ဥာဏ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ စီးပြားေရး ဥပေဒသမ်ား

Posted on

Written By Saya Aung Ko Latt

ကမၻာ့ ေရႊတြင္းႀကီး လိုု႔ တင္စားေခၚေ၀ၚ ျခင္းခံရတဲ့ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးဟာ ကမ႓ာ မွာ စီးပြားေရး အလုုပ္တတ္ဆံုုး လူမ်ဳိး ျဖစ္သလိုု အခ်မ္းသာဆံုုး လူမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး စုုစုုေပါင္း ၁၆ သန္းခန္႔ ရိွပါတယ္။ ကမၻာ့ လူဦးေရ ရဲ႕ ၀.၃% ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကမ႓ာ့ အခ်မ္းသာဆံုုး သူေ႒းေတြ ထဲမွာ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး ၅၀% အထိ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဂ်ဴး တိုု႔ ဟာ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ ရဲ႕ လူဦးေရ ၃%သာ ပါ၀င္ေပမဲ့့ အေမရိကန္ အခ်မ္းသာဆံုုး လုုပ္ငန္းရွင္ အုုပ္စုုထဲ မွာ ၂၅% အထိ ပါ၀င္ ပါတယ္။

သူတိုု႔ ဘာေၾကာင့္ အဲေလာက္ ထိ ေအာင္ျမင္ရ တာလဲ။ အားလံုုးနီးပါး ေရွးဘဝ ကုုသိုုလ္ ေကာင္းျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္စရာ အေၾကာင္းေတာ႔ မရိွပါ။ စာစုုျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ျဖစ္ သူတိုု႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ လ်ဳိ႕ ၀ွက္ခ်က္ ကိုု ပံုုေဖၚ ႏိုုင္လိမ့္မည္ မဟုုတ္ပါ။

ဘယ္လိုုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရး ကိုု အာရံုုစိုုက္ၿပီး ေဖၚေဆာင္ေတာ့မည့္ လူငယ္မ်ား အဖိုု႔ ေလ့လာသင့္ ပါတယ္။ ဒီ စာထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ား နဲ႔ သေဘာ တရားမ်ား ဟာ စာဖတ္သူတိုု႕ ရဲ႕ အယူအဆ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေကာင္း ဆန္႔က်င္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာတဲ့ ေနရာမွာ တူညီတာကိုု ယူၿပီး မႏွစ္သက္တဲ့ အခ်က္မ်ားကိုု ဖယ္ရွားထားလိုု႔ ရပါတယ္။

ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတိုု႔ ဟာ ကမ႓ာ မွာ စီးပြားေရး အကြ်မ္းက်င္ဆံုုး လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုုင္း မွာ သူတိုု ႔ဟာ ေဒသစြဲ သိပ္မရိွပဲ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုုရာ ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုုင္ေလ့ ရိွပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ လည္း အဖိနိပ္ခံရၿပီး အပယ္ခံ လူမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ သမိုုင္း မွာ သူတိုု႔ဟာ ကိုုယ္ပိုုင္ေျမ မရိွ၊ ကိုုယ္ပိုုင္ ႏိုုင္ငံ မရိွတဲ့ အတြက္ ႏွင္ထုုတ္ခံ ရတယ္။ အဖိႏိွပ္ခံခဲ့၊ ျငင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတိုု႕က စီးပြားေရး မွာ အလြန္ ထူးခြ်န္ေလေတာ့ စီးပြားေရး အရ သူတိုု ႔ကိုု အားကိုုးရတတ္ ျပန္ပါတယ္။ ယခုု အခါ သူတိုု႕ကိုုယ္ပိုုင္ ႏိုုင္ငံ ရိွေနပါၿပီ။

သူတိုု႔ ဟာ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ ႏိုုင္ငံမ်ား ရဲ႕ စီးပြားေရး နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရး ကိုု ကိုုင္လုုပ္ႏိုုင္ ေနဆဲပါ။ ဂ်ဴးတိုု႔ မွာ စီးပြားေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုုယ္ပိုုင္ အယူအဆ နဲ႔ ဥပေဒသေတြ ရိွတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ ရေအာင္၊

ဥပေဒသ ( ၁ ) ပိုုက္ဆံ အတြက္နဲ႔ အရပ္ေလးမ်က္နာ ခရီးသြားပါ။

ခရီးသြားတဲ့ လူ ဟာ အျမင္က်ယ္တယ္။ အခြင့္အေရး နဲ႔ ထိေတြ ႔လြယ္တယ္။ သမိုုင္း မွာ ဒီလို ျဖစ္ဖူးတယ္။ ပိုက္ဆံ ေပါတဲ့ေနရာ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး ရိွတယ္။
သူတို ႔ဟာ ကမ႓ာ႔ ႏိုုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႕ဟာ ကမ႓ာ တစ္ခြင္လံုုး ကိုု အဆက္အသြယ္ လုပ္ၾက တယ္။ စီးပြားေရး အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဘယ္သူ နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ တယ္။

သူတို႕ဟာ ပိုုက္ဆံရွာဖိုု႔ အတြက္ အရပ္ ေလးမ်က္နာ ကိုု ခရီးသြား ၾကတယ္။ ၀ယ္ၾက၊ ေရာင္းၾကတယ္။ တည္ၿမဲတဲ႔ ေစ်းကြက္ကိုု မေတာင့္တဘူး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုု ကမ႓ာ႔ စီးပြားေရးသမား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတယ္။ အရင္းရွင္ စီးပြားေရးစနစ္ ပံုုေဖၚလာၿပီးေနာက္ပိုုင္း မွာ သူတိိုု႔ ဟာ ေသးေသးမႊားမႊား မကိုုင္ေတာ့ဘူး၊ ကမ႓ာ႔ဘဏ္ လုုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေၾကး လုုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ ေတြ ခ်ဳပ္ကိုုင္လာႏိုုင္တဲ့ အဆင့္ ျဖစ္လာပါတယ္။ သူတို႕ကိုု သူတိုု႔ ကမ႓ာ႔ စီးပြားေရးသမားႀကီး အျဖစ္ ပံုုေဖၚတယ္။

————————————-

ဥပေဒသ ( ၂ ) ပိုုက္ဆံ ဟာ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတိုု ႔ရဲ႕ ေလာကတၱရာ ဘုုရားသခင္ ျဖစ္တယ္။

ဆိုုရွယ္လစ္အရင္းၾကမ္း ေရးတဲ့ ဆိုုရွယ္လစ္စနစ္ ရဲ႕ ဖခင္ႀကီး ကားလမတ္စ္ က ဂ်ဴး ေတြကိုု ဒီလိုု ပံုုေဖၚဖူး ပါတယ္။ “ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတိုု႔ ဟာ လက္ေတြ ႔လိုုအပ္ခ်က္ ကို သာ အေလးထားတယ္။ စီးပြားေရး လုုပ္ဖို႕ကိုုသာ အားသန္တယ္။

ပိုက္ဆံ ဟာ သူတိုု ႔ရဲ႕ ေလာကုုတၱရာ ဘုုရားသခင္ပဲ”တဲ့။ သူတို႕က ပိုုက္ဆံ ဟာ ယံုုၾကည္မႈ႕ထက္ ပိုုမိုၿပီး လက္ေတြ ႔အသံုုး၀င္တယ္လိုု႔ ယူဆ ပါတယ္။

————————

ဥပေဒသ ( ၃ ) ပိုုက္ဆံ ရွာႏိုုင္တဲ့ ပညာသာ ဥာဏ္ ပညာအစစ္ ျဖစ္တယ္။

ပိုုက္ဆံ ရွာတာ မ်ားေလ ေကာင္းေလ၊ ပိုုက္ဆံရွာျခင္း အလုပ္ဟာ မွန္ကန္တဲ႔ အလုုပ္ ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀က်တဲ႔ အလုုပ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ပိုက္ဆံ ရွာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ကိုု စြန္႔လြတ္ျခင္း ကိုု အျပစ္လိုု႔ ရူ႕ ျမင္တယ္။

ဘုုရားသခင္ ရဲ႕ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္း ကိုု ခံရ လိမ့္မယ္လိုု႔ ယူဆတယ္။ ဂ်ဴး တိုု႕ရဲ႕ အယူအဆအရ ပိုုက္ဆံ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ မွာေတာ႔ ဥာဏ္ပညာ ဟာ ပိုမို အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ႔ ဥာဏ္ပညာ ဟာ ပိုက္ဆံ ပိုုမိုု ရွာေဖြ စုုေဆာင္းမိေစ ပါတယ္။

ဆိုုလိုုတာ က ပိုုက္ဆံ ရွာတတ္တဲ့ ဥာဏ္ပညာ သာ ဥာဏ္ပညာ အစစ္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္သြားတယ္။ ပိုက္ဆံ ဟာ ဥာဏ္ပညာ ကိုု တိုုင္းတာတဲ့ ေပတံ ျဖစ္သြား တယ္။ သူတိုု႔ အယူအဆ အရ ပိုုက္ဆံ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ ပူးေပါင္းလိုုက္ မွသာ ပိုုက္ဆံ ဟာ ပိုုက္ဆံ အေသ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ပိုက္ဆံ ကိုု ပိုုက္ဆံ ပြားႏိုင္တဲ့ ပိုုက္ဆံ အရွင္ ျဖစ္ သြားတယ္။

——————————————————

ဥပေဒသ ( ၄ ) အမ်ဳိးသမီး ကိုု ခ်ိန္ရြယ္ပါ။

ဂ်ဴး လူမ်ဳိး စီးပြားေရးလုုပ္တဲ့ သမိုုင္း အႏွစ္ ( ၄၀၀၀ ) ရိွ ပါတယ္။ သူတိုု ႔အေတြ႔ အႀကံဳအရ ေယာ့က္်ားမ်ား ဟာ ပိုုက္ဆံ ရွာတယ္။ မိန္းမမ်ား ဟာ ပိုုက္ဆံ သံုုးတယ္။ စီးပြားရွာတယ္ ဆိုုတာ ပိုုက္ဆံရွာတဲ့ သူ ဆီကထက္ ပိုုက္ဆံသံုုးတဲ့ သူမ်ားဆီ ကိုု အဓိက ခ်ိန္ရြယ္ရ ပါတယ္။

———————————————–

ဥပေဒသ ( ၅ ) ပါးစပ္ ကိုု ခ်ိန္ရြယ္ပါ။

အစားအေသာက္ နဲ႔ သက္ဆိုုင္တဲ့ လုပ္ငန္း ကိုု ဆိုုလိုပါတယ္။ လုုပ္ငန္းေသး အေန နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆိုုင္၊ အသားဆိုင္၊ ငါးဆိုင္၊ အရက္ဆိုင္၊ ကုုန္ဆံုုဆိုုင္၊ ဆန္ဆိုင္၊ သားေရစာဆိုင္၊ အသီးအႏွံဆိုင္ စသည္တို႕ပါ၀င္ၿပီး လုုပ္ငန္းႀကီး အေနနဲ႔ ေဟာ္တယ္ လုပ္ငန္း၊ စားေတာ္ဆက္လုပ္ငန္း၊ ညကလပ္ ကပြဲရံု လုုပ္ငန္း အထိ ပါ၀င္ ပါတယ္။ ဒီ လုုပ္ငန္းမ်ား အားလံုုး ဟာ အလုုပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။


ဥပေဒသ ( ၆ ) ၇၈ : ၂၂ အခ်ိဳး

ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတိုု႕မွာ အရိုုးစြဲေနတဲ့ ဥပေဒသ အယူအဆ တစ္ခု ရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၇၈ : ၂၂ အခ်ဳိး ပါပဲ။ အဲဒီ အခ်ဳိးကိုု သူတိုု ႔က သဘာ၀နိယာမလိုု ႔ေခၚပါတယ္။ အေသးစိတ္ ရွင္းျပဖိုု႔ မလြယ္ကူပါ။

အၾကမ္းအားျဖင့္ သူတို ႔အယူအဆ အရ
၁ – လူ ခႏၶာကိုုယ္ထဲ မွာ ေရ နဲ႔ အျခား ျဒပ္ရဲ႕ အခ်ိဳးဟာ ၇၈ : ၂၂ အခ်ဳိးျဖစ္တယ္။
၂ – ဘဏ္ လုုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး အတြက္ ေငြေခ်းသူ နဲ႔ ေခ်းငွား သူတို႕ရဲ႕ အခ်ဳိးဟာ ၇၈ : ၂၂ ျဖစ္တယ္။

၃ – ခ်မ္းသာသူမ်ား နဲ႔ သာမာန္သူမ်ား ရဲ႕ အခ်ဳိးဟာလည္း ၂၂ : ၇၈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းျပန္ ေျပာရရင္ ပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ဥစၥာဓန ရဲ႕ အခ်ဳိးဟာ လည္း ၇၈ : ၂၂ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လိုု႔ ပိုုက္ဆံရွာတဲ့ အခါမွာ သာမာန္ ျပည္သူမ်ား ရဲ႕ ပိုုက္ဆံကို အာရံုုျပဳသင့္ သလိုု ခ်မ္းသာသူမ်ား ရဲ႕ ပိုုက္ဆံကို ပိုမို အာရံုုစိုုက္သင့္ ပါတယ္။ စိမ္ခံပစၥည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ဟာ လုပ္လို႔ေကာင္းတဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၄ – ကုုမၼဏီ တစ္ခုမွာ ၇၈% ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မူဟာ ၂၂% တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစား အားထုုတ္မူေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
၅ – ေအာင္ျမင္သူတို ႔ဟာ ၇၈% ေသာ အခ်ိန္ကိုု ေလ့လာသင္ယူၾက ပါတယ္။ ၂၂%
အခ်ိန္ကို လက္ေတြ႕ေဖၚေဆာင္ၾက ပါတယ္။

၆ – လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မူ ဟာ ၇၈% ေသာ EQ ( ဆက္ဆံေရး ) နဲ႔ ၂၂ % ေသာ IQ ( ဥာဏ္ပညာ) တို႕နဲ႔ သက္ဆိုုင္ ပါတယ္။
ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတိုု႔ ရဲ႕ အျမင္အရ သဘာ၀ေလာက တစ္ခုုလံုုး နီးပါး ၇၈ : ၂၂ အခ်ဳိ းနဲ႔ သက္ဆိုုင္ေန ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ဳိးကိုု အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုုဆံုုး ျဖတ္ဖိုု႔ ဥပေဒသ အျဖစ္ စဥ္းစားပါတယ္။

——————————————-

ဥပေဒသ ( ၇ ) အျမတ္ယူျခင္း ဟာ တရားမ်တမူရိွ ပါတယ္။

အက်ဳိးအျမတ္ ေနာက္ကိုု လိုုက္ျခင္းဟာ စီးပြားေရးသမားတိုုင္း ရဲ႕ပင္ကိုုယ္ ဗီဇ ျဖစ္သင့္ ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုုပ္တယ္ဆိုုတာ အျမတ္ကိုု လံုုး၀ အေျခခံသင့္ ပါတယ္။ အျမတ္ေၾကာင့္ စုုမိေဆာင္းမိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေခြ်တာျခင္းေၾကာင့္ စုုမိေဆာင္းမိတာ မဟုုတ္ပါ။

———————————————-

ဥပေဒသ ( ၈ ) မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥာဏ္ပညာ ရိွပါေစ

စီးပြားေရး ေလာက ဆိုုတာ စစ္ေျမျပင္ နဲ႔ တူတတ္ ပါတယ္။ လ်င္ျမန္ ျဖတ္လတ္ ရတယ္။ အဆံုုးအျဖတ္ ျမန္ရတယ္။ အေျခအေန ကိုု အျမန္ ခန္႔မွန္းရ ပါတယ္။ နည္းနည္းေလး လစ္ဟာရံု နဲ႔ အခြင့္အေရး ဆံုုးရံူးသြားတတ္ ပါတယ္။

စီးပြားေရး ေလာကမွာ ဂ်ဴးတိုု႕ဟာ ခ်ီတုုံခ်တံုု မရိွပါ။ သူတိုု ႔ဟာ တိက် ေသခ်ာၿပီး လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ အတြက္အခ်က္ အလြန္ေကာင္းတဲ႔ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အလြန္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အလြန္ ခိုင္မာသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

————————————————–

ဥပေဒသ ( ၉ ) အခက္အခဲ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အခြင့္အေရး ရိွတယ္။

ဂ်ဴးတိုု႔ ဟာ သမိုုင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ( ၁၈၀၀ ) တိတိ သြားလာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လူမ်ဳိး အျဖစ္ ရပ္တည္ ခဲ့တယ္။ သူတိုု႔ ဟာ ကိုုယ္ပိုုင္ ႏိုုင္ငံ မရိွခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သာမာန္ သူမ်ား ထက္ အခက္အခဲ မ်ဳိးစံုု ႀကံဳေတြ႔ခဲ ႔ၾကရ ပါတယ္။

အဲဒီ ရွည္ၾကာတဲ့ ခရီး တစ္ေလွ်ာက္မွာ သူတိုု႕ဟာ အခြင့္အေရး ကိုု စိတ္ရွည္ရွည္ နဲ႔ ေစာင့္ဆိုုင္းသြားတတ္ ပါတယ္။ Low Profile နဲ႔ ရပ္တည္ သြားတတ္ ပါတယ္။ အခက္အခဲ ေပါင္းစံုု ၾကားထဲ ကေန အသက္ရွင္ ရပ္တည္သြားတတ္ ပါတယ္။ အခက္အခဲ ရဲ႕ေနာက္မွာ အခြင့္အေရး ရိွတယ္ဆိုုတဲ့ အယူအဆလည္း အဆိုပါ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရဲ႕ အနစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။


ဥပေဒသ ( ၁၀ ) အခ်ိန္ ဟာ ေရႊကဲ႕သိုု႔ တန္ဖိုုး ရိွတယ္။

ဂ်ဴးတို ႔မွာ အခ်ိန္ လာေရာက္ျဖဳန္းတီးသူမ်ား ကိုု “အခ်ိန္ ကိုု ဓါးျပလာ မတိုုက္နဲ႔” ဆိုုတဲ့ စီးပြားေရး စကားပံုု တစ္ခုုရိွပါတယ္။ အခ်ိန္တိုင္း ဟာ ေရႊကဲ့သိုု႔ တန္ဖိုး ရိွတယ္။ ကိုုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ကိုု တန္ဖိုုးထားသင့္ သလိုု သူမ်ား အခ်ိန္ကိုုလည္း မျဖဳန္းတီးသင့္ ပါ။ အခ်ိန္ ကို ျဖဳန္တီးျခင္း ဟာ ရိုုင္းစိုုင္းတဲ့ အျပဳအမူ ျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ “ Time is Money “ အခ်ိန္ဟာ ပိုုက္ဆံ ျဖစ္ေနလို ႔ပါ။

——————————————————-

ဥပေဒသ ( ၁၁ ) သတင္းဦး သည္ အခြင့္အေရး ဦးကိုု ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

စီးပြားေရး ေလာကမွာ အႏိုုင္အရံႈး ဆိုုတာ လက္ဦးမႈ႕နဲ႔ တိုုက္ရိုုက္ သက္ဆိုုင္ ပါတယ္။ လက္ဦးမႈ႕ ဆိုုတာ သတင္းဦး ကေန ရရိွလာ ပါတယ္။

———————————————

ဥပေဒသ ( ၁၂ ) စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဟာ ဘုုရားသခင္ နဲ႔ သေဘာတူညီထားတဲ့ အခ်က္အတိုင္း လိုုပဲ ေလးစားတယ္။

ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတို႕ဟာ စာခ်ုုဳပ္ လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို ႔ဟာ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုုမွီ မွာ စာခ်ဳပ္ ကိုု အေသးစိပ္ ေလ့လာတတ္ၿပီး ခ်ဳပ္လိုုက္ၿပီေဟ့ ဆိုုတာ နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ နစ္နာ နစ္နာ စာခ်ဳပ္ကိုု မေဖါက္ဖ်က္ ေတာ့ပါ။ သူတို႕ဟာ ႏႈတ္ ကတိ ထက္ စာခ်ဳပ္ ကိုု အေလးထား ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ ကိုု ဘုုရားသခင္ နဲ႔ သေဘာ တူညီထားခ်က္ အတိုုင္း ေလးစားတတ္ ပါတယ္။

—————————————————-

ဥပေဒသ ( ၁၃ ) စီးပြားေရး ဟာ စီးပြားေရးပါ။

စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းဆိုုတာ စီးပြားေရး ဆန္ရ ပါတယ္။ စီးပြားေရး မွာ ေဖာက္သည္သာ ရိွသည္။ အမ်ိဳး မရိွပါ။ စီးပြားေရး နဲ႔ ထုတ္ကုန္ဆိုုတာပဲ ရိွတယ္။ ထုတ္ကုန္ ရဲ႕ သဘာ၀ အရ တန္ဖိုုး တက္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားရ ပါတယ္။

ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ျဖစ္ရမယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ ကိုု သာ အာရံုုစိုုက္ရ ပါမယ္။ ဂ်ဴးတိုု ႔ဟာ လူမ်ား ကိုု လြယ္လြယ္ နဲ႔ မယံုုလြယ္သလိုု အားလည္း မနာတတ္ပါ။ အားနာတတ္ျခင္း ကိုု စိတ္ဓါတ္အားနည္း ျခင္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္။

အားလံုုး မွန္ကန္တယ္လို႕မဆိုုလိုုပါ။ စာအုပ္ မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ျခင္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုုျခင္း လည္း မရိွပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ ဖတ္ရႈ႕သူမ်ား အတြက္ တစ္ခ်က္ တစ္ေလ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေရးသားရက်ဳိး နပ္ပါၿပီ။ ေက်းဇူးပါ။

Aung Ko Latt


ဥာဏ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဂျူးလူမျိုးတို့၏ စီးပွားရေး ဥပဒေသများ (unicode)

Written By Saya Aung Ko Latt

ကမ္ဘာ့ ရွှေတွင်းကြီး လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် ခြင်းခံရတဲ့ ဂျူး လူမျိုးဟာ ကမ႓ာ မှာ စီးပွားရေး အလုပ်တတ်ဆုံး လူမျိုး ဖြစ်သလို အချမ်းသာဆုံး လူမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂျူး လူမျိုး စုစုပေါင်း ၁၆ သန်းခန့် ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ ရဲ့ ၀.၃% ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကမ႓ာ့ အချမ်းသာဆုံး သူဋ္ဌေးတွေ ထဲမှာ ဂျူး လူမျိုး ၅၀% အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ဂျူး တို့ ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ လူဦးရေ ၃%သာ ပါဝင်ပေမဲ့ အမေရိကန် အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင် အုပ်စုထဲ မှာ ၂၅% အထိ ပါဝင် ပါတယ်။

သူတို့ ဘာကြောင့် အဲလောက် ထိ အောင်မြင်ရ တာလဲ။ အားလုံးနီးပါး ရှေးဘဝ ကုသိုလ် ကောင်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းတော့ မရှိပါ။ စာစုဖြစ်ဖြစ်၊ ဆောင်းပါး ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ အောင်မြင်တဲ့ လျို့ ဝှက်ချက် ကို ပုံဖေါ် နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေး ကို အာရုံစိုက်ပြီး ဖေါ်ဆောင်တော့မည့် လူငယ်များ အဖို့ လေ့လာသင့် ပါတယ်။ ဒီ စာထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တစ်ချို့ အကြောင်းအရာများ နဲ့ သဘော တရားများ ဟာ စာဖတ်သူတို့ ရဲ့ အယူအဆ နဲ့ ဆန့်ကျင်ကောင်း ဆန့်ကျင်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာတဲ့ နေရာမှာ တူညီတာကို ယူပြီး မနှစ်သက်တဲ့ အချက်များကို ဖယ်ရှားထားလို့ ရပါတယ်။

ဂျူး လူမျိုးတို့ ဟာ ကမ႓ာ မှာ စီးပွားရေး အကျွမ်းကျင်ဆုံး လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း မှာ သူတို့ဟာ ဒေသစွဲ သိပ်မရှိပဲ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ကို ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လေ့ ရှိပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လည်း အဖိနိပ်ခံရပြီး အပယ်ခံ လူမျိုး ဖြစ်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ သမိုင်း မှာ သူတို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်မြေ မရှိ၊ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံ မရှိတဲ့ အတွက် နှင်ထုတ်ခံ ရတယ်။ အဖိနှိပ်ခံခဲ့၊ ငြင်းပမ်း နှိပ်စက်ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က စီးပွားရေး မှာ အလွန် ထူးချွန်လေတော့ စီးပွားရေး အရ သူတို့ကို အားကိုးရတတ် ပြန်ပါတယ်။ ယခု အခါ သူတို့ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံ ရှိနေပါပြီ။

သူတို့ ဟာ အမေရိကန် အပါအဝင် အချို့ နိုင်ငံများ ရဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး ကို ကိုင်လုပ်နိုင် နေဆဲပါ။ ဂျူးတို့ မှာ စီးပွားရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အယူအဆ နဲ့ ဥပဒေသတွေ ရှိတယ်။ လေ့လာကြည့် ရအောင်၊

ဥပဒေသ ( ၁ ) ပိုက်ဆံ အတွက်နဲ့ အရပ်လေးမျက်နာ ခရီးသွားပါ။

ခရီးသွားတဲ့ လူ ဟာ အမြင်ကျယ်တယ်။ အခွင့်အရေး နဲ့ ထိတွေ့လွယ်တယ်။ သမိုင်း မှာ ဒီလို ဖြစ်ဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံ ပေါတဲ့နေရာ ဂျူး လူမျိုး ရှိတယ်။
သူတို့ဟာ ကမ႓ာ႔ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ႓ာ တစ်ခွင်လုံး ကို အဆက်အသွယ် လုပ်ကြ တယ်။ စီးပွားရေး အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဘယ်သူ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေဖွဲ့ တယ်။

သူတို့ဟာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ အတွက် အရပ် လေးမျက်နာ ကို ခရီးသွား ကြတယ်။ ဝယ်ကြ၊ ရောင်းကြတယ်။ တည်မြဲတဲ့ ဈေးကွက်ကို မတောင့်တဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကမ႓ာ႔ စီးပွားရေးသမား ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတယ်။ အရင်းရှင် စီးပွားရေးစနစ် ပုံဖေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း မှာ သူတို့ ဟာ သေးသေးမွှားမွှား မကိုင်တော့ဘူး၊ ကမ႓ာ႔ဘဏ် လုပ်ငန်းတွေ၊ ငွေကြေး လုပ်ငန်းတွေ၊ စီးပွားရေး ဈေးကွက် တွေ ချုပ်ကိုင်လာနိုင်တဲ့ အဆင့် ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့ကို သူတို့ ကမ႓ာ႔ စီးပွားရေးသမားကြီး အဖြစ် ပုံဖေါ်တယ်။

————————————-

ဥပဒေသ ( ၂ ) ပိုက်ဆံ ဟာ ဂျူး လူမျိုးတို့ရဲ့ လောကတ္တရာ ဘုရားသခင် ဖြစ်တယ်။

ဆိုရှယ်လစ်အရင်းကြမ်း ရေးတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကားလမတ်စ် က ဂျူး တွေကို ဒီလို ပုံဖေါ်ဖူး ပါတယ်။ “ ဂျူး လူမျိုးတို့ ဟာ လက်တွေ့လိုအပ်ချက် ကို သာ အလေးထားတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ဖို့ကိုသာ အားသန်တယ်။

ပိုက်ဆံ ဟာ သူတို့ရဲ့ လောကုတ္တရာ ဘုရားသခင်ပဲ”တဲ့။ သူတို့က ပိုက်ဆံ ဟာ ယုံကြည်မှု့ထက် ပိုမိုပြီး လက်တွေ့အသုံးဝင်တယ်လို့ ယူဆ ပါတယ်။

————————

ဥပဒေသ ( ၃ ) ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်တဲ့ ပညာသာ ဥာဏ် ပညာအစစ် ဖြစ်တယ်။

ပိုက်ဆံ ရှာတာ များလေ ကောင်းလေ၊ ပိုက်ဆံရှာခြင်း အလုပ်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပြီး သဘာဝကျတဲ့ အလုပ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ကို စွန့်လွတ်ခြင်း ကို အပြစ်လို့ ရူ့ မြင်တယ်။

ဘုရားသခင် ရဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း ကို ခံရ လိမ့်မယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဂျူး တို့ရဲ့ အယူအဆအရ ပိုက်ဆံ နဲ့ ဥာဏ်ပညာ မှာတော့ ဥာဏ်ပညာ ဟာ ပိုမို အရေးကြီး ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဥာဏ်ပညာ ဟာ ပိုက်ဆံ ပိုမို ရှာဖွေ စုဆောင်းမိစေ ပါတယ်။

ဆိုလိုတာ က ပိုက်ဆံ ရှာတတ်တဲ့ ဥာဏ်ပညာ သာ ဥာဏ်ပညာ အစစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုက်ဆံ ဟာ ဥာဏ်ပညာ ကို တိုင်းတာတဲ့ ပေတံ ဖြစ်သွား တယ်။ သူတို့ အယူအဆ အရ ပိုက်ဆံ နဲ့ ဥာဏ်ပညာ ပူးပေါင်းလိုက် မှသာ ပိုက်ဆံ ဟာ ပိုက်ဆံ အသေ မဟုတ်တော့ပဲ ပိုက်ဆံ ကို ပိုက်ဆံ ပွားနိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံ အရှင် ဖြစ် သွားတယ်။

——————————————————

ဥပဒေသ ( ၄ ) အမျိုးသမီး ကို ချိန်ရွယ်ပါ။

ဂျူး လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ သမိုင်း အနှစ် ( ၄၀၀၀ ) ရှိ ပါတယ်။ သူတို့အတွေ့ အကြုံအရ ယော့က်ျားများ ဟာ ပိုက်ဆံ ရှာတယ်။ မိန်းမများ ဟာ ပိုက်ဆံ သုံးတယ်။ စီးပွားရှာတယ် ဆိုတာ ပိုက်ဆံရှာတဲ့ သူ ဆီကထက် ပိုက်ဆံသုံးတဲ့ သူများဆီ ကို အဓိက ချိန်ရွယ်ရ ပါတယ်။

———————————————–

ဥပဒေသ ( ၅ ) ပါးစပ် ကို ချိန်ရွယ်ပါ။

အစားအသောက် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း ကို ဆိုလိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းသေး အနေ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်၊ အသားဆိုင်၊ ငါးဆိုင်၊ အရက်ဆိုင်၊ ကုန်ဆုံဆိုင်၊ ဆန်ဆိုင်၊ သားရေစာဆိုင်၊ အသီးအနှံဆိုင် စသည်တို့ပါဝင်ပြီး လုပ်ငန်းကြီး အနေနဲ့ ဟော်တယ် လုပ်ငန်း၊ စားတော်ဆက်လုပ်ငန်း၊ ညကလပ် ကပွဲရုံ လုပ်ငန်း အထိ ပါဝင် ပါတယ်။ ဒီ လုပ်ငန်းများ အားလုံး ဟာ အလုပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ။

———————————————–

ဥပဒေသ ( ၆ ) ၇၈ : ၂၂ အချိုး

ဂျူး လူမျိုးတို့မှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ဥပဒေသ အယူအဆ တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ၇၈ : ၂၂ အချိုး ပါပဲ။ အဲဒီ အချိုးကို သူတို့က သဘာဝနိယာမလို့ခေါ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် ရှင်းပြဖို့ မလွယ်ကူပါ။

အကြမ်းအားဖြင့် သူတို့အယူအဆ အရ
၁ – လူ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မှာ ရေ နဲ့ အခြား ဒြပ်ရဲ့ အချိုးဟာ ၇၈ : ၂၂ အချိုးဖြစ်တယ်။
၂ – ဘဏ် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး အတွက် ငွေချေးသူ နဲ့ ချေးငှား သူတို့ရဲ့ အချိုးဟာ ၇၈ : ၂၂ ဖြစ်တယ်။

၃ – ချမ်းသာသူများ နဲ့ သာမာန်သူများ ရဲ့ အချိုးဟာလည်း ၂၂ : ၇၈ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန် ပြောရရင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာဓန ရဲ့ အချိုးဟာ လည်း ၇၈ : ၂၂ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပိုက်ဆံရှာတဲ့ အခါမှာ သာမာန် ပြည်သူများ ရဲ့ ပိုက်ဆံကို အာရုံပြုသင့် သလို ချမ်းသာသူများ ရဲ့ ပိုက်ဆံကို ပိုမို အာရုံစိုက်သင့် ပါတယ်။ စိမ်ခံပစ္စည်း အရောင်းအဝယ် ဟာ လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ပါတယ်။

၄ – ကုမ္မဏီ တစ်ခုမှာ ၇၈% ရဲ့ အောင်မြင်မူဟာ ၂၂% တို့ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မူကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၅ – အောင်မြင်သူတို့ဟာ ၇၈% သော အချိန်ကို လေ့လာသင်ယူကြ ပါတယ်။ ၂၂%
အချိန်ကို လက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်ကြ ပါတယ်။

၆ – လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မူ ဟာ ၇၈% သော EQ ( ဆက်ဆံရေး ) နဲ့ ၂၂ % သော IQ ( ဥာဏ်ပညာ) တို့နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။
ဂျူး လူမျိုးတို့ ရဲ့ အမြင်အရ သဘာ၀လောက တစ်ခုလုံး နီးပါး ၇၈ : ၂၂ အချို းနဲ့ သက်ဆိုင်နေ ပါတယ်။ အဲဒီ အချိုးကို အကြောင်းအရာ တစ်ခုဆုံး ဖြတ်ဖို့ ဥပဒေသ အဖြစ် စဉ်းစားပါတယ်။

——————————————-

ဥပဒေသ ( ၇ ) အမြတ်ယူခြင်း ဟာ တရားမျတမူရှိ ပါတယ်။

အကျိုးအမြတ် နောက်ကို လိုက်ခြင်းဟာ စီးပွားရေးသမားတိုင်း ရဲ့ပင်ကိုယ် ဗီဇ ဖြစ်သင့် ပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်တယ်ဆိုတာ အမြတ်ကို လုံး၀ အခြေခံသင့် ပါတယ်။ အမြတ်ကြောင့် စုမိဆောင်းမိခြင်း ဖြစ်ပြီး ချွေတာခြင်းကြောင့် စုမိဆောင်းမိတာ မဟုတ်ပါ။

———————————————-

ဥပဒေသ ( ၈ ) မှန်မှန်ကန်ကန် ဥာဏ်ပညာ ရှိပါစေ

စီးပွားရေး လောက ဆိုတာ စစ်မြေပြင် နဲ့ တူတတ် ပါတယ်။ လျင်မြန် ဖြတ်လတ် ရတယ်။ အဆုံးအဖြတ် မြန်ရတယ်။ အခြေအနေ ကို အမြန် ခန့်မှန်းရ ပါတယ်။ နည်းနည်းလေး လစ်ဟာရုံ နဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးရူံးသွားတတ် ပါတယ်။

စီးပွားရေး လောကမှာ ဂျူးတို့ဟာ ချီတုံချတုံ မရှိပါ။ သူတို့ဟာ တိကျ သေချာပြီး လျင်မြန်ဖြတ်လတ် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတွက်အချက် အလွန်ကောင်းတဲ့ အတွက် ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အလွန် တည်ငြိမ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် အလွန် ခိုင်မာသူများ ဖြစ်ပါတယ်။

————————————————–

ဥပဒေသ ( ၉ ) အခက်အခဲ ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အခွင့်အရေး ရှိတယ်။

ဂျူးတို့ ဟာ သမိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ( ၁၈၀၀ ) တိတိ သွားလာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူမျိုး အဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့တယ်။ သူတို့ ဟာ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံ မရှိခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် သာမာန် သူများ ထက် အခက်အခဲ မျိုးစုံ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရ ပါတယ်။

အဲဒီ ရှည်ကြာတဲ့ ခရီး တစ်လျှောက်မှာ သူတို့ဟာ အခွင့်အရေး ကို စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ စောင့်ဆိုင်းသွားတတ် ပါတယ်။ Low Profile နဲ့ ရပ်တည် သွားတတ် ပါတယ်။ အခက်အခဲ ပေါင်းစုံ ကြားထဲ ကနေ အသက်ရှင် ရပ်တည်သွားတတ် ပါတယ်။ အခက်အခဲ ရဲ့နောက်မှာ အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆလည်း အဆိုပါ အတွေ့အကြုံများ ရဲ့ အနစ်သာရ ဖြစ်ပါတယ်။

—————————————————-

ဥပဒေသ ( ၁၀ ) အချိန် ဟာ ရွှေကဲ့သို့ တန်ဖိုး ရှိတယ်။

ဂျူးတို့မှာ အချိန် လာရောက်ဖြုန်းတီးသူများ ကို “အချိန် ကို ဓါးပြလာ မတိုက်နဲ့” ဆိုတဲ့ စီးပွားရေး စကားပုံ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အချိန်တိုင်း ဟာ ရွှေကဲ့သို့ တန်ဖိုး ရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အချိန်ကို တန်ဖိုးထားသင့် သလို သူများ အချိန်ကိုလည်း မဖြုန်းတီးသင့် ပါ။ အချိန် ကို ဖြုန်တီးခြင်း ဟာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူ ဖြစ်တယ်။

ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ “ Time is Money “ အချိန်ဟာ ပိုက်ဆံ ဖြစ်နေလို့ပါ။

——————————————————-

ဥပဒေသ ( ၁၁ ) သတင်းဦး သည် အခွင့်အရေး ဦးကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။

စီးပွားရေး လောကမှာ အနိုင်အရှုံး ဆိုတာ လက်ဦးမှု့နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင် ပါတယ်။ လက်ဦးမှု့ ဆိုတာ သတင်းဦး ကနေ ရရှိလာ ပါတယ်။

———————————————

ဥပဒေသ ( ၁၂ ) စာချုပ်စာတမ်း ဟာ ဘုရားသခင် နဲ့ သဘောတူညီထားတဲ့ အချက်အတိုင်း လိုပဲ လေးစားတယ်။

ဂျူး လူမျိုးတို့ဟာ စာချုပ် လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စာချုပ် မချုပ်ဆိုမှီ မှာ စာချုပ် ကို အသေးစိပ် လေ့လာတတ်ပြီး ချုပ်လိုက်ပြီဟေ့ ဆိုတာ နဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ နစ်နာ နစ်နာ စာချုပ်ကို မဖေါက်ဖျက် တော့ပါ။ သူတို့ဟာ နှုတ် ကတိ ထက် စာချုပ် ကို အလေးထား ပါတယ်။ စာချုပ် ကို ဘုရားသခင် နဲ့ သဘော တူညီထားချက် အတိုင်း လေးစားတတ် ပါတယ်။

—————————————————-

ဥပဒေသ ( ၁၃ ) စီးပွားရေး ဟာ စီးပွားရေးပါ။

စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုတာ စီးပွားရေး ဆန်ရ ပါတယ်။ စီးပွားရေး မှာ ဖောက်သည်သာ ရှိသည်။ အမျိုး မရှိပါ။ စီးပွားရေး နဲ့ ထုတ်ကုန်ဆိုတာပဲ ရှိတယ်။ ထုတ်ကုန် ရဲ့ သဘာ၀ အရ တန်ဖိုး တက်အောင်သာ ကြိုးစားရ ပါတယ်။

ဥပဒေဘောင် အတွင်း ဖြစ်ရမယ်။ အကျိုးအမြတ် ကို သာ အာရုံစိုက်ရ ပါမယ်။ ဂျူးတို့ဟာ လူများ ကို လွယ်လွယ် နဲ့ မယုံလွယ်သလို အားလည်း မနာတတ်ပါ။ အားနာတတ်ခြင်း ကို စိတ်ဓါတ်အားနည်း ခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။

အားလုံး မှန်ကန်တယ်လို့မဆိုလိုပါ။ စာအုပ် မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ခြင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြီးပြည့်စုံခြင်း လည်း မရှိပါ။ စိတ်ရှည်ရှည် ဖတ်ရှု့သူများ အတွက် တစ်ချက် တစ်လေ အထောက်အကူ ဖြစ်ခဲ့ရင် ရေးသားရကျိုး နပ်ပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ။

Aung Ko Latt

Leave a Reply