ခရစၥမတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ခရစၥမတ္ သို႔မဟုတ္ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ေန႔ သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္သည့္ ေန႔ကို အထိန္းအမွတ္ျပဳသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၾကသည္။

အမ်ားစုထင္သလို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ (Jesus Christ ) ရဲ႕ေမြးေန႔ဟာ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)ရက္အတိအက် မဟုတ္ပါ ။သမၼာက်မ္းစာ (Bible )မွာလည္း အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ၫႊန္းဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ အမ်ားစုကမူ ခ်မ္းေအးလြန္းသည့္ ညတစ္ညတြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ဖြားျမင္သည္ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ သ မိုင္းပညာရွင္တခ်ဳိ့ကမူ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားေသာ ကာလမွာ ေဆာင္းတြင္းမဟုတ္ဘဲ ေႏြဦးရာသီျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီကလည္း ထိုေန႔ကို ေဆာင္းရာသီ၏ ေနႏွင့္ အေဝးဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္၍ အဒိုနစ္၊ ဒီယြန္နီဆပ္ စေသာ နတ္ဘုရားမ်ား၏ ေမြးေန႔မ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အႏွစ္ ၃၀၀ အတြင္း ခရစ္ယာန္တို႔အခ်င္းခ်င္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ေမလတြင္ က်င္းပၾကသည္။ ထိုေနာက္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပျပန္သည္။ ထိုမွတဖန္ ဇန္ဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။ ေအဒီ ၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္က်မွသာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ကို ပြဲေတာ္ေန႔အျဖစ္ အတည္တက် သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါမွစ၍ ယခုေခတ္အထိ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပလာၾကသည္။

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္သည္ အီစတာပြဲေတာ္နာၿပီးသည့္ေနာက္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အထြတ္အျမတ္ဆုံး ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားသည္ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္သက္သက္ အျဖစ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲကာ မိ႐ိုးဖလာ အယူဝါဒ၊ အမ်ိဳးသားေရး စေသာ ေလာကီဓေလ့မ်ား ပါဝင္ေသာ ပြဲေတာ္ ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံ အသီးသီး၌ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပရာတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ မိမိတို႔လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအတိုင္း က်င္းပၾကသည္။

ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ လူႀကီးလူငယ္မေ႐ြး မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္စဲလ်က္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ စားေသာက္ပြဲမ်ားကို တခမ္းတနား က်င္းပၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံတိုင္း၌လိုလိုပင္ ခရစၥမတ္သီခ်င္းမ်ားကို တေပ်ာ္တပါး သီဆိုေလ့ရွိသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ ပြဲေတာ္မတိုင္မီ အႀကိဳညတြင္ ျပတင္းမ်ားေအာက္၌ သီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကသည္။ ပြဲေတာ္တြင္ အေရးပါသည့္ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ကိုလည္း မီးပြင့္မ်ားျဖင့္ လွပစြာ အဆန္းတၾကယ္ တန္ဆာဆင္ၾကသည္။

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မိမိတို႔ခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးပို႔ေလ့ရွိသည္။ ထိုအေလ့အထမွာ ေရွးေရာမေခတ္ကပင္ အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ပြဲေတာ္အခါတြင္ သူတို႔အား စန္တာကေလာ့သည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ေပးေလ့ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ဆန္တာကေလာ့တြင္ Saint Nicholas, Kris Kringle, Father Christmas စသည္ျဖင့္ရွိၾကေသာ္လည္း အထင္ရွားဆုံးဆန္တာကေလာ့မွာ Saint Nicholas ျဖစ္ၿပီး၊ သူသည္ ၄-ရာစုခန္႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္၊ ေအဒီ ၃၄၀ (၀ါ) ၃၅၀ ခန္႔တြင္ လူ႔ေလာမွ ထြက္ခြါသြား ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ခရစၥယာန္မိသားစု ေမြးလာသူျဖစ္ၿပီး၊ မိဘမ်ား ဆံုးပါးသြားေသာအခါ မိဘ၏အေမြ မ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ ရြယ္နဲ႔ အသင္းေတာ္တစ္ပါးကို ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆန္တာသည္ ခရစၥမတ္ေရာက္တိုင္း သူ၏ေငြမ်ားကို အထုပ္မ်ားျဖင့္ထုပ္ကာ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ ထားၿပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို မိမိတတ္ႏိုင္ရာဘက္မွ ကူညီမစခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ထိုေခတ္က လူေတြကို လြမ္းမိုး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔လူေတြ၏ အခက္အခဲမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ကူညီခဲ့ရာမွ လူ တိုင္းတို႔၏ ေလးစားမႈႏွင့္ အတူ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔လည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။

ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ ထားရွိျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မျပန္႔ႏွံ႔မီကပင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ (Germany ) မွာ ေဆာင္းရာသီ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ (၁၇) ရာစုေရာက္တဲ့အခါမွသာ strasbourg ေဒသက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးမ်ားက ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ရယ္လို႔ စတင္ေခၚေဝၚခဲ့တာျဖစ္ၿပီး (၁၈၂၀ ) ခုႏွစ္မ်ားတေလၽွာက္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးမ်ား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Pennsylvania သို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်စဥ္ ထိုယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ခရစၥမတ္အႀကိဳည၌ စန္တာကေလာ့လာ၍ လက္ေဆာင္ထည့္ႏိုင္ရန္ ေျခအိတ္ရွည္မ်ားကို အလြတ္ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားသည္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ခံယူရန္ သစ္သားဖိနပ္မ်ားကို မီးဖိုေပၚတြင္ တင္ထားေလ့ရွိသည္။ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္မူ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လက္ေဆာင္ ကစားစရာမ်ားကို အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္မ်ား၌ တေပ်ာ္တပါး လိုက္လံရွာေဖြ တတ္ၾကသည္။

Myanmar Wikipedia
ေမာင္စီမံ(မဟာသိပၸံ)


ခရစ္စမတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ခရစ္စမတ် သို့မဟုတ် ခရစ္စမတ် ပွဲတော်နေ့ သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်သည့် နေ့ကို အထိန်းအမှတ်ပြုသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်တွင် ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပကြသည်။ အများစုထင်သလို ယေရှုခရစ်တော် (Jesus Christ ) ရဲ့မွေးနေ့ဟာ ဒီဇင်ဘာလ (၂၅)ရက်မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ (Bible )မှာလည်း အတိအကျ ဖော်ပြထားခြင်း၊ ညွှန်းဆိုထားခြင်းမရှိပါ။ သမိုင်းပညာရှင်အများလေ့လာတွေ့ရှိထားမှုအရ ခရစ်တော်မွေးဖွားသော ကာလမှာ ဆောင်းတွင်းမဟုတ်ဘဲ နွေဦးရာသီဖြစ်သည်။

ခရစ်တော် မပေါ်မီကလည်း ထိုနေ့ကို ဆောင်းရာသီ၏ နေနှင့် အဝေးဆုံးအချိန်ဖြစ်၍ အဒိုနစ်၊ ဒီယွန်နီဆပ် စသော နတ်ဘုရားများ၏ မွေးနေ့များ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကျင်းပမည့်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ခရစ်တော် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အနှစ် ၃၀၀ အတွင်း ခရစ်ယာန်တို့အချင်းချင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို မေလတွင် ကျင်းပကြသည်။ ထိုနောက် ဧပြီလတွင် ကျင်းပပြန်သည်။ ထိုမှတဖန် ဇန်ဝါရီလတွင် ကျင်းပခဲ့သေးသည်။ အေဒီ ၃၀၀ ပြည့်နှစ်ကျမှသာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကို ပွဲတော်နေ့အဖြစ် အတည်တကျ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါမှစ၍ ယခုခေတ်အထိ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပလာကြသည်။

ခရစ္စမတ်ပွဲတော်သည် ခရစ်ယာန်များ၏ အထွတ်အမြတ်ဆုံး ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်၏ ဓလေ့ထုံးစံများသည် ဘာသာရေး ပွဲတော်သက်သက် အဖြစ်မှ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲကာ မိရိုးဖလာ အယူဝါဒ၊ အမျိုးသားရေး စသော လောကီဓလေ့များ ပါဝင်သော ပွဲတော် ဖြစ်လာသည်။ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံ အသီးသီး၌ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပရာတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ မိမိတို့လူမျိုးဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးစံများအတိုင်း ကျင်းပကြသည်။ ပွဲတော်နေ့တွင် ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ လူကြီးလူငယ်မရွေး မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ရပ်စဲလျက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ စားသောက်ပွဲများကို တခမ်းတနား ကျင်းပကြသည်။ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတိုင်း၌လိုလိုပင် ခရစ္စမတ်သီချင်းများကို တပျော်တပါး သီဆိုလေ့ရှိသည်။ ဗြိတိန်တွင် ပွဲတော်မတိုင်မီ အကြိုညတွင် ပြတင်းများအောက်၌ သီချင်းများ သီဆိုကြသည်။ ပွဲတော်တွင် အရေးပါသည့် ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုလည်း မီးပွင့်များဖြင့် လှပစွာ အဆန်းတကြယ် တန်ဆာဆင်ကြသည်။

ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နေ့တွင် ခရစ်ယာန်များသည် မိမိတို့ခင်မင်သော မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးများထံ လက်ဆောင်များ ပေးပို့လေ့ရှိသည်။ ထိုအလေ့အထမှာ ရှေးရောမခေတ်ကပင် အစပျိုးခဲ့သော အလေ့အထဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် ကလေးသူငယ်များသည် ပွဲတော်အခါတွင် သူတို့အား စန်တာကလော့သည် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ လာရောက်ပေးလေ့ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဆန်တာကလော့တွင် Saint Nicholas, Kris Kringle, Father Christmas စသည်ဖြင့်ရှိကြသော်လည်း အထင်ရှားဆုံးဆန်တာကလော့မှာ Saint Nicholas ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် ၄-ရာစုခန့်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ အေဒီ ၃၄၀ (ဝါ) ၃၅၀ ခန့်တွင် လူ့လောမှ ထွက်ခွါသွား ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ခရစ္စယာန်မိသားစု မွေးလာသူဖြစ်ပြီး၊ မိဘများ ဆုံးပါးသွားသောအခါ မိဘ၏အမွေ များကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ငယ်ငယ်ရွယ် ရွယ်နဲ့ အသင်းတော်တစ်ပါးကို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။

ဆန်တာသည် ခရစ္စမတ်ရောက်တိုင်း သူ၏ငွေများကို အထုပ်များဖြင့်ထုပ်ကာ ဆင်းရဲသားများ၏ အိမ်ရှေ့တွင် ထားပြီး၊ ဆင်းရဲသားများကို မိမိတတ်နိုင်ရာဘက်မှ ကူညီမစခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ထိုခေတ်က လူတွေကို လွမ်းမိုး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လူတွေ၏ အခက်အခဲများကို နည်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ကူညီခဲ့ရာမှ လူ တိုင်းတို့၏ လေးစားမှုနှင့် အတူ ထင်မြင်ယူဆချက် အမျိုးမျိုးတို့လည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။

ခရစ်စမတ်သစ်ပင် ထားရှိခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ မပြန့်နှံ့မီကပင် ဂျာမနီနိုင်ငံ (Germany ) မှာ ဆောင်းရာသီ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ (၁၇) ရာစုရောက်တဲ့အခါမှသာ strasbourg ဒေသက ဂျာမန်လူမျိုးများက ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ရယ်လို့ စတင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၁၈၂၀ ) ခုနှစ်များတလျှောက် ဂျာမန်လူမျိုးများ အမေရိကန်နိုင်ငံ Pennsylvania သို့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချစဉ် ထိုယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကလေးသူငယ်များသည် ခရစ္စမတ်အကြိုည၌ စန်တာကလော့လာ၍ လက်ဆောင်ထည့်နိုင်ရန် ခြေအိတ်ရှည်များကို အလွတ်ချိတ်ဆွဲထားလေ့ရှိသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ကလေးများသည် လက်ဆောင်များကို ခံယူရန် သစ်သားဖိနပ်များကို မီးဖိုပေါ်တွင် တင်ထားလေ့ရှိသည်။ နော်ဝေးနိုင်ငံတွင်မူ ကလေးသူငယ်များသည် လက်ဆောင် ကစားစရာများကို အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်များ၌ တပျော်တပါး လိုက်လံရှာဖွေ တတ်ကြသည်။

Myanmar Wikipedia
မောင်စီမံ(မဟာသိပ္ပံ)

Leave a Reply