မျမင္ေတြ႔ရေတာ့ၿပီျဖစ္ေသာ မ်ဳိးတုံးသြားၾကသည့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္တိရစာၦန္္ႀကီးမ်ား

Posted on

ယေန႔ကမာၻႀကီးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာတည္းက တည္ရွိခဲ့ၿပီး သက္ရွိမ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသက္ရွိသတၱ၀ါေတြထဲမွာ ယေန႔တုိင္ျမင္ေတြ႔ေနရဆဲ တိရစာၦန္ေတြရွိသလုိ မျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေတာ့ေသာ မ်ဳိးတုံးသြားတဲ့ တိရစာၦန္ေတြလည္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ မ်ဳိးတုံးသြားတဲ့ တိိရစာၦန္လုိ႔ေျပာရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အမ်ားဆုံးသိၾကတာ ဒုိင္ႏုိေဆာေတြပါ။ အခုလည္း ဒုိင္ႏုိေဆာေတြလုိပဲ မ်ဳိးတုံးသြားၾကတဲ့ အျခားတိရစာၦန္ေတြအေၾကာင္းကို သုတဇုန္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရွိခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းအပုိင္းအစေတြကေန သိပၸံသုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Gigantopithecus

လူဝံမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃ သိန္းခန္႔က ရွိခဲ့တဲ့ သတၱဝါေတြျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ၊ အိႏၵိယ နဲ႔ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံေတြမွာ ေနထိုင္က်က္စားပါတယ္။ ရွိခဲ့သမၽွ လူဝံေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး အရပ္ ၁၀ေပခန္႔ျမင့္ကာ အေလးခ်ိန္ ၆၀ဝ ေပါင္ခန္႔ ရွိပါတယ္။

Entelodon

ေတာဝက္ပုံစံနဲ႔ အနည္းငယ္ဆင္တဲ့ အရြက္စားသတၱဝါႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာကုန္းအျမင့္မွာ လူတစ္ရပ္ခန္႔ရွိၿပီး အလြန္သန္မာတဲ့ ေမးရိုး နဲ႔ ထက္ျမက္တဲ့ သြားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ အျခားသားရဲေတြကိုေၾကာက္ရြံ့ေလ့ရွိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၉ သန္းေလာက္တည္းက မ်ိဳးတုံးသြားခဲ့ပါၿပီ။

Purussaurus

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၈ သန္းခန္႔က ရွိခဲ့တဲ့ မိေခ်ာင္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ပါ။ သူ႔ရဲ့ဦးေခါင္းရိုးခြံ နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြကို ဘရာဇီး ၊ ကိုလံဘီယာ နဲ႔ ေျမာက္ဗင္နီဇြဲလားတို႔မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဦးေခါင္းခြံခ်ည္းပဲ ၅ေပခန္႔ ရွိပါတယ္။ အရြယ္အစားကေတာ့ ေပ ၄၀ နီးပါးခန္႔ရွိနိုင္ပါတယ္။ ကုန္းေပၚက သားရဲေတြသာမက ေရထဲက လိပ္ေတြ ၊ မိေခ်ာင္းငယ္ေတြ ၊ ငါးအစရွိတဲ့ တိရစၧာန္ေတြကိုလည္း စားေသာက္ေလ့ရွိပါတယ္။

Estemmenosuchus

သူတို႔ေခတ္တုန္းက အႀကီးဆုံးသတၱဝါျဖစ္ပါတယ္။ အရွည္ ၁၀ ေပေက်ာ္ရွိၿပီး အစုံစား သတၱဝါျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးမားၿပီးေတာ့ ခြဲျဖာေနတဲ့ ဦးခ်ိဳေတြကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ယေန႔ အေမရိကန္က ခ်ိဳျပားဆတ္ႀကီးေတြနဲ႔ ပုံစံဆင္ပါတယ္။ ဒီသတၱဝါႀကီးေတြရဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းႏွစ္ခုကို ရရွားမွာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Azhdarchid

ယေန႔ ႐ုပ္ရွင္ကားအခ်ိဳ႕မွာ ျမင္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ အသားစားငွက္ႀကီးေတြပါ။ သူတို႔အေတာင္ပံ ျဖန္႔လိုက္ရင္ ၁၂ မီတာေလာက္ အထိရွိနိုင္ပါတယ္။ ဦးေခါင္းပိုင္း နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြက အလြန္ရွည္လားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကေတာ့ အလြန္ေသးေကြးပါတယ္။ ေကာင္းမြန္စြာပ်ံသန္းနိုင္ျခင္းမရွိပဲ အမ်ားအားျဖင့္ လမ္းေလၽွာက္ေနေလ့ရွိတဲ့ ငွက္တစ္မ်ိဳးပါ။ လူကဲ့သို႔ေသာ သတၱဝါေတြကို အေကာင္လိုက္မ်ိဳနိုင္တဲ့အစြမ္းရွိပါတယ္။

Smilodon

က်ားမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ပါ။ ပုံမွန္က်ားေတြနဲ႔ မတူတာကေတာ့ ရွည္းလ်ားခၽြန္ထက္တဲ့ အစြယ္ေကြးပါရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစား ၆ေပခန္႔ရွိၿပီး အလြန္လၽွင္ျမန္ပါတယ္။ ေတာင္ ၊ ေျမာက္အေမရိက ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္က်က္စားေလ့ရွိပါတယ္။ Smilodon မွာပဲ Smilodon gracilis, Smilodon populator နဲ႔ Smilodon fatalis ဆိုၿပီးမ်ိဳးစိတ္သုံးခု ျပန္ကြဲပါတယ္။

Terror birds

ယေန႔ေတာင္အေမရိက နဲ႔ ေျမာက္အေမရိက ေနရာေတြမွာ ဟိုးအရင္ကရွိခဲ့တဲ့ ငွက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငွက္ႀကီးေတြဟာ မပ်ံသန္းနိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အလြန္လၽွင္ျမန္စြာေျပးနိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ့အေျပးအျမန္ဆုံး ခ်ီတာက်ားသစ္လိုပဲ ေျပးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကဆိုပါတယ္။ အလြန္ႀကီးမားၿပီး အရပ္က ၃မီတာခန္႔ျမင့္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္ ၁တန္ခန္႔ရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့လက္နက္ကေတာ့ ၁မီတာခန္႔ရွည္တဲ့ သူတို႔ရဲ့ဦးေခါင္းပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခြးကဲ့သို႔ေသာ တိရစၧာန္ေလးေတြကို တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ မ်ိဳနိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

Megalodon

ပုံကိုၾကည့္ၿပီး ငါးမန္းပါလို႔ သင္ေျပာမွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္ ၊ Megalodon ဟာ ငါးမန္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အျဖဴေရာင္ငါးမန္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ထက္ျမက္တဲ့သြားေတြပါရွိၿပီး အရြယ္အစားက ၄၀ေပ ကေန ၅၅ေပ အထိ ရွည္နိုင္ပါတယ္။

——————-
မမြင်တွေ့ရတော့ပြီဖြစ်သော မျိုးတုံးသွားကြသည့် ကြောက်မက်ဖွယ်တိရစ္ဆာန်ကြီးများ (unicode)

ယနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး သက်ရှိများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာ ယနေ့တိုင်မြင်တွေ့နေရဆဲ တိရစ္ဆာန်တွေရှိသလို မမြင်တွေ့နိုင်တော့သော မျိုးတုံးသွားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ မျိုးတုံးသွားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိကြတာ ဒိုင်နိုဆောတွေပါ။ အခုလည်း ဒိုင်နိုဆောတွေလိုပဲ မျိုးတုံးသွားကြတဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းကို သုတဇုန်မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ သူတို့ရဲ့ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအပိုင်းအစတွေကနေ သိပ္ပံသုတေသနပညာရှင်များက လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

Gigantopithecus

လူဝံမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃ သိန်းခန့်က ရှိခဲ့တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ၊ အိန္ဒိယ နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ကျက်စားပါတယ်။ ရှိခဲ့သမျှ လူဝံတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အရပ် ၁၀ပေခန့်မြင့်ကာ အလေးချိန် ၆ဝဝ ပေါင်ခန့် ရှိပါတယ်။

Entelodon

တောဝက်ပုံစံနဲ့ အနည်းငယ်ဆင်တဲ့ အရွက်စားသတ္တဝါကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျောကုန်းအမြင့်မှာ လူတစ်ရပ်ခန့်ရှိပြီး အလွန်သန်မာတဲ့ မေးရိုး နဲ့ ထက်မြက်တဲ့ သွားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အခြားသားရဲတွေကိုကြောက်ရွံ့လေ့ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉ သန်းလောက်တည်းက မျိုးတုံးသွားခဲ့ပါပြီ။

Purussaurus

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၈ သန်းခန့်က ရှိခဲ့တဲ့ မိချောင်းမျိုးနွယ်ဝင်ပါ။ သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းရိုးခွံ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို ဘရာဇီး ၊ ကိုလံဘီယာ နဲ့ မြောက်ဗင်နီဇွဲလားတို့မှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဦးခေါင်းခွံချည်းပဲ ၅ပေခန့် ရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားကတော့ ပေ ၄၀ နီးပါးခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကုန်းပေါ်က သားရဲတွေသာမက ရေထဲက လိပ်တွေ ၊ မိချောင်းငယ်တွေ ၊ ငါးအစရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း စားသောက်လေ့ရှိပါတယ်။

Estemmenosuchus

သူတို့ခေတ်တုန်းက အကြီးဆုံးသတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ အရှည် ၁၀ ပေကျော်ရှိပြီး အစုံစား သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားပြီးတော့ ခွဲဖြာနေတဲ့ ဦးချိုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ယနေ့ အမေရိကန်က ချိုပြားဆတ်ကြီးတွေနဲ့ ပုံစံဆင်ပါတယ်။ ဒီသတ္တဝါကြီးတွေရဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းနှစ်ခုကို ရရှားမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

Azhdarchid

ယနေ့ ရုပ်ရှင်ကားအချို့မှာ မြင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ အသားစားငှက်ကြီးတွေပါ။ သူတို့အတောင်ပံ ဖြန့်လိုက်ရင် ၁၂ မီတာလောက် အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်း နဲ့ ခြေထောက်တွေက အလွန်ရှည်လားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ အလွန်သေးကွေးပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာပျံသန်းနိုင်ခြင်းမရှိပဲ အများအားဖြင့် လမ်းလျှောက်နေလေ့ရှိတဲ့ ငှက်တစ်မျိုးပါ။ လူကဲ့သို့သော သတ္တဝါတွေကို အကောင်လိုက်မျိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။

Smilodon

ကျားမျိုးနွယ်ဝင်ပါ။ ပုံမှန်ကျားတွေနဲ့ မတူတာကတော့ ရှည်းလျားချွန်ထက်တဲ့ အစွယ်ကွေးပါရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၆ပေခန့်ရှိပြီး အလွန်လျှင်မြန်ပါတယ်။ တောင် ၊ မြောက်အမေရိက နေရာတွေမှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိပါတယ်။ Smilodon မှာပဲ Smilodon gracilis, Smilodon populator နဲ့ Smilodon fatalis ဆိုပြီးမျိုးစိတ်သုံးခု ပြန်ကွဲပါတယ်။

Terror birds

ယနေ့တောင်အမေရိက နဲ့ မြောက်အမေရိက နေရာတွေမှာ ဟိုးအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငှက်ကြီးတွေဟာ မပျံသန်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလွန်လျှင်မြန်စွာပြေးနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အပြေးအမြန်ဆုံး ချီတာကျားသစ်လိုပဲ ပြေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကဆိုပါတယ်။ အလွန်ကြီးမားပြီး အရပ်က ၃မီတာခန့်မြင့်ပါတယ်။ အလေးချိန် ၁တန်ခန့်ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လက်နက်ကတော့ ၁မီတာခန့်ရှည်တဲ့ သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးကဲ့သို့သော တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ မျိုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။

Megalodon

ပုံကိုကြည့်ပြီး ငါးမန်းပါလို့ သင်ပြောမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ Megalodon ဟာ ငါးမန်းမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အဖြူရောင်ငါးမန်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ထက်မြက်တဲ့သွားတွေပါရှိပြီး အရွယ်အစားက ၄၀ပေ ကနေ ၅၅ပေ အထိ ရှည်နိုင်ပါတယ်။

Leave a Reply