ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္း က်ိန္စာမ်ား

Posted on

Written By Mhai Wai

က်ိန္စာ Curse ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အေပၚ ေဘးဆိုး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ပါေစဟု တိုင္တည္ ထားျခင္း၊ တန္ခိုး႐ွင္အား တိုင္တမ္းျခင္းေၾကာင့္ က်ေရာက္ေသာ အႏၲရာယ္၊ က်ိန္ဆဲျခင္း၊ က်မ္းသစၥာ ဆိုျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းမ်ား၊ ကပ္ဆိုးမ်ား ဆိုက္ေရာက္ပါေစ၊ ငရဲက်ပါေစ ဟူေသာ ဆုေတာင္း က်ိန္ဆဲမႈမ်ားကို ေခၚဆိုသည္။

ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ က်ိန္စာတိုက္ျခင္း၊ ဆဲေရးျခင္း တို႔သည္ လူ႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ လူသည္ အ႐ိုင္းဘ၀မွ အယဥ္ဘ၀သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာကတည္းက ထိုစိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား ပါလာခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ွးစဥ္အခါမွ စ၍ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ က်ိန္စာတိုက္ျခင္း၊ က်ိန္ဆဲျခင္းမ်ားကို လူတို႔ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻ႕ သမိုင္းအလယ္ျဖစ္သည့္ အီဂ်စ္ သမိုင္း၊ ျမန္မာ့ ေ႐ွးသမိုင္းျဖစ္သည့္ ပုဂံသမိုင္းတို႔တြင္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ထူးကဲလွေသာ က်ိန္စာမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထိုေခတ္ကာလ လူသားမ်ားသည္လည္း က်ိန္စာမ်ားကို ယံုၾကည္ ေၾကာက္ရြံ႕ ႐ိုေသၾကေလသည္။

ယေန႔ေခတ္ သိပၸံပညာ ထြန္းကားလာေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မွာပင္ က်ိန္စာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဟုတ္မွန္ႏိုင္သည္ ဆိုေလာက္ေသာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မ်ား ၾကဳံေတြ႔လ်က္ ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ ပထမ ကမာၻစစ္ အၿပီးက ၿဗိတိသ်ွ ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသနအဖြဲ႔သည္ အီဂ်စ္ဘုရင္ `တူတန္ခမန္´ ၏ ဂူသခ်ဳႋင္းအား ႐ွာေဖြတူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး မံမီအေလာင္းအား လန္ဒန္ျပတိုက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ေဆာင္ ခဲ့ဖူးသည္။ ဘုရင္`တူတန္ခမန္´၏ ဂူသခ်ဳႋင္း တံခါး၀တြင္
`ထာ၀ရေလာကႀကီး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လဲေလ်ာင္း အိပ္စက္ေနေသာ ငါဘုရင္အား ေႏွာက္ယွက္သူတိုင္း ေျမ၊ မီး၊ ေရ၊ ေလ တို႔၏ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္၍ အေသဆိုးႏွင့္ ေသေစေသာ္´
ဟူ၍ က်ိန္စာတိုက္ ထားေလသည္။

မၾကာေသာ ကာလတြင္ ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသန တူးေဖာ္ေရး အဖြဲ႔မွ ပညာ႐ွင္ ေလးဦးသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွားပါးလွေသာ ေသနည္းမ်ိဳးျဖင့္ ေ႐ွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေသၾကရသည္။ တစ္ဦးသည္ ဘီယာဆိုင္တြင္ ဘီယာေမာ့ ေသာက္ရာမွ ဘီယာတို႔သည္ ႏွာေခါင္းအတြင္း ၀င္၍ အသက္႐ႈရပ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဦးသည္ ေဆးတံမီးညိွရာမွ မုတ္ဆိတ္႐ွည္ကို မီးစြဲၿပီး တစ္ကိုယ္လံုး မီးေလာင္ကြၽမ္း ေသဆံုးရျပန္သည္။

ေနာက္တစ္ဦးမွာ မိမိ၏ အပန္ေျဖေနအိမ္ အေနာက္႐ွိ အမိႈက္က်င္း အတြင္း အမိႈက္ပစ္ရာမွ အ႐ွိန္လြန္ကာ က်င္းထဲက် ေျမပိလို႔ ေသရျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေယာက္မွာ အသက္ အငယ္ဆံုးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေကာင္းဆံုး ပညာ႐ွင္သည္ ႐ုတ္တရက္ ေလျဖတ္ ေသဆံုးခဲ့ရျပန္သည္။ ဤအခါ လူတို႔သည္ ဘုရင္ `တူတန္ခမန္´ ၏ က်ိန္စာေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကသည္ဟု သံသယ ႐ွိလာၾကေတာ့သည္။

အေမရိကန္၊ ၀ါ႐ွင္တန္ၿမိဳ႕ စမစ္ဆြန္နီးယန္း ျပတိုက္တြင္ ႐ွိေသာ Blue Diamond ႀကီးသည္လည္း က်ိန္စာသင့္ ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၎စိန္ျပာႀကီိး ရာဇ၀င္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း႐ွိ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း တစ္ခုအတြင္း ကိုးကြယ္ထားေသာ `ရာမ သီတာ´ ေက်ာက္စိမ္း႐ုပ္တုမွ စိန္ျပာႀကီး ျဖစ္သည္ဟု အဆို႐ွိခဲ့သည္။

၎ဘုရားေက်ာင္း တည္ေဆာက္သူမ်ားက ရာမ၊ သီတာ နတ္မ်ားအား ပင့္ဖိတ္လို႔ က်ိန္စာ တိုက္ခဲ့သည္ဟု အဆို႐ွိခဲ့သည္။ ( အခ်ဳိ႕ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ေတာ့ စိန္ျပာႀကီးသည္ အာနႏၵာဘုရားမွျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ရတနာကုန္သည္တစ္ေယာက္မွ ခုိးယူသြားခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္)

၎စိန္ျပာႀကီိးသည္ ျပင္သစ္ဘုရင္ လူ၀ီ-၁၆ လက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ သူလက္ထဲစိန္ျပာႀကီး မေရာက္ရွိခင္ကပင္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ စိန္ျပာႀကီးပုိင္ဆုိင္သူ အမ်ားအျပား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္ ။ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ပြားေသာအခါ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔အား ျပည္သူလူထုက ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ဤသည္မွာ စိန္ျပာႀကီး၏ က်ိန္စာေၾကာင့္ဟု ေျပာစမွတ္႐ွိခဲ့သည္။ ထိုစိန္ျပာႀကီးသည္ ေနာက္ပိုင္း ႐ု႐ွား ဇာဘုရင္၊ ကိုင္ဇာဘုရင္၊ ဆီဇာဘုရင္ တို႔ထံ လွည့္ပတ္ ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး အားလံုးလည္း ထူးဆန္းဖြယ္ မရဏေသျခင္း မ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻေက်ာ္ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာႀကီး နစ္ျမဳပ္ ရျခင္းမွာလည္း သဘာ၀လြန္ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ဟု အခ်ိဳ႕ ယံုၾကည္ၾကသည္။

တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာေပၚတြင္ အေမရိကန္ ျပတိုက္သို႔ ပို႔ရန္အတြက္ ေဆးရည္စိမ္ မံမီ႐ုပ္အေလာင္း တစ္ခု တင္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုမံမီတြင္ ပါ႐ွိေသာ က်ိန္စာေၾကာင့္ သေဘၤာႀကီး ေဘးသင့္ရသည္ဟု အခ်ိဳ႕ယူဆၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ က်ိန္စာသည္ အမွန္တကယ္႐ွိသည္။ ထိေရာက္ျပင္းထန္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ အႏၲရာယ္ေပးသည္။ က်ိန္စာ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ နမ္ေလာက၊ ပရေလာကမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ နတ္ဘုရား တန္ခိုး႐ွင္မ်ား အမွန္႐ွိသည္ ျဖစ္ေနပါေစ

က်ိန္စာတိုက္ျခင္း၊ က်ိန္ဆဲျခင္းတို႔သည္ အျခား လူသတၱ၀ါတို႔အား ပ်က္စီး ဒုကၡေရာက္ ေစလိုေသာ စိတ္ေစတနာျဖင့္ ရြတ္ဆို ကဗ်ည္း ေရးထိုးထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူက်င့္၀တ္ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ယြင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုသာ ယူဆမိပါသည္။

(ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ၫြန္႔၏ ကမာၻ႕ေ႐ွးေဟာင္း က်ိန္စာမ်ားကို ကိုးကားသည္။)


ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း ကျိန်စာများ (unicode)

Written By Mhai Wai

ကျိန်စာ Curse ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက် အပေါ် ဘေးဆိုး အန္တရာယ် ကျရောက်ပါစေဟု တိုင်တည် ထားခြင်း၊ တန်ခိုးရှင်အား တိုင်တမ်းခြင်းကြောင့် ကျရောက်သော အန္တရာယ်၊ ကျိန်ဆဲခြင်း၊ ကျမ်းသစ္စာ ဆိုခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းများ၊ ကပ်ဆိုးများ ဆိုက်ရောက်ပါစေ၊ ငရဲကျပါစေ ဟူသော ဆုတောင်း ကျိန်ဆဲမှုများကို ခေါ်ဆိုသည်။

ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ခြင်း၊ ကျိန်စာတိုက်ခြင်း၊ ဆဲရေးခြင်း တို့သည် လူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ လူသည် အရိုင်းဘဝမှ အယဉ်ဘဝသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာကတည်းက ထိုစိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာများ ပါလာခဲ့ကြသည်။

ရှေးစဉ်အခါမှ စ၍ ယနေ့ အချိန်ထိ ကျိန်စာတိုက်ခြင်း၊ ကျိန်ဆဲခြင်းများကို လူတို့ လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းအလယ်ဖြစ်သည့် အီဂျစ် သမိုင်း၊ မြန်မာ့ ရှေးသမိုင်းဖြစ်သည့် ပုဂံသမိုင်းတို့တွင် ထိတ်လန့် ကြောက်မက်ဖွယ် ထူးကဲလှသော ကျိန်စာများကို တွေ့နိုင်သည်။ ထိုခေတ်ကာလ လူသားများသည်လည်း ကျိန်စာများကို ယုံကြည် ကြောက်ရွံ့ ရိုသေကြလေသည်။

ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာ ထွန်းကားလာသော မျက်မှောက်ခေတ် မှာပင် ကျိန်စာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟုတ်မှန်နိုင်သည် ဆိုလောက်သော သံသယ ဖြစ်ဖွယ်များ ကြုံတွေ့လျက် ရှိခဲ့ကြသည်။ ပထမ ကမ္ဘာစစ် အပြီးက ဗြိတိသျှ ရှေးဟောင်း သုတေသနအဖွဲ့သည် အီဂျစ်ဘုရင် `တူတန်ခမန်´ ၏ ဂူသချုႋင်းအား ရှာဖွေတူးဖော်ခဲ့ပြီး မံမီအလောင်းအား လန်ဒန်ပြတိုက်သို့ ရွှေ့ပြောင်း သယ်ဆောင် ခဲ့ဖူးသည်။ ဘုရင်`တူတန်ခမန်´၏ ဂူသချုႋင်း တံခါးဝတွင်
`ထာဝရလောကကြီး၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ လဲလျောင်း အိပ်စက်နေသော ငါဘုရင်အား နှောက်ယှက်သူတိုင်း မြေ၊ မီး၊ ရေ၊ လေ တို့၏ အန္တရာယ် ကျရောက်၍ အသေဆိုးနှင့် သေစေသော်´
ဟူ၍ ကျိန်စာတိုက် ထားလေသည်။

မကြာသော ကာလတွင် ရှေးဟောင်း သုတေသန တူးဖော်ရေး အဖွဲ့မှ ပညာရှင် လေးဦးသည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှားပါးလှသော သေနည်းမျိုးဖြင့် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် သေကြရသည်။ တစ်ဦးသည် ဘီယာဆိုင်တွင် ဘီယာမော့ သောက်ရာမှ ဘီယာတို့သည် နှာခေါင်းအတွင်း ဝင်၍ အသက်ရှုရပ် သေဆုံးခဲ့သည်။ နောက်တစ်ဦးသည် ဆေးတံမီးညှိရာမှ မုတ်ဆိတ်ရှည်ကို မီးစွဲပြီး တစ်ကိုယ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်း သေဆုံးရပြန်သည်။

နောက်တစ်ဦးမှာ မိမိ၏ အပန်ဖြေနေအိမ် အနောက်ရှိ အမှိုက်ကျင်း အတွင်း အမှိုက်ပစ်ရာမှ အရှိန်လွန်ကာ ကျင်းထဲကျ မြေပိလို့ သေရပြန်သည်။ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်မှာ အသက် အငယ်ဆုံးနှင့် ကျန်းမာရေး အကောင်းဆုံး ပညာရှင်သည် ရုတ်တရက် လေဖြတ် သေဆုံးခဲ့ရပြန်သည်။ ဤအခါ လူတို့သည် ဘုရင် `တူတန်ခမန်´ ၏ ကျိန်စာကြောင့် သေဆုံးကြသည်ဟု သံသယ ရှိလာကြတော့သည်။

အမေရိကန်၊ ဝါရှင်တန်မြို့ စမစ်ဆွန်နီးယန်း ပြတိုက်တွင် ရှိသော Blue Diamond ကြီးသည်လည်း ကျိန်စာသင့် နေသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ၎င်းစိန်ပြာကြိး ရာဇဝင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပုဂံမြို့ဟောင်းရှိ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း တစ်ခုအတွင်း ကိုးကွယ်ထားသော `ရာမ သီတာ´ ကျောက်စိမ်းရုပ်တုမှ စိန်ပြာကြီး ဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းဘုရားကျောင်း တည်ဆောက်သူများက ရာမ၊ သီတာ နတ်များအား ပင့်ဖိတ်လို့ ကျိန်စာ တိုက်ခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိခဲ့သည်။ ( အချို့ရာဇဝင်များတွင်တော့ စိန်ပြာကြီးသည် အာနန္ဒာဘုရားမှဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်လူမျိုး ရတနာကုန်သည်တစ်ယောက်မှ ခိုးယူသွားခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်)

၎င်းစိန်ပြာကြိးသည် ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ-၁၆ လက်သို့ ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ သူလက်ထဲစိန်ပြာကြီး မရောက်ရှိခင်ကပင် တဆင့်ပြီးတဆင့် စိန်ပြာကြီးပိုင်ဆိုင်သူ အများအပြား အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည် ။ ၁၇၈၉ ခုနှစ် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကြီး ဖြစ်ပွားသောအခါ ဘုရင်နှင့် မိဖုရားတို့အား ပြည်သူလူထုက ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်။ ဤသည်မှာ စိန်ပြာကြီး၏ ကျိန်စာကြောင့်ဟု ပြောစမှတ်ရှိခဲ့သည်။ ထိုစိန်ပြာကြီးသည် နောက်ပိုင်း ရုရှား ဇာဘုရင်၊ ကိုင်ဇာဘုရင်၊ ဆီဇာဘုရင် တို့ထံ လှည့်ပတ် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အားလုံးလည်း ထူးဆန်းဖွယ် မရဏသေခြင်း မျိုးဖြင့် ရင်ဆိုင် သေဆုံးခဲ့ကြရသည်။

ထို့အပြင် ကမ္ဘာကျော် တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘောကြီး နစ်မြုပ် ရခြင်းမှာလည်း သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်ကြောင့်ဟု အချို့ ယုံကြည်ကြသည်။ တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘောပေါ်တွင် အမေရိကန် ပြတိုက်သို့ ပို့ရန်အတွက် ဆေးရည်စိမ် မံမီရုပ်အလောင်း တစ်ခု တင်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုမံမီတွင် ပါရှိသော ကျိန်စာကြောင့် သင်္ဘောကြီး ဘေးသင့်ရသည်ဟု အချို့ယူဆကြသည်။

မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ကျိန်စာသည် အမှန်တကယ်ရှိသည်။ ထိရောက်ပြင်းထန် ကြောက်ရွံ့ဖွယ် အန္တရာယ်ပေးသည်။ ကျိန်စာ၏ နောက်ကွယ်တွင် နမ်လောက၊ ပရလောကမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နတ်ဘုရား တန်ခိုးရှင်များ အမှန်ရှိသည် ဖြစ်နေပါစေ ကျိန်စာတိုက်ခြင်း၊ ကျိန်ဆဲခြင်းတို့သည် အခြား လူသတ္တဝါတို့အား ပျက်စီး ဒုက္ခရောက် စေလိုသော စိတ်စေတနာဖြင့် ရွတ်ဆို ကဗျည်း ရေးထိုးထားခြင်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လူကျင့်ဝတ် ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ယွင်းမှု တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသာ ယူဆမိပါသည်။

(ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညွန့်၏ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း ကျိန်စာများကို ကိုးကားသည်။)

Leave a Reply