အေကာင့္ထဲ မွား၀င္လာတဲ့ ေဒၚလာ ၁သန္းေက်ာ္ကုိ သုံးျဖဳန္းခဲ့တဲ့လူလည္ႀကီး

Posted on

One thought on “အေကာင့္ထဲ မွား၀င္လာတဲ့ ေဒၚလာ ၁သန္းေက်ာ္ကုိ သုံးျဖဳန္းခဲ့တဲ့လူလည္ႀကီး

  1. ကမ႓ာ့ေေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ဒုကၡိတေေတြ လႉလိုက္မယ္

Leave a Reply