ထီးလုိမင္းလုိရာဇ၀င္

Posted on

ပုဂံ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေၿမသုိ႔ ေရာက္ဖူးသူ (သုိ႔) ပုဂံကုိ စိတ္၀င္စားသူတုိင္း ထီးလုိမင္းလုိဟူေသာ ခပ္ဆန္းဆန္းနာမည္ တစ္ခုကုိ ႀကားဖူးႀကပါလိမ့္မည္။ ထီးလိုမင္းလုိဘုရားသည္ ပုဂံ၏ အထင္ကရေစတီမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထုိဘုရားကုိတည္သူမွာ ထီးလုိမင္းလုိမင္း ၿဖစ္၏။ ထီးလုိမင္းလုိမင္းကား ယေန႔ၿမင္ေတြ႔ေနရေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္ကုိစတင္ခဲ့သူ ေပတည္း။

ပုဂံေခတ္ ေအဒီ ၁၂၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထီးလုိမင္းလုိမင္း နန္းတက္၏။ သူ႔တြင္ နားေတာင္မ်ား ၊ ေဇယ်သိခၤ ၊ ဥဇနာ စသည့္အၿခားအမည္ သုံးမ်ဳိးလည္း ရွိေသးသည္။ နားေတာင္းမ်ား ဟုေခၚရၿခင္းမွာ သူ႔ရဲ႕မိခင္ၿဖစ္သူဟာ ဖခင္ထံမွထီးနန္းကို သူ႔အတြက္ေတာင္းေပးခဲ့တာေႀကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ဖခင္ၿဖစ္သူ နရပတိစည္သူမင္းတြင္ မိဖုရားမ်ားစြာ ရွိ၏။ ထုိမိဖုရားတုိ ႔ထဲတြင္ ေဇယ်သိခၤ၏ မိခင္ၿဖစ္သူမွာ အလြန္ႀကင္နာတတ္၏။ တစ္ခါ မင္းႀကီးလက္၌ ခူနာစြဲကပ္ေလသည္။ သမားေတာ္တုိ႔ကုစားေသာ္လည္း မသက္သာခဲ့။ အနာရင္းၿပီး ေသြးၿပည္မ်ားကုိက္ခဲမႈေႀကာင့္ အိပ္လုိ႔မေပ်ာ္ပဲ ရွိေနသည္။

မင္းႀကီး၏ ေ၀ဒနာကုိ မရႈရက္ႏုိင္ေသာ ေဇယ်သိခၤမိခင္မွာ ခူနာေပါက္သည့္လက္ကုိ ပါးစပ္ၿဖင့္ငုံခဲ့သည္။ အနာသည္ အာအပႈေႀကာင့္ အနည္းငယ္ သက္သာလာခဲ့သည္။ မိဖုရားအနာကုိ ငုံထားခ်ိန္မွာ မင္းႀကီး လည္း အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အနာသည္ ပါးစပ္ထဲမွာ ပင္ေပါက္ ထြက္ၿပီး ၿပည္မ်ားထြက္လာသည္။ မင္းႀကီးႏုိးသြားမွာစုိးသည့္အတြက္ မိဖုရားသည္ ေသြးၿပည္မ်ားကုိ ၀မ္းထဲမ်ဳိခ်လုိက္ေလသည္။ မင္းႀကီးႏုိးေသာ္ ပါးစပ္ထဲမွလက္ကုိ ဆြဲႏႈတ္ၿပီး အနာၿပည္ေပါက္သြားေႀကာင့္ သိသြားသည္။” ၿပည္မ်ားကုိ မ်ဳိခ်လုိက္သေလာ” ဟုေမးေသာအခါ “မွန္ပါအရွင္ မင္းႀကီး၊မင္းႀကီးအိပ္ရာမွႏုိးသြားမည္စိုး၍ မ်ဳိခ်လိုက္ျခင္းပါ ” ဟု ျပန္ေျဖသည္။

မင္းႀကီးလည္းအလြန္ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးေတာ္မူၿပီး လုိရာဆုကိုေတာင္းေစေသာအခါ မိဖုရားသည္ ေဇယ်သိခၤကုိ ထီးနန္းေပးရန္ ေတာင္းခဲ့သည္။ နန္းကိုေတာင္းတဲ့အတြက္ နန္းေတာင္းမ်ားမင္းဟု ၿဖစ္လာသည္။
( ရာဇ၀င္တခ်ဳိ႕ကမူ မင္းသားငယ္စဥ္က နားေတာင္းကုိ စိန္စေသာ ရတနာမ်ဳိးစုံၿဖင့္ အမ်ားအၿပား၀တ္ဆင္ေသာေႀကာင့္ နားေထာင္းမ်ား မင္းဟု ေခၚသည္ဟု ဆုိ၏။  ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ေတာ့ နာေတာင္မ်ာမင္း ဟု ေရးထိုးထားသည္။ )

ေဇယ်သိခၤသည္ ညီအစ္ကုိငါးေယာက္တြင္ အငယ္ဆုံးၿဖစ္သည္။ မင္းႀကီးက ထီးနန္းလႊဲအပ္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ညီအစ္ကုိ ငါးေယာက္စလုံးသည္ ထီးနန္းႏွင့္သင့္ေတာ္သူခ်ည္းသာ ၿဖစ္၍ ေပးရခက္ေနခဲ့သည္။ ေဇယ်သိခၤကုိေပးခ်င္ေသာ္လည္း မမွ်တဟုစိတ္ထင္တာေႀကာင့္ ထီးၿဖဴကို ဆုံးၿဖတ္ေစသည္။ ခစားေနေသာ သားေတာ္ငါးပါး အလယ္တြင္ ထီးေတာ္ကိုေထာင္ထားလုိက္သည္။ မင္းၿပဳထုိက္သူကို ထီးေတာ္ ညႊတ္ေစေသာ္ ဟု အဓိဌာန္ၿပဳလုိက္ရာ ထီးေတာ္သည္ အငယ္ဆုံးသား ၿဖစ္သူေဇယ်သိခၤထံ ညႊတ္ေလသည္။ မင္းကလည္းလုိ ထီးကလည္းလုိ တာေႀကာင့္ ထီးလုိမင္းလုိ ဟူေသာ အမည္ၿဖစ္လာသည္။ ခမည္းေတာ္၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ သားေတာ္အႀကီး ေလးပါးကလည္း နာခံသည္။ ညီေတာ္အေပၚ အေကာက္မႀကံႀက။ ေဇယ်သိခၤကလည္း ထီးနန္းကုိရေသာ္လည္း ငါဘုရင္ဟု အတၱမႀကီးပဲ ေနာင္ေတာ္ေလးပါးႏွင့္ အတူတုိင္းၿပည္ကုိ ညီညြတ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္သည္။

ကမာၻသမုိင္း ၿမန္မာ့ သမုိင္းမ်ားတြင္ အာဏာအတြက္ သားသတ္အေဖသတ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ ဒီညီအစ္ကုိမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာေႏြးေထြးလွသည္။ ေဇယ်သိခၤသည္ ထီးနန္းကိုရယူထား၍ ဘုရင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းၿပည္အာဏာသည္ သူတစ္ေယာက္တည္းအေပၚတြင္မရွိ။ ေနာင္ေတာ္ေလးဦး စုရုံးၿခင္း ၿပဳႀကေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္သာ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးေလးပါး ခန္႔၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္သည္ နရပတိစည္သူမင္းလက္ထက္တြင္ အုပ္ၿမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေဇယ်သိခၤလက္ထက္တြင္ တရား၀င္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္(တရားစီရင္ရာေနရာ)အစ ထီးလုိမင္းလုိကဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ညီအစ္ကုိငါးေယာက္တုိ႔ ညီညြတ္မွန္ကန္စြာ မင္းက်င့္တရားႏွင့္ အညီအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေႀကာင့္ ထုိမင္းလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ေအးခ်မ္းသာယာၿခင္းအတိႏွင့္ တုိးတက္ခဲ့သည္။ ေၿမာက္အရပ္ရွိ တေကာင္းကုိ ၿပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သလုိ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာငါးေဆာင္ခ်မ္း(ယခုဗန္းေမာ္ၿမဳိ႕အနီး)ေကာင္းစင္တုိ႔တြင္ နယ္ၿခား၀န္မ်ားခန္႔ထားကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဇယ်သိခၤမင္းတည္ခဲ့ေသာ ဘုရားသုံးဆူတြင္ တစ္ဆူသည္ ထီးလို မင္းလုိဘုရား ဟူေသာအမည္ႏွင့္ ထင္ရွားသည္။ က်န္ႏွစ္ဆူမွာ နရပတိစည္သူမင္းႀကီး ၿပီးဆုံးေအာင္မတည္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရားႏွင့္ မဟာေဗာဓိေစတီ တုိ႔ၿဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရးသာ မက သာသနာတုိးတက္ေရးပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဇယ်သိခၤမင္းသည္ ေအဒီ ၁၂၃၁ ခုႏွစ္(သက္ေတာ္ ၄၂ ႏွစ္ ) တြင္ နတ္ရြာစံကံေတာ္ ကုန္ခဲ့ပါသည္။

ကုိးကား

အံ့ဘြယ္ႏွလံုးသား ႏွင့္ ထီးလိုမင္းလိုဘုရား – ပ႒ာန္းအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္
ရာဇသႀကၤန္အထုပၸတၱိ – သတင္းစာဦးသိမ္းေမာင္
သိသင့္သိစရာ သမုိင္း၀င္ၿဖစ္ရပ္မ်ားစြာ – နႏၵာမုိးႀကယ္
ၿမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း

Leave a Reply