ကမာၻ႔ ဧရိယာအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေသးဆုံးႏုိင္္ငံမ်ား

Posted on

ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံဟာ ရုရွားဆုိတာ အမ်ားစု သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ကေနဒါ ၊ တရုတ္ စတာေတြကုိ အႀကီးဆုံးလုိ႔ထင္တဲ့ သူတခ်ဳိ႕လည္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကေန ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ခြဲထြက္သြားတာေၾကာင့္ ရုရွားက အႀကီးဆုံးမဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံမ်ားစြာခြဲထြက္သြားတာေတာင္ ရုရွားဟာ ကမာၻေပၚမွာ ဧရိယာအက်ယ္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါဆဲပါ။ ရုရွားရဲ႕ဧရိယာက စတုရန္းကီလုိမီတာ ၁၇သန္းေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယျဖစ္တဲ့ ကေနဒါရဲ႕ ဧရိယာက ၁၀သန္း ခန္႔ပဲ ရွိတာေၾကာင့္ ရုရွားက ၇သန္းေက်ာ္ ပုိႀကီးေနပါေသးတယ္။

တတိယအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံကေတာ့ တရုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ဧရိယာထက္ အနည္းငယ္ပဲ ပုိက်ယ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ႏုိင္ငံကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ရမယ္ဆုိရင္ လူေနႏုိင္တဲ့ ေနရာဧရိယာဆုိရင္ အေမရိကန္က တရုတ္ထက္ ၄ဆ ပုိမ်ားပါတယ္။(တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေနရာအမ်ားစုဟာ ေတာင္တန္းေတာင္ကုန္းေတြသာ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ)။ လူဦးေရနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တရုတ္က အေမရိကန္ထက္ ၄ဆ ပိုမ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕စာရင္းမွာေတာ့ အေမရိကန္ကုိ နံပါတ္ ၃ေနရာက ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ကုန္းေျမ+ေရ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းက တရုတ္ရဲ႕ ကုန္းေျမ+ေရ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းထက္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားသြားလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ ဧရိယာအက်ယ္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဧရိယာ အက်ဥ္းဆုံးႏုိင္ငံကေတာ့ ေရာမၿမဳိ႕လယ္မွာရွိတဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗာတီကန္စီးတီးႏုိင္ငံဆုိတာ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၀.၄၄ စတုရန္းကီလုိမီတာသာက်ယ္၀န္းပါတယ္။ အေသးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္တယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ား ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ၊ ေရဒီယုိဌာန ၊ ကုိယ္ပုိင္တံဆိပ္ေခါင္း စတဲ့အခ်က္ေတြအားလုံးနဲ႔ ျပည့္စုံေနတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ဗာတီကန္ၿပီးေတာ့ ဒုတိယဧရိယာအက်ဥ္းဆုံးႏုိင္ငံကေတာ့ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကပ္ရက္မွာရွိတဲ့ မုိနာကိုႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မုိနာကို ကုိ ျပင္သစ္ရဲ႕နယ္ေျမတစ္ခုလုိ႔ ထင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မုိနာကိုဟာ သီးခ်ားရပ္တည္ေနတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး မင္းသား ဒုတိယအဲဘတ္လ္က အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၂.၀၂ စတုရန္းကီလုိမီတာသာ ရွိပါတယ္။

မုိနာကိုေနာက္မွာေတာ့ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၂၁ စတုရန္းကီလုိမီတာ ရွိတဲ့ နာရူးႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံကေတာ့ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲမွာရွိတဲ့ ကြ်န္းစုႏုိင္ငံေလးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွက စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာလည္း အေသးဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာပါ၀င္ပါတယ္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ေတာ့ စတုရန္းမုိင္ ၂၇၉ သာ ရွိပါတယ္။

ကမာၻ႔ဧရိယာ အက်ဥ္းဆုံးႏိုင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၆၇၆၅၇၈ က်ယ္၀န္းၿပီး ကမာၻ႔ဧရိယာအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း အဆင့္ ၃၉ မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Leave a Reply