ကမာၻ႔ေခါင္မုိးေဒသ (သုိ႔) တိဘက္ျပည္အေၾကာင္း

Posted on

တိဗက္ျပည္သည္ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ ဟိမဝႏၲာႏွင့္ ကြန္းလြန္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအၾကား၊ အေနာက္ဘက္ ျပည္နယ္မွ အေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအထိ ရွည္လ်ားေသာ ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပေပါင္း ၁၆၀၀၀ အျမင့္တြင္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ တိဘက္ျပည္အား ကမာၻ႔ေခါင္မုိးေဒသ ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ေတာင္ဘက္၌ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းသည္ တိဗက္ျပည္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ပိုင္းျခားထားသည္။ ေတာင္ထူထပ္၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မသာယာသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေရာက္အေပါက္နည္း သည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ အာသံ၊ ဘူတန္၊ ဆစ္ကင္ႏွင့္ နီေပါျပည္တို႔ရွိ၍၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆင္က်န္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုကိုးေနာ္(ခ်င္ဟိုင္း)ႏွင့္ ဆီ ကန္နယ္တို႔ ရွိၾကသည္။

အက်ယ္အဝန္းမွာ ၄၇ဝဝဝဝ စတု ရန္းမိုင္ခန္႔ျဖစ္၍၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ မိုင္ေပါင္း ၈ဝဝ၊ ေတာင္ ႏွင့္ေျမာက္ မိုင္ေပါင္း ၆ဝဝ ရွိေလသည္။ လူဦးေရ ၃ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လာဆာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

တိဗက္ျပည္သည္ ေပေပါင္း ၁၆ဝဝဝ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ လြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေပေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ေတာင္ တန္းမ်ားျဖတ္သန္းလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းေျမျမင့္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ သည္။ ယန္ဆီျမစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ဟူေသာ အာရွတိုက္ရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ား ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ တိဗက္ျပည္သည္ ဆီးႏွင္းအစဥ္မျပတ္ က်၍၊ ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္၏။

တိဗက္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ေတာင္ပိုင္းထက္ အထူးသျဖင့္ ေအး၍၊ ေျခာက္ေသြ႕သျဖင့္ သစ္ပင္ဝါးပင္ ရွားပါး၏။ အတြင္းက်ေသာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ား၌ ဆားငန္အိုင္မ်ားစြာရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးဆုံးဆားငန္အုိင္ျဖစ္သည့္ Namtso ကန္သည္ တိဘက္တြင္ရွိသည္။ ကမာၻ႔အျမင့္ဆုံးေရခ်ဳိကန္ျဖစသည့္ Mansarovar ကန္လည္းရွိသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္သည္။ တိဗက္ ျပည္တြင္မၾကာခဏလိုပင္ ႏွင္းမ်ားသည္းထန္စြာက်၍၊ ေလျပင္း တိုက္တတ္သည္။ ထိုအခါ ႏွင္းမုန္တိုင္းသဖြယ္ျဖစ္တတ္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ေႏြရာသီတြင္ မိုး႐ြာသြန္း၍၊ တစ္ႏွစ္လၽွင္ မိုးေရ ခ်ိန္ ၈ လက္မမွ ၁ဝ လက္မအထိ႐ြာသည္။

တိဗက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ စာမရီ မ်ား၊ ျမည္းမ်ား၊ ကုလားအုပ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာ ေလ့ရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔၎၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံဖက္သို႔ ၎ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ၾကားလမ္းမ်ားကိုျဖတ္၍ ကူးသန္းသြားလာၾကရ၏။အိုးလုပ္ျခင္း၊ သိုးေမြးထည္ႏွင့္ ေကာ္ေဇာ္မ်ား ရက္လုပ္ ျခင္းအစရွိေသာ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ မေျပာ ပေလာက္ေခ်။

သားေမြး၊ ဆား၊ ေ႐ႊ၊ သားေရစိမ္းႏွင့္ လက္ခ်ား အစရွိသည္တို႔ကို အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ၏။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ခ်ည္ထည္၊ ပိုးခ်ည္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဆန္၊ ခ်ည္ထည္ႏွင့္ အျခားထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတို႔ကို ဝယ္ယူေလသည္။

တိဗက္ျပည္၏ ေရွ႕ဦးသမိုင္းမွာ မေရရာလွေခ်။ ေသခ်ာ ေရရာေသာသမိုင္းျဖစ္စဥ္မွာ တ႐ုတ္ခရီးသည္တစ္စု လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ခရစ္ ၆၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္မွ အစျပဳသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ၁၃ ရာစုႏွစ္ဦးေလာက္ တြင္ကား မြန္ဂိုဘုရင္ ဂ်င္ဂစ္ခန္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရ၏။ သူ၏ေျမး ေတာ္ ပထမတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မြန္ဂိုဧကရာဇ္ ကူဗလိုင္ခန္သည္ လာမာဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္လာေလသည္။ ဤသို႔ လာမာအယူကို ယူျခင္းကား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိဗက္ျပည္ကို သိမ္းသြင္းရန္ ရည္႐ြယ္ရင္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ ၁၂၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကူဗလိုင္ခန္သည္ လာမာဘုရင္ကို သူ၏နန္းေတာ္သို႔ဖိတ္ေခၚ၍၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လက္ေဆာင္ဆက္သရာ လက္ေအာက္ခံ တိဗက္ျပည္၏ ဘုရင္အျဖစ္ျဖင့္ လက္ခံလိုက္ေလသည္။ ထို လာမာဘုရင္ကား သက်အႏြယ္ ျဖစ္၏။ ခရစ္ ၁၃၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ထိုသက်အႏြယ္ လာမာဘုရင္တို႔ အဆက္ျပတ္၍၊ သိက် အႏြယ္ လာမာဘုရင္နန္းတက္၍ အုပ္စိုးရာ၊ သိက်လာမာဘုရင္ နန္းဆက္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ မၽွ တိဗက္ျပည္ကို အုပ္စိုး ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၅ ရာစု၏အစေလာက္တြင္ သိက်လာမာဘုရင္၏ တူေတာ္သည္ ယခုေခတ္အမ်ားသိၾကေသာ ဒလိုင္းလာမာဟူ ေသာအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားလာၿပီးလၽွင္၊ သူ၏အဆက္အႏြယ္တို႔ကို ဒလိုင္းလာမာဟု ေခၚလာၾကသည္။ ဒလိုင္းလာမာ၏ ေခတ္တြင္ ဒလိုင္းလာမာကို အႀကံဉာဏ္ေပးေသာ တာရွိလာမာ ကို ခန္႔အပ္ေလရာ၊ ဒလိုင္းလာမာမင္းဆက္ႏွင့္အတူ တာရွိ လာမာမင္းဆက္တို႔လည္း ေပၚေပါက္လာေလသည္။ ေနာင္အခါ တြင္ တိဗက္ျပည္သည္ တ႐ုတ္တို႔လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း၊ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ ျပည္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြား စဥ္ တ႐ုတ္တို႔အား တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္၊ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္၏။

၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လာမာဂိုဏ္း ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲ၍၊ ဒလိုင္း လာမာႏွင့္ ပန္ခ်င္လာမာဂိုဏ္းဟု ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္၊ တိဗက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဒလိုင္းလာမာကို တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအတြက္၎၊ ပန္ခ်င္လာမာ ကို သာသနာေရးအတြက္၎ အာဏာပိုင္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားကာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ တိဗက္ျပည္တြင္ ျပန္လည္၍ ဩဇာလႊမ္း မိုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တိဗက္ႏိုင္ငံ၌ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကို ထားခြင့္ရလာေလသည္။

ေနထုိင္သူ၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တိဘက္ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ သာသနာေရးလႊမ္းမိုးေနသျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၌သာ ရဟန္းအျဖစ္ခံယူရန္ သင္ၾကားၾကေလသည္။ သာသနာေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ လာဆာ တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ကား ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ႐ြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စာသင္ ၾကရ၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံပညာေရး ပို႔ခ်ေပးရန္အတြက္ သာသနာ ျပဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ မေအာင္ျမင္ၾကေခ်။

တိဗက္ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အယူဝါဒ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး အား ဘုရားေလာင္းဝင္စားသူဟူ၍ ယူဆၾက၏။ ရဟန္းမင္းႀကီး ပ်ံလြန္လၽွင္ သူ၏ဝိညာဥ္သည္ တိဗက္ျပည္၌ပင္ ဝင္စားသည့္ အတြက္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးေဟာင္း ဝင္စားသည္ဟု ယုံၾကည္ရ ေသာ ေမြးစကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို စုံစမ္းရွာေဖြၿပီးေနာက္ လာဆာၿမိဳ႕သို႔ ေခၚေဆာင္၍၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ တင္ ကာ ရင္ခြင္ပိုက္အဖြဲ႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစေလသည္။ ထိုေနာက္ ထို သူငယ္သည္ ၁၈ ႏွစ္သားအ႐ြယ္သို႔ေရာက္ေသာ္၊ တိဗက္ျပည္ အလုံးကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အာဏာပိုင္မင္းအျဖစ္ကို ခံယူရ ေလသည္။

၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ဆက္ေျမာက္ ဒလိုင္းလာမာပ်ံလြန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အသက္ ၅ ႏွစ္မၽွသာရွိေသးေသာ ဒလိုင္းလာမာ ငယ္ကေလးကို ေတာ႐ြာတစ္႐ြာမွေတြ႕ရွိခဲ့၍၊ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ လာဆာသို႔ေခၚေဆာင္ကာ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖဖာ္ရီလတြင္ ရင္ခြင္ပိုက္အဖြဲ႕ျဖင့္ အုပ္စိုးေစလ်က္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ကား ၁၄ ဆက္ေျမာက္ ဒလိုင္းလာမာ အျဖစ္ျဖင့္ လုံးဝအာဏာလႊဲအပ္ေပးလိုက္ေလသည္။

၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံအစိုး ရ၏ တပ္မ်ားသည္ တိဗက္ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေလ သည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ တိဗက္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး တိဘက္ကိုခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကို တ႐ုတ္ အစိုးရက ႀကိဳးကိုင္၍၊ တိဗက္ျပည္ကမူ ျပည္တြင္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ တိဗက္ျပည္ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာၿပီးဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ဒလိုင္းလာမာႏွင့္ ပန္ခ်င္လာမာတို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္ သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေစခဲ့သည္။

အထင္ရွားဆုံးေနရာေတြကေတာ့ ပုိတလာနန္းေတာ္ ၊ Jokhang ဘုရားေက်ာင္း ၊ Namtso ကန္ နဲ႔ Yamdrok ကန္ ၊ Yarlung Tsangpo ေခ်ာက္(ကမာၻ႔အနက္ရႈိင္းဆုံး) ၊ ဧ၀ရက္ေတာင္ေျခစခန္း ၊ Norbulingka (ဒလုိင္းလာမာရဲ႕ေႏြရာသီနန္းေတာ္)၊ Tashilhunpo(တရုတ္ႏုိင္ငံအႀကီးဆုံးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း) နဲ႔ ဒုတိယ ဆြစ္ Alps ေတာင္စဥ္တန္းလုိ႔တင္စားၾကတဲ့ Lulang သစ္ေတာ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တိဘက္ျပည္မွာ ရွိတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ေနရာေတြ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေနာက္ပိုစ့္ေတြမွာ ဆက္ေရးပါမယ္။

Myanmar Wikipedia


ကမ္ဘာ့ခေါင်မိုးဒေသ (သို့) တိဘက်ပြည်အကြောင်း (unicode)

တိဗက်ပြည်သည် အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်း၊ ဟိမဝန္တာနှင့် ကွန်းလွန်းတောင်တန်းကြီးများအကြား၊ အနောက်ဘက် ပြည်နယ်မှ အရှေ့ဘက် တရုတ်နိုင်ငံအထိ ရှည်လျားသော ကုန်းမြေမြင့်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေပေါင်း ၁၆၀၀၀ အမြင့်တွင်တည်ရှိနေသောကြောင့် တိဘက်ပြည်အား ကမ္ဘာ့ခေါင်မိုးဒေသ ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ တောင်ဘက်၌ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းသည် တိဗက်ပြည်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ ပိုင်းခြားထားသည်။ တောင်ထူထပ်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မသာယာသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများ အရောက်အပေါက်နည်း သည်။ တောင်ဘက်တွင် အာသံ၊ ဘူတန်၊ ဆစ်ကင်နှင့် နီပေါပြည်တို့ရှိ၍၊ မြောက်ဘက်တွင် ဆင်ကျန်နယ်နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် တရုတ်ပြည်နယ်များဖြစ်သော ကိုကိုးနော်(ချင်ဟိုင်း)နှင့် ဆီ ကန်နယ်တို့ ရှိကြသည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၄၇ဝဝဝဝ စတု ရန်းမိုင်ခန့်ဖြစ်၍၊ အရှေ့နှင့်အနောက် မိုင်ပေါင်း ၈ဝဝ၊ တောင် နှင့်မြောက် မိုင်ပေါင်း ၆ဝဝ ရှိလေသည်။ လူဦးရေ ၃ သန်းခန့် ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ လာဆာမြို့ ဖြစ်သည်။

တိဗက်ပြည်သည် ပေပေါင်း ၁၆ဝဝဝ ကျော်မြင့်သော လွင်ပြင်များနှင့် ပေပေါင်း ၂ဝဝဝဝ ကျော်မြင့်သော တောင် တန်းများဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည့် ကုန်းမြေမြင့်ကြီးတစ်ခု ဖြစ် သည်။ ယန်ဆီမြစ်၊ မဲခေါင်မြစ်နှင့် သံလွင်မြစ်ဟူသော အာရှတိုက်ရှိ မြစ်ကြီးများ မြစ်ဖျားခံရာ အရပ်လည်း ဖြစ်သည်။ တိဗက်ပြည်သည် ဆီးနှင်းအစဉ်မပြတ် ကျ၍၊ ခြောက်သွေ့အေးမြသော တိုင်းပြည်ဖြစ်၏။ တိဗက်ပြည် မြောက်ပိုင်းသည် တောင်ပိုင်းထက် အထူးသဖြင့် အေး၍၊ ခြောက်သွေ့သဖြင့် သစ်ပင်ဝါးပင် ရှားပါး၏။ အတွင်းကျသော ချိုင့်ဝှမ်းများ၌ ဆားငန်အိုင်များစွာရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးဆားငန်အိုင်ဖြစ်သည့် Namtso ကန်သည် တိဘက်တွင်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရေချိုကန်ဖြစသည့် Mansarovar ကန်လည်းရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သည်။ တိဗက် ပြည်တွင်မကြာခဏလိုပင် နှင်းများသည်းထန်စွာကျ၍၊ လေပြင်း တိုက်တတ်သည်။ ထိုအခါ နှင်းမုန်တိုင်းသဖွယ်ဖြစ်တတ်၏။ အများအားဖြင့် နွေရာသီတွင် မိုးရွာသွန်း၍၊ တစ်နှစ်လျှင် မိုးရေ ချိန် ၈ လက်မမှ ၁ဝ လက်မအထိရွာသည်။
တိဗက်လူမျိုးများသည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ စာမရီ များ၊ မြည်းများ၊ ကုလားအုပ်များဖြင့် လှည့်လည်သွားလာ လေ့ရှိကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံဖက်သို့၎င်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်သို့ ၎င်း မြင့်မားမတ်စောက်သော တောင်ကြားလမ်းများကိုဖြတ်၍ ကူးသန်းသွားလာကြရ၏။

အိုးလုပ်ခြင်း၊ သိုးမွေးထည်နှင့် ကော်ဇော်များ ရက်လုပ် ခြင်းအစရှိသော အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများ ရှိသော်လည်း၊ မပြော ပလောက်ချေ။ သားမွေး၊ ဆား၊ ရွှေ၊ သားရေစိမ်းနှင့် လက်ချား အစရှိသည်တို့ကို အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချ ၏။ တရုတ်နိုင်ငံမှ လက်ဖက်ခြောက်၊ ချည်ထည်၊ ပိုးချည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆန်၊ ချည်ထည်နှင့် အခြားထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို ဝယ်ယူလေသည်။

တိဗက်ပြည်၏ ရှေ့ဦးသမိုင်းမှာ မရေရာလှချေ။ သေချာ ရေရာသောသမိုင်းဖြစ်စဉ်မှာ တရုတ်ခရီးသည်တစ်စု လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် ခရစ် ၆၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင်မှ အစပြုသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ၁၃ ရာစုနှစ်ဦးလောက် တွင်ကား မွန်ဂိုဘုရင် ဂျင်ဂစ်ခန်က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရ၏။ သူ၏မြေး တော် ပထမတရုတ်နိုင်ငံ၏ မွန်ဂိုဧကရာဇ် ကူဗလိုင်ခန်သည် လာမာဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်လာလေသည်။ ဤသို့ လာမာအယူကို ယူခြင်းကား၊ နိုင်ငံရေးအရ တိဗက်ပြည်ကို သိမ်းသွင်းရန် ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ခရစ် ၁၂၇ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကူဗလိုင်ခန်သည် လာမာဘုရင်ကို သူ၏နန်းတော်သို့ဖိတ်ခေါ်၍၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လက်ဆောင်ဆက်သရာ လက်အောက်ခံ တိဗက်ပြည်၏ ဘုရင်အဖြစ်ဖြင့် လက်ခံလိုက်လေသည်။ ထို လာမာဘုရင်ကား သကျအနွယ် ဖြစ်၏။ ခရစ် ၁၃၆ဝ ပြည့်နှစ် တွင် ထိုသကျအနွယ် လာမာဘုရင်တို့ အဆက်ပြတ်၍၊ သိကျ အနွယ် လာမာဘုရင်နန်းတက်၍ အုပ်စိုးရာ၊ သိကျလာမာဘုရင် နန်းဆက်တို့သည် နှစ်ပေါင်း ၃ဝဝ မျှ တိဗက်ပြည်ကို အုပ်စိုး နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၅ ရာစု၏အစလောက်တွင် သိကျလာမာဘုရင်၏ တူတော်သည် ယခုခေတ်အများသိကြသော ဒလိုင်းလာမာဟူ သောအမည်ဖြင့် ထင်ရှားလာပြီးလျှင်၊ သူ၏အဆက်အနွယ်တို့ကို ဒလိုင်းလာမာဟု ခေါ်လာကြသည်။ ဒလိုင်းလာမာ၏ ခေတ်တွင် ဒလိုင်းလာမာကို အကြံဉာဏ်ပေးသော တာရှိလာမာ ကို ခန့်အပ်လေရာ၊ ဒလိုင်းလာမာမင်းဆက်နှင့်အတူ တာရှိ လာမာမင်းဆက်တို့လည်း ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။ နောင်အခါ တွင် တိဗက်ပြည်သည် တရုတ်တို့လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ သော်လည်း၊ ၁၉၁၁ ခုနှစ် တရုတ် ပြည်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွား စဉ် တရုတ်တို့အား တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြသဖြင့်၊ ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပြန်၏။

၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် လာမာဂိုဏ်း နှစ်ဂိုဏ်းကွဲ၍၊ ဒလိုင်း လာမာနှင့် ပန်ချင်လာမာဂိုဏ်းဟု ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့်၊ တိဗက် ပြည်သူပြည်သားများက ဒလိုင်းလာမာကို တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ် ရေးအတွက်၎င်း၊ ပန်ချင်လာမာ ကို သာသနာရေးအတွက်၎င်း အာဏာပိုင်များဟူ၍ ခွဲခြားကာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြလေသည်။ တရုတ်တို့သည် တိဗက်ပြည်တွင် ပြန်လည်၍ ဩဇာလွှမ်း မိုးရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၊ မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ သို့သော် ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှစ၍ တိဗက်နိုင်ငံ၌ တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ကို ထားခွင့်ရလာလေသည်။ နေထိုင်သူ၏ ၈ဝရာခိုင်နှုန်းမှာ တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် သာသနာရေးလွှမ်းမိုးနေသဖြင့် ဘုန်းကြီး ကျောင်းများ၌သာ ရဟန်းအဖြစ်ခံယူရန် သင်ကြားကြလေသည်။ သာသနာရေးအရာရှိများနှင့် အစိုးရအရာရှိများအတွက် လာဆာ တွင် ကျောင်းတော်ကြီး နှစ်ကျောင်းရှိသည်။ သာမန်အားဖြင့် ကား ကလေးသူငယ်များသည် ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စာသင် ကြရ၏။ အနောက်နိုင်ငံပညာရေး ပို့ချပေးရန်အတွက် သာသနာ ပြုကျောင်းများ တည်ထောင်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း၊ မအောင်မြင်ကြချေ။

တိဗက်ပြည်သူပြည်သားတို့၏ အယူဝါဒ၌ ရဟန်းမင်းကြီး အား ဘုရားလောင်းဝင်စားသူဟူ၍ ယူဆကြ၏။ ရဟန်းမင်းကြီး ပျံလွန်လျှင် သူ၏ဝိညာဉ်သည် တိဗက်ပြည်၌ပင် ဝင်စားသည့် အတွက်၊ ရဟန်းမင်းကြီးဟောင်း ဝင်စားသည်ဟု ယုံကြည်ရ သော မွေးစကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို စုံစမ်းရှာဖွေပြီးနောက် လာဆာမြို့သို့ ခေါ်ဆောင်၍၊ ရဟန်းမင်းကြီးအဖြစ် တင် ကာ ရင်ခွင်ပိုက်အဖွဲ့ဖြင့် အုပ်ချုပ်စေလေသည်။ ထိုနောက် ထို သူငယ်သည် ၁၈ နှစ်သားအရွယ်သို့ရောက်သော်၊ တိဗက်ပြည် အလုံးကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရသော အာဏာပိုင်မင်းအဖြစ်ကို ခံယူရ လေသည်။
၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ၁၃ ဆက်မြောက် ဒလိုင်းလာမာပျံလွန် ခဲ့ပြီးနောက်၊ အသက် ၅ နှစ်မျှသာရှိသေးသော ဒလိုင်းလာမာ ငယ်ကလေးကို တောရွာတစ်ရွာမှတွေ့ရှိခဲ့၍၊ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် လာဆာသို့ခေါ်ဆောင်ကာ ၁၉၄ဝ ပြည့်နှစ် ဖေဖာ်ရီလတွင် ရင်ခွင်ပိုက်အဖွဲ့ဖြင့် အုပ်စိုးစေလျက် ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် နိုင်ဝင် ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ကား ၁၄ ဆက်မြောက် ဒလိုင်းလာမာ အဖြစ်ဖြင့် လုံးဝအာဏာလွှဲအပ်ပေးလိုက်လေသည်။ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုး ရ၏ တပ်များသည် တိဗက်ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာလေ သည်။ ထိုနောက် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် တိဗက်ပြည်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံတို့ နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်တစ်ရပ်ကို ပီကင်းမြို့တွင် ချုပ်ဆိုပြီး တိဘက်ကိုချုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စာချုပ်အရ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကို တရုတ် အစိုးရက ကြိုးကိုင်၍၊ တိဗက်ပြည်ကမူ ပြည်တွင်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့လေသည်။ ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် တိဗက်ပြည် သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်လာပြီးဟူသော သဘောဖြင့် ဒလိုင်းလာမာနှင့် ပန်ချင်လာမာတို့ကို တရုတ်ပြည် သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တွင် ပါဝင်စေခဲ့သည်။

အထင်ရှားဆုံးနေရာတွေကတော့ ပိုတလာနန်းတော် ၊ Jokhang ဘုရားကျောင်း ၊ Namtso ကန် နဲ့ Yamdrok ကန် ၊ Yarlung Tsangpo ချောက်(ကမ္ဘာ့အနက်ရှိုင်းဆုံး) ၊ ဧဝရက်တောင်ခြေစခန်း ၊ Norbulingka (ဒလိုင်းလာမာရဲ့နွေရာသီနန်းတော်)၊ Tashilhunpo(တရုတ်နိုင်ငံအကြီးဆုံးဘုန်းကြီးကျောင်း) နဲ့ ဒုတိယ ဆွစ် Alps တောင်စဉ်တန်းလို့တင်စားကြတဲ့ Lulang သစ်တော တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။

တိဘက်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွေကို နောက်ပိုစ့်တွေမှာ ဆက်ရေးပါမယ်။

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply