အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဆုံး ေ၀ဟင္စီးခ်င္း တုိက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေလသူရဲသုံးဦး

Posted on

ေရးသားသူ – Ko Waihin Thu Ye

ျပည္ပတရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဆုံး ေလယာဥ္ခ်င္း ေ၀ဟင္စီးခ်င္းထုိးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေလသူရဲ သုံးဦး

က်ဴးေက်ာ္သူ တရုတ္ျဖဴမ်ား၏ ေလယာဥ္ တစ္စီး ရိကၡာ ပို႔ရန္ ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သတင္းရ၍ ေလယာဥ္ သံုးစီးျဖင့္ သြားေရာက္ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။

သတင္းရထားသည့္ အတိုင္းပင္ တရုတ္ျဖဴဘက္မွ အမည္မသိ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကို စတင္ေတြ႕ရွွိလိုက္သည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဗိုလ္ေမာင္သိန္းသည္ ခ်က္ခ်င္း တိုက္ပဲြဝင္ရန္ သူ၏ ေလယာဥ္ အုပ္စုကို ခဲြလိုက္ကာ ေနရာ ယူလိုက္ၿပီး ရန္သူ႔ ေလယာဥ္ကို က်ဳိင္းတံုသို႔ ဦးတည္ ပ်ံသန္းရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ရန္သူ႔ ေလယာဥ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဘဲ စစ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ လွမ္းပစ္သည္။ ဗိုလ္ေမာင္သိန္းက တရုတ္ျဖဴ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကို ၂ဝ မမ စက္အေျမာက္ ေလးလက္ျဖင့္ ၿပိဳင္တူ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ပီတာ၊ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္ တစ္စင္းၿပီး တစ္စင္း ပစ္ခတ္ၾကသည္။

ဗိုလ္ေမာင္သိန္း လက္ခ်က္ျဖင့္ ေလယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္ အတြင္းမွ ေပါက္ကဲြမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ မီးမ်ား ေတာက္ေလာင္၍ ဘယ္ဘက္သို႔ ေစာင္းငဲ့ၿပီး ယိုးဒယား ႏိုင္ငံထဲသို႔ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဆင္း သြားကာ မီးေလာင္ ေပါက္ကဲြသြားသည္။

ေလယာဥ္ မေပါက္ကဲြမီ ေလယာဥ္ အေပၚမွ ေလထီးျဖင့္ ခုန္ဆင္းလာသူ သံုးေယာက္ကို လွမ္းျမင္ လုိက္ရသည္။ တုိက္ေလယာဥ္ သံုးစင္းအနက္ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္၏ ဆီးျဖဴရီ ေလယာဥ္ ေနာက္ၿမီးရွိ (Tail Wheel) ေနာက္ဘီး ထိမွန္ ျပဳတ္ထြက္သြားေၾကာင္း သတင္းပို႔သည္။

ဗိုလ္ပီတာ၏ ေလယာဥ္လည္း ဘာသံမွမၾကား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ဗုိလ္ေမာင္သိန္းသည္ ထုိအနီးတစ္ဝိုက္ လွည့္ရွာေသးသည္။ မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္၏ ေလယာဥ္ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ၿပီး က်ဳိင္းတံုကြင္း အေရာက္ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္၏ ေလယာဥ္သည္ ေရွ႕ဘီးႏွစ္လံုး ေခါက္တင္ၿပီး ဝမ္းဗိုက္ျဖင့္ ေျမရွပ္ ဆင္းရသည္။ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္ ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ဆင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ေမာင္သိန္းသည္ သူ၏ ေလယာဥ္ကို ခ်က္ခ်င္း ဆီျဖည့္ၿပီး ေနေရာင္ မေပ်ာက္မီ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေသာ ေနရာတြင္ ရဲေဘာ္ ဗိုလ္ပီတာကို ေတြ႕လိုေတြ႕ျငား ထိုေနရာ တစ္ဝိုက္ ျပန္ရွာေသးသည္။ မေတြ႕သျဖင့္ ေနမဝင္မီ က်ဳိင္းတံုသို႔ ျပန္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က်ဳိင္းတံုသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္ – အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိ လာသူမွာ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး ျဖစ္သည္) ထုိေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေကာင္ဆယ္လာ ႐ံုးမွ ဗိုလ္ပီတာ၏ ေလယာဥ္ အပ်က္ႏွင့္ ဗိုလ္ပီတာ အေလာင္းကို ထိုင္းနယ္ေျမ အတြင္း ေတာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရ တင္ေမာင္ေအး အပါအဝင္ ေရွ႕တန္း တပ္မဟာ (၉) မွ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ေလယာဥ္ ပ်က္က်သည့္ ေနရာသို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်ံသည္ ရန္သူ ေလယာဥ္မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ က်ည္ထိမွန္ၿပီး ေျမျပင္ေပၚသို႔ အရွိန္ ျပင္းစြာျဖင့္ ရွပ္ဆင္းသြားသည့္ စြတ္ေၾကာင္းႀကီး ေတြ႕ရွိရၿပီး ေလယာဥ္ အေရွ႕ပိုင္း တစ္ခုလံုး မီးေလာင္၍ ေလယာဥ္ ခါးလယ္မွ က်ဳိးသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဗိုလ္ပီတာ၏ အေလာင္းကိုမူ က်ဳိးပဲ့ေနေသာ ေလယာဥ္ပ်ံ၏ အေတာင္တစ္ခု ေပၚတြင္ တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ေလယာဥ္ ကိုယ္ထည္တြင္ ဒသမ ၅ မမ က်ည္တစ္ခ်က္ မွန္ထားၿပီး ထိုက်ည္ဆန္က ဗိုလ္ပီတာကိုပါ ထိမွန္ကာ ၎၏ နံ႐ိုးငါးေခ်ာင္း က်ဳိးသြားသည္ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုျမင္ကြင္း တစ္ခုလံုးကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေလယာဥ္ကို စစ္ေဆးသူ အားလံုးက ေလယာဥ္သည္ ေျမျပင္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ဆင္းသက္လာသည့္ သေဘာ ေတြ႕ရသည့္ အတြက္ ဤမွ် ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေလယာဥ္ပ်ံကို ႏိုင္နင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္း သက္ဆင္းခဲ့သူ ဗိုလ္ပီတာ၏ သက္လံုေကာင္းမႈ၊ သတၱိရွိမႈ၊ သတိ ေကာင္းမြန္မႈ မ်ားကို အံ့ၾသ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ပီတာ သည္ တရုပ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မွဳ တိုက္ပြဲတြင္ တိုင္းၿပည္နွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးလွဴ သြားေသာ ျမန္မာ့ေလသူရဲ တစ္ဦး အၿဖစ္ တပ္မေတာ္ေလ သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ ကမာၻက အသိမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ေ၀ဟင္စီးခ်င္းထိုး တိုက္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply