လက္ရွိ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံး အေမဇုန္ သူေဌးႀကီး ဂ်က္ဖ္ ဘီဇို႔စ္

Posted on


Amazon.com. ဝက္ဆိုဒ္ ကုမၸဏီႀကီး၏ တည္ေထာင္သူျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒ ၊ စီအီးအို ႏွင့္ သဘာပတိ ႀကီးျဖစ္သူ ဂ်က္ဖ္ ဖယ္ရီ ပရီစတင္ ဂ်က္ဖ္ ဘီဇို႔စ္ ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ပရင္စတန္ တကၠသိုလ္ ၏ Tau Beta Pi ဘြဲ႕ရ ဘီဇို႔စ္ သည္ Amazon ကို မတည္ေထာင္မီ စီမံ ၊ ဘ႑ာ စီစစ္ေရးမႉး အျဖစ္ D. E. Shaw & Co ကုမၸဏီတြင္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ဘီဇို႔စ္၏ အေမဘက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားသည္ Texas တက္(စ)ဆက္ျပည္နယ္ တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေကာ္က်ဴလာ Cotulla ေဒသတြင္ မ်ိဳး ႐ိုးစဥ္ဆက္ ေျမ ၂၅,၀၀ဝ ဧက (၃၉မိုင္ခန္႔) အက်ယ္ရွိ (ႏြား)ေမြးျမဴေရးၿခံႀကီး မ်ားပိုင္ဆိုင္သည္။ ဘီဇို႔စ္၏ (မိခင္၏ အေဖ) အဖိုးသည္ Albuquerque မွ အေမရိကန္ အႏူျမဴစြမ္းအင္ ေကာ္မရွင္၏ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး လည္း ျဖစ္သည္။

အဖိုးျဖစ္သူသည္ အၿငိမ္းစား ယူၿပီးေနာက္ ေမြးျမဴေရးၿခံလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဘီဇို႔စ္ လူငယ္ဘဝ၏ ေႏြရာသီအခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ၏အဖိုးႏွင့္အတူ ႀကီးမား မ်ားျပားလွစြာေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ရင္း ကုန္လြန္ခဲ့သည္။ လမ္းေလၽွာက္တတ္ကာစ ငယ္႐ြယ္စဥ္ကပင္ သူ၏ ကေလးကုတင္ ကို ဝက္အူလွည့္ျဖင့္ျဖဳတ္ရန္ ႀကီးစားသည္ကိုေထာက္႐ႉ၍ ဘီဇို႔စ္၏စက္မႉပိုင္းဆိုင္ရာသင္လြယ္တတ္လြယ္မႈ ပါရမီကို ခန္႔မွန္း ႏိုင္သည္။

မိခင္ျဖစ္သူ ဂ်က္ကီ သည္ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္ကပင္ နယူးမက္စီကို ရွိ အယ္ဘူကာေကြး အရပ္တြင္ ဂ်က္ဖ္ ဘီဇို႔စ္ ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔အၾကာတြင္ သူမ ၏ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူ ဂ်က္ဖ္ ငါးႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ မင္ကြယ္ ဘီဇို႔စ္ ဆိုသူႏွင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ က်ဴးဘားတြင္ေမြးဖြားခဲ့သူ မင္ကြယ္ သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သားအ႐ြယ္ကပင္ အေမရိကသို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕အေျခခ် လုပ္ကိုင္ၿပီး အယ္ဘာေကြး တကၠသိုလ္ ကိုလည္း တတ္ ေရာက္ခဲ့သည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ သူတို႔မိသားစုသည္ တက္ကဆက္ျပည္နယ္ရွိ ဟိုစတန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ခဲ့သည္။ မင္ကြယ္သည္ အိစ္အြန္ ကုမၸဏီ၏ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂ်က္ဖ္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း 4th grade မွ 6th grade အထိ ေရးဗား အုပ္စ္ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကေလးအ႐ြယ္ကပင္ ဂ်က္ဖ္္ က သိပ္ပၸံပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္ ေၾကာင္းျပသခဲ့သည္။ တစ္ဦးတည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနရန္အတြက္ သူ၏ ညီငယ္ အခန္းထဲဝင္ေရာက္မလာေစရန္ လၽွပ္စစ္ အခ်က္ေပးကိရိယာကို သူ႕ဘာသာတပ္ဆင္ခဲ့သည္။

သိပၸံဆိုင္ရာ စူးစမ္းမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ရန္ မိဘ၏ ဂိုေဒါင္ကိုလည္း သူ၏ သိပၸံစမ္းသပ္ခန္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္သူတို႔မိသားစု မိုင္ယာမီသို႔ေျပာင္းေ႐ြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအရပ္တြင္ ဘီဇို႔စ္ က မိုင္ယာမီ ပယ္မက္တို အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ တတ္ေရာက္ခဲ့ သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ကပင္ Florida တကၠသိုလ္တြင္(ေက်ာင္းသားအဆင့္) သိပၸံဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ သင္တန္း ကို တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔တတ္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ Silver Knight ဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္ ။ သူသည္ ပရင္စတန္ တကၠသိုလ္သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ႐ူပေဗဒပညာရပ္ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီပင္ ကြန္ျပဴတာနယ္ပင္သို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာနက္ဂ်ီ မယ္လြန္ တကၠသိုလ္ မွ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ပရင့္စတန္မွ ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ ဘီဇို႔စ္ သည္ Wall Street တြင္ ကြန္ျပဴတာနယ္ပယ္၌လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ Fitel အမည္ရွိ ကုမၸဏီ ၏ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ာတြင္ အသုံးျပဳေသာ network ပိုင္းဆိုင္ရာကို တာဝန္ယူၿပီး အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ ဘီဇို႔စ္ သည္ Bankers Trust ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ D. E. Shaw & Co. ကုမၸဏီအတြက္ လည္း computer science ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ Amazon.com ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Amazon စီးပြားေရး စီမံကိန္း ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး နယူးေယာက္မွ ဆီတယ္ အထိ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြမ္းၿခဳံမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Amazon လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို လမ္းသြားေနရင္းႏွင့္ ေရးေနခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေတာ့ သူ၏ မူရင္းကုမၸဏီ ဂိုေဒါင္ကေလး တြင္ ျဖစ္သည္။

သူသည္ Amazon ကို ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာၿပီးေနာက္ ထင္ရွားမႉ အရွိဆုံး စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ဘီလ်ံနာ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ human spaceflight မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ Blue Origin ကုမၸဏီ ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဘီဇို႔စ္ သည္ သူ၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ လြန္စြာ ဂ႐ုစိုက္သူျဖစ္သည္။ Condé Nast’s Portfolio.com ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သူသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ သူျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ေလာဘေဇာႀကီးသည့္ေနရာတြင္နာမည္ဆိုးေသာ စာအုပ္ဆန္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာလြန္းသည့္ ေနရာတြင္ သူထုတ္ေဝသည့္ Amazon တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္အရာမ်ားကို တစ္ခုမက်န္သိရွိ ႏိုင္ေအာင္ လြန္စြာေသးငယ္သည့္ အခ်က္အလက္ေလးမ်ားက အစ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့ ရွိသည္။

Artificial Artificial Intelligence (AAI) ဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္း ကို Artificial Intelligence (AI) ကို ကိုးကားၿပီး ဂ်က္ဖ္ ဘီဇို႔စ္ တီထြင္ခဲ့သည္။ ပမာ ဆိုရေသာ္ ဓာတ္ပုံထဲမွ လူတစ္ဦးကို ေယာက္်ား ၊ မိန္းမ အျဖစ္ ခြဲျခားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို သို႔လုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ကြန္ျပဴတာထက္ လူသားမ်ားက ပိုမို ျမန္ဆန္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Artificial Intelligence (AI) သည္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႉ ကို မွန္ကန္ျပည့္စုံေအာင္မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေခ် ။ Artificial Artificial Intelligence (AAI) ကမူ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ (AAI) သည္ Amazon Mechanical Turk ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကို ပိုမို ထင္ရွားေစရန္ အတြက္လည္းျဖစ္သည္။

ဂ်က္ဖ္ ဘီဇို႔စ္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Amazon ကုမၸဏီေလးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ႏွစ္ၾကာၿပီး ယခုအခါတြင္ ကမာၻ႔နံပါတ္ ၁ အြန္လုိင္းအေရာင္းအ၀ယ္ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သလုိ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၅သိန္္းေက်ာ္ရွိလာသည္အထိ ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာမ်ားျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ဂ်က္ဖ္သည္ သူေဌးႀကီးဘီဂိတ္စ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၉၈ဘီလ်ံျဖင့္ ကမာၻ႔နံပါတ္ ၁ အခ်မ္းသာဆုံးေနရာကို ယူထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း ၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြက္ Person of the Year အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္ ။၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ U.S. News & World Report အဖြဲ႕ႀကီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ျခင္းခံရသည္။

https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime
Myanmar Wikipedia


ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ အချမ်းသာဆုံး အမေဇုန် သူဌေးကြီး ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် (unicode)

Amazon.com. ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကြီး၏ တည်ထောင်သူဖြစ်သော ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီအီးအို နှင့် သဘာပတိ ကြီးဖြစ်သူ ဂျက်ဖ် ဖယ်ရီ ပရီစတင် ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပရင်စတန် တက္ကသိုလ် ၏ Tau Beta Pi ဘွဲ့ရ ဘီဇို့စ် သည် Amazon ကို မတည်ထောင်မီ စီမံ ၊ ဘဏ္ဍာ စီစစ်ရေးမှူး အဖြစ် D. E. Shaw & Co ကုမ္ပဏီတွင် ၁၉၉၄ခုနှစ် အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

ဘီဇို့စ်၏ အမေဘက်က ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည် Texas တက်(စ)ဆက်ပြည်နယ် တွင် အခြေချနေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ ကော်ကျူလာ Cotulla ဒေသတွင် မျိုး ရိုးစဉ်ဆက် မြေ ၂၅,၀ဝဝ ဧက (၃၉မိုင်ခန့်) အကျယ်ရှိ (နွား)မွေးမြူရေးခြံကြီး များပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘီဇို့စ်၏ (မိခင်၏ အဖေ) အဖိုးသည် Albuquerque မှ အမေရိကန် အနူမြူစွမ်းအင် ကော်မရှင်၏ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး လည်း ဖြစ်သည်။ အဖိုးဖြစ်သူသည် အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဘီဇို့စ် လူငယ်ဘဝ၏ နွေရာသီအချိန်များတွင် သူ၏အဖိုးနှင့်အတူ ကြီးမား များပြားလှစွာသော စီမံခန့်ခွဲရေးများ လုပ်ကိုင်ရင်း ကုန်လွန်ခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် သူ၏ ကလေးကုတင် ကို ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဖြုတ်ရန် ကြီးစားသည်ကိုထောက်ရှူ၍ ဘီဇို့စ်၏စက်မှူပိုင်းဆိုင်ရာသင်လွယ်တတ်လွယ်မှု ပါရမီကို ခန့်မှန်း နိုင်သည်။

မိခင်ဖြစ်သူ ဂျက်ကီ သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကပင် နယူးမက်စီကို ရှိ အယ်ဘူကာကွေး အရပ်တွင် ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကျော်ခန့်အကြာတွင် သူမ ၏ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခဲ့သည်။ သားဖြစ်သူ ဂျက်ဖ် ငါးနှစ်သားအရွယ်တွင် မင်ကွယ် ဘီဇို့စ် ဆိုသူနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ကျူးဘားတွင်မွေးဖွားခဲ့သူ မင်ကွယ် သည် အသက် ၁၅ နှစ်သားအရွယ်ကပင် အမေရိကသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချ လုပ်ကိုင်ပြီး အယ်ဘာကွေး တက်ကသိုလ် ကိုလည်း တတ် ရောက်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက် သူတို့မိသားစုသည် တက်ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ ဟိုစတန်မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ မင်ကွယ်သည် အိစ်အွန် ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျက်ဖ်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း 4th grade မှ 6th grade အထိ ရေးဗား အုပ်စ် မူလတန်း ကျောင်းတွင် တတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ကလေးအရွယ်ကပင် ဂျက်ဖ် က သိပ်ပ္ပံပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် စိတ်အားထက်သန် ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရန်အတွက် သူ၏ ညီငယ် အခန်းထဲဝင်ရောက်မလာစေရန် လျှပ်စစ် အချက်ပေးကိရိယာကို သူ့ဘာသာတပ်ဆင်ခဲ့သည်။

သိပ္ပံဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှုများ လုပ်နိုင်ရန် မိဘ၏ ဂိုဒေါင်ကိုလည်း သူ၏ သိပ္ပံစမ်းသပ်ခန်း အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့မိသားစု မိုင်ယာမီသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုအရပ်တွင် ဘီဇို့စ် က မိုင်ယာမီ ပယ်မက်တို အထက်တန်းကျောင်းသို့ တတ်ရောက်ခဲ့ သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကပင် Florida တက္ကသိုလ်တွင်(ကျောင်းသားအဆင့်) သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှု သင်တန်း ကို တတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တတ်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် Silver Knight ဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့သည် ။ သူသည် ပရင်စတန် တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီး ရူပဗေဒပညာရပ်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာမီပင် ကွန်ပြူတာနယ်ပင်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ပြီး ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကာနက်ဂျီ မယ်လွန် တက္ကသိုလ် မှ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။

၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပရင့်စတန်မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဘီဇို့စ် သည် Wall Street တွင် ကွန်ပြူတာနယ်ပယ်၌လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် Fitel အမည်ရှိ ကုမ္ပဏီ ၏ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျာတွင် အသုံးပြုသော network ပိုင်းဆိုင်ရာကို တာဝန်ယူပြီး အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ဘီဇို့စ် သည် Bankers Trust ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ D. E. Shaw & Co. ကုမ္ပဏီအတွက် လည်း computer science ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Amazon.com ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Amazon စီးပွားရေး စီမံကိန်း ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နယူးယောက်မှ ဆီတယ် အထိ သူ၏ လုပ်ငန်းများကို လွမ်းခြုံမှု ရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Amazon လုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို လမ်းသွားနေရင်းနှင့် ရေးနေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော် တော့ သူ၏ မူရင်းကုမ္ပဏီ ဂိုဒေါင်ကလေး တွင် ဖြစ်သည်။

သူသည် Amazon ကို ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် အောင်မြင်လာပြီးနောက် ထင်ရှားမှူ အရှိဆုံး စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဘီလျံနာ တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် human spaceflight များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Blue Origin ကုမ္ပဏီ ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘီဇို့စ် သည် သူ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်လျှင် လွန်စွာ ဂရုစိုက်သူဖြစ်သည်။ Condé Nast’s Portfolio.com ၏ ဖော်ပြချက်အရ သူသည် ပျော်ပျော်နေတတ်သော သူဖြစ်သော်လည်း အလုပ်နှင့် ပတ်သက်လျှင် လောဘဇောကြီးသည့်နေရာတွင်နာမည်ဆိုးသော စာအုပ်ဆန်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ စေ့စပ်သေချာလွန်းသည့် နေရာတွင် သူထုတ်ဝေသည့် Amazon တွင်ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်အရာများကို တစ်ခုမကျန်သိရှိ နိုင်အောင် လွန်စွာသေးငယ်သည့် အချက်အလက်လေးများက အစ ဂရုစိုက်ကြည့်ရှု လေ့ ရှိသည်။

Artificial Artificial Intelligence (AAI) ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း ကို Artificial Intelligence (AI) ကို ကိုးကားပြီး ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် တီထွင်ခဲ့သည်။ ပမာ ဆိုရသော် ဓာတ်ပုံထဲမှ လူတစ်ဦးကို ယောက်ျား ၊ မိန်းမ အဖြစ် ခွဲခြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထို သို့လုပ်ဆောင်မှု သည် ကွန်ပြူတာထက် လူသားများက ပိုမို မြန်ဆန် မှန်ကန်နေဆဲဖြစ်သည်။ Artificial Intelligence (AI) သည် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်မှူ ကို မှန်ကန်ပြည့်စုံအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ချေ ။ Artificial Artificial Intelligence (AAI) ကမူ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (AAI) သည် Amazon Mechanical Turk ၏ စည်းမျဉ်းများကို ကို ပိုမို ထင်ရှားစေရန် အတွက်လည်းဖြစ်သည်။

ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် တည်ထောင်ခဲ့သော Amazon ကုမ္ပဏီလေးသည် နှစ်ပေါင်း ၂၃နှစ်ကြာပြီး ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သလို ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅သိန်းကျော်ရှိလာသည်အထိ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရှယ်ယာများမြင့်တက်လာသည့်အတွက် ဂျက်ဖ်သည် သူဌေးကြီးဘီဂိတ်စ်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှု ၉၈ဘီလျံဖြင့် ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ အချမ်းသာဆုံးနေရာကို ယူထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ၏ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အတွက် Person of the Year အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် ။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်၏ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် U.S. News & World Report အဖွဲ့ကြီးမှ ရွေးချယ် ခြင်းခံရသည်။

https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply