သေဘၤာႀကီးတစ္စင္းလုံးကို ေဖ်ာက္ခဲ့တဲ့ ကမာၻေက်ာ္ လ်ဳိ႕၀ွက္စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအေၾကာင္း

Posted on

  

Leave a Reply