ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား

Posted on

၁၃၇၂ − ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ကို ဟံသာဝတီဘုရင္ ဗညားဦး ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ျပင္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေစတီ၏ ဉာဏ္ေတာ္မွာ အေတာင္ ၄၀ ( ေပ ၆၀) ရွိသည္။
၁၄၃၆ − ငလ်င္လႈပ္၍ ေခါင္းေလာင္းအထိ ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ဗညားရန္း၊ ဗညားဗ႐ူး၊ ဗညားကင္းေဒါ၊ ရွင္ေစာပုတို႔ ပါဝင္ၿပီး အဆက္ဆက္ျပဳျပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဉာဏ္ေတာ္မွာ ၃၀၂ ေပ ျဖစ္လာသည္။
၁၄၇၆ − ရွင္ေစာပုႏွင့္ ဓမၼေစတီမင္းတို႔ ဆက္လက္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ေၾကးခ်ိန္ပိႆာ ၃၀၀၀ ရွိဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကို လႉဒါန္းခဲ့သည္။

၁၄၈၅ − ေ႐ႊတိဂုံ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ေရးထိုးစိုက္ထူခဲ့သည္။
၁၅၆၄ − ဘုရင့္ေနာင္မင္းလက္ထက္တြင္ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္၍ ၿပိဳသည္။
၁၅၇၂ − ၁၅၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ငလ်င္လႈပ္၍ ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ အပ်က္အစီးတို႔ကို ဘုရင့္ေနာင္က ျပင္ဆင္ၿပီး ထီးတင္ခဲ့သည္။ မကိုဋ္လႉသည္။ သဘင္ပြဲခံသည္။

၁၅၈၂ − ငါးဆူဒါယကာ နႏၵဘုရင္ လက္ထက္တြင္ ထီးသစ္တင္ခဲ့သည္။ ေၾကးခ်ိန္ပိႆာ ၁၄၀ ရွိ ေခါင္းေလာင္းလႉသည္။
၁၅၈၃၊ နိုဝင္ဘာလ − အီတလီျပည္၊ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕သားကုန္သည္ ဂတ္စ္ပရိုဗာလဗီ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။
၁၅၈၃ − အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသား ရပ္ဖစ္ခ်္ ဒဂုန္ေရာက္၍ ေစတီေတာ္အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္သည္။

၁၆၁၀၊ ဇူလိုင္လ − ၁၆၀၈ ခုႏွစ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ အပ်က္အစီးမ်ားကို ျပင္၍ ပထမဆုံး ျပည္သူမ်ား စုေပါင္းတင္လႉသည့္ ထီးေတာ္ကို တင္ခဲ့သည္။ အဂၤဗုဓ္ ဆရာေတာ္က ဦးစီးသည္။
၁၆၁၂ − ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကို ငဇင္ကာ ျဖဳတ္ယူသည္။ ေဒါပုံျမစ္အတြင္းသို႔ က်ခဲ့သည္။
၁၆၁၃ − အေနာက္ဖက္လြန္မင္းက ငဇင္ကာကို ႏွိမ္နင္းၿပီး ဒဂုန္သို႔လာေရာက္၍ ေစတီေတာ္တြင္ ေၾကးေခါင္းေလာင္း ဆြဲလႉသည္။
၁၆၁၉၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ − အေနာက္ဖက္လြန္မင္းလက္ထက္ ထီးေတာ္အသစ္တင္သည္။ ေငြေခါင္းေလာင္းမ်ားကို လႉၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လူ ၄၂၀ ထားခဲ့သည္။

၁၆၂၀၊ နိုဝင္ဘာလ − အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလက္ထက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီး ေစတီေတာ္အထက္ပိုင္း ၿပိဳက်သည္။ မဟာရံတံတိုင္းမ်ားလည္း ၿပိဳက်ခဲ့သည္။
၁၆၂၂၊ မတ္လ − ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည္မ်ားကို ျပဳျပင္၍ ထီးေတာ္အသစ္တင္သည္။ ေ႐ႊသကၤန္း ကပ္လႉသည္။
၁၆၄၄၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ − ငလ်င္လႈပ္၍ ၿပိဳသည္ကို သာလြန္မင္းက ထီးေတာ္ေဟာင္းကို ျပဳျပင္ၿပီး ျပန္၍ ထီးတင္သည္။

၁၆၅၂၊ ေမလ ၆ − ငလ်င္လႈပ္၍ ၿပိဳက်သည္ကို ပင္းတလဲမင္းက ထီးျပန္တင္သည္။
၁၆၆၂၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ − ျပင္မင္းလက္ထက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္၍ ထီးေတာ္ဘုံသုံးဆင့္ လြင့္စဥ္၍ ေျမခခဲ့သည္။
၁၆၆၃၊ စက္တင္ဘာလ − ျပည္မင္းက ထီးေတာ္ေဟာင္းကို အင္းဝသို႔ ယူ၍ ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ ျပန္တင္သည္။
၁၆၆၄ ဒီဇင္ဘာလ − ငလ်င္လႈပ္သျဖင့္ စိန္ဖူးႏွင့္တကြ ထီးေတာ္ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္သို႔ က်သည္။ ငွက္ေပ်ာဖူးႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းပုံၿပိဳသည္။

၁၆၆၇၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ − ေစတီႀကီးကို ျပဳျပင္ၿပီး၍ ထီးအသစ္တင္ခဲ့သည္။
၁၆၇၉၊ ဩဂုတ္လ − နိုဝင္ဘာလ − ငလ်င္အႀကိမ္ႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေစတီႀကီးၿပိဳသည္ကို အမ်ားဝိုင္းဝန္းျပဳျပင္သည္။
၁၇၅၅၊ ဇြန္လ − အေလာင္းဘုရား ေ႐ႊတိဂုံကို ပူေဇာ္ရန္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို အႀကိမ္တစ္ေထာင္ျပည့္ေအာင္ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္သည္။
၁၇၅၇၊ ဇူလိုင္လ − အေလာင္းဘုရားေကာင္းမႈ ေ႐ႊသကၤန္းကပ္လႉပူေဇာ္သည္။ သုဓမၼာစရပ္ႀကီးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။

၁၇၆၈၊ ဇြန္လ ၁၃ − ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတရားလက္ထက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္၍ ေစတီေတာ္၏ သပိတ္ေမွာက္ အထက္ပိုင္း ပ်က္စီးသည္။ ေစတီပစၥယာ ပန္းတင္လည္း ပ်က္သည္။ ဆင္ျဖဴရွင္က ျပင္ဆင္ရန္ ထီးေတာ္အသစ္လုပ္၍ ေ႐ႊ ကိုယ္ေလးခ်ိန္ မ်က္ပါးခတ္ေစသည္။
၁၇၇၅၊ မတ္လ ၁ − ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ထီးေတာ္တင္ရန္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ယြန္းတြင္ သဘင္နန္းႏွင့္ စံ၏။

၁၇၇၅၊ မတ္လ ၁၅ − ဆင္ျဖဴရွင္ေကာင္းမႈ၊ အျမင့္ ၃၈ ေပ၊ ၉ လက္မရွိေသာ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ ထီးေတာ္သစ္ကို တေပါင္းလျပည့္ေန႕တြင္ ေစတီေတာ္ေျမာက္အရပ္မွ စက္သီးျဖင့္ တင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္သည္ ၃၃၈ ေပရွိသည္။
၁၇၇၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ − ဆင္ျဖဴရွင္၏ အမိန႔္ျဖင့္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ဆြဲလႉရန္ သြန္းေသာေၾကးခ်ိန္ ၁၅၅၅၅ ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို မဟာဃ႑ဘြဲ႕ေပး၍ ဆြဲလႉသည္။ အမ်ားက စည့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းဟု ေခၚၾကသည္။

၁၇၈၆၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ − ဘိုးေတာ္ဘုရားေခၚ ဗဒုံမင္းသည္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ ေၾကးနီအုတ္ႂကြပ္မိုး စရပ္ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။
၁၇၉၅၊ ဧၿပီလ − အဂၤလိပ္သံကိုယ္စားလွယ္ မိုက္ကယ္ဆိုင္း ရန္ကုန္သို႔ေရာက္၍ ေစတီရင္ျပင္သို႔ ေရာက္သည္။
၁၇၉၆၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ − အဂၤလိပ္သံ ဟီရမ္ေကာက္ ဒဂုန္သို႔ေရာက္၍ ေ႐ႊတိဂုံေစတီ ေတာင္ဘက္မုတ္ေျခရင္းမွ သြားၾကည့္ၿပီး ဘုရားဖူးမ်ား စည္ကားပုံကို မွတ္တမ္းေရးခဲ့သည္။

၁၈၁၇ − အမ်ားေကာင္းမႈျဖင့္ ေစတီေတာ္ကို ေ႐ႊခ်သည္။
၁၈၁၄၊ ေမလ ၁၂ − ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္ကို အဂၤလိပ္စစ္တပ္တက္၍ သိမ္းၿပီး ခံတပ္လုပ္သည္။ ဌာပနာတိုက္မ်ား ေဖာက္၍ အဖိုးတန္ ရတနာေတြ ယူသည္။ စဉ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ျဖဳတ္ယူသယ္ေဆာင္၍ သေဘၤာေပၚတင္ရာ ျမစ္ထဲက်သည္။
၁၈၂၆၊ ဇန္နဝါရီလ − အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ ျဖဳတ္ယူ၍ ျမစ္ထဲက်သြားေသာ စဉ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ျမန္မာတို႔ ရေအာင္ဆယ္ယူၿပီး ျပန္လည္ဆြဲယူသည္။

၁၈၂၆၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ − ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္ကို အဂၤလိပ္လက္ထဲက ျပန္၍ရသည္။ ဟံသာဝတီဝန္ႀကီး မဟာမင္းလွရာဇာက လက္ခံသည္။ အပ်က္အစီးမ်ားကို ျပဳျပင္သည္။
၁၈၄၁၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃ − သာယာဝတီ (ေ႐ႊဘိုမင္း) ေစတီေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ တက္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ နန္းသစ္ေဆာက္၍ ငါးလမွ် စံသည္။

၁၈၄၁၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ − ေစတီေတာ္ႀကီးကို သာယာဝတီမင္း ေ႐ႊပုဇြန္ခြံ ကပ္လႉသည္။
၁၈၄၁၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ − ေ႐ႊဘို (သာယာဝတီ) မင္းက ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္တြင္ အလႉေတာ္ ေရစက္ခ်သည္။ မိဖုရား မျမကေလးက ေစာင္းတန္းဖိုး လႉသည္။
၁၈၄၂၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ − ေ႐ႊဘိုမင္းသည္ ေ႐ႊတိဂုံကို ဖူးေျမာ္ရန္ တက္ၿပီ သံေသေခါင္းေလာင္း ႏွစ္လုံးႏွင့္ ဆည္းလည္းမ်ား လႉသည္။ သြန္းလုပ္ဆဲ ေခါင္းေလာင္းႀကီး မၿပီးေသာ္လည္း မေစာင့္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္သြန္းေစၿပီး ျပန္ရန္ ျပင္သည္။
၁၈၄၂၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ − ရန္ကုန္မွ သာယာဝတီမင္းႏွင့္ အေႁခြအရံမ်ား အမရပူရသို႔ ျပန္ႂကြသည္။

၁၈၄၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ − သာယာဝတီမင္းေကာင္းမႈ မဟာတိသဒၵဃ႑ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို လူ ၅၀ ျဖင့္ သြန္းလုပ္ၿပီးစီးသည္ကို ဘုရင္မႂကြေရာက္နိုင္သျဖင့္ အသည္ဝန္ မဟာစည္သူႏွင့္ ပန္းတဥ္းဝန္တို႔က တန္ေဆာင္း ျပာသာဒ္ႏွင့္ ဆြဲလႉသည္။
၁၈၅၂၊ ဧၿပီလ ၁၄ − အဂၤလိပ္ − ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ကုန္းေတာ္ကိုတက္၍ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူတပ္စြဲ၍ ဌာပနာတိုက္မ်ား ေဖာက္ၾကသည္။
၁၈၅၂၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ − အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ဒါလဟိုဇီ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ တက္သည္။
၁၈၅၂၊ နိုဝင္ဘာလ ၁ − ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ လက္တက္တိုက္ ေဖာက္ခြဲမႈျဖစ္၍ လူငါးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

၁၈၅၃၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၂၊၂၃ − ကုန္းေတာ္ကို တက္ေရာက္သိမ္းမည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ အေစာင့္မ်ားခ်ထာၿပီး ဆူပူမည့္ သူမ်ားကို ဖမ္းသည္။
၁၈၅၃ − အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ဒါလဟိုဇီက ေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ အဂၤလိပ္တပ္သားမ်ား ဆက္ၿပီးေဖာက္ထြင္း လုယူျခင္းမျပဳရဟု အမိန႔္ထုတ္သည္။
၁၈၅၅ − ၁၈၅၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္ေၾကာင့္ အပ်က္အစီးမ်ားကို အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္၍ ဦးေထာ္ေလးက စတင္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ ဦးေထာ္ေလးသည္ ေစတီေတာ္အတြက္ ထီးေတာ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေခါင္းေလာင္းစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ဆပ္ကပ္လႉဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အလႉဒါနမ်ား စုေဆာင္းၿပီး ေစတီေတာ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ျငမ္းဆင္သည္။ တေပါင္းလတြင္ ေခါင္းေလာင္းမ်ား ျပန္၍ တင္လႉသည္။


၁၈၆၇ − ကုန္းေတာ္ပတ္လည္ကို အဂၤလိပ္ခံတပ္အျဖစ္ အခိုင္အမာ စတင္ျပဳျပင္သည္။
၁၈၆၉− ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးပ႑ိတ ေခၚ ဦးျပားကို နာယကထားၿပီး ေဂါပက ဖြဲ႕သည္။
၁၈၆၉၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၁ − ေဂါပကအဖြဲ႕က စည္းေဝး၍ ထီေတာ္အသစ္တင္၍ ျပည္သူ႕အားႏွင့္ မျဖစ္နိုင္၍ မႏၱေလးမွ မင္းတုန္းမင္းကို ေဆာင္႐ြက္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ဆုံးျဖတ္သည္။
၁၈၆၉၊ ဒီဇင္ဘလ ၂၆ − မင္းတုန္းမင္း၏ တိဂုံဆံေတာ္ရွင္ ထီးေတာ္သစ္ တင္ေစအမိန႔္ကို ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္သည္။

၁၈၇၀၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ − မင္းတုန္းမင္း၏ ထီးေတာ္သစ္တင္ရန္ အမိန႔္ခ်မ်တ္ျခင္းကို ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ သာယာဝတီေခါင္းေလာင္းအနီးတြင္ မွတ္လႊာဖတ္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။
၁၈၇၀၊ ေမလ − ထီေတာ္ မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အလႉပါဝင္ရန္ ရန္ကုန္မွ ေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား ပို႔သည္။
၁၈၇၁၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ − ထီးေတာ္ႀကီးကို မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး၍ မင္းတုန္းမင္းက ေရစက္ခ် လႉဒါန္းသည္။
၁၈၇၁၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ − ထီးေတာ္သစ္ ပင့္ေဆာင္လာေသာအဖြဲ႕ ေရနန္းစၾကာ သေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္ လမ္းမေတာ္ဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သည္။

၁၈၇၁၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ − ထီးေတာ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မင္းႀကီးမဟာမင္းေက်ာ္ မင္းထင္ (ပုပၸါးဝန္ေထာက္) က အဂၤလိပ္ မဟာမင္းႀကီးကို အခမ္းအနားျဖင့္ အတြင္းဝန္႐ုံးတြင္ ထီးေတာ္ေပးအပ္ပြဲလုပ္သည္။
၁၈၇၁၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ − ထီးေတာ္သစ္သည္ ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္ရွိ ေဒၚဖြားစရပ္သို႔ ေရာက္သည္။
၁၈၇၁၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ − ထီးေတာ္ေဟာင္းကို တပိုင္းစီ စၿပီးခ်ရာ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ၿပီးသည္။
၁၈၇၁၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၉ − ထီးေတာ္သစ္ကို စ၍တင္ရာ စက္ပ်က္၍ မေအာင္ျမင္။

၁၈၇၁၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ − ထီးေတာ္ ပထမဘုံကိုတင္၍ ၿပီးသည္။
၁၈၇၁၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၆ − ထီးေတာ္သစ္ႏွင့္တကြ စိန္ဖူးငွက္ျမတ္နားတင္၍ ၿပီေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္။
၁၈၇၁၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၇ − ပုပၸါးဝန္ေထာက္ႏွင့္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္မွ ထြက္၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္သည္။
၁၈၇၂၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ − ေစတီေတာ္ တေပါင္းပြဲမွာ ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားထက္ထူၿပီး စည္ကားခဲ့သည္။ ေတာ႐ြာမ်ားမွ ဘုရားဖူမ်ား အမ်ားအျပား လာေရာက္ၾကသည္။

၁၈၇၂၊ မတ္လ ၁၅ − ကင္းဝန္မင္းႀကီးေခါင္းေဆာင္ေသာ လန္ဒန္သြားသံအဖြဲ႕ ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္မွာ တက္ၿပီး ေျမာက္မ်က္ႏွာ စရပ္တြင္ ဆြမ္းေကြၽးသည္။ ေစတီေတာ္ အေရွ႕ဘက္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္ရာသို႔ သြားၾကည့္၏။
၁၈၇၂၊ ဧၿပီလ ၁၁ − အဂၤလိပ္ မဟာရွင္ေတာ္ဝန္မင္းႀကီးက ေနာက္ထပ္ဘ႑ာထိန္း လူႀကီးငါးဦးခန႔္ထားေၾကာင္း အမိန႔္ထုတ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးသည္။
၁၈၇၄၊ မတ္လ ၂၆ − ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီသြား သံအဖြဲ႕ ေစတီေတာ္ကို ဝင္ဖူးရင္း ဆြမ္းေတာ္ကပ္သည္။
၁၈၇၄၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ − ကင္းဝန္မင္းႀကီး၏ ပါရီျပန္ သံအဖြဲ႕ အျပန္ရန္ကုန္ဝင္ၿပီး ေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ တစ္ႀကိမ္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီး ကပ္သည္။

၁၈၈၅၊ ဧၿပီလ ၂၉ − ရန္ကုန္ခရိုင္ တရားသူႀကီး႐ုံးက ေ႐ႊတိဂုံေစတီ ဘ႑ာေတာ္ထိန္းအဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦး ခန႔္အပ္သည့္ ေဂဇက္ ထုတ္ျပန္သည္။
၁၈၈၆၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ − ႐ုရွား ပါဠိပညာရွင္ မိေနယဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္၍ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္သို႔ အဖူးအေျမာ္ တက္ေရာက္သည္။ မွတ္တမ္းေရးသည္။
၁၈၈၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ − ငလ်င္လႈပ္၍ ငွက္ျမတ္နားႏွင့္ စိန္ဖူေတာ္ ေအာက္သို႔က်သည္။ ႐ြဲအထက္မွ အဂၤေတမ်ား ကြာက်သည္။

၁၈၈၉၊ မတ္လ ၁၇ − ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျပဳတ္က်ေသာ စိန္ဖူးေတာ္ႏွင့္ ငွက္ျမတ္နားကို ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တေပါင္းလ ပြဲေတာ္တြင္ ျပန္၍ တင္လႉသည္။
၁၈၉၈ − ၿမိဳ႕လူထုက မဲဆႏၵျဖင့္ ပထမဆုံး ေ႐ြးေကာက္ေသာ ဘ႑ာထိန္းအဖြဲ႕ စတင္ေဆာင္႐ြက္သည္။
၁၉၀၀ − ေစတီေတာ္ႀကီးအား ေ႐ႊျပားသကၤန္း ကပ္လႉရန္ ေၾကညာ၍ အလႉရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚသည္။
၁၉၀၃၊ မတ္လ ၂ − ေစတီေတာ္ ေခါင္းေလာင္းပုံ ေတာင္ဖက္ အနားလန္စြန္းတြင္ က်ားမတစ္ေကာင္ တက္ေန၍ ေဂၚရာမ်ား လာေရာက္ၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္၍ သတ္ရသည္။

၁၉၀၄၊ မတ္လ ၂၆ − ေစတီေတာ္ ကိုယ္လုံ:ျပည့္ ေ႐ႊသကၤန္း ကပ္လႉသည္။
၁၉၀၆ − ပၪၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ေလာင္း ေဝလမင္းသားႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ ေမရီမင္းသမီး ေ႐ႊတိဂုံ ကုန္းေတာ္ေပၚ တက္ေရာက္ၾကည္ညိုသည္။
၁၉၀၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ − ဘုရားပိုင္ ေျမကြက္အက်ယ္ ၄၉.၇၄ ဧကအတြက္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဂရန္ထုတ္ေပးသည္။

၁၉၁၈၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ႏွင့္ ဇြန္လ − သူရိယမဂၢဇင္းတြင္ ကာတြန္း ဦးဘကေလးက ဘုရားေပၚတြင္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား ဖိနပ္စီးသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ဖိနပ္စီးသည့္ ကိစၥေၾကာင့္ ဝိုင္ အမ္ ဘီ ေအ အဖြဲ႕ႀကီး၌ သေဘာကြဲပုံကို ကာတြန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ သေရာ္သည္။
၁၉၁၉၊ ဩဂုတ္လ ၁၉ − ငလ်င္လႈပ္၍ ငွတ္ျမတ္နားတိုင္ ယိုင္သည္။
၁၉၁၉၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ − ဘုရားေစတီမ်ားတြင္ ဖိနပ္မစီးရဟု အဂၤလိပ္အစိုးရက အမိန႔္ထုတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တာဝန္အရ သြာေရာက္လွ်င္ စီးနိုင္သည္ဟု ႁခြင္းခ်က္ပါရွိသည္။

၁၉၁၉ − အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား ဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚမွ ေျပာင္းေ႐ြ႕သြားရန္ စၿပီး အေရးဆိုသည္။
၁၉၂၀၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ − ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေရွ႕ဘက္၊ ဗဟန္း ဦးအရိယ ေက်ာင္းတိုက္၌ စခန္းခ်သည္။
၁၉၂၀၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ − အဂၤလိပ္အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီ အမတ္ကာနယ္ဝက္ဂ်္ဝုဒ္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဘုရားေပၚသို႔ ဖိနပ္ခြၽတ္၍ တက္သည္။ ေကာလိပ္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးႏြေးသည္။

၁၉၂၁၊ မတ္လ ၁၆−၂၃ − ၁၉၁၉ခုႏွစ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာ ငွက္ျမတ္နားကို ျပဳျပင္ၿပီး အသစ္တင္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။ ဆရာလင္း ေမာ္ကြန္းေရးသည္။
၁၉၂၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ − ကုန္းေတာ္ေပၚမွ အဂၤလိပ္ စစ္သခၤ်ိဳင္းကို ကန္ေတာ္မင္ အဂၤလိပ္သခၤ်ိဳင္းသို႔ အခမ္းအနားျဖင့္ ေျပာင္းသည္။
၁၉၂၉၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၇ − ဘ႑ာေတာ္ထိန္းအဖြဲ႕က လက္မွတ္ထိုး၍ ဘုရင္ခံႏွင့္ ဘုရားလူႀကီးတို႔ စစ္တပ္ေျပာင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေၾကညာသည္။

၁၉၂၉၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၉ − အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား ကုန္းေတာ္ေပၚမွ အၿပီးအပိုင္ ေ႐ႊ႕ေပးသည္။
၁၉၃၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ − အရွင္ဦးဝိစာရ၏ အေလာင္းေတာ္ကို အေနာက္ဖက္မုတ္အနီးတြင္ ျပည္သူတို႔ မီးသျဂၤိုဟ္သည္။
၁၉၃၀၊ မတ္လ ၂ − စစ္တပ္မ်ား ရွိစဥ္က ျပည္သူျပည္သားမ်ား တက္ခြင့္မရခဲ့ေသာ အေနာက္ဖက္ေစာင္းတန္းႀကီးကို သံဃာအပါး ၄၀၀၀ အားဆြမ္းေကြၽး၍ ဖြင့္သည္။ မ႑ပ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံသည္။
၁၉၃၀၊ ေမလ ၅ − ငလ်င္ႀကီးလႈပ္၍ ငွက္ျမတ္နားတိုင္က်ိဳးၿပီး စိန္ဖူးေတာ္ တြဲလြဲက်သည္။

၁၉၃၀၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ − ဦးစံထြန္း တန္ေဆာင္းတြင္ ဒို႔ဗမာသီခ်င္းဆိုပြဲ ျပဳလုပ္ရာ ဝိုင္−အမ္−ဘီ−ေအ ဆရာတင္က တိုင္ေပးသည္။
၁၉၃၀၊ စက္တင္ဘာလ − ကုန္းေတာ္ေပၚမွာ လူငယ္မ်ား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ စုေဝးၿပီး အစည္းအ႐ုံ:ဖြဲ႕သည္။
၁၉၃၁၊ မတ္လ ၆ − ကုန္းေတာ္ေပၚမွာ မီးႀကီးေလာင္သည္။ အဖိုးတန္လက္ရာမ်ားႏွင့္ တန္ေဆာင္း ၂၀ ေက်ာ္မီးထဲပါသြားၿပီး သိန္း ၂၀ ဖိုး ဆုံးရႈံးသည္။

၁၉၃၁၊ ဧၿပီလ ၃၀ − ၁၉၃၀ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာ စိန္ဖူးေတာ္ ျပဳျပင္ၿပီး၍ ျပန္လည္ ကပ္လႉသည္။ လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီး ဩဘာရတု ေရးသည္။
၁၉၃၂၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ − အေနာက္ဘက္မုတ္ ေစာင္းတန္းကို ေဆာက္ရန္ အလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ အုတ္ျမစ္ခ်သည္။
၁၉၃၅ − ေစတီဖိနပ္ေတာ္ရင္း ပတ္လည္တြင္ ေဂါပကလူႀကီး ဦးဘေသာ္ႏွင့္ ေဒၚသဲေမတို႔က သံစည္းရိုးကာရန္ လႉဒါန္းသည္။

၁၉၃၆၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ − တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ကုန္းေတာ္ေပၚတက္၍ သပိတ္စခန္းခ်သည္။
၁၉၃၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ − ေရနံေျမ သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ဝန္းက်င္မွ သပိတ္သမားမ်ား ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ စခန္းခ်သည္။
၁၉၃၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ − ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ နယ္ခ်ဲ့ဆန႔္က်င္ေရး လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီး ျပဳလုပ္သည္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ ကာလ ျဖစ္သည္။

၁၉၃၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ − ေတာင္ဖက္ေစာင္းတန္းရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ဇရပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္သို႔ ပုလိပ္မင္းႀကီး ပရက္စေကာ့ႏွင့္အဖြဲ႕ ဖိနပ္စီး၍ တက္ရာ ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ၾကသည္။
‘၁၉၃၉၊ ဇြန္လ ၂၂ − လက္ရွိ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ ဥပေဒကို တရားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးသည္။
၁၉၄၂၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ − ဂ်ပန္စစ္ေသနာပတိႏွင့္ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုန္းေတာ္ေပၚတက္၍ ဖူးၿပီး စစ္ေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ ဆြမ္းေကြၽးသည္။

၁၉၄၃၊ ဩဂုတ္လ ၁ − နိုင္ငံေတာ္ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဘုရားဖူးတက္သည္။
၁၉၄၅၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ − ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ပန္ရႈံးနိမ့္ေတာ့မည့္ အေျခရွိသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ အဓိပတိ ဘုရားဖူးတက္ၿပီး စစ္ေအာင္နိုင္ေရး ဆုေတာင္းသည္။
၁၉၄၅၊ မတ္လ ၁၇ − ေ႐ႊတိဂုံေစတီ အေနာက္ဘက္ကြင္းမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရန္သူကို တိုက္ရန္ စစ္ထြက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန႔္ခြန္းေျပာသည္။

၁၉၄၅၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၈ − ဖ−−ဆ−−ပ−−လ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံကို ေစတီေတာ္ကုန္ေျမ အလယ္ပစၥယာ၌ တက္ေရာက္သည္။ ပရိတ္သတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္သည္။
၁၉၄၆၊ ဇြန္လ ၁၂ − စစ္ေဘးရန္ေၾကာင့္ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ ခိုလႈံေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အမိန႔္ျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္။
၁၉၄၆၊ စက္တင္ဘာလ − နယ္ခ်ဲ့ကို ဆန႔္က်င္ေသာ အစိုးရအမႈထမ္းေပါင္းစုံ သပိတ္မ်ား ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ စခန္းခ်သည္။ ပုလိပ္သပိတ္အဖြဲ႕လည္း ပါဝင္သည္။

၁၉၄၈၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ − ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျပန္ရေတာ့မည့္ အဂၤလိပ္ေနာက္ဆုံး ဘုရင္ခံ ဟူးဘတ္ရန႔္စ္ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ လာေရာက္၍ ၾကည္ညိုသည္။
၁၉၇၀၊ စက္တင္ဘာလ ၅၊၆ ငလ်င္မ်ားလႈပ္သည္။ ေစတီေတာ္ ပိႏၷဲတိုင္ေစာင္း၍ ဆည္းလည္းအခ်ိဳ႕ ျပဳတ္က်သည္။
၁၉၇၁၊ မတ္လ ၇ − ယမန္ႏွစ္အတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပိႏၷဲတိုင္ တိမ္းေစာင္းသြားသည္ကို ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ထီးေတာ္တင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ငွက္ျမတ္နား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေ႐ႊျပားႏွင့္ ရတနာမ်ား၊ ဆည္းလည္းမ်ား လႉျခင္းမ်ား၏ ကုသိုလ္အစုစု သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖိုးကို ရင္ျပင္တြင္ ေရစက္ခ် လႉဒါန္းသည္။

၁၉၇၂၊ ဧၿပီလ/မတ္လ – ေစတီေတာ္ ပထမ ေဖာင္းရစ္ အထက္တြင္ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွစ္ႀကိမ္မွ်ခြဲၿပီး တစ္ေပပတ္လည္ ေ႐ႊျပား ၁၃၁၅၃ ျပား ကပ္လႉထားခဲ့ရာမွ က်န္းေဖာင္းရစ္အားလုံး ေ႐ႊျပားကပ္လႉနိုင္ရန္ အလႉရွင္တို႔၏ ေနာက္ထပ္ေ႐ႊျပား ၁၁၂၉ ျပား ပူေဇာ္ရန္ စီစဥ္သည္။ တစ္ျပားလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္သားရွိ၍ ကာလတန္ဖိုး ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေသာ ေ႐ႊျပားမ်ားကို ေမလဆန္း ၄ ရက္ေန႕မွ စ၍ ကပ္လႉသည္။ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း လႉဒါန္းၾကသည္။

ေနာက္ပုိင္းလူေတြမသိေလာက္တဲ့ ေရႊတိဂုံေစတီ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္မႈ
http://wp.me/p92H0W-iH

စာေပဗိမာန္ထုက္ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု စာအုပ္မွ

Leave a Reply