ပစ္တုိင္းေထာင္ သမၼတႀကီးလင္ကြန္း ရဲ႕ မွတ္သားဖြယ္စကားမ်ား

Posted on

အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးေသာ သမၼတျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ခ္်ဝါရွင္တန္ မွလြဲလၽွင္ အႀကီးျမတ္ဆုံး၊ အေလးစားခံထိုက္ဆုံးေသာ သမၼတကို ျပပါဆိုလၽွင္ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္းသာ ရွိေတာ့သည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ ကို အဆုံးသတ္ေပးသူ၊ ကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးသူ၊ ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္ျခမ္းကြဲမည့္ အျဖစ္မွ ဆယ္မယူသူ စသည္ျဖင့္ မ်ားေျမာင္လွသည့္ ဂုဏ္ျဒပ္တို႔သည္ လင္ကြန္း၏ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အရပ္ကလန္ကလား၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးဗလပစ္၊ ရွည္ေငါေငါမ်က္ႏွာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအ(A) ဟုနာမ္စားသုံးေလ့ရွိသူ စသျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထူးျခားခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းမေနႏုိင္သျဖင့္ ကုိယ္ထူးကုိယ္ခြ်န္ႀကဳိးစားခဲ့ရသူျဖစ္သလုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရႈံးနိမ့္လဲက်ခဲ့ေသာ္လည္း အႀကိမ္တုိင္းျပန္ထခဲ့သည့္အတြက္ ပစ္တုိင္းေထာင္သမၼတႀကီး ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ သမၼတႀကီး ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္းေျပာခဲ့သည့္ စကားအခ်ဳိ႕ကို သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလုိက္ပါသည္။

Leave a Reply