ခရစ္ေတာ္မေပၚမီအထိ ခုႏွစ္အလုိက္ ကမာၻ႔သမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

Posted on

ဘီစီ ၈၀၀၀ ခန္႔ – တ႐ုတ္ျပည္မွာ အိုး စလုပ္

ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန္႔ – ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြမွာ ေၾကးနဲ႔ တြဲသုံး

ဘီစီ ၆၅၀၀ ခန္႔ – ဆဟာရေတာင္ပိုင္း – ပထမဆုံး အာဖရိက အိုးစလုပ္

ဘီစီ ၃၁၀၀ ခန္႔ – ဆူမာရီယန္မ်ားရဲ႕ စာေပအေရးအသား စတင္ထြန္းကား

ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႔ – အီဂ်စ္မွာ အ႐ုပ္စာေရးနည္း စတင္ထြန္းကား ၊ အီဂ်စ္ျပကၡဒိန္ထုတ္

အီဂ်စ္အရုပ္စာ

ဘီစီ ၂၇၀၀ ခန္႔ – အီဂ်စ္ဘုရင္ႏုိင္ငံစတင္တည္ေထာင္

ဘီစီ ၂၆၀၀ ခန္႔ – မက္ဆိုပိုေတးနီးယားမွာ အေစာဆုံး ဖန္ပုတီးစလုပ္

ဘီစီ ၂၅၀၀ ခန္႔ – အေမႊးရွည္ဆင္ႀကီးမ်ားမ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ ( mammoth)

ဘီစီ ၂၅၅၀-၂၅၂၅ ခန္႔ – အီဂ်စ္မွာ မဟာပိရမစ္ႀကီးမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္

ဘီစီ ၂၂၀၀ ခန္္႔ – Stonehenge ကိုတည္ေဆာက္ၿပီးစီး

အဂၤလန္မွ Stonehenge

ဘီစီ ၂၀၇၀ ခန္္႔ – Yu the Great က တရုတ္မွာ Xia မင္းဆက္ကုိစတင္တည္ေထာင္

ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔ – ခရိကြ်န္းမွာ မိႏိုအန္တို႔ရဲ႕ ပုံသေကၤတစာေရးနည္း စေပၚ

ဘီစီ ၁၉၀၀ ခန္႔ – ေဘဘီလိုနီးယားမွာ ဂီလ္ဂါမက္ရွ္ ကဗ်ာရွည္ေမာ္ကြန္း စေရး

ဘီစီ ၁၈၀၀ ခန္႔ – alphabetic ေရးနည္းမ်ားတုိးတက္လာ

ဘီစီ ၁၇၈၀ ခန္႔ – ဟမ္မူရာဘီ၏ ကိုဓဥပေဒ (Legal Code) ျပဌာန္း

ဟမ္မူရာဘီ၏ ကိုဓဥပေဒ

ဘီစီ ၁၆၀၀-၁၄၀၀ ခန္႔ – မီႏိုအန္ ခရိကၽြန္းမွာ အကၡရာစဥ္ျဖင့္ စာေရးသားမႈ စတင္

ဘီစီ ၁၅၀၀ ခန္႔ – အီဂ်စ္မွာ ဖန္အိုးဖန္ခြက္ စလုပ္

ဘီစီ ၁၄၀၀ – ဘီစီ ၄၀၀ – ကုိလံဘီယာရဲ႕အေစာဆုံး Olmec လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

ဘီစီ ၁၃၀၀ ခန္႔ – တမန္ေတာ္ မိုးဇက္ရဲ႕ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး

ဘီစီ ၁၂၀၀ ခန္႔ – အိႏၵိယမွာ ေဝဒက်မ္းမ်ား ျပဳစု

ဘီစီ ၁၂၀၀ – ၁၁၅၀ ခန္႔ – အာရွအေနာက္ေတာင္ပိုင္း နဲ႔ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတြင္ ေၾကးေခတ္ထြန္းကား

ဘီစီ ၁၁၀၀ ခန္႔ – ပိုလီနီရွန္းတို႔ရဲ႕ စာအေရးအသား အကၡရာ စထြင္ ၊ သံအသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာ

ဘီစီ ၁၀၀၀ ခန္႔ – တ႐ုတ္ မွင္ေရးေဆးျခယ္အတတ္စတင္

ဘီစီ ၁၀၂၀ နဲ႔ ဘီစီ ၉၃၀ၾကား – အစၥေရးဘုရင့္ႏုိင္ငံစတင္

ဘီစီ ၉၀၀ ခန္႔ – ဂရိတြင္ အပိန္၊ အေဖာင္း၊ အထု အရွည္ပုံသြင္းေသာ အိုးမ်ား စလုပ္

ဘီစီ ၈၀၀ ခန္႔ – ဂရိၿမဳိ႕ျပစနစ္စတင္ထြန္းကား

ဘီစီ ၇၇၆ ခန္႔ – အိုလံပစ္ အားကစားပြဲမ်ား စတင္က်င္းပ

ဂရိၿမဳိ႕ျပစနစ္စတင္ထြန္းကား

ဘီစီ ၇၅၀ ခန္႔ – ကဗ်ာဆရာႀကီး ဟိုးမားက အီလိယက္ႏွင့္ ဩဒက္စီ ကဗ်ာႀကီး ေရးသား

ဘီစီ ၇၀၀ ခန္႔ – Arabia Felix(အာေရးဘီးယားေတာင္ပုိင္း) တြင္ Marib ဆည္ကုိစတင္ေဆာက္လုပ္

ဘီစီ ၆၅၃ ခန္႕ – ပါရွားအင္ပါယာ ထြန္းေတာက္ခ်ိန္

ဘီစီ ၆၂၃-၅၄၃ ခန္႔ – သိဒၶတၳ ေဂါတမ (ဗုဒၶ)

ဘီစီ ၆၀၄-၅၃၁ – တာအိုဝါဒကို တည္ေထာင္သူ တ႐ုတ္ပညာရွိ ေလာင္ဇူး

ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔ – အိႏၵိယတြင္ ဥပနိသၽွက်မ္းမ်ား ျပဳစု

ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔ – မာယာလူမ်ဳိးတို႔က တစ္ကယ္လ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္

မာယာၿမဳိ႕ေဟာင္း tikal

ဘီစီ ၅၈၆ ခန္႔ – ပထမဆုံးဘုရားေက်ာင္း(ေဆာ္လမြန္ဘုရားေက်ာင္း) ကို ေဘဘီလုံဘုရင္ Nebuchadnezzar II က ဖ်က္စီး

ဘီစီ ၅၈၅ – အေနာက္တိုင္းတြင္ ပထမဆုံး ေတြးေခၚပညာရွင္ဟု ယူဆရသူ ေသးလိစ္ (Thales) က ေနစႀကၤာဝဠာ၏ လွည့္လည္သြားလာပုံကို စတင္ေဟာကိန္းထုတ္

ဘီစီ ၅၇၀ ခန္႔ – အီစြတ္ပုံျပင္မ်ား စေပၚ

ဘီစီ ၅၇၀ ခန္႔ – ဂရိကဗ်ာဆရာမ ဆပ္ဖို (Sappho) ကြယ္လြန္

ဘီစီ ၅၅၁-၄၇၉ – ကြန္ျဖဴးရွပ္

ဘီစီ ၅၅၀ ခန္႔ – ပါရွားတြင္ ဇရသုတၱရဝါဒထြန္းကား

ဘီစီ ၅၂၅-၄၆၅ – ဂရိ ျပဇာတ္ဆရာ အက္စကီးလပ္စ္ (Aeschylus)

ဘီစီ ၅၀၀ ခန္႔ – ဒယ္လ္ဖီတြင္ ပြဲၾကည့္စင္ႀကီးေဆာက္

ဂရိမွ Delphi ပြဲၾကည့္စင္ႀကီး

ဘီစီ ၄၉၆-၄၀၆ – ဂရိ ျပဇာတ္ဆရာ ဆိုဖိုကလိစ္ (Sophocles)

ဘီစီ ၄၈၄-၄၀၆ – ဂရိျပဇာတ္ဆရာ ယူရီပီးဒက္စ္ (Euripedes)

ဘီစီ ၄၂၇-၃၄၇ –  အေတြးေခၚပညာရွင္ ပေလတို၊ ဘီစီ ၃၉၇ တြင္ ေအသင္၌ အကယ္ဒမီေထာင္

ဘီစီ ၃၉၉ – ဆိုကေရးတီး အဆိပ္ေသာက္ေသရန္ အျပစ္ေပးခံရ

ဘီစီ ၃၉၅ – သူစီဒီးဒက္စ္ (Thucydides) ၏ ေပလိုပိုနီးရွန္း စစ္သမိုင္းက်မ္း ထြက္ေပၚ

ပေလတုိရဲ႕ အကယ္ဒမီ

ဘီစီ ၃၇၂-၂၈၉ – တ႐ုတ္တြင္ ေတြးေခၚပညာရွင္ မင္စီယပ္စ္က ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒကို ခ်ဲ႕ထြင္

ဘီစီ ၃၅၀ ခန္႔ – အိႏၵိယတြင္ မဟာဘာရတ ကဗ်ာရွည္ ထြက္ေပၚ

ဘီစီ ၃၄၁-၂၇၀ – ဂရိေတြးေခၚပညာရွင္ အက္ပီကူးရပ္စ္ (Epicurus)

ဘီစီ ၃၄၀ ခန္႔ – အရစၥတိုတယ္ ဂီတသီအိုရီမ်ား ေဖာ္ထုတ္

ဘီစီ ၃၃၅ – အရစၥတိုတယ္ ေအသင္ၿမိဳ႕တြင္ လိုင္ကီယြန္ (Lyceum) ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္

ဘီစီ ၃၃၀ – မဟာအလက္ဇန္းဒါး ေအာင္ႏိုင္တန္ခိုးထြားသည့္ ဟယ္လင္နစ္ေခတ္ အစ

ဘီစီ ၃၂၀ ခန္႔ – ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ ပက္ထရာ၌ နာဘာေတရန္ ေက်ာက္ဂူအတြက္ ေက်ာက္မ်ားကို ထြင္း

ဘီစီ ၃၀၀ ခန္႔ – ေတြးေခၚပညာရွင္ ဇီႏိုက စတိုးအစ္ ဒႆနဂိုဏ္းကို ဦးေဆာင္

ဘီစီ ၃၀၀ ခန္႔ – အလက္ဇန္းဒရီးယားတြင္ မဟာစာၾကည့္တိုက္ႀကီး ထူေထာင္

အလက္ဇန္းဒရီးယား မဟာစာၾကည့္တိုက္ႀကီး

ဘီစီ ၂၇၃ – အာေသာကမင္းသည္ ေမာရိယအင္ပါယာဘုရင္ျဖစ္လာ

ဘီစီ ၂၆၁ – ကလိဂၤစစ္ပြဲျဖစ္ပြား ၊ လူေပါင္း ၆ေသာင္းေသဆုံး

ဘီစီ ၂၅၆ – အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေမာရိယအင္ပါယာတြင္ ဗုဒၶဝါဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္လာ

ဘီစီ ၂၅၀ ခန္႔ – အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းတြင္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကား

ဘီစီ ၂၁၅ – တ႐ုတ္တြင္ မဟာတံတိုင္းႀကီး စတင္တည္ေဆာက္

ဘီစီ ၂၁၀ ခန္႔ – အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းတြင္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား

ဘီစီ ၂၀၀ ခန္႔ – ဟီဗ႐ူးက်မ္းစာမွ စာသားမ်ား ပါဝင္ေသာ ေပစာလိပ္မ်ား ပင္လယ္ေသအနီး ေတြ႕ရွိ

မဟာတံတိုင္းႀကီး စတင္တည္ေဆာက္

ဘီစီ ၂၀၀ ခန္႔ – ႐ိုဆက္တာေက်ာက္စာကို သုံးဘာသာျဖင့္ ေရးထြင္း

ဘီစီ ၁၉၅-၁၅၉ – ေရာမ ျပဇာတ္ဆရာ တားရန္႔စ္ (Terence)

ဘီစီ ၁၃၆ – တ႐ုတ္အစိုးရ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒကို လက္ခံအသုံျပဳ

ဘီစီ ၁၂၀ ခန္႔ – ဗီးနပ္စ္နတ္သမီး ႐ုပ္ထု ထုဆစ္

ဘီစီ ၇၀-၁၉ – ေရာမ ကဗ်ာဆရာ ဗာေဂးလ္ (Virgil)

ဘီစီ ၅၉-၁၇ – အီတလီသမိုင္းဆရာ ေလဗီ ေရာမသမိုင္းက်မ္းကိုျပဳစု

ဘီစီ ၅၀ ခန္႔ – အိႏၵိယတြင္ ဘဂဝါဂီတက်မ္း ထြက္ေပၚ

ဘီစီ ၄၉ ခန္႔ – ဂ်ဴးလီယက္ဆီဇာ နဲ႔ Pompey the Great ၾကားက ေရာမျပည္တြင္းစစ္

ေရာမျပည္တြင္းစစ္

ဘီစီ ၄၄ – ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ လုပ္ႀကံခံရ

ဘီစီ ၂၇ – ၾသဂတ္စတပ္က ေရာမအင္ပါယာကုိ စတင္တည္ေထာင္

ဘီစီ ၂၄ – ဟိုးေရ႕စ္ (Horace) ၏ ပထမဆုံးကဗ်ာက်မ္း အိုဒက္စ္ (Odes) ထြက္ေပၚ

ဘီစီ ၁၈ – ကိုရီးယား သုံးႏုိင္ငံေခတ္စတင္ ၊ ေဂ်ရုစလင္ဘုရားေက်ာင္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္

ဘီစီ ၄ ခန္႔-သာမန္ကာလေခတ္ ၃၀ ခန္႔- ေယ႐ႈခရစ္


ခုနှစ်အလိုက် ကမ္ဘာ့သမိုင်း အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်များ (unicode)

ဘီစီ ၈၀၀၀ ခန့် – တရုတ်ပြည်မှာ အိုး စလုပ်

ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန့် – ကျောက်သံပတ္တမြားတွေမှာ ကြေးနဲ့ တွဲသုံး

ဘီစီ ၆၅၀၀ ခန့် – ဆဟာရတောင်ပိုင်း – ပထမဆုံး အာဖရိက အိုးစလုပ်

ဘီစီ ၃၁၀၀ ခန့် – ဆူမာရီယန်များရဲ့ စာပေအရေးအသား စတင်ထွန်းကား

ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန့် – အီဂျစ်မှာ အရုပ်စာရေးနည်း စတင်ထွန်းကား ၊ အီဂျစ်ပြက္ခဒိန်ထုတ်

ဘီစီ ၂၇၀၀ ခန့် – အီဂျစ်ဘုရင်နိုင်ငံစတင်တည်ထောင်

ဘီစီ ၂၆၀၀ ခန့် – မက်ဆိုပိုတေးနီးယားမှာ အစောဆုံး ဖန်ပုတီးစလုပ်

ဘီစီ ၂၅၀၀ ခန့် – အမွှေးရှည်ဆင်ကြီးများမျိုးတုံးပျောက်ကွယ် ( mammoth)

ဘီစီ ၂၅၅၀-၂၅၂၅ ခန့် – အီဂျစ်မှာ မဟာပိရမစ်ကြီးများ စတင်ဆောက်လုပ်

ဘီစီ ၂၂၀၀ ခန့် – Stonehenge ကိုတည်ဆောက်ပြီးစီး

ဘီစီ ၂၀၇၀ ခန့် – Yu the Great က တရုတ်မှာ Xia မင်းဆက်ကိုစတင်တည်ထောင်

ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန့် – ခရိကျွန်းမှာ မိနိုအန်တို့ရဲ့ ပုံသင်္ကေတစာရေးနည်း စပေါ်

ဘီစီ ၁၉၀၀ ခန့် – ဘေဘီလိုနီးယားမှာ ဂီလ်ဂါမက်ရှ် ကဗျာရှည်မော်ကွန်း စရေး

ဘီစီ ၁၈၀၀ ခန့် – alphabetic ရေးနည်းများတိုးတက်လာ

ဘီစီ ၁၇၈၀ ခန့် – ဟမ်မူရာဘီ၏ ကိုဓ ဥပဒေ (Legal Code) ပြဌာန်း

ဘီစီ ၁၆၀၀-၁၄၀၀ ခန့် – မီနိုအန် ခရိကျွန်းမှာ အက္ခရာစဉ်ဖြင့် စာရေးသားမှု စတင်

ဘီစီ ၁၅၀၀ ခန့် – အီဂျစ်မှာ ဖန်အိုးဖန်ခွက် စလုပ်

ဘီစီ ၁၂၀၀ ခန့် – အိန္ဒိယမှာ ဝေဒကျမ်းများ ပြုစု

ဘီစီ ၁၃၀၀ ခန့် – တမန်တော် မိုးဇက်ရဲ့ ပညတ်တော် ၁၀ ပါး

ဘီစီ ၁၂၀၀ – ၁၁၅၀ ခန့် – အာရှအနောက်တောင်ပိုင်း နဲ့ မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင် ကြေးခေတ်ထွန်းကား

ဘီစီ ၁၁၀၀ ခန့် – ပိုလီနီရှန်းတို့ရဲ့ စာအရေးအသား အက္ခရာ စထွင် ၊ သံအသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာ

ဘီစီ ၁၀၀၀ ခန့် – တရုတ် မှင်ရေးဆေးခြယ်အတတ်စတင်

ဘီစီ ၁၀၂၀ နဲ့ ဘီစီ ၉၃၀ကြား – အစ္စရေးဘုရင့်နိုင်ငံစတင်

ဘီစီ ၉၀၀ ခန့် – ဂရိတွင် အပိန်၊ အဖောင်း၊ အထု အရှည်ပုံသွင်းသော အိုးများ စလုပ်

ဘီစီ ၈၀၀ ခန့် – ဂရိမြို့ပြစနစ်စတင်ထွန်းကား

ဘီစီ ၇၇၆ ခန့် – အိုလံပစ် အားကစားပွဲများ စတင်ကျင်းပ

ဘီစီ ၇၅၀ ခန့် – ကဗျာဆရာကြီး ဟိုးမားက အီလိယက်နှင့် ဩဒက်စီ ကဗျာကြီး ရေးသား

ဘီစီ ၇၀၀ ခန့် – Arabia Felix(အာရေးဘီးယားတောင်ပိုင်း) တွင် Marib ဆည်ကိုစတင်ဆောက်လုပ်

ဘီစီ ၆၅၃ ခန့် – ပါရှားအင်ပါယာ ထွန်းတောက်ချိန်

ဘီစီ ၆၂၃-၅၄၃ ခန့် – သိဒ္ဓတ္ထ ဂေါတမ (ဗုဒ္ဓ)

ဘီစီ ၆၀၄-၅၃၁ – တာအိုဝါဒကို တည်ထောင်သူ တရုတ်ပညာရှိ လောက်ဇူ

ဘီစီ ၆၀၀ ခန့် – အိန္ဒိယတွင် ဥပနိသျှကျမ်းများ ပြုစု

ဘီစီ ၆၀၀ ခန့် – မာယန်တို့က တစ်ကယ်လ်တွင် ဘုရားကျောင်းများ ဆောက်လုပ်

ဘီစီ ၅၈၆ ခန့် – ပထမဆုံးဘုရားကျောင်း(ဆော်လမွန်ဘုရားကျောင်း) ကို ဘေဘီလုံဘုရင် Nebuchadnezzar II က ဖျက်စီး

ဘီစီ ၅၈၅ – အနောက်တိုင်းတွင် ပထမဆုံး တွေးခေါ်ပညာရှင်ဟု ယူဆရသူ သေးလိစ် (Thales) က နေစင်္ကြာဝဠာ၏ လှည့်လည်သွားလာပုံကို စတင်ဟောကိန်းထုတ်

ဘီစီ ၅၇၀ ခန့် – အီစွတ်ပုံပြင်များ စပေါ်

ဘီစီ ၅၇၀ ခန့် – ဂရိကဗျာဆရာမ ဆပ်ဖို (Sappho) ကွယ်လွန်

ဘီစီ ၅၅၁-၄၇၉ – ကွန်ဖြူးရှပ်

ဘီစီ ၅၅၀ ခန့် – ပါရှားတွင် ဇရသုတ္တရဝါဒထွန်းကား

ဘီစီ ၅၂၅-၄၆၅ – ဂရိ ပြဇာတ်ဆရာ အက်စကီးလပ်စ် (Aeschylus)

ဘီစီ ၅၀၀ ခန့် – ဒယ်လ်ဖီတွင် ပွဲကြည့်စင်ကြီးဆောက်

ဘီစီ ၄၉၆-၄၀၆ – ဂရိ ပြဇာတ်ဆရာ ဆိုဖိုကလိစ် (Sophocles)

ဘီစီ ၄၈၄-၄၀၆ – ဂရိပြဇာတ်ဆရာ ယူရီပီးဒက်စ် (Euripedes)

ဘီစီ ၄၂၇-၃၄၇ – တွေးခေါ်ပညာရှင် ပလေတို၊ ဘီစီ ၃၉၇ တွင် အေသင်၌ အကယ်ဒမီထောင်

ဘီစီ ၃၉၉ – ဆိုကရေးတီး အဆိပ်သောက်သေရန် အပြစ်ပေးခံရ

ဘီစီ ၃၉၅ – သူစီဒီးဒက်စ် (Thucydides) ၏ ပေလိုပိုနီးရှန်း စစ်သမိုင်းကျမ်း ထွက်ပေါ်

ဘီစီ ၃၇၂-၂၈၉ – တရုတ်တွင် တွေးခေါ်ပညာရှင် မင်စီယပ်စ်က ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို ချဲ့ထွင်

ဘီစီ ၃၅၀ ခန့် – အိန္ဒိယတွင် မဟာဘာရတ ကဗျာရှည် ထွက်ပေါ်

ဘီစီ ၃၄၁-၂၇၀ – ဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင် အက်ပီကူးရပ်စ် (Epicurus)

ဘီစီ ၃၄၀ ခန့် – အရစ္စတိုတယ် ဂီတသီအိုရီများ ဖော်ထုတ်

ဘီစီ ၃၃၅ – အရစ္စတိုတယ် အေသင်မြို့တွင် လိုင်ကီယွန် (Lyceum) ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်

ဘီစီ ၃၃၀ – မဟာအလက်ဇန်းဒါး အောင်နိုင်တန်ခိုးထွားသည့် ဟယ်လင်နစ်ခေတ် အစ

ဘီစီ ၃၂၀ ခန့် – ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ပက်ထရာ၌ နာဘာတေရန် ကျောက်ဂူအတွက် ကျောက်များကို ထွင်း

ဘီစီ ၃၀၀ ခန့် – တွေးခေါ်ပညာရှင် ဇီနိုက စတိုးအစ် ဒဿနဂိုဏ်းကို ဦးဆောင်

ဘီစီ ၃၀၀ ခန့် – အလက်ဇန်းဒရီးယားတွင် မဟာစာကြည့်တိုက်ကြီး ထူထောင်

ဘီစီ ၂၅၆ – အိန္ဒိယနိုင်ငံ မောရိယအင်ပါယာတွင် ဗုဒ္ဓဝါဒသည် နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်လာ

ဘီစီ ၂၅၀ ခန့် – အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကား

ဘီစီ ၂၁၅ – တရုတ်တွင် မဟာတံတိုင်းကြီး စတင်တည်ဆောက်

ဘီစီ ၂၁၀ ခန့် – အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတွင် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကား

ဘီစီ ၂၀၀ ခန့် – ဟီဗရူးကျမ်းစာမှ စာသားများ ပါဝင်သော ပေစာလိပ်များ ပင်လယ်သေအနီး တွေ့ရှိ

ဘီစီ ၂၀၀ ခန့် – ရိုဆက်တာကျောက်စာကို သုံးဘာသာဖြင့် ရေးထွင်း

ဘီစီ ၁၉၅-၁၅၉ – ရောမ ပြဇာတ်ဆရာ တားရန့်စ် (Terence)

ဘီစီ ၁၃၆ – တရုတ်အစိုးရ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို လက်ခံအသုံပြု

ဘီစီ ၁၂၀ ခန့် – ဗီးနပ်စ်နတ်သမီး ရုပ်ထု ထုဆစ်

ဘီစီ ၇၀-၁၉ – ရောမ ကဗျာဆရာ ဗာဂေးလ် (Virgil)

ဘီစီ ၅၉-၁၇ – အီတလီသမိုင်းဆရာ လေဗီ ရောမသမိုင်းကျမ်းကိုပြုစု

ဘီစီ ၅၀ ခန့် – အိန္ဒိယတွင် ဘဂဝါဂီတကျမ်း ထွက်ပေါ်

ဘီစီ ၄၉ ခန့် – ဂျူးလီယက်ဆီဇာ နဲ့ Pompey the Great ကြားက ရောမပြည်တွင်းစစ်

ဘီစီ ၂၄ – ဟိုးရေ့စ် (Horace) ၏ ပထမဆုံးကဗျာကျမ်း အိုဒက်စ် (Odes) ထွက်ပေါ်

ဘီစီ ၁၈ – ကိုရီးယား သုံးနိုင်ငံခေတ်စတင် ၊ ဂျေရုစလင်ဘုရားကျောင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်

ဘီစီ ၄ ခန့်-သာမန်ကာလခေတ် ၃၀ ခန့်- ယေရှုခရစ်

 

Leave a Reply