ကမာၻ႔ရာဇ၀င္ထဲက ဂရိနတ္ေတြ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ဂရိလူမ်ိဳးတို႔ ကိုးကြယ္သည့္နတ္မ်ား နတ္ကိုးကြယ္မႈသည္ သိပၸံပညာ မထြန္းကားမီ ကမၻာဦး ေခတ္မွ စ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ က်ဴးပစ္၊ ဗီးနပ္ စသည္တို႔မွာ ကမၻာ ႏွင့္အဝန္း လူသိမ်ားသည္။ ေရာမ အမည္မွည့္ထားလင့္ကစား စင္စစ္မွာမူ ဂရိနတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုဂရိနတ္မ်ားကို ေရာမတို႔ လက္ခံကိုးကြယ္သည့္ အေၾကာင္းကို သမိုင္းပုံျပင္တို႔ျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလာကဓာတ္ပညာ မထြန္းကားေသးေသာ ေရွးေခတ္တြင္ ဂရိသူေဟာင္းမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိုး႐ြာသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနပူသည္ စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းမျပႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနပူျခင္း၊ မိုး႐ြာျခင္း စသည့္ ကမၻာ့နိယာမတရား တို႔သည္ လူသားတို႔ထက္ တန္ခိုးႀကီးလွေသာ နတ္မင္းမ်ား၏ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚရသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႔က ထိုေရ၊ ေျမ၊ ေလ စသည္တို႔ကို အစိုးရေသာ နတ္မင္းမ်ားအား ပူေဇာ္ပသၾကလၽွင္ မိမိတို႔အား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္၍ နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ ပသၾကေလသည္။

ေရွးဂရိသူေဟာင္းတို႔သည္ စိတ္ကူးဉာဏ္ အလြန္ကြန္႔ျမဴး တတ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ခိုးရွင္ နတ္မ်ားရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆအတိုင္း ထိုနတ္မ်ား၏ သဘာဝတို႔ကို စိတ္ကူးျဖင့္ မွန္းဆကာ ပုံျပင္မ်ားျပဳ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေျပာျပခဲ့ၾကေလ သည္။ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားလတ္ေသာ္ ထိုပုံျပင္မ်ားမွာ စိတ္ကူးဉာဏ္ ကြန္႔ျမဴးခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု မည္သူကမၽွ သတိမရၾကေတာ့ေခ်။ တန္ခိုးရွင္နတ္မ်ား အကယ္ပင္ ရွိသည္ ဟု ထင္ျမင္ယုံၾကည္လာၾကသည္။ ႏွစ္ပရိေစၧဒကာလျမင့္ လာခဲ့ ေသာ္ျငားလည္း ထိုပုံျပင္မ်ားမွာ တိမ္ေကာ၍ မသြားသည့္အျပင္ ထုံးေဟာင္း ပုံျပင္မ်ားကို အေျခခံေသာ ဂရိစာေပထြန္းကားမႈကို အေထာက္အပံ့ ျပဳခဲ့ေလသည္။

ေရာမလူမ်ိဳးတို႔ ထြန္းကားလာေသာအခါ တန္ခိုးရွင္နတ္မ်ား ရွိသည္ဟု ဆက္လက္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကျပန္၍ ဂရိနတ္မ်ားကိုပင္ ေရာမအမည္မ်ား တပ္ကာ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္သမႈ ျပဳခဲ့ၾကျပန္ေလ သည္။ ဂရိထုံးေဟာင္းပုံျပင္လာ တန္ခိုးႀကီးနတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေရာမအမည္ႏွင့္ယွဥ္၍ အက်ဥ္းမၽွ ေဖာ္ျပသြား ပါအံ့။ ကြင္းပိတ္အတြင္းမွ အမည္သည္ ေရာမအမည္ ျဖစ္၏။

ဇုစ္နတ္မင္းႀကီး (ဂ်ဴပီတာ)

ဇုနတ္မင္းႀကီးသည္ နတ္အေပါင္းတို႔၌ စြမ္းအားအႀကီးဆုံး နတ္အေပါင္းတို႔၏ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ လက္တြင္း၌ မိုးႀကိဳးစက္ကို ကိုင္ထားသည္။ သူ႕ဖခင္ ထံမွ ထီးနန္းႏွင့္ အာဏာကို ရယူခဲ့သည္။ ဇုနတ္မင္းႀကီးသည္ ေကာင္းကင္နတ္၊ မိုးေလဝႆကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာနတ္ ျဖစ္ယုံသာမက ဥပေဒ၊ တိုင္းျပည္၊ လူမႉအဖြဲ႕အစည္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ မိသားစု စသည္တို႔ကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ဂရိမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

ဂရိႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္နယ္ျခားတြင္ အလြန္ျမင့္မား၍ ဆီးႏွင္းမျပတ္ ဖုံးလႊမ္းကာ လူသူႏွင့္ ကင္းေဝးလွေသာ အိုလန္ပတ္စ္ေတာင္ႀကီး ရွိေလသည္။ ထိုေတာင္ႀကီး၏ေတာင္ ထြတ္တြင္ နတ္တကာတို႔၏ ဘုရင္ ဇုစ္နတ္မင္းႀကီး စံေပ်ာ္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ က႐ိုးနပ္ (ဆက္တန္) နတ္မင္းႀကီးမွာ သားေတာ္တစ္ပါးပါးက မိမိ၏ စည္းစိမ္ကို လုမည္ဟူ၍ အေဟာတြက္ ခ်က္ ရွိခဲ့သျဖင့္ သားေတာ္ဖြားတိုင္း အေကာင္လိုက္ ဝါးမ်ိဳပစ္ေလ့ရွိရာ ဇုမွာ မယ္ေတာ္ရီအာ နတ္သမီး၏ ပရိယာယ္ေၾကာင့္သာ ခမည္းေတာ္၏ ေဘးရန္မွ လြတ္ကင္းခဲ့ရ၏။

ဇုစ္သည္ အ႐ြယ္ေရာက္ လာလၽွင္ ခမည္းေတာ္အား သူ ဝါးမ်ိဳထားေသာ ေနာင္ေတာ္မ်ား ကို အန္ထုတ္ေစၿပီးေနာက္ ဇုစ္က ေခါင္းေဆာင္၍ ခမည္းေတာ္အား နန္းခ်ကာ ႐ိုက္ရာကို ဆက္ခံေလသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူ႕အား ကူညီခဲ့ေသာ ေနာင္ေတာ္မ်ားအားလည္း နယ္ပယ္မ်ား ခြဲေဝေပး၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ရန္အေပါင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ္ ေလာကတစ္ခုလုံးကို စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့၍ နတ္တကာ့ဘုရင္ ဇုနတ္ရွင္ျဖစ္ေလသည္။

ဇုေခၚ ဂ်ဴပီတာတြင္ နတ္မိဖုရား၊ လူသား မိဖုရား မ်ားစြာရွိသျဖင့္ သားသမီးလည္း မ်ားျပားလွသည္။ သူ၏ မ်ားစြာေသာ သားသမီးတို႔တြင္ ဒ႑ာရီမ်ား၌ ထင္ရွား ေသာ ေနနတ္သားအေပၚလို၊ လနတ္သမီး အားတိမစ္ (ဒိုင္ယာ နာ)၊ ဟားမီး(မာက်ဴရီ)၊ ေအးရီး(မား)၊ ဟီးဗီး စသည္တို႔ အျပင္ အတတ္အပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေစာင့္ေသာ နတ္သမီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ ဇုစ္ကို အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေဝၚၾက႐ုံ မက တန္ခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

လၽွပ္စစ္မိုးႀကိဳးကို၎၊ ရာသီဥတုတို႔ကို၎၊ ဇုစ္က ျပဳျပင္ဖန္တီး ႏိုင္၍ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္၍ ေပးတတ္သည္ဟု အယူ ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇုစ္ကို အျမင့္ ဆုံးေတာင္ထိပ္မ်ား၌ တည္ေဆာက္ အပ္ေသာ ဗိမာန္ႀကီးမ်ား၌ ပူေဇာ္ပသျခင္းအမႈကို ျပဳခဲ့ၾက၏။ တရားသူႀကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားႏွင္ စစ္ဘုရင္ႀကီးမ်ားသည္ တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ ဇုကို တိုင္တည္၍ သစၥာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ နတ္ကြန္းသည္ Dodona အရပ္၌ ရွိသည္။ ထိုနတ္ကြန္း၌ မိမိ၏အနာဂါတ္ကို ဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ားကို ျဖတ္၍ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလေျပမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဇုနတ္မင္းႀကီးက ေျပာျပသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဝက္သစ္ခ်ပင္သည္လည္း ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ သေကၤတ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အိုလံပီယာေတာင္ ေပၚတြင္လည္း နတ္ကြန္းႀကီးတစ္ခု ရွိသည္။ ထိုနတ္ကြန္းႀကီးမွာ ကမၻာ့အံ့ဘြယ္မ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

သိန္းငွက္မ်ားသည္လည္း ဇုနတ္မင္းႀကီးအား ကိုးကြယ္သူမ်ားအတြက္ အေလးအျမတ္ထားစရာျဖစ္သည္။ သိန္းငွက္သည္ ဇုနတ္မင္းႀကီးထံသို႔ အေရာက္သြားၿပီး မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္အတြက္ သတင္းစကားမ်ားကို ယူေဆာင္ လာမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ဇု ဆိုေသာအမည္မွာ သကၤတ ဘာသာမွဆင္းသက္လာၿပီး ေကာင္းကင္ဘုံ ဟုအဓိပၸါယ္ရွိမည္ ဟုယူဆၾကသည္။

ဟီးရ(ဂ်ဴႏို)

က႐ိုးနပ္ႏွင့္ ရီအာတို႔၏ သမီးျဖစ္၍ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ မိဖုရားတစ္ပါးျဖစ္၏။ အဆင္းသဏၭာန္ လွပတယ့္တယ္၍ မာန္ မာန ေထာင္လႊားေသာ နတ္သမီး ျဖစ္၏။ နတ္မင္းႀကီး၏ မိဖုရားႀကီးျဖစ္သည့္အတိုင္းလည္း တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးမား၏။ စိတ္မာန္အလြန္ခက္ထန္သျဖင့္ ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ မၾကာခဏ မသင့္မတင့္ျဖစ္ၾကရသည္။ ေျမငလ်င္ လႈပ္ျခင္း၊ ေတာ္လဲျခင္း၊ ၾကယ္တံခြန္ လႊတ္ျခင္း စသည့္ အျခင္းအရာမ်ားကို ဟီးရနတ္ သမီးက ဖန္တီးသည္ဟု ဆိုၾက၏။

ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ဟီးရတို႔ ၏ သားေတာ္မ်ားအနက္ တစ္ပါးမွာ စစ္ကိုအစိုးရေသာ ေအးရီး (မားစ္)ျဖစ္၍ က်န္တစ္ပါးမွာ မီးကို အစိုးရေသာ ဟီဖက္စတပ္ (ဗာလကန္)ျဖစ္၏။ ဟီဖက္စတပ္ကို ပန္းပဲဆရာတို႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾက၏။ ဟီးရနတ္သမီးသည္ မိန္းမမ်ားအား အထူးကူညီေစာင့္မ ၾကည့္႐ႈသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

မိန္းမမ်ား သားသမီးရလို လၽွင္ ဟီးရအား ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ထပ္ပြဲကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္သမီးျဖစ္သည္ဟုလည္း အသိအမွတ္ျပဳကာ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တိုင္း ထိုနတ္သမီးကို ပူေဇာ္ ပသေသာပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရွိ၏။ လဆန္းစတြင္ ဟီးရ နတ္သမီးကို ရည္စူး၍ ပူေဇာ္ပသေလ့ရွိ၏။
ဂရိႏွင့္ ေရာမႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဟီးရ (ဂ်ဴႏို)နတ္ကြန္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲေနေသာ အဂၤလိပ္လ အမည္မ်ားအနက္ ဇြန္လမွာ ဂ်ဴႏိုနတ္သမီးကိုစြဲ၍ သမုတ္ထားေသာအမည္ ျဖစ္သည္။

ေအသီနာ(မီးနားဗား)

ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ဦးေႏွာက္တြင္းမွ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ အစုံ အလင္ဝတ္ဆင္ကာ လက္နက္စြဲကိုင္လ်က္ စစ္သံေႂကြး၍ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သမီးေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္၏။စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ သို႔ေသာ္ လူ႕ျပည္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ၿပီးလၽွင္ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစာင့္ေရွာက္တတ္သည္။ ထိုနတ္သမီး ကို ဂုဏ္ျပဳမွည့္ေခၚထားေသာ ေအသင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုကား အထူး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေလသည္။စစ္မက္လိုလားသေလာက္ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္လွေသာ ပညာရွိ နတ္သမီးလည္း ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ားအား ဗိုင္းငင္၊ ရက္ကန္းစသည့္ လက္မႈ ပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္ေစရန္၎၊ေယာက္်ားမ်ားအား စာေပ ပညာ ဆည္းပူးၾကေစရန္၎ အားေပးေစာင့္ေရွာက္သည္။ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ အျမတ္ႏိုးဆုံးသမီးေတာ္ျဖစ္၍ အပ်ိဳစင္ နတ္ သမီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ စာေပမ်ား၌ ေလနတ္သမီး Athena သည္ မိဘတစ္ဦးတည္းရွိသူ ဟုေဖာ္ျပသည္။ သူသည္ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ဦးေခါင္းမွ ဖြားျမင္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႕ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ Pallas Athena သို႔မဟုတ္ Parthenos ဟုေခၚသည္။ အပ်ိဳစင္ နတ္ဘုရားမ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေအသင္ၿမိဳ႕၊ ပါသီႏြန္ဘုရားေက်ာင္း တို႔သည္ ေလနတ္သမီး Athena အတြက္ ရည္စူး၍ ထိုအမည္မ်ား မွည့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂရီလူမ်ိဳးမ်ား ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုပါသီႏြန္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ မယ္ေတာ္မာရီ၏ church ေက်ာင္းျဖစ္လာသည္။ Athena ကို ေအသင္ၿမိဳ႕၏ မ်ိဳးခ်စ္နတ္ဘုရားမ ဟုတင္စားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေအသင္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္လိုသည့္ ပိုစီဒန္ (Poseidon) ကိုအႏိုင္တိုက္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပိုစီဒန္ ကေအသင္ၿမိဳ႕သားမ်ားကို ေရတြင္းတစ္တြင္းလက္ေဆာင္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္ႏွင့္ဆက္ေနေသာေရတြင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အသုံးမဝင္ေပ။ ထို႔ေနာက္ Athena က ပထမဆုံးေသာ သံလြင္ပင္ကို လက္ေဆာင္ေပးသည္။ သံလြင္ပင္သည္ အလြန္အသုံးဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုစီဒန္ကို ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ စစ္ပြဲ၏နတ္သမီး၊ ဉာဏ္ပညာ၏နတ္သမီး၊ စက္မႉ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ရက္ကန္း စသည့္ အႏုပညာ၊ လက္မႉပညာ အေပါင္းတို႔၏ နတ္သမီးဟု ဆိုၾကသည္။ ဇီးကြက္ မွာ သူ၏ သေကၤတျဖစ္သည္။

အပိုလို (ဝါ) ဖီးဗပ္ (ဝါ) ဟီလီေအာ့

ေရွးဂရိတို႔၏ တန္ခိုးႀကီးနတ္ ၁၂ ပါးအနက္ လူအမ်ား ဆုံး၏ ကိုးကြယ္ျခင္းခံရေသာ နတ္မင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။ နတ္မင္းႀကီး၏ နတ္မိဖုရားတစ္ပါးျဖစ္ေသာ လီတို၏ သား ေတာ္ျဖစ္၍ အားတိမစ္နတ္သမီးႏွင့္ အႁမႊာေမြးဖက္ ျဖစ္၏။ အပိုလိုသည္ လူသတၱဝါတို႔အေပၚ အၾကင္နာတရား ႀကီးမား လွ၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေကာင္းကင္ဝယ္ ေနစၾကာယာဥ္ရထား ကို စီးနင္းေမာင္းႏွင္ကာ လူအေပါင္းအား အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူဓာတ္ကို ေပးေလသည္။ သူ႕ကို အလင္းေရာင္နတ္မင္းဟု ကိုးကြယ္ၾကသည္။

ဂရိလူမ်ိဳးတို႔အဖို႔ အေပၚလိုမွာ လွပေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ သစၥာ ရွိျခင္း၊ စိတ္သေဘာျဖဴစင္ျခင္း၊ ဉာဏ္ထက္ျမက္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား စုေဝးရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူ႕အား ဂီတ ႏွင့္ကဗ်ာ၊ က်န္းမာမႈ၊ အနာဂတ္ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာႏိုင္မႈႏွင့္ ေလးျမားအတတ္ဆိုင္ရာ နတ္မင္းဟု ေခၚေဝၚၾက၏။ ထို႔ျပင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ နတ္မင္းဟုလည္း ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ အပိုလိုမွာ ခန္႔ညားလွပသည္တြင္ စံျပျဖစ္သည္။

ေနနတ္ဘုရား (apollo) သည္ ေ႐ႊေရာင္ဆံပင္ ေကာက္ေကာက္ႏွင့္ လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ သေကၤတမ်ားမွာ ေန၊ ကိုင္ထားေသာ ဗ်ပ္ေစာင္း၊ ေလး ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ေကာင္းကင္၌ သြားလာရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ စစ္ရထား စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို delo ကၽြန္းေပၚ၌ ေမြးဖြားသည္ သုဆိုသည္။ ဖခင္မွာ ဇုနတ္မင္းႀကီးျဖစ္သည္။ မိခင္မွာ leto ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားစြာႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ calliope ႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ထြန္းကားသည္။ အမည္မွာ orpheus ျဖစ္သည္။

Apollo ၏ နတ္ကြန္းမွာ Delphi ေတာင္ေပၚတြင္ရွိသည္။ ပုေရာဟိတ္အတက္၊ မန္းမႈတ္ျခင္းအတက္၊ ဂီတ၊ သီခ်င္း၊ ကဗ်ာ၊ ေလးပစ္အတက္ စသည္တို႔ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ ဟုဆိုသည္။ အပိုလိုသည္ delphi ေတာင္တန္း ေပၚရွိ python စပါးႀကီးေႁမြႀကီး အားသူ၏ ေလးႏွင့္ျမားကိုသုံးကာ ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အပိုလို၏ ျမားသည္ ေရာဂါအခ်ိဳ႕ကို ေျပာက္ကင္းေစႏိုင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ဂရိျပည္တြင္ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္စဥ္က အပိုလို၏ျမားမ်ားကို လူမ်ားသို႔ပစ္လႊတ္ရန္ ေတာင္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာမက်န္း ျဖစ္သူမ်ား apollo ကိုဆုေတာင္းၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ apollo ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေႁမြသည္ ေဆးပညာ၏ သေကၤတ ျဖစ္လာသည္။

အားတိမစ္(ဒိုင္ယာနာ)

လနတ္သမီးျဖစ္၍ အေပၚလိုႏွင့္ အႁမႊာေမြးဖက္ ႏွမေတာ္ျဖစ္ သည္။ ေနာင္ေတာ္ကဲ့သို႔ကား မထင္ရွားလွေပ။ အမဲလိုက္မႈကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ္လည္း ေတာတိရစၧာန္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္ တတ္သည္။ အနာေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္သူျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ မီးဖြားေနေသာ မိန္းမသားတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ ယင္းအားတိမစ္နတ္သမီးသည္ အပ်ိဳစင္ နတ္သမီးျဖစ္၏။ ေနာင္ေတာ္ အပိုလိုနတ္မင္းကဲ့သို႔ပင္ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔အား သနားက႐ုဏာ ႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္။

ေအးရီး (မား)

စစ္မက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ နတ္ျဖစ္၍ ေသြးထြက္သံယိုမႈကို လို လားကာ ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္သည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသည္။ ထို နတ္မင္းကား ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ဟီးရမိဖုရားႀကီးတို႔၏ သားေတာ္ ျဖစ္၏။ ေရာမလူမ်ိဳးတို႔က မားနတ္ တစ္နည္း ေအးရီးနတ္အား ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ကို တည္ေထာင္သူ ႐ိုမ်ဴလပ္၏ ခမည္းေတာ္ ျဖစ္သည္ဟုယူဆသျဖင့္ ဇုနတ္မင္း ႀကီး(ဂ်ဴပီတာ) မွလြဲလၽွင္ ဒုတိယေနရာထားကာ ကိုးကြယ္ၾကေလသည္။

အက္ဖ႐ိုဒိုက္တ(ဗီးနပ္စ္)

ဤနတ္သမီးမွာ ပင္လယ္လႈိင္းတံပိုး၏ ေရျမႇဳပ္မွဖြား၍ ေရနန္းသူဇာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အက္ဖ႐ို ဒိုက္တီဟူေသာအမည္ ကိုရသည္။ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ အျမတ္ႏိုးဆုံး သမီးတစ္ပါး ျဖစ္ သည္။ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ နတ္သမီးတည္း။ ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာ ႐ုပ္ဆင္း ႐ူပကာေၾကာင့္ လူႏွင့္နတ္တို႔ ေယာက္်ားသားမွန္သမၽွမွာ ထိုနတ္သမီးအား အလြန္စြဲလန္းၾက သည္။

ပင္လယ္ထဲမွ ေပါက္ဖြား လာသူျဖစ္၍ ပင္လယ္သမုဒၵရာႏွင့္ ဆိုင္ရာ ေရသတၱဝါ အေပါင္းကို ေစာင့္ေရွာက္သည္။ အဆင္းမာန္တက္ကာ မာနေထာင္လႊားသျဖင့္ ဇုနတ္မင္းႀကီးက မိဖုရားႀကီး ဟီးရမွ ေမြးဖြားေသာ ေျခမသန္သည့္ သားေတာ္ ဟီဖက္စတပ္ႏွင့္ သူ႕အား လက္ဆက္ေပးခဲ့၏။

ထိုနတ္သမီးသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရး၌ အကူအညီေပး၍ သားဖြားကိစၥ၊ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတို႔၌ ေစာင္မၾကည့္႐ႈ သူဟု အယူရွိၾက၏။ အခ်စ္နတ္သမီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေယာက္်ား တို႔၏ စိတ္ကို စိုးပိုင္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဂရိလူမ်ိဳးတို႔ ယုံၾကည္ ၾကေလသည္။

ဟီဖက္စတပ္(ဗာလကန္)

မီးနတ္ျဖစ္သည့္ျပင္ အိုလင္းပပ္နတ္ဘုံမွ ပန္းပဲနတ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ မိဖုရားႀကီး ဟီးရတို႔၏ ရင္ေသြး ေတာ္ျဖစ္၍ ေျခမသန္ရွာေပ။ နတ္အေပါင္းတို႔ စြဲကိုင္သည့္ လက္နက္မ်ား၊ လွပဆန္းၾကယ္သည့္ နတ္ဘုံနတ္နန္းမ်ားမွာ ထိုနတ္မင္း၏ ဖန္တီး လုပ္ကိုင္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္၏။ အက္ဖ႐ို ဒိုက္တီနတ္သမီး၏ ၾကင္ယာေတာ္ ျဖစ္၏။ ပန္းပဲသမားမ်ား ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာနတ္လည္း ျဖစ္၏။ အသီးနားနတ္သမီးမွာ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ဦးေႏွာက္တြင္းမွ ဟီဖက္စတပ္ နတ္မင္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္သာလၽွင္ ဖြားႏိုင္ ခဲ့သည္။

တစ္ခါေသာ္ နတ္မင္းႀကီးမွာ ေခါင္းခဲေဝဒနာ စြဲကပ္ေလရာ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာသျဖင့္ သားေတာ္ ဟီဖက္စတပ္နတ္အား မိမိ၏ဦးေခါင္းကို တူႏွင့္ ႐ိုက္ခြဲေစရန္ အမိန္႔ေပး၏။ ဟီဖက္စတပ္မွာ ခမည္းေတာ္အမိန္႔ကို မလြန္ ဆန္ဝံ့သျဖင့္ ေခါင္းကို ႐ိုက္ခြဲရေပသည္။ ခမည္းေတာ္၏ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ အသီးနား နတ္သမီးသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ဆင္၍ လက္နက္ အစုံစြဲကိုင္ကာ တစ္ခဲနက္ေသာအသံကို ျမည္ဟီးေစလ်က္ ေပၚထြက္လာခဲ့၏။

ပိုဆိုင္ဒြန္(နက္ပကၽြန္း)

ဇုနတ္မင္းႀကီးသည္ ခမည္းေတာ္ က႐ိုးနပ္မင္းႀကီး၏ ႐ိုက္ရာကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ မိမိအား ကူညီခဲ့သူ ေနာင္ေတာ္တို႔အား နယ္ပယ္မ်ားကို ခြဲေဝေပးသည္။ ဤသို႔ေပး ရာတြင္ ေနာင္ေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သူ ပိုဆိုင္ဒြန္နတ္မင္းအား ပင္လယ္သမုဒၵရာဟူသမၽွကို စိုးပိုင္ခြင့္ေပး၍ ေရျပင္ေအာက္တြင္ စံျမန္းရန္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ တင့္တယ္လွပေသာ နတ္နန္း ဗိမာန္ႀကီးတစ္ေဆာင္ကိုလည္း ေပးအပ္၏။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ ဒြန္မွာ ေရျပင္အေပါင္းကို စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ရေသာ နတ္မင္း ျဖစ္လာ၍ ေရေၾကာင္းခရီးသြားမ်ားသည္ သူ႕အား ကိုးကြယ္ပသ ေလ့ရွိ၏။ ထိုနတ္မင္းသည္ အသြား ၃ ခြရွိ လက္သုံးေတာ္ ခက္ရင္းလွံတံကိုဝင့္လိုက္လၽွင္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ၿပိဳကြဲေစ ႏိုင္၏။ လႈိင္းတံပိုး ထေစႏိုင္၏။ ေျမငလ်င္ တုန္လႈပ္ေစ ႏိုင္၏။ မုန္တိုင္းက်ေစႏိုင္၏။ ထိုမၽွ တန္ခိုးရွိေသာ နတ္မင္း ေပတည္း။ ျမင္းဟူသည့္ သတၱဝါကို ထိုနတ္မင္းက ပထမဆုံး ဖန္ဆင္းခဲ့၍ ျမင္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည့္နတ္ ျဖစ္၏။

ဟားမီး(မာက်ဴရီ)

ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ေတာင္ေစာင့္နတ္သမီး ေမယာတို႔မွ ဖြား ျမင္သည္။ထိုနတ္ကား ေစတမန္နတ္သားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟားမီးနတ္၏ ႐ုပ္တုမ်ားတြင္ ေခါင္း၊ ေျခေထာက္တို႔ကို အေတာင္မ်ားတပ္ကာ ထုလုပ္ေလ၏။ထိုနတ္သားသည္ ေသသူ မ်ား၏ ဝိညာဥ္မ်ားကို ငရဲႏွင့္ တန္သူကို ငရဲကို၎၊ နတ္ျပည္ ႏွင့္ တန္သူကို နတ္ျပည္သို႔၎ ပို႔ေဆာင္ေပးတတ္သည္။

ထိုနတ္မင္းသည္ ခရီးလမ္းပန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္သည္။ စကားအရာ၌လည္း ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ ၍ စကားေျပာမႈႏွင့္ အသက္ေမြးသူတို႔၏ ကိုးကြယ္ပသျခင္း ခံရေသာနတ္လည္း ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ကစားခုန္စား ပြဲ မ်ားကို ႏွစ္သက္၍ အားေပးကူညီတတ္၏။ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ နတ္ဟူ၍လည္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ပုံျပင္မ်ားတြင္ ဟားမီးနတ္သည္ သူခိုးဓားျပတို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ ဟူ၍ ဆိုေလသည္။

ပလူတို(ဒစ္)(ေဟးဒိစ္)

ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ေနာင္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္၍ သုန္မႈန္ေသာ မ်က္ႏွာထားအမူအရာရွိ၏။ ခမည္းေတာ္အား နန္းခ်ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ဇုနတ္မင္းက ပလူတိုအား ေျမေအာက္ကမၻာ တစ္ခြင္ကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ငရဲမင္းအျဖစ္ ခံယူေစသည္။ ထိုပလူတိုနတ္မင္းႀကီး၏ ႐ုပ္သြင္သည္ ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ တူေသာ္လည္း ပို၍ အိေျႏၵႀကီးၿပီးလၽွင္ ခက္ထန္သည္။

ပလူတို နတ္မင္းသည္ ေျမဩဇာေကာင္းေအာင္ ကူညီမႈိင္းမ ေပးႏိုင္သျဖင့္ လယ္သမားတို႔က ကိုးကြယ္ပသၾကသည္။ အခါတစ္ပါး၌ ရံေ႐ြ ေတာ္ေဖာ္တစ္သင္းႏွင့္ပန္းခူးထြက္ခဲ့ေသာ ပါဆက္ဖိုနီ နတ္သမီး ကို ပလူတိုသည္ ျမင္း ၄ ေကာင္ကေသာ ရထားထက္သို႔ ႐ုတ္တရက္ အတင္းေပြ႕တင္ကာ မိမိစံရာ ငရဲျပည္သို႔ ေခၚ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ္ မိဖုရား ေျမႇာက္ေလသည္။ ပါဆက္ဖိုနီ နတ္သမီးကား ဒီမီတာနတ္သမီး၏သမီးတည္း။

ဒိုင္အိုႏိုင္းဆပ္(ဗက္ကပ္)

ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ လူသားမင္းသမီးတစ္ပါးတို႔မွ ျမင္ေသာ သားေတာ္ျဖစ္၍ ဝိုင္အရက္ခ်ိဳႏွင့္ အသီးအႏွံပင္ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေသာ နတ္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အၿမဲ စိတ္လက္ၾကည္သာ ႐ႊင္လန္းစြာေနတတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို လိုလားေသာ နတ္သားျဖစ္၏။

ထိုနတ္သား ငယ္႐ြယ္စဥ္ကပင္ မယ္ေတာ္ မင္းသမီးမွာ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ မိဖုရားဟီးရ၏ပရိယာယ္ေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးခ၍ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ထိုသားေတာ္ကေလးကိုသာ ခမည္း ေတာ္က သူ၏တန္ခိုးျဖင့္ ကာကြယ္လိုက္သျဖင့္ ခ်မ္းသာရာ ရခဲ့ေလသည္။

ဒီမီတာ(ဆီးရီး)

ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ႏွမေတာ္ျဖစ္၍ ဂရိနတ္တို႔တြင္ တန္ခိုးအလြန္ႀကီးေသာ နတ္သမီးတစ္ပါးျဖစ္၏။ ထိုနတ္သမီးႀကီးသည္ ကမၻာေလာကဓာတ္ႀကီး သာယာဝေျပာေစရန္ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းပင္တို႔ကို ဖန္တီး ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုနတ္သမီးအား လယ္ေတာ္ နတ္သမီးဟူ၍၎၊ ေျမဆီဩဇာ နတ္သမီးဟူ၍၎ ေခၚေဝၚၾက၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ စည္ပင္ သာယာဝေျပာေရးအေပၚ၌ တည္ေပရာ ဒီမီတာနတ္သမီးအား ဥစၥာစီးပြားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပးသူဟူ၍ ယူဆၾက၏။

ဒီမီတာတြင္ ပါဆက္ဖိုနီ အမည္ရွိ သမီးေတာ္ကေလး တစ္ပါး ရွိ၏။ ေလာကဓာတ္တစ္ခုလုံးတြင္ စည္ပင္သာယာ ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရသျဖင့္ ဒီမီတာမွာ အလြန္အလုပ္မ်ားလွ ေပရာ သမီးေတာ္ကေလးအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ရွာဘဲ အပ်ိဳေဖာ္တစ္သင္းႏွင့္ သမီးေတာ္ အား ေနေစ၏။ တစ္ေန႔ေသာ္ ပန္းခူးထြက္ခဲ့သည့္ ပါဆက္ ဖိုနီအား အပ်ိဳေဖာ္မ်ားအလစ္တြင္ ယမမင္း ပလူတိုက ရထား ႏွင့္တင္၍ ငရဲျပည္သို႔ ခိုးေျပးေလရာ ဒီမီတာလည္း သမီးေတာ္ အတြက္ ရတက္ႂကြယ္ကာ ေလာကဓာတ္ႀကီးကို သာယာေအာင္ မျပဳစုႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ၾကာင့္ ေလာကအလုံးမွာ အဖူးအပြင့္ အသီးတို႔ကင္းကာ ဆိတ္သုဥ္းေျခာက္ေသြ႕ေနခဲ့၏။

ထို႔ေနာက္ သမီးေတာ္ကေလးအား စၾကာဝဠာတစ္ခုလုံး အထပ္ထပ္လိုက္ ရွာေသာ္ ငရဲျပည္ ယမမင္းႀကီး၏ မိဖုရားျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ ဤတြင္ သမီးေတာ္အား နတ္ျပည္သို႔ ျပန္ေခၚႏိုင္ ရန္ ႀကိဳးစားရွာ၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၆ လမၽွသာ နတ္ ျပည္သို႔ ျပန္ေခၚရန္ ယမမင္းက ခြင့္ျပဳေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမီတာသည္ သမီးေတာ္ကေလး နတ္ျပည္သို႔ ျပန္လာသည့္ ၆ လတြင္သာ ေလာကႀကီးကို စိမ္းလန္းသာယာေအာင္ျပဳ၍ သမီးေတာ္ႏွင့္ ကင္းကြာေနရသည့္ ၆ လတြင္ သာယာစည္ပင္မႈ ကို မျပဳစုႏိုင္သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ရာသီတြင္ ၆ လမွာ ထိုင္းမႈိင္း မႈန္ျပာေဝေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂရိတို႔က အယူရွိၾက၏။

ပါဆက္ဖိုနီ(ပ႐ိုဆာပီးနား)

ဒီမီတာနတ္သမီး၏ သမီးေတာ္ျဖစ္၍ ယမမင္း ပလူတို၏ မိဖုရားျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ အလုပ္မ်ားေနခိုက္ ရံေ႐ြေတာ္အပ်ိဳ ေဖာ္တစ္သင္းႏွင့္ ပန္းခူးထြက္ရာမွ တစ္ဦးတည္း အေဖာ္ကြဲေနခဲ့စဥ္ ပလူတို ေပၚေပါက္လာၿပီးလၽွင္ ငရဲျပည္သို႔ ရထားႏွင့္ တင္ေဆာင္သြားကာ မိဖုရား ေျမႇာက္ထား၏။ မယ္ေတာ္မွာ သမီးေတာ္အတြက္ ပရိေဒဝမီးေတာက္ေလာင္ကာ ေလာကႀကီး ကို သာယာတင့္တယ္ေအာင္ မျပဳႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ထိုေၾကာင့္ ဇုနတ္မင္းႀကီးကပလူတိုအား ပါဆက္ဖိုနီကို သူ႕မယ္ေတာ္ထံသို႔ တစ္ႏွစ္တြင္ ၆ လမၽွ ျပန္ေစခြင့္ျပဳရန္ အမိန္႔ေပးသည္။ မယ္ေတာ္သည္ သမီးေတာ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ေလာကအလုံးကို သာယာစိုျပည္ေအာင္ ျပဳတတ္သည္။ ပါဆက္ဖိုနီမယ္ေတာ္ထံ ျပန္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ေႏြဦးရာသီမွာ စိမ္းလန္းစိုျပည္၍ အလြန္သာယာသည္။

ဟက္စရွာ(ဗက္စတာ)

ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ႏွမေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ အပ်ိဳစင္နတ္ သမီးျဖစ္၍ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ နတ္နန္းတြင္ အတူစံရ၏။ ထို နတ္သမီးကို အိုးအိမ္ေစာင့္သူ နတ္သမီးဟု ေခၚေဝၚၾက သည္။ ဟက္စရွာ၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာ အခ်မ္းေျပမီးလႈံသည့္ မီးဖိုမ်ား မည္သည့္အခါမၽွ မီးမၿငိမ္းေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး ရျခင္း ျဖစ္၏။

ထိုမီးဖိုမီးၿငိမ္းပါက အိုးအိမ္ႏွင့္မတူ၊ အိုးအိမ္ မပီမသ ျဖစ္ရ၏။ ထိုနတ္သမီး၏ နတ္ကြန္းမ်ားတြင္ သူ႕အား ပူေဇာ္သည့္ ဆီမီးသည္ မည္သည့္အခါမၽွ ၿငိမ္းမသြားေစရေခ်။ ဆီမီးမျပတ္ ပူေဇာ္ေပးရသူမ်ားမွာ အပ်ိဳစင္မ်ားသာ ျဖစ္ရ သည္။

အီးေရာ့(က်ဴးပစ္)

သတၱဘာဂ ဖူးစာနတ္ဟု ေခၚၾကေသာ ထိုနတ္ကေလးမွာ အခ်စ္နတ္သမီး ဗီးနပ္၏သားေတာ္ ျဖစ္၍ ေလးႏွင့္ျမားကို စြဲကိုင္ကာ မယ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္ပါးမွ ဖဝါးထက္ၾကပ္ လိုက္ပါေနတတ္သည္။ အီးေရာ့သည္ သူ၏ျမားကို စိတ္ကူး တည့္ရာသို႔ လႊတ္တတ္သည္။သူ႕ျမားခ်က္ထိသူမွာ ေသေလာက္ ေသာေဝဒနာကို မခံစားရေစကာမူ ထိုျမားခ်က္ဒဏ္ရာ ကုသ၍ ေပ်ာက္ခဲလွသည္။

လူနတ္မဟူ ျမားခ်က္ထိသူတို႔တြင္ ခ်စ္ ေမတၱာစိတ္မ်ား ဝင္စားလာတတ္သည္။ ျမားနတ္ေမာင္ အီးေရာ့ သည္ သူ႕ျမားကို စူးစူးစမ္းစမ္းျပဳၿပီးမွ ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳဘဲ သူပစ္ခ်င္သလို ပစ္တတ္သျဖင့္ အဆင္မေျပေသာ အခ်စ္ကိစၥ မ်ား ေပၚေပါက္ရသည္ဟုဆိုၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမားနတ္ေမာင္ ၌ မ်က္စိမရွိသျဖင့္ အခ်စ္၌လည္း မ်က္စိမရွိဟု အခ်ိဳ႕က ဆို စမွတ္ျပဳၾက၏။

သူတစ္ပါးတို႔အား ခ်စ္ဒုကၡ အနည္းႏွင့္အမ်ား ေပးတတ္သူ အီးေရာ့မွာ သူကိုယ္တိုင္ အခ်စ္ဒုကၡကို ခံစားခဲ့ရ၏။ တစ္ခါ ေသာ္ မယ္ေတာ္ အခ်စ္နတ္သမီးက ဘုရင္တစ္ပါး၏ သမီးေတာ္ ဆိုက္ကီးမင္းသမီးကေလးမွာ ေခ်ာေမြ႕လွပသျဖင့္ မနာလိုျဖစ္ကာ ထိုမင္းသမီး၏ အခ်စ္ကိစၥတြင္ မဖြယ္မရာ ျဖစ္ေအာင္ျပဳေခ်ဟု သူ႕အားေစခိုင္းလိုက္၏။ သို႔ေသာ္ သူ႕ကိုယ္တိုင္ မင္းသမီး ကေလးအား ေမတၱာသက္ဝင္ခဲ့၍ သူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ သည္ကို သိေအာင္မျပဳရဟုေျပာကာ ဇနီးျပဳခဲ့၏။

ဆိုက္ကီး မင္းသမီးကေလးမွာ သူ႕အားမနာလိုေနေသာ အစ္မေတာ္မ်ား၏ စကားကို နားေယာင္ကာ ညအခ်ိန္ အီးေရာ့အိပ္ေနခိုက္တြင္ သူမည္သူျဖစ္သည္ဟု စူးစမ္းေလသည္။ ထိုအခါ အီးေရာ့က မ်က္မာန္ေတာ္ရွကာ သူ႕အား စြန္႔ခြာထြက္သြားေလသည္။ ဆိုက္ကီးမင္းသမီးေလးမွာ ၾကင္ယာေတာ္၏ အထင္မွားခ်က္ ေျပေပ်ာက္ပါရန္ သာမန္လူသားတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲေသာ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရွာ၏။ေနာက္ဆုံးတြင္မွ အီးေရာ့မွာ ၾကင္ယာေတာ္ကေလး၏ျဖစ္ပုံကို သနားက႐ုဏာစိတ္ဝင္လာ ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွာ ျပန္လည္ ေပါင္းဖက္မိၾက၏။

အီးေအာ့(ဩ႐ိုရာ)

အ႐ုဏ္နတ္သမီးျဖစ္၏။ နံနက္အ႐ုဏ္က်င္း၍ လင္းလုနီး သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာက္ပေသာ နႏြင္းေရာင္ ဝတ္စားတန္ဆာ တို႔ကို ဆင္ယင္ကာ ႏွင္းဆီေသြးရွိေသာ လက္မ်ားကို ဆန္႔တန္းလ်က္ ညဥ့္လႊာ႐ုံကိုပင္ တင္ေလ့ ရွိသည္ ဆိုေလ သည္။ သူ႕၌ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားရွိ ေသာ္လည္း သူ၏သားေတာ္မ်ားမွာ အလြန္ ထိန္းသိမ္းရခက္ သည္။ သားေတာ္မ်ားကား ဇက္ဖာေခၚ ေနာက္ေလနတ္သား၊ ဗိုရီယတ္ေခၚ ေျမာက္ေလနတ္သား၊ ဩစတာေခၚ ေတာင္ေလ နတ္သားႏွင့္ ယူးရပ္ေခၚ အေရွ႕ေလနတ္သားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အီးေအာ့သည္လည္း အဆင္မေျပေသာ ခ်စ္ကိစၥႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရ ၏။ အ႐ုဏ္နတ္သမီးသည္ ေတာေစာင့္နတ္သမီး ပေရာ့ကရစ္ ၏ ၾကင္ယာ၊ ဆက္ဖလပ္အမည္ရွိ မုဆိုးကို ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းမိ၍ ထိုမုဆိုးကလည္း အမူအရာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သူ အီးေအာ့အား ခင္မင္ႏွစ္သက္မိ၏။ မုဆိုးေတာလိုက္ၿပီး၍ အပန္းေျဖသည့္အခါ အီးေအာ့သည္ မုဆိုးအား ခ်စ္ခင္ယုယစြာ ျပဳစုၿပီး ခ်စ္တင္းဆို ေလ့ရွိသည္။ ပေရာ့ကရစ္သည္ မိမိ၏ၾကင္ယာ၏ အျပဳအမူ ကို သကၤာမကင္းရွိ၍ တစ္ေန႔တြင္ လိုက္၍ ေခ်ာင္းေသာ္ မုဆိုး ႏွင့္ အ႐ုဏ္နတ္သမီးတို႔၏အျဖစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရေလ၏။

ထိုအခါ စိတ္မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္၍ ပုန္းကြယ္ေနရာမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ပေရာ့ ကရစ္ခ်ဳံပုတ္ထဲမွ ေျပးထြက္သံကို သမင္ထင္ေသာ မုဆိုးသည္ အမွတ္မဲ့ သူ၏လွံတံႏွင့္ ပစ္လိုက္ေလရာ ပေရာ့ကရစ္အား ထိမွန္သျဖင့္ အသက္ကုန္ေလသည္။ ထိုအခါ မုဆိုးသည္ မိမိသတ္မိသည္ကို ေနာင္တရကာ ေနာက္ေနာင္ အသက္ရွည္ သမၽွ ကာလပတ္လုံး မည္သူ တစ္ေယာက္အားမၽွ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေပးအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိၾကင္ယာအေပၚ ထားရွိေသာသစၥာကို ေစာင့္စည္းပါေတာ့မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်လိုက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ုဏ္နတ္သမီးမွာ မိမိခ်စ္သူ ဆက္ ဖလပ္၏ေမတၱာကို ေနာက္ထပ္ မခံယူရရွာေတာ့ဘဲ အသည္းကြဲ မတတ္ ခ်စ္ဒုကၡ ခံစားရရွာသည္။

အ႐ုဏ္နတ္သမီးသည္ အပိုလိုနတ္မင္း၏ အေစအပါး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္၏။ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔အား အလင္း ဓာတ္ေပးရန္ အေပၚလို နတ္မင္းက ေနစၾကာရထားျဖင့္ အသင့္ ရွိေသာအခါ အ႐ုဏ္နတ္သမီးက ညဥ့္လႊာ႐ုံတည္းဟူေသာ ကန္႔လန္႔ကာကို မ တင္ကာ ေနစၾကာ ရထားကို လႊတ္သူ ျဖစ္သည္။

ပန္(ေဖာနပ္)

သိုးေက်ာင္းသူ၊ ဆိတ္ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္ ျဖစ္သည္။ ဟားမီး(မာက်ဴရီ)နတ္မင္းႏွင့္ သစ္ပင္ေစာင့္ နတ္သမီး တစ္ပါးတို႔၏ သားေတာ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရည္႐ူပ ကာ မလွရွာေခ်။ ထို႔ျပင္ ပေလြမႈတ္ အလြန္ေတာ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေတာေစာင့္နတ္သား နတ္သမီးကမွ သူ႕ပေလြသံကို နားမဆင္လိုၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ သိုးေက်ာင္းသား၊ ဆိတ္ေက်ာင္း သားကေလးမ်ားကမူ သူ႕ပေလြသံကို ႏွစ္ၿခိဳက္ျမတ္ႏိုးၾက၍ သူတို႔ ၏ ဆိတ္ကေလး၊ သိုးကေလးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသည့္အခါ ပန္းနတ္ကိုသာ ကူညီမႈိင္းမရန္ တိုင္တည္ပသၾက၏။

က႐ိုးနပ္(ဆက္တန္)

ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ခမည္းေတာ္ျဖစ္၍ တိုင္တန္နတ္မ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကုိပုိင္ဆုိးသည့္နတ္ျဖစ္သည္။

ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ

ဂရိတို႔သည္ နတ္မ်ားစြာကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ ၾကသည္။ ေကာင္းကင္နတ္ (Zeus)၊ ေနနတ္ (Apollo)၊ ေလနတ္ (Athena) စသည့္ တန္ခိုးႀကီးနတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ တမလြန္ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယုံၾကည္ခ်က္ ထားရွိသည္။ မိမိတို႔ အသက္ရွင္စဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြ အေလ်ာက္ ေနာင္တမလြန္တြင္ ေရာက္ရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ကိုးကား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၃)
www.in2greece.com
www.wordsources.info
www.pantheon.org
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply