ဂ်ပန္တုိ႔အား ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ကမာမီကာေဇမုန္တုိင္းႀကီး (သုိ႔) ကူဗလုိင္ခန္ ရဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ေရတပ္မဟာ

Posted on

Written By ရာစု

ပထမကမာၻစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ အပါ၀င္ ရာဇ၀င္ အဆက္ဆက္မွာ ယေန႔အထိ မည္သူမွ ထပ္မံမၿပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု ကုိ ၁၃ရာစု တုန္း က တန္ခုိး အလြန္ ထြား ဘုန္းၾကီးခဲ့တဲ့မြန္ဂုိ ဘုရင္မင္းၿမတ္ ကူဗလုိင္ခန္က ေရးသားခဲ့ဖူးေလသည္။ အခ်ိန္က ၁၂၇၄ ႏွင့္ ၁၂၈၁ ၾကား ကာလ တုန္းကၿဖစ္ပါသည္။ မြန္ဂုိ ကူဗလုိင္ခန္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ ပုိင္ဆုိင္ေသာေရတပ္ သေဘၤာ ၄၄၀၀ ၊ စစ္သည္ အင္အား ၁၄၂၀၀၀ ရွိတဲ့ ေရတပ္မဟာ ၾကီးအတြက္တစ္ခ်က္ လႊတ္အမိန္႕ေတာ္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိ တစ္ခုတည္းသာၿဖစ္သည့္ အမိန္႕ မွာ ကား-

လက္၀ယ္သိမ္းပုိက္ၿပီးေသာ တရုတ္ ႏွင့္ ကုိရီးယား ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ အေၿခၿပဳေၿခကုပ္ယူ ကာ ပင္လယ္ၿပင္္ ေရလက္ၾကား (ယခု Korean Strait) ကုိၿဖတ္သန္း ၿပီး အာခံဖီဆန္ေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံ ကုိ အၿပီးသတ္ သိမ္းပုိက္ေခ်မႈန္း အနုိင္ယူရန္ပင္ၿဖစ္သည္။ ၁၂၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ၿပည္ေၿမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကုိရီးယားကြ်န္းစြယ္တုိ႔ အား သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တုိ႔အား ၀ပ္တြားခယ အမႈေတာ္ ထမ္းရန္ ရာဇသံအား ဂ်ပန္တုိ႔ က မသိက်ဳိးကြ်န္ၿပဳ ကာ ဖီဆန္ ခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကြ်န္းအား တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအား စနစ္တစ္က် ခ်မွတ္ကာ..ဂြ်မ္းစစ္သည္ ၊ ေလးစစ္သည္၊ ၿမင္းစစ္သည္တုိ႔ သည္ ဒီတစ္ခါ ေတာ့ အဏၰ၀ါေရၿပင္က်ယ္ ကုိပါလႊမ္းမုိးဖုိ႔ ၿပင္ဆင္ခဲ့ရာ……..
၁၂၇၄ ခုႏွစ္ ရဲ႕ ေန႔စြဲ တစ္ခုမွာ သေဘၤာ အစင္း ၉၀၀၊ စစ္မဟာအင္အား ၄၀၀၀၀ မြန္ဂုိ၊ တရုတ္၊ ကုိရီးယားတပ္ေပါင္းစုတုိ႕ ပါ၀င္ေသာ အလြန္ အင္အားၾကီးမားေသာ ကူဗလုိင္ကခန္ ေရတပ္မဟာက ဂ်ပန္ က်ဴရွဴးကြ်န္း အနီး ဟာကာတာကမ္းေၿခ ကုိ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ကမ္းေၿခ စစ္ဦးတြင္ အငုိက္ဖမ္း လက္ဦးမႈ အသာျဖင့္ အလြယ္တစ္ကူ သိမ္းပုိက္နုိင္ၿခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံဂ်ပန္တုိ႔ ေနာက္ဆုတ္ရေလေတာ့သည္။

ထုိည ကမ္းေျခတြင္ အေျခခ် ေအာင္ပြဲခံ၊ ေရွ႕ဆက္ခ်ီရန္ ၿပင္ဆင္ေနေသာ တပ္မဟာသည္ ပထမ ည ဦး မွာ ပင္ ..
မထင္မွတ္ေသာ ေလမုန္တုိင္းၾကီးေပၚေပါက္လာၿပီး ၀င္ေရာက္ တုိက္ခတ္ၿခင္းကုိ ခံရေလေတာ့၏။ ေလၿပင္းတုိ႔ တစ္ဆတစ္ဆ ၾကမ္းတမ္းလာၿခင္းေၾကာင္႕ဗ်ဴ ဟာေသနာပတိတုိ႔က အလ်င္အၿမန္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ကာ ေက်ာက္ခ်ထားေသာ စစ္ေရယာဥ္တုိ႔ကုိ ေက်ာက္ႏုတ္ စြန္႔ခြာခုိင္းရေလေတာ့သည္။

Divine Wind ေခၚ ကာမီကာေဇ မုန္တုိင္းၾကီး ၏ တုံ႔ျပန္တုိက္ခုိက္ မႈကားေၾကာက္ခမန္းလိလိေပ ၊ မြန္ဂုုိ သေဘၤာ အစီး ၂၀၀ နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးကာစစ္သည္ ၁၃၅၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး တပ္မဟာလည္း ဖရုိဖရဲ လဲၿပဳိ ဆုတ္ခြာခဲ့ရေတာ့သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာအရွဳံး သည္ ကူဗလုိင္ခန္ဘုရင္ အားလြန္စြာ မခံမရပ္နုိင္ၿဖစ္ေစၿပီး နုိင္လုိစိတ္ကုိ ပုိၿပင္းၿပေစခဲ့ရာ ၇ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ၿပန္လည္ စစ္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီးသကာလ ၁၂၈၁ ေဆာင္း အကုန္ေႏြဦးအကူးတြင္ သေဘၤာ ၄၄၀၀ စစ္သည္အင္အား ၁၄၂၀၀၀ တုိ႔ျဖင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ သဲသဲမဲမဲ တုိက္ခုိက္ရန္ ထြက္ လာခဲ့ေလေတာ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ ဂ်ပန္တုိ႔ကလည္း အညံ႕မခံ ၇ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ သူတုိ႔သည္ ဟာကာတာကမ္းေၿခတစ္ေလွ်ာက္ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခံတပ္ တံတုိင္းၾကီးမ်ားကုိ ႀကဳိးစားတည္ေဆာက္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ တံတုိင္းၾကီးတုိ႔သည္ ၈ ေပေက်ာ္ျမင့္ကာ ၁၀ မုိင္ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေလသည္။

မြန္ဂုိတပ္တုိ႔ ရန္သူကုိ အထင္ေသးမိေလၿပီ။ ကမ္းတက္စစ္တပ္ ႏွင့္ ေဒသခံ ဂ်ပန္တုိ႔၏ စစ္ပြဲကားေၾကာက္ခမန္းလိလိ လက္ရည္တူညီ ကာ အက်ဆုံးမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္ဦး ၂ဖက္ အသာစီးမရပဲ တုိက္ေနခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကူဗလုိင္ခံ စစ္တပ္ ဗ်ဴဟာေၿပာင္းကာ အဓိကၾကေသာ က်ဴရွဴး အလယ္ပုိင္းကုိ ေၿပာင္းတုိက္ရန္ ထြက္လာခဲ့ရာ တရုတ္ျပည္မွ ေနာက္က် ေရာက္လာေသာ ကူဗလုိင္ခံ၏ အင္အားၾကီးေသာ စစ္ကူေရေၾကာင္း တပ္မဟာႏွင့္ ႏွစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ ပူးေပါင္းမိေလေတာ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ တာကာရွိမာ ႏွင္႕ က်ဴရွဴး အထင္ကရေနရာမ်ားသုိ႕ က်ဴးေက်ာ္စစ္စတင္ၿပန္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္ ႏွင့္ တစ္ကြ မွဴးမတ္ ေသနာပတိတုိ႔ ကလည္း အစဥ္လာမပ်က္ Shinto ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ ပင္လယ္ေစာင့္ နတ္ဘုရားတုိ႔အား ပူေဇာ္တုိင္တည္ ၿပီး မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေတာင္းဆုၿပဳပြဲမ်ားကုိက်င္းပခဲ့ၾကေလသည္။

ဂ်ပန္တုိ႔၏ က်မ္းသစၥာ ၀တ္ၿပဳပြဲ ေအာင္ၿမင္ခဲ့သည့္ပမာေပ။ ၁၂၈၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ Divine Wind(ကာမီကာေဇ) ေခၚ တုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္းၾကီး တာကာရွွီမား အနီးတစ္၀ုိက္ကုိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေလေတာ့သည္။ အရင္းစစ္ေသာ္ မြန္ဂုိ တပ္ သေဘၤာ အားလုံးနီးပါး အစင္း၄၀၀၀ ေက်ာ္ နစ္ျမဳပ္သြားၿပီး စစ္သည္ သိန္းေက်ာ္ေသဆုံး ခဲ့ရၿပီး ကမ္းေျခ အေရာက္လြတ္ေၿမာက္လာသူမ်ားမွာလဲ ဂ်ပန္တုိ႕ ၏အသင့္ေစာင့္စားသတ္ၿဖတ္ခံလုိက္ရေလေတာ့သည္။

မြန္ဂုိဘုရင္ ကူဗလုိင္ခံ စစ္က်ဳိးခဲ့ေလသည္ ဆုံးရွဳံးသြားေလၿပီ က်ဆုံးခဲ့ေလသည္။ ထုိေနာက္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား မည္သုိ႔ေသာအခ်ိန္မွာမွ တစ္ဖန္ၿပန္လည္ စစ္မဆင္ႏုိင္ေတာ့ပဲ ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားကာ မြန္ဂုိ အင္ပါယာလည္း တစ္ခန္း ရပ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ယေန႔ တုိင္ စစ္ၿဖစ္ရာထုိေဒသ ေရေအာက္ ကမ္းေၿခ မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားမၾကာခဏ ရွာေဖြ ေနၾကဆဲပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

————

ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကူဗလိုင်ခန် ရဲ့ ရေတပ်မဟာ။  (unicode)

Written By ရာစု

World War I နှင့် II အပါဝင် ..ရာဇဝင် အဆက်ဆက်မှာ ယနေ့ အထိ ဘယ်သူမှ ထပ်မံ မပြုနိုင်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်ခု ကို ၁၃ ရာစု တုန်း က တန်ခိုး အလွန် ထွား ဘုန်းကြီးခဲ့တဲ့မွန်ဂို ဘုရင် မင်းမြတ် ကူဗလိုင်ခန်က ရေးသားခဲ့ဘူးလေသည်။ အချိန်က ၁၂၇၄ နှင့် ၁၂၈၁ ကြား ကာလ တုန်းကဖြစ်ပါသည်။ မွန်ဂို ကူဗလိုင်ခန် ဘုရင် မင်းမြတ် ပိုင်ဆိုင်သောရေတပ် သင်္ဘော ၄၄၀၀ ၊ စစ်သည် အင်အား ၁၄၂၀၀၀ ရှိတဲ့ ရေတပ်မဟာ ကြီးအတွက်တစ်ချက် လွှတ်အမိန့်တော် ရွေးချယ်စရာမရှိ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည့် အမိန့် မှာ ကား-
လက်ဝယ်သိမ်းပိုက်ပြီးသော တရုတ် နှင့် ကိုရီးယား ဆိပ်ကမ်းများမှ အခြေပြုခြေကုပ်ယူ ကာ ပင်လယ်ပြင် ရေလက်ကြား (ယခု Korean Strait) ကိုဖြတ်သန်း ပြီး အာခံဖီဆန်သော ဂျပန်နိုင်ငံ ကို အပြီးသတ် သိမ်းပိုက် ချေမှုန်း အနိုင်ယူရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၁၂၆၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းစွယ်တို့ အား သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဂျပန်တို့ အား ဝပ်တွားခယ အမှုတော် ထမ်းရန် ရာဇသံအား ဂျပန်တို့ က မသိကျိုးကျွန်ပြု ကာ ဖီဆန် ခဲ့လေသည်။

ထို့ကြောင့် ဂျပန်ကျွန်းအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းအား စနစ်တစ်ကျ ချမှတ်ကာ..ဂျွမ်းစစ်သည် ၊ လေးစစ်သည်၊ မြင်းစစ်သည်တို့ သည် ဒီတစ်ခါ တော့ အဏဝါရေပြင်ကျယ် ကိုပါလွှမ်းမိုးဖို့ ပြင်ဆင် ခဲ့ရာ……..
၁၂၇၄ ခု နှစ် ရဲ့ နေ့စွဲ တစ်ခု မှာ သင်္ဘော အစင်း ၉၀၀၊ စစ်မဟာအင်အား ၄၀၀၀၀ မွန်ဂို၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယားတပ်ပေါင်းစုတို့ ပါဝင်သော အလွန် အင်အားကြီးမားသော ကူဗလိုင်ကခန် ရေတပ်မဟာက ဂျပန် ကျူရှူး ကျွန်း အနီး ဟာကာတာကမ်းခြေ ကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်လေသည်။ ကမ်းခြေ စစ်ဦး တွင် အငိုက်ဖမ်း လက်ဦး မှု အသာ ဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံဂျပန်တို့ နောက်ဆုတ်ရလေတော့ သည်။ ထိုည ကမ်းခြေတွင် အခြေ ချ အောင်ပွဲခံ၊ ရှေ့ဆက် ချီ ရန် ပြင်ဆင်နေသော တပ်မဟာသည် ပထမ ည ဦး မှာ ပင် ..
မထင်မှတ်သော လေမုန်တိုင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီး ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ခြင်းကို ခံရလေတော့၏။ လေပြင်းတို့ တစ်ဆတစ်ဆ ကြမ်းတမ်းလာခြင်းကြောင့်ဗျူ ဟာသေနာပတိတို့က အလျင်အမြန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ကျောက်ချထားသော စစ်ရေယဉ်တို့ ကို ကျောက်နုတ် စွန့်ခွာခိုင်းရလေတော့သည်။

Divine Wind ခေါ် Kamikaze ကြီး ၏ တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက် မှုကားကြောက်ခမန်းလိလိ ပေ ၊သင်္ဘော အစီး ၂၀၀ နစ်မြုပ် ပျက်ဆီးကာစစ်သည် ၁၃၅၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီး တပ်မဟာလဲ ဖရိုဖရဲ လဲပြို ဆုပ်ခွာခဲ့ရတော့သည်။ မမျှော်လင့်သောအရှုံး သည် ကူဗလိုင်ခန်ဘုရင် အားလွန်စွာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်စေပြီး နိုင်လိုစိတ်ကို ပိုပြင်းပြစေခဲ့ရာ ၇နှစ်ကျော်ခန့် ပြန်လည် စစ်ပြင်ဆင် မှုများပြု လုပ် ပြီးသကာလ ၁၂၈၁ ဆောင်း အကုန်နွေ ဦး အကူးတွင် သင်္ဘော ၄၄၀၀ စစ်သည်အင်အား ၁၄၂၀၀၀ တို့ ဖြင့် ဂျပန် တို့ ကို ဒုတိယအကြိမ် သဲသဲမဲမဲ တိုက်ခိုက်ရန် ထွက် လာခဲ့လေတော့ သည်။ သို့သော် ဂျပန်တို့ကလည်း အညံ့မခံ ၇နှစ်ကျော်အတွင်းမှာသူတို့ သည် ဟာကာတာကမ်းခြေတစ်လျှောက် အံဩစရာကောင်းလောက်အောင် ခံတပ် တံတိုင်းကြီးများကို အချိန်တိုအတွင်း ကြိုးစားတည်ဆောက် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့လေသည်။ တံတိုင်းကြီးတို့သည် ၈ ပေကျော်မြင့် ကာ ၁၀ မိုင် ကျော် ရှည်လျားလေသည်။

မွန်ဂိုတပ်တို့ ရန်သူကို အထင်သေးမိလေပြီ၊ ကမ်းတက်စစ်တပ် နှင့် ဒေသခံ ဂျပန်တို့ ၏ စစ်ပွဲကားကြောက်ခမန်းလိလိ လက်ရည်တူညီ ကာ အကျဆုံးများစွာနှင့် နှစ်ဦး ၂ဖက် အသာစီးမရပဲ တိုက်နေခဲ့ရာ ..ကူဗလိုင်ခံ စစ်တပ် ဗျူဟာပြောင်းကာ အဓိကကြသော ကျူရှူး အလယ်ပိုင်းကို ပြောင်းတိုက်ရန် ထွက်လာခဲ့ရာ အင်အားကြီး သော တရုတ်ပြည်မှ နောက်ကျ ရောက်လာသော ကူဗလိုင်ခံ၏ စစ်ကူရေကြောင်း တပ်မဟာနှင့်နှစ်လ ခန့် အကြာတွင် ပူးပေါင်းမိလေတော့သည်။ ထို့နောက် တာကာရှိမာ နှင့် ကျူရှူး အထင်ကရနေရာများသို့ ကျူးကျော်စစ်စတင်ပြန်လေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဂျပန်ပြည့်ရှင် အင်ပါယာ နှင့်တစ်ကွ မှူးမတ် သေနာပတိတို့ကလည်း အစဉ်လာမပျက် Shinto ဘုရားကျောင်း နှင့် နိုင်ငံ အနှံပြားမှာ ပင်လယ်စောင့် နတ်ဘုရားတို့ အား ပူဇော်တိုင်တည် ပြီး မိမိတို့ နိုင်ငံအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တောင်းဆုပြုပွဲများကိုကျင်းပခဲ့ကြလေသည်။

သူတို့ ၏ ကျမ်းသစ္စာ ဝတ်ပြုပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည့်ပမာပေ ၁၂၈၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ တွင် Divine Wind ခေါ် တိုင်ဖုန်း မုန်တိုင်းကြီး တာကာရှီမား အနီးတစ်ဝိုက်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေတော့သည်။ အရင်းစစ်သော် မွန်ဂို တပ် သင်္ဘော အားလုံးနီးပါး အစင်း၄၀၀၀ ကျော် နစ်မြုပ်သွားပြီး စစ်သည် သိန်းကျော်သေဆုံး ခဲ့ရပြီး ကမ်းခြေ အရောက်လွတ်မြောက်လာသူများမှာလဲ ဂျပန်တို့ ၏ အသင့်စောင့်စားသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရလေတော့ သည်။ မွန်ဂိုဘုရင် ကူဗလိုင်ခံ စစ်ကျိုးခဲ့လေသည် ဆုံးရှုံးသွားလေပြီ ကျဆုံး ခဲ့လေသည်။ ထိုနောက်တွင် မည်သို့သောအချိန်မှာတစ်ဖန်ပြန်လည် စစ်မဆင်နိုင်တော့ပဲ ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားကာ မွန်ဂို အင်ပါယာ လဲ တစ်ခန်း ရပ်ခဲ့ပါတော့သည်။ ယနေ့ တိုင် စစ်ဖြစ်ရာထိုဒေသ ရေအောက် ကမ်းခြေ များတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများမကြာခဏ ရှာဖွေ နေကြဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply