ကမာၻတလႊား အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး လမ္းမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတအလင္း)

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ားအနက္ လူေသဆုံးမႈႏႈန္းအျမင့္မားဆုံးျဖစ္ပြားေနသည့္ အႏၱရာယ္အမ်ား ဆုံး လမ္းမ်ားကိုပင္ လမ္းမ်ားအနီးရွိ ျပည္သူမ်ားက ယင္းတို႔၏ ေန႔စဥ္သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္မွီခိုေနၾကရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လူ ၁၃ သိန္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မေတာ္ဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အထိ ကာလကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆယ္စုႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈက ယာဥ္မေတာ္ဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းမ်ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ရဲစြမ္း သတၱိ ကို စိမ္ေခၚလ်က္ရွိေနသည္။ ဤကမၻာေျမျပင္တြင္ ယာဥ္ရထားမ်ားအား မတီထြင္ႏိုင္မီကပင္ လူသားမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သြားရန္လမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာခ်ိန္တြင္စက္ဘီးမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားႏိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္ အဆင့္ျမင့္ေသာ လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ တစ္စထက္တစ္စ ျမန္ႏႈန္းမ်ားျမင့္လာခဲ့ရာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ လမ္းမ်ားကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္း၊ စိတ္ခ်ရသည္ထက္စိတ္ခ်ရေအာင္ ဆန္းသစ္တိုးတက္ေသာ နည္းပညာ မ်ားျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကရေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးမားလွသည့္ လမ္းမ်ားကိုႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ေတြ႔ရွိၾကရသည္။ႏွစ္စဥ္ယာဥ္မေတာ္ဆမႈျဖစ္ပြားကာ လူအမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးၾကရသည့္ ေသႏႈန္းျမင့္မားေသာလမ္းမ်ားကို တရုတ္ ၊အီတလီ၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

၁၀။ စီခၽြမ္ တိဘက္ အေ၀းေျပးလမ္း 

စီခၽြမ္ တိဘက္ အေ၀းေျပးလမ္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်န္ဒူ ျပည္နယ္မွတိဘက္ေဒသသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေတာင္ေပၚ အေ၀းေျပးလမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းတြင္ ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ေက်ာက္ေတာင္မ်ား ျပိဳက်ျခင္း မ်ားသည္ လမ္း၏ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

စီခၽြမ္ တိဘက္လမ္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ယာဥ္ေမာင္း တစ္သိန္းေက်ာ္က သက္ စြန္႔ဆံဖ်ားေမာင္းႏွင္ေနၾကရၿပီး ေသဆုံး သူေပါင္း ၇၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ယင္းကားလမ္းသည္ ၂၁၄၂ ကီလိုမီတာရွည္လ်ား၍ ပ်မ္းမွ် ေပ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ျမင့္ ေသာ ေတာင္၁၄ လုံးကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကစတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ကာ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ခရစ္စမတ္ ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ယင္းလမ္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ မွစ၍ ယာဥ္မေတာ္ဆမႈ မ်ားေၾကာင့္ လူေသဆုံးရမႈႏႈန္းသည္ ႏွစ္ဆ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။

၉။ စတယ္လ္ဗြီရို ေတာင္ျဖတ္လမ္း 

အီတလီႏိုင္ငံ၊အဲပ္စ္ေတာင္တန္း၏ အေရွ႕ဖ်ားတြင္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ အျမင့္မားဆုံးေတာင္ျဖတ္လမ္းျဖစ္ သည့္ စတယ္လ္ ဗြီရို သည္ ၉၀၄၅ ေပ ျမင့္မားၿပီး အဲပ္စ္ေတာင္တန္းရွိ ကားလမ္းမ်ားတြင္ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးလမ္းျဖစ္ သည္။ အခ်ိဳ႕လမ္းပိုင္းမ်ားသည္ ပုံမွန္ရွိသင့္သည္ထက္ ပို၍ အႏၱရာယ္မ်ားေနသည္။ တံေတာင္ဆစ္ခ်ိဳး အေကြ႔မ်ား အလြန္မ်ားသည့္ စတယ္လ္ဗြီရို လမ္းသည္ ေတာင္တန္းတစ္ခု ရုပ္ပုံေပၚတြင္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္က စိတ္ကူးရ ကဲ့သို႔ ခဲျဖင့္ ေရးျခစ္ ထားသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနသည္။

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကားလမ္းက ႏွစ္ကီလိုမီတာအထိ ျမင့္တက္သြားရာ ကြန္ကရစ္တုံးမ်ား ကာရံ ထားသည့္ တိုင္ ေဘးမွမတ္ေစာက္ေနသည့္ ေတာင္ေျခကိုမၾကည့္ရဲၾကပါေခ်။ ၆၀ ဒီဂရီ မွ ၁၈၀ ဒီဂရီ အၾကား ရွိသည့္ အခ်ိဳးအေကြ႔ မ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ အရွိန္အနည္းငယ္မ်ားလွ်င္ပင္ အႏၳရာယ္က နီးကပ္လွေပသည္

၈။ ေလာ့စ္ကာရကိုးစ္ လမ္း 

ခ်ီလီႏိုင္ငံႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံၾကားရွိ အန္ဒရီရားစ္ ေတာင္တန္းကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေလာ့စ္ ကာရကိုးစ္ လမ္းသည္ ျမင့္မား မတ္ေစာက္ေသာ ခုံးေစာင္းမ်ားႏွင့္ အေကြ႔မ်ားရွိေနေသာ္လည္း မည္သည့္အကာ အရံမွ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိေခ်။

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးနီးပါး ႏွင္းမ်ားျဖင့္ဖုံးလႊမ္းေနသည့္အျပင္ ဂ ငယ္ေကြ႔မ်ားကအလြန္က်ဥ္းေျမာင္း သည့္ ယင္းလမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူတို႔သည္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သည္းခံမႈမ်ားစြာျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကို အျမဲ ေစာင့္စားကာ ေမာင္းႏွင္္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလမ္းကိုပင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အႏၱရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ထို လမ္းေပၚမွာပင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လိုက္ပါလာသည့္ ကားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနၾကေပသည္။

၇။ ေက်ာက္ကမ္းပါးရံ လမ္း 

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ မတ္ေစာက္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေတာင္နံရံအလယ္မွ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္းသည္ ျဖတ္ သြားၾကသူတိုင္းကို မယုံႏိုင္ဖြယ္ရာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ ေလက တရစပ္တိုက္ခတ္ေနသည့္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလွသည့္ ထိုလမ္းမွ ျဖတ္သြားရန္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္သက္ဆိုင္ရာမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ အထူးခြင့္ျပဳမိန္႔ ကို ေတာင္းခံ ၾကရသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္တိုင္ အၿမဲတေစ လမ္းေခ်ာ္ေနတတ္သည့္ ထိုလမ္း၏ စိမ္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ ၾက ရၿပီး တစ္ဖက္မွ လာေသာ ယာဥ္တစ္စီးစီး ၊ သို႔မဟုတ္လူတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမတိုက္မိလွ်င္ ကံေကာင္း လွၿပီဟု ဆိုၾကသည္။

၆။ ဇိုဂ်ီလာ ျဖတ္လမ္း 

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ၾကားတစ္ခုကို ျဖတ္ေဖာက္ထားသည့္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားအေ၀း ေျပးလမ္းမ 1 D သည္ ရွရီနာဂ ႏွင့္ လဲဟ္ ႀကားတြင္တည္ရွိသည္။ ထိုလမ္းသည္ လာဒတ္ ႏွင့္ ကက္ရွမီးယား ေဒသႏွစ္ခု ကို အဓိက ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ၃၅၂၈ ကီလိုမီိတာျမင့္သည့္ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးေတာင္ၾကား ျဖတ္ လမ္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ လမ္းကို မၾကာခဏပိတ္ထားေလ့ရွိသည္။

အႏၱရာယ္မ်ားလွေသာ္လည္း ဇိုဂ်ီလမ္းသည္ လာဒတ္ ေဒသ တြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈျပဳၾကရသည့္ ဘ၀ရပ္တည္မႈ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္တည္ရွိေနသည္။

၅။ ဂြမ္လီယန္ ဥမင္လမ္း 

ဂြမ္လီယန္ ဥမင္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေတာင္တစ္လုံးကို ထြင္းကာ ေတာင္နံရံအေကြးအတိုင္းေဖာက္လုပ္ ထား သည့္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။လမ္းအေကြးကိုဓာတ္ပုံတြင္ျမင္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂြမ္လီယန္အနီးမွရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားစြာတို႔၏လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ဂြမ္လီယန္ဥမင္ကို ထြင္းေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဥမင္လမ္းကို မေဖာက္ လုပ္မီ က ေတာင္နံရံမ်ား၀န္းရံေနသည့္ ထိုေဒသမွရြာမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အျခားေသာလူမႈ အသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ား ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့ရသည္။ထိုလမ္းတြင္ယာဥ္အသြားအလာနည္းပါးေသာ္လည္းလမ္းကိုေဖာက္လုပ္ထားသည့္ တည္ ေဆာက္မႈစနစ္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။

၄။ ကာရကိုရမ္ အေ၀းေျပးလမ္းမ 

ရင္းႏွီးခင္မင္မႈ လမ္းမႀကီးဟု အမည္ေပးထားသည့္ အေ၀းေျပးလမ္းတစ္ခုကိုပါကစၥတန္ အစိုးရကေဖာက္လုပ္ခဲ့ သည္။ ယင္းလမ္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေတာင္ကိုပတ္ကာ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာလမ္းမ်ားအနက္ အျမင့္ ဆုံးျဖစ္ၿပီး ၄၆၉၃ မီတာ ခန္႔ျမင့္သည္။ယင္းလမ္းမအားတရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔ကို ဆက္သြယ္ရန္ ကာရကိုရမ္ ေတာင္တန္းအား ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ေျမျပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္လြယ္သည့္ ယင္းလမ္းသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ပိုမို ဆိုးရြားေစၿပီး ပါကစၥတန္ဘက္အျခမ္းတြင္ လမ္းခင္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ အႏၱရာယ္ကိုပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။သို႔တိုင္ေအာင္ ပိုးလမ္းမ ေဟာင္းတစ္ေလ်ာက္ရွိ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစရန္ ကာရကိုရမ္ အေ၀းေျပးလမ္းမသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနေပသည္။

၃။ ဂ်ိမ္းစ္ဒယ္တန္ အေ၀းေျပးလမ္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အလာစကာျပည္နယ္ရွိ ဂ်ိမ္းစ္ဒယ္တန္လမ္းသည္ ၆၆၇ ကီလိုမွတာ ရွည္လ်ား၍ အီလီေယာ့ အေ၀းေျပးလမ္းမွ စတင္ကာ အာတိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ပင္လယ္ေအာ္ ေရနံတြင္းမ်ားအနီးရွိ ဒက္ေဟာ့စ္ တြင္ အဆုံးသတ္သြားသည္။

အေ၀းေျပးလမ္းသည္ လွပေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္ လမ္းေပါက္မ်ားႏွင့္ ျပင္း ထန္ စြာတိုက္ခတ္ေနသည့္ ေလႏွင့္အတူ ပါလာေသာေက်ာက္တုံးေက်ာက္စမ်ား အႏၱရာယ္ကို သတိမူၾကရၿပီးအဆိုးရြားဆုံး မွာ မည္သည့္ေနရာမွ မွန္းမသိဘဲ လြင့္စင္ေနသာ ေက်ာက္တုံးအပိုင္းအစမ်ားျဖစ္ေပသည္။

၂။ ဂ်လာဘက္ ကဘူးလမ္း

အေ၀းေျပးလမ္းမ အမ်ားစုအား အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ၾကရာတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ၊ ဂ်လာဘက္မွ ကဘူး သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းသည္အဆိုးဆုံးျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းသည္ တာလီဘန္တို႔နယ္ေျမ အတြင္းသို႔ ၆၅ ကီလိုမီတာ၀င္ကာ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တာလီဘန္ မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းလမ္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေနျခင္းမဟုတ္ေခ်။

လမ္းကအလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္။ေလကလည္းတလစပ္တိုက္ ခတ္ေနသည္။ ကဘူးေခ်ာက္၏ အထက္ မီတာ ၆၀၀ ခန္႔အျမင့္တြင္တည္ရွိေနသည့္ ဂ်လာဘက္ ကဘူးလမ္းသည္ကုန္စည္မ်ား အဆမတန္ တင္ေဆာင္ကာ ယာဥ္မ်ား ကို မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္ေလ့ရွိသည့္ အာဖဂန္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားေၾကာင့္အႏၱရာယ္အႀကီးမားဆုံးလမ္း တစ္လမ္း အျဖစ္ ပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့သည္။

၁။ ေျမာက္ပိုင္းယြန္းဂါ့စ္လမ္း 

ေသမင္းတမန္လမ္းဟု နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဘိုလီဗီးရားႏိုင္ငံမွေျမာက္ပိုင္းယြန္းဂါ့စ္လမ္းသည္အလြန္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ အင္တာအေမရိကန္ဘဏ္က ကမၻာ့အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံးလမ္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုလမ္းတစ္ေလ်ာက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသြား ၂၀၀ မွ ၃၀၀ အထိ ေသဆုံးၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယာဥ္မ်ား ေခ်ာက္အတြင္းသို႔ ျပဳတ္က်သည့္ေနရာျဖစ္သည့္ လမ္းအေကြ႕မ်ားတြင္သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားစိုက္ထူထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ကားမ်ား တစ္စီး ႏွင့္ တစ္စီး ေက်ာ္တက္ၾကရာမွ လွ်ိဳမ်ားအတြင္းသို ဒလိမ့္ေကာက္ေကြး က်သြားေလ့ ရွိ ေပသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားသည္ အသက္အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးမားသည့္ ထိုလမ္းမ်ားကိုပင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။အႏၱရာယ္လမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန အသုံးျပဳေနၾကရသူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ အႏၱရာယ္လမ္းမ်ားတြင္သက္စြန္႔ဆံဖ်ား သြားေရာက္လို ၾကသူမ်ားကလည္း ထိုလမ္းမ်ားသို႔ စြန္႔စြန္႔စားစား သြားေရာက္ ေနၾကျမဲ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ကိုးကား
Wonder List: The most dangerous roads

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ သုတအလင္းဂၢဇင္းမွ

————————

ကမ္ဘာတလွှား အန္တရာယ်အများဆုံး လမ်းများ (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ(သုတအလင်း)

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ မော်တော်ကားလမ်းများအနက် လူသေဆုံးမှုနှုန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပွားနေသည့် အန္တရာယ်အများ ဆုံး လမ်းများကိုပင် လမ်းများအနီးရှိ ပြည်သူများက ယင်းတို့၏ နေ့စဉ်သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးအတွက်မှီခိုနေကြရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူ ၁၃ သိန်းသည် မော်တော်ယာဉ်မတော်ဆမှုများကြောင့် နှစ်စဉ်သေဆုံးနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၁၁ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ ကာလကို မော်တော်ယာဉ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆယ်စုနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ယာဉ်မောင်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုက ယာဉ်မတော်ဆမှုကြောင့် သေဆုံးမှု လျော့ပါးစေရန် ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း အချို့သော လမ်းများသည် ယာဉ်မောင်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ရဲစွမ်း သတ္တိ ကို စိမ်ခေါ်လျက်ရှိနေသည်။ ဤကမ္ဘာမြေပြင်တွင် ယာဉ်ရထားများအား မတီထွင်နိုင်မီကပင် လူသားများသည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားရန်လမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများတိုးတက်လာချိန်တွင်စက်ဘီးများ၊မော်တော် ဆိုင်ကယ်များ၊မော်တော်ယာဉ်များ သွားနိုင်ရန် ကောင်းမွန် အဆင့်မြင့်သော လမ်းများကို ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။

မော်တော်ယာဉ်များသည် တစ်စထက်တစ်စ မြန်နှုန်းများမြင့်လာခဲ့ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်ရန် လမ်းများကို ကောင်းသည်ထက်ကောင်း၊ စိတ်ချရသည်ထက်စိတ်ချရအောင် ဆန်းသစ်တိုးတက်သော နည်းပညာ များဖြင့် ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြရပေသည်။ သို့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယနေ့တိုင် အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားလှသည့် လမ်းများကိုနိုင်ငံ အများအပြားတွင်တွေ့ရှိကြရသည်။နှစ်စဉ်ယာဉ်မတော်ဆမှုဖြစ်ပွားကာ လူအများအပြား သေကြေပျက်စီးကြရသည့် သေနှုန်းမြင့်မားသောလမ်းများကို တရုတ် ၊အီတလီ၊ ပါကစ္စတန် စသည့် နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

၁၀။ စီချွမ် တိဘက် အဝေးပြေးလမ်း

စီချွမ် တိဘက် အဝေးပြေးလမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ ချန်ဒူ ပြည်နယ်မှတိဘက်ဒေသသို့ ဆက်သွယ်ထားသော တောင်ပေါ် အဝေးပြေးလမ်းဖြစ်သည်။ ယင်းလမ်းတွင် ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိသည့် မြေပြိုခြင်း၊ကျောက်တောင်များ ပြိုကျခြင်း များသည် လမ်း၏ အဓိက ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

စီချွမ် တိဘက်လမ်းတွင် နှစ်စဉ်ယာဉ်မောင်း တစ်သိန်းကျော်က သက် စွန့်ဆံဖျားမောင်းနှင်နေကြရပြီး သေဆုံး သူပေါင်း ၇၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ယင်းကားလမ်းသည် ၂၁၄၂ ကီလိုမီတာရှည်လျား၍ ပျမ်းမျှ ပေ ၄၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ မြင့် သော တောင်၁၄ လုံးကို ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ထားသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ကစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ကာ၁၉၅၄ ခုနှစ်ခရစ်စမတ် နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ယင်းလမ်း တစ်လျောက်တွင် လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၀ ကျော် မှစ၍ ယာဉ်မတော်ဆမှု များကြောင့် လူသေဆုံးရမှုနှုန်းသည် နှစ်ဆ တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။

၉။ စတယ်လ်ဗွီရို တောင်ဖြတ်လမ်း

အီတလီနိုင်ငံ၊အဲပ်စ်တောင်တန်း၏ အရှေ့ဖျားတွင်ဖောက်လုပ်ထားသည့် အမြင့်မားဆုံးတောင်ဖြတ်လမ်းဖြစ် သည့် စတယ်လ် ဗွီရို သည် ၉၀၄၅ ပေ မြင့်မားပြီး အဲပ်စ်တောင်တန်းရှိ ကားလမ်းများတွင် ဒုတိယအမြင့်ဆုံးလမ်းဖြစ် သည်။ အချို့လမ်းပိုင်းများသည် ပုံမှန်ရှိသင့်သည်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်များနေသည်။ တံတောင်ဆစ်ချိုး အကွေ့များ အလွန်များသည့် စတယ်လ်ဗွီရို လမ်းသည် တောင်တန်းတစ်ခု ရုပ်ပုံပေါ်တွင် ကလေးငယ်တစ်ယောက်က စိတ်ကူးရ ကဲ့သို့ ခဲဖြင့် ရေးခြစ် ထားသည့်နှယ်ဖြစ်နေသည်။

အချို့နေရာများတွင် ကားလမ်းက နှစ်ကီလိုမီတာအထိ မြင့်တက်သွားရာ ကွန်ကရစ်တုံးများ ကာရံ ထားသည့် တိုင် ဘေးမှမတ်စောက်နေသည့် တောင်ခြေကိုမကြည့်ရဲကြပါချေ။ ၆၀ ဒီဂရီ မှ ၁၈၀ ဒီဂရီ အကြား ရှိသည့် အချိုးအကွေ့ များကြောင့် မော်တော်ယာဉ်များသည် အရှိန်အနည်းငယ်များလျှင်ပင် အန္ထရာယ်က နီးကပ်လှပေသည်

၈။ လော့စ်ကာရကိုးစ် လမ်း

ချီလီနိုင်ငံနှင့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကြားရှိ အန်ဒရီရားစ် တောင်တန်းကို ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ထားသော လော့စ် ကာရကိုးစ် လမ်းသည် မြင့်မား မတ်စောက်သော ခုံးစောင်းများနှင့် အကွေ့များရှိနေသော်လည်း မည်သည့်အကာ အရံမှ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိချေ။

တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး နှင်းများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည့်အပြင် ဂ ငယ်ကွေ့များကအလွန်ကျဉ်းမြောင်း သည့် ယင်းလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်မောင်းသူတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှု၊ သည်းခံမှုများစွာဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေကို အမြဲ စောင့်စားကာ မောင်းနှင်ကြရသည်။ သို့သော် ယင်းလမ်းကိုပင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်ကာ မော်တော်ယာဉ်အန္တရာယ်များလျှော့ချခဲ့သည်။ထို လမ်းပေါ်မှာပင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လိုက်ပါလာသည့် ကားများသည် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေကြပေသည်။

၇။ ကျောက်ကမ်းပါးရံ လမ်း

နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ မတ်စောက်ကျဉ်းမြောင်းသော တောင်နံရံအလယ်မှ ဖောက်လုပ်ထားသောလမ်းသည် ဖြတ် သွားကြသူတိုင်းကို မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုများကိုဖြစ်စေသည်။ လေက တရစပ်တိုက်ခတ်နေသည့် အန္တရာယ် ကြီးမားလှသည့် ထိုလမ်းမှ ဖြတ်သွားရန် ယာဉ်မောင်းများသည်သက်ဆိုင်ရာမှ ဖြတ်သန်းခွင့် အထူးခွင့်ပြုမိန့် ကို တောင်းခံ ကြရသည်။

ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်တိုင် အမြဲတစေ လမ်းချော်နေတတ်သည့် ထိုလမ်း၏ စိမ်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင် ကြ ရပြီး တစ်ဖက်မှ လာသော ယာဉ်တစ်စီးစီး ၊ သို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ယောက်ကိုမတိုက်မိလျှင် ကံကောင်း လှပြီဟု ဆိုကြသည်။

၆။ ဇိုဂျီလာ ဖြတ်လမ်း

အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ မြင့်မားမတ်စောက်သော တောင်ကြားတစ်ခုကို ဖြတ်ဖောက်ထားသည့် အိန္ဒိယအမျိုးသားအဝေး ပြေးလမ်းမ 1 D သည် ရှရီနာဂ နှင့် လဲဟ် ကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ထိုလမ်းသည် လာဒတ် နှင့် ကက်ရှမီးယား ဒေသနှစ်ခု ကို အဓိက ဆက်သွယ်ပေးသည့် ၃၅၂၈ ကီလိုမိတာမြင့်သည့် ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးတောင်ကြား ဖြတ် လမ်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လမ်းကို မကြာခဏပိတ်ထားလေ့ရှိသည်။

အန္တရာယ်များလှသော်လည်း ဇိုဂျီလမ်းသည် လာဒတ် ဒေသ တွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အခြားဒေသများနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြုကြရသည့် ဘဝရပ်တည်မှု လမ်းကြောင်းအဖြစ်တည်ရှိနေသည်။

၅။ ဂွမ်လီယန် ဥမင်လမ်း

ဂွမ်လီယန် ဥမင်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ တောင်တစ်လုံးကို ထွင်းကာ တောင်နံရံအကွေးအတိုင်းဖောက်လုပ် ထား သည့်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။လမ်းအကွေးကိုဓာတ်ပုံတွင်မြင်နိုင်ရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ဂွမ်လီယန်အနီးမှရွာများမှ ရွာသူရွာသားများစွာတို့၏လုပ်အားများဖြင့် ဂွမ်လီယန်ဥမင်ကို ထွင်းဖောက်ခဲ့ကြသည်။

ဥမင်လမ်းကို မဖောက် လုပ်မီ က တောင်နံရံများဝန်းရံနေသည့် ထိုဒေသမှရွာများသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏အခြားသောလူမှု အသိုင်းအဝန်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု များ ပြတ်တောက်နေခဲ့ရသည်။ထိုလမ်းတွင်ယာဉ်အသွားအလာနည်းပါးသော်လည်းလမ်းကိုဖောက်လုပ်ထားသည့် တည် ဆောက်မှုစနစ်ကြောင့် အန္တရာယ်များသော လမ်းတစ်ခုဖြစ်နေပေသည်။

၄။ ကာရကိုရမ် အဝေးပြေးလမ်းမ

ရင်းနှီးခင်မင်မှု လမ်းမကြီးဟု အမည်ပေးထားသည့် အဝေးပြေးလမ်းတစ်ခုကိုပါကစ္စတန် အစိုးရကဖောက်လုပ်ခဲ့ သည်။ ယင်းလမ်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တောင်ကိုပတ်ကာ ဖောက်လုပ်ထားသော နိုင်ငံတကာလမ်းများအနက် အမြင့် ဆုံးဖြစ်ပြီး ၄၆၉၃ မီတာ ခန့်မြင့်သည်။ယင်းလမ်းမအားတရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ကာရကို ရမ် တောင်တန်းအား ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။

မြေပြိုမှုများနှင့် ရေလျှံမှုများဖြစ်လွယ်သည့် ယင်းလမ်းသည် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှုများကို ပိုမို ဆိုးရွားစေပြီး ပါကစ္စတန်ဘက်အခြမ်းတွင် လမ်းခင်းထားခြင်း မရှိသဖြင့် အန္တရာယ်ကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။သို့တိုင်အောင် ပိုးလမ်းမ ဟောင်းတစ်လျောက်ရှိ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ချောက်ကမ်းပါးများကို ကြည့်ရှုစေရန် ကာရကိုရမ် အဝေးပြေးလမ်းမသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်နေပေသည်။

၃။ ဂျိမ်းစ်ဒယ်တန် အဝေးပြေးလမ်း

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အလာစကာပြည်နယ်ရှိ ဂျိမ်းစ်ဒယ်တန်လမ်းသည် ၆၆၇ ကီလိုမှတာ ရှည်လျား၍ အီလီယော့ အဝေးပြေးလမ်းမှ စတင်ကာ အာတိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့်ပင်လယ်အော် ရေနံတွင်းများအနီးရှိ ဒက်ဟော့စ် တွင် အဆုံးသတ်သွားသည်။

အဝေးပြေးလမ်းသည် လှပသော မြင်ကွင်းများရှိနေသော်လည် လမ်းပေါက်များနှင့် ပြင်း ထန် စွာတိုက်ခတ်နေသည့် လေနှင့်အတူ ပါလာသောကျောက်တုံးကျောက်စများ အန္တရာယ်ကို သတိမူကြရပြီးအဆိုးရွားဆုံး မှာ မည်သည့်နေရာမှ မှန်းမသိဘဲ လွင့်စင်နေသာ ကျောက်တုံးအပိုင်းအစများဖြစ်ပေသည်။

၂။ ဂျလာဘက် ကဘူးလမ်း

အဝေးပြေးလမ်းမ အများစုအား အန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလေ့ကြရာတွင် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ၊ ဂျလာဘက်မှ ကဘူး သို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းသည်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းသည် တာလီဘန်တို့နယ်မြေ အတွင်းသို့ ၆၅ ကီလိုမီတာဝင်ကာ မြွေလိမ်မြွေကောက်ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ထားသည်။ သို့သော် တာလီဘန် များ၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ယင်းလမ်းသည် အန္တရာယ်များနေခြင်းမဟုတ်ချေ။

လမ်းကအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်။လေကလည်းတလစပ်တိုက် ခတ်နေသည်။ ကဘူးချောက်၏ အထက် မီတာ ၆၀၀ ခန့်အမြင့်တွင်တည်ရှိနေသည့် ဂျလာဘက် ကဘူးလမ်းသည်ကုန်စည်များ အဆမတန် တင်ဆောင်ကာ ယာဉ်များ ကို မဆင်မခြင် မောင်းနှင်လေ့ရှိသည့် အာဖဂန်ယာဉ်မောင်းများကြောင့်အန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးလမ်း တစ်လမ်း အဖြစ် ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့သည်။

၁။ မြောက်ပိုင်းယွန်းဂါ့စ်လမ်း

သေမင်းတမန်လမ်းဟု နာမည်ကျော်သော ဘိုလီဗီးရားနိုင်ငံမှမြောက်ပိုင်းယွန်းဂါ့စ်လမ်းသည်အလွန် အန္တရာယ် ကြီးမားမှုကြောင့် အင်တာအမေရိကန်ဘဏ်က ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အကြီးဆုံးလမ်းဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုလမ်းတစ်လျောက် တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသွား ၂၀၀ မှ ၃၀၀ အထိ သေဆုံးကြသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယာဉ်များ ချောက်အတွင်းသို့ ပြုတ်ကျသည့်နေရာဖြစ်သည့် လမ်းအကွေ့များတွင်သတိပေးအမှတ်အသားများစိုက်ထူထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကားများ တစ်စီး နှင့် တစ်စီး ကျော်တက်ကြရာမှ လျှိုများအတွင်းသို ဒလိမ့်ကောက်ကွေး ကျသွားလေ့ ရှိ ပေသည်။

ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးသည်များသည် အသက်အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားသည့် ထိုလမ်းများကိုပင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းနေကြရသည်။အန္တရာယ်လမ်းများကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုနေကြရသူများရှိသကဲ့သို့ အန္တရာယ်လမ်းများတွင်သက်စွန့်ဆံဖျား သွားရောက်လို ကြသူများကလည်း ထိုလမ်းများသို့ စွန့်စွန့်စားစား သွားရောက် နေကြမြဲ ပင်ဖြစ်ပေသည်။

ကိုးကား
Wonder List: The most dangerous roads

မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် သုတအလင်းဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply