မ်က္စိတစ္ဘက္ မွန္ေျပာင္းတစ္လက္ (သို႔) အစၥေရးသူရဲေကာင္း မုိေရွဒါယန္ အေၾကာင္း

Posted on

Written By မိုေရွဒါယန္အစၥေရးသူရဲေကာင္း

မိုေ႐ွဒါယန္ ငယ္စဥ္ဘဝ

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ 1915 ခုႏွစ္၊ ေမလ(20)တြင္ ဖြားျမင္သည္။ (ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ ၃.လ ငယ္သည္)။ ေနာင္အခါ အစၥေရးႏိုင္ငံဟူ၍ ႏိုင္ငံသစ္ေပၚေပါက္လာမည့္ ထိုစဥ္အခါက ပါလက္စတိုင္းေဒသ႐ွိ (Deganya)ဒါဂါးနီးယားၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္ကဲ့သို႔ အစၥေရးေျမ၌ ေမြးဖြားသူမ်ားကို အစၥေရးခ်က္ျမႇဳပ္မ်ား (Sabra)ဆာဗရာဟု ေခၚသည္။ 1948 ခုႏွစ္ အစၥေရးႏိုင္ငံထူေထာင္ၿပီးမွ အစၥေရးသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ဆာဗရာမ်ားက ပို၍ ဂ်ဴးဇာတိမာန္႐ွိသည္ဟုဆိုကာ ဂုဏ္ယူတတ္ၾကသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူ၏ အဘိုးမွာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ ယူကရိန္းျပည္နယ္တြင္ ထင္႐ွားေသာ ပညာတတ္ စာေပပညာ႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္၏ ဖခင္ (Shmuel) ႐ွယ္မူယယ္ႏွင့္ မိခင္ (Devorah) ဒဗိုရာတို႔သည္ ႐ု႐ွားမွ အစၥေရးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ဒါဂါနီးယားေဒသတြင္ “ဓားမဦးခ်”အေျခစိုက္ ေနထိုင္စဥ္တြင္ မိုေ႐ွဒါယန္ကို ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္၏ ဖခင္သည္ အထူးႀကိဳးစားေသာ လယ္သမားတစ္ဦးအျဖစ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အၾကားတြင္ ထင္႐ွားခဲ့သည္။ ေနာင္အခါ သူသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံသစ္၏ ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဒါဂါးနီးယားတြင္ မိုေ႐ွဒါယန္မိသားစုသည္ ေအးခ်မ္းစြာ လယ္ယာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကစဥ္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျပင္းထန္စြာ မီးပြားလာေလသည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အေျခစိုက္ေနထိုင္ျခင္းကို အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို လုံးဝမ်ိဳးျဖဳတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္၏ အစ္ကိုျဖစ္ေသာ မိုေ႐ွသာစကီးသည္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲရသည္။ ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္ေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားကို လြန္စြာမုန္းတီးခဲ့ေလသည္။ ကမၻာမေၾက ဥဒါန္းမေၾက ကမၻာ့ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေလသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္ ၆-ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ သူတို႔မိသားစုသည္ ဂ်က္စရီးေတာင္ၾကားမွ နဟားလားၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြန္းကားေသာ ေဒသျဖစ္၍ မိုေ႐ွဒါယန္၏ မိသားစုသည္ ထိုေဒသတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ လယ္ယာသမဝါယမအသင္းကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ဝိုင္းလုပ္ ဝိုင္းစား လုပ္ကိုင္ၾကရန္ မိုေ႐ွဒါယန္ ဖခင္က ေဆာ္ၾသစည္း႐ုံးရာ ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္လည္း ဂ်ဴးအမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ကို ပို၍ခိုင္မာစြာ အေမြဆက္ခံႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ မူလတန္းပညာ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ နာဟားလားၿမိဳ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေက်ာင္းမွာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေယာက်္ားေလးဆို၍ မိုေ႐ွဒါယန္တစ္ေယာက္တည္းသာ ႐ွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔ကို လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ မွန္းထားေသာ မိဘမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း မိုေ႐ွဒါယန္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာမ်ားကို မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားခဲ့ေလသည္။

၁၂-ႏွစ္သား ကာကြယ္ေရးတပ္သားေလး

1927 ခုႏွစ္ မိုေ႐ွဒါယန္ အသက္(၁၂)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘဝ၌ ႀကီးစြာေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳရသည္။ ယင္းမွာ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ႀကံဳရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို (British)ၿဗိတိသွ်တို႔က ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေဂါပကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး အာရပ္နယ္ေျမႏွင့္ ဂ်ဴးနယ္ေျမဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ သတ္မွတ္ေပးထားရာ ဂ်ဴးနယ္ေျမအတြင္းသို႔ အာရပ္မ်ားက မၾကခဏ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ဴးလူးမ်ိဳးမ်ား၏ ၿမိဳ႕တိုင္း ရြာတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား ညကင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေစာင့္ၾကပ္ေနရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားတို႔၏ လြလပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ (Hagannah)ဟာဂါနားအဖြဲ႕ႀကီးသည္ အင္အားႀကီးထြားေနလ်က္႐ွိရာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ မ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားနည္းတူ ဟာဂါးနားတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္လာ၍ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လာသည္။ သူသည္ ကာကြယ္ေရးစစ္ပညာကို ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးစားသင္ယူခဲ့ေလသည္။ (၁၂)ႏွစ္သား အရြယ္မွစ၍ လက္နက္ကိုင္ ကာကြယ္ေရးတပ္သားကေလး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ သင္တန္းနည္းျပဆရာအဆင့္ထိ တိုးတက္လာေလသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာထက္ လယ္ကြင္းႏွင့္ တလင္းျပင္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနရေသာ စစ္ပညာ၌ ပို၍ ထူးခၽြန္ေနသည္။

သူသည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္း အတတ္ပညာကို အလြန္နက္နဲ၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္ဟု အေလးနက္ခံယူကာ အစြဲလမ္းဆုံး ဝါသနာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ စစ္ပညာကို သဲသဲမဲမဲ ဝါသနာထုံခဲ့ျခင္းသည္ ေနာင္အခါတြင္ စစ္ဝါဒီႀကီးတစ္ဦးျဖစ္လာမည့္ မိုေ႐ွဒါယန္၏ စစ္ပညာအစပ်ိဳးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ အသက္(၁၂)ႏွစ္မွစ၍ ဂ်ဴးဇာတိမာန္ စစ္ေသြးစစ္မာန္တက္ခဲ့ေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အသက္(၅၈)ႏွစ္ ႐ွိသည္တိုင္ေအာင္ စစ္ေသြးစစ္မာန္ တလူလူ လြင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ေတြ႕ျခင္း

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေသနတ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္နည္းတူ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္လည္း အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ အသက္(၂ဝ)တြင္ ႐ုသ္႐ွယ္ဝါ့ဇ္ အမည္႐ွိေသာ ဆယ္သက္ေက်ာ္ မိန္ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ႐ုသ္႐ွယ္ဝါ့ဇ္ႏွင့္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းတြင္ ဆုံမိၾကၿပီး ေမတၱာသက္ဝင္ ခ်င္ခင္ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုသ္႐ွယ္ဝါ့ဇ္သည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕႐ွိ ေ႐ွ႕ေနႀကီးတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလုံး စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းမွ ပညာၿပီးဆုံးေသာ 1935 ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ထပ္ၿပီး မၾကာမီ အဂၤလန္သို႔ ပ်ားရည္ဆန္းခရီး ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးေနေသာ အဂၤလန္ေရႊျပည္ႀကီး၏ စည္ပင္သာယာပုံကို မိုေ႐ွဒါယန္သည္ တအံ့တၾသ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ သူတစ္ပါး လက္ေအာက္ခံျဖစ္ရျခင္းကို ပို၍ နာၾကည္းလာမိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမၻာ့အႏွံ႔အျပားတြင္ ပ်ံ႕က်ဲ ေရာက္႐ွိေနၾကေသာ လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာ ႏိုင္ငံဟူ၍ မ႐ွိသည့္ ေသြးသားခ်င္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘဝကို အသည္းနာနာျဖင့္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိလာသည္။

အသက္(၂ဝ)မွ်သာ ႐ွိေသးေသာ္လည္း မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည့္ ဟာဂါးနားအဖြဲ႕ႀကီး၏ ေက်းဇူးျဖင့္ မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ။ ဟာဂါးနားတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ယီဂယ္ အယ္လြန္ ကဲ့သို႔ေသာ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား၊ ယစ္ဇတ္ ဆဒါ ကဲ့သို႔ေသာ သတၱိခဲလူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယီဂယ္ အယ္လြန္သည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကာလတြင္ ေတာင္းပိုင္းစစ္မ်က္ႏွာ ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ေနာင္အခါ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာဝန္ယူရသူ ျဖစ္သည္။ ယစ္ဇတ္ ဆဒါသည္ ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုက္ေရး ဦးစီးမွဴးျဖစ္လာၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံေထာက္လွမ္းေရး ပါရဂူႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။

အယ္လြန္ႏွင့္ ဆာဒါတို႔ကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲခဲ့ရေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္လည္း သာမန္လယ္သမားေပါက္စေလး၏ အသိဉာဏ္မ်ိဳးမက ရင့္က်က္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ဇနီးႏွင့္အတူ အဂၤလန္မွ ျပန္လာၿပီးေနာက္ ခဏမွ်သာ အေျခတက် ေနထိုင္လိုက္ရသည္။ တစ္ႏွစ္မွ် မၾကာမီ 1936 ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ႀကီးမွဴးဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ၿမိဳ႕ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ ပဋိပကၡ အျပင္းထန္ဆုံး ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ျဖစ္၍ နာမည္ေက်ာ္ ၿဗိတိသွ် စစ္ဗိုလ္ (Wingate)ဝင္းဂိတ္ကို ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးတာဝန္ ထမ္းရြက္ရန္ ေစလႊတ္ထားသည္။

(Wingate)ဝင္းဂိတ္၏ တပည့္ေက်ာ္

ဝင္းဂိတ္သည္ အထူးညတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းကာ လူမ်ိဳးေရးသတ္ပြဲႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ရသည္။ ဝင္းဂိတ္၏ အထူးတပ္ဖြဲ႕တြင္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အလြန္တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဝင္းဂိတ္ကလည္း ဆူပူသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ဂ်ဴးမ်ားကို ေျပာက္က်ားစစ္ပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရပ္တို႔ကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားအား ရန္သူစခန္းကို ေထာက္လွမ္းနည္း၊ အင္အားႀကီးေသာ ရန္သူမ်ားကို အလစ္ဝင္တိုက္ကာ ထိုးခြဲနည္း၊ ရန္သူတို႔ စနစ္တက် လႈပ္႐ွားသြားလာ စု႐ုံးျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ အၿမဲတေစ ဒုကၡေပးနည္း စသည္ျဖင့္ ေျပာက္က်ားစစ္ပညာမ်ားကို အပတ္တကုတ္ သင္ၾကားေပးေလေတာ့သည္။

ပင္ကိုယ္ဝါသနာ အေျခခံ႐ွိေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ဝင္းဂိတ္၏ ေျခရာကို အျမန္ဆုံး နင္းမိ၏။ တစ္ထြာျပလွ်င္ တစ္ေတာင္ျမင္သူ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ခ်ီးက်ဴးခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာမီ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အထူးညတပ္ဖြဲ႕အား ေလ့က်င့္ေပးေသာ နည္းျပဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လာေလသည္။ 1937 ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါမူ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ဝင္းဂိတ္၏ လက္ေထာက္ဦးစီးအဆင့္သို႔ပင္ တက္သြားေလေတာ့သည္။ ဝင္းဂိတ္သည္ မိုေ႐ွဒါယန္၏ စစ္ပညာ ရင့္က်က္ပုံကို ေကာင္းစြာနည္းလည္သူ ျဖစ္သည္။ ဝင္းဂိတ္က မိုေ႐ွဒါယန္ကို ေက်နပ္အားရခဲ့သည့္နည္းတူ မိုေ႐ွဒါယန္ကလည္း ဝင္းဂိတ္ကို မေမ့ႏိုင္ေခ်။

“က်ဳပ္တို႔အေပၚမွာ ဝင္းဂိတ္ရဲ့ ေက်းဇူးက အင္မတန္ ႀကီးမားလွပါတယ္။ ဒီေန႔ လက္႐ွိ စစ္သားအားလုံးဟာ ဝင္းဂိတ္ရဲ့ အေမြကို ဆက္ခံၾကရတဲ့ ဆင့္ပြားမ်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္တယ္”ဟူ၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္ထိ မိုေ႐ွဒါယန္က ဝင္းဂိတ္ကို မေမ့ဘဲ ေက်းဇူးတရားသိစြာျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ဝန္ခံခဲဖူးသည္။ မွန္ေပသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္ကို လယ္သမားဘဝမွ ကမၻာေက်ာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ လက္ဦးဆရာ စင္စစ္မွာ ဝင္းဂိတ္ပင္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားကို ဝင္းဂိတ္က ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ 1937 ခုႏွစ္ထိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထား႐ွိေသာ သေဘာထားမွာ မဆိုးလွေသး။ အာရပ္မ်ားထက္ ဂ်ဴးမ်ားကို ပို၍ မ်က္ႏွာသာ ေပးေနဆဲ ႐ွိ၏။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမထူေထာင္ေရးကို ၿဗိတိသွ်တို႔က မဟာက႐ုဏာျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ပါလက္စတိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စုံ႐ုံးျခင္းကို မဟန္႔တားဘဲ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဝင္းဂိတ္က အုပ္ျမစ္ခ်ေပးေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ့။

သို႔ရာတြင္ “ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္”ဆိုသကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ေပၚလစီသည္ 1939 ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ခ်ိန္ဘာလိန္အစိုးရသည္ အာရပ္မ်ားအေပၚ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ားလာၿပီး ဂ်ဴးကာကြယ္ေရးတပ္အေပၚ မယုံသကၤာ ျဖစ္လာသည္။

ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ျပန္လည္အန္တုကာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ဝင္ၾကေခ်မည္ေလာဟု စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ခ်ိန္ဘာလိန္အစိုးရသည္ ကိုယ္ေမြးမိေသာ ေမ်ာက္ကို ကိုယ္ျပန္ေၾကာက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Hagannah)ဟာဂါနားအဖြဲ႕ႀကီးကို တရားမဝင္အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ၿပီး ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေလေတာ့သည္။ ဟာဂါနားအဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံအစည္ကို ရိပ္မိသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားအေပၚတြင္ သံေယာဇဥ္ႀကီးမားေနၿပီျဖစ္ေသာ ဝင္းဂိတ္ကိုမူ “အဂၤလန္ျပည္ေတာ္ ျပန္ေစ”ဟု ဆိုကာ ျပန္ေခၚလိုက္ေလသည္။ စစ္ပညာတြင္သာ ကၽြမ္းက်င္၍ “ႏိုင္ငံေရး ေပါက္ႏွင့္ေက်း” မင္းပရိယာယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို နားမလည္႐ွာေသးေသာ ဝင္းဂိတ္မွာမူ တပည့္မ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ အဂၤလန္ျပည္ေတာ္ ျပန္သြားရေလသည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕၏ အက်ဥ္းသမား

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဝင္းဂိတ္၏ တပည့္ရင္းႀကီးျဖစ္ေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ေနရေလၿပီ။ ဟာဂါးနားအဖြဲ႕ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္(၄၂)ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္လည္း တစ္ေယာက္အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အသက္(၂၄)ႏွစ္သာ ႐ွိေသးေသာ မိုေ႐ွဒါယန္ကို အဆိပ္႐ွိေသာ ေျမြတစ္ေကာင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္စာရင္းသြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုေ႐ွဒါယန္ ေထာင္နန္းစံရခ်ိန္တြင္ ဝင္းဂိတ္သည္ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ စစ္ေျမျပင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျပန္သည္။ အီသီယိုးပီးယားမွာလည္း သိပ္မၾကာ။ ထိုမွတစ္ဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စစ္မႈထမ္း သြားရျပန္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္း အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ၾကား အင္ဖာမွ အဂၤလိပ္ဌာနခ်ဳပ္႐ွိရာ ဘာလဂတ္ၿမိဳ႕သို႔ု ေလယာဥ္ျဖင့္သြားရာ လမ္းခုလပ္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ေသဆုံးရ႐ွာသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္၏ အမႈသည္ကား ထင္႐ွားလ်က္႐ွိသည္။ ယင္းတို႔အဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ သင္ယူခဲ့ေသာ စစ္ပညာျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ျပန္လည္ပုန္ကန္ရန္ ႀကံစသည္ခဲ့သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ခံရသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္၏ လူတစ္စုသည္ 1939 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္သင္တန္းတစ္ခုကို ယာဗနီယယ္ရြာတြင္ ေလ့က်င့္ေနခိုက္ ၿဗိတိသွ်တို႔က သတင္းရၿပီး ဝိုင္းဖမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အက်ဥ္းသားဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ မ႐ိုးေသာ ႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ လူသူစုေဆာင္းမႈ၊ ပုန္ကန္ရန္ ႀကံစည္မႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁ဝ)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာမီ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ႔ေပါ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲစီရင္ခံခဲ့ရသည္။

ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေျပာက္က်ားဗို္လ္

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အဆိုပါ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ကိုလည္း အျပည့္မခံခဲ့ရေပ။ ဒုတိယကမၻာစစ္ အ႐ွိန္ျမင့္လာေသာ 1941 ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ာမန္တို႔ကို ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း ဆင္ႏႊဲရေတာ့မည္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ မိုေ႐ွဒါယန္ကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားကို လိုအပ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္း၊ ဆီးရီးယား၊ လက္ဘႏြန္ေဒသမ်ားတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ာမန္တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ ျပင္သစ္ဗီ႐ုိအစိုးရ၏ တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ေဒသခံေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းေပးေလသည္။

ဤတြင္ မိုေ႐ွဒါယန္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေထာင္မွလႊတ္ေပးၿပီး ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္ကို ေပးအပ္ေလသည္။ ဟာဂါးနားအဖြဲ႕ႀကီးကိုလည္း တရားဝင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ခြင့္ ေပးေလသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔ကလည္း ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အာရပ္စကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ႐ုပ္ဖ်က္ကာ ကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားအသြင္ ႐ုပ္ဖ်က္ထားေသာ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔အဖြဲ႕သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ဖက္ဆစ္ဂ်ာမန္ ဘက္ေတာ္သား ျပင္သစ္တပ္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလွည့္လည္ ဒုကၡေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

သူ၏တပ္ဖြဲ႕သည္ ေ႐ွ႕ေျပးကင္းေထာက္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္၍ ရန္သူသတင္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ရန္သူရိကၡာစခန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေနာက္မွ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကို စစ္ခ်ီလမ္းျပေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားသို႔ မဟာမိတ္တပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်တပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ အဓိက အေထာက္အကူေပးခဲ့သူမွာ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔၏ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရေလသည္။ (1941 ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားမွ တစ္ဆင့္ လက္ဘႏြန္သို႔ ခရီးဆက္ကာ တိုက္ပြဲဆင္စဥ္ မိုေ႐ွဒါယန္၏ မ်က္စိတစ္ဘက္ ဆုံး႐ႈံးရပုံကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။)

မိုေ႐ွဒါယန္တို႔ အေပါင္းအပါတိုသည္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ဥေရာပစစ္မ်က္ႏွာအထိ ဆက္လက္၍ စစ္ခ်ီခဲ့ေသးသည္။ ဥေရာပစစ္မ်က္ႏွာမွ အျပန္တြင္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ေဂ်႐ုဆင္ၿမိဳ႕၌ ၿဗိတိသွ်တပ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ွိအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာရေသာ အဂၤလိပ္ေလယာဥ္မွဴးမ်ားကို ေလထီးဆင္း ဂ်ဴးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဆင္းသင္ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို မိုေ႐ွဒါယန္က ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးခ်ိန္၌ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ နာဟာဘားလားၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ကာ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ျပန္လုပ္ေနေတာ့သည္။ သူသည္ လယ္သမားျဖစ္ခ်င္းေသာ ဗီဇအညြန္႔ အေညႇာက္ကေလး ျပန္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသြားေသာ္လည္း မိုေ႐ွဒါယန္တို႔၏ တာဝန္ၿပီးဆုံးၿပီေလာ၊ မၿပီးဆုံးေသး။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာ ႏိုင္ငံဟူ၍ မ႐ွိေသး။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အႏွိမ္ခံ အပယ္ခံ ထီးသုဥ္း နန္းသုဥ္း ဆုံး႐ႈံးေနရေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ မ်က္ႏွာငယ္ရဆဲ ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ ေဝးခဲ့ၿပီ

ထို႔ေၾကာင့္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ လယ္ယာေျမတြင္ အေျခတက် မေနႏိုင္ေသးဘဲ ဟာဂါးနားအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ ဆက္လက္၍ ပါဝင္ေနရျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ ပို၍ အေရးႀကီးေနျပန္ေပသည္။ လြတ္လတ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ ပို၍ အဟုန္ျပင္းလာေခ်ၿပီ။ ဟာဂါးနားအဖြဲ႕ႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြဲ၍ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား အရန္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ျဖင့္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ထိုရာထူးကို မိုေ႐ွဒါယန္သည္ 1948 ခုႏွစ္ အာရပ္-အစၥေရး စစ္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္ထိ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာ 1948 ခုႏွစ္ စစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ လယ္သမားဘဝသို႔ လုံးဝ ေျခဦးမလွည့္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သံသရာတြင္သာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနရေတာ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား လယ္လုပ္သားတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ ဘဝပန္းတိုင္ ရည္မွန္းခဲ့ဖူးေသာ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ၁၂-ႏွစ္သား အရြယ္မွစ၍ လယ္ယာေျမကို ေက်ာခိုင္းကာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအတြက္ ေသနတ္ကိုင္းခဲ့ရသည္။ အသက္(၅၁)ႏွစ္ ႐ွိသည္အထိ ေသနတ္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေသး။

“ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရပါသည္”ဟု အတိတ္ကာလက မိုေ႐ွဒါယန္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ယခုပစၥဳပၸန္တြင္မူ “အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္တိုက္ေနရပါသည္”ဟု မိုေ႐ွဒါယန္က ေျပာေနျပန္သည္။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔ မိုေရွဒါယန္ ကိုင္ေနေသာ ေသနတ္သည္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း မိမိႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေရးအတြက္မွ်သာ ဟုတ္ပါေသး၏ေလာ။ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာက အေျဖေပးသြားပါလိမ့္မည္။

မ်က္စိတစ္ဘက္ မွန္ေျပာင္းတစ္လက္

မိုေ႐ွဒါယန္၏ မ်က္လုံးထဲ၌ ႐ုတ္တရက္ မီးပြင့္သလို ခံစားလိုက္ရသည္။ လက္ထဲမွ မွန္ေျပာင္းသည္ မ်က္ႏွာကို ျပင္းထန္စြာ ေဆာင့္ကန္ၿပီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲေၾကလြင့္စင္ကာ မွန္စမ်ားသည္ ဝဲဘက္မ်က္လုံးကို စူးဝင္သြားေလသည္။ လူမွာကား ဖင္ထိုင္လ်က္ လဲက်သြားသည္။ ဝဲဘက္မ်က္လုံးသည္ ေသြးစိမ္းမ်ား ယိုစီးထြက္က်လ်က္ ႐ွိသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ရန္သူတပ္စခန္း႐ွိရာသို မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈကင္းေထာက္ေနခိုက္ အလင္းေရာင္ထိုး၍ အေရာင္တလက္လက္ အလင္းျပန္ေနေသာ သူ၏မွန္ေျပာင္းကို ခ်ိန္သားယူကာ ရန္သူလက္ေျဖာင့္တပ္သား တစ္ေယာက္က လွမ္းပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔က်ည္ဆံသည္ လက္ဝဲဘက္ မွန္ေျပာင္းတည့္တည့္ကို ထိမွန္ကာ က်ည္ဆံတြန္းအားေၾကာင့္ မွန္ဘီလူးကြဲသြားၿပီး မွန္အကြဲအစမ်ားက မ်က္လုံအိမ္ကို ျပင္းထန္စြာ ထိုးစိုက္မိ၏။ မ်က္လုံးကို တိုက္႐ိုက္မထိမွန္ဘဲ မွန္ဘီလူးကို ထိမွန္သျဖင့္ က်ည္ဆံအားေပ်ာ့သြားေသာေၾကာင့္ အသက္မေသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ဝဲဘက္မ်က္စိတစ္ဘက္ ဆုံး႐ႈံးရေလသည္။

1942 ခုႏွစ္တြင္းက ျဖစ္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္ႏွင့္ သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕သည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံထဲ၌ လႈပ္႐ွားသြားလာေနသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔အဖြဲ႕သည္ ရန္သူ႔စခန္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္းရေသာ ကင္းေထာက္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ရန္သူမွာ အျခားမဟုတ္ အာဏာ႐ွင္ႀကီး ဟစ္တလာ၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ာမန္တို႔က ႀကိဳးဆြဲထားေသာ ျပင္သစ္လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုျပင္သစ္တပ္မ်ားသည္ ဂ်ာမန္အင္ပါယာႀကီး၏ လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္ေနကာ ဆီးရီးယားႏွင့္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံထဲတြင္ တပ္စြဲေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကလည္း တန္ျပန္လႈပ္႐ွားေနၿပီျဖစ္ရာ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔အုပ္စုသည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ မဟာမိတ္တို႔အား ပူးေပါင္းကူညီေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုေ႐ွဒါယန္သည္ အဂၤလိပ္တို႔ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ေထာင္(၁ဝ)ႏွစ္ က်ခံထားရာမွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အၾကာတြင္ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး အဂၤလိပ္တို႔က ျပန္လည္ အသုံးခ်ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္တပ္ဖြဲ႕သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကင္းေထာက္ျခင္း တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ အာရပ္လူမ်ိဳးကဲ့သို႔ ႐ုပ္ဖ်က္၍ လက္ဘႏြန္သို႔ ဝင္လာခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ လွည့္လည္သြားလာကာ ရန္သူ နာဇီတပ္မ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို လွ်ိဳ႕စြာ ေထာက္လွမ္းလ်က္႐ွိသည္။ တစ္ေန႔တြင္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ မွန္ေျပင္းတစ္လက္ျဖင့္ ရန္သူ႔စခန္း တစ္ေနရာကို အာ႐ုံစူးစိုက္စြာ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ရန္သူလက္ေျဖာင့္တပ္သား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ မ်က္လုံးတစ္ဘက္ ဆုံး႐ႈံးရေလသည္။

မ်က္လုံးမွ ေသြးစိမ္းမ်ား ယိုစီးကာ မျမင္မကမ္း ျဖစ္ေနရေသာ္လည္း မိုေ႐ွဒါယန္သည္ သတိမလစ္။ သူ၏ တပ္ဖြဲ႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာရန္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ မိုေ႐ွဒါယန္ဒ မ်က္လုံးကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ခြဲစိတ္ကုသေသာ္လည္း အလင္းမရေတာ့ဘဲ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားက လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရၿပီးသည့္ေနာက္ ေဟာက္ပက္ပက္ျဖစ္ေနေသာ မ်က္တြင္းႀကီးကို အနက္ေရာင္ သုံးေျမာင့္ဝိုင္း ပလပ္စတစ္ျပားကေလးျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားရေလေတာ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယင္းသို႔ မ်က္စိတစ္ဘက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ၍ ေ႐ွးေခတ္က ပင္လယ္ဓားျပႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ မ်က္စိတစ္ဘက္ အနက္ေရာင္ ဖုံးထားရျခင္းသည္ပင္ မိုေ႐ွဒါယန္၏ ထူးျခားထင္႐ွားေသာ မူပိုင္ဖက္႐ွင္(Fashion) ျဖစ္လာေလသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ေက်ာ္မွ် ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ဖက္႐ွင္ပင္တည္း။

ေနာင္အခါ မိုေရွဒါယန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာတြန္း႐ုပ္ေျပာင္မ်ား ေရးဆြဲၾကသည့္အခါတိုင္း အဆိုပါ မ်က္ႏွာဖုံး အနက္ဝိုင္းေလးသည္ သေကၤတတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ႐ွိလာရသည္။ ရန္သူေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဓားႀကိမ္း ႀကိမ္းရာတြင္ “မိုေ႐ွဒါယန္၏ က်န္တဲ့ မ်က္လုံးတစ္ဘက္ကိုပါ ေဖာက္ပစ္မယ္”ဟု အၿငိဳးႀကီးစြာ ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ မိုေ႐ွဒါယန္ကို အသည္းစြဲ ခ်စ္ၾကေသာ အစၥေရးစစ္သားမ်ားကမူ သူ၏ “ပင္လယ္ဓားျပ ဖက္႐ွင္”ကိုပင္ အားက်လ်က္ ႐ွိသည္။ မ်က္လုံးသည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအနက္ အဖိုးတန္ဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ပြဲတြင္ မ်က္လုံးဒဏ္ရာရၾကေသာ အစၥေရးစစ္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ မ်က္လုံးတစ္ဘက္ ဆုံး႐ႈံးမႈကို ဝမ္းနည္းရမည့္အစား မိုေ႐ွဒါယန္ႏွင့္ ပုံတူျဖစ္လာမည္ကို ဂုဏ္ယူေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ပင္ ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။ မ်က္လုံးဒဏ္ရာ ရသူခ်င္းအတူတူ ဝဲဘက္မ်က္လုံးဒဏ္ရာရသူက ပို၍ပင္ ဂုဏ္ယူေနၾကေသးသည္ဟု ဆိုေလသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူ႔မ်က္လုံးတစ္ဘက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းကို ဝမ္းနည္းစရာဟု မယူဆေခ်။ သူ၏ မ်က္လုံးဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ငယ္စဥ္အခါက ေဆာ့ကစားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခုခုႏွင့္ ထိုးမိ ခိုက္မိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။ စစ္ေျမျပင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဆုံး႐ႈံးရျခင္းျဖစ္၍ စစ္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလြန္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုအျဖစ္ဟုသာ သေဘာထားသည္။ သူသည္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ေနစဥ္ မ်က္လုံးတစ္ဘက္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ မွန္ေျပာင္းကို မစြန္႔ေသး။ စစ္ေျမျပင္မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကာ အေကာင္းပကတိ ညာဘက္မ်က္လုံးျဖင့္ ၾကည့္၍ ကြပ္ကြဲညႊန္ၾကားေနလ်က္ပင္ ႐ွိသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဘဝတုန္းက စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားေရာက္၍ တိုက္ပြဲမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ၾကည့္႐ႈသုံးသပ္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ညႊန္ၾကားတတ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဟန္ပန္ တစ္ခြဲသားျဖင့္ စားပြဲထိုင္ေနသည္ဟူ၍ မ႐ွိ။ စစ္ေျမျပင္သို႔သာ ေျခဦးလွည့္ေနတတ္သည္။

“က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေ႐ွ႕တန္းတပ္စခန္းဆီကို လွည့္လည္ၾကည့္ေနေတာ့ တပ္ရင္းမွဴးေတြ၊ တပ္ခြဲမွဴးေတြအဖို႔ အေနက်ံဳ႕စရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒါေပမဲ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ မိုေ႐ွဒါယန္ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးက ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးခန္းထဲမွာ ေလေအးစက္ဖြင့္၍ ဇိမ္းနဲ႔ စားပြဲမွာထိုင္ၿပီး ေအာက္က ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တင္ျပလာတဲ့ တစ္ရက္,ႏွစ္ရက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္လာတဲ့ စစ္ေရးအစီရင္ခံစာေတြ ဖတ္ရတာကို ဘယ္လိုမွ ဘဝင္မက်ဘူး။ ေက်နပ္မႈလည္း မ႐ွိဘူး။ လက္ေတြ႕အေျခေနကို ဘာမွလဲ မသိရဘဲ စိတ္ကူးသေဘာနဲ႔ ညႊန္ၾကားရတာမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ခ်င္ဘူး။

အစီရင္ခံစာေတြ စားပြဲေပၚေရာက္လာမွ ဖတ္ရေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီ။ ေ႐ွ႕တန္းမွာ တစ္ခုခု ထူးျခားၿပီဆိုရင္ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿပီးမွ လက္တစ္ကမ္းမွာပဲ ခ်က္ခ်င္းလုပ္စရာ ႐ွိတာကို လုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားရတာမ်ိဳးကို က်ဳပ္က ပိုႀကိဳက္တယ္။ ေ႐ွ႕တန္းမွာ တကယ့္အေျခအေနကို က်ဳပ္က ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ကိုယ္ေတြမ်က္ျမင္ သိခ်င္တယ္။ ဒါမွလည္း ေထာက္ပံ့ကူညီစရာေတြ စီစဥ္ညႊန္ၾကားဖို႔ လိုအပ္တာေတြကို အခ်ိန္မေႏွာင္းဘဲ စီစဥ္ေပးႏိုင္တာေပါ့။ အဆင့္ဆင့္ အစီရင္ခံစာတို႔ ဘာတို႔ဆိုတာ အပိုေတြပါဗ်ာ။ အေရးႀကီးတာက အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ပဲ မဟုတ္လား။”

အထက္ပါအတိုင္း မိုေ႐ွဒါယန္က စစ္ေျမျပင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း လုပ္တတ္၍ သြားခ်င္ရာသို႔ ခ်က္ခ်င္း ထသြားတတ္ေသာ အက်င့္႐ွိသည္။ သူ၏ အမိုးဖြင့္ ဂ်စ္ကားသည္ ရန္သူ၏ ပစ္ကြင္းထဲသို႔ မၾကာခဏ ဝင္သြားတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ အသက္ေဘးမွ လြတ္၍ ကံေကာင္းေနသည္။

အစၥေရး၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိုေ႐ွဒါယန္ကို ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အေရးဆုတ္ၿပီး သုတ္သင္ပစ္လိုသည္။ 1973 ခုႏွစ္ ယြန္ကပူး စစ္ပြဲအတြင္းက ဆီးရီးယားစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ ဟာမြန္ေတာင္ကုန္းတိုက္ပြဲ၌ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရသြားေၾကာင္း သတင္းႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာသည္။ အစၥေရးႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားဘက္မွ သတင္းလႊင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥေရးစစ္တပ္ကို စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ထိုးႏွက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသတင္းထြက္ေပၚလာသည့္ ေန႔မွာပင္ မိုေ႐ွဒါယန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားလ်က္ ကိုယ္ထင္ျပလိုက္ရာ အစၥေရးျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးသြားၿပီး အာရပ္တို႔မွာ ခိုးလုခိုးလု ျဖစ္သြားၾကရသည္။ မၾကာမီ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ေ႐ွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ေျခဆန္႔ျပန္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္ထန္းဆုံးျဖစ္သည့္ စူးအက္တူးေျမာင္း အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ပင္ ကိုယ္တိုက္သြားေရာက္ၿပီး ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ေလသည္။

စစ္ေျမျပင္သုံး စစ္ဝတ္စုံႏွင့္ သံခေမာက္ေဆာင္း၍ သဲကႏၲာရေပၚတြင္ ဖုန္းေထာင္းေထာင္းႏွင့္ အေျပးေမာင္းႏွင့္လာေသာ အမိုဖြင့္ဂ်စ္ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာေသာ မ်က္စိတစ္ဘက္ဖုံး မွန္ေျပာင္းတစ္လက္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မိုေ႐ွဒါယန္ကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရျခင္းသည္ အစၥေရးစစ္သားမ်ားအဖို႔ အစြမ္းထက္ဆုံး အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ တပ္ကူတစ္သန္း ပို႔လိုက္သည္ထက္ပင္ ပို၍ အား႐ွိၾကေလသည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးေသာ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္႐ႈေထာင့္တြင္မူ အဆိုပါ မ်က္စိတစ္ဘက္ အဝတ္နက္ဖုံးထားေသာ မိုေ႐ွဒါယန္ကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ေတြ႕ျမင္ၾကေပသည္။

ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားသည္ မိုေ႐ွဒါယန္ကို “ေသြးဆာေနေသာ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးသမား၊ (၂ဝ)ရာစု၏ နပိုလီယန္၊ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာေသာ ဟစ္တလာ”ဟူေသာ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူး အမည္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္သာ ေတြ႕ျမင္ေနၾကေပသည္။

မိုေ႐ွဒါယန္၏ တစ္ဘက္တည္းေသာ မ်က္စိသည္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ႏွစ္ဘက္မွ်၍ မၾကည့္ဘဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးတည္းႏွင့္ အစၥေရးတစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ အက်ိဳးကိုသာ တစ္ဘက္သတ္ ၾကည့္တတ္သူဟူ၍လည္းေကာာင္း၊ သူကိုင္ေဆာင္ထားေသာ မွန္ေျပာင္းသည္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ စစ္ဝါဒီ တိမ္သလႅာမ်ားႏွင့္ ဖုံးလႊမ္းေနသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက အကဲျဖတ္ ေဝဖန္လ်က္ ႐ွိၾကေလသည္။

(တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ မုိေရွဒါယန္သည္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ရက္ေန႔ အသက္ ၆၆ႏွစ္အရြယ္တြင္ heart attack ေရာဂါျဖင့္ေသဆုံးခဲ့သည္။ သူ႔အား တခ်ိန္က ဒါယန္မိသားစုရဲ႕ လယ္ေျမေလးရွိရာ Nahalal ရြာေလးတြင္ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္)

Written By မိုေရွဒါယန္အစၥေရးသူရဲေကာင္း

 

Leave a Reply