ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး အထူးတပ္ဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔

Posted on

Via: Tomorrow News Journal

၁။ SAS (ၿဗိတိန္)

 

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အမွတ္၂၂ ေလေၾကာင္းခ်ီ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ ၂၁ တပ္မႀကီး၏ SAS တပ္ရင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည္။

ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းႏွိမ္ႏွင္ေရးႏွင့္ စစ္ပြဲကာလ တြင္ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ​ေဆာင္ရြက္သည္။

လန္ဒန္ရွိ အီရန္သံ႐ုံးကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စီးနင္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿဖိဳခြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ့ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တစ္ကမၻာလံုးက ကမၻာေပၚတြင္အေကာင္းဆံုး အထူးတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။

၂။ Navy Seals (အေမရိကန္)

 

ဒုတိယကမၻာစစ္ကို အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္၏ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ အထူး တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာအႏွံ႔ စစ္ဆင္ႏုိင္ၿပီး CIA အတြက္ ေအးဂ်င့္အျဖစ္ Navy Seals တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။

ဗီယက္နမ္စစ္အတြင္း CIA ႏွင့္ Navy Seals မ်ား ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္စစ္ပြဲမ်ားအျပင္ အိုစမာဘင္လာဒင္အား သုတ္သင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ကမၻာေက်ာ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

၃။ Delta Force (အေမရိကန္)

ဤအဖြဲ႔သည္ နာမည္မ်ိဳးစုံ ​ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ယခုနာမည္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ အလွ်ိဳ႔၀ွက္ဆုံးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သူမွာ ၿဗိတိန္ SAS တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အေမရိကန္တြင္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ မလြဲမေသြ လုိအပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္ေတြးဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး၊ ဓားစာခံ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အထူးစီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။

အေမရိကန္စစ္တပ္အတြင္းမွသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

၄။ GSG9 (ဂ်ာမနီ)

ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႔လက္ေအာက္ခံ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္ေရးႏွင့္ အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ျမဴးနစ္ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံထားရေသာ အစၥေရး ဓားစာခံမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၃တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွ ၂၀၀၃ခုႏွစ္အထိ စစ္ဆင္ေရး ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။

၅။ JW GROM (ပုိလန္)

 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ရန္သူ႔ေနာက္ပိုင္းသို႔ ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္သည္။
ပိုလန္တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးငါးခုတိုင္းတြင္တစ္ခုမွာ ဤအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္သည္။

၆။ SSG (ပါကစၥတန္)

 

အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိန္အထူးတပ္ဖြဲ႔ SAS ကို နမူနာယူ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါကစၥတန္ ၾကည္းတပ္အထူးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိုတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သတၱိ အရာေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ ထင္ရွားသည္။

႐ုရွားသမၼတကပင္ ပါကစၥတန္ အထူးတပ္ဖြဲ႔၏ သူရသတၱိေၾကာင့္ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔မ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ပါက တစ္ကမၻာလံုးကို စစ္တိုက္ရဲသည္ဟု ေျပာခဲ့သည့္သမိုင္း ရွိသည္။

သမား႐ုိးက် မဟုတ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဓားစာခံကယ္တင္ေရး၊ ဘက္မညီစစ္ပြဲမ်ား၊ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရး၊ အထူးကင္းေထာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။

လက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၇။ GIGN (ျပင္သစ္)

ျပင္သစ္တပ္မေတာ္၏ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ႏွင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ဓားစာခံကယ္တင္ေရးမွာ ထိုအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္သည္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္ကိစၥေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၄၀၀ ရွိၿပီး ပါရီၿမိဳ႔အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

စစ္ဆင္ေရး ၁၆၀၀ ေက်ာ္ဆင္ႏြဲၿပီး ဓားစာခံ ၆၀၀ ေက်ာ္ ကယ္တင္ႏိုင္ကာ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးေပးခဲ့သည္။

၈။ EKO Cobra (ၾသစေတးလ်)

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္တြင္ အစၥေရးအားကစားသမားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္မ်ဳိးမွ ကာကြယ္ရန္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တန္ျပန္ႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဂရက္ဇ္ကာေလာ္ အက်ဥ္းေထာင္ ဆူပူမႈျဖစ္ၿပီး ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားသည္ကို ကယ္တင္ေပးခဲ့သည္။

ထိုအဖြဲ႔သည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ မေနဘဲ သိုသိပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

၉။ GIS (အီတလီ)

အီတလီေျမထဲပင္လယ္ တပ္ထိန္းအဖြဲ႔ လက္ေအာက္ခံ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး အထူးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ အီတလီရဲတပ္ဖြဲ႔ လက္ေအာက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္။

၁၀။ MARCOS (အိႏၵိယ)

မရင္းကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႔ (MARCOS)သည္ အိႏ္ၵိယေရတပ္၏ အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ Marine Commando Force ဟုလည္းေခၚသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဓားစာခံကယ္တင္ေရး၊ အထူးကင္းေထာက္ျခင္း၊ အေရးႀကီးပုဂ္ၢိဳလ္ကာကြယ္ျခင္း စသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ထားေသာတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။


ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ (unicode)

၁။ SAS (ဗြိတိန်)

၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အမှတ်၂၂ လေကြောင်းချီ အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးများ ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အမှတ် ၂၁ တပ်မကြီး၏ SAS တပ်ရင်းအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်။ ပုံမှန်အချိန်တွင် အကြမ်းနှိမ်နှင်ရေးနှင့် စစ်ပွဲကာလ တွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးများ ​ဆောင်ရွက်သည်။ လန်ဒန်ရှိ အီရန်သံရုံးကို အကြမ်းဖက်သမားများ စီးနင်းမှုကို အောင်မြင်စွာ ဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ပြီး ဓားစာခံများကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ တပ်ရင်းနှစ်ရင်းအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး အထူးတပ်ဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။

၂။ Navy Seals (အမေရိကန်)

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အခြေခံ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အမေရိကန်ရေတပ်၏ အမျိုးသားများသာ ပါဝင်ခွင့်ရှိသော အထူး တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ စစ်ဆင်နိုင်ပြီး CIA အတွက် အေးဂျင့်အဖြစ် Navy Seals တပ်ဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ဗီယက်နမ်စစ်အတွင်း CIA နှင့် Navy Seals များ ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အီရတ်နှင့် အာဖဂန်စစ်ပွဲများအပြင် အိုစမာဘင်လာဒင်အား သုတ်သင်သည့် စစ်ဆင်ရေးအပါအဝင် ကမ္ဘာကျော် စစ်ဆင်ရေးများကို အောင်မြင်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

၃။ Delta Force (အမေရိကန်)

ဤအဖွဲ့သည် နာမည်မျိုးစုံ ​ပြောင်းပြီးနောက် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ယခုနာမည်ဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကျော် အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်၏ အလျှို့ဝှက်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သူမှာ ဗြိတိန် SAS တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး နောင်အနာဂတ်တွင် အမေရိကန်တွင် အထူးတပ်ဖွဲ့ မလွဲမသွေ လိုအပ်မည်ဟု မျှော်တွေးဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး၊ ဓားစာခံ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အထူးစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ဆောင်ရွက်သည်။ အမေရိကန်စစ်တပ်အတွင်းမှသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

၄။ GSG9 (ဂျာမနီ)

ဂျာမန်ပြည်ထောင်စု ရဲတပ်ဖွဲ့လက်အောက်ခံ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်ရေးနှင့် အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မြူးနစ် နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသော အစ္စရေး ဓားစာခံများကို အောင်မြင်စွာ ကယ်တင်နိုင်ပြီးနောက် ၁၉၇၃တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ ၂၀၀၃ခုနှစ်အထိ စစ်ဆင်ရေး ၁၅၀၀ ကျော် ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့သည်။

၅။ JW GROM (ပိုလန်)

၁၉၉၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော တန်ပြန်အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ရန်သူ့နောက်ပိုင်းသို့ ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ သမားရိုးကျမဟုတ်သော စစ်ပွဲများ ဆင်နွှဲခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းရေးတို့ ဆောင်ရွက်သည်။ ပိုလန်တပ်မတော်၏ စစ်ဆင်ရေးငါးခုတိုင်းတွင်တစ်ခုမှာ ဤအဖွဲ့က ဦးဆောင်သည်။

၆။ SSG (ပါကစ္စတန်)

အမေရိကန်ကြည်းတပ် အထူးတပ်ဖွဲ့နှင့် ဗြိတိန်အထူးတပ်ဖွဲ့ SAS ကို နမူနာယူ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါကစ္စတန် ကြည်းတပ်အထူးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး ထိုတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ သတ္တိ်အရာကြောင့် ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားသည်။ ရုရှားသမ္မတကပင် ပါကစ္စတန် အထူးတပ်ဖွဲ့၏ သူရသတ္တိ်ကြောင့် အဆိုပါ တပ်ဖွဲ့မျိုး ပိုင်ဆိုင်ပါက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စစ်တိုက်ရဲသည်ဟု ပြောခဲ့သည့်သမိုင်း ရှိသည်။ သမားရိုးကျ မဟုတ်သော စစ်ပွဲများ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဓားစာခံကယ်တင်ရေး၊ ဘက်မညီစစ်ပွဲများ၊ ပြည်ပရန်ကာကွယ်ရေး၊ အထူးကင်းထောက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သည်။ လက်ရှိတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ထိစပ်နေသောနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းနယ်စပ်မြို့များတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။

၇။ GIGN (ပြင်သစ်)

ပြင်သစ်တပ်မတော်၏ အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းရေးနှင့် ဓားစာခံကယ်တင်ရေးမှာ ထိုအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် မြူးနစ်အိုလံပစ်ကိစ္စနောက်ပိုင်း ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ ရှိပြီး ပါရီမြို့အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ စစ်ဆင်ရေး ၁၆၀၀ ကျော်ဆင်နွဲပြီး ဓားစာခံ ၆၀၀ ကျော် ကယ်တင်နိုင်ကာ အကြမ်းဖက်သမား ၁၅၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးပေးခဲ့သည်။

၈။ EKO Cobra (ဩစတေးလျ)

၁၉၇၂ ခုနှစ် မြူးနစ်အိုလံပစ်တွင် အစ္စရေးအားကစားသမားများကို အကြမ်းဖက်သမားများက ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အဖြစ်မျိုးမှ ကာကွယ်ရန် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် အကြမ်းဖက် တန်ပြန်နှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဩစတေးလျနိုင်ငံ ဂရက်ဇ်ကာလော် အကျဉ်းထောင် ဆူပူမှုဖြစ်ပြီး ထောင်ဝန်ထမ်းများကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာ မနေဘဲ သိုသိပ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

၉။ GIS (အီတလီ)

အီတလီမြေထဲပင်လယ် တပ်ထိန်းအဖွဲ့ လက်အောက်ခံ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး အထူးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ တိုက်ဖျက်ရန် အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့ လက်အောက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား တစ်ရာကျော်ရှိသည်။

၁၀။ MARCOS (အိန္ဒိ်ယ)

မရင်းကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ (MARCOS)သည် အိန္ဒိ်ယရေတပ်၏ အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဓားစာခံကယ်တင်ရေး၊ အထူးကင်းထောက်ခြင်း၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂ်ိုလ်ကာကွယ်ခြင်း စသည့် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် လေ့ကျင့်ထားသောတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

Via: Tomorrow News Journal

Leave a Reply