ထူးျခား ၉ ဌာေန ေရႊတိဂံုေျမ

Posted on

ေရႊတိဂုံေစတီရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ဘုရား ၉ ဆူအေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပထားတာပါ။

(၁) တ၀ဂူ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား (သို႕) ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရား
(၂) ၀ိဇၹာေဇာ္ဂ်ီဘုရား
(၃) ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား
(၄) ရွင္မထီးဘုရား
(၅) ရွင္အဇၹေဂါဏဘုရား
(၆) ဆံေတာ္တြင္းရုပ္ပြားေတာ္
(၇) ဘိုးဘိုးေအာင္ဘုရား
(၈) လက္ပက္လက္ဘုရား
(၉) ျပဒါးရွင္ဘုရား
မသိေသးသူမ်ား ဘုရားဖူးရင္း ေလ့လာမွတ္သားသြားၾကပါဦး

(၁) တ၀ဂူ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား (သို႕) ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အထက္ပစၥယံ အေ၇ွ႔ ဘက္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုတ၀ဂူဘုရားသို႔ အမ်ိဳးသားမ်ားသာလွ်င္ တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္ခြင့္ရျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဖူးေျမာ္ႏိုင္ေသာ ဘုရားဟုလညး္ ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ တ၀ဂူ ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရားဟုလည္းေခၚတြင္ေလသည္။ဆုေတာင္းျပည့္ တ၀ဂူုဘုရားသည္ အလြန္တန္ခိုးၾကီးသည့္အတြက္ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု အလြန္ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေရွးအခါက မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ တ၀ဂူ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားကို တက္ျပီးဆုေတာင္းဆုယူျပဳလုပ္ၾကသည္။ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ျပီး နန္းရပ္ထီးျဖဴလုယူၾကသည္။ ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ၾကသည္။ သို႕အတြက္ အခ်င္းခ်င္းမသတ္ ျဖတ္ေစရန္ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ မင္းလုပ္ေစရန္အတြက္ မင္းညီမင္းသားမ်ား တ၀ဂူဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား မဖူးေျမာ္ရဟု ဘုရင္မ်ားက အမိန္႕စာခၽြန္ေတာ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရေလသည္ ဟုမွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တ၀ဂူဘုရားကို လူတိုင္း အလြယ္တကူ မဖူးေျမာ္ႏိုင္ေစရန္ ဆုမေတာင္းႏိုင္ၾကေစရန္ တ၀ဂူဘုရားကို အထက္ပစၥယံ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္း ေသာ ေနရာတြင္လွ်ိဳ႔၀ွက္ တည္ထားကိုးကြယ္ၾကသည္ဟု ေျပာသမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

(၂) ၀ိဇၹာေဇာ္ဂ်ီဘုရား

ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ စေနေထာင့္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေစတီငယ္ေပၚတြင္ ေဇာ္ဂ်ီရုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ထား သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေလာကီပညာရပ္ အစီအမံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘုရားဟု သိရွိရေလသည္။

(၃) ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား

ေရႊတိဂံု ရင္ျပင္ေတာ္ ရာဟုေထာင့္ သံတန္ေဆာင္းၾကီး နံေဘးတြင္တည္ရွိတသည္။ အခ်ိဳ႔ က ဘားလးဘားဘုရားဟုေခၚ ၾကသည္။ ရွင္ေစာပုေစတီဟုလည္းတြင္သည္။ ဘုရားအနီးတြင္ စကားစိမ္း၊ စကား၀ါစေသာ စကားပင္ေလးပင္ရွိသည္။

(၄) ရွင္မထီးဘုရား

ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္ တနဂၤေႏြေထာင့္ရွိ ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရားေျမာင္ဘက္ အာရံုခံတန္ေဆာင္း (ရွင္မထီးတန္ေဆာင္း) တြင္းရွိဘုရားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀-ခန္႔က ရွင္မထီးဆရာေတာ္ တည္သြားသည့္ဟုေျပာသည္။

(၅) ရွင္အဇၹေဂါဏဘုရား

ေရႊတိဂံုဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ တနဂၤေႏြေထာင့္ရွိ ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရား၏ ေတာင္ဘက္ အာရံုခံတန္ေဆာင္းတြင္း ရုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွင္အဇၹေဂါဏကား ဆိတ္မ်က္လံုးတစ္ဖက္၊ ႏြားမ်က္လံုးတစ္ဖက္ ရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္ဟု ထင္ရွားသည္။ အဂၢိရပ္တန္ခိုးျဖင့္ ပုဂံေခတ္က ေရႊမိုး ေငြမိုး ရြာေအာင္ေစာင္မခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္ဟုလညး္ ေ၇ွးေဟာင္းသမိုင္းစာေပတို႕တြင္ ဆို၏။ ဆရာေတာ္က ၄င္းတည္ခဲ့မွန္း လူမ်ားသိေစရန္ မ်က္လံုးေတာ္တစ္ဖက္က်ဥ္း၊ တစ္ဖက္က်ယ္ထုလုပ္သြားေၾကာင္းအဆုိရွိသည္။ ထိုအာရံုခံတန္ေဆာင္း ရာဟုေထာင့္ (၀ါ) အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ရွိ ရုပ္ပြါးေတာ္မွာ မ်က္လံုးေတာ္ တစ္ဖက္က်ဥ္း၊ တစ္ဖက္က်ယ္ အရြယ္ခ်င္းမတူေအာင္ျပဳလုပ္ထားေလသည္။

(၆) ဆံေတာ္တြင္းရုပ္ပြားေတာ္

ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္ ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံေတာ္တြင္း တန္ေဆာင္းအတြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ဆံေတာင္တြင္းတန္ေဆာင္းမွာ ဒဂံုခင္ခင္ေလး၏ ေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ မဟာေဗာဓိေစတီ၏ အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီကို တည္စဥ္က ဆံေတာ္မ်ားေဆးေၾကာသည့္ တြင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားၾကေလသည္။

တန္ေဆာင္းတြင္းရုပ္ပြားေတာ္အေနာက္တြင္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္က ဆံေတာ္တြင္းသို႕ဆင္းရာ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းရွိသည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိသည္။ ဆံေတာ္တြင္းမွ ေရသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရႏွင့္ တစ္ေၾကာတည္းျဖစ္သျဖင့္ ဒီေရအတက္အက်ရွိတိုင္း ဆံေတာ္တြင္းတြင္လညး္ အတက္အက်ရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဆံေတာ္တြင္း အုတ္ျပသာဒ္ကို ငံုျပီး ၁၈၇၉ ခုႏွစ္က တန္ေဆာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေလသည္။

(၇) ဘိုးဘိုးေအာင္ဘုရား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အေရွ႕မုခ္ အနီးရွိ ဘုိးဘိုးေအာင္တန္ေဆာင္းဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုတန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ဘုိးဘုိးေအာင္တည္ရစ္သည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိသည္။ ဘုိးဘိုးေအာင္တန္ေဆာင္းအေနာက္ဘက္တြင္ ေက်ာခ်င္းကပ္လွ်က္ရွိသည္ကား ဓမၼေစတီ၏ ေကာင္းမႈေတာင္ေစတီျဖစ္သည္။ ဓမၼေစတီဘုရားေရွ႕တြင္ ျခေသၤ့ႏွင့္ က်ားရုပ္ရွိသည္။

(၈) လက္ပက္လက္ဘုရား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အေရွ႕မုခ္ အာရံုခံတန္ေဆာင္းအတြင္းတြင္ ရွိ၏။ ကကုသန္ရုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္။လိုဏ္အတြင္းရွိကကုသတ္ဘုရားရွင္ ရုပ္ပြားေတာ္၏ လက္ယာဘက္ လက္ေတာ္မွာ အျခားဘုရားမ်ား ထုစဥ္ကဲ့သို႕ လက္ေမွာက္ခံုမဟုတ္ဘဲ လက္ေတာ္ပက္လက္ထားျပီး ထုထားသျဖင့္ လက္ပက္လက္ဘုရားဟုေခၚေ၀ၚေလ့ရွိေလသည္။

(၉) ျပဒါးရွင္ဘုရား

ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္ အေရွ႕မုခ္ႏွင့္ အဂၤါေထာင့္အၾကားရွိေစတီတစ္ဆူ၏ ေတာင္ဘက္မုခ္အတြင္းရွိ ေၾကးဆင္းတုေတာ္ျဖစ္သည္။ အလြန္အခ်ိဳးအစားက်နေျပျပစ္လွသည္။ နဖူးေတာ္တြင္ မို႕ေမာက္ေနျပီး ျပဒါးရွင္လံုးဌာပနာထားသည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိ၏။ ျပဒါးရွင္လံုးရွိသည္ မရွိသည္ကား အေသအခ်ာ မသိရေသာ္လညး္ အဆိုပါေၾကးဆင္းတုေတာ္မွာ ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၚရွိ ဆင္းတုေတာ္မ်ားအနက္ အလြန္ၾကည္ညိုဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ဆင္းတုေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖူး ဖူးသူတိုင္း ၀န္ခံရေပသည္။

VIDEO –

———–

ထူးခြား ၉ ဌာနေ ရွှေတိဂုံမြေ (unicode)

(၁) တဝဂူ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (သို့) ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရား

ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ပစ္စယံ အရှေ့ ဘက်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုတဝဂူဘုရားသို့ အမျိုးသားများသာလျှင် တက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများ မဖူးမြော်နိုင်သော ဘုရားဟုလည်း ဆိုလျှင် မှားမည်မဟုတ်ပေ။ တဝဂူ ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားဟုလည်းခေါ်တွင်လေသည်။ဆုတောင်းပြည့် တဝဂုဘုရားသည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည့်အတွက် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု အလွန်ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးအခါက မင်းညီမင်းသားများသည် တဝဂူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို တက်ပြီးဆုတောင်းဆုယူပြုလုပ်ကြသည်။ သစ္စာအဓိဌာန်ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း အောင်မြင်ကြသည်။ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ပြီး နန်းရပ်ထီးဖြူလုယူကြသည်။ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြသည်။ သို့အတွက် အချင်းချင်းမသတ် ဖြတ်စေရန် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် မင်းလုပ်စေရန်အတွက် မင်းညီမင်းသားများ တဝဂူဆုတောင်းပြည့်ဘုရား မဖူးမြော်ရဟု ဘုရင်များက အမိန့်စာချွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေသည် ဟုမှတ်သားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တဝဂူဘုရားကို လူတိုင်း အလွယ်တကူ မဖူးမြော်နိုင်စေရန် ဆုမတောင်းနိုင်ကြစေရန် တဝဂူဘုရားကို အထက်ပစ္စယံ လူသူအရောက်အပေါက်နည်း သော နေရာတွင်လျှို့ဝှက် တည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောသမှတ်ပြုကြပါသည်။

(၂) ဝိဇ္ဖာဇော်ဂျီဘုရား

ရွှေတိဂုံကုန်းတော် ရင်ပြင်တော် စနေထောင့်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီငယ်ပေါ်တွင် ဇော်ဂျီရုပ်များ ပြုလုပ်ထား သည်ကို တွေ့ရသည်။ လောကီပညာရပ် အစီအမံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုရားဟု သိရှိရလေသည်။

(၃) ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား

ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် ရာဟုထောင့် သံတန်ဆောင်းကြီး နံဘေးတွင်တည်ရှိတသည်။ အချို့ က ဘားလးဘားဘုရားဟုခေါ် ကြသည်။ ရှင်စောပုစေတီဟုလည်းတွင်သည်။ ဘုရားအနီးတွင် စကားစိမ်း၊ စကားဝါစသော စကားပင်လေးပင်ရှိသည်။

(၄) ရှင်မထီးဘုရား

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရားမြောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း (ရှင်မထီးတန်ဆောင်း) တွင်းရှိဘုရားဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀-ခန့်က ရှင်မထီးဆရာတော် တည်သွားသည့်ဟုပြောသည်။

(၅) ရှင်အဇ္ဖဂေါဏဘုရား

ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား၏ တောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်းတွင်း ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။ ရှင်အဇ္ဖဂေါဏကား ဆိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ နွားမျက်လုံးတစ်ဖက် ရှိသော ကိုယ်တော်ဟု ထင်ရှားသည်။ အဂ္ဂိရပ်တန်ခိုးဖြင့် ပုဂံခေတ်က ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာအောင်စောင်မခဲ့သော ကိုယ်တော်ဟုလည်း ရှေးဟောင်းသမိုင်းစာပေတို့တွင် ဆို၏။ ဆရာတော်က ၎င်းတည်ခဲ့မှန်း လူများသိစေရန် မျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ်ထုလုပ်သွားကြောင်းအဆိုရှိသည်။ ထိုအာရုံခံတန်ဆောင်း ရာဟုထောင့် (ဝါ) အနောက်မြောက်ထောင့်ရှိ ရုပ်ပွါးတော်မှာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် အရွယ်ချင်းမတူအောင်ပြုလုပ်ထားလေသည်။

(၆) ဆံတော်တွင်းရုပ်ပွားတော်

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဆံတော်တွင်း တန်ဆောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဆံတောင်တွင်းတန်ဆောင်းမှာ ဒဂုံခင်ခင်လေး၏ ကောင်းမှုဖြစ်သော မဟာဗောဓိစေတီ၏ အနောက်ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီကို တည်စဉ်က ဆံတော်များဆေးကြောသည့် တွင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားကြလေသည်။

တန်ဆောင်းတွင်းရုပ်ပွားတော်အနောက်တွင် ယခင်နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က ဆံတော်တွင်းသို့ဆင်းရာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဆံတော်တွင်းမှ ရေသည် ဧရာဝတီမြစ်ရေနှင့် တစ်ကြောတည်းဖြစ်သဖြင့် ဒီရေအတက်အကျရှိတိုင်း ဆံတော်တွင်းတွင်လည်း အတက်အကျရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆံတော်တွင်း အုတ်ပြသာဒ်ကို ငုံပြီး ၁၈၇၉ ခုနှစ်က တန်ဆောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့လေသည်။

(၇) ဘိုးဘိုးအောင်ဘုရား

ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့မုခ် အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်းဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဆောင်းအတွင်းရှိ ရုပ်ပွားတော်ကို ဘိုးဘိုးအောင်တည်ရစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်းအနောက်ဘက်တွင် ကျောချင်းကပ်လျှက်ရှိသည်ကား ဓမ္မစေတီ၏ ကောင်းမှုတောင်စေတီဖြစ်သည်။ ဓမ္မစေတီဘုရားရှေ့တွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရုပ်ရှိသည်။

(၈) လက်ပက်လက်ဘုရား

ရွှေတိဂုံစေတီတော်အရှေ့မုခ် အာရုံခံတန်ဆောင်းအတွင်းတွင် ရှိ၏။ ကကုသန်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။လိုဏ်အတွင်းရှိကကုသတ်ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာဘက် လက်တော်မှာ အခြားဘုရားများ ထုစဉ်ကဲ့သို့ လက်မှောက်ခုံမဟုတ်ဘဲ လက်တော်ပက်လက်ထားပြီး ထုထားသဖြင့် လက်ပက်လက်ဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိလေသည်။

(၉) ပြဒါးရှင်ဘုရား

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် အရှေ့မုခ်နှင့် အင်္ဂါထောင့်အကြားရှိစေတီတစ်ဆူ၏ တောင်ဘက်မုခ်အတွင်းရှိ ကြေးဆင်းတုတော်ဖြစ်သည်။ အလွန်အချိုးအစားကျနပြေပြစ်လှသည်။ နဖူးတော်တွင် မို့မောက်နေပြီး ပြဒါးရှင်လုံးဌာပနာထားသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိ၏။ ပြဒါးရှင်လုံးရှိသည် မရှိသည်ကား အသေအချာ မသိရသော်လည်း အဆိုပါကြေးဆင်းတုတော်မှာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ရှိ ဆင်းတုတော်များအနက် အလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလှသော ဆင်းတုတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖူး ဖူးသူတိုင်း ဝန်ခံရပေသည်။

Leave a Reply