ကမာၻ႔အျမင့္ဆုံးေရတံခြန္ (သုိ႔) နတ္သမီးေရတံခြန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္ ( Angel Falls) သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ Bolívar ျပည္နယ္၊ Gran Sabana ေဒသအတြင္းရွိ ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Canaima National Park အတြင္းရွိ Auyantepuiေတာင္ေပၚမွ စီးဆင္းေနေသာေရတံခြန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး ေရတံခြန္ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းအျမင့္မွာ ၉၂၉ မီတာ (၃၂၁၂ ေပ) ရွိသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၉၂၉ မီတာ (၃၂၁၂ ေပ) တြင္ ေရတံခြန္၏ အဓိက ေရစတင္စီးဆင္းရာမွ ေအာက္သို႔ အျမင့္၊ နိမ့္ဆင္းသြားေသာ ေရတံခြန္ငယ္၏ အျမင့္ ၄၀၀ မီတာ (၀.၂၅ မိုင္) ခန္႔ႏွင့္ ေရတံခြန္၏ေအာက္ စမ္းေခ်ာင္းအျဖစ္ စီးဆင္းသြားေသာ အျမင့္ ၃၀ မီတာ (၉၈ ေပ) တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရမ်ားသည္ Rio Kerepacupai ျမစ္ဆုံတစ္ေလ်ာက္ စီးဆင္းၾကၿပီး Carrao River ျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Churun River အတြင္းသို႔ စီးဝင္သည္။ ေရတံခြန္ေအာက္ေျခအက်ယ္မွာမူ ၁၅၀မီတာခန္႔ရွိသည္။

၂၀ ရာစုအလယ္ပိုင္းကတည္းက အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္ဟု လူသိမ်ားခဲ့သည္။ ၎မွာ ဂ်င္မီအိန္ဂ်ယ္လ္(Jimmie Angel) ကိုအစြဲျပဳ၍ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Jimmie Angel သည္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္မႉးတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္မ်ားအထက္တြင္ ပ်ံသန္းေသာ ပထမဆုံးသူလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သူ၏ အ႐ိုးျပာမ်ားကို ေရတံခြန္ထဲသို႔ ႀကဲျဖန္႔ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္သူ Hugo Chávez က အမည္ကို မူလတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖစ္ေသာ Pemon ေဝါဟာရ (“Kerepakupai Vená”, အဓိပၸါယ္ – အနက္ဆုံးေသာ ေရတံခြန္) သို႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုေစခဲ့သည္။ ထိုအမည္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံးအမွတ္အသား တိုင္းရင္းသားအမည္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ကမာၻလုံးကမႈ အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္ဟု ေခၚဆဲေခၚၿမဲျဖစ္သည္။

Sir Walter Raleigh သည္ သူ၏ ရွာေဖြစူးစမ္းမႈတြင္ ထင္ရွားေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ El Dorado ကို ရွာေဖြသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ယုတၱိမတန္ေသာ္လည္း သူ႕ကို ပထမဆုံးေသာ အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ေရတံခြန္သို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ခဲ့သူမွာ စပိန္လူမ်ိဳးေလ့လာစုံစမ္းသူ ႏွင့္ ၁၆ ရာစု ႏွင့္ ၁၇ ရာစုမ်ားမွ ဘုရင္ခံ Fernando de Berrío ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကမူ ေရတံခြန္ကို ေတြ႕ခဲ့ေသာ ပထမဆုံး အေနာက္တိုင္းသား Fèlix Cardona သည္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်င္မီအိန္ဂ်ယ္လ္သည္ သူ၏ေလယာဥ္ Flamingo monoplane ျဖင့္ Auyan-tepui ေတာင္ေပၚတြင္ ဆင္းသက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေလယာဥ္ပ်ံဘီးသည္ ေျမႀကီးထဲသို႔ ကၽြံဝင္သြားေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပ်ံ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ အိန္ဂ်ယ္၊ သူ၏ဇနီး မာရီ (Marie) ႏွင့္ အျခားအေပါင္းအသင္းႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ tepui ေပါသို႔ ဆင္းသက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ ၁၁ ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲသည္။ ေရတံခြန္ကိုလည္း အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ အိန္ဂ်ယ္တို႔ စီးနင္းခဲ့ေသာ ေလယာဥ္သည္ tepui ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ ၃၃ ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မွ ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္ မတင္ယူခဲ့သည္။ ၎ေလယာဥ္ကို Maracay ရွိ Aviation ျပတိုက္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ယခုမူ Ciudad Bolívar ရွိေလဆိပ္၏ အေရွ႕ အျပင္ဘက္၌ ထားရွိသည္။

ဥေရာပလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ေရတံခြန္၏ ေအာက္ေျခသို႔ ပထမဆုံးေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူမွ Latvia ႏိုင္ငံသား စူးစမ္းရွာေဖြသူ Aleksandrs Laime ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေရတံခြန္သို႔ တစ္ေယာက္တည္း ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ပင္ ေရတံခြန္၏ အထက္နားဆီသို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္၏ အေနာက္ဘက္ ဆင္ေျခေလ်ာကုန္းတက္မွ အထက္သို႔တက္ခဲ့သည္။ အထက္နားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာ ၁၉၄၆ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္၏။ Laime သည္ Churun ျမစ္မွ ေရတံခြန္၏ ေအာက္ေျခသို႔ လမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရာတြင္ ဉီးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးသူ ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းသည္ ေရတံခြန္၏ ႐ႈခင္းမ်ားကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္အတြက္ အဓိက ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းကို Mirador Laime ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ထိုလမ္းကို ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားအမ်ားစု အသုံးျပဳၾကသည္။

ေရတံခြန္၏ တရားဝင္အျမင့္ကို တိုင္းတာရန္အတြက္ ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ားကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ထိုေလ့လာမႈအတြက္ အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္သမားမ်ားက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ခုႏွစ္တြင္ ေရတံခြန္၏ မ်က္ႏွာျပင္သို႔တက္ရန္ ပထမဆုံးေသာႀကိဳးပမ္းမႈကို စိုစြတ္ေသာ ရာသီ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္တုံးမ်ားသည္ ေခ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိအႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေရသည္ျပတ္ေတာက္သြားၿပီး ၁၂၀ မီတာ (၄၀၀ ေပ) အထက္မွ မိုးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ဖ်က္ခဲ့ရသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို႔ တက္ေရာက္မႈသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာတုိင္းတာႏုိင္ခဲ့သည္။ ေရတံခြန္ေပၚသို႔တက္သူမ်ားသည္ အေပၚသို႔တက္ရန္ ၉ ရက္ႏွင့္ ေန႔တစ္ဝက္ၾကာျမင့္သည္။ ေအာက္သို႔ဆင္းရန္ တစ္ေန႔ခြဲ ၾကာျမင့္သည္။

အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံအတြက္ ခရီးသြားမ်ားကို အဓိက ဆြဲေဆာင္ေသာ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရတံခြန္သို႔သြားေသာ ခရီးမွာ ပုံမွန္ခရီးသြားတုိ႔အတြက္ ခက္ခဲေသာ ခရီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္သည္ သီးျခားျဖစ္၍ ထူထပ္ေသာ ေတာႀကီးတြင္တည္ရွိသည္။ Canaima စခန္းမွ ျမစ္ေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေရတံခြန္၏ ေအာက္ေျခသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ Pueto Ordaz သို႔မဟုတ္ Ciudad Bolívar မွ ေလယာဥ္စီး၍ Canaima စခန္းသို႔ သြားရန္လိုသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းခရီးကာလမွ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေျပးဆြဲေလ့ရွိသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာကာလ (ဒီဇင္ဘာလ မွ မတ္လ) တြင္ အျခားလမ်ားထက္ ေရသည္ နည္းလ်က္ရွိသည္။ ေရမ်ားေသာမုိးရာသီတြင္ အိန္ဂ်ယ္ေရတံခြန္သည္ ေရတံခြန္ႏွစ္ခုခြဲလွ်က္စီးဆင္းတတ္သည္။ အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္သည္ ႏုိင္ဂါရာေရတံခြန္ထက္ ၁၅ဆပုိျမင့္ၿပီး ကမာၻ႔အလွဆုံးေရတံခြန္ေလးခု(Angel Falls (South America), Niagara Falls (North America), Victoria Falls (Africa), and Iguazu Falls (South America) ) တြင္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

အိန္ဂ်ယ္ေရတံခြန္သည္ Disney ၏ နာမည္ႀကီးလူႀကဳိက္မ်ားေသာ UP ရုပ္ရွင္ကားတြင္ အဓိကေနရာတစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႐ုပ္ရွင္တြင္ Angel-Falls အစား Paradise Falls ဟု ေခၚေဝၚခဲ့သည္။

VIDEO

Ref:
Myanmar Wikipedia
Thutazone


ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရေတံခွန် (သို့) နတ်သမီးရေတံခွန်အကြောင်းသိကောင်းစရာ (unicode)

အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန် ( Angel Falls) သည် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ Bolívar ပြည်နယ်၊ Gran Sabana ဒေသအတွင်းရှိ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သော Canaima National Park အတွင်းရှိ Auyantepuiတောင်ပေါ်မှ စီးဆင်းနေသောရေတံခွန်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ရေတံခွန် ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းအမြင့်မှာ ၉၂၉ မီတာ (၃၂၁၂ ပေ) ရှိသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ၉၂၉ မီတာ (၃၂၁၂ ပေ) တွင် ရေတံခွန်၏ အဓိက ရေစတင်စီးဆင်းရာမှ အောက်သို့ အမြင့်၊ နိမ့်ဆင်းသွားသော ရေတံခွန်ငယ်၏ အမြင့် ၄၀၀ မီတာ (၀.၂၅ မိုင်) ခန့်နှင့် ရေတံခွန်၏အောက် စမ်းချောင်းအဖြစ် စီးဆင်းသွားသော အမြင့် ၃၀ မီတာ (၉၈ ပေ) တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေများသည် Rio Kerepacupai မြစ်ဆုံတစ်လျောက် စီးဆင်းကြပြီး Carrao River မြစ်၏ မြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သော Churun River အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ ရေတံခွန်အောက်ခြေအကျယ်မှာမူ ၁၅ဝမီတာခန့်ရှိသည်။

၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းကတည်းက အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်ဟု လူသိများခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ဂျင်မီအိန်ဂျယ်လ်(Jimmie Angel) ကိုအစွဲပြု၍ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ Jimmie Angel သည် အမေရိကန် လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်များအထက်တွင် ပျံသန်းသော ပထမဆုံးသူလည်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂ ရက်နေ့တွင် သူ၏ အရိုးပြာများကို ရေတံခွန်ထဲသို့ ကြဲဖြန့်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် သမ္မတဖြစ်သူ Hugo Chávez က အမည်ကို မူလတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြစ်သော Pemon ဝေါဟာရ (“Kerepakupai Vená”, အဓိပ္ပါယ် – အနက်ဆုံးသော ရေတံခွန်) သို့ ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုစေခဲ့သည်။ ထိုအမည်သည် နိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံးအမှတ်အသား တိုင်းရင်းသားအမည်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကမှု အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်ဟု ခေါ်ဆဲခေါ်မြဲဖြစ်သည်။

Sir Walter Raleigh သည် သူ၏ ရှာဖွေစူးစမ်းမှုတွင် ထင်ရှားသော ရွှေမြို့တော် El Dorado ကို ရှာဖွေသည်။ ဤအချက်များသည် ယုတ္တိမတန်သော်လည်း သူ့ကို ပထမဆုံးသော အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အချို့သော သမိုင်းပညာရှင်များက ရေတံခွန်သို့ ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့သူမှာ စပိန်လူမျိုးလေ့လာစုံစမ်းသူ နှင့် ၁၆ ရာစု နှင့် ၁၇ ရာစုများမှ ဘုရင်ခံ Fernando de Berrío ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အခြားသော အရင်းအမြစ်များကမူ ရေတံခွန်ကို တွေ့ခဲ့သော ပထမဆုံး အနောက်တိုင်းသား Fèlix Cardona သည် ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။

၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၉ ရက်နေ့တွင် ဂျင်မီအိန်ဂျယ်လ်သည် သူ၏လေယာဉ် Flamingo monoplane ဖြင့် Auyan-tepui တောင်ပေါ်တွင် ဆင်းသက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် လေယာဉ်ပျံဘီးသည် မြေကြီးထဲသို့ ကျွံဝင်သွားသောကြောင့် လေယာဉ်ပျံ ပျက်စီးခဲ့သည်။ အိန်ဂျယ်၊ သူ၏ဇနီး မာရီ (Marie) နှင့် အခြားအပေါင်းအသင်းနှစ်ယောက် တို့သည် tepui ပေါသို့ ဆင်းသက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အချိန် ၁၁ ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် ဆင်းသက်နိုင်ခဲသည်။ ရေတံခွန်ကိုလည်း အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ အိန်ဂျယ်တို့ စီးနင်းခဲ့သော လေယာဉ်သည် tepui တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ၃၃ ရက်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်မှ ဟယ်လီကော်ပတာဖြင့် မတင်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းလေယာဉ်ကို Maracay ရှိ Aviation ပြတိုက်တွင် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ယခုမူ Ciudad Bolívar ရှိလေဆိပ်၏ အရှေ့ အပြင်ဘက်၌ ထားရှိသည်။

ဥရောပလူမျိုးများထဲမှ ရေတံခွန်၏ အောက်ခြေသို့ ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူမှ Latvia နိုင်ငံသား စူးစမ်းရှာဖွေသူ Aleksandrs Laime ဖြစ်သည်။ သူသည် ရေတံခွန်သို့ တစ်ယောက်တည်း ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ပင် ရေတံခွန်၏ အထက်နားဆီသို့ ပထမဆုံး ရောက်ရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်၏ အနောက်ဘက် ဆင်ခြေလျောကုန်းတက်မှ အထက်သို့တက်ခဲ့သည်။ အထက်နားသို့ ရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာ ၁၉၄၆ နောက်ပိုင်း ဖြစ်၏။ Laime သည် Churun မြစ်မှ ရေတံခွန်၏ အောက်ခြေသို့ လမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင် ဉီးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမဆုံးသူ ဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းသည် ရေတံခွန်၏ ရှုခင်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် အဓိက နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းကို Mirador Laime ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါ ထိုလမ်းကို နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားအများစု အသုံးပြုကြသည်။

ရေတံခွန်၏ တရားဝင်အမြင့်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် လေ့လာစုံစမ်းမှုများကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ထိုလေ့လာမှုအတွက် အမေရိကန် ဂျာနယ်သမားများက ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ခုနှစ်တွင် ရေတံခွန်၏ မျက်နှာပြင်သို့တက်ရန် ပထမဆုံးသောကြိုးပမ်းမှုကို စိုစွတ်သော ရာသီ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကျောက်တုံးများသည် ချော်နေသောကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ဒုတိအကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ရေသည်ပြတ်တောက်သွားပြီး ၁၂၀ မီတာ (၄၀၀ ပေ) အထက်မှ မိုးလျက်ရှိသောကြောင့် ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုကို ဖျက်ခဲ့ရသည်။ ပထမအကြိမ် ချောက်ကမ်းပါးသို့ တက်ရောက်မှုသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာတိုင်းတာနိုင်ခဲ့သည်။ ရေတံခွန်ပေါ်သို့တက်သူများသည် အပေါ်သို့တက်ရန် ၉ ရက်နှင့် နေ့တစ်ဝက်ကြာမြင့်သည်။ အောက်သို့ဆင်းရန် တစ်နေ့ခွဲ ကြာမြင့်သည်။

အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်သည် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွက် ခရီးသွားများကို အဓိက ဆွဲဆောင်သော နေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရေတံခွန်သို့သွားသော ခရီးမှာ ပုံမှန်ခရီးသွားတို့အတွက် ခက်ခဲသော ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်သည် သီးခြားဖြစ်၍ ထူထပ်သော တောကြီးတွင်တည်ရှိသည်။ Canaima စခန်းမှ မြစ်ကြောင်းခရီးဖြင့် ရေတံခွန်၏ အောက်ခြေသို့ သွားရောက်နိုင်သည်။ Pueto Ordaz သို့မဟုတ် Ciudad Bolívar မှ လေယာဉ်စီး၍ Canaima စခန်းသို့ သွားရန်လိုသည်။ မြစ်ကြောင်းခရီးကာလမှ ပုံမှန်အားဖြင့် ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြေးဆွဲလေ့ရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သောကာလ (ဒီဇင်ဘာလ မှ မတ်လ) တွင် အခြားလများထက် ရေသည် နည်းလျက်ရှိသည်။ ရေများသောမိုးရာသီတွင် အိန်ဂျယ်ရေတံခွန်သည် ရေတံခွန်နှစ်ခုခွဲလျှက်စီးဆင်းတတ်သည်။ အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်သည် နိုင်ဂါရာရေတံခွန်ထက် ၁၅ဆပိုမြင့်ပြီး ကမ္ဘာ့အလှဆုံးရေတံခွန်လေးခု(Angel Falls (South America), Niagara Falls (North America), Victoria Falls (Africa), and Iguazu Falls (South America) ) တွင်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်။

အိန်ဂျယ်ရေတံခွန်သည် Disney ၏ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များသော UP ရုပ်ရှင်ကားတွင် အဓိကနေရာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်တွင် Angel-Falls အစား Paradise Falls ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။

Ref:
Myanmar Wikipedia
Thutazone

Leave a Reply