နာမည္ေက်ာ္ ၀က္ထီးကန္တုိက္ပြဲ

Posted on

မဟာဗႏၶဳလက်ဆုံးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ဓႏုျဖဴစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာမင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ တစ္ဖက္သတ္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကို စဥ္းစားျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔အား ထပ္မံတုိက္ခုိက္ရန္ ထပ္မံအင္အားစုေဆာင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွလည္း အဂၤလိပ္တုိ႔အား ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သည့္အတြက္စစ္သည္မ်ားသာမက ျပည္သူမ်ား ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားလည္းလက္တြဲပါ၀င္လာၾကသည္။

၁၈၂၅ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ညီေတာ္ မုိးနဲဗုိလ္မွဴး ၊ ဒြာရာ၀တီမင္းသား တုိ႔ဦးစီးေသာ တပ္ႀကီးသည္ အဂၤလိပ္တုိ႔အားခုခံရန္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းအနီး ဇလြန္ၿမဳိ႕တြင္ တပ္စြဲနားလုိက္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ပုိ၍တုိးကာေတာင္းဆုိလာသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့ရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျပည္ၿမဳိ႕၀က္ထီးကန္ေဒသကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာတုိ႔၏ ၀က္ထီးကန္စစ္ေၾကာင္းသည္ ျပည္ၿမဳိ႕ကုိ ေနာက္ပုိင္းမွ ၀င္တုိက္ႏုိင္ျခင္း ၊ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ျခင္း ၊ ပဲခူးနယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာတပ္မ်ားကုိ တပ္ကူေပးပုိ႔ႏုိင္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၀က္ထီးကန္ေဒသရွိ ျမန္မာတပ္တြင္ ဦးစီးကြပ္ကဲသူမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး စစ္သည္အင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ျမန္မာတပ္မႀကီးတြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားတပ္ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတပ္မ်ား လည္းပါ၀င္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္မွမႈ တုိက္ရည္ခုိက္ရည္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားစြာရွိေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒုိေ၀ါဦးေဆာင္ၿပီး ၀က္ထီးကန္ကုိ ညွပ္၍တုိက္ရန္ စစ္ေၾကာင္း ၃ေၾကာင္းခြဲ၍ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ၃ေနရာမွ ညွပ္တုိက္လွ်င္ ခုခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ထင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိတပ္ ၃ တပ္အျပင္ လုိအပ္ပါက အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ တပ္ရင္း ၁ ရင္းကုိ ျပည္ႏွင့္ ၀က္ထီးကန္ၾကားတြင္ တပ္စြဲထားေစသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ဳိးသည္ ၀က္ထီးကန္တြင္ အသင့္အေနအထားျပင္ထားၿပီး န၀င္းေခ်ာင္းဘက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ အဂၤလိပ္တပ္ရင္းကုိ လမ္းခုလပ္မွာပင္ ျမန္မာတပ္အခ်ဳိ႕အားျဖတ္တုိက္ေစခဲ့သည္။ ထုိတပ္ကစဥ့္ကလွ်ားျဖစ္သြားသျဖင့္ မူလက အဂၤလိပ္တုိ႔ႀကံစည္ထားခဲ့ေသာ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပဳိင္နက္တုိက္မည့္ အစီအစဥ္မွာ ပ်က္သြားခဲ့ရသည္။ ခံတပ္၏ ေရွ႕ဘက္မွ ၀င္တုိက္ေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအီဗန္တပ္သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ပစ္ကြင္းနယ္ေျမထဲေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာတပ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္သည့္ အေျမွာက္ဒဏ္ ၊ ေသနတ္ဒဏ္မ်ားကို ခံေနရသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်အက်အဆုံးပိုမုိမ်ားလာသျဖင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး အီဗန္တပ္ျပန္ဆုတ္သြားခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒိုေ၀ါသည္လည္း ခံတပ္အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ တပ္ခြဲ ၆ တပ္ကုိ ေတာင္ပံျဖန္႔ကာ တုိက္ခုိက္ေစျပန္သည္။ ခဏအၾကာတြင္ ထုိတပ္ခြဲ ၆ တပ္သည္လည္း အေျမွာက္ဒဏ္ခံရၿပီး ဦးေဆာင္သူဗုိလ္ႀကီးကြဳိင္လ္လည္း ဒဏ္ရာမ်ားစြာရရွိသြားသျဖင့္ ျပန္ဆုတ္လာရျပန္သည္။ အဘက္ဘက္မွ ညွပ္တုိက္ေနေသာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားအား ျမန္မာတပ္မ်ားက ႀကံႀကံခံေနသျဖင့္ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒုိေ၀ါသည္ ပြဲတုိင္းေက်ာ္ ဂရင္းေနးဒီးယားတပ္ခြဲကုိ တုိက္ေစျပန္သည္။ ဗုိလ္အဲေစးဦးေဆာင္ေသာ ဂရင္းေနးဒီယားတပ္ခြဲသည္ ခံတပ္အနီးေရာက္သည္ႏွင့္ ေသနတ္ ၊ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ တရၾကမ္းပစ္ျခင္းကုိခံရသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေနာက္သုိ႔ ျပန္ဆုတ္သြားရသည္။ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ျပန္ရာ တပ္မကုိဦးေဆာင္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒိုေ၀ါမွာ ဦးေခါင္းကုိ က်ည္ဆန္မွန္၍ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီးက်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဒါဏ္ရာရသူရ က်ဆုံးသူက်ဆုံးကုန္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား အလွ်င္အျမန္ျပန္ဆုတ္ကုန္ၾကသည္။ ဆုတ္ခြာရာကုိျမန္မာျမင္းတပ္မ်ားလုိက္လံတုိက္ခုိက္သျဖင့္ ထပ္မံက်ဆုံးကုန္ၾကျပန္သည္။ က်ဆုံးသည့္ တပ္သားအေလာင္းမ်ားကုိပင္ျပန္မေကာက္ႏုိင္ေတာ့ ။ ျမန္မာတပ္မ်ားက ျပည္ၿမဳိ႕ႏွင့္ ၉မုိင္အကြာေခ်ာင္းတစ္ခုေရာက္သည္ အထိလုိက္လံတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

ထုိတုိက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မက္ဒုိေ၀ါအပါအ၀င္ အရာရွိ ၄ဦး ၊ က်ဆုံးတပ္သား ၅၁ ေယာက္ ၊ ေပ်ာက္ဆုံးတပ္သား ၄၂ေယာက္ ၊ ဒဏ္ရာရအရာရွိႏွင့္ တပ္သား ၁၂၃ေယာက္ုျဖစ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔အတြက္ အေတာ္အထိနာသည့္ တုိက္ပြဲဟု ဆုိရမည္။ ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွလည္း အရာရွိႏွင့္ တပ္သား ၃၀ခန္႔ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ အေျမွာက္ႀကီးလုံးေရ ၅ လုံး ၊ ေသနတ္အလက္ ၃၀၀ ႏွင့္ တပ္သား ၅၀ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ရသြားခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္အရာရွိ ဟိုေရမင္၀ီလ္ဆင္ကမူ
“အဂၤလိပ္တုိ႔ ၀က္ထီးကန္တုိက္ပြဲတြင္ အက်အဆုံးမ်ားၿပီး ေခ်မႈန္းခံရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာတုိ႔၏ တပ္အင္အားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းမွားရခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟုသူ၏ “ျမန္မာစစ္ပြဲ” မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။

Ref;
ယုိးဒယား ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္ သမုိင္းေၾကးမုံ – ဟိန္းေဇ

——————

နာမည်ကျော် ဝက်ထီးကန်တိုက်ပွဲ

မဟာဗန္ဓုလကျဆုံးပြီးနောက် ရန်ကုန် ဓနုဖြူစစ်ပွဲများတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာမင်းနှင့် လွှတ်တော်တို့သည် တစ်ဖက်သတ်တောင်းဆိုချက်များကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် စစ်ပြေငြိမ်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းကို စဉ်းစားခြင်း မပြုခဲ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့သည် မြန်မာတို့အား ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရန် ထပ်မံအင်အားစုဆောင်းခဲ့သည်။ မြန်မာတို့ဘက်မှလည်း အင်္ဂလိပ်တို့အား ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ရန် စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများနှင့် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများကို အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သည့်အတွက်စစ်သည်များသာမက ပြည်သူများ ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများလည်းလက်တွဲပါဝင်လာကြသည်။

၁၈၂၅ခုနှစ်တွင် ဘုရင့်ညီတော် မိုးနဲဗိုလ်မှူး ၊ ဒွာရာဝတီမင်းသား တို့ဦးစီးသော တပ်ကြီးသည် အင်္ဂလိပ်တို့အားခုခံရန် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းအနီး ဇလွန်မြို့တွင် တပ်စွဲနားလိုက်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးသော်လည်း ပို၍တိုးကာတောင်းဆိုလာသည့်အတွက် ဆွေးနွေးပွဲပျက်ခဲ့ရသည်။ ဆွေးနွေးပွဲပျက်သည်နှင့် အင်္ဂလိပ်တို့သည် ပြည်မြို့ဝက်ထီးကန်ဒေသကို တိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာတို့၏ ဝက်ထီးကန်စစ်ကြောင်းသည် ပြည်မြို့ကို နောက်ပိုင်းမှ ဝင်တိုက်နိုင်ခြင်း ၊ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ရန်ကုန်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း ၊ ပဲခူးနယ်အတွင်းရှိ မြန်မာတပ်များကို တပ်ကူပေးပို့နိုင်ခြင်း စသည့်အကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဝက်ထီးကန်ဒေသရှိ မြန်မာတပ်တွင် ဦးစီးကွပ်ကဲသူမှာ ဗိုလ်ချုပ်မဟာနေမျိုးဖြစ်ပြီး စစ်သည်အင်အား ၁၅၀ဝ၀ ခန့်ရှိသည်။ မြန်မာတပ်မကြီးတွင် ရှမ်းစော်ဘွားတပ်နှင့် ရှမ်းအမျိုးသမီးတပ်များ လည်းပါဝင်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှမှု တိုက်ရည်ခိုက်ရည်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော ဗိုလ်မှူးကြီး မက်ဒိုဝေါဦးဆောင်ပြီး ဝက်ထီးကန်ကို ညှပ်၍တိုက်ရန် စစ်ကြောင်း ၃ကြောင်းခွဲ၍ ချီတက်လာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်း ၃နေရာမှ ညှပ်တိုက်လျှင် ခုခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဟု ထင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုတပ် ၃ တပ်အပြင် လိုအပ်ပါက အကူအညီပေးနိုင်ရန် တပ်ရင်း ၁ ရင်းကို ပြည်နှင့် ဝက်ထီးကန်ကြားတွင် တပ်စွဲထားစေသည်။

ဗိုလ်ချုပ်မဟာနေမျိုးသည် ဝက်ထီးကန်တွင် အသင့်အနေအထားပြင်ထားပြီး နဝင်းချောင်းဘက်မှ ချီတက်လာသော အင်္ဂလိပ်တပ်ရင်းကို လမ်းခုလပ်မှာပင် မြန်မာတပ်အချို့အားဖြတ်တိုက်စေခဲ့သည်။ ထိုတပ်ကစဉ့်ကလျှားဖြစ်သွားသဖြင့် မူလက အင်္ဂလိပ်တို့ကြံစည်ထားခဲ့သော တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်နက်တိုက်မည့် အစီအစဉ်မှာ ပျက်သွားခဲ့ရသည်။ ခံတပ်၏ ရှေ့ဘက်မှ ဝင်တိုက်သော ဗိုလ်မှူးကြီးအီဗန်တပ်သည် မြန်မာတို့၏ ပစ်ကွင်းနယ်မြေထဲရောက်သဖြင့် မြန်မာတပ်ဘက်မှ ပစ်ခတ်သည့် အမြှောက်ဒဏ် ၊ သေနတ်ဒဏ်များကို ခံနေရသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအကျအဆုံးပိုမိုများလာသဖြင့် ဗိုလ်မှူးကြီး အီဗန်တပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရသည်။

ဗိုလ်မှူးကြီး မက်ဒိုဝေါသည်လည်း ခံတပ်အနီးသို့ရောက်လျှင် တပ်ခွဲ ၆ တပ်ကို တောင်ပံဖြန့်ကာ တိုက်ခိုက်စေပြန်သည်။ ခဏအကြာတွင် ထိုတပ်ခွဲ ၆ တပ်သည်လည်း အမြှောက်ဒဏ်ခံရပြီး ဦးဆောင်သူဗိုလ်ကြီးကွိုင်လ်လည်း ဒဏ်ရာများစွာရရှိသွားသဖြင့် ပြန်ဆုတ်လာရပြန်သည်။ အဘက်ဘက်မှ ညှပ်တိုက်နေသော အင်္ဂလိပ်တပ်များအား မြန်မာတပ်များက ကြံကြံခံနေသဖြင့်ဗိုလ်မှူးကြီး မက်ဒိုဝေါသည် ပွဲတိုင်းကျော် ဂရင်းနေးဒီးယားတပ်ခွဲကို တိုက်စေပြန်သည်။ ဗိုလ်အဲစေးဦးဆောင်သော ဂရင်းနေးဒီယားတပ်ခွဲသည် ခံတပ်အနီးရောက်သည်နှင့် သေနတ် ၊ အမြှောက်များဖြင့် တရကြမ်းပစ်ခြင်းကိုခံရသဖြင့် ချက်ချင်းနောက်သို့ ပြန်ဆုတ်သွားရသည်။ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပြန်ရာ တပ်မကိုဦးဆောင်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး မက်ဒိုဝေါမှာ ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆန်မှန်၍နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီးကျဆုံးသွားခဲ့သည်။ ကျန်ခေါင်းဆောင်များမှာလည်း ဒါဏ်ရာရသူရ ကျဆုံးသူကျဆုံးကုန်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်တပ်များ အလျှင်အမြန်ပြန်ဆုတ်ကုန်ကြသည်။ ဆုတ်ခွာရာကိုမြန်မာမြင်းတပ်များလိုက်လံတိုက်ခိုက်သဖြင့် ထပ်မံကျဆုံးကုန်ကြပြန်သည်။ ကျဆုံးသည့် တပ်သားအလောင်းများကိုပင်ပြန်မကောက်နိုင်တော့ ။ မြန်မာတပ်များက ပြည်မြို့နှင့် ၉မိုင်အကွာချောင်းတစ်ခုရောက်သည် အထိလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

ထိုတိုက်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး မက်ဒိုဝေါအပါအဝင် အရာရှိ ၄ဦး ၊ ကျဆုံးတပ်သား ၅၁ ယောက် ၊ ပျောက်ဆုံးတပ်သား ၄၂ယောက် ၊ ဒဏ်ရာရအရာရှိနှင့် တပ်သား ၁၂၃ယောက်ုဖြစ်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့အတွက် အတော်အထိနာသည့် တိုက်ပွဲဟု ဆိုရမည်။ မြန်မာတို့ဘက်မှလည်း အရာရှိနှင့် တပ်သား ၃၀ခန့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ အမြှောက်ကြီးလုံးရေ ၅ လုံး ၊ သေနတ်အလက် ၃၀ဝ နှင့် တပ်သား ၅၀ကျော်ကို မြန်မာတို့ရသွားခဲ့သည်။

အင်္ဂလိပ်အရာရှိ ဟိုရေမင်ဝီလ်ဆင်ကမူ
“အင်္ဂလိပ်တို့ ဝက်ထီးကန်တိုက်ပွဲတွင် အကျအဆုံးများပြီး ချေမှုန်းခံရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ မြန်မာတို့၏ တပ်အင်အားနှင့် ပတ်သတ်၍ သတင်းမှားရခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်” ဟုသူ၏ “မြန်မာစစ်ပွဲ” မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြခဲ့လေသည်။

Ref;
ယိုးဒယား မြန်မာစစ်ပွဲများ နှင့် သမိုင်းဖြစ်ရပ် သမိုင်းကြေးမုံ – ဟိန်းဇေ

Leave a Reply