သိပၸံပညာအရ လူသားထုႀကီးကို မ်ဳိးတုန္းသြားေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

Posted on

ကမၻာၾကီး ပ်က္သုဥ္းမည့္ေန႔ကို သိပၸံ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္ အမိ်ဳးမိ်ဳး ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စိတ္ကူးနွင့္ မဟုတ္ဘဲ တကယ့္ လက္ေတြ႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ကာ လူသားထု ပ်က္သုဥ္း သြားေစနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ၾကီး ခုနစ္သြယ္ကို တင္ျပလိုက္သည္။ကမၻာၾကီးကို ဥကၠာပံ်ခဲ ၀င္တိုက္ျခင္း၊ ကူးစက္နႈန္း အလြန္ျမန္ေသာ ကပ္ေရာဂါၾကီးမိ်ဳး ျဖစ္ပြားျခင္း စေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ မဟာမီးေတာင္ၾကီး ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္လည္း လူသားထု ပ်က္သုဥ္း သြားနိုင္သည္ဟု သုေတသီတို႔က ဆိုလိုက္သည္။ သိပၸံပညာရွင္တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို How It work မဂၢဇင္းက စုစည္းတင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မဟာမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြမႈ

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မဟာမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြမႈမိ်ဳးကို မၾကံဳဖူးၾကေသာ္လည္း သမိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္ေကာက္ျခင္းျဖင့္ မဟာမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြမႈ အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သိထားၾကျပီး ျဖစ္သည္။ မဟာမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေခ်ာ္ရည္ မီးခိုးမႈန္၊ ေက်ာက္ခဲမ်ားသည္ မီးေတာင္၀န္းက်င္ တစ္၀ိုက္ ဥေရာပ တစ္တိုက္စာေလာက္ က်ယ္ေသာ ေျမေနရာ အတြင္းသို႔ က်ေရာက္နိုင္သည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ မဟာမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြေနစဥ္ အတြင္း မီးခိုးမႈန္မ်ားသည္ အာကာသ အစြန္ထိ ေရာက္ရိွနိုင္သည္။ ဆာလဖာဓာတ္ မ်ားျပားေသာ မီးခိုးမႈန္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေလထုလႊာထဲတြင္ နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေအာင္ ဖံုးလႊမ္းေနကာ ကမၻာ့ရာသီဥတုကို ေဖာက္ျပန္ေစလိမ့္မည္။ မီးခိုးမ်ားအုပ္ကာ ေနေရာင္ မ၀င္နိုင္သျဖင့္ ေျမျပင္အပူခိ်န္ ထိုးက်ကာ စိုက္ပိ်ဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးျပီး စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္။ အဆိုးဆံုး အေျခအေန ဆိုပါက ေရခဲေခတ္ ပံုစံမိ်ဳးထိ ေရာက္သြားနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ကံေကာင္းသည့္ တစ္ခ်က္မွာ မဟာမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြမႈမိ်ဳးသည္ အလြန္ရွားပါးျပီး အနီးစပ္ဆံုး အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း (၂၇၀၀၀) အခိ်န္က လက္ရိွ နယူးဇီလန္ နိုင္ငံေနရာတြင္သာ ေပါက္ကဲြခဲ့ဖူးသည္။

ႏ်ဴကလီးယား ေဆာင္းရာသီ

ေက်ာက္ခဲနွင့္ မီးခိုးမႈန္(၂၄၀) ကုဗမိုင္နွင့္ အထက္ ေလထဲ မႈတ္ထုတ္နိုင္စြမ္း ရိွေသာ အၾကီးစား မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈမိ်ဳးကို မဟာမီး ေတာင္ေပါက္ကဲြမႈဟု ေခၚတြင္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္နွစ္က အေမရိကန္နိုင္ငံ သမိုင္း၌ ဖ်က္ဆီးမႈ အျပင္းဆံုး စိန္႔ဟယ္လင္ မီးေတာင္ ေပါက္ကဲြမႈထက္ အဆတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပိုျပင္းထန္လိမ့္မည္။ျမိဳ႕ျပမ်ားကို စကၠန္႔ပိုင္း အတြင္း ျပားခ်ပ္သြားေစနိုင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ားသည္ လူသားတို႔ တီထြင္ထားသမွ်ထဲတြင္ ဖ်က္အား အျပင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယား ဗံုးကဲြစဥ္မွာ ခ်က္ခ်င္း ေသသြားသူမ်ားက ပိုကံေကာင္းလိမ့္ဦးမည္ဟု ဆိုရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးကိ်ဳးမ်ားက ပိုျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္တည္း။ႏ်ဴကလီးယားဗံုး ေပါက္ကဲြျပီးေနာက္ စထရာတိုစပီးယား ေလထုလႊာထဲတြင္ မီးခိုးမ်ား လွည့္ပတ္ အုပ္ဆိုင္းေနနိုင္ျပီး ေနေရာင္ေျမျပင္ မေရာက္သျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ေဆာင္းရာသီ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ အဆိုးဆံုး အေနအထားမိ်ဳးတြင္ ေနေရာင္ (၉၉) ရာခိုင္နႈန္းထိ ကမၻာေျမေပၚ မက်ေရာက္နိုင္ဘဲ ျဖစ္နိုင္သည္။ ထိုအခါ အပင္မ်ား ေနေရာင္ျဖင့္ အစာခ်က္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကာ ႏ်ဴးကလီးယား ေဆာင္းရာသီ သက္ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာလိမ့္မည္။ ေျမျပင္ အပူခိ်န္သည္လည္း ေနေရာင္မရသျဖင့္ ထိုးက်ကာ အာတိတ္ ရာသီဥတုမိ်ဳး ျဖစ္ပြားလာလိမ့္မည္။ အပင္၊ တိရစၧာန္နွင့္ လူသားမ်ားသည္ အေမွာင္ထုထဲတြင္ ပ်က္စီးရလိမ့္မည္။

ဥကၠာပံ် ၀င္တိုက္ျခင္း

ေနအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း လွည့္ပတ္ သြားလာေနေသာ ေက်ာက္စိုင္ ေက်ာက္သား ဥကၠာခဲမ်ားထဲတြင္ ကမၻာကို ၀င္တိုက္နိုင္ေျခ ရိွသည့္ ဥကၠာခဲမ်ား ရိွေနသည္။ ဒိုင္နိုေဆာမ်ားကို မိ်ဳးသုဥ္းေစခဲ့ေသာ (၆ ဒသမ ၂) မိုင္အခ်င္း ရိွသည့္ ဥကၠာခဲၾကီးမိ်ဳး ကမၻာၾကီးကို ၀င္တိုက္နိုင္ေျခသည္ အလြန္ရွားေသာ္လည္း ထိုဥကၠာခဲ၏ ငါးပံုတစ္ပံုစာသာ ရိွေသာ ဥကၠာခဲသည္ပင္ လူသားထုကို ပ်က္သုဥ္းသြားေအာင္ လုပ္နိုင္စြမ္း ရိွေနသည္။ထိုမွ်ေသာ ဥကၠာခဲ ၀င္တိုက္ျပီး ထြက္လာေသာ စြမ္းအင္သည္ပင္ ဟီရိုရီွးမား အဏုျမဴဗံုးထက္ အဆ (၁၀) သန္း ပိုျပင္းထန္မည္ ျဖစ္ျပီး ထိမွန္သည့္ ေနရာမွ (၁၈၆) မိုင္ အ၀န္းအ၀ိုင္း အတြင္း အားလံုး ျပားခ်ပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္

ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္သည္ လူသားမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ ရပ္တည္နိုင္ေရး အတြက္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ကမၻာၾကီးထဲ ၀င္လာေသာ ေနေရာင္ အပူဓာတ္မ်ားကို ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္က ထိန္းကာ သိုေလွာင္ ေပးထားသျဖင့္ လူသားမ်ားသည္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေနရကာ ရွင္သန္နိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္သာ မရိွပါက လူသားမ်ားသည္ ေသြးခဲ ေသဆံုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ တန္ေဆးလြန္ေဘး ဟူေသာ စကား နွင့္အညီ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္မ်ားလြန္းျပီး အပူေတြကို ထိန္းထားပါ မ်ားသြားျပန္လွ်င္ကား ကမၻာၾကီး ပူေႏြးကာ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ရျပန္သည္။ (၁၉) ရာစုေနွာင္းပိုင္း စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ကာလေနာက္ပိုင္း ကမၻာၾကီးတြင္ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား တိုးျပီးရင္း တိုးလာေနသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ကမၻာ့အပူခိ်န္မ်ား တိုးလာကာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျပီး လူသားထု တစ္ရပ္လံုးပါ ပ်က္သုဥ္း သြားနိုင္သည့္ အဆိုးလြန္ ရာသီဥတု ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲ လူသားမ်ား က်ဆင္းသြားမည့္ အႏၱရာယ္ ရိွေနသည္။

ေန ေသဆံုးမႈ

ေနမင္းသည္ ကမၻာေပၚက သက္ရိွတိုင္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရး အတြက္ အသက္ဓာတ္ကို ေပးေနသည္။ အလင္း၊ အပူမွ အစလိုသမွ် စြမ္းအင္တိုင္းကို ေနဆီက ရေနသည္။ အစရိွလွ်င္ အဆံုးရိွရမည္ ဟူေသာ စကားရပ္နွင့္အညီ ေနမင္းသည္လည္း တစ္ခိ်န္တြင္ အဆံုးသတ္မည္သာ ျဖစ္သည္။ေနမင္း ေသဆံုးမည့္ အခိ်န္နားနီးလာျပီး စြမ္းအင္ ကုန္ခမ္းလာျပီဆိုလွ်င္ လူသား တို႔သည္လည္း ေန၀င္ခိ်န္နား ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေနမင္းသည္ စြမ္းအင္ က်ဆင္းသြားလွ်င္ အတြင္းအျပင္ စြမ္းအင္မွ်ေျခ ပ်က္ယြင္းသြားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ေနသည္ အနီေရာင္ မီးလံုးၾကီးအျဖစ္ ေပါက္ကဲြ က်ယ္ျပန္႔ ထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။မာက်ဴရီ၊ ဗီးနပ္စ္ျဂိဳလ္မ်ားကို ၀ါးမိ်ဳသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကမၻာကိုပါ ၀ါးမိ်ဳသြားဖြယ္ ရိွေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသဆံုးခါနီး ေနသည္ အပူဓာတ္ ကုန္ခမ္းကာ က်စ္လ်စ္ေသာ အျဖဴေရာင္အလံုး အျဖစ္သာ က်န္ရစ္လိမ့္မည္။ ထိုအခိ်န္ကို လူသားတို႔ေတာ့ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ ၾကံဳခြင့္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ေန၏ ဇရာအခိ်န္ပိုင္းမွာပင္ လူသားတို႔သည္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ေလ်ာ့ပါးကာ ပ်က္သုဥ္းသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဂမၼာလိႈင္းမ်ား ေပါက္ကဲြမႈ

ဂမၼာလိႈင္းမ်ား ေပါက္ကဲြထြက္မႈသည္ စၾက၀ဠာထဲတြင္ အလင္းေရာင္ အေတာက္ဆံုး ေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္သည္။ မဟာၾကယ္ၾကီးမ်ား ေပါက္ကဲြမႈမွ ဂမၼာအလင္းလိႈင္းမ်ား ထြက္တတ္သည္။ ဂမၼာအလင္းလိႈင္းမ်ား ထြက္ရိွမႈသည္ စကၠန္႔ အနည္းငယ္မွသည္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အထိ ၾကာျမင့္နိုင္သည္။ ဂမၼာေပါက္ကဲြမႈက ထြက္ရိွသည့္ ဆယ္စကၠန္႔စာ စြမ္းအင္သည္ပင္ လူသားတို႔ အားျပဳေနရေသာ ေန၏ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထုတ္လႊတ္ခဲ့သမွ် စြမ္းအင္ထက္ ပိုမ်ားေနေခ်ေသးသည္။ ကမၻာၾကီး ကံဆိုးပါက ဂမၼာလိႈင္း ေပါက္ကဲြမႈထဲ ေရာက္သြားနိုင္ျပီး လူသားထု တစ္ရပ္လံုး ပ်က္သုဥ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာလံုးခီ် ကပ္ေရာဂါ

ကပ္ေရာဂါဆိုးၾကီးမ်ား ကမၻာလံုးခီ် ပံ်႕နံွ႔ပါက ကမၻာ့လူသားထု ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရးကိုပါ ထိခိုက္လာလိမ့္မည္။ ကမၻာ့လူသား သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ားက တစ္ခုျပီး တစ္ခု ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔နိုင္သည္။ လူသားမ်ား၏ ေဆးပညာ တိုးတက္လာသလို ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ား၏ ထိုးနွက္ခ်က္ ကလည္း ျပင္းထန္သထက္ ျပင္းထန္လာေနသည္။ ယေန႔လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာသလို၊ က်န္းမာေရး သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အဆင္ျမင့္လာသျဖင့္ လူသားမ်ားသည္ ကပ္ေရာဂါဆိုးၾကီးမ်ားထက္ ေရွ႕တစ္လွမ္း ၾကိဳေျပး ထားနိုင္ေသာ အေနအထားကို ေရာက္ေနသည့္တိုင္ ကပ္ေရာဂါဆိုးၾကီးမ်ားက မၾကာမၾကာ ဆိုသလို အမီ လိုက္လာနိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရိွေနသည္သာ။

ကမၻာတစ္၀န္း ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔လာျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ လူေနထူထပ္ သထက္ ထူထပ္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ကပ္ေရာဂါဆိုးၾကီးမ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွသြားနိုင္သည္။ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ ဆားစ္ေရာဂါသည္ လပိုင္းအတြင္း ကမၻာ့တိုက္ၾကီး ေျခာက္တိုက္လံုးကို ပံ်႕နံွ႔ခဲ့သည္။ လူေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ကူးစက္ခဲ့ျပီး (၇၅၀) နီးပါး ေသဆံုးခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆံုး ဥပမာကား အီဘိုလာေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က အေနာက္အာဖရိကရိွ ဂီနီ၊ လိုင္ေဘးရီးယား၊ ဆီရာရာလီယြန္ တို႔တြင္ အဓိကျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး၊ လူ (၁၁၀၀၀) ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ကာ တစ္ကမၻာလံုးကို ျခိမ္းေျခာက္သည့္ ကပ္ဆိုးၾကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ အီဘိုလာကဲ့သို႔ ကပ္ေရာဂါ ၾကီးမ်ားသည္ နိုင္နင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္း မရိွပါက လူသားထု အမ်ားစုၾကီးကိုပါ ပ်က္သုဥ္း သြားေစနိုင္သည့့္ အႏၱရာယ္မိ်ဳး ရိွေနသည္။


သိပ္ပံပညာအရ လူသားထုကြီးကို မျိုးတုန်းသွားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ (unicode)

Translated By ဟန်လင်းအောင်

ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းမည့်နေ့ကို သိပ္ပံဝတ္ထုများထဲတွင် အမျိုးမျိုး ပုံဖော်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များက စိတ်ကူးနှင့် မဟုတ်ဘဲ တကယ့် လက်တွေ့ အချက်အလက်များပေါ် မူတည်ကာ လူသားထု ပျက်သုဉ်း သွားစေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကြီး ခုနစ်သွယ်ကို တင်ပြလိုက်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဥက္ကာပျံခဲ ဝင်တိုက်ခြင်း၊ ကူးစက်နှုန်း အလွန်မြန်သော ကပ်ရောဂါကြီးမျိုး ဖြစ်ပွားခြင်း စသော အချက်များ ပါဝင်သည်။ မဟာမီးတောင်ကြီး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လည်း လူသားထု ပျက်သုဉ်း သွားနိုင်သည်ဟု သုတေသီတို့က ဆိုလိုက်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ ခန့်မှန်းချက်များကို How It work မဂ္ဂဇင်းက စုစည်းတင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

မဟာမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှု
ယနေ့ မျက်မှောက် သိပ္ပံပညာရှင်များ အနေဖြင့် မဟာမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုမျိုးကို မကြုံဖူးကြသော်လည်း သမိုင်း အချက်အလက်များကို ပြန်ကောက်ခြင်းဖြင့် မဟာမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှု အကြောင်းကို ကောင်းကောင်း သိထားကြပြီး ဖြစ်သည်။ မဟာမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ချော်ရည် မီးခိုးမှုန်၊ ကျောက်ခဲများသည် မီးတောင်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက် ဥရောပ တစ်တိုက်စာလောက် ကျယ်သော မြေနေရာ အတွင်းသို့ ကျရောက်နိုင်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။ မဟာမီးတောင် ပေါက်ကွဲနေစဉ် အတွင်း မီးခိုးမှုန်များသည် အာကာသ အစွန်ထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဆာလဖာဓာတ် များပြားသော မီးခိုးမှုန်များသည် ကမ္ဘာ့လေထုလွှာထဲတွင် နှစ်ပေါင်း များစွာကြာအောင် ဖုံးလွှမ်းနေကာ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုကို ဖောက်ပြန်စေလိမ့်မည်။ မီးခိုးများအုပ်ကာ နေရောင် မဝင်နိုင်သဖြင့် မြေပြင်အပူချိန် ထိုးကျကာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးပြီး စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာမည်။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေ ဆိုပါက ရေခဲခေတ် ပုံစံမျိုးထိ ရောက်သွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ကံကောင်းသည့် တစ်ချက်မှာ မဟာမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုမျိုးသည် အလွန်ရှားပါးပြီး အနီးစပ်ဆုံး အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၇၀ဝ၀) အချိန်က လက်ရှိ နယူးဇီလန် နိုင်ငံနေရာတွင်သာ ပေါက်ကွဲခဲ့ဖူးသည်။

နျူကလီးယား ဆောင်းရာသီ
ကျောက်ခဲနှင့် မီးခိုးမှုန်(၂၄၀) ကုဗမိုင်နှင့် အထက် လေထဲ မှုတ်ထုတ်နိုင်စွမ်း ရှိသော အကြီးစား မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမျိုးကို မဟာမီး တောင်ပေါက်ကွဲမှုဟု ခေါ်တွင်သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ သမိုင်း၌ ဖျက်ဆီးမှု အပြင်းဆုံး စိန့်ဟယ်လင် မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုထက် အဆတစ်ထောင်ကျော် ပိုပြင်းထန်လိမ့်မည်။ မြို့ပြများကို စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း ပြားချပ်သွားစေနိုင်သော နျူကလီးယားဗုံးများသည် လူသားတို့ တီထွင်ထားသမျှထဲတွင် ဖျက်အား အပြင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ နျူကလီးယား ဗုံးကွဲစဉ်မှာ ချက်ချင်း သေသွားသူများက ပိုကံကောင်းလိမ့်ဦးမည်ဟု ဆိုရမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများက ပိုပြင်းထန်သောကြောင့်တည်း။နျူကလီးယားဗုံး ပေါက်ကွဲပြီးနောက် စထရာတိုစပီးယား လေထုလွှာထဲတွင် မီးခိုးများ လှည့်ပတ် အုပ်ဆိုင်းနေနိုင်ပြီး နေရောင်မြေပြင် မရောက်သဖြင့် နျူကလီးယား ဆောင်းရာသီ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ အဆိုးဆုံး အနေအထားမျိုးတွင် နေရောင် (၉၉) ရာခိုင်နှုန်းထိ ကမ္ဘာမြေပေါ် မကျရောက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ထိုအခါ အပင်များ နေရောင်ဖြင့် အစာချက်ခြင်း ဖြစ်စဉ် ကမောက်ကမ ဖြစ်ကာ နျူးကလီးယား ဆောင်းရာသီ သက်ရောက်ရာ ဒေသများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှုများ ဖြစ်ပွားလာလိမ့်မည်။ မြေပြင် အပူချိန်သည်လည်း နေရောင်မရသဖြင့် ထိုးကျကာ အာတိတ် ရာသီဥတုမျိုး ဖြစ်ပွားလာလိမ့်မည်။ အပင်၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် လူသားများသည် အမှောင်ထုထဲတွင် ပျက်စီးရလိမ့်မည်။

ဥက္ကာပျံ ဝင်တိုက်ခြင်း
နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း လှည့်ပတ် သွားလာနေသော ကျောက်စိုင် ကျောက်သား ဥက္ကာခဲများထဲတွင် ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်နိုင်ခြေ ရှိသည့် ဥက္ကာခဲများ ရှိနေသည်။ ဒိုင်နိုဆောများကို မျိုးသုဉ်းစေခဲ့သော (၆ ဒသမ ၂) မိုင်အချင်း ရှိသည့် ဥက္ကာခဲကြီးမျိုး ကမ္ဘာကြီးကို ဝင်တိုက်နိုင်ခြေသည် အလွန်ရှားသော်လည်း ထိုဥက္ကာခဲ၏ ငါးပုံတစ်ပုံစာသာ ရှိသော ဥက္ကာခဲသည်ပင် လူသားထုကို ပျက်သုဉ်းသွားအောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိနေသည်။ ထိုမျှသော ဥက္ကာခဲ ဝင်တိုက်ပြီး ထွက်လာသော စွမ်းအင်သည်ပင် ဟီရိုရှီးမား အဏုမြူဗုံးထက် အဆ (၁၀) သန်း ပိုပြင်းထန်မည် ဖြစ်ပြီး ထိမှန်သည့် နေရာမှ (၁၈၆) မိုင် အဝန်းအဝိုင်း အတွင်း အားလုံး ပြားချပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်
ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်သည် လူသားများ ဆက်လက် ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးထဲ ဝင်လာသော နေရောင် အပူဓာတ်များကို ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်က ထိန်းကာ သိုလှောင် ပေးထားသဖြင့် လူသားများသည် နွေးနွေးထွေးထွေး နေရကာ ရှင်သန်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်သာ မရှိပါက လူသားများသည် သွေးခဲ သေဆုံးသွားမည် ဖြစ်သည်။သို့သော် တန်ဆေးလွန်ဘေး ဟူသော စကား နှင့်အညီ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်များလွန်းပြီး အပူတွေကို ထိန်းထားပါ များသွားပြန်လျှင်ကား ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးကာ ရာသီဥတုများ ဖောက်ပြန်ရပြန်သည်။(၁၉) ရာစုနှောင်းပိုင်း စက်မှု တော်လှန်ရေး ကာလနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာကြီးတွင် ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များ တိုးပြီးရင်း တိုးလာနေသည်။ ရလဒ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အပူချိန်များ တိုးလာကာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီး လူသားထု တစ်ရပ်လုံးပါ ပျက်သုဉ်း သွားနိုင်သည့် အဆိုးလွန် ရာသီဥတု ချောက်ကမ်းပါးထဲ လူသားများ ကျဆင်းသွားမည့် အန္တရာယ် ရှိနေသည်။

နေ သေဆုံးမှု
နေမင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိတိုင်း ဆက်လက် ရှင်သန်ရေး အတွက် အသက်ဓာတ်ကို ပေးနေသည်။ အလင်း၊ အပူမှ အစလိုသမျှ စွမ်းအင်တိုင်းကို နေဆီက ရနေသည်။ အစရှိလျှင် အဆုံးရှိရမည် ဟူသော စကားရပ်နှင့်အညီ နေမင်းသည်လည်း တစ်ချိန်တွင် အဆုံးသတ်မည်သာ ဖြစ်သည်။နေမင်း သေဆုံးမည့် အချိန်နားနီးလာပြီး စွမ်းအင် ကုန်ခမ်းလာပြီဆိုလျှင် လူသား တို့သည်လည်း နေဝင်ချိန်နား ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။ နေမင်းသည် စွမ်းအင် ကျဆင်းသွားလျှင် အတွင်းအပြင် စွမ်းအင်မျှခြေ ပျက်ယွင်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ နေသည် အနီရောင် မီးလုံးကြီးအဖြစ် ပေါက်ကွဲ ကျယ်ပြန့် ထွက်လာမည် ဖြစ်သည်။မာကျူရီ၊ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်များကို ဝါးမျိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာကိုပါ ဝါးမျိုသွားဖွယ် ရှိနေကြောင်း ခန့်မှန်းထားကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သေဆုံးခါနီး နေသည် အပူဓာတ် ကုန်ခမ်းကာ ကျစ်လျစ်သော အဖြူရောင်အလုံး အဖြစ်သာ ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ ထိုအချိန်ကို လူသားတို့တော့ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ကြုံခွင့်ရလိမ့်မည် မဟုတ်။ နေ၏ ဇရာအချိန်ပိုင်းမှာပင် လူသားတို့သည် လိုအပ်သည့် စွမ်းအင်လျော့ပါးကာ ပျက်သုဉ်းသွားကြမည် ဖြစ်သည်။

ဂမ္မာလှိုင်းများ ပေါက်ကွဲမှု
ဂမ္မာလှိုင်းများ ပေါက်ကွဲထွက်မှုသည် စကြဝဠာထဲတွင် အလင်းရောင် အတောက်ဆုံး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သည်။ မဟာကြယ်ကြီးများ ပေါက်ကွဲမှုမှ ဂမ္မာအလင်းလှိုင်းများ ထွက်တတ်သည်။ ဂမ္မာအလင်းလှိုင်းများ ထွက်ရှိမှုသည် စက္ကန့် အနည်းငယ်မှသည် နာရီပေါင်းများစွာ အထိ ကြာမြင့်နိုင်သည်။ဂမ္မာပေါက်ကွဲမှုက ထွက်ရှိသည့် ဆယ်စက္ကန့်စာ စွမ်းအင်သည်ပင် လူသားတို့ အားပြုနေရသော နေ၏ သက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ထုတ်လွှတ်ခဲ့သမျှ စွမ်းအင်ထက် ပိုများနေချေသေးသည်။ ကမ္ဘာကြီး ကံဆိုးပါက ဂမ္မာလှိုင်း ပေါက်ကွဲမှုထဲ ရောက်သွားနိုင်ပြီး လူသားထု တစ်ရပ်လုံး ပျက်သုဉ်းသွားမည် ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာလုံးချီ ကပ်ရောဂါ
ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးများ ကမ္ဘာလုံးချီ ပျံ့နှံ့ပါက ကမ္ဘာ့လူသားထု ဆက်လက် ရပ်တည်ရေးကိုပါ ထိခိုက်လာလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့လူသား သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်လျှင်လည်း ကပ်ရောဂါဆိုးများက တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ လူသားများ၏ ဆေးပညာ တိုးတက်လာသလို ကပ်ရောဂါဆိုးများ၏ ထိုးနှက်ချက် ကလည်း ပြင်းထန်သထက် ပြင်းထန်လာနေသည်။ ယနေ့လူသားများ၏ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာသလို၊ ကျန်းမာရေး သုတေသန လုပ်ငန်းများလည်း အဆင်မြင့်လာသဖြင့် လူသားများသည် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးများထက် ရှေ့တစ်လှမ်း ကြိုပြေး ထားနိုင်သော အနေအထားကို ရောက်နေသည့်တိုင် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးများက မကြာမကြာ ဆိုသလို အမီ လိုက်လာနိုင်သည့် အနေအထားများလည်း ရှိနေသည်သာ။

ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး မြန်ဆန်ချောမွေ့လာခြင်း၊ မြို့ပြများတွင် လူနေထူထပ် သထက် ထူထပ်လာခြင်း တို့ကြောင့်လည်း ကူးစက်ရောဂါများသည် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးများ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်တွင် ဆားစ်ရောဂါသည် လပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး ခြောက်တိုက်လုံးကို ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ လူပေါင်း ရှစ်ထောင်ကျော်ကို ကူးစက်ခဲ့ပြီး (၇၅၀) နီးပါး သေဆုံးခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာကား အီဘိုလာရောဂါ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အနောက်အာဖရိကရှိ ဂီနီ၊ လိုင်ဘေးရီးယား၊ ဆီရာရာလီယွန် တို့တွင် အဓိကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ လူ (၁၁၀ဝ၀) ကျော် သေဆုံးခဲ့ကာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ကပ်ဆိုးကြီး အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အီဘိုလာကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါ ကြီးများသည် နိုင်နင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပါက လူသားထု အများစုကြီးကိုပါ ပျက်သုဉ်း သွားစေနိုင်သည့် အန္တရာယ်မျိုး ရှိနေသည်။

One thought on “သိပၸံပညာအရ လူသားထုႀကီးကို မ်ဳိးတုန္းသြားေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

Leave a Reply