ေတာ္လွန္ေရးသမား ၊ ေျပာက္က်ားစစ္သား ၊ ဆရာ၀န္ (သုိ႔) ခ်ီေဂြဗားရား

Posted on

Written By ေဒါက္တာလႊမ္းမုိးဟန္

မာခ့္၀ါဒကိုင္စြဲသူေတာ္လွန္ေရးသမား၊ဆရာ၀န္၊စာေရးဆရာ၊ပညာေရးပါရဂူ၊ေျပာက္က်ားစစ္ေခါင္းေဆာင္၊သံတမန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊စစ္ပညာရွင္၊ စီးပြားေရးပညာရွင္စသည့္ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားစြာရွိေသာ မုတ္ဆိတ္က်င္စြယ္ ဆံပင္ရွည္ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္လူငယ္မ်ား၏ သူငယ္ေကာင္းျပယုဂ္၊ေတာတြင္းသူပုန္ၾကီး “ခ်ီ”ကို ၁၉၂၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၁၄ရက္ေန႔တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ စန္တာဖီျမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။

စပိန္ႏွင့္ အိုင္းရွစ္ေသြးမ်ားေရာေႏွာေနသည့္ အာဂ်င္တိုင္းမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသည့္ “ခ်ီ”သည္ ေမြးခ်င္း ၅ေယာက္အနက္ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ခ်ီ၏ဖခင္က သူ၏သားသည္ အိုင္းရွစ္ေတာ္လွန္ေရးသူပုန္ဘိုးေဘးမ်ား၏ ေသြးမ်ားေရာေႏွာလ်က္ရွိသည္ဟု ခဏခဏေျပာခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါကို အၾကိမ္ၾကိမ္ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း “ခ်ီ”မွာ ေရကူး၊ေဘာလံုး၊ေဂါက္သီးရိုက္ႏွင့္ ေသနတ္ပစ္အားကစားတို႔တြင္ ထူးခၽြန္သည္။ စက္ဘီးစီးျခင္းကိုအထူး၀ါသနာထံုသူျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆင္းရဲခဲ့သူ “ခ်ီ”မွာ အရင္းရွင္၀ါဒ၊ေခတ္သစ္ကိုလိုနီ၀ါဒ၊ စီးပြားေရးလက္၀ါးၾကီးအုပ္၀ါဒတို႔ကို အလြန္စက္ဆုပ္ရြ႔ံ႕ရွာသူျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီေဂြဗားရားသည္ ဗ်ဴႏိုအိုင္ရီတကၠသိုလ္တြင္ ေဆးေက်ာင္းတက္သည္။ ေဆးေက်ာင္းသားဘ၀ ၁၉၅၀တြင္ စက္ဘီးတစ္စီးျဖင့္ အာဂ်င္တီးနားေျမာက္ပိုင္းကို မိုင္၂၈၀၀ခန္႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ခရီးဆန္႔ခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အေမရိကတိုက္အႏွံ႔ မိုင္ေပါင္း၅၀၀၀ေက်ာ္ကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္ ၉လၾကာခရီးထြက္ခဲ့ေသးသည္။

အာဂ်င္တီးနား၊ခ်ီလီ၊ပီရူး၊အီေကြေဒါ၊ကိုလံဘီယာ၊ပနားမားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ၄င္းေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းကို “ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဒိုင္ယာရီ” အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ နယူးေယာက္တိုင္းစ္မဂၢဇင္း၏ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္စာရင္းမွာပါ၀င္ခဲ့သည္။ ခ်ီေဂြဗာရာ၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သည္ သူ၏မိခင္တိုင္းျပည္၊ႏိုင္ငံကိုေက်ာ္လြန္သြားေသာ စိတ္ျဖစ္သည္။ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံအားလံုးကို လြတ္လပ္ေစခ်င္သည္။ ခ်မ္းသာေစခ်င္သည္။ သူ၏မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သည္ မိခင္အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံကို ေက်ာ္လြန္၍သြားေသာ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ကို ေတာ္လွန္လိုသည့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ျဖစ္သည္။

၁၉၅၃၊ဇြန္လတြင္ ေဆးပညာဘြဲ႕ကိုရခဲ့ေသာ ခ်ီေဂြဗာရာသည္ နားက်ပ္ကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ သူ၏ရန္သူမွာေသမင္းမဟုတ္။ ဆင္းရဲမွႈ၊ဆာေလာင္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႔မွအေမြခံလာသည့္ ေရာဂါဆိုမ်ားသည္သာ သူ၏ရန္သူဟု သတ္မွတ္သည္။လူသားမ်ားကို ကူညီႏိုင္ေရးသည္ ဆရာ၀န္အလုပ္ျဖင့္ မျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္။ ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းမွ လူအမ်ားကို ကယ္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဖီဆန္ေရးသည္သာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ ေဆးပညာကိုလံုး၀စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေလသည္။

မကၠစီကိုစီးတီးတြင္ ကက္စထရိုညီေနာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ျပီး အေမရိကန္မွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္က်ဴးဘားအာဏာရွင္ ဘတစ္စတာ အား ေျပာက္က်ားစစ္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္သူျဖစ္လာေလသည္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးတြင္ ကတ္စထရိုတို႔အႏိုင္ရျပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ က်ဴးဘားအစိုးရသစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနားမွ ခ်ီေဂြဗာရာသည္ အဓိကက်သည့္ေနရာသို႔ေရာက္လာေလသည္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္က်ဴးဘားႏိုင္ငံသား အျဖစ္ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္းခံရေလသည္။

က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကိုဦးေဆာင္သူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၊က်ဴးဘားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ အၾကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္၊ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ တစ္ကမၻာလံုးလွည့္လည္သြားလာခဲ့သည့္ သံတမန္စသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂၊က်ဴးဘား နဴးကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးလက္နက္အေရးအခင္းတြင္ အဓိကက်သူတစ္ဦးျဖစ္လာေလသည္။ ထိုတင္မက  ေျပာက္က်ားစစ္နည္းဗ်ဴဟာကို ပါရဂူေျမာက္တတ္ကၽြမ္းျပီး က်မ္းၾကီးက်မ္းကိုင္ျပဳစုႏုိင္သူလည္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၅တြင္ က်ဴးဘားမွထြက္ခြာျပီး မျပီးဆံုးေသးေသာ အရင္းရွင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြက္ ေျခလွမ္းဆန္႔ခဲ့သည္။ ဘိုလီဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနစဥ္ အေမရိကန္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ဘိုလီးဗီးယားစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရျပီး ၁၉၆၇၊ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္၊အသက္ ၃၉ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပစ္သတ္ခံရသည္။

ခ်ီေဂြဗားရားအားပစ္သတ္ခါနီးမွာ ဘိုလီးဗီးယားစစ္သားတစ္ဦးက “ဘယ္ႏွယ့္လဲ ကိုယ့္လူ၊ ဘယ္လိုအသက္ရွင္ရမလဲ ၾကံစည္ေနတာလား။”ဟုေမးသည္ကို “ငါအသက္ရွင္ဖို႔ ၾကံေနတာမဟုတ္ဘူးကြ။ ဒီေတာ္လွန္ေရးၾကီးကိုဘယ္လိုရွင္သန္ေအာင္ ဆက္လုပ္ရမလဲ စဥ္းစားေနတာ။” ဟုျပန္ေျဖခဲ့သည္။သူ႔ကို သတ္ပစ္ဖို႔အမိန္႔ေပးျခင္းခံရသည့္တပ္ၾကပ္ၾကီးတီရန္အား “ငါ့ကိုပစ္သတ္ဖို႔ မင္းလာတာမဟုတ္လား။ ပစ္ေလကြာ။သူရဲေဘာေၾကာင္ေနတာလား။” ဟုေျပာခဲ့သည္။ ခ်ီေဂြဗားရားသည္ ေသနတ္ျဖင့္ ကိုးခ်က္အပစ္ခံရျပီးက်ဆံုးခဲ့သည္။ မကြယ္လြန္မီလပိုင္း အလိုကကမၻာ့တိုက္ၾကီးသံုးတိုက္ ညီလာခံတြင္ သည္လို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည္။

“ေသျခင္းတရားကို မတုန္လႈပ္ပါနဲ႔။ ရဲရဲၾကီးၾကိဳဆိုလိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားဆီကငိုသံေတြကို သက္ဆိုင္သူေတြၾကားပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေသနတ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းကိုင္စြဲမယ့္ေနာက္လူငယ္ေတြ ေပၚလာရင္ေက်နပ္ျပီ။”

သံလြင္ေရာင္စစ္စိမ္းအက်ီကို ၀တ္ျပီး ဘယ္ရီဦးထုပ္ကိုေဆာင္းလ်က္ ပါးသိုင္းေမြး၊မုတ္ဆိတ္ေမြးထူလပ်စ္ႏွင့္ရိုက္ကူးထားသည့္ “ခ်ီ”၏ဓာတ္ပံုမွာ “ကမၻာ့အေက်ာ္ၾကားဆံုး ဓာတ္ပံု” အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ လက္၀ဲစြန္းေရာက္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ သူရဲေကာင္းၾကီး အျဖစ္သာမက လူအမ်ား၏အာဇာနည္သူရဲေကာင္း အုိက္ကြန္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း၏ ၂၀ရာစုအထင္ရွားဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀တြင္ ပါ၀င္သည္။


တော်လှန်ရေးသမား ၊ ပြောက်ကျားစစ်သား ၊ ဆရာဝန် (သို့) ချီဂွေဗားရား (unicode)

Written By ဒေါက်တာလွှမ်းမိုးဟန်

မာခ့်ဝါဒကိုင်စွဲသူတော်လှန်ရေးသမား၊ဆရာဝန်၊စာရေးဆရာ၊ပညာရေးပါရဂူ၊ပြောက်ကျားစစ်ခေါင်းဆောင်၊သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ၊စစ်ပညာရှင်၊ စီးပွားရေးပညာရှင်စသည့် ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများစွာရှိသော မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ် ဆံပင်ရှည်နှင့် ခေတ်အဆက်ဆက်လူငယ်များ၏ သူငယ်ကောင်းပြယုဂ်၊တောတွင်းသူပုန်ကြီး “ချီ”ကို ၁၉၂၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့တွင် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၊ စန်တာဖီမြို့၌ မွေးဖွားသည်။

စပိန်နှင့် အိုင်းရှစ်သွေးများရောနှောနေသည့် အာဂျင်တိုင်းမိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည့် “ချီ”သည် မွေးချင်း ၅ယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ချီ၏ဖခင်က သူ၏သားသည် အိုင်းရှစ်တော်လှန်ရေးသူပုန်ဘိုးဘေးများ၏ သွေးများရောနှောလျက်ရှိသည်ဟု ခဏခဏပြောခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် ရင်ကျပ်ပန်းနာရောဂါကို အကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရသော်လည်း “ချီ”မှာ ရေကူး၊ဘောလုံး၊ဂေါက်သီးရိုက်နှင့် သေနတ်ပစ်အားကစားတို့တွင် ထူးချွန်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကိုအထူးဝါသနာထုံသူဖြစ်သည်။

ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆင်းရဲခဲ့သူ “ချီ”မှာ အရင်းရှင်ဝါဒ၊ခေတ်သစ်ကိုလိုနီဝါဒ၊ စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဝါဒတို့ကို အလွန်စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာသူဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် ချီဂွေဗားရားသည် ဗျူနိုအိုင်ရီတက္ကသိုလ်တွင် ဆေးကျောင်းတက်သည်။ ဆေးကျောင်းသားဘ၀ ၁၉၅ဝတွင် စက်ဘီးတစ်စီးဖြင့် အာဂျင်တီးနားမြောက်ပိုင်းကို မိုင်၂၈၀ဝခန့် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးဆန့်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် တောင်အမေရိကတိုက်အနှံ့ မိုင်ပေါင်း၅၀၀၀ကျော်ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် ၉လကြာခရီးထွက်ခဲ့သေးသည်။

အာဂျင်တီးနား၊ချီလီ၊ပီရူး၊အီကွေဒေါ၊ကိုလံဘီယာ၊ပနားမားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် ၎င်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းကို “မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဒိုင်ယာရီ” အမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာ နယူးယောက်တိုင်းစ်မဂ္ဂဇင်း၏ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့သည်။ ချီဂွေဗာရာ၏ မျိုးချစ်စိတ်သည် သူ၏မိခင်တိုင်းပြည်၊နိုင်ငံကိုကျော်လွန်သွားသော စိတ်ဖြစ်သည်။တောင်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံအားလုံးကို လွတ်လပ်စေချင်သည်။ ချမ်းသာစေချင်သည်။ သူ၏မျိုးချစ်စိတ်သည် မိခင်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကို ကျော်လွန်၍သွားသော နယ်ချဲ့အရင်းရှင်ကို တော်လှန်လိုသည့် တော်လှန်ရေးစိတ်ဖြစ်သည်။

၁၉၅၃၊ဇွန်လတွင် ဆေးပညာဘွဲ့ကိုရခဲ့သော ချီဂွေဗာရာသည် နားကျပ်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူမှာသေမင်းမဟုတ်။ ဆင်းရဲမှု၊ဆာလောင်မှုနှင့် ၎င်းတို့မှအမွေခံလာသည့် ရောဂါဆိုများသည်သာ သူ၏ရန်သူဟု သတ်မှတ်သည်။လူသားများကို ကူညီနိုင်ရေးသည် ဆရာဝန်အလုပ်ဖြင့် မဖြစ်မြောက်နိုင်။ ဒုက္ခဆင်းရဲတွင်းမှ လူအများကို ကယ်တင်နိုင်ရေးအတွက် လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ဖီဆန်ရေးသည်သာလျှင် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လျက် ဆေးပညာကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ခဲ့လေသည်။

မက္ကစီကိုစီးတီးတွင် ကက်စထရိုညီနောင်နှစ်ဦးနှင့် တွေ့ပြီး အမေရိကန်မှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်ကျူးဘားအာဏာရှင် ဘတစ်စတာ အား ပြောက်ကျားစစ်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ဖြုတ်ချရာတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်သူဖြစ်လာလေသည်။ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးတွင် ကတ်စထရိုတို့အနိုင်ရပြီး ပေါ်ပေါက်လာသည့် ကျူးဘားအစိုးရသစ်တွင် အာဂျင်တီးနားမှ ချီဂွေဗာရာသည် အဓိကကျသည့်နေရာသို့ရောက်လာလေသည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကျူးဘားနိုင်ငံသား အဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခြင်းခံရလေသည်။

ကျူးဘားနိုင်ငံ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးစာတတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်သူ၊ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌ၊ကျူးဘားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ အကြံပေးအရာရှိချုပ်၊ ကျူးဘားနိုင်ငံ၏ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ကိုယ်စားပြုလျက် တစ်ကမ္ဘာလုံးလှည့်လည်သွားလာခဲ့သည့် သံတမန်စသည့် အထင်ကရနေရာများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂၊ကျူးဘား နူးကလီးယားထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးလက်နက်အရေးအခင်းတွင် အဓိကကျသူတစ်ဦးဖြစ်လာလေသည်။ ထိုတင်မက  ပြောက်ကျားစစ်နည်းဗျူဟာကို ပါရဂူမြောက်တတ်ကျွမ်းပြီး ကျမ်းကြီးကျမ်းကိုင်ပြုစုနိုင်သူလည်းဖြစ်သည်။

၁၉၆၅တွင် ကျူးဘားမှထွက်ခွာပြီး မပြီးဆုံးသေးသော အရင်းရှင်တော်လှန်ရေးများအတွက် ခြေလှမ်းဆန့်ခဲ့သည်။ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ် အမေရိကန်မှ ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် ဘိုလီးဗီးယားစစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြီး ၁၉၆၇၊အောက်တိုဘာလ ၉ရက်၊အသက် ၃၉နှစ်အရွယ်တွင် ပစ်သတ်ခံရသည်။

ချီဂွေဗားရားအားပစ်သတ်ခါနီးမှာ ဘိုလီးဗီးယားစစ်သားတစ်ဦးက “ဘယ်နှယ့်လဲ ကိုယ့်လူ၊ ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ ကြံစည်နေတာလား။”ဟုမေးသည်ကို “ငါအသက်ရှင်ဖို့ ကြံနေတာမဟုတ်ဘူးကွ။ ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုဘယ်လိုရှင်သန်အောင် ဆက်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ။” ဟုပြန်ဖြေခဲ့သည်။သူ့ကို သတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခြင်းခံရသည့်တပ်ကြပ်ကြီးတီရန်အား “ငါ့ကိုပစ်သတ်ဖို့ မင်းလာတာမဟုတ်လား။ ပစ်လေကွာ။သူရဲဘောကြောင်နေတာလား။” ဟုပြောခဲ့သည်။ ချီဂွေဗားရားသည် သေနတ်ဖြင့် ကိုးချက်အပစ်ခံရပြီးကျဆုံးခဲ့သည်။ မကွယ်လွန်မီလပိုင်း အလိုကကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးသုံးတိုက် ညီလာခံတွင် သည်လို မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်။

“သေခြင်းတရားကို မတုန်လှုပ်ပါနဲ့။ ရဲရဲကြီးကြိုဆိုလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲများဆီကငိုသံတွေကို သက်ဆိုင်သူတွေကြားပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေနတ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းကိုင်စွဲမယ့်နောက်လူငယ်တွေ ပေါ်လာရင်ကျေနပ်ပြီ။”

သံလွင်ရောင်စစ်စိမ်းအကျီကို ဝတ်ပြီး ဘယ်ရီဦးထုပ်ကိုဆောင်းလျက် ပါးသိုင်းမွေး၊မုတ်ဆိတ်မွေးထူလပျစ်နှင့်ရိုက်ကူးထားသည့် “ချီ”၏ဓာတ်ပုံမှာ “ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး ဓာတ်ပုံ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ လက်ဝဲစွန်းရောက်တော်လှန်ရေးသမားများ၏ သူရဲကောင်းကြီး အဖြစ်သာမက လူအများ၏အာဇာနည်သူရဲကောင်း အိုက်ကွန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း၏ ၂ဝရာစုအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ဝတွင် ပါဝင်သည်။

Leave a Reply