အုိလံပစ္ၿပဳိင္ပြဲကုိ ပန္ခ်ာပီေခါင္းေပါင္းနဲ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား

Posted on

Leave a Reply