ကမာၻ႔ေခါင္မုိးေဒသ (သုိ႔) တိဘက္ျပည္အေၾကာင္း

Posted on

တိဗက္ျပည္သည္ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ ဟိမဝႏၲာႏွင့္ ကြန္းလြန္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအၾကား၊ အေနာက္ဘက္ ျပည္နယ္မွ အေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအထိ ရွည္လ်ားေသာ ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပေပါင္း ၁၆၀၀၀ အျမင့္တြင္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ တိဘက္ျပည္အား ကမာၻ႔ေခါင္မုိးေဒသ ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ေတာင္ဘက္၌ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းသည္ တိဗက္ျပည္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ပိုင္းျခားထားသည္။ ေတာင္ထူထပ္၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မသာယာသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေရာက္အေပါက္နည္း သည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ အာသံ၊ ဘူတန္၊ ဆစ္ကင္ႏွင့္ နီေပါျပည္တို႔ရွိ၍၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆင္က်န္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုကိုးေနာ္(ခ်င္ဟိုင္း)ႏွင့္ ဆီ ကန္နယ္တို႔ ရွိၾကသည္။

အက်ယ္အဝန္းမွာ ၄၇ဝဝဝဝ စတု ရန္းမိုင္ခန္႔ျဖစ္၍၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ မိုင္ေပါင္း ၈ဝဝ၊ ေတာင္ ႏွင့္ေျမာက္ မိုင္ေပါင္း ၆ဝဝ ရွိေလသည္။ လူဦးေရ ၃ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လာဆာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

တိဗက္ျပည္သည္ ေပေပါင္း ၁၆ဝဝဝ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ လြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေပေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ေတာင္ တန္းမ်ားျဖတ္သန္းလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းေျမျမင့္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ သည္။ ယန္ဆီျမစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ဟူေသာ အာရွတိုက္ရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ား ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ တိဗက္ျပည္သည္ ဆီးႏွင္းအစဥ္မျပတ္ က်၍၊ ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္၏။

တိဗက္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ေတာင္ပိုင္းထက္ အထူးသျဖင့္ ေအး၍၊ ေျခာက္ေသြ႕သျဖင့္ သစ္ပင္ဝါးပင္ ရွားပါး၏။ အတြင္းက်ေသာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ား၌ ဆားငန္အိုင္မ်ားစြာရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးဆုံးဆားငန္အုိင္ျဖစ္သည့္ Namtso ကန္သည္ တိဘက္တြင္ရွိသည္။ ကမာၻ႔အျမင့္ဆုံးေရခ်ဳိကန္ျဖစသည့္ Mansarovar ကန္လည္းရွိသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္သည္။ တိဗက္ ျပည္တြင္မၾကာခဏလိုပင္ ႏွင္းမ်ားသည္းထန္စြာက်၍၊ ေလျပင္း တိုက္တတ္သည္။ ထိုအခါ ႏွင္းမုန္တိုင္းသဖြယ္ျဖစ္တတ္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ေႏြရာသီတြင္ မိုး႐ြာသြန္း၍၊ တစ္ႏွစ္လၽွင္ မိုးေရ ခ်ိန္ ၈ လက္မမွ ၁ဝ လက္မအထိ႐ြာသည္။

တိဗက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ စာမရီ မ်ား၊ ျမည္းမ်ား၊ ကုလားအုပ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာ ေလ့ရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔၎၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံဖက္သို႔ ၎ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ၾကားလမ္းမ်ားကိုျဖတ္၍ ကူးသန္းသြားလာၾကရ၏။အိုးလုပ္ျခင္း၊ သိုးေမြးထည္ႏွင့္ ေကာ္ေဇာ္မ်ား ရက္လုပ္ ျခင္းအစရွိေသာ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ မေျပာ ပေလာက္ေခ်။

သားေမြး၊ ဆား၊ ေ႐ႊ၊ သားေရစိမ္းႏွင့္ လက္ခ်ား အစရွိသည္တို႔ကို အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ၏။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ခ်ည္ထည္၊ ပိုးခ်ည္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဆန္၊ ခ်ည္ထည္ႏွင့္ အျခားထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတို႔ကို ဝယ္ယူေလသည္။

တိဗက္ျပည္၏ ေရွ႕ဦးသမိုင္းမွာ မေရရာလွေခ်။ ေသခ်ာ ေရရာေသာသမိုင္းျဖစ္စဥ္မွာ တ႐ုတ္ခရီးသည္တစ္စု လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ခရစ္ ၆၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္မွ အစျပဳသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ၁၃ ရာစုႏွစ္ဦးေလာက္ တြင္ကား မြန္ဂိုဘုရင္ ဂ်င္ဂစ္ခန္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရ၏။ သူ၏ေျမး ေတာ္ ပထမတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မြန္ဂိုဧကရာဇ္ ကူဗလိုင္ခန္သည္ လာမာဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္လာေလသည္။ ဤသို႔ လာမာအယူကို ယူျခင္းကား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိဗက္ျပည္ကို သိမ္းသြင္းရန္ ရည္႐ြယ္ရင္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ ၁၂၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကူဗလိုင္ခန္သည္ လာမာဘုရင္ကို သူ၏နန္းေတာ္သို႔ဖိတ္ေခၚ၍၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လက္ေဆာင္ဆက္သရာ လက္ေအာက္ခံ တိဗက္ျပည္၏ ဘုရင္အျဖစ္ျဖင့္ လက္ခံလိုက္ေလသည္။ ထို လာမာဘုရင္ကား သက်အႏြယ္ ျဖစ္၏။ ခရစ္ ၁၃၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ထိုသက်အႏြယ္ လာမာဘုရင္တို႔ အဆက္ျပတ္၍၊ သိက် အႏြယ္ လာမာဘုရင္နန္းတက္၍ အုပ္စိုးရာ၊ သိက်လာမာဘုရင္ နန္းဆက္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ မၽွ တိဗက္ျပည္ကို အုပ္စိုး ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၅ ရာစု၏အစေလာက္တြင္ သိက်လာမာဘုရင္၏ တူေတာ္သည္ ယခုေခတ္အမ်ားသိၾကေသာ ဒလိုင္းလာမာဟူ ေသာအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားလာၿပီးလၽွင္၊ သူ၏အဆက္အႏြယ္တို႔ကို ဒလိုင္းလာမာဟု ေခၚလာၾကသည္။ ဒလိုင္းလာမာ၏ ေခတ္တြင္ ဒလိုင္းလာမာကို အႀကံဉာဏ္ေပးေသာ တာရွိလာမာ ကို ခန္႔အပ္ေလရာ၊ ဒလိုင္းလာမာမင္းဆက္ႏွင့္အတူ တာရွိ လာမာမင္းဆက္တို႔လည္း ေပၚေပါက္လာေလသည္။ ေနာင္အခါ တြင္ တိဗက္ျပည္သည္ တ႐ုတ္တို႔လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း၊ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ ျပည္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြား စဥ္ တ႐ုတ္တို႔အား တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္၊ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္၏။

၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လာမာဂိုဏ္း ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲ၍၊ ဒလိုင္း လာမာႏွင့္ ပန္ခ်င္လာမာဂိုဏ္းဟု ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္၊ တိဗက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဒလိုင္းလာမာကို တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအတြက္၎၊ ပန္ခ်င္လာမာ ကို သာသနာေရးအတြက္၎ အာဏာပိုင္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားကာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ တိဗက္ျပည္တြင္ ျပန္လည္၍ ဩဇာလႊမ္း မိုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တိဗက္ႏိုင္ငံ၌ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကို ထားခြင့္ရလာေလသည္။

ေနထုိင္သူ၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တိဘက္ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ သာသနာေရးလႊမ္းမိုးေနသျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၌သာ ရဟန္းအျဖစ္ခံယူရန္ သင္ၾကားၾကေလသည္။ သာသနာေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ လာဆာ တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ကား ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ႐ြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စာသင္ ၾကရ၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံပညာေရး ပို႔ခ်ေပးရန္အတြက္ သာသနာ ျပဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ မေအာင္ျမင္ၾကေခ်။

တိဗက္ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အယူဝါဒ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး အား ဘုရားေလာင္းဝင္စားသူဟူ၍ ယူဆၾက၏။ ရဟန္းမင္းႀကီး ပ်ံလြန္လၽွင္ သူ၏ဝိညာဥ္သည္ တိဗက္ျပည္၌ပင္ ဝင္စားသည့္ အတြက္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးေဟာင္း ဝင္စားသည္ဟု ယုံၾကည္ရ ေသာ ေမြးစကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို စုံစမ္းရွာေဖြၿပီးေနာက္ လာဆာၿမိဳ႕သို႔ ေခၚေဆာင္၍၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ တင္ ကာ ရင္ခြင္ပိုက္အဖြဲ႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစေလသည္။ ထိုေနာက္ ထို သူငယ္သည္ ၁၈ ႏွစ္သားအ႐ြယ္သို႔ေရာက္ေသာ္၊ တိဗက္ျပည္ အလုံးကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အာဏာပိုင္မင္းအျဖစ္ကို ခံယူရ ေလသည္။

၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ဆက္ေျမာက္ ဒလိုင္းလာမာပ်ံလြန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အသက္ ၅ ႏွစ္မၽွသာရွိေသးေသာ ဒလိုင္းလာမာ ငယ္ကေလးကို ေတာ႐ြာတစ္႐ြာမွေတြ႕ရွိခဲ့၍၊ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ လာဆာသို႔ေခၚေဆာင္ကာ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖဖာ္ရီလတြင္ ရင္ခြင္ပိုက္အဖြဲ႕ျဖင့္ အုပ္စိုးေစလ်က္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ကား ၁၄ ဆက္ေျမာက္ ဒလိုင္းလာမာ အျဖစ္ျဖင့္ လုံးဝအာဏာလႊဲအပ္ေပးလိုက္ေလသည္။

၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံအစိုး ရ၏ တပ္မ်ားသည္ တိဗက္ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေလ သည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ တိဗက္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး တိဘက္ကိုခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကို တ႐ုတ္ အစိုးရက ႀကိဳးကိုင္၍၊ တိဗက္ျပည္ကမူ ျပည္တြင္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ တိဗက္ျပည္ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာၿပီးဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ဒလိုင္းလာမာႏွင့္ ပန္ခ်င္လာမာတို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္ သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေစခဲ့သည္။

အထင္ရွားဆုံးေနရာေတြကေတာ့ ပုိတလာနန္းေတာ္ ၊ Jokhang ဘုရားေက်ာင္း ၊ Namtso ကန္ နဲ႔ Yamdrok ကန္ ၊ Yarlung Tsangpo ေခ်ာက္(ကမာၻ႔အနက္ရႈိင္းဆုံး) ၊ ဧ၀ရက္ေတာင္ေျခစခန္း ၊ Norbulingka (ဒလုိင္းလာမာရဲ႕ေႏြရာသီနန္းေတာ္)၊ Tashilhunpo(တရုတ္ႏုိင္ငံအႀကီးဆုံးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း) နဲ႔ ဒုတိယ ဆြစ္ Alps ေတာင္စဥ္တန္းလုိ႔တင္စားၾကတဲ့ Lulang သစ္ေတာ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply