စိမ္းျပာေရာင္ၿဂဳိဟ္ႀကီး ယူေရးနပ္စ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ယူေရးနပ္စ္ၿဂဳိဟ္သည္ ဧရာမ ဓာတ္ေငြ႕အစိုင္အခဲ(gas giant) ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ တတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယူေရးနပ္စ္ သည္ ေရခဲမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ႏွင့္ သံရည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ ေလထုထဲတြင္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္၊ ဟီလီယမ္ ၊ အမိုးနီးယား ႏွင့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕တို႔ ပါဝင္သည္။

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ေပၚရွိ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္မွာ အႏႈတ္ ၁၉၇ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ သို႔ ၇၉ ကယ္လ္ဗင္ ျဖစ္ၿပီး ေနအဖြဲ႔အစည္း တြင္ အေအးဆုံးၿဂဳိဟ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿဂိဳဟ္ရံလေပါင္း ၂၇ စင္း ရွိၿပီး အႀကီးဆုံးလ ၅ စင္းမွာ မီရန္ဒါ (Miranda)၊ ေအရီယယ္(Ariel)၊ အမ္ဘရီယယ္(Umbriel)၊ တိုက္ေတးနီးယား(Titania) ႏွင့္ ေအာ္ဘီယြန္ (Oberon) တို႔ျဖစ္သည္။

အႀကီးဆုံးလ မွာ တိုက္ေတးနီးယားျဖစ္ၿပီး အခ်င္း၀က္ ၇၈၈ကီလုိမီတာ ရွိသည္။ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ေျခာက္ခုေျမာက္ လတစ္လုံးပင္ ရွိလိမ့္ဦးမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၿဂဳိဟ္ရံလ ၂၇စလုံး၏ နာမည္မ်ားမွာ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာႀကီး ရွိတ္စပီးယား ႏွင့္ အလက္ဇန္းဒါးပုတ္တုိ႔၏ ဇာတ္ေကာင္ နာမည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္သည္ သူ၏ ဝင္႐ိုးေပၚတြင္ အလြန္ပင္ တိမ္းေစာင္းေနသျဖင့္ ေဒါင္လိုက္လည္ပတ္ေနသည့္ ပမာပင္ ျဖစ္သည္။ ေနကိုတစ္ပတ္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာ၏ႏွစ္ႏွင့္ တြက္လၽွင္ ၈၄ ႏွစ္မၽွၾကာၿပီး ဝင္႐ိုးေပၚတြင္ တစ္ပတ္ပတ္ရန္ ၁၇ နာရီ ၁၄ မိနစ္မၽွသာ ၾကာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳလ္၏ တစ္ႏွစ္တြင္ ၄၂၀၀၀ ရက္မၽွရွိသည္ဟု တြက္ခ်က္ရႏိုင္သည္။

 

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္တို႔ၾကားရွိ အကြာအေဝးမွာ ၁.၆ ဘီလီယံ ကီလိုမီတာျဖစ္သည္။ ကမာၻႏွင့္မူ ၂.၆ဘီလီယံ ကီလုိမီတာကြာေ၀းသည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ကို ၁၇၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္-အဂၤလိပ္ ဝီလီယံ ဟာရွယ္(William Herschel) ဆိုသူ ထင္ရွားေသာ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သူ၏ နကၡတ္ၾကည့္ ကရိယာမ်ားကို မေက်နပ္သျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ပို၍ ႀကီးမား အားေကာင္းေသာ နကၡတ္ၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။

ထိုသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ထိုေခတ္ရွိ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ားအနက္ အေကာင္းဆုံးကို ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ ၁၇၈၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ယူေရးနပ္စ္ကို ပထမဆုံး စတင္ေတြ႕ ခဲ့သည္။ စ၍ ေတြ႕စဥ္က ထိုၿဂိဳဟ္ကို ၾကယ္တံခြန္တစ္ခုမၽွ သာျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေလသည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္တြင္ ခါးပတ္ (ring) ေပါင္း ၁၁ ခုရွိေသာ္လည္း ကမၻာမွျမင္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။

ဟာရွယ္က ပထမတြင္ သူ႕အား ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ကို အမႊမ္းတင္လိုသျဖင့္ သူေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ထိုၿဂိဳဟ္ကို ေဂ်ာ္ဂ်ီ ယန္ဆိဒပ္ဟု အမည္ေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုအမည္ကို နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက သေဘာမက်ၾကေခ်။ ထိုေၾကာင့္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးခဲ့ၾကရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးက ယူေရးနပ္စ္ဟူေသာ အမည္ကို အႀကံေပး လိုက္ေလသည္။

ထိုသို႔ အႀကံေပးရာတြင္ ေရွးယခင္ၿဂိဳဟ္မ်ားအား အမည္ေပးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္နည္းကို အသုံးျပဳ ထားသျဖင့္ နကၡေတၱေဒ ပညာရွင္မ်ားက သေဘာတူ လက္ခံလိုက္ၾကေလသည္။ ေရွးပညာရွင္မ်ားကမူ အထူးသျဖင့္ ဂရိလူမ်ိဳးတို႔က ယူေရးနပ္စ္မွာ ေရွးအက်ဆုံးနတ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းကင္ျပင္ဟု အဓိပၸာယ္ရေနေလသည္။

ဂရိလူမ်ိဳးတို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္အရ ထိုနတ္ႀကီးက ကမၻာေျမႀကီးသို႔ အပူ၊ အလင္းႏွင့္ မိုးမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ ယူေရးနပ္စ္သည္ ဂ်ီယာအမည္ရွိေသာ ကမၻာေျမႀကီး နတ္သမီး၏ လင္ေယာက္်ား ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆိုင္းကလုပ္၊ တိုင္တန္ႏွင့္ ရီးအ ဆိုသည့္ လက္ေပါင္းတစ္ရာစီရွိေသာ ဘီလူးတို႔၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ၏ သားအငယ္ဆုံး ဆက္တန္ (စေနၿဂိဳဟ္) က သူ၏ နန္းကို သိမ္းပိုက္ကာ သူ႕အား သတ္ပစ္လိုက္သည္။ ဖ်ဴရီးေခၚ ေဒါသတရားသည္ ယူေရးနပ္စ္၏ ေသြးမွ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။

ထိုၿဂိဳဟ္၏ လမ္းေၾကာင္း နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ျပည့္စုံစြာ တြက္ခ်က္ၿပီးေသာအခါတြင္ ထိုယူေရးနပ္ၿဂိဳဟ္ကို ယခင္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ခဲ့ၾကဘူးေၾကာင္း သိလာၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ထို ၿဂိဳဟ္ကို တည္ၿမဲၾကယ္ တစ္လုံးမၽွသာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကေလသည္။

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္သည္ ေနႏွင့္မိုင္ေပါင္း ၁၇၈၂ဝဝဝဝဝဝ မၽွ ေဝးကြာၿပီးလၽွင္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္႐ိုးေပၚ၌ ၁ဝ နာရီႏွင့္ မိနစ္ ၅ဝ မၽွအၾကာတြင္ တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ လည္လ်က္ရွိေလသည္။ ထိုျပင္ ေနကို ပတ္သြား ရာတြင္တစ္ပတ္ပတ္မိေစရန္ ၈၄ ႏွစ္ ႏွင့္ ၈ ရက္ၾကာေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာသည္ ယူေရးနပ္စ္ႏွင့္ ေန၏အၾကားသို႔ ၃၆၉ ရက္ႏွင့္ ၉ နာရီ အၾကာတြင္ တစ္ႀကိမ္ေရာက္ရွိသြားေလသည္။

ယူေရး နပ္ၿဂိဳဟ္၏ လမ္းတြင္ ထူျခားခ်က္ကို ေတြ႕ရွိၾကရာမွ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္ကို ေတြ႕ရွိလာၾကေလသည္။ ထိုနက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္၏ ျပဳျပင္ေပးမႈေၾကာင့္ ယူေရးနပ္၏ လမ္းတြင္ ထူးျခားခ်က္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္၏ အခ်င္းမွာ မိုင္ေပါင္း ၃၂ဝဝဝ မၽွ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၏။ တစ္နည္းဆိုလၽွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာ၏ အခ်င္းထက္ ေလးဆမၽွပို၍ ႀကီးေလသည္။

အခ်ိဳ႕ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ား ကမူ ထိုၿဂိဳဟ္၏အခ်င္းသည္ မိုင္ေပါင္း ၂၈၅ဝဝ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထိုၿဂိဳဟ္၏ ထုထည္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကမၻာထက္အဆေပါင္း ၆၃ ဆမက ႀကီးသည္။ ယင္း၏ ျဒဗ္ထုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကမၻာထက္ ၁၅ ဆမၽွ ပို၍၊ သိပ္သည္းမႈတြင္ ယင္းသည္ ကမၻာ၏ ေလးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးမၽွသာ ရွိသည္။ ထိုၿဂိဳဟ္သည္ ဓာတ္ေငြ႕တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ အေျခ၌သာ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကေလသည္။

Myanmar Wikipedia
facts.net


စိမ်းပြာရောင်ဂြိုဟ်ကြီး ယူရေးနပ်စ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်သည် ဧရာမ ဓာတ်ငွေ့အစိုင်အခဲ(gas giant) ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် တတိယမြောက်အကြီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ် သည် ရေခဲများ၊ ကျောက်ဆောင်များ ၊ ဓာတ်ငွေ့များ နှင့် သံရည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည်။ လေထုထဲတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ဟီလီယမ် ၊ အမိုးနီးယား နှင့် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့တို့ ပါဝင်သည်။

ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ ပျမ်းမျှ အပူချိန်မှာ အနှုတ် ၁၉၇ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် သို့ ၇၉ ကယ်လ်ဗင် ဖြစ်ပြီး နေအဖွဲ့အစည်း တွင် အအေးဆုံးဂြိုဟ်လည်းဖြစ်သည် ။ ဂြိုဟ်ရံလပေါင်း ၂၇ စင်း ရှိပြီး အကြီးဆုံးလ ၅ စင်းမှာ မီရန်ဒါ (Miranda)၊ အေရီယယ်(Ariel)၊ အမ်ဘရီယယ်(Umbriel)၊ တိုက်တေးနီးယား(Titania) နှင့် အော်ဘီယွန် (Oberon) တို့ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးလ မှာ တိုက်တေးနီးယားဖြစ်ပြီး အချင်းဝက် ၇၈၈ကီလိုမီတာ ရှိသည်။ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်များက ခြောက်ခုမြောက် လတစ်လုံးပင် ရှိလိမ့်ဦးမည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဂြိုဟ်ရံလ ၂၇စလုံး၏ နာမည်များမှာ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယား နှင့် အလက်ဇန်းဒါးပုတ်တို့၏ ဇာတ်ကောင် နာမည်များဖြစ်ကြသည်။

ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်သည် သူ၏ ဝင်ရိုးပေါ်တွင် အလွန်ပင် တိမ်းစောင်းနေသဖြင့် ဒေါင်လိုက်လည်ပတ်နေသည့် ပမာပင် ဖြစ်သည်။ နေကိုတစ်ပတ်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ၏နှစ်နှင့် တွက်လျှင် ၈၄ နှစ်မျှကြာပြီး ဝင်ရိုးပေါ်တွင် တစ်ပတ်ပတ်ရန် ၁၇ နာရီ ၁၄ မိနစ်မျှသာ ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုလ်၏ တစ်နှစ်တွင် ၄၂၀၀၀ ရက်မျှရှိသည်ဟု တွက်ချက်ရနိုင်သည်။

ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်နှင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်တို့ကြားရှိ အကွာအဝေးမှာ ၁.၆ ဘီလီယံ ကီလိုမီတာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာနှင့်မူ ၂.၆ဘီလီယံ ကီလိုမီတာကွာဝေးသည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ကို ၁၇၈၁ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်-အင်္ဂလိပ် ဝီလီယံ ဟာရှယ်(William Herschel) ဆိုသူ ထင်ရှားသော နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ နက္ခတ်ကြည့် ကရိယာများကို မကျေနပ်သဖြင့် တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ပို၍ ကြီးမား အားကောင်းသော နက္ခတ်ကြည့်မှန်ပြောင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။

ထိုသို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ ထိုခေတ်ရှိ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများအနက် အကောင်းဆုံးကို ပြုလုပ်ပြီးသော ၁၇၈၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ယူရေးနပ်စ်ကို ပထမဆုံး စတင်တွေ့ ခဲ့သည်။ စ၍ တွေ့စဉ်က ထိုဂြိုဟ်ကို ကြယ်တံခွန်တစ်ခုမျှ သာဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့လေသည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်တွင် ခါးပတ် (ring) ပေါင်း ၁၁ ခုရှိသော်လည်း ကမ္ဘာမှမြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။

ဟာရှယ်က ပထမတွင် သူ့အား စောင့်ရှောက်ထားသည့် အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ဘုရင်ကို အမွှမ်းတင်လိုသဖြင့် သူတွေ့ရှိခဲ့သည့် ထိုဂြိုဟ်ကို ဂျော်ဂျီ ယန်ဆိဒပ်ဟု အမည်ပေးလိုက်လေသည်။ ထိုအမည်ကို နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်များက သဘောမကျကြချေ။ ထိုကြောင့် နာမည်အမျိုးမျိုးကို ပေးခဲ့ကြရာ နောက်ဆုံးတွင် ဂျာမန်လူမျိုး နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးက ယူရေးနပ်စ်ဟူသော အမည်ကို အကြံပေး လိုက်လေသည်။

ထိုသို့ အကြံပေးရာတွင် ရှေးယခင်ဂြိုဟ်များအား အမည်ပေးရာတွင် အသုံးပြုသည့်နည်းကို အသုံးပြု ထားသဖြင့် နက္ခတ္တေဒေ ပညာရှင်များက သဘောတူ လက်ခံလိုက်ကြလေသည်။ ရှေးပညာရှင်များကမူ အထူးသဖြင့် ဂရိလူမျိုးတို့က ယူရေးနပ်စ်မှာ ရှေးအကျဆုံးနတ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်ပြင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရနေလေသည်။

ဂရိလူမျိုးတို့၏ ယုံကြည်ချက်အရ ထိုနတ်ကြီးက ကမ္ဘာမြေကြီးသို့ အပူ၊ အလင်းနှင့် မိုးများကို ပေးခဲ့သည်။ ယူရေးနပ်စ်သည် ဂျီယာအမည်ရှိသော ကမ္ဘာမြေကြီး နတ်သမီး၏ လင်ယောက်ျား ဖြစ်သည်။ သူသည် ဆိုင်းကလုပ်၊ တိုင်တန်နှင့် ရီးအ ဆိုသည့် လက်ပေါင်းတစ်ရာစီရှိသော ဘီလူးတို့၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ၏ သားအငယ်ဆုံး ဆက်တန် (စနေဂြိုဟ်) က သူ၏ နန်းကို သိမ်းပိုက်ကာ သူ့အား သတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဖျူရီးခေါ် ဒေါသတရားသည် ယူရေးနပ်စ်၏ သွေးမှ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သည်။

ထိုဂြိုဟ်၏ လမ်းကြောင်း နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်များက ပြည့်စုံစွာ တွက်ချက်ပြီးသောအခါတွင် ထိုယူရေးနပ်ဂြိုဟ်ကို ယခင်ကလည်း အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ခဲ့ကြဘူးကြောင်း သိလာကြလေသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်က ထို ဂြိုဟ်ကို တည်မြဲကြယ် တစ်လုံးမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြလေသည်။

ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်သည် နေနှင့်မိုင်ပေါင်း ၁၇၈၂ဝဝဝဝဝဝ မျှ ဝေးကွာပြီးလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရိုးပေါ်၌ ၁ဝ နာရီနှင့် မိနစ် ၅ဝ မျှအကြာတွင် တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လည်လျက်ရှိလေသည်။ ထိုပြင် နေကို ပတ်သွား ရာတွင်တစ်ပတ်ပတ်မိစေရန် ၈၄ နှစ် နှင့် ၈ ရက်ကြာလေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာသည် ယူရေးနပ်စ်နှင့် နေ၏အကြားသို့ ၃၆၉ ရက်နှင့် ၉ နာရီ အကြာတွင် တစ်ကြိမ်ရောက်ရှိသွားလေသည်။

ယူရေး နပ်ဂြိုဟ်၏ လမ်းတွင် ထူခြားချက်ကို တွေ့ရှိကြရာမှ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ကို တွေ့ရှိလာကြလေသည်။ ထိုနက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ပြုပြင်ပေးမှုကြောင့် ယူရေးနပ်၏ လမ်းတွင် ထူးခြားချက် ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အချင်းမှာ မိုင်ပေါင်း ၃၂ဝဝဝ မျှ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ တစ်နည်းဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ၏ အချင်းထက် လေးဆမျှပို၍ ကြီးလေသည်။

အချို့ နက္ခတ်ပညာရှင်များ ကမူ ထိုဂြိုဟ်၏အချင်းသည် မိုင်ပေါင်း ၂၈၅ဝဝ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုဂြိုဟ်၏ ထုထည်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာထက်အဆပေါင်း ၆၃ ဆမက ကြီးသည်။ ယင်း၏ ဒြဗ်ထုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာထက် ၁၅ ဆမျှ ပို၍၊ သိပ်သည်းမှုတွင် ယင်းသည် ကမ္ဘာ၏ လေးချိုးတစ်ချိုးမျှသာ ရှိသည်။ ထိုဂြိုဟ်သည် ဓာတ်ငွေ့တစ်ဝက်တစ်ပျက် အခြေ၌သာ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယူဆကြလေသည်။

Wikipedia
facts.net

Leave a Reply