သမုိင္း မတုိင္မီက လူသားတုိ႔ရဲ႕ သမုိင္း

Posted on

မူရင္းေရးသားသူ – Andrew Soe

“သမိုင္းမတိုင္မီက လူသား သမိုင္း (၁)”

ေမ (၂၂) ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ထရားဗတ္စ္ျမိဳ႕ (Traverse City)
မီခ်ီဂန္ ျပည္နယ္ (Michigan)
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္မထင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ မီခ်ီဂန္ ေရကန္ ေအာက္ေျခရွိ ေက်ာက္တုံး တတုံးအား ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္႐ႈရန္ ပညာရွင္ (၃) ေယာက္ထိုေန႕တြင္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

ေရေအာက္ကို တေယာက္က ဆင္းျပီး အနီးကပ္ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ ၾကည့္႐ႈသည့္အခါ ေရွးအခါက ရွိခဲ့သည့္ ဆင္ႀကီးမ်ိဳး၏ ပံုပန္းသဏၭာန္အတိုင္း ေက်ာက္တုံးေပၚတြင္ ထြင္းထုထားသည္ကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ ၁၂,၀၀၀ အၾကားတြင္ ရွိခဲ့ေသာ ေက်ာက္တုံး ျဖစ္ပါသည္။

ပညာရွင္မ်ား ေသခ်ာ ဂနစြာ ေလ့လာျပီးေနာက္လြန္စြာ မာေက်ာေသာ ဤေက်ာက္တုံးေပၚတြင္ ဆင္ၾကီး၏ ပံုကို အေသအခ်ာ ထြင္းထုထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ျပီး အမွတ္မထင္ျဖစ္ေသာ ျခစ္ရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကမ႓ာကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

အဓိက အခ်က္က ထိုေက်ာက္တုံးေပၚ ထြင္းထုထားေသာ ေရွးဆင္ၾကီး၏ ပံုမွာ ထိုဆင္႐ိုင္းၾကီးမိမိတို႕ ကမ႓ာမွာ ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိျခင္း မရွိစဥ္က တည္းက ပံု ျဖစ္ေနပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေရွးဆင္႐ိုင္းၾကီးေတြ ရွိသည္ကိုလူသား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ မွတ္တမ္းတင္ သတ္မွတ္ထားတာက ေရခဲေခတ္ ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ဒီဆင္ၾကီးမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တည္ ရွိတာေၾကာင့္ သိပၸံ နယ္ပယ္ရပ္မွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁.၈ သန္းက ကမ႓ာၾကီးကို ဖုံးလႊမ္းခဲ့သည့္ေနာက္ဆုံး ေရခဲေခတ္ဟာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၁၁,၇၀၀ခန္႕ကမွ အရည္ေပ်ာ္ပါတယ္။

ယခုေတြ႕ေသာ ေက်ာက္တုံးႏွင့္ ေက်ာက္ထြင္းဆင္ပံုက ဒိထက္ ေစာေနပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ ေရခဲေခတ္ မတိုင္မီကက လူသားဟာ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ေက်ာက္ထြင္း အႏုပညာ နည္းစနစ္ကို သိရွိႏိုင္စြမ္း မရွိႏိုင္သလို လက္နက္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားလည္း မေပၚေပါက္ေသးပါ။

ပညာရွင္ေတြ အဆိုအရ မိမိတို႕ သိရွိထားေသာလူသား သမိုင္းသည္ ျပည့္စံု မွန္ကန္မႈ မရွိဟုဆိုၾကပါသည္။

ယေန႕ေခတ္ နည္းပညာေတြအရ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ယခင္က တြက္ခ်က္မႈမ်ား မွားယြင္းေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

ဥပမာ။ ။ အဂၤလန္က Stonehenge၊ အီဂ်စ္ ဂီဇာက Sphinx ေက်ာက္ထြင္းေတြဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၁၂,၀၀၀) ေက်ာ္ ဘီစီ ၁၀,၀၀၀ေက်ာ္က ထုလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယေန႕ သိရွိလာၾကပါျပီ။

ပို၍ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေလေလ မိမိတို႕ လူသားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္တည္ရွိခဲ့ျခင္းဟာ ေနာက္သို႕ပို၍ ဆုတ္သြားျပီး သမိုင္းမတိုင္မီ ေခတ္ကတည္းက လူသား သမိုင္းတခု ရွိေနမွန္း ပိုမို သိရွိလာၾကပါေတာ့တယ္။

ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မွာ သင္ရေသာ သမိုင္းမတိုင္မီေခတ္ထက္ အမ်ားၾကီး ပိုေစာျပီး ယေန႕ေခတ္လို နည္းပညာျပည့္စံုေသာ ေခတ္ကဲ့သို႕ ေခတ္မီေသာ လူသား သမိုင္းရွိခဲ့ပါသည္။

ပူးမားပြန္ကူ၊ တီဟိုနားကိုး (Puma Punku, Tiahu-anaco) တို႕ကို ဥပမာေပး ေျပာရရင္ ယခင္က ပညာရွင္ေတြက ဒီေက်ာက္ျဖစ္ အေဆာက္အဦးေတြကိုေအဒီ (၅၀၀) ႏွင့္ (၈၀၀) အၾကား သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈအရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ဘီစီ ၁၂,၀၀၀ ခန္႕၊ဆိုလိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄,၀၀၀ ခန္႕က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလာၾကပါသည္။

ယေန႕ ေခတ္မီပါသည္ ဆိုသည့္ မိမိတို႕ ကမ႓ာၾကီးမွာ ဒီလို တည္ေဆာက္ဖို႕ မေျပာနဲ႕ ဒီေက်ာက္တုံးၾကီးမ်ိဳးေတြလို ေခ်ာမႊတ္ေနျပီး အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရန္ အံဝင္ဂြင္က် ပံုပန္းသဏၭာန္က် ျဖစ္ေအာင္ေတာင္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ျခင္း နည္းပညာ မရွိေသးပါ။

ဒီလို ေခတ္မီဆန္းျပား ရႈပ္ေထြး အဆင့္ျမင့္မားလြန္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈၾကီးတခု မိမိတို႕ ကမ႓ာျဂိဳလ္ေပၚမွာ ႏွစ္ေထာင္ေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာကျဖစ္တည္ ရွိခဲ့သည့္ အေထာက္အထား အေနအထားမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနပါသည္။

ဒီလိုဆိုရင္ ေမးစရာ ေမးခြန္းက သူတို႕ ဘယ္သူေတြလဲ ? ဘာျဖစ္ခဲ့ ၾကတာလဲ ? ဘယ္ေရာက္ကုန္ၾကတာလဲ ?

ဆက္ေရးပါရေစ။

“သမိုင္းမတိုင္မီက လူသား သမိုင္း (၂)”

ကမ႓ာ အႏွံအျပားမွာ မည္သူေတြ မည္သည့္ အခ်ိန္က တည္ေဆာက္သြားမွန္းမသိတဲ့ မယံုႏိုင္ဖြယ္ ၾကီးက်ယ္ ခန္းနား ဆန္းျပားလွေသာ ပိရမစ္၊ အေဆာက္အဦး၊ ေက်ာက္တိုင္၊ ရုပ္ထု စသျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

လူသားေတြက ဒါေတြကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိၾကတဲ့အခါ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက လူသားေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္လို႕ပဲ အၾကမ္းဖ်ဥ္း နား
လည္ သတ္မွတ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ားကလည္းဒီယူဆခ်က္ကို လက္ခံၾကပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ မိမိတို႕ လူသား သမိုင္းမတိုင္မီ ေခတ္ကတည္းက ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အတူ တိုးတက္ေသာအျခား လူ႕ေဘာင္ လူ႕ေလာကၾကီး မိမိတို႕ ျဂိဳလ္ကမ႓ာေပၚမွာ ျဖစ္တည္ ရွိခဲ့ဖူးတယ္လို႕ ယူဆစရာျဖစ္လာပါတယ္။

အနီးစပ္ဆုံး စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈအျဖစ္ “သမၼာက်မ္းေဟာင္း” (Old Tastament) လို႕ ေယဘုယ် ေခၚဆိုၾကေသာ ဂ်ဴေဒးယိုး ခရစ္ယာန္က်မ္း (Judeo – Christian Bible) မွာ တင္ျပထားတာကို စမ္းဆစ္ ၾကည့္ၾကတဲ့အခါ ပထမဆုံး လူသားအျဖစ္ ထာဝရ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟု ယူဆဘြယ္ျဖစ္ေသာ အာဒမ္နဲ႕ဧဝ (Adam and Eve) တို႕မွ သားျဖစ္သူ “ကိန္း” (Cain) ေမြးဖြားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ အဆင့္ဆင့္ မ်ိဳးပြါးရာကေန အလြန္ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္လွတဲ့ လူ႕ေဘာင္ လူ႕ေလာကၾကီးေပၚေပါက္လာရပါတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

*( စကားခ်ပ္။ ။ Cain အျပင္Abel,Seth အပါအဝင္ အျခား သားသမီး အမ်ားအျပားလည္း ရွိေသးသလို အနည္းဆုံး (၇) ေယာက္ ရွိတယ္လို႕ မွတ္သားဖူးပါတယ္)။

ဘုန္းေတာ္ၾကီး Rev. Lionel Fanthorpe
ဘုန္းေတာ္ၾကီး Rev. Lionel Fanthorpe

ဘုန္းေတာ္ၾကီး Rev. Lionel Fanthorpe ေျပာတာကေတာ့ “သမၼာက်မ္းလာ ပံုျပင္ေတြ (Biblical Stories) ထဲမွာ သံသယ ျဖစ္စရာ၊ နားလည္မႈလြဲႏိုင္ စရာ ကိစၥေတြ အမ်ားအျပား ပါရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း Homo Sapien လို႕ ေခၚတဲ့ မိမိတို႕လူသား မ်ိဳးႏြယ္ တခုထဲသာ ဒီျဂိဳလ္ကမ႓ာေပၚမွာ ရွိခဲ့တာ မဟုတ္သလို ပထမဦးဆုံးလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါလို႕ ဆိုပါတယ္။

သို႕ေသာ္လည္းပဲ ဧဒင္ဥယဥ္ထဲက အာဒမ္နဲ႕ ဧဝကိုပဲ ကမ႓ာ့ ပထမဦးဆုံး လူသား မိဘ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ညီျဖစ္သူ Abel ကို သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ျပီးေနာက္ Cain တေယာက္ ေနထိုင္ရာ ႒ာေနေဟာင္းကိုစြန္႕ျပီးေနာက္ ျမိဳ႕တျမိဳ႕ကို ေရာက္တဲ့အခါ အျခား သက္ရွိေတြကို ေတြ႕ရတယ္လို႕ က်မ္းေဟာင္းမွာ ေရးထားပါရွိပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ……………..

သူတို႕ေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ ?ဘာေတြလဲ ?
ဆက္ပါရေစ။

“သမိုင္းမတိုင္မီက လူသား သမိုင္း (၃)”

အာဒမ္နဲ႕ ဧဝ မတိုင္မီ ေရွးေခတ္ကတည္းကိုက ကမ႓ာေျမေပၚမွာ သက္ရွိေတြ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းက်မ္း အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ အထင္အရွား ေရးသားေဖာ္ျပတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီေခတ္ကာလကို Pre-Adamite လို႕ အဂၤလိပ္လို ေခၚဆို သုံးႏႈန္းပါတယ္။

ရဟူဒီ တရားေဟာဆရာ Rabbi Ariel Bar Tzadok ရွင္းျပတာကေတာ့ “အာဒမ္ေခတ္ မတိုင္မီ ကာလက အေၾကာင္းအရာေတြဟာ လြန္စြာေရွးက်ျပီး ရွည္လ်ားလွတဲ့ ရာဇဝင္တခု ျဖစ္သလို သူတို႕ဟာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘာေတြလဲ၊ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတဲ့ ရိုးရာပံုျပင္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိတယ္” လို႕ဆိုပါတယ္။

ထို႕အျပင္ ဒီဒ႑ာရီ ရိုးရာပံုျပင္ေတြထဲမွာ လူသားေတြဟာ ႏွစ္ေထာင္နဲ႕ခ်ီ အသက္ရွင္ ေနႏိုင္ၾကတယ္လို႕ဆိုထားသလို နည္းပညာ အဆင့္အတန္းလည္း လြန္စြာျမင့္မားၾကတယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ သူတို႕ယဥ္ေက်းမႈေတြ ပ်က္သုဥ္းျပီးေနာက္ ၾကယ္တာရာစု ေတြဆီကို ထြက္ခြါသြားၾကပါတယ္။

အာဒမ္ေခတ္ မတိုင္မီ ကာလ Pre-Adamic ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သုဥ္းသြားတဲ့အခါ အခ်ိဳ႕က ၾကယ္တာရာစုေတြကို ထြက္ခြါသြားျပီး ဘုရားသခင္၏ အမိန္႕အရ မိမိတို႕၏ လက္ရွိကမ႓ာကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

သူတို႕ကို “ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ” (The Watcher)မ်ားလို႕ ေခၚေၾကာင္း သူတို႕ အေၾကာင္းေတြကိုယခင္ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အသြင္႑ာန္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ မိမိတို႕ ကမ႓ာမွာပဲ ေရာေႏွာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

တနည္း နားလည္ေအာင္ ရွင္းရွင္း ဆိုရလွ်င္ မိမိတို႕၏ အံ့စရာ ျပာလဲ့လဲ့ ကမ႓ာမွာ အျခားျဂိဳလ္က သက္ရွိေတြ လာေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျပီး သူတို႕ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေဆာက္အဦး၊ အထိမ္းအမွတ္၊ အစုအေဝး စသည္ျဖင့္ တခ်ိန္က စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ေနထိုင္ေနၾကရာကေန အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ ဒီကမ႓ာကေန ထြက္ခြါသြားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို သူတို႕တေတြ သိမ္းပိုက္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား သမိုင္း အခ်က္အလက္ေတြကို တကမ႓ာလုံးအႏွံ႕ ဘာသာတိုင္း ၊ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းမွာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္ေတြက ကမ႓ာေပၚရွိ လူ႕ဘဝ အစကို “Zep Tepi” (The First Time) ဟုေခၚဆို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျပီး “အိုဆိုင္းရစ္” (Osiris) ဘုရားသခင္က ကမ႓ာကို အုပ္စိုးခဲ့တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ယေန႕အထိ ေက်ာက္ထြင္း ရုပ္ထုေတြ၊ အေဆာက္အဦးပ်က္ေတြ၊ အထိမ္းအမွတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

ေရွးေခတ္ ဂရိေတြကေတာ့ အဲဒီ အခ်ိန္ကာလကို”ေရႊေခတ္” (Golden Age) လို႕ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီးတိုက္တန္ (Titans) တို႕၊ အိုလမ္ပီယန္ (Olympians) နတ္ဘုရားေတြ အုပ္စိုးျပီး ေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ထို႕အျပင္ ေရွးေဟာင္း ဆူမားရီးယန္း (Sumerian)ေက်ာက္စာေတြမွာေတာ့ လူသားကို မဖန္ဆင္းခင္ ကမ႓ာၾကီးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေျခဖဝါးေတာ္ေအာက္မွာ ထားရွိေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ စကားလုံးေတြကို ဖယ္ရွားျပီး နားလည္ရမယ္ဆိုလွ်င္ အျခား ကမ႓ာက သက္ရွိျဂိဳလ္သားေတြဟာ မိမိတို႕ ကမ႓ာၾကီးကို ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာက ကိုလိုနီျပဳ ထားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလို႕ ေျပာဆိုျခင္းဟာ ႏွစ္တေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းကို ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ သိန္းႏွင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႏွစ္ေတြကို ဆိုလိုေနျခင္း ျဖစ္ပါေလေတာ့သတည္း။

ဆက္ပါဦးမည္။

ကုိ Andrew Soe ေရးသားေသာ သမိုင္းမတိုင္မီက လူသား သမိုင္း အပုိင္း(၁ ၊ ၂၊ ၃) ကုိ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ခ်င္သူမ်ား မူရင္းစာမ်က္ႏွာ Grey Aliens မွာ ေမႊေႏွာက္ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။


သမိုင်း မတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (unicode)

မူရင်းရေးသားသူ – Andrew Soe

“သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၁)”

မေ (၂၂) ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ထရားဗတ်စ်မြို့ (Traverse City)
မီချီဂန် ပြည်နယ် (Michigan)
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု။

၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အမှတ်မထင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော မီချီဂန် ရေကန် အောက်ခြေရှိ ကျောက်တုံး တတုံးအား ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုရန် ပညာရှင် (၃) ယောက်ထိုနေ့တွင် ရောက်ရှိလာပါသည်။

ရေအောက်ကို တယောက်က ဆင်းပြီး အနီးကပ်ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင် ကြည့်ရှုသည့်အခါ ရှေးအခါက ရှိခဲ့သည့် ဆင်ကြီးမျိုး၏ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အတိုင်း ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ထွင်းထုထားသည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ နှင့် ၁၂,၀၀၀ အကြားတွင် ရှိခဲ့သော ကျောက်တုံး ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရှင်များ သေချာ ဂနစွာ လေ့လာပြီးနောက်လွန်စွာ မာကျောသော ဤကျောက်တုံးပေါ်တွင် ဆင်ကြီး၏ ပုံကို အသေအချာ ထွင်းထုထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီး အမှတ်မထင်ဖြစ်သော ခြစ်ရာ မဟုတ်ကြောင်း ကမ႓ာကို ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

အဓိက အချက်က ထိုကျောက်တုံးပေါ် ထွင်းထုထားသော ရှေးဆင်ကြီး၏ ပုံမှာ ထိုဆင်ရိုင်းကြီးမိမိတို့ ကမ႓ာမှာ ဖြစ်ပေါ် တည်ရှိခြင်း မရှိစဉ်က တည်းက ပုံ ဖြစ်နေပါသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ ရှေးဆင်ရိုင်းကြီးတွေ ရှိသည်ကိုလူသား ရှာဖွေတွေ့ရှိ မှတ်တမ်းတင် သတ်မှတ်ထားတာက ရေခဲခေတ် ကျော်လွန်ပြီးမှ ဒီဆင်ကြီးမျိုးတွေ ဖြစ်တည် ရှိတာကြောင့် သိပ္ပံ နယ်ပယ်ရပ်မှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

နှစ်ပေါင်း ၁.၈ သန်းက ကမ႓ာကြီးကို ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည့်နောက်ဆုံး ရေခဲခေတ်ဟာ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၁,၇၀ဝခန့်ကမှ အရည်ပျော်ပါတယ်။

ယခုတွေ့သော ကျောက်တုံးနှင့် ကျောက်ထွင်းဆင်ပုံက ဒိထက် စောနေပါတယ်။

အဲဒီအချိန် ရေခဲခေတ် မတိုင်မီကက လူသားဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကျောက်ထွင်း အနုပညာ နည်းစနစ်ကို သိရှိနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်သလို လက်နက် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများလည်း မပေါ်ပေါက်သေးပါ။

ပညာရှင်တွေ အဆိုအရ မိမိတို့ သိရှိထားသောလူသား သမိုင်းသည် ပြည့်စုံ မှန်ကန်မှု မရှိဟုဆိုကြပါသည်။

ယနေ့ခေတ် နည်းပညာတွေအရ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များက ယခင်က တွက်ချက်မှုများ မှားယွင်းနေကြောင်း ထောက်ပြကြပါတယ်။

ဥပမာ။ ။ အင်္ဂလန်က Stonehenge၊ အီဂျစ် ဂီဇာက Sphinx ကျောက်ထွင်းတွေဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ် (၁၂,၀၀၀) ကျော် ဘီစီ ၁၀,၀၀၀ကျော်က ထုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ယနေ့ သိရှိလာကြပါပြီ။

ပို၍ ရှာဖွေ တွေ့ရှိလေလေ မိမိတို့ လူသားနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်တည်ရှိခဲ့ခြင်းဟာ နောက်သို့ပို၍ ဆုတ်သွားပြီး သမိုင်းမတိုင်မီ ခေတ်ကတည်းက လူသား သမိုင်းတခု ရှိနေမှန်း ပိုမို သိရှိလာကြပါတော့တယ်။

ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာ သင်ရသော သမိုင်းမတိုင်မီခေတ်ထက် အများကြီး ပိုစောပြီး ယနေ့ခေတ်လို နည်းပညာပြည့်စုံသော ခေတ်ကဲ့သို့ ခေတ်မီသော လူသား သမိုင်းရှိခဲ့ပါသည်။

ပူးမားပွန်ကူ၊ တီဟိုနားကိုး (Puma Punku, Tiahu-anaco) တို့ကို ဥပမာပေး ပြောရရင် ယခင်က ပညာရှင်တွေက ဒီကျောက်ဖြစ် အဆောက်အဦးတွေကိုအေဒီ (၅၀၀) နှင့် (၈၀၀) အကြား သတ်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခု နည်းပညာများဖြင့် စစ်ဆေးမှုအရ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ဘီစီ ၁၂,၀၀၀ ခန့်၊ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၄,၀၀၀ ခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာကြပါသည်။

ယနေ့ ခေတ်မီပါသည် ဆိုသည့် မိမိတို့ ကမ႓ာကြီးမှာ ဒီလို တည်ဆောက်ဖို့ မပြောနဲ့ ဒီကျောက်တုံးကြီးမျိုးတွေလို ချောမွှတ်နေပြီး အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရန် အံဝင်ဂွင်ကျ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကျ ဖြစ်အောင်တောင် ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း နည်းပညာ မရှိသေးပါ။

ဒီလို ခေတ်မီဆန်းပြား ရှုပ်ထွေး အဆင့်မြင့်မားလွန်းသော ယဉ်ကျေးမှုကြီးတခု မိမိတို့ ကမ႓ာဂြိုလ်ပေါ်မှာ နှစ်ထောင်သောင်းပေါင်း များစွာကဖြစ်တည် ရှိခဲ့သည့် အထောက်အထား အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေပါသည်။

ဒီလိုဆိုရင် မေးစရာ မေးခွန်းက သူတို့ ဘယ်သူတွေလဲ ? ဘာဖြစ်ခဲ့ ကြတာလဲ ? ဘယ်ရောက်ကုန်ကြတာလဲ ?

ဆက်ရေးပါရစေ။

“သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၂)”

ကမ႓ာ အနှံအပြားမှာ မည်သူတွေ မည်သည့် အချိန်က တည်ဆောက်သွားမှန်းမသိတဲ့ မယုံနိုင်ဖွယ် ကြီးကျယ် ခန်းနား ဆန်းပြားလှသော ပိရမစ်၊ အဆောက်အဦး၊ ကျောက်တိုင်၊ ရုပ်ထု စသဖြင့် မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။

လူသားတွေက ဒါတွေကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိကြတဲ့အခါ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက လူသားတွေ တည်ဆောက်ခဲ့သည်လို့ပဲ အကြမ်းဖျဉ်း နား
လည် သတ်မှတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။

ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များကလည်းဒီယူဆချက်ကို လက်ခံကြပါတယ်။

ဒီလိုဆိုရင် မိမိတို့ လူသား သမိုင်းမတိုင်မီ ခေတ်ကတည်းက ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အတူ တိုးတက်သောအခြား လူ့ဘောင် လူ့လောကကြီး မိမိတို့ ဂြိုလ်ကမ႓ာပေါ်မှာ ဖြစ်တည် ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်လာပါတယ်။

အနီးစပ်ဆုံး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုအဖြစ် “သမ္မာကျမ်းဟောင်း” (Old Tastament) လို့ ယေဘုယျ ခေါ်ဆိုကြသော ဂျူဒေးယိုး ခရစ်ယာန်ကျမ်း (Judeo – Christian Bible) မှာ တင်ပြထားတာကို စမ်းဆစ် ကြည့်ကြတဲ့အခါ ပထမဆုံး လူသားအဖြစ် ထာဝရ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟု ယူဆဘွယ်ဖြစ်သော အာဒမ်နဲ့ဧဝ (Adam and Eve) တို့မှ သားဖြစ်သူ “ကိန်း” (Cain) မွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်းမှသာ အဆင့်ဆင့် မျိုးပွါးရာကနေ အလွန် စည်ကား သိုက်မြိုက်လှတဲ့ လူ့ဘောင် လူ့လောကကြီးပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

*( စကားချပ်။ ။ Cain အပြင်Abel,Seth အပါအဝင် အခြား သားသမီး အများအပြားလည်း ရှိသေးသလို အနည်းဆုံး (၇) ယောက် ရှိတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်)။

ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Lionel Fanthorpe ပြောတာကတော့ “သမ္မာကျမ်းလာ ပုံပြင်တွေ (Biblical Stories) ထဲမှာ သံသယ ဖြစ်စရာ၊ နားလည်မှုလွဲနိုင် စရာ ကိစ္စတွေ အများအပြား ပါရှိပါတယ်။

ဒါကြောင့်လည်း Homo Sapien လို့ ခေါ်တဲ့ မိမိတို့လူသား မျိုးနွယ် တခုထဲသာ ဒီဂြိုလ်ကမ႓ာပေါ်မှာ ရှိခဲ့တာ မဟုတ်သလို ပထမဦးဆုံးလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။

သို့သော်လည်းပဲ ဧဒင်ဥယဉ်ထဲက အာဒမ်နဲ့ ဧဝကိုပဲ ကမ႓ာ့ ပထမဦးဆုံး လူသား မိဘ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။

ညီဖြစ်သူ Abel ကို သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ပြီးနောက် Cain တယောက် နေထိုင်ရာ ဋ္ဌာနေဟောင်းကိုစွန့်ပြီးနောက် မြို့တမြို့ကို ရောက်တဲ့အခါ အခြား သက်ရှိတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ ကျမ်းဟောင်းမှာ ရေးထားပါရှိပါတယ်။

ဒါဆိုရင် ……………..

သူတို့တွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ ?ဘာတွေလဲ ?
ဆက်ပါရစေ။

“သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၃)”

အာဒမ်နဲ့ ဧဝ မတိုင်မီ ရှေးခေတ်ကတည်းကိုက ကမ႓ာမြေပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ရှေးဟောင်းကျမ်း အတော် များများမှာ အထင်အရှား ရေးသားဖော်ပြတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။

အဲဒီခေတ်ကာလကို Pre-Adamite လို့ အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ဆို သုံးနှုန်းပါတယ်။

ရဟူဒီ တရားဟောဆရာ Rabbi Ariel Bar Tzadok ရှင်းပြတာကတော့ “အာဒမ်ခေတ် မတိုင်မီ ကာလက အကြောင်းအရာတွေဟာ လွန်စွာရှေးကျပြီး ရှည်လျားလှတဲ့ ရာဇဝင်တခု ဖြစ်သလို သူတို့ဟာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘာတွေလဲ၊ ဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့ ရိုးရာပုံပြင်များလည်း အများအပြား ရှိတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။

ထို့အပြင် ဒီဒဏ္ဍာရီ ရိုးရာပုံပြင်တွေထဲမှာ လူသားတွေဟာ နှစ်ထောင်နဲ့ချီ အသက်ရှင် နေနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုထားသလို နည်းပညာ အဆင့်အတန်းလည်း လွန်စွာမြင့်မားကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

အကြောင်းတခုခုကြောင့် သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျက်သုဉ်းပြီးနောက် ကြယ်တာရာစု တွေဆီကို ထွက်ခွါသွားကြပါတယ်။

အာဒမ်ခေတ် မတိုင်မီ ကာလ Pre-Adamic ယဉ်ကျေးမှု ပျက်သုဉ်းသွားတဲ့အခါ အချို့က ကြယ်တာရာစုတွေကို ထွက်ခွါသွားပြီး ဘုရားသခင်၏ အမိန့်အရ မိမိတို့၏ လက်ရှိကမ႓ာကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်လျှက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သူတို့ကို “စောင့်ကြည့်နေသူ” (The Watcher)များလို့ ခေါ်ကြောင်း သူတို့ အကြောင်းတွေကိုယခင် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။

အချို့ကတော့ အသွင်သဏ္ဏန် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မိမိတို့ ကမ႓ာမှာပဲ ရောနှော နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။

တနည်း နားလည်အောင် ရှင်းရှင်း ဆိုရလျှင် မိမိတို့၏ အံ့စရာ ပြာလဲ့လဲ့ ကမ႓ာမှာ အခြားဂြိုလ်က သက်ရှိတွေ လာရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ အဆောက်အဦး၊ အထိမ်းအမှတ်၊ အစုအဝေး စသည်ဖြင့် တချိန်က စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ နေထိုင်နေကြရာကနေ အကြောင်းတခုခုကြောင့် ဒီကမ႓ာကနေ ထွက်ခွါသွားခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလို သူတို့တတွေ သိမ်းပိုက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထား သမိုင်း အချက်အလက်တွေကို တကမ႓ာလုံးအနှံ့ ဘာသာတိုင်း ၊ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။

ရှေးဟောင်း အီဂျစ်တွေက ကမ႓ာပေါ်ရှိ လူ့ဘဝ အစကို “Zep Tepi” (The First Time) ဟုခေါ်ဆို သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး “အိုဆိုင်းရစ်” (Osiris) ဘုရားသခင်က ကမ႓ာကို အုပ်စိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယနေ့အထိ ကျောက်ထွင်း ရုပ်ထုတွေ၊ အဆောက်အဦးပျက်တွေ၊ အထိမ်းအမှတ်တွေ ရှိနေပါတယ်။

ရှေးခေတ် ဂရိတွေကတော့ အဲဒီ အချိန်ကာလကို”ရွှေခေတ်” (Golden Age) လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတိုက်တန် (Titans) တို့၊ အိုလမ်ပီယန် (Olympians) နတ်ဘုရားတွေ အုပ်စိုးပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ထို့အပြင် ရှေးဟောင်း ဆူမားရီးယန်း (Sumerian)ကျောက်စာတွေမှာတော့ လူသားကို မဖန်ဆင်းခင် ကမ႓ာကြီးဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခြေဖဝါးတော်အောက်မှာ ထားရှိကြောင်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။

ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် စကားလုံးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး နားလည်ရမယ်ဆိုလျှင် အခြား ကမ႓ာက သက်ရှိဂြိုလ်သားတွေဟာ မိမိတို့ ကမ႓ာကြီးကို နှစ်ထောင်ပေါင်း များစွာက ကိုလိုနီပြု ထားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။

ထောင်ပေါင်းများစွာလို့ ပြောဆိုခြင်းဟာ နှစ်တသောင်း၊ နှစ်သောင်းကို ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သိန်းနှင့် သန်းနှင့်ချီသော နှစ်တွေကို ဆိုလိုနေခြင်း ဖြစ်ပါလေတော့သတည်း။

ဆက်ပါဦးမည်။

ကို Andrew Soe ရေးသားသော သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း အပိုင်း(၁ ၊ ၂၊ ၃) ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်ချင်သူများ မူရင်းစာမျက်နှာ Grey Aliens မှာ မွှေနှောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။

Leave a Reply