ေမ်ာက္ေတြေဆာက္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ တံတား (သုိ႔) ရာမတံတား (သုိ႔) အာဒမ္တံတား

Posted on

ဒီတံတား ဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နဲ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ အၾကားမွာရွိတဲ့ တံတားျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ Tamil Nadu ကြ်န္းဆြယ္ နဲ႔ သိရိလကၤာအေနာက္ေျမာက္ပုိင္းက Mannar ကြ်န္းတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့တံတားပါ။ ဒီတံတားကုိ ရာမတံတား လုိ႔ေခၚတဲ့အျပင္ ဟာႏုမာန္တံတား ၊ အာဒမ္တံတားလုိ႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။

ရာမ ဆုိတာ အိႏၵိယရဲ႕ ဒ႑ာရီလာ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕ဘုရားျဖစ္ပါတယ္) ရာမရဏဇာတ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ လည္း ရင္းႏွီးပါတယ္။ အားလုံးလည္း သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီဇာတ္မွာ မင္းသားရာမ ၊ ဇနီး သီတာေဒ၀ီ နဲ႔ ဒသဂီရိဘီလူးတုိ႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ သီတာေဒ၀ီကုိ ရာ၀ဏ(ဒသဂီရိဘီလူမင္း) က ဖမ္းသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရာမမင္း နဲ႔ သုၿဂိတ္ရဲ႕ေမ်ာက္စစ္တပ္ႀကီးက ရာ၀ဏရွိရာ သီဟုိဠ္ကြ်န္းကို စစ္တုိက္ဖုိ႔ျပင္ပါတယ္။ ဒီလုိျပင္တဲ့ေနရာမွာ သီဟုိဠ္ကြ်န္းကိုခ်ီတက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အိႏၵိယနဲ႔ သီဟုိဠ္ကြ်န္းကို ျဖတ္ၿပီး ေမ်ာက္စစ္တပ္ႀကီးက တံတားထုိးခဲ့ပါတယ္။ တံတားထုိးတဲ့ေနရာမွာ ေက်ာက္တုံးေတြကုိပစ္ခ်ၿပီးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္တုံးေတြမွာ ရာမရဲ႕နာမည္ထုိးတဲ့အခါ ရာမရဲ႕ဘုန္းတံခုိးေၾကာင့္ ေရမျမဳပ္ပါဘူးတဲ့။ ေနာက္ဆုံးတံတားထုိးၿပီးတဲ့အခါ သီဟုိဠ္ကုိခ်ီတက္ၿပီး ရာ၀ဏကုိ သတ္ကာ သီတာေဒ၀ီကို ျပန္ေခၚလာႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဇာတ္ေတာ္က ဆုိပါတယ္။

ရာမ သီဟုိဠ္ဘက္ကုိခ်ီတက္ဖုိ႔ ေမ်ာက္ေတြထုိးခဲ့တဲ့ တံတားကို ရာမ တံတားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ၃၀မုိင္ ရွည္လ်ားၿပီး အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းေတြသာ က်န္ရွိေတာ့ပါတယ္။ ဒီတံတားဟာ ၁၅ရာစုမွာ ျပင္းထန္တဲ့မုန္တုိင္း မတုိက္ခံရမီအခ်ိန္အထိ ျဖတ္သန္းသြားလာလုိ႔ ရခဲ့ေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ နာဆာက ရုိက္ယူခဲ့တဲ့ဓာတ္ပုံေတြမွာ ဒီတံတားရွိေနတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ဇာတ္ေတာ္ထဲကအတုိင္း တကယ္ပဲေမ်ာက္ေတြထုိးခဲ့တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေမ်ာက္နဲ႔ ပုံစံတူတဲ့ လူမ်ဳိးေတြတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တံတားလုိ႔ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ ေရွးေဟာင္းနံရံထြင္းပန္းခ်ီေတြမွာလည္း ဒီတံတားကိုေမ်ာက္ေတြက တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ပုံစံေတြ ထြင္းထုထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဟာႏုမာန္ေျမာက္မင္းက ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဟာႏုမာန္တံတားလုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ က်မ္းစာထဲမွာ ေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အာဒမ္ကုိ ႏွင္ထုတ္လုိက္တဲ့အခါ အာဒမ္ဟာ ဒီတံတားကိုျဖတ္ၿပီး သီရိလကၤာကေန အိႏၵိယကုိသြားခဲ့တဲ့အတြက္ အာဒမ္တံတားလုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ေမ်ာက္ေတြမေဆာက္ခဲ့ဖူးဆုိရင္လည္း ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္ရွိခဲ့တဲ့ဒီတံတားကုိ ဘယ္လုိလူေတြက ဘယ္လုိနည္းပညာေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသလဲ ဆုိတာကေတာ့ အံၾသဖြယ္ပုစာၦတစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုိယ္တုိင္လည္း Google map / Google earth ေတြနဲ႔ အိႏၵိယနဲ႔ သိရလကၤာႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကားမွာ ဒီတံတားကုိရွာၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ Google map မွာေတာ့ Adam’s Bridge လုိ႔ျပထားပါလိမ့္မယ္)

——————

ေမ်ာက္ေတြေဆာက္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ တံတား (သုိ႔) ရာမတံတား (သုိ႔) အာဒမ္တံတား

ဒီတံတား ဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နဲ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ အၾကားမွာရွိတဲ့ တံတားျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ Tamil Nadu ကြ်န္းဆြယ္ နဲ႔ သိရိလကၤာအေနာက္ေျမာက္ပုိင္းက Mannar ကြ်န္းတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့တံတားပါ။ ဒီတံတားကုိ ရာမတံတား လုိ႔ေခၚတဲ့အျပင္ ဟာႏုမာန္တံတား ၊ အာဒမ္တံတားလုိ႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။

ရာမ ဆုိတာ အိႏၵိယရဲ႕ ဒ႑ာရီလာ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕ဘုရားျဖစ္ပါတယ္) ရာမရဏဇာတ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ လည္း ရင္းႏွီးပါတယ္။ အားလုံးလည္း သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီဇာတ္မွာ မင္းသားရာမ ၊ ဇနီး သီတာေဒ၀ီ နဲ႔ ဒသဂီရိဘီလူးတုိ႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ သီတာေဒ၀ီကုိ ရာ၀ဏ(ဒသဂီရိဘီလူမင္း) က ဖမ္းသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရာမမင္း နဲ႔ သုၿဂိတ္ရဲ႕ေမ်ာက္စစ္တပ္ႀကီးက ရာ၀ဏရွိရာ သီဟုိဠ္ကြ်န္းကို စစ္တုိက္ဖုိ႔ျပင္ပါတယ္။ ဒီလုိျပင္တဲ့ေနရာမွာ သီဟုိဠ္ကြ်န္းကိုခ်ီတက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အိႏၵိယနဲ႔ သီဟုိဠ္ကြ်န္းကို ျဖတ္ၿပီး ေမ်ာက္စစ္တပ္ႀကီးက တံတားထုိးခဲ့ပါတယ္။ တံတားထုိးတဲ့ေနရာမွာ ေက်ာက္တုံးေတြကုိပစ္ခ်ၿပီးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္တုံးေတြမွာ ရာမရဲ႕နာမည္ထုိးတဲ့အခါ ရာမရဲ႕ဘုန္းတံခုိးေၾကာင့္ ေရမျမဳပ္ပါဘူးတဲ့။ ေနာက္ဆုံးတံတားထုိးၿပီးတဲ့အခါ သီဟုိဠ္ကုိခ်ီတက္ၿပီး ရာ၀ဏကုိ သတ္ကာ သီတာေဒ၀ီကို ျပန္ေခၚလာႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဇာတ္ေတာ္က ဆုိပါတယ္။

ရာမ သီဟုိဠ္ဘက္ကုိခ်ီတက္ဖုိ႔ ေမ်ာက္ေတြထုိးခဲ့တဲ့ တံတားကို ရာမ တံတားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ၃၀မုိင္ ရွည္လ်ားၿပီး အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းေတြသာ က်န္ရွိေတာ့ပါတယ္။ ဒီတံတားဟာ ၁၅ရာစုမွာ ျပင္းထန္တဲ့မုန္တုိင္း မတုိက္ခံရမီအခ်ိန္အထိ ျဖတ္သန္းသြားလာလုိ႔ ရခဲ့ေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ နာဆာက ရုိက္ယူခဲ့တဲ့ဓာတ္ပုံေတြမွာ ဒီတံတားရွိေနတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ဇာတ္ေတာ္ထဲကအတုိင္း တကယ္ပဲေမ်ာက္ေတြထုိးခဲ့တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေမ်ာက္နဲ႔ ပုံစံတူတဲ့ လူမ်ဳိးေတြတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တံတားလုိ႔ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ ေရွးေဟာင္းနံရံထြင္းပန္းခ်ီေတြမွာလည္း ဒီတံတားကိုေမ်ာက္ေတြက တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ပုံစံေတြ ထြင္းထုထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဟာႏုမာန္ေျမာက္မင္းက ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဟာႏုမာန္တံတားလုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ က်မ္းစာထဲမွာ ေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အာဒမ္ကုိ ႏွင္ထုတ္လုိက္တဲ့အခါ အာဒမ္ဟာ ဒီတံတားကိုျဖတ္ၿပီး သီရိလကၤာကေန အိႏၵိယကုိသြားခဲ့တဲ့အတြက္ အာဒမ္တံတားလုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ေမ်ာက္ေတြမေဆာက္ခဲ့ဖူးဆုိရင္လည္း ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္ရွိခဲ့တဲ့ဒီတံတားကုိ ဘယ္လုိလူေတြက ဘယ္လုိနည္းပညာေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသလဲ ဆုိတာကေတာ့ အံၾသဖြယ္ပုစာၦတစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကိုယ်တိုင်လည်း Google map / Google earth တွေနဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ သိရလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ အကြားမှာ ဒီတံတားကိုရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Google map မှာတော့ Adam’s Bridge လို့ပြထားပါလိမ့်မယ်)

Leave a Reply