အေစခံဘ၀မွ ဘုရင္ျဖစ္လာသူ စေလငေခြး

Posted on

ပုဂံမင္းဆက္ ၂၇ ဆက္ေျမာက္မင္း၏ ညီေတာ္တစ္ပါးသည္ ေနာင္ေတာ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရာ စစ္ရႈံးခဲ့သျဖင့္ စေလအရပ္၌ ပုန္းေအာင္းခုိလႈံခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က စေလၿမဳိ႕သည္ ပုဂံေရႊၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီး၏ အေထာက္အခံ ၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။ စေလသည္ မင္းေနျပည္ေတာ္ၿမဳိ႕ႀကီးမျဖစ္ခဲ့ေစကာမႈ ရာဇ၀င္အဆက္ဆက္၌ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။ ဘုရင့္ညီေတာ္၏ ေျမးမွာ ငေခြး ဆုိသူျဖစ္သည္။

ငေခြး၏ မိဘမ်ားသည္ အလြန္ဆင္းရဲလွသျဖင့္ ငေခြးအား သူၾကြယ္တစ္ဦးထံတြင္ ေရာင္းစားခဲ့ရာ အေစခံအျဖစ္ျဖင့္ ေနခဲ့ရသည္။ တစ္ခါေသာ္ သူၾကြယ္က ငေခြးအား ပုဂံသုိ႔ေလွထုိးထည့္လုိက္ရာ ပုဂံမေရာက္မီညတစ္ည၌ မိမိခ်က္မွ အူထြက္၍ ပုဂံကုိ ရစ္ပတ္ထားရသည္ ဟု အိပ္မက္ မက္ေလသည္။

နံနက္ေလွဆန္ခဲ့ရာ ထုိး၀ါးသည္လင္ပန္းတစ္ခ်ပ္ကုိ ထုိးမိ၏ ။ ဆယ္ယူၾကည့္သည့္အခါ ေရႊလင္ပန္းျဖစ္ေနေလသည္။ ငေခြးက ငါ့အိပ္မက္ေကာင္းလွ၏ ဤေရႊလင္ပန္းႏွင့္ မတန္ ဟု ဆုိတာ ျပန္လႊင့္ပစ္ခဲ့သည္။

ပုဂံသုိ႔ေရာက္ေသာ္ ပု႑ားပညာရွိတစ္ဦးထံတြင္ သူ၏ အိပ္မက္အေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ပုဂံတြင္ မင္းျဖစ္မည္ဟု ေဟာေလသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေလႏွင့္ျပန္လုိက္ရင္း စေလသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့၏။ သူၾကြယ္၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ မခံႏုိင္သည့္အဆုံး ငေခြးသည္ ပုဂံသုိ႔ထြက္ေျပးခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ပုဂံ၌ ၃၆ ဆက္ေျမာက္ တန္နက္မင္းစုိးစံေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိမင္းထံ၌ ၀င္ေရာက္ခစားရာ စေလငေခြး၏ ေျပာပုံဆုိပုံကုိ သေဘာက်လွသျဖင့္ ျမင္းခံရာထူးခန္႔ထားျခင္းခံရသည္။ ဘုရင္သည္ ျမင္းခ်စ္သူျဖစ္ရာ ျမင္းတင္းကုပ္သုိ႔ မၾကာခဏေမာင္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ၾကည့္ရင္း အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ အႀကံသမားငေခြးက ေမာင္းမငယ္အား ခ်စ္ႀကဳိက္စကားျဖင့္ စည္းရုံးခဲ့၏။

ေမာင္းမငယ္သည္ ငေခြးဘက္သုိ႔ပါလာၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔ ဘုရင္ ျမင္းတင္းကုပ္သုိ႔အလာ ငေခြးက ေနာက္မွေန၍ ျမင္းေခ်းတြင္းသုိ႔ တြန္းခ်ကာ မင္းအားသတ္လုိက္၏။ ဘုရင္သတ္လွ်င္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာေခတ္ျဖစ္ရာ စေလငေခြးသည္ ၃၇ဆက္ေျမာက္ ပုဂံမင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။

စေလငေခြးသည္ အလြန္ေဒါသအမ်က္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္။ သူအားႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ သူၾကြယ္အား ေခၚယူကာ ႏွိပ္စက္ၿပီးကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ အျခားမေက်နပ္သူမ်ားအားလည္း ေရကန္အတြင္းသုိ႔ခ်ကာ ဆင္ထက္မွ လွံႏွင့္ထုိးသတ္သည္ အထိရက္စက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ ႏွင့္ မွဴးမတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္စိတ္ဆင္းရဲလွၿပီး စေလငေခြးမင္းအား မႏွစ္သက္ၾကေတာ့။

သုိ႔ျဖင့္ ဆင္ကဲအားလာဘ္ေပးကာ ထုိမင္းေရကစားသည့္အခ်ိန္တြင္ဆင္၏ ၀မ္းပုိက္ႀကဳိးကုိျဖတ္ေစ၏။ ႀကဳိးျပတ္သျဖင့္ ဆင္ကခါခ်ရာ စေလငေခြးမင္း ေရထဲသုိ႔က်ေလသည္။ ကုန္းေပၚမွ မွဴးမတ္အေပါင္းတုိ႔ကရႊံ႕ညြန္ တစ္ေယာက္တစ္လက္စီျဖင့္ ပစ္ေပါက္ရာ စေလငေခြးမင္း အနိစၥေရာက္ရေလ၏။ ထုိကန္အား ညြန္တစ္လက္ဖက္ကန္ဟု ေခၚၾကေလသည္။

ကုိးကား-
ျမန္မာရာဇ၀င္အက်ဥ္း – ဦးဖုိးက်ား
စေလငေခြးမင္း – စစ္ကုိင္းဦးဘုိးသင္း

One thought on “အေစခံဘ၀မွ ဘုရင္ျဖစ္လာသူ စေလငေခြး

Leave a Reply