မံမီမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ မံမီေတြကိုဘယ္လုိဖန္တီးတဲ့အေၾကာင္း

Posted on

ေရွးအီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသဆုံးသြားေသာအခါ ထိုသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္း မပ်က္မစီး၊ မပုပ္မသိုးမွသာလၽွင္ ေသသူ၏ အသက္ဝိညာဥ္သည္ ေနာင္တေန႔ေသာအခါတြင္ ႂကြင္းက်န္ခဲ့ေသာ မိမိ႐ုပ္ကလာပ္ထဲသို႔ ျပန္ဝင္အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ထိုသို႔ယုံၾကည္သည့္အတိုင္း ႐ုပ္အေလာင္းကို မပုပ္မသိုးပဲ ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ႏိုင္ေစမည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ အဆီ၊ သစ္ေစး၊ အေမႊးအထုံမ်ားျဖင့္ လူေသ႐ုပ္ကလာပ္ကို သုတ္လိမ္းၿပီးလၽွင္ ပိတ္ပိုင္းစ အရွည္ႀကီးျဖင့္ ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ်ားတိုင္ ရစ္ပတ္က်ပ္စည္းၾကသည္။ ဤသို႔ မပုပ္မသိုးေအာင္ က်ပ္စည္းထားေသာ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ိဳးကို မံမီ႐ုပ္ကလာပ္ဟု ေခၚသည္။

အထူးသျဖင့္ မင္းမ်ိဳးရာဇာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ႂကြယ္ဝေသာသူမ်ား ေသလြန္ေသာအခါ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာေပး၍ ဝယ္ယူရေသာ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေမႊးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ႐ုပ္ကလာပ္ကို စီမံက်ပ္စည္းေပးၾကသည္။ ထိုေနာက္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံထားေလ့ရွိၾကသည္။ သာမန္ ဆင္းရဲသားျဖစ္လၽွင္ကား ႐ုပ္အေလာင္းကို ဆားရည္တြင္စိမ္၍ အေျခာက္ခံၿပီးလၽွင္ သာမန္အဝတ္စမ်ားျဖင့္ပင္ ရစ္ပတ္ကာ ျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ၾကသည္။

မံမီ႐ုပ္ကလာပ္ ျပဳလုပ္သည့္ အေလ့အထသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရာ အာဖရိက၊ အိႏၵိယ၊ ဩစႀတီးယားႏွင့္ အာရပ္ေလာကတိုင္ေအာင္ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ အေနာက္ဖက္ တခြင္တြင္မူ ထိုအေလ့အထသည္ ပီ႐ူးႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတို႔တိုင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မံမီ႐ုပ္ကလာပ္ ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ အီဂ်စ္တို႔၏ နည္းကို မည္သူမၽွ မမွီၾကေပ။

ေရွးေခတ္ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒုတိယ ရမ္မီးဆီးႏွင့္ တူတန္ခမြန္တို႔၏ မံမီ႐ုပ္ကလာပ္မ်ားမွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ မံမီ႐ုပ္ကလာပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ႐ုပ္ကလာပ္ ျပဳလုပ္သည့္ အေလ့အထကို ဘီစီ ၄၅၀၀ ခန္႔မွစ၍ ေအဒီ ၇ ရာစုေခတ္တိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကေလးမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ထိုသို႔ မပုပ္မသိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း နည္းပါးၾကသည္။

ယဟူဒီ (ဂ်ဴး) ႏွင့္ ဂရိလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း လူေသ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ စီမံေပးေလ့ ရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။ ေနာက္ပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္ လူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းသာမက ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ၾကက္၊ ငွက္၊ ျခေသၤ့၊ မိေက်ာင္း၊ ငါးႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔ အျမတ္တႏိုး ေမြးျမဴထားေသာ တိရစၧာန္တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကိုပင္ မပုပ္မသိုးေအာင္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔ စီမံျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ေရွးအီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မံမီ႐ုပ္ကလာပ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ နည္းေပါင္းမ်ားစြာကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္အနက္ ယခုအခါ နည္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ စုံစမ္းသိရွိရသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ မံမီ႐ုပ္ကလာပ္ ျပဳလုပ္စီရင္ပုံမွာ ေရွးဦးစြာ လူေသ႐ုပ္အေလာင္းမွ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အူမ်ားကို ထုတ္ပစ္သည္။ ထိုေနာက္ ပူစပ္ေမႊးႀကိဳင္ေသာ သစ္ေခါက္သစ္ျမစ္မ်ား၊ သစ္ပင္မွရေသာ အေစးမ်ား စေသာ ႐ုပ္အေလာင္းကို မပုပ္မသိုးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္ ေဆးဖက္မ်ားျဖင့္ စီမံထားေသာ အရည္တြင္ျဖစ္ေစ၊ တခါတရံ ပ်ားရည္တြင္ျဖစ္ေစ ရက္ေပါင္း ၇၀ မၽွစိမ္ထားသည္။

ထိုေနာက္ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ စီမံျပန္သည္။ ကိုယ္တြင္းသို႔လည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ ႐ုပ္မပ်က္ပဲ ေဖာင္းႂကြေနေအာင္ အျခားေဆးဖက္မ်ားကို လိုသည့္ေနရာ၌ သြတ္သြင္းေပးသည္။ တခါတရံ မ်က္လုံးအတုမ်ားကိုပင္ တပ္ဆင္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ထိုေနာက္ လိုင္နင္အဝတ္ျဖင့္ တကိုယ္လုံးကို ေသသပ္စြာ အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္ေပးၿပီးလၽွင္ လွပစြာ ေရးျခယ္ထြင္းထု အထပ္ထပ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေခါင္းမ်ားတြင္ထည့္ကာ ျမႇဳပ္ႏွံေလသည္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မံမီ႐ုပ္ကလာပ္မ်ားကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ တူးေဖာ္ရရွိ၍ အခ်ိဳ႕ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ရွိ ျပတိုက္မ်ားတြင္ ျပသထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အီဂ်စ္မံမီမ်ားအေၾကာင္းကို ပုိမုိၿပီးေစ့ေစ့စပ္စပ္သိလုိလွ်င္ ေအာက္ပါလင့္မွာသြားေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_mummies

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ(၉)

Leave a Reply