အစၥေရးတို႔ ၏ လက္သည္း၀ွက္ ဆီးရိမက္ကယ္(သုိ႔) အထူးကင္းေထာက္ေခ်မႈန္းတပ္ဖြဲ႕

Posted on

Written By Htet Swe Oo

Sayeret Matkal ဆိုသည္ မွာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ စစ္ဦးစီး အထူး ကင္းေထာက္ ေခ်မႈန္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဟု အဓိပၸါယ္ရ ပါသည္။ အစၥေရး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ IDF ၏ ပထမဆံုးေသာ စစ္ေျမျပင္ သတင္း ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ ရန္သူ႕ နယ္ေျမ အတြင္းသို႕နက္ရႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ ကာ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ စစ္ေျမျပင္ သတင္း စုေဆာင္းေရး တာ၀န္ ကို အေလးေပး ထမ္းေဆာင္ရ ပါသည္။

ထို႕အျပင္ အျခားေသာ တာ၀န္ တစ္ရပ္ မွာ အစၥေရး နိုင္ငံ ျပင္ပ တြင္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရး၊ ဓားစာခံ ကယ္တင္ေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

Sayeret Makal သည္ ၿဗိတိသ်ွ ေလတပ္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ SAS အား စံနမူနာယူ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႕၏ ေဆာင္ပုဒ္ မွာလည္း SAS ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ စြန္႕၀ံ့သူသာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ – WHO DARES WINS ပင္္ ျဖစ္သည္။

Sayeret Makal အား အစၥေရး တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ညြန္ၾကားေရးမွဴးရံုး မွ တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း အေနျဖင့္ ၁၉၅၇ ခုနွစ္ တြင္ အစၥေရး ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ျဖစ္သူ အာဘရဟမ္အာနန္ သည္ ပတ္၀န္းက်င္ ရန္သူႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ေနာက္ပိုင္းသို႕ ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္း စုေဆာင္းမည့္ အစီအမံ တစ္ရပ္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီယံ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ရစ္ဇက္ရာဘင္ တုိ႕ထံ စာေရးသား တင္ျပ ခဲ့သည္။

၄င္းတို႕သည္ အာနန္ ၏ အစီစဥ္ အား သေဘာက် လက္ခံခဲ့ကာ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ ေသာ အစၥေရး ေက်ာင္းသား လူငယ္လူမ်ား ျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕အား စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ၄င္းတို႕ အား ေမာ့ဆက္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕နွင့္ SAS တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား က ေလ့က်င့္ ေပးခဲ့သည္။

ထိုတပ္ ဖြဲ႕အား အာနန္တပ္ဖြဲ႕ အမွတ္ ၁၅၇ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္ တစ္ႏွစ္ၾကာ အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး Sayeret Makal ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ကာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

တပ္ဖြဲ႕၏ သင္တန္းေက်ာင္း အား အထူးလ်ွိဳ႕၀ွက္ထားၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား နွင့္ အရာရွိမ်ားအား နည္းျပဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ အစၥေရး တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား သို႕ သြားေရာက္ကာ ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ ပါသည္။

သင္တန္းအား တစ္ႏွစ္ လ်င္ ၂ ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းသား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ထားသူမ်ား အား Gubbush ဟု ေခၚသည့္ သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ လ ႏွင့္ ခ်ီကာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ပါသည္ ။

အဆိုပါကာလသည္ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းလွ ကာ ဆန္းစစ္ ကာလတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ စိတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား နည္းျပမ်ား မွ ဆန္းစစ္ခံ သင္တန္းသားေလာင္း မ်ား၏ ကိုယ္ကာယပိုင္း စိတ္ဓာတ္ပိုင္းမ်ား အား ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေအာင္ျမင္သူမ်ား သာ သင္တန္း သို႕ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိ ပါသည္။

သင္တန္းကာလ သည္္ ၁၈ လ အထိ ၾကာျမင့္ကာ လက္နက္ငယ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ၊ ကိုယ္ခံပညာ၊ ပံုဖ်က္ ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ ကင္းေထာက္ျခင္း၊ ရန္သူ႕နယ္ေျမ အတြင္း အသက္ရွင္ သန္ရပ္တည္ျခင္း စသည့္ သင္ခန္းစာ မ်ား အပါအ၀င္ အထူး တပ္ဖြဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားစြာ အား ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

သင္တန္းကာလ၏ ၄ လ သည္ ေျခလ်င္ တိုက္ခိုက္ေရး ပညာရပ္၊ ေလေၾကာင္းခ်ီ ပညာရပ္မ်ား အား ေလထီးတပ္ဖြဲ႕ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေလ့က်င့္ၾကရၿပီး ၂ လ အား အဆင့္ျမင့္ ေျခလ်င္ တိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းအား ကြန္မင္ဒို ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၅ ပတ္ ကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အၾကမ္းဖ်က္ နွိမ္နင္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကို လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ၾကရသည္။

၁၈ လ တာ သင္တန္းၿပီးဆံုး သည့္ေနာက္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ခရီးၾကမ္း တိုက္ခိုက္ေရး ခရီးရွည္ ခ်ီတက္မႈ ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ တပ္ဖြဲ႕ ၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ ဘယ္ရီ ဦးထုပ္ အနီေရာင္အား အပ္ႏွင္းကာ Sayeret Makal တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါသည္။

တပ္ဖြဲ႕၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုမူ အထူးလ်ွိဳ႕၀ွက္ထားကာ Sayeret Makal တပ္ဖြဲ႕ သည္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏြဲခ်ိန္မ်ားတြင္ သာ လူထု မ်က္ေမွာက္ေရာက္လာေလ့ ရွိၿပီး က်န္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သိုသိပ္စြာ ေနထိုင္ေလ့ ရွိသည္။

စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ကာ စစ္ဆင္ေရးတိုင္း ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါသည္။

– ၁၉၆၈ စစ္ဆင္ေရးလက္ေဆာင္ ေဘရြတ္ေလဆိပ္တြင္ အာရပ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ေလယာဥ္ အား စီးနင္းျခင္း
– ၁၉၆၉ စစ္ဆင္ေရး Bulmus အီဂ်စ္နိုင္ငံ Greenland ခံစစ္အား စီးနင္းျခင္း
– ၁၉၇၂ စစ္ဆင္ေရး အိုက္ဆိုတုပ္ အပိုင္စီးခံ ရသည့္ အစၥေရး ေလေၾကာင္းလိုင္းခရီးစဥ္ ၅၇၁ အား ကယ္တင္ျခင္း
– ၁၉၇၂ စစ္ဆင္ေရး Crate ဆီးရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ ၅ ဦး အား ဖမ္းဆီးျခင္း

– ၁၉၇၃ စစ္ဆင္ေရး လူငယ္မ်ား အနက္ေရာင္ စက္တင္ဘာ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား လက္ဘႏြန္ႏို္င္ငံ အတြင္း ၀င္ေရာက္ သုတ္သင္ျခင္း
– ၁၉၇၃ ယြန္ကစ္ပူး စစ္ပြဲ ဟာမြန္ေတာင္ကုန္း အား ဆီးရီး ကြန္မန္ဒိုမ်ား ထံမွ ျပန္လည္သိမ္းပို္က္ျခင္း
– ၁၉၇၄ မာေလာ့ေက်ာင္း အပိုင္စီးမႈအား ကယ္တင္ျခင္း
– ၁၉၇၅ ဟိုတယ္ အပိုင္စီးမႈအား ကယ္တင္ျခင္း

– ၁၉၇၆ မိုးႀကိဳးသြား စစ္ဆင္ေရး ယူဂႏၵာႏိုင္ငံ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံ ရေသာ အစၥေရး ခရီးသည္မ်ားအား ကယ္တင္ျခင္း
– ၁၉၇၈ ဘတ္စ္ကား အပိုင္စီးမႈအား ကယ္တင္ျခင္း
– ၁၉၈၀ မူႀကိဳေက်ာင္း အပိုင္စီးမႈအား ကယ္တင္ျခင္း
– ၁၉၈၂ လက္ဘႏြန္စစ္ပြဲ

– ၁၉၈၈ တူးနစ္ စီးနင္းမႈ တူးနီးရွားႏိုင္ငံ တူးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ အႀကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဘူဂ်ီဟတ္အား လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္း
– ၁၉၉၂ စစ္ဆင္ေရး Bramble Bush အီရတ္ေခါင္းေဆာင္ ဆတ္ဒမ္ဟူစိန္ အား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
– ၂၀၀၆ ဒုတိယ လက္ဘႏြန္ စစ္ပြဲ
– ၂၀၀၇ ဆီးရီးယားနိုင္ငံ၏ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုအား ဗံုးႀကဲရန္ အတြက္ သတင္းေထာက္လွမ္းျခင္း

Sayeret Makal သည္ ကမၻာေက်ာ္ စစ္ဆင္ေရးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း လူသိ နည္းပါးသည့္ လူသိ မခံသည့္ ထက္ျမက္လွေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား နိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အတြက္ သမရိုးက် တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူး တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ရန္သူ႕ႏုိင္ငံ တစႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ စစ္ပြဲတစ္ခု ၏ အေျဖကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ ဆိုပါ က လြန္မည္ မထင္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အထူး ေလ့က်င့္ထားေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အထူးပင္ အသံုးခ်ျခင္း သည္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

Htet Swe Oo


အစ္စရေးတို့ ၏ လက်သည်းဝှက် ဆီးရိမက်ကယ် – Sayeret Matkal (unicode)

Written By Htet Swe Oo

Sayeret Matkal ဆိုသည် မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် စစ်ဦးစီး အထူး ကင်းထောက် ချေမှုန်းရေး တပ်ဖွဲ့ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ ပါသည်။ အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ IDF ၏ ပထမဆုံးသော စစ်မြေပြင် သတင်း ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရန်သူ့ နယ်မြေ အတွင်းသို့နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် ကာ မဟာဗျူဟာ မြောက် စစ်မြေပြင် သတင်း စုဆောင်းရေး တာဝန် ကို အလေးပေး ထမ်းဆောင်ရ ပါသည်။

ထို့အပြင် အခြားသော တာဝန် တစ်ရပ် မှာ အစ္စရေး နိုင်ငံ ပြင်ပ တွင် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရေး စစ်ဆင်ရေး၊ ဓားစာခံ ကယ်တင်ရေး စစ်ဆင်ရေးများအား ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။

Sayeret Makal သည် ဗြိတိသျှ လေတပ် အထူးတပ်ဖွဲ့ SAS အား စံနမူနာယူ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဆောင်ပုဒ် မှာလည်း SAS ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် စွန့်ဝံ့သူသာ အောင်ကြောင်းဖြာ – WHO DARES WINS ပင် ဖြစ်သည်။

Sayeret Makal အား အစ္စရေး တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွန်ကြားရေးမှူးရုံး မှ တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ် ပါသည်။

သမိုင်းကြောင်း အနေဖြင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ် တွင် အစ္စရေး ကျောင်းသား နှင့် မျိုးချစ် တိုက်ခိုက်ရေးသမား ဖြစ်သူ အာဘရဟမ်အာနန် သည် ပတ်ဝန်းကျင် ရန်သူနိုင်ငံများ၏ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာပြင်များ နောက်ပိုင်းသို့ ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင် ထောက်လှမ်းရေး သတင်း စုဆောင်းမည့် အစီအမံ တစ်ရပ်အား ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ဘင်ဂူရီယံ နှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ရစ်ဇက်ရာဘင် တို့ထံ စာရေးသား တင်ပြ ခဲ့သည်။

၎င်းတို့သည် အာနန် ၏ အစီစဉ် အား သဘောကျ လက်ခံခဲ့ကာ ထူးချွန် ထက်မြက် သော အစ္စရေး ကျောင်းသား လူငယ်လူများ ဖြင့် တပ်ဖွဲ့အား စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ၎င်းတို့ အား မော့ဆက် ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့နှင့် SAS တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများ က လေ့ကျင့် ပေးခဲ့သည်။

ထိုတပ် ဖွဲ့အား အာနန်တပ်ဖွဲ့ အမှတ် ၁၅၇ ဟု အမည်ပေးခဲ့သည် တစ်နှစ်ကြာ အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး Sayeret Makal ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ကာ စစ်ဆင်ရေးများ စတင်ခဲ့သည်။

တပ်ဖွဲ့၏ သင်တန်းကျောင်း အား အထူးလျှို့ဝှက်ထားပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အရာရှိများအား နည်းပြဆရာများ ကိုယ်တိုင် အစ္စရေး တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ သို့ သွားရောက်ကာ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် ပါသည်။

သင်တန်းအား တစ်နှစ် လျင် ၂ ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ကာ သင်တန်းသား အဖြစ် ရွေးချယ် ထားသူများ အား Gubbush ဟု ခေါ်သည့် သင်တန်းကျောင်း တွင် လ နှင့် ချီကာ ဆန်းစစ်မှုများ ဆောင်ရွက် ပါသည် ။

အဆိုပါကာလသည် ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းလှ ကာ ဆန်းစစ် ကာလတွင် ဆရာဝန်များ နှင့် စိတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်သူများ နည်းပြများ မှ ဆန်းစစ်ခံ သင်တန်းသားလောင်း များ၏ ကိုယ်ကာယပိုင်း စိတ်ဓာတ်ပိုင်းများ အား ၂၄ နာရီ စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ကာ အောင်မြင်သူများ သာ သင်တန်း သို့ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိ ပါသည်။

သင်တန်းကာလ သည် ၁၈ လ အထိ ကြာမြင့်ကာ လက်နက်ငယ် ကျွမ်းကျင်မှု ၊ ကိုယ်ခံပညာ၊ ပုံဖျက် ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ကင်းထောက်ခြင်း၊ ရန်သူ့နယ်မြေ အတွင်း အသက်ရှင် သန်ရပ်တည်ခြင်း စသည့် သင်ခန်းစာ များ အပါအဝင် အထူး တပ်ဖွဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း များစွာ အား လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။

သင်တန်းကာလ၏ ၄ လ သည် ခြေလျင် တိုက်ခိုက်ရေး ပညာရပ်၊ လေကြောင်းချီ ပညာရပ်များ အား လေထီးတပ်ဖွဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွင် လေ့ကျင့်ကြရပြီး ၂ လ အား အဆင့်မြင့် ခြေလျင် တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းအား ကွန်မင်ဒို လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း တွင် လည်းကောင်း၊ ၅ ပတ် ကို အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး သင်တန်းကျောင်းတွင် အကြမ်းဖျက် နှိမ်နင်းရေး လေ့ကျင့်ခန်းများ ကို လည်းကောင်း တက်ရောက်ကြရသည်။

၁၈ လ တာ သင်တန်းပြီးဆုံး သည့်နောက် ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ခရီးကြမ်း တိုက်ခိုက်ရေး ခရီးရှည် ချီတက်မှု ပြီးဆုံးသည့်နောက် တပ်ဖွဲ့ ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည့် ဘယ်ရီ ဦးထုပ် အနီရောင်အား အပ်နှင်းကာ Sayeret Makal တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပါသည်။

တပ်ဖွဲ့၏ အရွယ်အစားနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကိုမူ အထူးလျှို့ဝှက်ထားကာ Sayeret Makal တပ်ဖွဲ့ သည် စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွဲချိန်များတွင် သာ လူထု မျက်မှောက်ရောက်လာလေ့ ရှိပြီး ကျန် အချိန်များတွင် သိုသိပ်စွာ နေထိုင်လေ့ ရှိသည်။

စစ်ဆင်ရေးများ မြောက်များစွာ ဆင်နွဲခဲ့ကာ စစ်ဆင်ရေးတိုင်း ကို အောင်မြင်ခဲ့ ပါသည်။

– ၁၉၆၈ စစ်ဆင်ရေးလက်ဆောင် ဘေရွတ်လေဆိပ်တွင် အာရပ် လေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ် အား စီးနင်းခြင်း
– ၁၉၆၉ စစ်ဆင်ရေး Bulmus အီဂျစ်နိုင်ငံ Greenland ခံစစ်အား စီးနင်းခြင်း
– ၁၉၇၂ စစ်ဆင်ရေး အိုက်ဆိုတုပ် အပိုင်စီးခံ ရသည့် အစ္စရေး လေကြောင်းလိုင်းခရီးစဉ် ၅၇၁ အား ကယ်တင်ခြင်း
– ၁၉၇၂ စစ်ဆင်ရေး Crate ဆီးရီးယား ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ၅ ဦး အား ဖမ်းဆီးခြင်း

– ၁၉၇၃ စစ်ဆင်ရေး လူငယ်များ အနက်ရောင် စက်တင်ဘာ အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင်များ အား လက်ဘနွန်န်ိုင်ငံ အတွင်း ဝင်ရောက် သုတ်သင်ခြင်း
– ၁၉၇၃ ယွန်ကစ်ပူး စစ်ပွဲ ဟာမွန်တောင်ကုန်း အား ဆီးရီး ကွန်မန်ဒိုများ ထံမှ ပြန်လည်သိမ်းပ်ိုက်ခြင်း
– ၁၉၇၄ မာလော့ကျောင်း အပိုင်စီးမှုအား ကယ်တင်ခြင်း
– ၁၉၇၅ ဟိုတယ် အပိုင်စီးမှုအား ကယ်တင်ခြင်း

– ၁၉၇၆ မိုးကြိုးသွား စစ်ဆင်ရေး ယူဂန္ဒာနိုင်ငံ အင်တက်ဘီ လေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံ ရသော အစ္စရေး ခရီးသည်များအား ကယ်တင်ခြင်း
– ၁၉၇၈ ဘတ်စ်ကား အပိုင်စီးမှုအား ကယ်တင်ခြင်း
– ၁၉၈၀ မူကြိုကျောင်း အပိုင်စီးမှုအား ကယ်တင်ခြင်း
– ၁၉၈၂ လက်ဘနွန်စစ်ပွဲ

– ၁၉၈၈ တူးနစ် စီးနင်းမှု တူးနီးရှားနိုင်ငံ တူးနစ်မြို့တွင် ပုန်းအောင်းနေသည့် အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် အဘူဂျီဟတ်အား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း
– ၁၉၉၂ စစ်ဆင်ရေး Bramble Bush အီရတ်ခေါင်းဆောင် ဆတ်ဒမ်ဟူစိန် အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
– ၂၀၀၆ ဒုတိယ လက်ဘနွန် စစ်ပွဲ
– ၂၀၀၇ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏ အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုအား ဗုံးကြဲရန် အတွက် သတင်းထောက်လှမ်းခြင်း

Sayeret Makal သည် ကမ္ဘာကျော် စစ်ဆင်ရေးပေါင်း မြောက်များစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ သော်လည်း လူသိ နည်းပါးသည့် လူသိ မခံသည့် ထက်မြက်လှသော အထူးတပ်ဖွဲ့ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် အထူးတပ်ဖွဲ့များသည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အတွက် သမရိုးကျ တပ်ဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် စစ်ဆင်ရေးများ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အထူး တပ်ဖွဲ့တစ်ခုသည် ရန်သူ့နိုင်ငံ တစနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ စစ်ပွဲတစ်ခု ၏ အဖြေကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိသည် ဆိုပါ က လွန်မည် မထင်ပါ။

ထို့ကြောင့် အထူး လေ့ကျင့်ထားသော အထူးတပ်ဖွဲ့များအား အထူးပင် အသုံးချခြင်း သည် ထိရောက်သော နည်းလမ်း တစ်ခု အဖြစ် ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။

Htet Swe Oo

Leave a Reply