက်ညီအောင် ဌာန်ကရိုဏ်း ပယတ် အနေအထားမှန်ကန်အောင် စနစ်တကျ သင်ပေးသော ဆန်းကျမ်းအတတ်ပင်တည်း ။ (ယခုအခါ Linguistic ခေါ် ဘာသာဗေဒ အက္ခရာဗေဒ စသည်တို့နှင့် တူနိုင်သည်) ။

ဤကား ရှေးခေတ်တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အဖြစ်ဖြင့် ပြဌာန်းထားသော ဘာသာရပ်များပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဟောင်းအဟောင်းတို့၏ နေရာ၌ အသစ်အသစ်တို့ နေရာယူမြဲဖြစ်ရာ ပြောင်းလဲမှုနိယာမ သဘောအရ ခေတ်ဟောင်းမှသည် ခေတ်သစ်ဆီသို့ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖြတ်သန်းခဲ့ရ၏ ။ ဘဝရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အသီးသီးရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ထိုထိုတက္ကသိုလ်ကြီးများမှပေးသော အသိပညာအတတ်ပညာ ခေတ်ပညာတို့ဖြင့် မိမိတို့၏ လောကီလောကုတ္တရာ ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းများ ဆုံးခန်းတိုင်ပြီးမြောက်အောင် အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ကြပါသည်။

Leave a Reply