နာမည္ေက်ာ္ ၀က္ထီးကန္တုိက္ပြဲ

Posted on

မဟာဗႏၶဳလက်ဆုံးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ဓႏုျဖဴစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာမင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ တစ္ဖက္သတ္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကို စဥ္းစားျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔အား ထပ္မံတုိက္ခုိက္ရန္ ထပ္မံအင္အားစုေဆာင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွလည္း အဂၤလိပ္တုိ႔အား ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သည့္အတြက္စစ္သည္မ်ားသာမက ျပည္သူမ်ား ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားလည္းလက္တြဲပါ၀င္လာၾကသည္။

၁၈၂၅ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ညီေတာ္ မုိးနဲဗုိလ္မွဴး ၊ ဒြာရာ၀တီမင္းသား တုိ႔ဦးစီးေသာ တပ္ႀကီးသည္ အဂၤလိပ္တုိ႔အားခုခံရန္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းအနီး ဇလြန္ၿမဳိ႕တြင္ တပ္စြဲနားလုိက္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ပုိ၍တုိးကာေတာင္းဆုိလာသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျပည္ၿမဳိ႕၀က္ထီးကန္ေဒသကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာတုိ႔၏ ၀က္ထီးကန္စစ္ေၾကာင္းသည္ ျပည္ၿမဳိ႕ကုိ ေနာက္ပုိင္းမွ ၀င္တုိက္ႏုိင္ျခင္း ၊ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ျခင္း ၊ ပဲခူးနယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာတပ္မ်ားကုိ တပ္ကူေပးပုိ႔ႏုိင္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၀က္ထီးကန္ေဒသရွိ ျမန္မာတပ္တြင္ ဦးစီးကြပ္ကဲသူမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး စစ္သည္အင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ျမန္မာတပ္မႀကီးတြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားတပ္ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတပ္မ်ား လည္းပါ၀င္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္မွမႈ တုိက္ရည္ခုိက္ရည္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားစြာရွိေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒုိေ၀ါဦးေဆာင္ၿပီး ၀က္ထီးကန္ကုိ ညွပ္၍တုိက္ရန္ စစ္ေၾကာင္း ၃ေၾကာင္းခြဲ၍ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း ၃ေနရာမွ ညွပ္တုိက္လွ်င္ ခုခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ထင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိတပ္ ၃ တပ္အျပင္ လုိအပ္ပါက အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ တပ္ရင္း ၁ ရင္းကုိ ျပည္ႏွင့္ ၀က္ထီးကန္ၾကားတြင္ တပ္စြဲထားေစသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ဳိးသည္ ၀က္ထီးကန္တြင္ အသင့္အေနအထားျပင္ထားၿပီး န၀င္းေခ်ာင္းဘက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ အဂၤလိပ္တပ္ရင္းကုိ လမ္းခုလပ္မွာပင္ ျမန္မာတပ္အခ်ဳိ႕အားျဖတ္တုိက္ေစခဲ့သည္။ ထုိတပ္ကစဥ့္ကလွ်ားျဖစ္သြားသျဖင့္ မူလက အဂၤလိပ္တုိ႔ႀကံစည္ထားခဲ့ေသာ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပဳိင္နက္တုိက္မည့္ အစီအစဥ္မွာ ပ်က္သြားခဲ့ရသည္။

ခံတပ္၏ ေရွ႕ဘက္မွ ၀င္တုိက္ေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအီဗန္တပ္သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ပစ္ကြင္းနယ္ေျမထဲေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာတပ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္သည့္ အေျမွာက္ဒဏ္ ၊ ေသနတ္ဒဏ္မ်ားကို ခံေနရသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်အက်အဆုံးပိုမုိမ်ားလာသျဖင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး အီဗန္တပ္ျပန္ဆုတ္သြားခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒိုေ၀ါသည္လည္း ခံတပ္အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ တပ္ခြဲ ၆ တပ္ကုိ ေတာင္ပံျဖန္႔ကာ တုိက္ခုိက္ေစျပန္သည္။ ခဏအၾကာတြင္ ထုိတပ္ခြဲ ၆ တပ္သည္လည္း အေျမွာက္ဒဏ္ခံရၿပီး ဦးေဆာင္သူဗုိလ္ႀကီးကြဳိင္လ္လည္း ဒဏ္ရာမ်ားစြာရရွိသြားသျဖင့္ ျပန္ဆုတ္လာရျပန္သည္။ အဘက္ဘက္မွ ညွပ္တုိက္ေနေသာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားအား ျမန္မာတပ္မ်ားက ႀကံႀကံခံေနသျဖင့္ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒုိေ၀ါသည္ ပြဲတုိင္းေက်ာ္ ဂရင္းေနးဒီးယားတပ္ခြဲကုိ တုိက္ေစျပန္သည္။

ဗုိလ္အဲေစးဦးေဆာင္ေသာ ဂရင္းေနးဒီယားတပ္ခြဲသည္ ခံတပ္အနီးေရာက္သည္ႏွင့္ ေသနတ္ ၊ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ တရၾကမ္းပစ္ျခင္းကုိခံရသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေနာက္သုိ႔ ျပန္ဆုတ္သြားရသည္။ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ျပန္ရာ တပ္မကုိဦးေဆာင္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒိုေ၀ါမွာ ဦးေခါင္းကုိ က်ည္ဆန္မွန္၍ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီးက်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဒါဏ္ရာရသူရ က်ဆုံးသူက်ဆုံးကုန္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား အလွ်င္အျမန္ျပန္ဆုတ္ကုန္ၾကသည္။

ဆုတ္ခြာရာကုိျမန္မာျမင္းတပ္မ်ားလုိက္လံတုိက္ခုိက္သျဖင့္ ထပ္မံက်ဆုံးကုန္ၾကျပန္သည္။ က်ဆုံးသည့္ တပ္သားအေလာင္းမ်ားကုိပင္ျပန္မေကာက္ႏုိင္ေတာ့ ။ ျမန္မာတပ္မ်ားက ျပည္ၿမဳိ႕ႏွင့္ ၉မုိင္အကြာေခ်ာင္းတစ္ခုေရာက္သည္ အထိလုိက္လံတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

ထုိတုိက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒုိေ၀ါအပါအ၀င္ အရာရွိ ၄ဦး ၊ က်ဆုံးတပ္သား ၅၁ ေယာက္ ၊ ေပ်ာက္ဆုံးတပ္သား ၄၂ေယာက္ ၊ ဒဏ္ရာရအရာရွိႏွင့္ တပ္သား ၁၂၃ေယာက္ုျဖစ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔အတြက္ အေတာ္အထိနာသည့္ တုိက္ပြဲဟု ဆုိရမည္။ ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွလည္း အရာရွိႏွင့္ တပ္သား ၃၀ခန္႔ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ အေျမွာက္ႀကီးလုံးေရ ၅ လုံး ၊ ေသနတ္အလက္ ၃၀၀ ႏွင့္ တပ္သား ၅၀ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ရသြားခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္အရာရွိ ဟိုေရမင္၀ီလ္ဆင္ကမူ
“အဂၤလိပ္တုိ႔ ၀က္ထီးကန္တုိက္ပြဲတြင္ အက်အဆုံးမ်ားၿပီး ေခ်မႈန္းခံရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာတုိ႔၏ တပ္အင္အားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းမွားရခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟုသူ၏ “ျမန္မာစစ္ပြဲ” မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။

Ref;
ယုိးဒယား ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္ သမုိင္းေၾကးမုံ – ဟိန္းေဇ

 

Leave a Reply